Pobierz plik PDF z wydaniem

Komentarze

Transkrypt

Pobierz plik PDF z wydaniem
FI N A N SE , Z A K U P Y, A D M I N I S T R A C J A , Z A R ZĄD ZAN I E
cena: 29 zł ( w tym 5% VAT)
FSL
to zwolnienie
dla menedżera?
NR 1/2016 (65),
LUTY - KWIECIEŃ
www.multimodal.com.pl
TRANSPORT
DROGOWY
TRANSPORT
LOTNICZY
TRANSPORT
MORSKI
PARTNERZY:
TRANSPORT
KOLEJOWY
MULTIMODAL EUROPE
6 KWIETNIA 2016
Novotel Warszawa Airport
4 edycja konferencji
• PRZEDSTAWICIELE TRANSPORTU I SPEDYCJI MORSKIEJ, DROGOWEJ,
LOTNICZEJ I KOLEJOWEJ Z CAŁEJ EUROPY W JEDNYM MIEJSCU
• NAJNOWSZE TRENDY I ZMIANY W TRANSPORCIE MULTIMODALNYM
• SESJA NETWORKINGOWA – PONAD GODZINNA SESJA SŁUŻĄCA
NAWIĄZYWANIU NOWYCH RELACJI BIZNESOWYCH
GOŚĆ SPECJALNY
Nick Gazzard
z koncepcją MODULAR LOGISTIC
PATRONI MEDIALNI:
ORGANIZATORZY:
SPIS TREŚCI
Wy­daw­ca
Eu­ro­lo­gi­stics s.c.
Adam Błuś
ul. Kubackiego 29 A
62-002 Suchy Las k/Po­znania
Re­dak­cja
INFORMACJE................................................................................................................................................ 6
PRODUKT DLA FLOTOWCA........................................................................................................... 15
SERWIS
ul. Kubackiego 29 A
62-002 Suchy Las k/Po­znania
Tel. (61) 892 63 60
Fax (61) 892 63 70
www.fab.com.pl
Jesteśmy tańsi, profesjonalni, bardziej elastyczni ........................................................................................... 16
Re­dak­tor na­czel­ny
RV w segmencie B............................................................................................................................................... 24
Tomasz Czarnecki
Tel. (61) 892 63 79
[email protected]
FINANSE
Fakty i liczby o leasingu...................................................................................................................................... 21
Wiadomości zza kulis......................................................................................................................................... 26
Zespół redakcyjny
DEALERZY
Stali współpracownicy
PRAWO
Alicja Kostecka
Witold Zygmunt
Dostawcze zmiany............................................................................................................................................... 28
EurotaxGlass’s
Info-Ekspert
Joanna Nowicka Bloch
Jakub Nieszporek
Piotr Myszor
Kancelaria Ożóg Tomczykowski
R. Olszewski, J. Tokarski i Wspólnicy
Kancelaria Prawna RP&W
Paweł Szyszka
Sprzedaż auta z leasingu a VAT......................................................................................................................... 36
Więcej niż mandat............................................................................................................................................... 38
ADMINISTRACJA
Siedzenie jest szkodliwe...................................................................................................................................... 40
Ochrona danych osobowych.............................................................................................................................. 42
Mar­ke­ting i Pro­mo­cja
Komputer dla menedżera................................................................................................................................... 45
Dy­rek­tor
Mo­ni­ka Sza­frańska-Błuś
MÓJ SPOSÓB NA FLOTĘ
Project manager
Martyna Pielucha
+48 515 160 503
[email protected]
Adrianna Adamska, Agnieszka Szafrańska,
Marcin Sypniewski, Ewelina Wojtkowiak
Administracja i pre­nu­me­ra­ta
Sylwia Kwietniewska
Tel. (61) 892 63 75
Fax (61) 892 63 70
[email protected]
Skład i łamanie
Samochody na targach........................................................................................................................................ 46
POJAZDY
Bój na argumenty................................................................................................................................................ 48
Kompakty na start............................................................................................................................................... 51
Japońska alternatywa.......................................................................................................................................... 54
Życzenie menedżera............................................................................................................................................ 56
Prostota zakupu................................................................................................................................................... 57
Studio Eurologistics
Prezes nie zazna strachu..................................................................................................................................... 58
Internet
www.fab.com.pl
BEZPIECZEŃSTWO
Druk
Jak jeżdżą nasi kierowcy?................................................................................................................................... 59
Drukarnia Poli Druk Poznań
Mrowino, ul. Towarowa 4
Testy porównawcze............................................................................................................................................. 64
ISSN 1732­-3193; INDEKS 384445
Prosto do celu - część I....................................................................................................................................... 66
Za treść na­de­sła­nych re­klam i ogło­szeń re­dak­cja nie od­po­wia­da.
Za­strze­ga­my so­bie pra­wo re­da­go­wa­nia nadesłanych materiałów.
Prenumerata realizowana przez RUCH S.A:
Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej
i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie
www.prenumerata.ruch.com.pl
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail:
[email protected] lub kontaktując się
z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta
pod numerem: 801 800 803 lub 22 717 59 59
– czynne w godzinach 7:00 – 18:00.
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
F I NANSE, Z AKUPY, AD MI NI ST RAC J A , ZA R ZĄ D ZA N IE
cena: 29 zł ( w tym 5% VAT)
KIEROWANIE FLOTĄ
FSL = zwolnienie dla menedżera?..................................................................................................................... 68
Dzieci przepowiadają przyszłość....................................................................................................................... 70
NR 1/2016 (65),
LUTY - KWIECIEŃ
FSL
to zwolnienie
dla menedżera?
Jeśli nie zaznaczono inaczej, fotografie zamieszczone w czasopiśmie pochodzą ze stocków
Fotolia, Shutterstock, Panthermedia lub archiwum koncernów motoryzacyjnych.
Tomasz Czarnecki
Redaktor naczelny
Pisząc te słowa, na moim kalendarzu widnieje data 15. luty. Państwo czytają niniejszy
tekst kilka tygodni później, ale to nie ma znaczenia. Otóż w chwili wybuchu fajerwerków oznaczających Nowy Rok (ta data jest istotna), usankcjonowałem po raz kolejny
jak bardzo się zmienię w ciągu najbliższych 365 dni. Uczyniłem to w sposób niezwykle
poważny, z trzeźwą głową, wszak trunkiem toastowym był szampan bezalkoholowy jak przystało na redaktora pisma o motoryzacji i biznesie zostałem wmanewrowany
w manewrowanie samochodem podczas drogi powrotnej z nasiadówki sylwestrowej.
Mój w pełni świadomie ustanowiony plan zaczął ulegać rozbiórce… 30 minut po północy.
- Tomeczku, to może jeszcze zjesz tego serniczka, który tak bardzo tobie smakuje. Jeśli
teraz nie chcesz, zapakuję do domu – zaproponowała gospodyni imprezy.
No i moja silna wola poszła w diabły. O ile tutaj jeszcze mógłbym usprawiedliwić samego siebie, że właściwie jeszcze mamy Sylwester, a Nowy Rok zacznę od przebudzenia, o tyle w domu czekał na mnie inny, świeżo upieczony sernik. A 6. stycznia kolejny…
Zatem ograniczanie (nie wspominając o eliminacji) słodyczy prysło jak bańka mydlana.
Obiecałem sobie także nie przeklinać za kierownicą. Niestety, 2. stycznia o godzinie
12:46, 12:58, 13:14 i 13:51 prowadzący inne auta jakby nie widzieli, że nawierzchnia
jest biała a nie czarna i narazili moje życie na skrajne niebezpieczeństwo. I mnie poniosło. Na szczęście nie zrealizowałem postanowienia z 2014 roku o zakupie kija służącego do uprawiania pewnej dyscypliny sportowej popularnej w USA.
Potem już się posypało. Kilka dni na nartach uruchomiły lawinę zaległości i utratę marzeń o bieżącej pracy (chyba za rok postanowię zrezygnować z urlopu), emocje
sportowe nie pozwalały na wczesne chodzenie spać, pierwsze spóźnienie (na szczęście
nie do pracy) zaliczyłem 7. stycznia, no bo kto by się spodziewał korka ulicznego o godzinie 20. Lista postanowień był długa, ale obecnie jest… No wcale nie pusta.
Otóż przez lata po każdym pierwszy niepowodzeniu skreślałem dany punkt, wpisując
go „z automatu” na… kolejny rok. Jednak pierwszy zapis na liście 2016 widniał: „Coś
ci się nie udało? Zacznij na nowo od kolejnego miesiąca”. Biorąc jednak pod uwagę
skalę mojego pecha (to jedyne wytłumaczenie niepowodzeń), muszę dokonać kolejnej
modyfikacji: postanowienia należy ustanawiać w trybie tygodniowym. Ale ta zmiana
poczeka na usankcjonowanie jeszcze kolejny rok – miałem unikać nadmiaru stresu.
DOSTAWCZE ZMIANY
S. 28
SPRZEDAŻ AUTA Z LEASINGU A VAT
S. 36
BÓJ NA ARGUMENTY
S. 48
FSL = ZWOLNIENIE DLA MENEDŻERA?
S. 68
Rynek pojazdów dostawczych przechodzi małą ewolucję. Eksperci przewidują wzrost znaczenia wynajmu długoterminowego jako sposobu finansowania,
zwiększenie liczby sprzedanych pojazdów, auta użytkowe znacznie częściej niż
choćby kilkanaście lat temu kupowane są z „czymś więcej” niż ze standardowym
wyposażeniem.
Interesującym zagadnieniem dla przedsiębiorców są zasady opodatkowania
sprzedaży pojazdu wykupionego z leasingu, a w szczególności odpowiedź na pytanie, czy taka sprzedaż zawsze traktowana jest jako przejaw działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Zasadniczo reguły uzależnione będą w tym przypadku
od zasad wykupu samochodu od leasingodawcy.
Sukcesy koreańskich aut nie stanowią już żadnej niespodzianki. Przed porównaniem Hyundaia i30 i Forda Focusa w wersjach kombi wręcz zastanawialiśmy
się, czy aby przedstawiciel azjatyckiego koncernu nie jest tutaj małym faworytem.
Jednak brat Mondeo ma świetną renomę we flotach. Oba auta niedawno przeszły
lifting, zatem porównanie jest jak najbardziej zasadne.
„Skorzystamy z usług wynajmu długoterminowego i będziemy mogli zaoszczędzić, zwalniając osobę odpowiedzialną za zarządzanie pojazdami”. To myślenie
przyświeca niejednej firmie decydującej się na skorzystanie z outsourcingu floty. Rzeczywistość pokazuje, że taka pochopna decyzja może przynieść nierzadko
znacznie więcej strat niż zysków.
5
INFORMACJE
PIERŚCIENIE Z GOLFEM
SAMOCHÓD ROKU
Koncern spod znaku czterech pierścieni podpisał
umowę o współpracy z Polskim Związkiem Golfa.
Audi jest partnerem wielu związków i organizacji
sportowych, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i na poziomie poszczególnych krajów.
Marka z Ingolstadt blisko współpracuje z dyscyplinami
sportów zimowych - jest obecna podczas Pucharu Świata
FIS w Skokach Narciarskich, szczególnie podczas Turnieju
Czterech Skoczni, pełni rolę strategicznego partnera Polskiego Związku Narciarskiego, angażuje się w narciarstwo
alpejskie, kombinacje norweską, ski cross.
– Partnerstwo Polskiego Związku Golfa i Audi to naturalne
połączenie wspólnych wartości” – mówi Michał Bowsza, szef
Audi w Polsce. – W golfie ogromnie liczy się technika i precyzja. Jest to też dyscyplina elegancka, z pewnością plasująca
się, podobnie jak marka Audi, w segmencie „premium”.
Na mocy podpisanej między Audi a Polskim Związkiem
Golfa umowy, marka z Ingolstadt została Partnerem Generalnym PZG, Partnerem Generalnym Turniejów Mistrzowskich PZG oraz wielu innych inicjatyw przygotowywanych
przez związek.
W przeddzień pierwszego dnia prasowego 86. Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Genewie przyznano tytuł „Samochodu Roku 2016”.
58 osobowe jury złożone z dziennikarzy motoryzacyjnych
reprezentujących 22 kraje europejskie na pierwszym miejscu sklasyfikowało Opla Astrę. Astra zdobyła 309 punktów,
wyprzedzając Volvo XC90 i Mazdę MX-5, które otrzymały odpowiednio 294 i 202 punkty. Do rywalizacji stanęło
łącznie ponad 40 nowych modeli, od sportowych roadsterów, poprzez luksusowe limuzyny, po samochody sportowo-użytkowe.
Europejska nagroda „Samochód Roku” została ustanowiona w 1964 roku. Po tegorocznym zwycięstwie firma Opel
ma już na koncie pięć tytułów. Pierwszy raz dla producenta z Rüsselsheim zdobył go Opel Kadett E w 1985 roku.
Dwa lata później ogólnoeuropejską nagrodę zdobyła Omega A. W ostatnich latach Opel tryumfował w tym plebiscycie dwukrotnie: dzięki Insignii w 2009 roku i za sprawą
Ampery w 2012 roku.
NOWA FIRMA W PZWLP
POLSKA JEST WAŻNA
W szeregi Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów dołączyła firma Rentis, czyli polska, sieciowa
wypożyczalnia samochodów. Dzięki temu organizacja
skupia już 8 polskich i międzynarodowych firm Rent
a Car, a w sumie 22 firmy.
Dynamiczny rozwój związku jest wynikiem zwiększania
w organizacji reprezentacji wypożyczalni samochodów oraz
utworzenia z myślą o nich odrębnej struktury organizacyjnej
– Grupy Firm Rent a Car. Nowa firma członkowska w PZWLP,
czyli Rentis, to jedna z największych obecnie polskich sieciowych wypożyczalni samochodów, istniejąca na rynku od
2005 roku. Rentis posiada 60 oddziałów w całej Polsce, dodatkowo także w Czechach i na Litwie. Firma dysponowała
na koniec 2015 roku flotą liczącą blisko 900 samochodów,
złożoną z aut przede wszystkim marek takich jak Toyota,
BMW, Lexus, Skoda czy Volkswagen. W przeszłości działała
na rynku polskim pod marką Global Rent a Car. Firma Rentis
jest zorganizowana na zasadach spółki akcyjnej, dysponuje
w 100% polskim kapitałem.
Rentis jest szóstą z kolei firmą Rent a Car, która w okresie
ostatnich 12 miesięcy dołączyła do PZWLP. – Dynamiczny
rozwój naszej organizacji jest efektem realizacji jednego z najważniejszych obecnie celów, czyli zapewnienia w ramach
PZWLP, postrzeganego do niedawna głównie przez pryzmat
branży wynajmu długoterminowego aut (CFM), skutecznej
reprezentacji także branży Rent a Car – mówi Radosław Lesiak, członek zarządu PZWLP, wiceprezes Avis Polska.
6
Cartrack obsługuje już ponad pół miliona pojazdów na
całym świecie. Duża w tym zasługa polskiego oddziału
firmy będącego miejscem strategicznych inwestycji firmy na rynku europejskim.
Polskie przedsiębiorstwa chętnie i z dużym zaangażowaniem inwestują w nowoczesne technologie, stąd cały kraj
jest postrzegany przez Cartrack jako liczące się ogniwo
biznesu teleinformatycznego. - Widzimy Polskę jako inwestycję strategiczną dla Grupy Cartrack, dającej wyraz szybkiego rozwoju zaawansowanej technologii polskich firm.
Staje się ona jednocześnie cennym rynkiem ze względu na
swoje położenie geograficzne w Europie – powiedział Zak
Calisto, dyrektor generalny Cartrack.
Poza bardzo rozwiniętą gałęzią narzędzi do zarządzania
mobilnymi flotami, Cartrack w swojej bazie posiada ponad
18 tys. odzyskanych pojazdów o łącznej równowartości
ponad 900 mln zł. Ten wynik pozwala na utrzymanie lub
zwiększenie wskaźnika już osiągniętych 93 procent odzysku wszystkich skradzionych pojazdów. Ponadto wprowadził na rynek gwarancję odzyskiwania opiewającą na ponad 39 000 zł za każdy nieodzyskany pojazd.
Nowe
Renault MÉGANE
Obudź w sobie pasję
Już od
555 zł/mies.
w Renault Business Plan*
System multimedialny R-LINK 2 z ekranem dotykowym
o przekątnej 8,7" pozwala sterować funkcjami auta i zapewnia
łatwy dostęp do telefonu i usług online.
* Miesięczna rata netto dla Renault MÉGANE Life SCe 115 w ofercie Renault Business Plan dla przedsiębiorców na 36 miesięcy z całkowitym limitem przebiegu 90 tys. km i opłatą
wstępną 20%. Szczegółowe warunki Renault Business Plan oferowanego przez RCI Leasing Polska Sp. z o.o. dostępne u Autoryzowanych Partnerów Renault. Wersja Life SCe 115
dostępna w kwietniu 2016 r. Na zdjęciu prezentowana jest wersja Bose® z wyposażeniem opcjonalnym. Informacja handlowa aktualna na dzień 29.02.2016 r. Zużycie paliwa w cyklu
mieszanym w zależności od wersji silnikowej wynosi dla Renault MÉGANE od 3,7 do 6,0 l/100 km, a emisja CO2 od 95 do 134 g/km. Dane są określone zgodnie z obowiązującymi
wytycznymi. Zużycie paliwa jest uzależnione od umiejętności i zachowania kierowcy, warunków atmosferycznych i innych okoliczności na drodze. Koncern Renault dba o środowisko,
a samochody naszej marki składają się z części nadających się do odzysku i recyklingu. Szczegółowe informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska znajdują się
na stronie renault.pl.
renault.pl
INFORMACJE
Informacje
PEPSI W RENAULT
PAJERO W POLICJI
Firma PepsiCo zdecydowała się na wymianę ponad
dwustu aut w swojej flocie. Przedstawiciele handlowi
PepsiCo zasiadają za kierownicą Renault Clio Grandtour i Renault Kangoo. Obsługą kontraktu na model Clio
zajmuje się firma Arval Polska, a na pojazdy dostawcze
Kangoo – LeasePlan Fleet Management.
Firma PepsiCo odebrała 211 samochodów
Renault Clio Grandtour. W najbliższym
czasie przedstawiciele handlowi PepsiCo
otrzymają również 39
samochodów Renault
Kangoo.
Przekazane
Renault Clio Grandtour posiadają silniki diesla 1.5 dCi
o mocy 75 KM, natomiast Renault Kangoo wyposażone są
w jednostki 1.5 dCi 90 KM. W wyposażeniu Renault Clio
(wersja Alize) jest m.in. klimatyzacja, multimedialny ekran
dotykowy z zestawem głośnomówiącym, tempomat, czujniki cofania, elektrycznie regulowane szyby przednie oraz
elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne.
Renault Kangoo (wersja ZEN), podobnie jak samochody
Clio, wyposażone zostały m.in. w klimatyzację, radio z zestawem głośnomówiącym, czujniki cofania, elektrycznie
regulowane szyby przednie oraz elektrycznie regulowane
i podgrzewane lusterka boczne.
Policja w Krakowie chcąc wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa wśród mieszkańców oraz turystów odwiedzających teren województwa małopolskiego zdecydowała
się na zakup sześciu samochodów Mitsubishi Pajero.
Nowy sprzęt będzie
służyć
policjantom
w poprawie mobilności
podczas przeprowadzania patroli na terenach
Parków
Narodowych
i Krajobrazowych, Rezerwatów Przyrody oraz
obszarów Natura 2000, a także w trudno dostępnych, górzystych terenach, gdzie nie poradziłby sobie samochód
osobowy. Ponadto terenowe Mitsubishi pomoże policjantom w przeciwdziałaniu przestępstwom i wykroczeniom,
takim jak dewastowanie terenów leśnych, kradzież drewna
czy niszczenie tablic informacyjnych. Auta będą wykorzystywane podczas akcji poszukiwawczo-ratowniczych oraz
w sytuacjach kryzysowych, np. podczas klęsk żywiołowych
takich, jak powodzie.
Samochody Mitsubishi Pajero trafią do Komisariatu Wodnego KWP w Krakowie, Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu, Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem, Komendy
Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej oraz Komendy
Powiatowej Policji w Gorlicach.
Docieraj do swoich klientów za pomocą treści
Wykorzystaj siłę content marketingu
Zarejestruj swoją firmę
na www.log24.pl
Zamów inteligentną
wizytówkę firmy
Dotarcie do firm produkcyjnych,
handlowych i logistycznych
jest łatwe i niedrogie
www.log24.pl
8
INFORMACJE
NOWY ODDZIAŁ AAA AUTO
PERSONALIA
ê êAlphabet Polska Fleet Management powierzył stanowisko dyrektora Departamentu Sprzedaży i Marketingu Michałowi Chudzikowi, dotychczasowemu dyrektorowi sprzedaży firmy. Chudzik
posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży
CFM. Karierę zawodową rozpoczynał w 2001 roku
w Masterlease. Dwa lata później dołączył do zespołu Alphabet (wtedy ING Car Lease). Od tego czasu
piastował on stanowiska w sprzedaży, przez ostatnie
cztery lata na stanowiskach dyrektorskich.
ê ê Rada Nadzorcza LINK4 powierzyła Tomaszowi
Tarkowskiemu pełnienie funkcji prezesa firmy.
Zastąpi on na tym stanowisku Rogera Hodgkissa,
powołanego do zarządów spółek PZU i PZU Życie.
Tarkowski związany jest z PZU (PZU to właściciel
LINK4) od 1996 roku. W ostatnich latach Tomasz
Tarkowski pełnił funkcje członka zarządów PZU
SA oraz PZU Życie, gdzie odpowiadał za obszar
likwidacji szkód i świadczeń oraz assistance. Jest
szefem rady nadzorczej PZU Pomoc a, członkiem
Rady Biura Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zasiada w radach nadzorczych
spółek zależnych od PZU S.A.: Lietuvos Draudimas
AB, UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas, PrJSC
IC PZU Ukraine, PrJSC IC PZU Ukraine Life Insurance oraz AAS Balta. Nowy prezes LINK4 ukończył Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Politechniki Warszawskiej oraz Wyższej Szkoły
Ubezpieczeń i Bankowości oraz studia podyplomowe
„Bezpieczeństwo ruchu drogowego” na Wojskowej
Akademii Technicznej, „Ubezpieczenia Gospodarcze”
na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, „Psychologia zarządzania personelem” na Uniwersytecie Warszawskim oraz Advanced Management Program na
IESE Business School.
ê êJacek Pryczek z firmy Goodyear został wybrany prezesem Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego. Zastąpił on Piotra Zielaka (Continental).
Wiceprezesami zostali John Young z Michelin oraz
Ham Jeong Seung z Hankook. Pryczek z branżą oponiarską związany jest od początku swojej kariery
zawodowej. W 1994 roku dołączył do firmy Dębica
S.A., w której przez kolejne 12 lat zajmował stanowiska w działach: zakupów, prawnym, sprzedaży i marketingu, a także jako członek zarządu. Potem był
między innymi dyrektorem generalnym Goodyear
Bliski Wschód i Afryka, dyrektorem zarządzającym
Goodyear w Polsce i na Ukrainie, prezesem Dębica
S.A. i Goodyear Dunlop Tires Polska.
10
Michał
Chudzik
Tomasz
Tarkowski
Jacek
Pryczek
AAA AUTO otworzyła swój drugi oddział w Warszawie, a trzeci w Polsce.
Jego zadaniem jest wyłącznie skup samochodów używanych.
Placówka znajduje się w północnej części Warszawy, przy ul. Modlińskiej 176.
W pierwszym etapie funkcjonowania skupowanych będzie około 20 samochodów
tygodniowo, które będą następnie trafiały
do oddziałów w Piasecznie pod Warszawą
oraz w Katowicach. Kompleksową kontrolę samochodów pod względem prawnym
i technicznym przed zakupem poprowadzi trzyosobowy zespół pracowników
AAA Auto, mający do dyspozycji zaplecze techniczne. Kolejne oddziały zostaną
najprawdopodobniej otwarte w Poznaniu,
Wrocławiu i Bydgoszczy. W każdy z nich
zostanie zainwestowane około 2 mln
euro, które zostaną przeznaczone na adaptację siedzib oddziałów oraz zakup aut.
ARVAL WSPIERA WIOŚLARKĘ
Arval (grupa BNP Paribas) został
sponsorem polskiej wioślarki – Joanny
Leszczyńskiej. W ramach współpracy
firma przekazała zawodniczce samochód, którym będzie mogła m.in. dojeżdżać na krajowe zgrupowania Kadry
Narodowej w związku z przygotowaniami do udziału w Igrzyskach Olimpijskich Rio de Janeiro 2016.
Leszczyńska jest zawodniczką Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Największe sukcesy to ósme miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie (2012 rok),
brązowy medal podczas mistrzostw świata
(2013 r.) oraz srebrny i brązowy medal mistrzostw Europy. Wszystkie osiągnięcia
zdobyła w konkurencji czwórki podwójnej
kobiet. Największym wyzwaniem w tym
sezonie jest udział w IO w Rio de Janeiro,
już w sierpniu tego roku. Aby wesprzeć
przygotowania do tych jakże ważnych zawodów Arval zdecydował się za wsparcie
wioślarki przekazując SEAT-a Ibizę.
INFORMACJE
LEASEPLAN SPRZEDAJE AUTA
SZKOLENIE UBEZPIECZENIOWE
LeasePlan Polska otworzył swój pierwszy salon aut
poleasingowych. Firma świadcząca do tej pory usługi
głównie dla biznesu teraz kieruje swoje kroki również
ku klientom indywidualnych.
1 kwietnia rozpocznie się cykl szkoleń: Ubezpieczenie
flot w praktyce. Patronat nad zajęciami sprawuje FlotaAutoBiznes.
Uczestnicy uzyskają odpowiedź między innymi na następujące pytania:
• Jak zmienia się rynek ubezpieczeń komunikacyjnych?
• Jak zapobiegać wzrostowi cen na twardniejącym rynku?
• Jak zarządzać szkodowością we flocie, a w konsekwencji
ceną ubezpieczenia?
• Jak efektywnie likwidować szkody?
• Jakie pułapki czekają na nas w ubezpieczeniu autocasco?
• Czy OC posiadaczy pojazdów daje nam wystarczające
poczucie bezpieczeństwa?
• Jak podatki mają się do ubezpieczeń komunikacyjnych?
– Samochody są wyłącznie z pełną historią użytkowania,
z polskich sieci dealerskich i od pierwszego właściciela.
W stałej ekspozycji mamy ponad 320 aut różnych marek
i modeli. Do tego kawiarnia, myjnia, stanowisko do przeglądów, plac zabaw dla dzieci. Do tej pory podobny komfort
zarezerwowany był tylko dla klientów kupujących nowe
auta w sieciach dealerskich – mówi Sławomir Wontrucki,
prezes LeasePlan Fleet Management Polska.
Zgodnie z ostatnimi danymi, w Polsce ponad 26 tysięcy
razy miesięcznie wpisywane jest w wyszukiwarkę Google
hasło „samochód poleasingowy” i „auto poleasingowe”. To
dowód na to, że szukamy dobrych i sprawdzonych aut z rodzimego rynku. Wszystkie oferowane w nim samochody
pochodzą z polskich sieci dealerskich i stanowią własność
LeasePlanu. Auta były regularnie serwisowane, posiadają pewną i zarazem pełną historię użytkowania, komplet
dokumentów, w tym oryginalną książkę pojazdu. Do tego
chodzi elastyczna forma finansowania poczynając od płatności przelewem, poprzez kredyt, a na leasingu kończąc.
Klienci mogą również na miejscu skorzystać z oferty 11
ubezpieczycieli.
êê Prowadzący:
Magdalena Barcicka – była wiceprezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, obecnie członek Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU, praktyk rynku
z 25-letnim stażem (Warta, Ergo Hestia, AXA Direct, TUW
„TUW”).
Przemysław Bona – dyrektor odpowiedzialny za ubezpieczenia komunikacyjne w Generali TU SA, wcześniej
twórca sukcesu Link4 we flotowych ubezpieczeniach korporacyjnych.
Piotr Gortatowicz – broker i ekspert rynku z ponad
20-letnim doświadczeniem, kierował działami ubezpieczeń komunikacyjnych takich firm brokerskich jak: Aon,
Gras Savoye, KBU Protektor, Marsh, Promesa CDU.
Terminy szkoleń:
1-2 kwietnia – Warszawa/Piaseczno, 8-9 kwietnia – Trójmiasto, 3-4 czerwca – Lublin, 16-17 września – Wrocław,
23-24 września – Poznań, 7-8 października – Warszawa/
Piaseczno.
REKLAMA
Autoryzowany Dealer VW / Audi
Krotoski-Cichy Sp. z o.o. sp. k.
ul. Radzymińska 78 • ul. Radzymińska 267
Warszawa
www.krotoskicichy.com
Kontakt do sprzedaż flotowej
Sergiusz Kotliński
Kierownik ds. Klientów Flotowych
ul. Radzymińska 267
03-752 Warszawa
tel. kom.: 512 003 505 • tel.: (22) 511 70 31
[email protected]
Paweł Kasprzyk
Kierownik Działu Sprzedaży Flotowej
tel. kom.: 782 860 108
tel. +48 (22) 511 70 25
Grupa Krotoski-Cichy tworzy jedną z największych firm działających w branży motoryzacyjnej w Polsce.
Krotoski – Cichy to nowoczesne salony sprzedaży samochodów oraz warsztaty serwisowe Audi i Volkswagen zlokalizowane w Warszawie przy
ul. Radzymińskiej. Od niedawna firmę prowadzi nowy Zarząd, którego mottem jest hasło „Dopasowany do Ciebie”. Motto to definiuje nie tylko zalety
samochodów obu marek, ale przede wszystkim standardy obsługi klienta w salonie.
Firma gwarantuje indywidualnie dobraną ofertę, elastyczne modele finansowania i najwyższe standardy usług serwisowych.
INFORMACJE
KONTRAKT NA WYNAJEM 181 HYBRYD
POLICJANTKI W SZKOLE
Masterlease realizuje duży kontrakt na dostawę samochodów o napędzie hybrydowym.
W Interaktywnym Centrum Bezpieczeństwa Škoda AutoLab oraz na terenie Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy
w Międzychodzie odbyły się specjalne warsztaty bezpieczeństwa. W zajęciach, poszerzonych o szkolenie z zakresu doskonalenia techniki jazdy wzięły udział funkcjonariuszki Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
Podczas warsztatów poruszono kwestie z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym:
W marcu rozpoczynają się dostawy 181 samochodów Toyota Auris z napędem hybrydowym na potrzeby floty Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia. Jest to
kontynuacja wcześniejszej współpracy ERGO Hestii i Masterlease, która dotychczas obejmowała dostawy pojazdów
z tradycyjnymi układami napędowymi.
- „Dostarczaliśmy naszym klientom samochody elektryczne i hybrydowe od kilku lat, ale były to zamówienia od
jednego, do kilku pojazdów, budując dzięki temu doświadczenie w ich obsłudze. To nasz pierwszy tak znaczący kontrakt obejmujący auta z napędem nowej generacji. Zapewniamy pełną obsługę serwisową, ryzyko RV pozostaje po
naszej stronie – powiedział Grzegorz Czarnecki, dyrektor
ds. sprzedaży korporacyjnej w Masterlease.
- Co roku nasi rzeczoznawcy mobilni w drodze do naszych
klientów pokonują 6 milionów kilometrów – okrążamy
więc kulę ziemską 150 razy. Wprowadzenie do floty nowoczesnych samochodów hybrydowych spowoduje spadek
emisji samego dwutlenku węgla o ponad 250 ton każdego roku. Wymiana pojazdów likwidatorów mobilnych jest
kolejnym etapem realizacji strategii zrównoważonego
rozwoju. W zakresie transportu ERGO Hestia od lat monitoruje ślad węglowy i konsekwentnie wdraża projekty
wpływające na obniżenie jego poziomu. Do najważniejszych z nich można zaliczyć platformę carpoolingową ułatwiającą pracownikom wspólne dojazdy do pracy. Pozwala
to nie tylko zmniejszyć uciążliwy wpływ na środowisko,
ale również ograniczyć ilość potrzebnych miejsc parkingowych w bezpośrednim otoczeniu firmy. Dla pracowników dojeżdżających do firmy rowerami otworzyliśmy specjalny parking, wyposażony w szatnie i prysznice a każdy
z rowerzystów otrzymuje od nas darmowy obiad – mówi
Mirosław Krzewiński, zastępca dyrektora Biura Likwidacji
Szkód ERGO Hestii, ds. Mobilnej Obsługi Szkód.
TELEMATYCZNE POŁĄCZENIE
Na rynku telematyki dochodzi ostatnimi czasy do spektakularnych wydarzeń. W 2014 rok Finder przejął firmę
Auto Guard. A teraz…
… obecnie ten duet stał się częścią TomTom Telematics.
O wejściu TomTom Telematics na polski rynek zdecydowały obiecujące perspektywy jego wzrostu, pozycja rynkowa Findera i bardzo dobra ocena oferowanych przez
spółkę produktów i rozwiązań. Finder będzie funkcjonował
na polskim rynku pod dotychczasową, własną marką. Dołączenie do światowego potentata umożliwi firmie pozyskanie know-how i zasobów technologicznych w nowych
12
1. Systemy bezpieczeństwa biernego i czynnego oraz
zasady ich funkcjonowania na przykładzie między innymi symulatora dachowania i zderzeń.
2. Człowiek, jako czynnik wpływający na bezpieczeństwo ruchu drogowego (czas reakcji, trzeźwość, widoczność na drodze). 3. Zabezpieczenie przewożonego
sprzętu i luźnych przedmiotów w aucie
Drugim etapem, było szkolenie praktyczne. Policjantki
miały okazję pod okiem trenerów Škoda Auto Szkoła przećwiczyć tak istotne w ich codziennej pracy elementy:
1. Hamowanie awaryjne w reakcji na nagłe zdarzenie
drogowe.
2. Omijanie przeszkody na drodze asfaltowej oraz na
macie poślizgowej symulującej nawierzchnię o niskiej przyczepności.
3. Slalom i pokonywanie serii zakrętów.
4. Korekta toru jazdy w zakręcie oraz hamowanie awaryjne w zakręcie.
dla niej obszarach, pozwoli rozbudować dotychczasowe
kompetencje firmy, wprowadzić nowe rodzaje usług i poszerzyć dotychczasowe kręgi odbiorców.
INFORMACJE
WIADOMOŚCI PALIWOWE
Kartami Shella można płacić na stacjach Lotosu. Shell rozwija też stacje
w ramach projektu Warta. Logo BP istnieje już na ponad 500 stacjach w Polsce.
KARTY SHELLA I LOTOSU
Shell Polska i Lotos Paliwa porozumiały się w kwestii warunków wzajemnej akceptacji kart flotowych. Kartami
euroShell już teraz można płacić na
obiektach obydwu koncernów, zaś Lotos Biznes przeprowadzimy transakcje
bezgotówkową na Shellu w ciągu kilku
najbliższych miesięcy.
Użytkującym „plastiki” firmom daje to
zasięg płacenia na około 900 obiektach.
Z rozszerzonej sieci punktów akceptujących euroShell mogą korzystać posiadacze kart flotowych typu Multi (oznaczonych symbolem „M” na awersie karty),
wydanych przez Shell Polska.
PROJEKT WARTA
Bogata oferta świeżego jedzenia, przebudowane toalety, „szybki Diesel”,
samoobsługa przy tankowaniu LPG,
modernizacja myjni – to tylko kilka elementów wyróżniających 15 stacji Shella
w ramach projektu Warta.
W 2016 roku liczba tego typu placówek
ulegnie zwiększeniu do kilkudziesięciu.
Zmiany mają na celu między innymi
przyciągnięcie kierowców flot osobowych i ciężarowych. Jak usłyszeliśmy
od przedstawicieli koncernu, poszerzono również zakres usług związanych
z eksploatacją TIR-ów. Kierowców
„większych samochodów”, ale także
osoby przemierzające kraj w autach
osobowych, przyciągnąć ma smaczne
jedzenie, przygotowywane ze świeżych
składników, możliwość spokojnego spędzenia czasu w kawiarence, kawa do
wyboru w kubku papierowym lub porcelanowym i inne „szczegóły”. Szczegóły, które jednak, jak wynika z badań
koncernu, wpływają na liczbę klientów
odwiedzających Shella. A tych, jeśli chodzi o prowadzących „służbówki” nie brakuje, a ma być jeszcze więcej.
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się również o możliwości uzyskania specjalnych rabatów dla kierowców na produkty spożywcze. Potrzebne do tego
są odpowiednie zdolności negocjacyjne menedżera transportu/floty, który
może porozmawiać z przedstawicielami
Shella, by użytkownicy aut z jego firmy
otrzymywali rabat na jedzenie, napoje,
itp. I nie mamy tutaj na myśli ulg zwią-
zanych z korzystaniem z kart paliwowych, tylko np. talony. „Dofinansować”
prowadzących pojazdy mogą wspólnie
Shell i dane przedsiębiorstwo, ale również tylko koncern paliwowy, któremu
naturalnie zależy, by przy posiłku zatankować środek transportu. Jedną z pierwszych takich stacji jest obiekt na pograniczu Poznania i Lubonia przy zjeździe
na autostradę A2 (ul. 28 czerwca 1956
r 419).
500 STACJI I WIĘCEJ
Sieć BP liczy 502 stacje, w tym 236
stacji partnerskich i 28 lokalizacji przy
autostradach i drogach ekspresowych.
Poniżej prezentujemy informacje o nowych obiektach.
BP Barwinek, przy drodze krajowej nr
19, około 3km przed granicą ze Słowacją
w woj. podkarpackim. Między innymi 3
dystrybutory wieloproduktowe, HSD,
LPG, Wild Bean Cafe, sklep, parking TIR
(30 miejsc parkingowych), bar, kantor.
BP Jasnogórska, w Modlnicy k. Krakowa u zbiegu ulic Częstochowskiej
(DK94) i Polnej w woj. małopolski. 4
dystrybutory wieloproduktowe, 2HSD,
LPG, Wild Bean Cafe, myjnia automatyczna, myjnia ręczna dwustanowiskowa.
BP Góra, ul. Jagiellonów 4, Góra, woj.
dolnośląskie. 2 dystrybutory wieloproduktowe, LPG, sklep, myjnia automatyczna.
BP Rogoźno, ul. Fabryczna 6b, Rogoźno, woj. wielkopolskie. 2 dystrybutory
wieloproduktowe, LPG, HSD, sklep,
Wild Bean Cafe (WBC).
BP Niedźwiadek, ul. Okulickiego 5B,
Piaseczno. 4 dystrybutory wieloproduktowe (w tym jeden z opcją przyspieszonego tankowania ON), 1 dystrybutor
LPG, sklep, WBC, myjnia automatyczna,
myjnia ręczna 4 stanowiska, parking,
odkurzacz, kompresor.
BP Tarnobrzeg, Tarnobrzeg, ul. Sikorskiego róg św. Barbary. 3 dystrybutory
ośmiowężowe, LPG, WBC, sklep, parking dla samochodów osobowych.
BP Strykówka, Sosnowiec-Pieńki 18A,
95-010 Stryków, woj. łódzkie. Stacja
z najduje się przy drodze dojazdowej
z Łodzi do skrzyżowania autostrad A1
i A2. 4 dystrybutory wieloproduktowe,
3 dystrybutory TIR (łącznie cztery stanowiska tankowania), dystrybutor LPG,
sklep, WBC, WIFI, parking dla samochodów osobowych, odkurzacz, kompresor.
BP Przasnysz, ul. Makowska 23, Przasnysz, woj. mazowieckie. 4 dystrybutory
wieloproduktowe, 1 LPG, sklep, WBC.
BP Przedbórz, ul. Radomszczańska 72,
Przedbórz, woj. łódzkie. 3 dystrybutory wieloproduktowe, LPG, HSD, sklep,
WBC, restauracja.
BP Lipnik, ul. Stargardzka 1, 73-110
Lipnik (poczta Stargard Szczeciński),
woj. zachodniopomorskie. 3 dystrybutory wieloproduktowe (6 stanowisk),
1 dystrybutor TIR (dwa stanowiska do
tankowania), dystrybutor LPG, sklep,
WBC, WIFI, parking dla samochodów
osobowych i ciężarowych, odkurzacz,
kompresor.
TOTALNE OBIEKTY
Total realizuje kolejny punkt planu inwestycyjnego, polegającego na otwieraniu stacji paliw pod własnym szyldem.
Na drogowej mapie Polski, przy drogach krajowych nr 11 i 12, pojawiły
się dwie nowe stacje Total. Pierwsza
znajduje się w Szczecinku (woj. zachodniopomorskie), w którym krzyżują się
drogi krajowe nr 11 i 20. Nowo otwarta
stacja paliw ma w ofercie olej napędowy, dwa rodzaje benzyn – Super 95 oraz
Excellium 98, a także gaz płynny LPG.
Kierowcy TIR-ów mogą zatankować
z wysokowydajnego dystrybutora oleju
napędowego. Specjalnie dla nich przygotowano również parking mieszczący
20 zestawów. Druga stacja znajduje się
w Jarocinie, w samym centrum przemysłowej strefy miasta. Na obu obiektach
klienci mogą dokonać płatności kartami
flotowymi Eurotrafic, UTA i DKV.
13
INFORMACJE
Informacje
KRÓTKO
êê Zmiany w Mercedesie
Rok 2016 przyniósł kolejne zmiany w strukturze sieci dealerskiej Mercedes-Benz, Mercedes-AMG i smart. Firma Duda-Cars z Poznania rozpoczęła działalność w zakresie sprzedaży i serwisowania samochodów osobowych, dostawczych
i ciężarowych we Wrocławiu i w Lesznie. Do tej pory punkty
te funkcjonowały w ramach firmy Frączak Sp. z. o.o., której
zasoby w całości zostały przejęte przez Duda-Cars. – Mamy
nadzieję, że wzmocnienie i optymalizacja sposobu działania obu punktów przez nowego właściciela pozwoli na jeszcze szybszy rozwój marek Mercedes-Benz, Mercedes-AMG
i smart w regionie Dolnego Śląska i Wielkopolski – powiedział Artur Konarski, dyrektor rozwoju sieci dealerskiej Mercedes-Benz Polska.
êê AlphaGuide
Alphabet Polska wdrożył nową odsłonę swojej aplikacji
mobilnej AlphaGuide. Nowością tego mobilnego asystenta
kierowcy jest przede wszystkim funkcja osi czasu, która daje
możliwość integracji z kalendarzem. Dzięki takiemu rozwiązaniu aplikacja zaplanuje dzień użytkownika, obliczy czas potrzebny na podróż pomiędzy spotkaniami i przypomni, kiedy
należy wyruszyć, aby na czas dotrzeć do miejsca docelowego.
Ponadto zawiera kompendium wiedzy oraz zestaw przydatnych narzędzi, pomagających w nagłych przypadkach oraz
w codziennym korzystaniu ze służbowego auta. Umożliwia
wezwanie pomocy medycznej i policji oraz skontaktowanie
się z Assistance i zgłoszenie szkody bezpośrednio z poziomu
aplikacji za pośrednictwem specjalnego formularza, który
ułatwia zebranie wszystkich niezbędnych danych o zdarzeniu. Aplikacja jest dostępna bezpłatnie dla użytkowników
urządzeń z systemem Android, iOS oraz Windows.
êê Fiat wspiera niepełnosprawnych
Grupa Fiata została oficjalnym partnerem Paraolimpijskich
Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce. Impreza odbędzie
się na Stadionie Zecchini w Grossetto od 10 do 16 czerwca
2016 roku. We współpracy między FCA a Paraolimpijskimi
Mistrzostwami Europy bierze udział Program Autonomy,
inicjatywa działająca w ramach Grupy Fiata od 1995 roku,
która wspiera mobilność osób niepełnosprawnych, realizując
środki transportu do przewozu indywidualnego i grupowego. Organizatorzy dostaną do dyspozycji cztery Fiaty Ducato
i cztery Fiaty Doblò (jeden z krótkim rozstawem osi i trzy
Maxi).
êê Wyróżnienie dla Polaków
Podczas dorocznego spotkania World Dealer Conference, firma Rolls-Royce Motor Cars ogłosiła laureatów prestiżowych
nagród Global Dealer Awards za 2015 rok. Salon Rolls-Royce Motor Cars Warszawa otrzymał nagrodę Global Aftersales Dealer of the Year, zostając tym samym numerem jeden
spośród 130 dealerstw na całym świecie w zakresie obsługi
posprzedażowej. Przy przyznawaniu nagrody branych jest
pod uwagę szereg czynników związanych z obsługą posprzedażową (aftersales) oraz sprzedażą akcesoriów w ciągu 6
miesięcy. Firma Auto Fus została autoryzowanym partnerem
serwisowym Rolls-Royce’a w 2011 roku, zaś w 2013 – jako
Rolls-Royce Motor Cars Warszawa – otrzymała status dealerstwa z pełnym wachlarzem usług.
êê Współpraca PSA i Forda
Po 15 latach owocnej współpracy w zakresie zespołów napędowych, PSA Peugeot Citroën i Ford analizują obecnie możliwość rozszerzenia współpracy w dziedzinie tzw. connec-
14
ted cars. Koncerny postanowiły zjednoczyć swoje siły przy
opracowywaniu następnej generacji pokładowych systemów
informacyjno-rozrywkowych (infotainment) i dostępu do zewnętrznych aplikacji, w celu zapewnienia kierowcom jeszcze
bezpieczniejszych i bardziej praktycznych warunków jazdy.
êê Zmiana adresu
Spokojnie, bez paniki. Adres FlotyAutoBiznes i Truck&Business Polska (Kubackiego 29a, 62-002 Suchy Las) pozostał bez
zmian. Inaczej mają się sprawy w przypadku firmy AkzoNobel Polska, który Nowy Rok wita z innymi danymi teleadresowymi.
Nowy adres Akzo Nobel Car Refinishes Polska to: The Park
Warsaw Budynek B1, ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa,
telefon (recepcja): +48 22 321 20 20.
êê Peugeot a tenis
Peugeot i ATP ogłosiły podjęcie w 2016 roku współpracy
na skalę światową. Francuska marka będzie oficjalnym samochodem ATP World Tour i udostępni flotę 500 pojazdów.
Peugeot staje się partnerem Platinum ATP World Tour i oficjalnym samochodem ponad 20 turniejów ATP World Tour.
Chodzi o przeszło 500 pojazdów, w szczególności modele 508,
3008, 5008, Expert Tepee, z których w czasie turniejów będą
korzystać zawodnicy, VIP-y, delegacje oficjalne i publiczność.
W ten sposób Peugeot skorzysta z międzynarodowych praw
marketingowych, będzie widoczny na kortach i otrzyma pakiety VIP dla swoich gości na wybrane turnieje. Wśród jego
ambasadorów znajdują się tacy zawodnicy jak Novak Djokovic, David Ferrer, Juan Martin del Potro, David Goffin, Alize
Cornet czy Belinda Bencic.
êê Powstaje nowy autodrom
Obok Interaktywnego Centrum Bezpieczeństwa Škoda Auto
Lab, powstaje unikalny w skali Europy obiekt – centrum
szkoleniowe wraz z obiektem treningowym. Będzie to ośrodek doskonalenia techniki jazdy Škoda Autodrom Poznań.
Otwarcie nastąpi w połowie 2016 roku. Ma on służyć podnoszeniu kompetencji kierowców indywidualnych oraz flotowych w ramach doszkalających kursów prowadzonych przez
Škoda Auto Szkoła. Będą też prowadzone obowiązkowe szkolenia kierowców, którzy uzyskali uprawnienia do kierowania
pojazdami, szkolenia dla służb mundurowych, instruktorów
OSK oraz egzaminy dla instruktorów ODTJ. Na czterech specjalnie zaprojektowanych wyposażonych w szarpak, nawadniane maty poślizgowe oraz przeszkody wodne, uczestnicy
szkoleń nauczą się, jak kontrolować samochód w awaryjnych
sytuacjach na drodze.
êê Qashqai triumfuje w Wielkiej Brytanii
BusinessCar, jedno z czołowych brytyjskich wydawnictw dla
kierowców i operatorów parków samochodowych, nadało
Nissanowi Qashqai tytuł „Crossovera Roku”. Produkowany
w Wielkiej Brytanii model – zajmujący piątą pozycję w rankingu najlepiej sprzedających się samochodów w tym kraju –
zdobył ten tytuł mimo znacząco rosnącej konkurencji w segmencie crossoverów.
PRODUKT DLA FLOTOWCA
Navitel E500
Navitel plasuje się w segmencie nawigacji ekonomicznych, bo kosztuje tylko 299 zł. Niestety
test wykazał, że cena jest w pewnej mierze pochodną jakości.
Opakowanie i krótka, aczkolwiek treściwa i estetyczna instrukcja obsługi zapowiadała miłe użytkowanie. Na początek rzucamy okiem na ustawienia. Jest świetnie. Nie tylko możemy wybrać trasę
dla „cywilnego” samochodu, ale także dla taksówki, autobusu, pojazdu uprzywilejowanego (!), kuriera (!!!), ciężarówki.
Możemy określić wysokość, szerokość, długość pojazdu. No to szalejemy. Ustawiamy wymiary auta ciężarowego: 10
metrów długości, 5,5 metra szerokości, 5 metrów wysokości. Masa całkowita 15 ton. Zamierzamy dojechać z redakcji
w Suchym Lesie do centrum Poznania na ulicę Wrocławską, czyli tuż obok serca stolicy Wielkopolski – Starego Rynku.
To pułapka, bowiem ulica Wrocławska jest wyłączona z ruchu samochodów. Ale z Navitel tam dojedziemy... Mało tego,
tak wielki pojazdem według naszego asystenta „złamiemy się w wąskich uliczkach (pomijając już kwestie zakazu wjazdu
tak dużych aut do centrum Poznania). Dalsze kombinowania z tym, czy pokonamy jakiś most, itp. nie ma sensu, skoro
Navitel poległ już na pierwszym sprawdzianie.
Kolejny sprawdzian to trasa z Poznania do Krakowa, wykonana autem osobowym dla uproszczenia. Żeby nie było,
że testujemy tylko zza biurka, wsiadamy do pojazdu, ustawiamy cel blisko Wawelu i w drogę. Po trzech godzinach jazdy
mamy jednak ochotę na uszczuplenie danych internetowych z telefonu komórkowego. Nie wjechaliśmy w żaden tunel ani
podziemny parking, nawigacja już dwa razy się zawiesiła. O ile samo prowadzenie drogi można uznać za więcej niż poprawną,
dla kierowcy bazującego głównie na komunikatach dźwiękowych to dyskwalifikacja. Bo nagle mogliśmy się znaleźć pod czeską lub niemiecką granicą...
Ostatecznie zostaliśmy doprowadzeni do celu, lecz zaufanie zostało
mocno zachwiane. Po samym Krakowie i Poznaniu prowadzeni byliśmy
już dobrze, choć z Navitelem mieliśmy szansę na złamanie kilku zakazów.
To jednak niestety wada wielu nawigacji, także tych z półki premium.
Sprzęt nie posiada też jakże pożądanej w obecnych czasach opcji wykrywania korków. Zadania najlepiej wpisywać rysikiem, choć szybkość reakcji
urządzenia nierzadko pozostawia trochę do życzenia.
Navitel na szczęście posiada również niemałe zalety. Jedna z nich dotyczy
możliwości ustawiania trasy w pomieszczeniu, gdzie zdecydowana większość
konkurentów traci kontakt z GPS-em. To zaoszczędza czas. Urządzenie jest
proste w obsłudze, niezbyt czułe na dotyk (to zarówno wada jak i zaleta),
grafika prezentuje się na poziomie dobrym. Również liczbę POI należy ocenić
pozytywnie. Duża pochwała za prosty montaż na szybę i brak problemu z
„odpadaniem” urządzenia. ■ cza.
Cena 299 zł
Snickers Workwear
Do pracy na dworze, na wycieczkę i w góry dobrze jest zabrać elastyczną, oddychającą odzież. Bluza (model 9435) i kurtka (model 9438) Snickers Workwear Micro
Fleece XTR pozwalają zachować wygodę podczas pracy fizycznej oraz intensywnej
rekreacji. Bluza posiada szybkoschnącą tkaninę neutralizującą nieprzyjemne
zapachy. Siateczkowe wstawki pod pachami i regulowane suwakiem zapięcie przy
kołnierzu wzmacniają wentylację. Miękkie wewnętrzne wykończenie z mikropolaru zapewni komfort termiczny. Dodatkową zaletą są przedłużane mankiety z
otworami na kciuki, które przytrzymują rękawy przy zakładaniu kurtki.
Kurtka wykonana jest z tkaniny z dodatkiem węgla bambusowego. Zatrzymuje
ciepło ciała jednocześnie uwalniając opary wilgoci. Funkcjonalny krój z wysokim
kołnierzem osłania przed wiatrem, a przedłużone rękawy z otworami na kciuk
miękko otulają dłonie. Minimalistyczny fason został urozmaicony dwiema kieszeniami na suwak na wysokości pasa oraz nietypową, ale wygodną kieszenią z
suwakiem na lewym ramieniu.
Materiały: 92% poliester z cząsteczkami węgla bambusowego, 8% elastan,
285 g/m². Siatka poliestrowa, 120 g/m². Rozmiary: XS-XXXL
Cena bluzy: ok. 363
Cena kurtki: ok. 417
zł brutto
zł brutto
FIM Speedway Grand Prix 15
Symulator żużla, stworzony przez Softplanet Studios na licencji BSI Speedway Limited. Gra
koncentruje się na najważniejszych indywidualnych rozgrywkach żużlowych - cyklu Grand
Prix, czyli mistrzostwach świata. Tytuł powstał na licencji BSI Speedway Limited, dzięki czemu
w grze zobaczymy wszystkie, wiernie odwzorowane stadiony z całego świata i wszystkich
zawodników z sezonu 2015. Dostępne są dwa tryby jazdy: uproszczony dla początkujących
oraz symulacyjny, w którym gracz ma kontrolę nad balansem ciała zawodnika na motocyklu.
Gracze napotkają również na trudności związane ze zmieniającą się nawierzchnią toru, tworzącą strefy lepszej przyczepności.
Cena 79,90 zł
15
SERWIS
JESTEŚMY TAŃSI,
PROFESJONALNI,
BARDZIEJ
ELASTYCZNI
Serwisy nieautoryzowane coraz śmielej nawiązują współpracę z klientami flotowymi. Tak więc
to dobry moment, aby zadać kilka pytań przedstawicielom trzech dużych sieci: Polskiego Serwisu
Floty (PSF), MotoFloty i Motointegratora Flota (InterCars). Prezentują oni bardzo optymistyczne
realia działania swoich przedsiębiorstw, szczególnie w porównaniu do autoryzowanych stacji
obsługi. Spojrzenie na sprawę od strony ASO – w kolejnym numerze.
Marcin Podleś
dyrektor handlowy Motointegrator Flota,
InterCars
Adam Kapek
prezes Motoflota
NIEAUTORYZOWANE VS ASO
Jakie są państwa zdaniem przewagi serwisów nieautoryzowanych nad autoryzowanymi? I od razu dopytam – ile procentowo flota może zaoszczędzić korzystając z waszych usług? Czy te procenty będą mocno
się różnić w zależności od modelu, segmentu auta?
Witold Różycki, dyrektor ds. rozwoju sieci PSF.
- Przewaga nad ASO to moim zdaniem złe określenie, mówmy raczej o różnicach. A więc podstawowa to elastyczne
podejście w zasadzie do każdego tematu. Czyli możliwości
wykonania dowolnej usługi, nawet takiej, która w procedurach ASO jest niemożliwa do zrobienia, ponieważ producent
pojazdu jej nie przewiduje. Jeżeli chodzi o oszczędności, najprościej określi je różnica kosztu roboczogodziny pomiędzy
naszą ofertą a najniższą stosowaną w ASO. Wykorzystując
do kalkulacji czasy napraw producentów, zyski w dowolnym
segmencie pojazdów wynoszą około 40 procent. Dodatkowo
inne są koszty części OE i zamienników - na poziomie „Q”
czyli najprościej mówiąc oryginałów w pudełku producenta
części. Tutaj zyskujemy 20-30 procent. Sumując, w stosunku
do tej samej usługi w ASO wydamy mniej o 25–30 procent.
Co do różnicy w segmentach pojazdów to ma ona wpływ
na wielkość wartościową oszczędności. Im wyższa klasa tym
wartość oszczędności większa, chociaż średnio procentowo
pozostanie na zbliżonym poziomie
Adam Kapek, prezes Motoflota. - Tych „przewag”, jak pan
to ujął jest sporo. Naturalnie niemal każdy flotowiec myśli
na początku o cenie, więc wymienię ją w pierwszej kolej-
16
Witold Różycki
dyrektor ds. rozwoju sieci PSF
ności, choć uważam, że nie jest to argument najważniejszy.
Myślę, że każdy zgodzi się z tym, że usługodawców, zarówno autoryzowanych jak nieautoryzowanych, można podzielić na lepszych i gorszych. W przypadku „nie ASO”, wybór
mamy nieporównywalnie większy, bo nierzadko w promieniu kilkudziesięciu kilometrów skazani jesteśmy na jeden
autoryzowany serwis danej marki. Kolejną, ważną kwestią
są umiejętności mechaników. Często najlepsi fachowcy od
skomplikowanych problemów pracują poza ASO, a prosty
przegląd każdy potrafi zrobić. Czołowi polscy dystrybutorzy,
tacy jak Moto-Profil, sporo czasu poświęcają na wyszkolenie
pracowników i dobre wyposażenie warsztatów – co również
wpływa na jakość realizowanych napraw w aftermarkecie.
Wracając do pytania o oszczędności. Większe znaczenie od
klasy auta ma marka. W markach powszechnie użytkowanych, europejskich, takich jak Škoda, Volkswagen czy Opel
różnice będą mniejsze - około 20-30 procent. Wśród pojazdów klasy premium, np. BMW, Audi, Lexus, spokojnie
można mówić i pisać o 30 a nawet 50 procentach.
Żeby nie przedstawiać sprawy czysto teoretycznie. Cena
detaliczna oleju Castrol Magnatec w Motoflocie to 32,50 zł
netto plus nasz rabat. W ASO za ten sam olej zapłacimy
62,40 zł netto. Stawka roboczogodziny u nas jest poniżej
100 zł netto za jedną roboczogodzinę. W ASO najniższe
stawki wynoszą około 130 zł, górną granicę trudno postawić. Myślę, że mediana w popularnych, flotowych markach
jest na poziomie 150 zł. Przemnażając w każdej roboczogodzinie kilkadziesiąt złotych różnicy oraz doliczając różnice
SERWIS
w cenie części tworzy się niezły budżet... Innym jaskrawym
przykładem są koszty elementów eksploatacyjnych w markach koreańskich – tutaj różnice są jeszcze większe. Klocki
hamulcowe do auta Kia cee’d z silnikiem wysokoprężnym
o pojemności 1,6 litra o numerze 58101-2VA00 OE kosztują 337,40 zł netto, u nas zakres cenowy tego samego kompletu od 76,02 zł - marka Oyodo, po 234,65 zł netto - marka
ATE. A od tych cen również udzielamy rabatów.
Marcin Podleś, dyrektor handlowy Motointegrator
Flota, InterCars. - Na rynku serwisowym jest coraz więcej
niezależnych warsztatów, które nie tylko nie odbiegają jakością wykonywanych usług od ASO, ale często wykazują się
większym zaangażowaniem w faktyczne rozwiązanie problemu występującego w pojeździe. Mówiąc bardziej potocznie,
pracownicy serwisów nieautoryzowanych naprawiają, a nie
tylko wymieniają poszczególne elementy auta. Nie sposób
oczywiście nie wspomnieć o różnicach w stawkach roboczogodziny oraz cenach części oryginalnych i „zamienników”.
Obsługując pojazdy flotowe, stosujemy „czasochłonności”
z katalogów zbierających dane producentów, co w połączeniu ze stawką za roboczogodzinę daje różnicę na poziomie
przynajmniej 20–30 procent w porównaniu z kosztami obsługi w stacjach ASO. Klienci doceniają również dużo większą dostępność warsztatów niezależnych, co znacznie obniża
koszty i czas dotarcia użytkownika do serwisu.
Warsztaty niezależne są moim zdaniem bardziej przyjazne klientom flotowym przez większą elastyczność, która
przejawia się podczas umawiania terminów czy ustalania
priorytetów obsługi. Coraz bardziej popularna jest usługa
„door to door”. Dzięki rozległej sieci serwisów - ponad 700
warsztatów - jesteśmy gotowi świadczyć taką usługę po
kosztach minimalnych lub nawet całkowicie za darmo. To
doskonała sytuacja dla cierpiącego na wieczny brak czasu
użytkownika pojazdu: nie ruszając się z miejsca pracy oddaje i odbiera auto z serwisu. Poziom zadowolenia z obsługi jest w takich przypadkach na bardzo wysokim poziomie.
Marcin Podleś, Motointegrator Flota, InterCars.
- Pomimo że Dyrektywa GVO obowiązuje od 2003 roku,
nadal nie wszyscy są przekonani co do jej zastosowania. Skąd to się bierze? Moim zdaniem częściowo z braku szczegółowych i rzetelnych informacji, a częściowo
z polityki informacyjnej prowadzonej przez stacje ASO. Na
podstawie zapisów Dyrektywy oraz ich interpretacji ale
przede wszystkim naszego długoletniego doświadczenia,
mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić: Dyrektywa
jest w pełni bezpieczna w praktyce. Często spotykam się
z pytaniem o tzw. good will po zakończeniu okresu gwarancyjnego. Wystarczy policzyć czy zakładając 20-30 procent różnicy w kosztach serwisu nie zaoszczędziliśmy dużo
więcej niż wartość ewentualnego gestu dobrej woli. Proces przechodzenia flot do obsługi poza ASO cały czas trwa
i postępuje. Obecnie bardzo mocno widać to na przykładzie
wiodących firm z branży CFM, które coraz większy procent napraw przenoszą do serwisów nieautoryzowanych.
Sytuacje odmowy wykonania napraw gwarancyjnych ze
względu na obsługę w serwisie niezależnym prawie nie
mają miejsca, jednak warto upewnić się, że w razie takiego
przypadku Fleet Manager otrzyma odpowiednie wsparcie,
co oczywiście gwarantujemy. Zwykle rozmowy z ASO
znajdują finał po przedstawieniu dokumentów potwierdzających wykonanie odpowiednich usług oraz zamontowanie
części o odpowiedniej jakości (zgodnie z GVO).
GVO – FIKCJA CZY RZECZYWISTOŚĆ
Korzystanie przez firmy z ASO ma nierzadko
związek z wynegocjowanymi warunkami zakupu
nowych samochodów, które zostają uzależnione
od lojalności klienta w czasie trwania gwarancji .
Wyjaśnimy w dużym skrócie Czytelnikom o co chodzi z dyrektywą GVO, bo teoretycznie, zakładając,
że ceny macie niższe niż ASO a jakość wyższą lub
co najmniej porównywalną, serwisy, nad którymi
piecze mają importerzy aut powinny bankrutować...
Innymi słowy – co trzyma floty w ASO?
Adam Kapek, Motoflota. - Są klienci, którzy chcą mieć
100 procent pewności, że usługi gwarancyjne nie będą
kwestionowane. Tzw. GVO daje szerokie możliwości – niemniej uzyskiwanie swoich praw gwarancyjnych wymaga
pewnych potyczek. Dajemy klientom wybór: serwis ASO
z użyciem naszych części (producenci tzw. pierwszego
montażu) plus cena usługi z ASO lub cała usługa w serwisie niezależnym. Konkurencyjne sieci serwisowe nieraz
siłą wyciągają klienta z autoryzowanego serwisu na każdą z usług. Niektóre floty w ASO trzyma poziom socjalny,
w tym względzie serwisy niezależne są jeszcze o krok do
tyłu. Kafle, szkło i kanapy każdemu się podobają, jeśli klient
chce za to płacić, na razie nie walczymy z tym. Ale staniemy w szranki jeden na jednego, gdy doprowadzimy serwisy
niezależne do analogicznego poziomu, a mamy już takie
przykłady w Polsce i wierzę, że będzie ich coraz więcej.
Witold Różycki, PSF. - Zacznijmy od jakości usług. Jest
ona zawsze na porównywalnym poziomie, zwłaszcza jeżeli chodzi o działania związane z obowiązkowym, płatnym
przeglądem pojazdu, w zakresie podanym przez producenta. Na mocy Dyrektywy unijnej GVO, a w zasadzie obecnie
MVBER mogą go również wykonywać serwisy nieautoryzowane. MVBER to Dyrektywa dotycząca ochrony konkurencji. Według jej zapisów nie można ograniczyć możliwości wykonywania usług płatnych, wymaganych do
utrzymania warunków gwarancji jedynie do zrzeszonych
z producentem podmiotów, a co za tym idzie ograniczenia
dostępu do tego typu usług pozostałym, niezrzeszonym
z producentem podmiotów. Ma na celu właśnie ograniczenie kosztów takiej obsługi a jednocześnie wzmocnienie
konkurencji na rynku usług motoryzacyjnych.
Co do „uzależnienia” klienta od ASO. Niestety, w większości przypadków związane jest ono z wynegocjowanymi
warunkami zakupu nowych samochodów, które są często
17
SERWIS
uzależnione od lojalności klienta w czasie trwania gwarancji. Do tego dochodzą zapisy w umowach leasingowych
no i nawyk nie poparty aktualną wiedzą oraz obawa o utratę
gwarancji – „wracamy do ASO po pieczątkę w książce gwarancyjnej i święty spokój”. Menedżerowie wierzą, że zapewni im ona bezproblemowe i co za tym idzie bezkosztowe
naprawy w razie poważniejszych problemów. Co ciekawe,
o ile niektóre z flot zaczynają obsługiwać swoje samochody
poza ASO w czasie ich gwarancji, o tyle prywatni użytkownicy rzadko lub w ogóle się na to nie decydują.
SPORNE SYTUACJE
Na pytanie dlaczego rzadko korzystają państwo
z ASO, flotowcy nierzadko odpowiadają: „bo w razie
spornej sytuacji to firma musi udowodnić importerowi, że czynności wykonywane przy samochodzie
poza ASO nie wpłynęły na usterki związane z gwarancją”. Prośba o komentarz.
Marcin Podleś, Motointegrator Flota, InterCars.
- GVO daje właścicielowi pojazdu możliwość wyboru dowolnego serwisu do wykonywania napraw lub przeglądów. Nie
ma zatem potrzeby udawadniania braku wpływu napraw
poszczególnych elementów na awarie innych. Wszystkie
naprawy w pojazdach na gwarancji muszą odbyć się zgodnie z wytycznymi producentów, niekoniecznie w serwisach
ASO. Jeżeli jednak pojawią się jakiekolwiek pytania po stronie autoryzowanego warsztatu, ewentualne działania powinny leżeć po stronie operatora serwisu. Dokładnie w taki
sposób działamy, serwisując pojazdy klientów flotowych przejmujemy wszystkie czynności na siebie.
Witold Różycki, PSF. - Zasada jest zawsze taka sama. ASO
chroniąc swoje interesy zrobi wszystko, aby uprzykrzyć życie
tym wszystkim, którzy chcą skorzystać z możliwości obsługi
swoich samochodów w okresie gwarancji producenta poza
ASO, zgodnie z możliwościami jakie daje im Rozporządzenie
MVBER. Dlatego PSF postanowiło pomóc administratorom
flot, tworząc autorski produkt pod nazwą PSF Premium Service dedykowany właśnie do obsługi aut w okresie gwarancji producenta, zgodnie z zasadami MVBER. Przejęliśmy
odpowiedzialność za procedury i przestrzeganie warunków
obsługi narzucone przez producenta i w razie jakichkolwiek
problemów z gwarantem, rozwiązujemy je za administratora.
Adam Kapek, MotoFlota. - Korzystając z naszych usług,
klient może liczyć na wsparcie, mamy w tym względzie
doświadczenie.
DOSTĘP DO INFORMACJI
Wasze serwisy posiadają dostęp do wszystkich informacji o samochodzie danej marki jakie mają ASO?
Witold Różycki, PSF. – Mamy pełne informacje co do warunków i zakresów obsługi praktycznie każdego samochodu. Związane jest to właśnie z zapisami w Rozporządzeniu
MVBER o dostępie do danych. Zgodnie z nią żaden z producentów nie może ograniczyć niezależnym podmiotom
dostępu do informacji serwisowo-technicznej. Dodatkowo,
oddając naszym klientom nowy produkt jakim jest Premium
Service wspieramy ich swoim bogatym doświadczeniem
w tym zakresie.
Adam Kapek, MotoFlota. - Nawet jeżeli poszczególny
serwis nie posiada odpowiedniej dokumentacji czy dostę-
18
pów – centrala – czyli Flotowe Centrum Operacyjne MotoFlota wspiera w dostępie do pełnej informacji.
Marcin Podleś, Motointegrator Flota, InterCars. – Tak
jak wspomniano, producenci muszą udostępnić dane niezbędne do obsługi pojazdów, dzięki czemu serwisy nieautoryzowane posiadają potrzebną wiedzę. Ich uzupełnieniem
są nasze możliwości zakupu dodatkowych narzędzi działających centralnie jak np. katalogi zawierające wytyczne serwisowe lub dostęp do programu umożliwiającego dokonanie
wpisu do elektronicznej książki serwisowej. Jeżeli jakichś informacji lub narzędzi nie posiada warsztat, znajdują się one
u nas – w centrali.
SPRZĘT DIAGNOSTYCZNY
Czy jeśli chodzi o sprzęt diagnostyczny – w serwisach nieautoryzowanych są podobne urządzenia jak
np.. w ASO Forda czy Mercedesa?
Adam Kapek, MotoFlota. - Uniwersalne komputery
diagnostyczne nie mają problemów w dekodowanie błędów Fordów czy Mercedesów. W tym względzie rynek
niezależny nie ma kompleksów.
Marcin Podleś, Motointegrator Flota, InterCars. - Większość warsztatów niezależnych korzysta z uniwersalnych
urządzeń diagnostycznych, produkowanych np. przez Boscha.
Zaspokajają one większość potrzeb. Jeżeli jednak podczas weryfikacji pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości, możemy skorzystać z narzędzi współpracujących z nami stacji ASO.
Witold Różycki, PSF. - Wszystkie nasze serwisy posługują się urządzeniami, zapewniającymi wykonanie
każdego przeglądu zgodnie z zaleceniami producentów.
Oczywiście są też w PSF serwisy wyposażone w sprzęt,
którego nie posiada prawie żadne ASO ze względu na specyfikę ich działania. Zakres większości świadczonych przez
ASO usług to czynności oparte o weryfikację i wymianę
podzespołów, a nie jak w przypadku serwisów niezależnych naprawa tych podzespołów. Mam na myśli najczęściej spotykane naprawy osprzętu wtryskowego silnika
(wtryskiwacze, pompy wtryskowe i wysokiego ciśnienia),
czy turbosprężarek i sprężarek klimatyzacji oraz osprzętu elektrycznego (alternatory i rozruszniki). Tego rodzaju
działania w większości przypadków realizowane są m.in.
przez warsztaty z sieci serwisowej PSF oraz Bosch i AutoCrew, współpracujące z nami od wielu lat.
Warsztaty
niezależne są
bardziej przyjazne
klientom flotowym
przez większą
elastyczność,
podczas umawiania
terminów czy
ustalania
priorytetów obsługi.
SERWIS
ORGANIZACJA LOGISTYCZNA
ZNAJOMOŚĆ SPECYFIKI MODELU
Operatorzy logistyczni mający podpisane umowy
z importerami aut, nierzadko muszą dostarczyć
części w 24 godziny. A jak radzą sobie z logistyką
serwisy niezależne?
Marcin Podleś, Motointegrator Flota, InterCars.
- Sukces naszej firmy jest wynikiem między innymi świetnie rozwiniętej sieci logistycznej. Jesteśmy w stanie dostarczyć w dowolne miejsce w kraju dowolną część znajdującą się na stanie magazynowym w ciągu doby. Serwisy
współpracujące z Motointegrator Flota odbierają dostawy
4-6 razy dziennie, co gwarantuje realizację naprawy w minimalnym czasie. Z klientami podpisujemy umowy zawierające maksymalne czasy przyjęcia pojazdu do serwisu czy
wykonania napraw i przeglądów, co gwarantuje sprawną
obsługę i utrzymanie mobilności floty.
Witold Różycki, PSF. - Każdy ze współpracujących z PSF
serwisów może zapewnić wspomniane w pytaniu warunki
dostaw podstawowych części eksploatacyjnych, ze względu
na ich dostępność w sieci dystrybucyjnej after market, z których korzystają. Są jednak usterki występujące znacznie rzadziej, a co za tym idzie dostępność części do ich usunięcia
nawet w ASO jest problematyczna. Nasza firma podobnie
jak ASO zamawia tego typu części bezpośrednio w magazynach producenta lub za pośrednictwem autoryzowanych
serwisów, zatem czas oczekiwania dla wszystkich jest identyczny. W zapewnieniu części „trudno osiągalnych” pomaga
nam również cała sieć serwisowa jak i bogate doświadczenia pracowników w „załatwianiu rzeczy nie do załatwienia”.
Adam Kapek, MotoFlota. - W tym względzie rynek niezależny mógłby szkolić importerów. Coś, co w ASO kosztuje
dodatkowo jako usługa ekspresowa, jest na rynku niezależnym co najmniej standardem. Dla naszej spółki matki – firmy Moto-Profil – dostawa części zamówionych do usługi
danego dnia o 18 daje 100 procentową pewność, że mechanik o 8 rano w każdej części Polski będzie mógł rozpoczynać
pracę. Równolegle nie zapominajmy o silnych stanach stocków lokalnych hurtowni, które kilka razy dziennie zaopatrują serwisy. Tak więc wspomniane w pytaniu 24 godziny to
dla nas „pestka”.
Rozmawiając z pracownikami ASO, usłyszałem,
że o ile mechanik potrafi niemal w każdym aucie
wykonać proste czynności serwisowe, o tyle bardziej zaawansowane reperacje zrobi tylko po specjalistycznym szkoleniu dotyczącym danego modelu.
Wasi pracownicy mają tego rodzaju zajęcia?
Adam Kapek, MotoFlota. - Posiadamy dział technicznego
wyposażenia i wsparcia warsztatów, który wraz z producentami organizuje szkolenia w wybranych tematach. Co do zajęć dotyczących modelu, nie zgadzam się z postawioną tezą.
Moim zdaniem to bardziej kwestia stosowanych rozwiązań
nietypowych następnie powielanych w różnych modelach.
Marcin Podleś, Motointegrator Flota, InterCars. - Nie
mogę się zgodzić z opinią zawartą w pytaniu. W warsztatach niezależnych pracuje wielu świetnych mechaników,
doświadczenie zdobywających bardzo często w serwisach
ASO różnych marek. Dokładamy swoją cegiełkę, organizując szkolenia dla pracowników warsztatów. W roku 2015
odbyła się trzecia edycja programu Młode Kadry. Pracownicy warsztatów biorą udział w szkoleniach prowadzonych
przez producentów części takich jak np. Bosch, zdobywając
wiedzę „u źródła”. Mamy dostęp do pełnej wiedzy na temat
budowy poszczególnych elementów. Gdybyśmy rozmawiali o autach „bardzo egzotycznych”, mogłyby wystąpić pewne problemy. We flotach natomiast poruszają się zwykle
pojazdy z zamkniętej grupy producentów i modeli, więc
w tym przypadku nie występuje takie niebezpieczeństwo.
Witold Różycki, PSF. – W obecnych czasach liczą się
umiejętności, wiedza, duże doświadczenie pracowników
serwisu, zdobywany także w ASO. O takie połączenie
w autoryzowanym serwisie niezmiernie trudno, szczególnie biorąc pod uwagę wąską specjalizację w zakresie jednej marki. Serwisy nieautoryzowane inwestują w edukację
swojej kadry od wielu lat. Dbałość o personel powoduje
znikomą rotację i podwyższa jakość wykonywanych usług.
ŻADNE AUTO NIESTRASZNE
Jakich marek pojazdy naprawiacie? Choć raczej
powinienem zapytać jakich nie naprawiacie…
Witold Różycki, PSF. - Jesteśmy w stanie zapewnić serwis praktycznie każdemu jeżdżącemu w naszym kraju pojazdowi osobowemu i dostawczemu o d.m.c. do 3,5 t.
Adam Kapek, MotoFlota. - Rzeczywiście łatwiej wymienić te, których nie naprawiamy w serwisach niezależnych. Uczciwie przyznaję, że w przypadku nowych samochodów właścicieli, zarządów i innych VIP-ów, często
usługi wykonywane są w serwisach ASO. Przykładem
Porsche Panamera.
Marcin Podleś, Motointegrator Flota, InterCars.
- Naprawiamy auta absolutnie wszystkich marek. Również
jeżeli chodzi o specjalistyczne wyposażenie czy tonaż nie
mamy ograniczeń. Obecnie w naszej obsłudze znajdują się
np. radiowozy, karetki, pojazdy pogotowia energetycznego
i gazowego, bankowozy, chłodnie oraz samochody ciężarowe o naprawdę dużych tonażach.
AUTO ZASTĘPCZE
Czy można zawsze liczyć na auto zastępcze tego
samego segmentu? Jak wielkie są koszty?
Marcin Podleś, Motointegrator Flota, InterCars.
- Podpisując umowę z klientem zobowiązujemy się
do zapewnienia auta zastępczego niezależnie od czasu i miejsca. Pomaga nam w tym własne Call Center
i Assistance działające 24 godziny na dobę. Koszt udostępnienia pojazdu zależy oczywiście od klasy, ale również od dostępnych w danej chwili i miejscu rozwiązań.
W pierwszej kolejności staramy się wynajmować samochody z warsztatu, takie rozwiązanie jest najtańsze. Jeżeli serwis nie może udostępnić pojazdu, kierujemy się
do ogólnopolskich wypożyczalni. Obecnie prowadzimy
program „doposażania” warsztatów w pojazdy zastępcze
- w tym roku do naszych flotowych serwisów trafi kilkaset aut segmentu C.
Witold Różycki, PSF. - Zawsze jesteśmy w stanie zapewnić nabywcy usług samochód zastępczy. Z zasady jest on
tej samej klasy co auto klienta, jednak zależy to od konkretnej umowy. Koszty są uzależnione od klasy pojazdu
i umowy z nabywcą usługi. Mamy podpisane porozumienia z wypożyczalniami regionalnymi i ogólnopolskimi,
19
SERWIS
dlatego zapewniamy wynajem i dostępność samochodów
zastępczych na warunkach lepszych od oferowanych przez
większość wypożyczalni.
Adam Kapek, MotoFlota. – W koszt napraw mechanicznych nie wliczamy samochodów zastępczych. Osobiście
nie wierzę, że w przypadku przejrzystych cen i przeglądu,
który kosztuje 400 zł z materiałami i robocizną, znajdzie się
auto zastępcze gratis. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku napraw blacharsko-lakierniczych. Oczywiście zapewniamy samochody na życzenie klienta, nawet przy naprawach
mechanicznych - w atrakcyjnych warunkach cenowych.
CZĘŚCI REGENEROWANE
Jak powszechne jest korzystanie z części regenerowanych?
Witold Różycki, PSF. - Części regenerowane to nie do
końca dobre nazewnictwo. Tak naprawdę powinniśmy mówić o podzespołach regenerowanych, bo to zawsze elementy złożone. Są one na tyle popularne, że nawet pracownicy
ASO montują elementy po tzw. regeneracji fabrycznej. Części takie zapewnia nam również sieć serwisów Bosch, których serwisanci wykonują właśnie tego typu usługi.
Adam Kapek, MotoFlota. - Interes klienta znajduje się
w centrum misji MotoFloty. Gdy regenerowanie czy zakup
części używanej jest uzasadnione ekonomicznie – proponujemy to nawet my sami.
Marcin Podleś, Motointegrator Flota, InterCars.
- Stosowanie części regenerowanych jest coraz bardziej
powszechne w określonych grupach elementów. Najpopularniejsze to turbosprężarki, przekładnie czy skrzynie, czyli
elementy drogie w zakupie. Jeżeli chodzi o dostawców takich usług, oprócz własnej spółki zajmującej się regeneracją, korzystamy również ze sprawdzonych sił zewnętrznych.
WSPÓŁPRACA Z UBEZPIECZALNIAMI
Zapewne macie częsty kontakt z towarzystwami
ubezpieczeniowymi.
Adam Kapek, MotoFlota. - W procesie likwidacji szkód
współpracujemy z wszystkimi ubezpieczycielami, których
wybrali nasi klienci. Jednak nie realizujemy napraw na zlecenie ubezpieczycieli. Za to prowadzimy obsługę serwisową
jednego z kluczowych polskich ubezpieczycieli - firmy Warta.
Marcin Podleś, Motointegrator Flota, InterCars. - Likwidując szkody klientów współpracujemy ze wszystkimi
towarzystwami działającymi na rynku. Prowadzenie przez
nas pełnego procesu likwidacji jest dla nich bardzo wygodne.
Warto dodać, że jako dedykowana sieć serwisowa prowadzimy naprawy nabywców indywidualnych towarzystwa Aviva.
Witold Różycki, PSF. - Z racji obsługi szkód komunikacyjnych i zarządzania flotami klienta jesteśmy niejako zobligowani do takiej współpracy. Mamy kontakt z większością
ubezpieczycieli operujących na terenie Polski. Oczywiście
mamy własnego brokera, za którego pośrednictwem oferujemy ubezpieczenia naszym usługobiorcom.
WIELKI KLIENT – CFM-Y
Chciałbym jeszcze zapytać o specyficznego klienta,
co się CFM zowie.
Marcin Podleś, Motointegrator Flota, InterCars.
- Współpracujemy z większością liczących się na rynku
20
firm CFM. Tendencja w tym segmencie napawa nas dużym optymizmem. W 2015 roku rozpoczęliśmy dwa duże
projekty z LeasePlanem, który wybrał nas jako wiodącego
operatora serwisowego w zakresie obsługi w warsztatach
niezależnych, współpracujemy też z Business Lease –
w szerokim zakresie usług serwisowych oraz bezpośredniej obsługi użytkownika. Wyróżnikami tak dużych projektów są usługi dodatkowe, jak np. „door to door”.
Witold Różycki, PSF. - Współpracujemy od lat z największymi firmami z branży CFM. Zakres współpracy jest różny, od ściśle wydzielonej części naszych usług, np. obsługa
oponiarska, po pełen zakres działań jakie oferujemy - od
opon poprzez mechanikę do szkód.
Adam Kapek, MotoFlota. - Konkretne nazwy chciałbym pozostawić w sferze tajemnicy handlowej. Niemniej
zakres współpracy z każdym CFM-em jest indywidualny.
Z reguły to obsługa serwisowa aut po gwarancji lub sprzedaż części do napraw w ASO. Jesteśmy otwarci na indywidualne oczekiwania podmiotów firm świadczących usługi
fsl, CFM i rozwijamy się w tym względzie.
Klienci flotowi często korzystają
z serwisów nieautoryzowanych
licząc na spore oszczędności.
DORADZANIE I ZARZĄDZANIE
Wśród usług jest także doradztwo i zarządzanie flotowe? Czy to coś na podobieństwo doradców CFM?
Witold Różycki, PSF. - Zajmujemy się również w pełnym zakresie zarządzaniem flotami naszych klientów jak
i doradztwem w tym zakresie. Zakres usług jest możliwy
w każdym z jej aspektów i stale rozwijany.
Adam Kapek, MotoFlota. - Nie wchodzimy w rolę Fleet
Managera i nie chcemy doradzać, jaką markę wybrać, gdzie
kupić auto. Znamy się doskonale na procesie serwisowym
w całym cyklu życia pojazdu i w tym wspieramy każdego,
kto poprosi o pomoc. Nie chcemy również wchodzić w rolę
firm CFM. Niech każdy robi to na czym się zna najlepiej.
Marcin Podleś, Motointegrator Flota, InterCars.
- Nasze działania w tym zakresie nazwałbym raczej doradztwem i wsparciem Fleet Managera w optymalnym zarządzaniu serwisem floty. Mogę wymienić takie czynności jak
analiza kosztów serwisowych np. pod kątem częstotliwości
występowania danych usterek w poszczególnych pojazdach
lub porównanie kosztów obsługi różnych modeli. Pracujemy
nad własnym oprogramowaniu, co umożliwia rozbicie napraw na najbardziej szczegółowe czynniki i pokazanie danych
w formie raportu. Takie dane mogą być bardzo pomocne przy
ustalaniu budżetów serwisowych. Klientom udostępniamy
narzędzie IC Katalog, które bezterminowo, przechowując
pełną historię napraw, umożliwia dokonywanie analiz i tworzenie raportów. Dzięki skali działalności (regularna obsługa
około 70 tysięcy pojazdów) mamy dostęp do danych statystycznych dotyczących kosztów popularnych modeli flotowych. Na tej podstawie możemy wskazać pojazdy najlepiej
„pasujące” do określonych zadań we flocie.
■■ Tomasz Czarnecki
FINANSE
FAKTY I LICZBY O LEASINGU
Leasing to obok kredytu inwestycyjnego najpopularniejsza forma finansowania inwestycji w polskich
przedsiębiorstwach. Rozwój rynku przebiega dynamicznie, a po negatywnych fluktuacjach z okresu
światowego kryzysu gospodarczego nie ma już żadnego śladu. Szczególnie ważny z punktu widzenia
finansowania flot był rok 2015, gdyż przyniósł wprowadzenie w życie istotnych zmian prawnych. Jak
wpłynęły one na kondycję branży? Czego mogą spodziewać się flotowcy w najbliższych latach?
R
ok 2015 był szóstym kolejnym rokiem, w którym
branża leasingu odnotowała wzrost, a także okresem
rekordowym biorąc pod uwagę całą 20-letnią historię
tej zewnętrznej formy finansowania w Polsce. Jak podaje
Związek Polskiego Leasingu, firmy leasingowe sfinansowały w minionym roku zakup aktywów na rekordową
kwotę blisko 50 mld zł, co stanowi progres w wysokości
16,3 procent w porównaniu do 2014 roku.
DUŻY WZROST
Ruchomości stanowiły zdecydowaną większość wspomnianej kwoty - mowa tu o odsetku wynoszącym
97 procent. Największy, bo wynoszący 37,5 procent udział
w strukturze finansowania osiągnęły pojazdy o d.m.c. do
3,5t, a więc głównie floty samochodów osobowych i dostawczych. Kluczowy wpływ sektora pojazdów lekkich na
rynek leasingu pokazuje także dynamika wzrostu, która
wyniosła 20 procent w stosunku do roku 2014 i była najwyższa w porównaniu do innych grup przedmiotów finansowanych przez branżę leasingową.
- W roku 2015 segment finansowania samochodów osobowych przez branżę leasingową rozwijał się ponad dwukrotnie szybciej niż cały rynek. Jego dynamika wyniosła
około 37 procent (w porównaniu do roku poprzedniego). W 2016 roku spodziewamy się mniej dynamicznego wzrostu oscylującego w tempie zbliżonym lub nieco
przewyższającym wzrost średnio rynkowy - przy założeniu zwiększenia tempa rejestracji nowych pojazdów
na poziomie 9-10 procent - podkreśla Andrzej Sugajski,
dyrektor Związku Polskiego Leasingu.
DWIE PRZYCZYNY
Wysoka dynamika wzrostu grupy pojazdów lekkich
okazuje się wynikiem złożenia wypadkowej dwóch
składowych. Pierwszą z nich jest wskazana przez dyrektora ZPL intensyfikacja finansowania samochodów
osobowych, a drugą spadek wartości sfinansowanych
aktywów związanych z pojazdami dostawczymi i ciężarowymi o d.m.c. do 3,5t. Opisana zależność wyniknęła w dużej mierze z tzw. okienka kratkowego, które
w I kwartale 2014 roku dało możliwość odliczenia pełnego VAT-u od zakupionych pojazdów z homologacją
ciężarową. Czynnik ten w sposób znaczący wpłynął na
zmianę proporcji wyników. Z drugiej strony zarówno
rok 2014, jak i 2015 przyniósł zmiany przyczyniające
się do zauważalnego wzrostu dynamiki sprzedaży fir-
mowych aut osobowych, a w szczególności pojazdów
zaliczanych do segmentu premium. Rok 2015 był bowiem pierwszym pełnym, z obowiązującymi znowelizowanymi przepisami rozliczania podatku VAT przy
zakupie samochodu służbowego.
- Zmiany w odliczeniu VAT od zakupu pojazdów silnikowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t, które
weszły w życie w latach 2014-2015, pozytywnie wpłynęły na rozwój rynku leasingu w Polsce. Wynika to przede
wszystkim z możliwości odliczenia 50 procent VAT
w przypadku wykorzystywania pojazdu do celów mieszanych, bez obowiązującego dotychczas limitu kwotowego.
Dało to ważny impuls do rozwoju segmentu finansowania
aut premium, gdyż wyższa cena zakupu umożliwia odliczenie większej kwoty podatku VAT. Przepisy obowiązujące od 2015 roku dotyczą odliczenia 50 procent podatku
VAT od zakupu paliwa w odniesieniu do samochodów
osobowych służących celom mieszanym. Nowa regulacja oddziałuje na zmniejszenie kosztów eksploatacji aut
firmowych, co także korzystnie wpłynęło na bardzo dobre wyniki leasingu pojazdów w 2015 roku - tłumaczy
Andrzej Sugajski z ZPL.
UMOCNIENIE SEGMENTU CFM
Rok 2015 oprócz zmian w odliczeniu podatku VAT od
paliwa przyniósł także uregulowanie kwestii kalkulacji
przychodu pracownika z tytułu użytkowania samochodu
służbowego do celów prywatnych. Zastosowanie ryczałtu
uzależnionego od pojemności silnika znacznie uprościło
obliczenie przychodu, a także zmniejszyło realne obciążenie podatkowe. Korzystne zmiany prawne w połączeniu ze stabilnymi oczekiwaniami makroekonomicznymi
wpłynęły na umocnienie rynku flotowego, którego popyt
na auta osobowe wg danych Polskiego Związku Wynajmu
i Leasingu Pojazdów wzrósł o ponad 15 procent w porównaniu do roku 2014.
Siłę nabywczą firm potwierdzają statystyki udziału
w sprzedaży aut osobowych ogółem, bowiem przedsiębiorstwa zakupiły około 65 procent wszystkich pojazdów
osobowych w minionym roku. Prawie 2/3 tej wartości
stanowił popyt generowany przez firmy leasingowe, CFM
i segment Rent a car. Powody do zadowolenia ma również branża CFM, która w 2015 roku zanotowała rekordowy wzrost o 16,6 procent (najwięcej w IV kwartale), czyli
o 20 872 aut, kontynuując w ten sposób zarysowaną kilka
lat temu ścieżkę intensywnego rozwoju.
21
FINANSE
WYPOŻYCZALNIE W OFENSYWIE
nych długoterminowo pozostaje silnik dieslowski. Jego
udział na koniec grudnia 2015 roku zmniejszył się jednak
w stosunku do stanu na koniec marca 2015 roku o jeden
punkt procentowy i wyniósł 70,5 procent łącznej floty firm
PZWLP. Samochody z silnikami ekologicznymi, a więc hybrydowymi i w pełni elektrycznymi, nadal stanowią marginalną część parku maszyn - 0,25 procent - 310 aut: 300
hybrydowych i 10 elektrycznych. Z drugiej strony w okresie marzec-grudzień 2015 zanotowano ponad 50 procentowy wzrost ich liczby.
Biorąc pod uwagę strukturę usług, najwięcej, bo aż
81 procent, zyskała usługa fleet management (FM), czyli zarządzanie parkiem maszyn bez finansowania zakupu.
Wciąż jednak najpopularniejszym produktem jest full
service leasing (FSL), który obejmuje prawie 72 procent
aut firm stowarzyszonych w PZWLP, organizacji zrzeszającej łącznie 21 podmiotów gospodarczych i prawie
147 000 pojazdów. FSL zyskało wg danych związku
10,2 procent (9742 pojazdy). Na przestrzeni ostatnich lat
wynajem długoterminowy stał się jedną z głównych form
korzystania z samochodów przez przedsiębiorstwa i atrakcyjną alternatywą dla typowego leasingu operacyjnego.
Na koniec 2015 roku już co piąty środek lokomocji zakupiony na REGON w Polsce związany jest z usługami oferowanymi przez branżę CFM.
Do PZWLP w 2015r. przystąpiło 5 nowych firm – wypożyczalni samochodów. Pozwoliło to na utworzenie odrębnej
struktury organizacyjnej – Grupy Firm Rent a Car, w której
pracach uczestniczy obecnie 7 wiodących na polskim rynku dużych, międzynarodowych i krajowych wypożyczalni aut. Dysponowała ona łączną flotą prawie 10 500 aut
(10 349). Firmy te, na potrzeby oferowanych usług wynajmu krótkoterminowego (1–30 dni) oraz średnioterminowego (1 miesiąc–2 lata), zakupiły w ubiegłym roku razem
7545 nowych aut osobowych.
POTRZEBNE ZMIANY W PRAWIE
POSTAWIĄ NA MSP
- Postulowane przez Związek Polskiego Leasingu zmiany
w prawie odnoszą się między innymi do kwestii obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów objętych
wynajmem długoterminowym. W naszym mniemaniu
rozwiązanie związane z ryczałtem dotyczącego użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych powinno wyeliminować potrzebę konieczności prowadzenia
tzw. kilometrówki na potrzeby rozliczenia podatku dochodowego. Stanowi to jedną z istotnych barier w rozwoju
rynku CFM. Biorąc pod uwagę stronę podażową, Związek
Leasingu Polskiego postuluje także zmiany w przepisach
dotyczących cienkiej kapitalizacji, które mogłyby pozwolić
firmom leasingowym na zaliczenie większej części odsetek w poczet kosztów uzyskania przychodu, a więc podwyższenie potencjału finansowania aktywów - podkreśla
Andrzej Sugajski, dyrektor ZPL.
- Zwiększenie tempa rozwoju rynku w zeszłym roku do
rekordowego poziomu odnotowanego przez PZWLP, jest
w dużym stopniu efektem coraz większej popularności
usług wynajmu długoterminowego wśród przedsiębiorców
z sektora MSP. Zresztą zdecydowana większości firm wynajmu długoterminowego rozwijała swoje usługi pod kątem
mniejszych klientów. Można z całą pewnością stwierdzić,
że ta tendencja zostanie podtrzyma również w 2016 roku
– powiedział Daniel Trzaskowski, członek zarządu PZWLP,
dyrektor sprzedaży flotowej Volkswagen Leasing.
Wśród najpopularniejszych modeli w wynajmie długoterminowym we flocie PZWLP na koniec 2015 roku znajdują
się Škoda Octavia, Škoda Fabia, Ford Focus, Toyota Yaris
i Opel Astra. Wciąż najchętniej wybieranym przez firmy
i przedsiębiorców napędem aut służbowych wynajmowa-
Zarówno branża finansowa, jak i rynek flotowy mocno
skorelowany jest z otoczeniem makroekonomicznym. Prognozy dla Polski na rok 2016 mają jednak optymistyczny
wydźwięk, głównie za sprawą utrzymania dynamiki najważniejszego miernika kondycji gospodarki, a więc PKB, którego wzrost szacuje się na 3,6 procent. W tempie przewyższającym rynek będą rosnąć również inwestycje, produkcja
przemysłowa oraz eksport i inwestycje prywatne. Pochodną
wskaźników gospodarczych może być utrzymanie tempa
rejestracji nowych pojazdów na poziomie 10 procent.
Cała branża leasingu według szacunków ma natomiast
wzrosnąć o 14 procent. Rolę rynkowego motoru napędowego wciąż pełnić będzie segment finansowania pojazdów
OPTYMISTYCZNA WIZJA
Statystyki firm członkowskich PZWLP po IV kwartale 2015 roku
Statystyka firm wynajmu długoterminowego (CFM)
Hitachi
Capital Polska
(dawniej
Corpo Flota)
Express
LeasePlan
FM
mLeasing
Nivette
FM
PKO
Leasing
Raiffeisen
Leasing
Idea Fleet
(dawniej
VB
Leasing)
Volkswagen
Leasing
Razem
PZWLP
10988
3717
1572
22359
6700
2483
2583
1816
274
4432
105154
0
0
33
0
37
2004
47
5032
2664
861
4696
16838
25
478
1879
2028
65
2628
1250
372
0
534
96
13423
24711
5097
5077
12867
5778
1637
25024
9954
2902
7615
5014
1231
22551
146703
ALD
Automotive
Alphabet
Polska
Arval
Polska
Athlon
Car
Lease
Pełny wynajem
długoterminowy
- FSL
10299
12809
16490
4033
4599
Leasing
z serwisem - LS
0
425
0
1039
Wyłączne
zarządzanie flotą
- FM
340
838
755
10639
14072
17245
Firma
Razem
Business Carefleet
Lease
Statystyka firm wynajmu krótko i średnioterminowego (Rent a Car)
Firma
Wynajem krótko
i średnioterminowy - STR & MTR
22
Avis Polska/Jupol-Car
Budget/Car-Pol
Leasing
Express
Hertz/Motorent
Sixt rent a car Polska /
Eurorent
99rent
Panek
Razem PZWLP
1663
354
4230
1247
854
935
1066
10349
FINANSE
- Związek Polskiego Leasingu reprezentuje około
90 procent rynku biorąc pod uwagę wartość zawieranych kontraktów leasingowych. W przypadku kryterium ilości - odsetek jest mniejszy, co wynika chociażby
z faktu istnienia wielu firm mających w ewidencji wpis
o działalności leasingowej, a prowadzących ją często
tylko na potrzeby grup kapitałowych. Część podmiotów
nie może także należeć do Związku z uwagi na przyjęty
ład korporacyjny, który uniemożliwia udostępnianie raportów z prowadzonej działalności. Raporty te stanowią
podstawę realizowanych przez nas badań pokazujących
zmiany na rynku leasingu. Mając na uwadze stworzenie
zdrowej i dynamicznie rozszerzającej się społeczności
biznesowej leasingu, dyskutujemy o tym, aby do stowarzyszenia mogły dołączyć także inne podmioty współpracujące z firmami na rynku finansowym - podsumowuje Andrzej Sugajski, dyrektor ZPL.
■■ Paweł Szyszka
Finansowanie rynku - wartość środków - rok 2015 (netto w mln zł)
Finansowanie rynku - rok 2015 (sztuki)
(15,9 procent), a największą dynamikę przyrostu spośród
poszczególnych grup według prognoz osiągną pojazdy ciężarowe (16,9 procent). Podsumowanie wszystkich
szczegółowych danych dotyczących rynku leasingu jest
możliwe dzięki takim instytucjom, jak ZPL, czy będący
jego członkiem PZWLP, które zajmują się nie tylko analityką, ale także aktywną działalnością na rzecz wspierania
rozwoju rynku leasingu w Polsce.
90 PROCENT RYNKU
Spółka
Pojazdy osobowe
Pojazdy cięzarowe o masie
do 3,5t
Spółka
Pojazdy cięzarowe
o masie do 3,5t
Pojazdy osobowe
akf leasing Polska
3,17
0,14
akf leasing Polska
17
3
BMW Financial Services Polska
814,20
0,00
BMW Financial Services Polska
4 542
0
BNP Paribas Leasing Solutions*
342,17
0,00
BNP Paribas Leasing Solutions*
4 631
0
BZWBK Leasing
790,65
154,32
BZWBK Leasing
9 511
1 951
De Lage Landen Leasing Polska
117,08
14,92
De Lage Landen Leasing Polska
1 706
64
Deutsche Leasing Polska
5,78
0,00
Deutsche Leasing Polska
78
0
Europejski Fundusz Leasingowy
1 389,88
465,60
Europejski Fundusz Leasingowy
15 941
6 133
FGA Leasing Polska
109,36
150,00
FGA Leasing Polska
1 275
1 977
Getin Leasing
1 966,28
596,99
Getin Leasing
26 641
9 641
Grupa Masterlease **
620,03
78,81
Grupa Masterlease **
9 683
1 206
Idea Leasing
507,89
143,65
Idea Leasing
5 711
1 973
IKB Leasing Polska
0,19
0,38
IKB Leasing Polska
2
1
Impuls-Leasing Polska
243,08
47,29
Impuls-Leasing Polska
2 969
636
ING Lease (Polska)
399,67
125,36
ING Lease (Polska)
4 576
1 785
Millennium Leasing.
505,66
96,85
Millennium Leasing.
4 825
1 247
mLeasing
1 201,73
203,87
mLeasing
12 371
2 808
NL-Leasing Polska
5,87
1,49
NL-Leasing Polska .
63
20
Orix Polska
65,22
2,53
Orix Polska
720
15
Pekao Leasing
495,73
74,77
Pekao Leasing
4 690
1 005
PKO Leasing
1 024,21
27,25
PKO Leasing
10 593
298
Raiffeisen-Leasing Polska
1 602,78
217,47
Raiffeisen-Leasing Polska
16 809
2 898
Scania Finance Polska
1,05
0,24
Scania Finance Polska
7
3
SG Equipment Leasing Polska
70,34
16,21
SG Equipment Leasing Polska
537
163
SGB Leasing
44,94
4,71
SGB Leasing
568
58
Siemens Finance
3,05
0,00
Siemens Finance
36
0
Volkswagen Leasing GmbH Oddz.
w Polsce
1 490,25
82,83
Volkswagen Leasing GmbH Oddz.
w Polsce
14 649
1 023
RAZEM
13 820,27
2 505,70
RAZEM
153 151
34 908
Doszacowanie do 100% rynku rok 2015
15 174,4
3 481,3
Doszacowanie do 100% rynku rok 2014
11 098,4
4 497,8
Zmiana
36,73%
-22,60%
*BNP Paribas Leasing Solutions (BNP Paribas Lease Group, Fortis Lease Polska, CLAAS Financial Services)
**Masterlease Polska: Masterlease, Futura Leasing i Prime Car Management
Klienci są zadowoleni z usług leasingowych,
skoro branża odnotowuje wzrosty.
23
ubezpieczenia
FINANSE
RV W SEGMENCIE B
Bartłomiej Binkiewicz
Business Development Manager, EurotaxGlass’s Polska
Segment B jest jednym z dwóch najpopularniejszych segmentów na rynku europejskim.
Nie dziwi więc obecność w nim prawie każdego
producenta samochodów. Niemal każdy ma
duży apetyt by wykroić z tortu jak największy
kawałek dla siebie. Tym razem postanowiliśmy przeanalizować wartości rezydualne
z uwzględnieniem profilu firm działających lokalnie oraz traktujących małe kompakty jako
typowo miejskie auta służące do załatwienia
najpilniejszych spraw.
P
ojazdy zaliczane do segmentu B przeznaczone są
głównie do jazdy miejskiej. Część firm wykorzystuje
je co prawda jako typowe auta dla handlowców, ale niniejszy tekst przygotowaliśmy bardziej pod kątem małych, lokalnych firm lub traktujących tego rodzaju środki lokomocji jako typowe samochody stockowe, służące
szybkim wypadom do urzędu czy hurtowni.
Na przestrzeni ostatnich lat w segmencie B zaszły duże
zmiany z punktu widzenia wartości rezydualnych. Był to
pierwszy segment, w którym doszło do przewartościowania RV dla samochodów posiadających silnik napędzany
olejem napędowym i benzyną. Silniki Diesla tracą tu
szybciej na wartości głównie z uwagi na dużą dopłatę
(w stosunku do ceny nowego auta) w porównaniu do podobnego silnika benzynowego.
ŠKODA NA CZELE
Jednostki benzynowe w tym segmencie są nowoczesne,
mają niewielkie pojemości a moc kształtuje się na poziomie 70-90 KM. Charakteryzują się niskim spalaniem
i użytkownicy, w tym przedsiębiorcy, nie widzą potrzeby
dopłacania 8 000 - 10 000 złotych dla celów nabycia środka lokomocji wyposażonego w silnik Diesla. Dodatkowo
obawa przed drogimi w naprawie usterkami typowymi
dla jednostek na olej napędowy powoduje, że duża dopłata początkowa topnieje wraz z wiekiem.
Gdy spojrzymy na obecne zestawienie wartości rezydualnych silników benzynowych, przy założeniu
prognozy na 3 lata i przebiegu całkowitym 60 000 kilometrów, na czele stawki znajduje się Škoda Fabia.
24
Ogromna popularność tego modelu w Polsce plus dobrze
skalkulowana cena katalogowa oraz wyposażenie standardowe, przyczyniły się do najwyższego miejsca w zestawieniu. Tuż za Fabią znajduje się Renault Clio. Jest to
pierwszy model Renault w ostatnim czasie, który wszedł
na rynek z bardzo atrakcyjnymi cenami katalogowymi.
Brak wysokich rabatów, atrakcyjne pakiety wyposażenia
dodatkowego oraz design, który przyjął się w całej Europie, zaowocowały wysokimi wartościami RV.
Škoda Fabia z silnikiem benzynowym
to bardzo opłacalny zakup jeśli chodzi
o prognozowaną cenę odsprzedaży za
trzy lata z przebiegiem 60 000 km.
HIT ZA DACIĄ
Trzecie miejsce w zestawieniu zajmuje Dacia Sandero,
co może stanowić swego rodzaju niespodziankę. Jeszcze
kilka lat temu rumuńska marka kojarzona była jedynie
z Loganem, który nie porażał ani wyglądem ani wyposażeniem. Dziś gama Dacii jest bogata, auta prezentują
się dość atrakcyjnie a za bardzo niską cenę katalogową
oferują bogate wyposażenie standardowe. Wszystko to
owocuje wysokimi wartościami RV.
Tuż za Sandero widać Toyotę Yaris. Hit tego segmentu. Gdy
popatrzymy na wartość kwotową po 3 latach Yaris będzie
najdroższym autem w zestawieniu, a za jego plecami znajdą się Volkswagen Polo I Fabia. Wracając do zestawienia
wartości rezydualnych procentowych, w środku stawki są
takie modele jak Kia Rio, Opel Corsa, Citroën C3 czy Hyundai i20. Na dole tabeli dwa najstarsze w zestawieniu modele tzn. Fiat Punto oraz Ford Fiesta. Ford jest bardzo dobrze
postrzegany na rynku wtórnym i osiąga wysokie wartości,
ale dość wysoka cena katalogowa sprawia, że procentowa
wartość rezydualna nie wygląda imponująco. Z tego punktu widzenia również Polo nie wypada imponująco. Na rynku wtórnym niezmiennie to jeden z najdroższych modeli.
NIEWIELE KOMBI
Bardzo ciekawą ofertą w tym segmencie są nadwozia
kombi. Auta tego typu mają bagażniki o pojemności 430500 litrów a więc mogą pełnić nie tylko rolę aut miejskich, ale też sprawdzą się w wakacyjnych wyjazdach czy
przy wożeniu wózka dziecięcego. Nadal pozostają znacząco tańsze od kombi z segmentu C. Dziwi dość wąska
oferta tego nadwozia w segmencie małych kompaktów.
Co ciekawe, kolejność marek w pierwszej trójce nie ulega
zmianie względem hatchbacków.
ubezpieczenia
FINANSE
Niespodziewanym liderem wśród
aut z jednostką Diesla jest Dacia
Sandero.
Na pierwszym miejscu w zestawieniu znajduje się Fabia
kombi, a tuż za nią jest Clio Grandtour. Oba modele zaskakują między innymi pojemnością bagażnika, ale nie
tylko. Na trzecim miejscu Dacia Logan MCV. Cena katalogowa nowego auta jest, używając marketingowego sloganu, wręcz nieprzyzwoicie niska co ma przełożenie na tak
wysoką wartość RV i wysokie miejsce w zestawieniu. Na
końcu Seat Ibiza ST. Auto najstarsze w tym towarzystwie
i też z najwyższą ceną katalogową.
KLASYFIKACJA DIESLI
Nieco inaczej wygląda ranking w segmencie B dla silników Diesla. Pierwsze miejsce zdecydowanie zajmuje Dacia Sandero. Koncern Renault w przypadku swojej budżetowej matki oferuje silnik o mocy 90 KM o kilka tysięcy
złotych taniej niż inni importerzy silniki o mniejszej mocy.
Na drugiej lokacie plasuje się Renault Clio, którego cena
nowego jest jedną z najatrakcyjniejszych w tym zestawieniu. Na trzeciej pozycji Kia Rio z ceną na poziomie
Renault. Oczywiście gdybyśmy ustawili ranking po oczekiwanej wartości za samochód po 3 latach to pierwsze
trzy miejsca zajmowałyby Toyota, Škoda i Volkswagen.
W kolejnym numerze FlotyAutoBiznes również sklasyfikujemy segment B, ale tym razem uwzględniając wyższe
przebiegi, na przestrzeni czterech lat. Czytelnicy będą się
mogli przekonać, czy planowanie liczby przejechanych
kilometrów odgrywa ważną rolę przy zakupie kompaktowych aut, czy też decyzja ta jest mało istotna.
Wartość rezydualna segmentu B dla silników benzynowych - hatchback
Moc
(KM)
Opis
Cena brana pod uwagę
przy wyznaczaniu
wart. rez.
RV%
RV
Kwota
Przebieg
(km)
Czas
użytkowania
(miesiące)
Rok i miesiąc
wejścia modelu
na rynek
Liczba
biegów
Liczba
drzwi
Paliwo
Waga
Škoda Fabia 1.0, wyposażenie Ambition, hatchback, manualna skrzynia biegów
75
45 680
57,5
26 274
2014.10
1510
Renault Clio 1.2 16V, wyposażenie Alize, hatchback, manualna skrzynia biegów
75
44 900
56,9
25 531
2015.04
1563
Dacia Sandero 1.2 16V, wyposażenie Laureate, hatchback, manualna skrzynia biegów
73
37 450
56,4
21 106
2015.05
1500
Toyota Yaris 1.0, wyposażenie Active, hatchback, manualna skrzynia biegów
69
48 700
56,1
27 323
2015.11
1430
Kia Rio 1.2, wyposażenie L, hatchback, manualna skrzynia biegów
84
48 490
54,2
26 270
Opel Corsa 1.4 , wyposażenie Enjoy, hatchback, manualna skrzynia biegów
75
47 850
54
25 818
Peugeot 208 1.2 PureTech, wyposażenie Active, hatchback, manualna skrzynia biegów
82
52 900
53,1
28 082
Citroën C3 1.2 PureTech, wyposażenie MoreLife, hatchback, manualna skrzynia biegów
82
48 900
53
25 894
2015.06
1525
Hyundai i20 1.2, wyposażenie Classic BlueDrive, hatchback, manualna skrzynia biegów
75
45 300
51,8
23 458
2015.02
1580
2014.11
60000
36
2014.10
2015.05
1560
5
5
Benzyna
1615
1527
Volkswagen Polo 1.0, wyposażenie Comfortline, hatchback, manualna skrzynia biegów
75
51 850
51,7
26 826
2014.04
1570
Ford Fiesta 1.25, wyposażenie Trend, hatchback, manualna skrzynia biegów
82
50 400
51,6
25 982
2015.04
1530
Fiat Punto 1.2, wyposażenie Easy, hatchback, manualna skrzynia biegów
69
42 700
49,2
20 987
2013.10
1575
Wartość rezydualna segmentu B dla silników Diesla - hatchback
Moc
(KM)
Cena brana pod uwagę
przy wyznaczaniu
wart. rez.
RV%
Dacia Sandero 1.5 dCi, wyposażenie Laureate S&S, hatchback, manualna skrzynia biegów
90
48 400
60,4
Renault Clio 1.5 dCi, wyposażenie Energy Alize, hatchback, manualna skrzynia biegów
75
54 300
54,7
Kia Rio 1.1 CRDi, wyposażenie L, hatchback, manualna skrzynia biegów
75
54 490
52
28 320
Toyota Yaris 1.4 D-4D, wyposażenie Active, hatchback, manualna skrzynia biegów
90
66 900
51,8
34 644
Fabia 1.4 TDI, wyposażenie Ambition, hatchback, manualna skrzynia biegów
105
61 680
51,4
31 719
Ford Fiesta 1.5 TDCi, wyposażenie Trend, hatchback, manualna skrzynia biegów
75
56 550
51
28 813
2015.04
5
1575
Hyundai i20 1.1 CRDi, wyposażenie Classic + BlueDrive, hatchback, manualna skrzynia biegów
75
59 300
49,6
29 390
2015.02
6
1680
Opis
Czas
użytkowania
(miesiące)
Rok i miesiąc
wejścia modelu
na rynek
Liczba
biegów
29 237
2015.08
5
29 687
2015.09
5
1651
2014.11
6
1640
RV
Kwota
Przebieg
(km)
60000
36
2015.11
6
2014.10
5
Liczba
drzwi
Paliwo
Waga
1590
1525
5
Diesel
1620
Opel Corsa 1.3 CDTI, wyposażenie Enjoy S&S, hatchback, manualna skrzynia biegów
75
61 850
48,7
30 100
2016.01
5
1695
Volkswagen Polo 1.4 TDI, wyposażenie Trendline, hatchback, manualna skrzynia biegów
75
63 050
48,2
30 382
2014.04
5
1650
Rok i miesiąc
wejścia modelu
na rynek
Liczba
biegów
Wartość rezydualna segmentu B dla silników benzynowych - kombi
Opis
Moc
(KM)
Cena brana pod uwagę
przy wyznaczaniu
wart. rez.
RV%
RV
Kwota
Przebieg
(km)
Czas
użytkowania
(miesiące)
Škoda Fabia 1.0, wyposażenie Ambition, kombi, manualna skrzynia biegów
75
48 180
56,4
27 171
2014.12
Renault Clio 1.2 16V, wyposażenie Alize, kombi, manualna skrzynia biegów
75
47 900
55,2
26 440
2015.04
Dacia Logan MCV 1.2 16V, wyposażenie Laureate, kombi, manualna skrzynia biegów
73
40 450
52,5
21 242
SEAT Ibiza 1.0, wyposażenie Reference, kombi, manualna skrzynia biegów
75
51 300
51,6
26 466
60000
36
2015.05
2015.05
Liczba
drzwi
Paliwo
Waga
1534
5
5
Benzyna
1610
1570
1570
25
FINANSE
WIADOMOŚCI ZZA KULIS
Sprzedaż nowych aut na rynku polskim w 2015 roku prezentowała się wyjątkowo dobrze. Wpłynęło
to na kilka czynników, o jednym z nich chciałbym na łamach FlotyAutoBiznes napisać nieco więcej.
Mam na myśli dość rzadko poruszany w oficjalnych rozmowach reeksport, któremu sprzyja słaby
kurs złotego w stosunku do euro. Powodem tego zjawiska jest duże zróżnicowanie cen tych samych
modeli samochodów w różnych krajach Europy.
Jakub Poręcki
dyrektor rynku samochodów osobowych w Raiffeisen-Leasing Polska
Z
jawisko reeksportu można wytłumaczyć na prostym
przykładzie. Nabywcy, w naszej krótkiej historii pochodzi on z Niemiec, ale kraj nie ma tutaj aż tak wielkiego
znaczenia, opłaca się kupić nowy samochód od polskiego
dealera. Powód? Bardzo prosta i banalna sprawa - koszt
nabycia pojazdu jest dla niego relatywnie niski. Takie auto
może bowiem łatwo odsprzedać na rynku naszego zachodniego sąsiada. Cena środka lokomocji, nawet wliczając
marżę handlarza, będzie znacznie bardziej atrakcyjna niż
u lokalnego, niemieckiego dealera.
DEALERZY SĄ ZADOWOLENI
Na rynku działają wyspecjalizowane firmy zajmujące się
zakupami nowych pojazdów na rynku polskim i odsprzedażą do innych krajów, głównie Europy. Jaka jest skala tego
zjawiska? Na to pytanie bardzo trudno odpowiedzieć. Aby
spełnić restrykcyjne wymogi importerów (którzy z reguły
zgodnie twierdzą, że w przypadku ich marki reeksport został zabroniony) branża wypracowała mechanizmy ukrywające ten proceder. Na przykład jednodniowa rejestracja
służy spełnieniu wymogu sprzedaży pojazdu do podmiotu
krajowego. Jednak to samo auto już wkrótce można wyrejestrować i sprzedać zagranicznemu odbiorcy.
Dla dealerów możliwość reeksportu jest na pewno korzystną opcją. Skutecznie wspiera realizację narzuconych przez importera celów sprzedażowych oraz
uruchamia związane z nimi systemy bonusowe. Sprzedaż ulega zwiększeniu, zatem firmy dystrybuujące sa-
26
mochody zarabiają – to także pozytywne czynniki dla
branży motoryzacyjnej. Co ciekawe, z reguły reeksportem zajmują się dealerzy średniej wielkości i ci więksi,
o największym potencjale sprzedaży. Jeśli chodzi o statystyki, auta zostają zapisane w tabelkach związanych
z dystrybucją środków lokomocji zarówno do klientów
indywidualnych jak i flotowych. 60-65 procent podmiotów nabywających samochody to przedsiębiorcy, zarówno olbrzymie koncerny jak i jednoosobowe działalności
gospodarcze, a 35-40 procent osoby określane „klientem
indywidualnym”.
BRANŻA WYPRACOWAŁA
MECHANIZMY UKRYWAJĄCE
REEKSPORT, NA PRZYKŁAD
JEDNODNIOWĄ REJESTRACJĘ AUTA.
RYZYKOWNA STRATEGIA
Niezwykle trudno precyzyjnie oszacować skalę reeksportu
w naszym kraju, śmiem twierdzić, że to wręcz niemożliwe.
Głównym powodem jest bardzo częste, dokładne „maskowanie” procederu – przez wspomnianą jednodniową rejestrację i inne sposoby. Według moich informacji, zjawisko
reeksportu dotyczy przede wszystkim niektórych marek
niemieckich i francuskich, w nieco mniejszym stopniu
koncernów koreańskich i japońskich. Natomiast raczej nie
występuje w markach premium, gdyż ceny tych ostatnich
w Europie Zachodniej są niższe niż w Polsce.
Ciemna strona reeksportu polega na niepewności tego źródła zarobku. Samochody reeksportowane raczej nie wrócą
na serwis do polskich dealerów, a wiadomo, że przeglądy
i naprawy stanowią niemałą część ich dochodów, szczególnie w przypadku sprzedaży flotowej. Po drugie, w przypadku umocnienia kursu złotówki, reeksport może stać
się nieopłacalny, co spowoduje prawdopodobnie nawet
kilkunastoprocentowe spadki sprzedaży nowych pojazdów
FINANSE
tywnych zaliczamy między innymi poprawę kondycji
finansowej dealerów. Zasobny sprzedawca ma większe
szanse na poprawę wyników handlowych na własnym
rynku, co automatycznie wzmacnia potencjał dla leasingu oraz zwiększa możliwości współpracy w zakresie finansowania stoku dealerskiego.
Najkorzystniejsze dla branży byłoby osiągnięcie
sprzedaży krajowej na poziomie przynajmniej miliona sztuk – bo taki jest w mojej ocenie pełny potencjał rynku niemal 40 milionów hipotetycznych klientów. Polska jest często porównywana do Hiszpanii ze
względu na liczbę mieszkańców i wielkość terytorium.
Na południowym rynku w najlepszych latach sprzedawano właśnie ponad milion pojazdów. Jeśli doszłoby do tego w kraju nad Wisłą, wówczas reeksport na
większą skalę przestałby być po prostu opłacalny. Jak
można to osiągnąć? Recepta jest z pozoru prosta – należałoby zwiększyć dochody Polaków do poziomu krajów tzw. „starej Unii”, tak aby stać ich było na zakup
nowego samochodu i jego wymianę po kilku latach
użytkowania.
Negatywnym aspektem
reeksportu dla dealerów
jest brak dochodów
z obsługi serwisowej.
REEKSPORT ZWIĘKSZA
OBROTY DEALERÓW
Z TYTUŁU SPRZEDAŻY
NOWYCH POJAZDÓW, ALE
NIESTETY POWODUJE BRAK
WPŁYWÓW ZE ŚWIADCZENIA
USŁUG GWARANCYJNYCH
I SERWISOWYCH.
ZMIANY PODATKOWE
na naszym rynku. Na ogół importerzy wraz z dealerami
planują budżety biorąc pod uwagę wyniki z lat ubiegłych –
a więc uwzględniające sprzedaż za granicę. Jeżeli opisywany proceder przestanie być atrakcyjny pod względem zarobkowym, nałożone na dealerów cele będą bardzo trudne
lub wręcz niemożliwe do zrealizowania. To z kolei wpłynie
negatywnie na kondycję finansową sieci dealerskiej w Polsce, która już teraz przez wiele instytucji finansowych jest
traktowana jako branża tzw. podwyższonego ryzyka.
MILION SZTUK ROCZNIE?!
Z punktu widzenia firmy leasingowej reeksport ma
zarówno negatywne, jak i pozytywne oddziaływanie.
Utrudnia oszacowanie rzeczywistego potencjału rynku oraz prawidłowe zmierzenie udziałów poszczególnych marek w sprzedaży krajowej. Do efektów pozy-
Reeksport zwiększa zatem obroty dealerów z tytułu
sprzedaży nowych pojazdów, ale niestety już nie z tytułu usług gwarancyjnych i serwisowych po okresie
gwarancji – co jak wspomniałem stanowi również
niebagatelną część przychodów stacji dealerskiej.
Dobrym przykładem wprowadzania korzystnych regulacji prawnych jest uregulowanie nowych przepisów o odliczeniach podatku VAT, co od razu znalazło
przełożenie we wzroście sprzedaży droższych środków
lokomocji. No właśnie, branży sprzyjają także nowe
przepisy dotyczące odliczeń podatkowych, które wpłynęły na zwiększenie zakupów firmowych. Największe
korzyści odnoszą klienci, którzy nabyli w leasingu pojazdy o cenie netto powyżej 120 000 zł. Zmiana spowodowała więc znaczny wzrost zainteresowania autami
z tzw. wyższej półki oraz z segmentu premium.
27
ubezpieczenia
DEALERZY
DOSTAWCZE ZMIANY
Rynek pojazdów dostawczych przechodzi małą ewolucję. Eksperci przewidują wzrost znaczenia
wynajmu długoterminowego jako sposobu finansowania, zwiększenie liczby sprzedanych pojazdów,
coraz bardziej indywidualne zamówienia. Poza tym auta użytkowe znacznie częściej niż choćby kilkanaście lat temu kupowane są z „czymś więcej” niż ze standardowym wyposażeniem typu kierownica, cztery koła i skrzynia biegów. Pracodawcom bowiem zależy na choćby minimalnym komforcie.
Poniżej, wraz z podsumowaniem roku, kilka ciekawych opinii przedstawicieli importerów.
G. Sokalski
D. Zielaskiewicz G. Sawicki
G. Paszta
W. Biela
W. Osos
P. Kolejwa
Odpowiedzi udzielili:
Grzegorz Sokalski, Fleet Sales Manager Hyundai Motor Poland
Daria Zielaskiewicz, dyrektor marketingu Volkswagen Samochody Użytkowe
Grzegorz Sawicki, Head of Sales Mercedes-Benz Vans
Grzegorz Paszta, attache prasowy Renault Polska
Wojciech Biela, Fleet Sales Manager Ford Polska
Wojciech Osos, dyrektor ds. PR General Motors Polska
Piotr Kolejwa, Country Manager Fiat Professional
SPRZEDAŻ W 2015 ROKU
Piotr Kolejwa, Country Manager Fiat Professional:
- Już od 15 lat jesteśmy numerem 1 w Polsce wśród aut
dostawczych d.m.c. do 3,5 tony. Rok 2015 zakończyliśmy
na pierwszym miejscu, sprzedając ponad 12 tysięcy samochodów i z udziałem rynkowym wg klasyfikacji CEP: 22,54
procent. Od 9 lat najchętniej kupowany pojazd użytkowy
to Fiat Ducato. Wyniki: Ducato 8241 aut, Doblo Cargo
1618 aut, Fiorino 1421 aut, Panda Van 452 aut, Scudo 422
aut, Punto Van 78 aut.
Wojciech Biela Fleet Sales Manager Ford Polska:
- Dostawcze modele Forda sprzedane w 2015 roku: Transit
2163 aut, Transit/Tourneo Custom 1765 aut, Transit Connect 1167 aut, Transit Courier 527 aut, Tourneo Connect
480 aut, Ranger 438 aut, Tourneo Courier 241 aut, Fiesta
Van 111 aut. Razem 6892 aut. Warto podkreślić wzrost
sprzedaży całej rodziny Transita (Courier 200 procent, Connect&Custom około 40 procent, Transit około 10 procent).
28
Grzegorz Sokalski Fleet Sales Manager Hyundai
Motor Poland: - W naszej ofercie znajduje się jedno auto
dostawcze – H350. Rynek samochodów w segmencie przez
niego reprezentowanym ma duży potencjał i stale rośnie.
Liczymy na wykorzystanie tego potencjału i dotarcie do
naszych obecnych i potencjalnych klientów z poszerzoną
propozycją o pojazd użytkowy. Model jest dostępny od kilku miesięcy i wciąż notujemy wzrost zainteresowania.
Grzegorz Sawicki, Head of Sales Mercedes-Benz
Vans: - Pod względem liczby zarejestrowanych samochodów dostawczych rok 2015 był dla Mercedes-Benz najlepszy w historii. 5212 zarejestrowanych aut użytkowych
oznacza 16 procentowy wzrost względem poprzedniego
roku (4494 aut). Nasz najmniejszy samochód dostawczy
- MB Citan zanotował udział w rynku 2,18 procenta (o 0,5
p.p. więcej niż w 2014 roku). W naszej linii modelowej najczęściej znajdowały nabywców następujące wersje: Citan
Furgon 109 CDI, Vito Furgon 114 CDI, Vito Tourer PRO
116 BlueTec, Sprinter Furgon 313 CDI (wersja średnia),
Sprinter Furgon 316 CDI (wersja długa), Klasa V Avantgarde V250 d (wersja długa).
Gotówka zdecydowanie ustępuje leasingowi jako sposób finansowania zakupu
samochodu użytkowego.
ubezpieczenia
DEALERZY
Wojciech Osos, dyrektor ds. PR General Motors
Polska: - Sprzedaż modeli dostawczych Opla z homologacją ciężarową i osobową: Vivaro 1660 aut, Combo 1002
aut, Movano 772 aut (wliczone również te o d.m.c. powyżej
3,5t), Corsa Van 295 aut. Były to najlepsze 365 dni dla nas
od 2008 roku, a dla modeli Vivaro i Movano najlepszy rok
w całej ich dotychczasowej historii. Zdecydowanie wyróżnia się Vivaro Kombi, które w 2015 roku zostało liderem
segmentu Minibus. Sprzedaż Movano w 2015 roku uległa
podwojeniu, a najpopularniejsze nadwozie w Movano stanowiło furgon.
Grzegorz Paszta, attache prasowy Renault Polska:
- Wyniki sprzedaży nowych samochodów dostawczych Renault i Dacia w Polsce na koniec 2015 roku: Clio Societe
152, Kangoo Express 409 aut, Trafic furgon 887 aut, Trafic
minibus 998 aut, Master furgon 2425 aut, Master minibus
23 aut, Master podwozie 3675 aut. Razem użytkowe Renault: 8569 aut. Dacia: Dokker Van 1911 aut.
Wyróżniające się modele pod względem sprzedaży:
- podwozia Master stanowią ponad 60 procent sprzedaży
Mastera. Ponad 80 procent podwozi to wersja L3 z silnikiem Energy dCi165,
- furgony Master - około 50 procent to wersja L3H2 Energy dCi165, a niemal druga połowa - L3H2 dCi125,
- w gamie Trafic ponad 60 procent sprzedaży zanotowano
przy wersji Pack Clim L2 dCi115.
Daria Zielaskiewicz, dyrektor marketingu Volkswagen Samochody Użytkowe: - Rok 2015 był dla marki
Volkswagen Samochody Użytkowe bardzo dobry. W każdym z segmentów udało nam się sprzedać więcej samochodów niż w poprzednim roku. Szczególnie cieszy nas
sukces Volkswagena Craftera. Upatrujemy w tym segmencie naprawdę ogromny potencjał. Jesteśmy pewni, że
nowa wersja tego modelu, która pojawi się w salonach na
początku przyszłego roku spotka się z dużym zainteresowaniem klientów z tego segmentu. Szczegółowe wyniki
z podziałem na modele przedstawia poniższa tabela:
Model
2015
2014
Caddy
2951
2893
Transporter
2016
1782
Crafter
1242
850
Amarok
395
337
SUMA
6604
5862
PLANY NA 2016 ROK
W. Biela (Ford): - Na 2016 przewidujemy wprowadzenie
do sprzedaży nowego Forda Rangera (nowy przód pojazdu i wnętrze) oraz wprowadzenie do gamy samochodów
ciężarowych z homologacja N1 nowych silników spełniających normę Euro 6 o wyższych mocach i momentach
obrotowych.
G. Sokalski (Hyundai): - Wprowadzimy nowe konfiguracje i warianty zabudów specjalnych a ofertę
uzupełnią silniki zgodne z normą emisji spalin Euro6.
Dużo uwagi poświęcimy szkoleniom handlowców, aby
proponowali produkty spełniające oczekiwania firm.
Szczególne znaczenie mają tu zabudowy specjalistyczne, bo doradca handlowy powinien proponować kompleksową ofertę na produkt.
Nowe auto dostawcze Hyundaia?!
Według Grzegorza Sokalskiego, Hyundai zamierza skupić się
na wykorzystaniu potencjału segmentu H350, ale nie wyklucza
rozszerzenia oferty o kolejny model. Marka na wielu rynkach
proponuje szeroką gamę samochodów ciężarowych, autobusów,
czy nawet ciągników siodłowych. Lata doświadczeń w konstrukcji
aut dostawczych są obecnie wykorzystywane w Europie i jeśli
wyniki sprzedaży na Starym Kontynencie będą zadowalające, na
pewno pojawią się wkrótce kolejne modele użytkowe.
Zdaniem ekspertów, auta dostawcze
będą miały coraz lepsze wyposażenie.
G. Sawicki (Mercedes): - Mercedes-Benz Leasing zamierza wprowadzić usługę Rent&Drive. Produkt dotyczy
finansowania dostawczych Mercedesów i stanowi odmianę wynajmu długoterminowego, w której długość okresu
umowy finansowania może wynosić od 6 do 60 miesięcy.
Ma budowę modularną – można więc budować jego kalkulację wybierając komponenty dodatkowe, jakie faktycznie
potrzebujemy, np. ubezpieczenie komunikacyjne z opcjonalnymi dodatkowymi elementami, umowę serwisową,
Pakiet Gwarancyjny, różne komponenty obsługowe, itd.
Zapewnia najniższą opłatę miesięczną spośród produktów finansowych oferowanych przez MB Leasing. Nie ma
wpłaty wstępnej tylko zwrotna kaucja zabezpieczająca,
więc klient jedynie płaci za jego bieżące użytkowanie. Bez
opcji odkupu pojazdu na koniec umowy. Rozwijany będzie
także Van ProCenter - program profesjonalizacji sprzedaży samochodów dostawczych Mercedesa. Klienci odczują
jeszcze większą dostępność aut do jazd testowych. Ponadto
w tym roku Mercedes-Benz zamierza wprowadzić nowości produktowe dla poszczególnych modeli. W klasie V
to pakiet AMG, topowa wersja Exclusive, nowe elementy
wyposażenia; Citanie - automatyczna skrzynia biegów dla
silnika benzynowego, norma Euro 6 dla homologacji ciężarowej (bez wykorzystania AdBlue); Vito - nowe elementy
wyposażenia, norma Euro 6 dla homologacji ciężarowej;
Sprinterze - nowe elementy wyposażenia, norma Euro 6
dla homologacji ciężarowej.
G. Paszta (Renault): - Wiosną zaprezentujemy Mastera
z napędem 4x4, przygotowanego wspólnie z Oberaignerem.
29
ubezpieczenia
DEALERZY
Dealerzy i serwisy aut użytkowych Mercedes
Miasto
Białystok
Bielsko-Biała
Biesiekierz k. Koszalina
Brzoza k. Bygdoszczy
Bydgoszcz
Dobczyce k. Krakowa
Falenty k. Warszawy
Gdańsk
Gdańsk Oliwa
Gdynia
Gorzów Wielkopolski
Jelenia Góra
Kielce
Komorniki k. Poznania
Kraków
Kraków
Kraków
Lisi Ogon k. Bydgoszczy
Lubin
Lublin
Łęczyca k. Łodzi
Łomianki k. Warszawy
Łódź
Łódź
Niemce k. Lublina
Nowe Skalmierzyce
Nowy Sącz
Olsztyn
Opole
Ożarów Mazowiecki k.
Warszawy
Piaseczno k. Warszawy
Płock, Nowe Gulczewo
Poczesna
Poznań
Poznań
Pyskowice
Radom
Rzeszów
Rzeszów
Siedlce
Skoczów
Słupsk, Bolesławice
Sosnowiec
Straszyn k. Gdańska
Stryków
Strzyżewice k. Leszna
Swarzędz-Jasin k.
Poznania
Szczecin
Szczecin
Świerklany k. Rybnika
Toruń
Warszawa
Warszawa
Warszawa Anin
Wrocław
Wrocław
Zabrze
Zielona Góra
Nazwa Dealera
Ulica
Telefon
Narodowych Sił
Auto Idea
85 662 31 41
Zbrojnych 9
Sobiesław Zasada Automotive o. w Bielsku-Białej Karpacka 90
33 811 95 73
Mojsiuk
Stare Bielice 128
94 347 73 50
Sobiesław Zasada Automotive o. w Brzozie
Bydgoska 36A
52 582 33 00
Auto Frelik Anna Frelik o. w Bydgoszczy
Nowotoruńska 27 52 320 83 00
Polimerc*
Obwodowa 6
12 372 89 10
MB Motors
Al. Krakowska 5B 22 319 50 00
BMG Goworowski
Elbląska 81
58 322 22 22
Witman
Grunwaldzka 493
58 554 19 11
BMG Goworowski
Łużycka 9
58 660 49 49
DDB Auto Bogacka
Kasprzaka 30
95 788 16 00
Mirosław Wróbel
Słowackiego 3
75 764 77 50
Rita Motors
Al. Solidarności 14 41 333 90 00
MB Poznań
Gottlieba Daimlera 5 61 658 20 00
Jan Kosmowski*
Ofiar Dąbia 2
12 412 95 18
Sobiesław Zasada Automotive o. w Krakowie
Armii Krajowej 17 12 639 55 00
Sobiesław Zasada Automotive o. w Krakowie
Zawiła 3
12 298 42 20
- Zawiła
Autoryzowana Stacja Obsługi Piotr Mieczkowski* Szczecińska 15-19 52 326 70 10
Mirosław Wróbel
Legnicka 67
76 746 64 00
Al. Spółdzielczości
Lenartowicz
81 718 66 00
Pracy 84
KM-Service*
Górnicza 4
24 721 31 00
Auto Idea
Brukowa 46
22 732 74 00
Auto-Studio
Rokicińska 78
42 666 77 00
Sobiesław Zasada Automotive o. w Łodzi
Aleksandrowska 11 42 650 25 00
Lenartowicz
Leonów 21
81 718 50 00
Auto Partner, Jan Garcarek i Andrzej Garcarek
Ostrowska 6
62 762 92 00
Sobiesław Zasada Automotive o. w Nowym Sączu* Tarnowska 159A
18 531 01 00
Auto Idea
Towarowa 11
89 533 48 75
Mirosław Wróbel
Wrocławska 145
77 401 83 83
Diesel Truck
Poznańska 343
22 733 52 00
MB Motors
Puławska 34
22 726 59 00
Auto Forum 2
Skrzetuskiego 11
24 266 87 15
Mirosław Wróbel
Spadowa 4
34 340 42 00
Duda-Cars
Ptasia 4
61 864 44 44
Bolesława
MB Motors o. w Poznaniu
61 668 63 00
Krzywoustego 71
Viva Inwestycje*
Gliwicka 20
32 494 34 00
Zeszuta
Garbarska 79
48 360 87 75
Danuta i Ryszard Czach
Krakowska 32
17 860 12 20
Sobiesław Zasada Automotive o. w Rzeszowie
Al. Wacława Kopisto 3 17 850 37 50
Mercedes-Benz Warszawa*
Ujrzanów 32A
25 755 59 45
BTC Czapka*.
Górecka 45
33 854 86 11
BMG Goworowski
Słupska 6
59 848 70 70
Mercedes-Benz Sosnowiec
Gottlieba Daimlera 1 32 368 45 00
Eurotruck
Starogardzka 24
58 692 27 70
Diesel Truck
Smolice 1L
42 280 24 00
Duda-Cars
Balonowa 55
65 526 04 00
MB Poznań*
Rabowicka 6
61 654 53 50
DDB Auto Bogacka
Mieszka I 30
91 482 77 00
Mojsiuk
Pomorska 88
91 480 87 00
Inter Car II
Żorska 39
32 888 53 00
Auto Frelik Anna Frelik
Szosa Chełmińska 214 56 654 54 52
Mercedes-Benz Warszawa
Gottlieba Daimlera 1 22 312 70 00
Mercedes-Benz Warszawa
Inowłodzka 5
22 312 70 00
Autotrade
Mrówcza 218
22 660 33 00
Duda-Cars
Olsztyńska 1
71 780 08 00
Mirosław Wróbel
Klecińska 155
71 358 58 58
Inter Car II
Wolności 540E
32 376 09 00
Mirosław Wróbel
22 Lipca 86B
68 432 92 00
* Wyłącznie serwis samochodów dostawczych
Następnie planujemy premierę Kangoo Express o zwiększonych zdolnościach do jazdy w terenie - we współpracy
z firmą Poclain. W zakresie nowych usług dla przedsiębiorstw, w 2016 roku będziemy chcieli wzbogacić o nowe
elementy nasz program karty flotowej.
D. Zielaskiewicz (VW): - Nasza oferta zostanie wzbogacona o dwa nowe, idealne do jazdy w terenie modele:
Volkswagena Caddy Alltracka i Volkswagena Amaroka.
Dzięki 17-calowym obręczom kół, nowemu metalizowanemu lakierowi oraz opcjonalnemu napędowi na cztery koła
4Motion najnowsza wersja mocno odróżnia się od innych
Caddy. Nowy Volkswagen Amarok od poprzednika różnić
się będzie silnikiem i nowoczesnymi systemami multimedialnymi, które znacząco wpłyną na komfort jazdy oraz
użytkowość tego modelu.
P. Kolejwa (Fiat): - W czerwcu 2016 roku w Polsce pojawią się nowe modele użytkowe: Fullback (1-tonowy pickup) i Scudo (nazwa robocza). A już na przełomie kwietnia
i maja będzie dostępny Fiat Fiorino po faceliftingu.
FULL SERWIS LEASING
G. Sokalski (Hyundai): - Na rynku samochodów dostawczych widać wzrost znaczenia full serwis leasingu. W dobie optymalizacji kosztów zarządzania firm i poszukiwania
dalszych oszczędności, oferty tego typu wspierają klientów w realizacji w przewidywalny sposób potrzeb transportowych. Pracujemy obecnie nad programem Hyundai
30
Koncesjomerzy, ich filie i agenci Renault oraz Dacii
Miasto, nazwa, ulica
Bełchatów, ASOS Jarosław Sajewicz, ul. Ustronie 12, tylko Renault
Będzin, Tandem, ul. Czeladzka 67
Białystok, PHUP Motozbyt, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 19 B
Bielsko - Biała, Wektor, ul. Warszawska 295
Bolesławice k/Słupska, Opaliński, ul. Słupska 5
Bydgoszcz, Uni-Car, ul. Modrzewiowa 7
Bytom, Bamarko, ul. Strzelców Bytomskich 51, tylko Renault
Chojnice, Uni-Car, ul. Gdańska 68, tylko Renault
Ciechanów, Rudnik, ul. Pułtuska 61
Częstochowa, Tandem, ul. Krótka 16
Dębica, Auto Spektrum, ul. 1 Maja 1, tylko serwis blacharski
Elbląg, Ossowscy, Kazimierzowo 7a
Ełk, Łukasik, ul. Kilińskiego 32a
Gdańsk, Zdunek, ul. Miałki Szlak 43/45
Gdynia, Zdunek, ul. Morska 517a
Gliwice, Keller, ul. Daszyńskiego 546, tylko Renault
Głogów, Górny-Poczynek, ul. Kamienna Droga 20
Gniezno, Auto Centrum Krystyna Sanok,
Jankowo Dolne 48a, tylko Renault
Gorzów Wlkp., DA-KO Kozubal, Al. 11-go Listopada 5
Grudziądz, Adamowscy, ul. Szosa Toruńska 29A, tylko serwis
Jaworze, Mador - Gadocha, ul. Bielska 551, Renault tylko serwis, Dacia sprzedaż i serwis
Jaworzno, Pietrzak, ul. Wojska Polskiego 9
Jelenia Góra, Dzięciołowski, ul. Paderewskiego 20, tylko Renault
Józefów k. Warszawy, Auto War-Pol
Ryszard Warchoł, ul. Wawerska 27e, tylko Renault
Kalisz, Auto Centrum Lis, ul. Łódzka 69
Katowice, Auto-Zięba, ul.Kościuszki 257
Katowice, Pietrzak, ul. Bocheńskiego 100, tylko sprzedaż Dacia
Katowice, Pietrzak, ul. Bocheńskiego 125
Kędzierzyn Koźle, ForCar, ul. Łukasiewicza 23, tylko Renault
Kielce, Tandem, ul. Transportowców 16
Kołobrzeg, Jerzy Kasprzyk, ul. Turkusowa 8, tylko Renault
Konin, PHU Ryszard Nowicki, ul. Poznańska 48, tylko Renault
Konstancin-Jeziorna k. Warszawy, Dyszkiewicz, ul. Warszawska 84
Koszalin, Franciszek Dubnicki, ul. Gnieźnieńska 81
Kraków, Anndora, ul. Opolska 12A
Kraków, Antoni Łyko, ul. Aleja Pokoju 63
Kraków, Auto Spektrum, AL. Powstańców Śląskich 24
Krasne k. Rzeszowa, Auto Spektrum, ul. Krasne 7A, tylko Dacia
Krosno, Auto Spektrum, ul. Krakowska 199, tylko serwis
Kutno, Polcars, ul. Oporowska 18, tylko Renault
Leszno, Smektała, ul. Poznańska 6
Lubań, Perfekta, ul. Warszawska 2
Lubin, Górny-Poczynek, ul. Słowiańska 23-25
Lublin, Carrara, ul. Lwowska 1, tylko Renault
Lublin, Carrara, ul. Turystyczna 45, tylko serwis Renault
Lublin, Nazaruk Service, ul. Abramowicka 45
Luboń k/Poznania, Auto-Compol, ul. Rivoliego 2B, tylko serwis
Łódź, Jaszpol, ul. Brukowa 2
Łódź, Jaszpol, ul. Przybyszewskiego 176/178
Mielec, Bibmot Bik, ul. Drzewieckiego 1, tylko Renault
Mirków, Długołęka k. Wrocławia, Nawrot, ul. Wrocławska 33b
Mory k. Warszawy, Renault Retail Group Mory, ul. Poznańska 16/18
Nidzica, Auto - Serwis Lech Mioduszewski, ul. Sienkiewicza 8, tylko Renault
Nowy Kawęczyn, CM Smolarek, ul. Podtrzcianna 31, tylko Renault
Nowy Sącz, Auto Spektrum, ul. I-szej Brygady 2
Nowy Targ, Anndora, ul. Szaflarska 170
Nysa, Fomar M.Lubczyński, J.Foltyn Sp. j., ul. Podolska 19
Olsztyn, Alcar, ul. Lubelska 39a
Opole, Vip Car, ul. Pużaka 6
Ostrołęka, Rudnik, ul. Warszawska 41
Oświęcim-Babice, Wektor, ul. Krakowska 19
Piła, Pabich, Al. Niepodległości 49, tylko Renault
Płock, Auto - Serwis Pasikowski, ul. Bielska 70
Poznań, Auto Drap, ul. Złotowska 83/85, tylko serwis Renault
Poznań, Auto-Compol, ul. Dąbrowskiego 449/451, tylko Renault
Poznań, Auto-Compol, ul. Kazimierza Wlk. 1
Poznań, Pieluszyńska, ul. Kościelna 58, Renault tylko serwis, Dacia sprzedaż i serwis
Puławy, Auto-Tamex, ul. Lubelska 6
Racibórz, Automentel Centrum, ul. Królewska 55, tylko serwis
Radom, Karasiewicz i Syn, ul. Czarnieckiego 28, tylko Dacia
Radom, Karasiewicz i Syn, ul. Kapturska 10, Renault sprzedaż i serwis, Dacia tylko serwis
Rybnik, Pietrzak Keller, ul. Obwiednia Południowa 6
Rzeszów, Auto Spektrum, ul. Armii Krajowej 82
Sanok, P.H.U. Mechanika Pojazdowa Teresa Dyrkacz, ul. Zahutyń 16, tylko Renault
Siedlce, AMS Chróścicki, ul. Brzeska 178
Skrzyszów k. Tarnowa, Auto Spektrum,Ładna k/Tarnowa 82b
Słubice, DA-KO Kozubal, ul. Wojska Polskiego 71, Renault tylko serwis, Dacia sprzedaż i serwis
Sopot, Zdunek, Aleje Niepodległości 940
Stalowa Wola, Polserwis, ul. Ofiar Katynia 32, tylko serwis Renault
Starogard Gd., Adamowscy, ul. Zblewska 33, Renault sprzedaż i serwis, Dacia tylko serwis
Suchy Las k/Poznania, Pieluszyńska, ul. Obornicka 137
Szczecin, Polmotor, ul. Struga 71
Środa Wielkopolska, Abis, ul. Wrzesińska 30, tylko serwis Renault
Świdnica, Promotor, ul. Łączna 4a
Świętochłowice, Pietrzak, ul. Bytomska 39
Świnoujście, ASO Krzysztof Nierzwicki, ul. Lutycka 23, tylko Renault
Tarnowskie Góry, PW Wieczorek, ul. Zagórska 141, tylko Renault
Toruń, Uni-Car Dwa, ul. C.Skłodowskiej 67a
Wałbrzych, Promotor, ul. Niepodległości 38
Warszawa, Decar, ul. Modlińska 154 B
Warszawa, Renault Retail Group Al.Jerozolimskie,Al. Jerozolimskie 156
Warszawa, Renault Retail Group Praga, ul. Lewinowska 37/39, tylko serwis
Warszawa, Renault Retail Group Puławska, ul. Puławska 621b
Wieliczka, Auto Spektrum, ul. Niepołomska 26d, Renault tylko serwis, Dacia sprzedaż i serwis
Włocławek, Auto - Serwis Pasikowski, ul. Polna 100
Wołomin - Nowe Lipiny, Rudnik, ul. Szosa Jadowska 60, tylko Dacia
Wrocław, ADD Motor, ul Karkonoska 45
Wrocław, Nawrot, ul. Sienkiewicza 10, tylko Dacia sprzedaż
Zabrze, Dąbrowscy, ul. Wolności 59
Zamość, Euro-Car, Al.Jana Pawła II 2
Zgierz, Jaszpol, ul. Łódzka 28, Renault tylko serwis, Dacia sprzedaż i serwis
Zielona Góra, Anabo, ul. Szosa Kisielińska 20
Żywiec, Moto Wektor, ul Wesoła 104, tylko serwis Renault
Telefon
44 633 25 06
32 267 27 67
85 662 83 30
33 829 56 00
59 841 53 32
52 360 25 60
32 387 29 39
52 395 00 45
23 673 56 96
34 366 91 66
14 670 05 40
55 232 70 75
87 621 78 88
58 326 52 52
58 664 09 00
32 301 88 80
76 835 82 04
61 426 76 06
95 720 20 90
56 463 57 05
33 817 33 30
32 61 55 999
75 764 50 00
22 789 24 19
62 764 50 80
32 201 76 70
32 603 21 60
32 603 21 00
77 481 97 88
41 343 57 00
94 351 62 92
63 245 44 35
22 754 51 21
94 347 14 20
12 616 42 20
12 683 99 00
12 423 61 31
510,990,754
13 420 11 77
24 254 77 69
65 529 43 35
75 722 25 50
76 844 11 11
81 748 30 00
81 746 11 44
81 748 68 60
61 810 21 30
42 612 12 22
42 612 12 22
17 583 44 44
71 315 21 81
22 544 42 22
89 625 40 04,
46 831 44 88
18 44 77 000
18 264 14 80
77 433 37 35
89 533 53 93
77 403 20 32
660,509,901
41/844 29 73
67 215 46 50
24 267 94 80
61 868 41 09
61 625 29 44
61 858 11 60
61 847 44 32
81 886 45 00
32 418 14 00
48 330 81 81
48 360 86 44
32 793 73 33
17 859 25 00
13 463 20 72
25 640 43 70
14 626 96 01
95 759 00 39
58 55 22 000
15 842 52 36
58 563 33 33
61 811 60 61
91 466 87 00
61 285 28 42
74 857 76 77
32 348 52 00
91 321 03 12
32 284 23 48
56 61 10 500
74 842 40 14
22 519 89 00
22 544 41 11
22 544 43 33
22 544 40 00
12 278 20 00
54 411 09 00
22 787 10 53
71 334 30 60
71 322 66 77
32 276 19 86
84 638 99 66
42 612 12 22
68 328 67 17
33 863 23 38
ubezpieczenia
DEALERZY
Dealerzy i serwisy aut użytkowych Volkswagen
Miasto
Białystok
Białystok
Bielsko-Biała
Bolesławice
Brodnica
Bydgoszcz
Częstochowa
Duszniki Wlkp.
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Gorzów Wielkopolski
Kalisz
Katowice
Kielce
Kijewo k. Środy Wielkopolskiej
Koszalin
Kraków-Libertów
Krosno
Leszno
Lubin
Łódź
Łódź
Łódź
Modlniczka k. Krakowa
Nadarzyn
Nowy Sącz
Nowy Targ
Olsztyn
Piaseczno
Piła
Piotrków Trybunalski
Nazwa
Sieńko I Syn
Top Auto
Inter-Welm
Krotoski-Cichy
Kamiński I Spółka
Konarzewski
Krotoski-Cichy
Staszak
Fota Groblewski
Benepol
Plichta
Plichta
Auto Centrum Gliwice
Kim
Ignaszak
Noma 2
Autocentrum
Mroczkowski
Krotoski-Cichy
Bełtowski
Gabło
Ciesiółka Auto Group
Świtoń-Paczkowski
Krotoski-Cichy
Bednarek
Bursiak
Auto Special Kraków
Krotoski-Cichy
Auto Special Nowy Sącz
Autoremo
Auto Wimar Warmia
Rowiński-Wajdemajer
Krotoski-Cichy
Zimny
Ulica
Wysockiego 65
Krupniki 25
Sarni Stok 1
Sezamkowa 7
Olsztyńska 5
Nowotoruńska 15
Makuszyńskiego 74/76
Szamotulska 21
Jagiellońska 12A
Lubowidzka 33
Lubowidzka 42
Morska 318
Portowa 2
Myśliborska 33
Al. Wojska Polskiego 5
Al. Roździeńskiego 188e
Zakładowa 18
Niedziałkowskiego 37
Gnieźnieńska 43A
Góra Libertowska 10
Lwowska 39
Al. Konstytucji 3 Maja 13
M. Skłodowskiej Curie 97d
Niciarniana 51/53
Szczecińska 38A
Pabianicka 119/131
Prof. A. Rożańskiego 28-30
Al. Katowicka 83
Tarnowska 159
Szaflarska 170
Rataja 15
Armii Krajowej 22
Al. Powstańców Wlkp. 203
Wojska Polskiego 102
Płochocin k. Warszawy
Benepol
Zaborowska 1
Płock
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Przeźmierowo k. Poznania
Radom
Rybnik
Rzeszów
Siedlce
Sławice
Sosnowiec
Stalowa Wola
Stare Miasto k. Konina
Suchy Las k. Poznania
Suwałki
Szczecin
Szczecin-Radziszewo
Świdnica
Świebodzin
Świętochłowice
Tarnów-Zgłobice
Toruń
Tychy
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Wrocław
Zduńska Wola
Zielona Góra
Auto Forum
Centrum Poznań
Berdychowski
Rzepecki Mroczkowski
Porsche Krańcowa
Krotoski-Cichy
Ster
Porsche Rybnik
Autorud
Carsed
Lellek Opole
Porsche Sosnowiec
Autorud
Ignaszak
Porsche Suchy Las
Auto Hańcza
Łopiński
Benepol
Jodko-Schiewe
Kim
Porsche Katowice
Gładysz I Synowie
Autosar Wieluński
Porsche Tychy
Auto Special Zasada
Chylińscy
Porsche Połczyńska
Krotoski-Cichy
Carsed
Wątarski
Centrum Wrocław
Motorpol
Autoweber
Świtoń - Paczkowski
Wyszogrodzka 154
Jadwigi Wajsówny 9
Owsiana 27
Wiatraczna 5
Krańcowa 40/42
Poznańska 33
Warszawska 222
Brzezińska 47
Lubelska 50E/50C
Brzeska 181A
Opolska 2c
Jabłoniowa 2a
Komisji Edukacji Narodowej 49
Modła Kolonia 5E
Obornicka 149
Wojska Polskiego 110D
Madalińskiego 7
Szczecińska 117
K. Odnowiciela 1
Świerczewskiego 82
Drogowa Trasa Średnicowa 2
Krakowska 15
Wschodnia 38
Beskidzka 105
Grochowska 163
Sąsiedzka Róg Modlińskiej 4
Połczyńska 118a
Radzymińska 78
Łopuszańska 72
Toruńska 169
Al. Aleksandra Brucknera 54
Piękna 21
Łódzka 27
Prosta 15
Dealerzy i serwisy aut dostawczych Citroena
Telefon
85 664 41 00
85 661 68 02
33 828 36 00
59 848 59 20
56 493 48 27
52 320 88 31
34 372 02 50
61 291 90 54
58 511 90 00
58 303 89 36
58 323 42 00
58 506 65 00
32 335 92 00
95 733 65 90
62 765 90 10
32 358 81 65
41 335 02 30
61 285 11 22
94 342 40 45
12 262 30 20
13 420 00 20
65 529 21 00
76 746 06 00
42 677 17 00
42 613 59 40
42 689 23 31
12 639 20 00
22 729 87 77
18 449 13 00
18 261 02 12
89 535 75 30
22 726 26 00
67 211 00 00
42 646 55 66
22 733 76 36
wew . 136
24 366 11 19
61 832 72 00
61 827 31 14
61 871 18 01
61 650 15 55
61 816 38 50
48 365 55 28
32 423 00 00
17 860 70 00
25 644 44 00
77 400 70 00
32 269 87 00
15 844 53 33
63 240 90 10
61 650 05 00
87 563 05 43
91 486 51 00
91 883 83 83
74 856 33 60
68 382 55 95
32 746 92 00
14 674 11 00
56 658 05 50
32 326 21 99
22 611 69 00
22 519 00 00
22 532 24 00
22 511 70 00
22 300 22 22
54 230 60 60
71 773 93 00
71 333 22 29
43 824 30 30
68 328 19 19
Miasto
Białystok
Białystok
Bielany Wrocławskie
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Chorzów
Deszczno k. Gorzowa
Elbląg
Ełk
Gdańsk
Gdańsk
Gdynia Orłowo
Gliwice
Goleniów
Grudziądz
Jelenia Góra
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Kraków
Kraków
Kutno
Lubin
Lublin
Łomianki
Łódź
Łódź
Łódź
Mińsk Mazowiecki
Mirków Długołęka k. Wrocławia
Motycz k. Lublina
Nowy Sącz
Nowy Targ
Olszewo - Borki k. Ostrołęki
Opole
Oświęcim
Piotrków Trybunalski
Poznań
Poznań
Pułtusk
Radom
Rydzyna
Rzeszów
Słupsk
Stalowa Wola
Suchy Las k. Poznania
Swarzędz-Jasin k. Poznania
Szczecin
Szczecin
Szczecin
Środa Wielkopolska
Świerklany k. Rybnika
Toruń
Trzebinia-Młoszowa (woj.
Małopolskie)
Wałbrzych
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Wieluń
Włocławek
Wrzosowa k. Częstochowy
Zamość
Zielona Góra
Nazwa
Asw Wojciula
Motozbyt
Inter-Car Wrocław
Auto-Gazda
Exmot
Polmozbyt
Auto-Atut
Rimex-Auto
Auto-Postek
Trans-Auto
Auto ASO
Auto-Postek
Aso 11
Makrocar
Drewnikowski
Polmozbyt Toruń Grudziądz
Cm Grabarów
Auto-Gazda
Fix Forum Kielce
Automobile Torino
Drewnikowski
Wielicka
Ac Golemo Kraków
Wanicki
ASO Zachorscy
Familia „Dex”
Auto Broker
ASO Citroen Włodarski
Syguła
Kubiak
ZUP Lasów Państwowych
Auto Żelazo
Biela & Biela
Fix Forum Lublin
MW Wanicki
Auto Centrum Golemo
Auto-Park
Wiw
Dimot Oświęcim
Mk Centrum
Polmozbyt
Labijak Auto Lama
Auto-Drobot
Optimal
Rakowscy
Auto Center Rzeszów
Continental Goebel
Polserwis
Auto Lama
Ewa Szpot
Drewnikowski Boh.Warszawy
Drewnikowski
Łowkis-Łozowski
Musielak
Inter-Car Rybnik
Polmozbyt Toruń
Dimot Trzebinia
Ulica
Gen.Wł.Andersa 71
Poleska 61
Wrocławska1
Warszawska 328
Fordońska 38
Jana Pawła II 155
al.Wojska Polskiego 20
Deszczno 1C
Władysławowo 40
Łukasiewicza 1
Jesienna 25
Zawodników 2
al.Zwycięstwa 175
Toszecka 137A
Rzemielśnicza 12
Paderewskiego 29
Batalionów Chłopskich 1A
al.Roździeńskiego 170
1 Maja 191
Poznańska 72A
Piastowska 1
Wielicka 119
Opolska 9
Zakopiańska 288
Józefów 26
Legnicka 69
Mełgiewska 10
Warszawska 34
B.Limanowskiego 156
Rzgowska 140
Legionów 113
Warszawska 71A Stojadła
Wrocławska 34a
Konopnica 164E
Tarnowska 180
Podtatrzańska 3
Grabowo, Warszawska 45
Dubois 6
Beskidzka 158
Wojska Polskiego 264
Zamenhofa 142
Nizinna 21
Nasielska 9
Czarnieckiego 25/27
Dąbcze 136
Kraczkowa 1440
Szczecińska 40
Ofiar Katynia 32
Złotniki k/Poznania Obornicka 4
Wrzesińska 174
Bohaterów Warszawy 19
Andre Citroena 1
Modra 85
Cechowa 2
Żorska 39
Szosa Bydgoska 82
Krakowska 220
Telefon
85 664 37 80
85 664 70 11
71 722 10 70
33 821 80 16
52 587 37 20
52 348 47 47
32 241 90 49
95 718 57 20
55 236 16 80
87 621 58 30
58 341 69 60
58 304 70 10
58 622 16 53
32 401 05 00
91 418 42 24
56 465 02 48
75 752 54 77
32 353 10 20
41 346 35 20
63 249 76 10
94 343 09 93
12 655 04 74
12 415 61 16
12 418 81 21
24 355 77 71
76 746 54 71
81 749 58 81
22 751 16 38
42 296 56 05
42 646 16 72
42 639 73 24
25 758 33 99
71 330 51 71
81 723 94 45
18 440 88 77
18 261 06 81
29 760 20 19
77 441 57 27
33 843 00 84
44 646 21 21
61 871 26 00
61 830 20 04
23 692 40 99
48 360 90 56
65 538 84 00
17 860 30 01
59 848 20 40
15 842 52 35
61 650 73 00
61 652 44 73
91 488 57 12
91 461 48 85
91 439 55 46
61 287 06 06
32 888 53 60
56 654 25 94
32 612 12 17
Vega-Car
Succursale
Succursale Ii
Peugeot Polska
Succursale
Krasowski
Avanti
Intermot
Polmozbyt Toruń Włocławek
Klimczak
Kdl
Wojciechowski
Wrocławska 89
al.Krakowska 206
Puławska 338
Radzymińska 112
Radzymińska 112
Bronowska 23
Połczyńska 33
Głowackiego 18
Toruńska 121
Katowicka 75
Tartaczna 2
Trasa Północna 12
74 840 20 06
22 436 27 70
22 436 65 00
22 436 21 00
22 436 27 70
22 615 88 66
22 573 70 00
43 843 08 10
54 236 66 31
34 326 51 51
84 627 08 28
68 478 10 60
REKLAMA
Mercedes-Benz Sosnowiec Sp. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 1
41-209 Sosnowiec
www.sosnowiec.mercedes-benz.pl
Sprzedaż flotowa
Samochody osobowe: Dariusz Szarek 694 484 671
Samochody dostawcze: Adrian Szczepańczyk 694 484 620
Mercedes-Benz Sosnowiec to fabryczny salon i serwis koncernu
Daimler na Śląsku, drugi co do wielkości w Polsce. Posiada kompleksową
ofertę sprzedaży oraz serwisu samochodów osobowych i dostawczych.
Salon oferuje najlepsze rozwiązania w zakresie flot i zabudów,
ofertę produktowo-serwisową oraz usługi mobilnościowe. Firma nie
boi się dużych wyzwań, a ich klienci mają możliwość zapoznania się
z szeroką paletą rozwiązań dla samochodów osobowych i użytkowych.
Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i proponujemy
dużym klientom specjalne warunki zakupu swoich samochodów.
Atrakcyjna oferta produktowa, elastyczne formy finansowania
indywidualnie dopasowane do potrzeb firmy oraz atrakcyjne pakiety
serwisowe.
ubezpieczenia
DEALERZY
Fleet Lease dla modelu H350. W wynajmie długoterminowym rata miesięczna może być zredukowana aż o 50
procent w stosunku do raty leasingowej, co zapewne przyczyni się do wzrostu zainteresowania tego typu formami
finansowania w najbliższym czasie.
G. Sawicki (Mercedes): - Full Service Leasing skierowany jest głównie dla dużych przedsiębiorstw, zatem auta
dostawcze mają spory potencjał rozwoju w tym obszarze.
Przy wyborze leasingu z pełną obsługą, klient może liczyć
między innymi na planowanie oraz kontrolę nakładu finansowego związanego z użytkowaniem aut, pełną obsługę serwisową. Wysoka wartość rezydualna dostawczych
Mercedesów ma pozytywny wpływ na wybór naszej marki
przez klientów.
G. Paszta (Renault): - Powodzenie fsl jest w dużym stopniu uzależnione od wielkości firmy użytkującej samochody
i jej potrzeb. Aktualnie pracujemy nad nową ofertą najmu
długoterminowego z serwisami i wiążemy duże nadzieje
na zainteresowanie nią niektórych klientów.
D. Zielaskiewicz (VW): - Zdecydowanie duży potencjał
widzimy w produktach finansowych z gwarantowanym
odkupem i gwarantowaną wysoką wartością RV, takich
jak Profit Lease. Specjaliści z Volkswagen Leasing prognozują stabilny wzrost tego produktu finansowego w perspektywie kilku najbliższych lat. Jego popularność wśród
klientów jest w dużej mierze uzależniona od postrzegania
i podejścia do użytkowania samochodu. Aktualnie dominującym zachowaniem konsumenckim jest chęć podsiadania auta na własność, nawet jeśli wcześniej finansujemy
jego zakup za pośrednictwem leasingu. Istotną zmianą
jest przejście do „użytkowania” pojazdu w oparciu o niską
ratę miesięczną i wymianą samochodu na nowy co 3, 4
lata. Zmiana zachowań konsumentów to proces rozłożony
w czasie, stąd też wzrost popularności tego typu produktu
będzie również procesem rozłożonym w czasie.
P. Kolejwa (Fiat): - Dla klientów flotowych posiadamy
między innymi ofertę pełnego serwisu powiązanego z pakietami przeglądów oraz rozszerzoną gwarancją na cały
pojazd. W naszej ocenie rok 2016 będzie kolejnym dobrym
rokiem dla fsl, szczególnie w sektorze małych i średnich
przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy z tego sektora do prowadzenia działalności w dużym stopniu wykorzystują auta
użytkowe. Wzrost zatem będzie notowany wciąż w samochodach osobowych, ale zacznie się dynamiczniej rozwijać
także w zakresie pojazdów dostawczych, szczególnie tych,
które nie podlegają transformacji. Jesteśmy przekonani
o dobrej perspektywie wzrostowej fsl dla grupy pojazdów
użytkowych.
ZAKUPY TYLKO W LEASINGU?
G. Sawicki (Mercedes): - Nabywcy samochodów dostawczych naszej marki w zdecydowanej większości wybierają
leasing.
W. Osos (GM): - Zdecydowanie największą popularnością
cieszy się leasing, jednak zakupy na kredyt czy za gotówkę
również nie należą do rzadkości.
G. Paszta (Renault): - Ponad 65 procent dostawczych Renault jest kupowanych w leasingu.
D. Zielaskiewicz (VW): - Zakupy samochodów naszej marki odbywają się głownie za pomocą dostosowanego do potrzeb klienta leasingu. Z kredytu czy gotówki korzystają małe
32
Dealerzy i serwisy aut dostawczych Peugeot
Miasto
Warszawa
Białystok
Biesiekierz k. Koszalina
Bogumiłowice k. Tarnowa
Bydgoszcz
Bytom
Ciechanów
Częstochowa
Deszczno k. Gorzowa
Elbląg
Garwolin k. Siedlec
Gdańsk
Gdynia
Grębów k. Tarnobrzega
Grudziądz
Inowrocław
Jelcz Laskowice
Kalisz
Katowice
Katowice
Kielce
Konin
Kraków
Kraków
Kraków
Legnica
Leszno
Lublin
Łódź
Łódź
Międzyrzecze Górne k. Bielska Białej
Mińsk Mazowiecki
Nowy Sącz
Nowy Targ
Olsztyn
Opole
Ostrołęka
Ostrów Wielkopolski - Topola Mała
Piaseczno k. Warszawy
Płock
Poznań
Poznań
Przeźmierowo k. Poznania
Radom
Rumia
Rybnik
Rzeszów
Sękocin Nowy k. Warszawy
Siedlce
Sopot
Szczecin
Szczecin
Szczecin
Środa Wlkp.
Toruń
Tychy
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Wieliczka
Włocławek
Wrocław
Wrocław
Zielona Góra
Nazwa
Abramczyk
Wojciula
Mojsiuk Motor
Lider
Novum Motors Bydgoszcz
Lubos
Budmat Auto 2
Dudek
Rimex-Auto
Pzmot Elbląg
Sereja
Intervapo
Kulej
Ria
Ria Grudziądz
Różalski
Matunin
Sztukowski
Auto Dealer
Lion Motors Katowice
Rita Motors
Cardom
Godniowski
Golemo
Inter Auto
Dejon & Dąbrowski Legnica
B&B Leszno
Expak
At Garage
Nordyński
Magurka
Janczak
Lider Nowy Sącz
Golemo Nowy Targ
Pzmot Olsztyn
WiW
Oscar
Sztukowski Ostrów Wlkp.
Lion Motors Piaseczno
Budmat Auto
Auto Club
Niedźwiecki
Karlik
Prasek
Kulej Rumia
Uliarczyk
Król & Knapik
Mrukiewicz
Pielech
Intervapo Sopot
Drewnikowski
Drewnikowski
Polmozbyt Szczecin
Spochacz
Novum Motors Toruń
Mario Car
ASO Wysockiego
Niedziółka
Oddział Cp
Oddział Pp Radzymińska
Pol-Mot
Sakowicz
Antoniak
Auto Strefa
D&D
Kim
Dejon & Dąbrowski Z. Góra
Ulica
Lazurowa 5
Gen St. Maczka 51
Stare Bielice 128
Mikołajowice 198
Fordońska 325
Strzelców Bytomskich 82c
Sońska 2
Dźbowska 60/62
Skwierzyńska 1
Nowodworska 46A
ul.Kościuszki 80
Elbląska 98 B
ul.Chwaszczyńska 178
Jamnica 160
Paderewskiego 183a
Poznańska 200
Wrocławska 23
Wrocławska 27
Bocheńskiego 100
Rozdzieńskiego 204
Domaszowska 52
Spółdzielców 5
Leona Wachholza 3
Grota Roweckiego 6
Jasnogórska 62
Poznańska 53
Poznańska 27
ul.Kalinowszczyzna 43
Strykowska 131
Snowalniana 3
Międzyrzecze Górne 380
Choszczówka Stojecka 33
Myśliwska 3
Podtatrzańska 3
Sielska 5
Armii Krajowej 8
Traugutta 59
Odolanowska 136-138
Puławska 34
Bielska 67
Opłotki 15
Warszawska 141
Poznańska 22
ul.Kozienicka 1
Grunwaldzka 18
Żwirowa 2
Al. Armii Krajowej 60
Al. Krakowska 16
Brzeska 161
Al. Niepodległości 635
Bagienna 36 D
Rayskiego 2
pl. Orła Białego 10
Wrzesińska 27/30
Grudziądzka 138
Katowicka 20
Wysockiego 27
Deptak 1a
Al. Krakowska 206
Radzymińska 112/114
Połczyńska 125
Chełmżyńska 255
Czarnochowska 19
Toruńska 85
Karkonoska 45
Łagiewnicka 13
Wojska Polskiego 63
Telefon
22 665 32 46
85 675 58 67
94 342 51 00
14 678 90 20
52 360 00 00
32 281 00 41
23 674 81 40
34 369 74 54
95 718 57 20
55 230 67 00
25 682 19 33
58 324 83 83
58 629 72 72
15 811 32 40
56 681 80 01
52 355 45 55
71 318 82 06
62 768 15 00
32 252 50 70
504,452,590
41 343 60 30
665,299,299
12 262 27 77
12 269 22 52
12 378 17 02
76 86 65 566
65 529 92 88
81 445 01 01
42 617 07 20
42 677 19 99
33 810 04 06
25 759 92 50
18 441 47 47
18 264 05 54
89 522 72 22
77 441 57 77
29 642 18 00
62 735 02 56
504,452,590
24 267 47 60
61 890 06 20
61 879 49 96
61 652 51 00
48 344 22 99
58 675 89 00
32 432 95 30
17 862 79 58
22 720 25 52
502,266,628
58 551 41 61
91 461 46 13
91 433 09 91
91 814 60 80
61 285 28 42
56 623 70 42
32 326 26 26
22 675 98 92
22 872 07 02
22 448 95 00
22 448 95 00
22 533 61 10
22 256 54 70
12 278 13 30
54 412 56 50
71 33 43 111
71 33 66 000
68 328 38 00
przedsiębiorstwa i pojedynczy klienci indywidualni. Odsetek
tej formy finansowania jest jednak nadal niewielki.
P. Kolejwa (Fiat): - W samochodach dostawczych o d.m.c.
do 3,5 tony ciągle znaczącą rolę odgrywa kredyt oraz gotówka, aczkolwiek dominuje leasing. Jeżeli spojrzymy
kilka lat wstecz, zdecydowana większość zakupów pojazdów była finansowana produktem kredytowym. Obecnie,
w związku z rozwojem usług leasingowych i wynajmu
długoterminowego, zdecydowana większość pojazdów jest
finansowana kontraktami właśnie tego typu. Wedle naszych szacunków, kontrakty leasingowe i wynajmu długoterminowego stanowiły około 69 procent w ogólnej liczbie
sprzedanych pojazdów użytkowych w 2015 roku.
W. Biela (Ford): - Wiodący jest leasing operacyjny
- 70 procent, zakup gotówkowy i kredyt stanowią 20 procent, FSL to 10 procent.
G. Sokalski (Hyundai): - Sprzedaż samochodów dostawczych odbywa się najczęściej w leasingu finansowym.
W programie Hyundai Finance zapewniamy elastyczność
i łatwą procedurę weryfikacyjną. Zakup za gotówkę to najczęstsza forma finansowania w przetargach publicznych,
z kolei kredyt jest marginalny ponieważ nie niesie za sobą
korzyści podatkowych dla firm.
TCO
W. Osos (GM): - Nabywcami aut dostawczych są przeważnie profesjonaliści, dla których TCO jest ważnym
czynnikiem. Nasze samochody posiadają dobrą wartością
ubezpieczenia
DEALERZY
Dealerzy i serwisy aut użytkowych Fiata
Miasto
Białystok*
Białystok
Bielsko-Biała
Buk, Niepruszewo
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Bytom*
Bytom
Częstochowa*
Częstochowa*
Częstochowa*
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa k. Opola
Długołęka k. Wrocławia
Elbląg
Ełk
Gdańsk
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Gniezno*
Gorzów Wielkopolski*
Gorzów Wielkopolski
Grudziądz
Jelenia Góra*
Kalisz
Katowice
Katowice
Kielce
Kobylanka k. Szczecina
Konin
Koszalin
Kozy k. Bielska-Białej
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków*
Krosno
Legnica
Lubin
Lublin
Lublin
Łódź
Łódź
Łódź*
Łódź
Łódź - Starowa Góra*
Mława
Nadarzyn
Nowy Dwór Mazowiecki*
Nowy Sącz - Wielogłowy
Nowy Targ*
Nysa*
Olsztyn
Opole
Orneta* (woj. warmińsko-mazurskie)
Ostrołęka
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrów Wlkp.
Piaseczno
Piła
Piotrków Trybunalski
Połaniec* k. Mielca
Poznań
Poznań
Poznań*
Pszczyna
Radom
Siedlce
Sieradz
Słupsk
Sulejówek* k. Warszawy
Suwałki*
Szczecin
Środa Wielkopolska*
Świdnica
Tarnów
Tomaszow Mazowiecki*
Toruń
Tychy
Wałbrzych*
Warszawa*
Warszawa*
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa**
Wejherowo
Wiry-Łęczyca k. Poznania
Włocławek
Wrocław
Wrocław
Zaczernie k. Rzeszowa
Zawiercie*
Ząbkowice Śląskie*
Zielona Góra
Żory
* tylko serwis
Nazwa
Polmozbyt Plus
Konrys Konstanty i Krzysztof Świerzbińscy
Centrum Sprzedaży FCA Poland
Trans-Poz
Autex
Reiski Auto
Tur Stepaniak&Stepaniak
Partner Jarosław Pączyński, Władysław Puczka
„Jacek” Wójcik Jacek
ASO Kowalski
Auto-Dar Dariusz Rychter
Bilex
Szczęsny - Zjawiony
Bch Chwaliński
Gam
Polski Związek Motorowy Ozdg
Motozbyt
Schewe I Synowie
Auto Plus
Auto-Mobil
Ganinex B.Gazda
Pol-Car
Artwas Artur i Katarzyna Wasilkowscy
Gezet Spółka
Auto - Duet
Jel-Car
Trans-Poz
Partner Jarosław Pączyński I Władysław Puczka
Ganinex
PZMot
Trans-Poz
Automobile Torino
Gazopol Ltd.
Auto-Alex
Inter Auto
Auto Krak
Inter Auto
Inter Auto
Automobile Torino Kraków
Auto - Service
Motor-Pol
Autocentrum - Victoria
Automobile Torino
Polski Związek Motorowy Ozdg
Automobile Torino
Bilex
Uni - Truck
Automobile Torino
Autotraper
Autoservis
Uni - Truck
ASO i Sprzedaży Samochodów Andrzej Duch
Moto Sowa
Auto-Servis
Grochalski - Pięt
Resma
Auto Tim Janeczko
Kogowski Auto Centrum
Oscar
Top Auto Andruchów i Wspólnicy
Pol-Car
Carserwis
Trans-Poz
Elwa-Car
Radcar
Pol-Car
Auto-Centrum
Trans-Poz
Ganinex
Romar
Darimex
Auto Seva
Auto Diug
Centrum Napraw Samochodów Taduesz Szuba
Motozbyt
Gezet
Autoservice Stacja Konroli Naprawy i Zbytu Pojazdów
Jata
Auto Centrum Tarnów
Funtasty
Torital
AHT
Autoforte.Pl
Abcar
Auto-Ostrobramska
Pol-Mot Auto
Euromobil
Bołtowicz
Dukiewicz
Carserwis
Carserwis
Auto-Mobil
ASO Nagórscy
Automobile Torino
Uni - Truck
Adf Auto
Auto-Res
Szczęsny - Zjawiony
MDF Auto
Gezet
Euromot
Ulica
Zwycięstwa 10A
Zwycięstwa 8F
Katowicka 24
Świerkowa 2
Łęczycka 6
Fordońska 353
Świętochłowicka 1A, 1C
Strzelców Bytomskich 40B
Hutników 85
Przestrzenna 62
Konwaliowa 159
Bugajska 6/8
Reymonta 29
Korczaka 3
Wrocławska 35
Nowodworska 46
Suwalska 77
Kartuska 424
Gen. J. Hallera 132
Wielkopolska 241
Pszczyńska 306
Poznańska 10
Kołobrzeska 73
Kasprzaka 1A
Szosa Toruńska 13/15
Spółdzielcza 38
Wrocławska 89
Kościuszki 261
Roździeńskiego 170
Krakowska 32
Motaniec 31
Poznańska 72a
Morska 49
Krakowska 48
Jasnogórska 62
Radzikowskiego 160
Zakopiańska 94
Gen. Wł. Andersa 8
Zakopiańska 288
Podkarpacka 11a
Jaworzyńska 264
Ścinawska 23
Mełgiewska 10
B. Prusa 8
Strykowska 131
Milionowa 2k
Rokicińska 168
3 Maja 1/3
Graniczna 2
Płocka 91
Katowicka 70
Wojska Polskiego 1a
Wielopole 140
Krakowska 3
Zwycięstwa 2
Obrońców Tobruku 5
Oleska 152
Gdańska 23
Traugutta 59
Sandomierska 83
Krotoszyńska 18
Okulickiego 3a
Wawelska 115
Wojska Polskiego 172
Krakowska 13
Gorzysława 9
Wojciechowskiego 7-17
Wieruszowska 2/8
Bielska 31c
Wojska Polskiego 6/10
Terespolska 14
Jana Pawła Ii, 93
Poznańska 74
Sasankowa 22
Wojska Polskiego 98
Białowieska 2
Działyńskich 11
Kolejowa 20
Krakowska 197
Wysoka 10/12
Poznańska 152
Oświęcimska 323
Ludowa 58
Myszyniecka 5/7
Ostrobramska 38A
Felińskiego 2
Krasnobrodzka 5
J. Rosoła 55
Jubilerska 6
Połczyńska 33
Łopuszańska 22
Gdańska 17
Północna 33
Toruńska 121
Żmigrodzka 251
Karkonoska 45
Pogwizdów Nowy 661
Wojska Polskiego 48A
Partyzantów 1
St. Batorego 69A
Kościuszki 79
rezydualną, wysoką jakość serwisu, dostępność części oraz
dobre warunki ubezpieczenia assistance.
G. Paszta (Renault): - Potrzeby przedsiębiorstw użytkujących pojazdy dostawcze są bardzo zróżnicowane i zależą
od wielu czynników, do których należą m.in. wielkość eksploatowanego parku aut, ich przeznaczenie, roczne przebiegi, styl użytkowania, częstotliwość wymiany samochodów, a także osoba kierowcy i jego indywidualne potrzeby.
Kalkulacjami kosztów TCO są zwykle zainteresowane duże
firmy, zatrudniające do zarządzania specjalistów w tej
dziedzinie.
D. Zielaskiewicz (VW): - W przypadku firm posiadających 10 i więcej samochodów aspekt TCO ma znaczący
wpływ na wybór modelu. Dopiero w drugiej kolejności
Fleet Managerowi e biorą pod uwagę cenę zakupu, a następnie bezawaryjność, niezawodność i ładowność. Inaczej
sytuacja wygląda w przypadku małych flot, gdzie w parku znajduje się mniej niż 10 aut. Bardzo często właściciele firm na co dzień jeżdżą wybranym modelem, dlatego
w pierwszej kolejności podczas zakupu zwracają uwagę
na bezawaryjność i niezawodność, a dopiero w drugiej na
koszt eksploatacji i cenę.
P. Kolejwa (Fiat): - Im liczniejsza flota, tym zarządzający
nią menedżerowie zwracają większą uwagę na zagadnienia związane z TCO. Przy małych zakupach klienci rzadko
o tym chcą słyszeć opierając się w kwestiach kosztów eksploatacji na własnym doświadczeniu.
W. Biela (Ford): Głównym elementem decydującym
o zakupie pojazdów dostawczych są parametry użytkowe
pojazdów, które determinują możliwość zastosowania tych
pojazdów. Następnie klienci świadomie analizują wszystkie składowe TCO.
G. Sokalski (Hyundai): TCO jest bardzo ważnym czynnikiem decydującym o zakupie samochodów dostawczych.
Hyundai H350 z trzyletnią gwarancją producenta bez limitu kilometrów dobrze wpisuje się w tą tendencję. Wprowadzamy do oferty umowę serwisową, na której bazie zagwarantujemy stałe i przewidywalne warunki serwisowania
w sieci ASO w całym kraju.
G. Sawicki (Mercedes): W przypadku aut dostawczych,
TCO jest jednym z najistotniejszych elementów decydujących o wyborze pojazdów. Przedsiębiorcy rozważnie
wybierając dostawców swojej floty, są w stanie znacznie
zmniejszyć koszty związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej. Wprowadzamy restrykcyjne normy w zakresie bezpieczeństwa oraz ekonomiczności i dlatego klienci
chętnie sięgają po nasze pojazdy.
WPŁYW LOKALIZACJI DEALERA NA
ZAKUP
G. Paszta (Renault): - Oferta handlowa jest taka sama
w całej sieci Renault Pro+, natomiast na ostateczny wynik
kosztów zakupu i eksploatacji auta mogą mieć wpływ np.
różnice w stawce roboczogodziny przy przeglądach auta
lub końcowe upusty i promocje handlowe salonu.
P. Kolejwa (Fiat): - To kwestia indywidualna. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, czasem większe
znaczenie ma lokalizacja, w innym przypadku warunki
finansowe, a jeszcze w innym indywidualne podejście do
klienta oraz relacje między klientem a dealerem.
W. Biela (Ford): - Głównym czynnikiem jest koszt oferty, nie mniej jednak lokalizacja dealera jest bardzo istotna
biorąc pod uwagę aspekt oferty oraz obsługi serwisowej.
G. Sokalski (Hyundai): - Klienci samochodów dostawczych oczekują bliskości serwisu, szybkiej i profesjonalnej obsługi, specjalizacji personelu handlowego
i serwisowego zapewnienia zastępczego, adekwatnego do ich potrzeb środka transportu. Zadbaliśmy o to,
by H350 mógł być obsługiwany w każdym regionie
Polski, a klient miał zapewnione wymienione wyżej
elementy.
33
DEALERZY
AUTA UŻYTKOWE
ZA 5-10 LAT
MINIMALNE WYPOSAŻENIE I CENA
CZY KOMFORT?
D. Zielaskwiewicz (VW): - Na początku warto zwrócić
uwagę na wzrost rynku lekkich samochodów dostawczych
w Polsce - na przestrzeni ostatnich trzech lat wyniósł on
ponad 40 procent. Lekkie modele użytkowe zbliżają się
pod względem designu, komfortu jazdy, systemów bezpieczeństwa i systemów multimedialnych do pojazdów osobowych. Trend ten na pewno będzie kontynuowany. Kolejnym kierunkiem w rozwoju samochodów dostawczych
mogą okazać się systemy umożliwiające kierowcy bycie
online również w swoim samochodzie, systemy takie jak
Car Net, które docelowo zamieniają samochód w mobilne
biuro.
P. Kolejwa (Fiat): - Firmy coraz bardziej stawiają na komfort i wygodę pracy, aby zwiększyć wydajność kierowców.
W. Biela (Ford): - Cena na pewno na rynku polskim odgrywa ważną rolę. Widać jednak wyraźny trend nabywania
samochodów coraz lepiej wyposażonych przez drobnych
przedsiębiorców i małe firmy – tam, gdzie właściciel sam
pracuje pojazdem lub często go wykorzystuje. Auta z minimalnym wyposażeniem są wybierane tylko w przypadku niektórych dużych flot i to coraz rzadziej. Wszystko ze
względu na finansowanie pojazdu i wartości rezydualne
powiązane z większą łatwością odsprzedaży pojazdu używanego z „przyzwoitym” wyposażeniem.
G. Sokalski (Hyundai): - Oczekiwania klientów
i użytkowników samochodów dostawczych zaczną rosnąć.
Przedsiębiorcy będą skłonni zapłacić więcej za komfort,
bezpieczeństwo i niezawodność, Nie bez znaczenia jest
wykorzystanie narzędzi finansowych, które ułatwiają podjęcie decyzji zakupowych.
G. Sawicki (Mercedes): - Klienci aut dostawczych będą
przywiązywali coraz większą wagę do bezpieczeństwa
pojazdów oraz świadczeń kompleksowych takich jak np.:
usługi serwisowe i mobilnościowe. Zdecydowanie maleje
zainteresowanie pojazdami ze standardowym wyposażeniem. Warto też zauważyć, że komfort i bezpieczeństwo
Miasto
Białystok
Bydgoszcz
Gdańsk
Kalisz
Katowice
Katowice
Kielce
Kraków
Kraków
Lublin
Lublin
Łódź
Dealerzy i serwisy Hyundaia H350
Olsztyn
Ostrołęka
Piotrków Trybunalski
Pszczyna k. Tych
Rybnik
Słupsk
Swarzędz-Jasin k.
Poznania
Szczecin
Szczecin
Tarnów
Wałbrzych
Warszawa
Wejherowo
Wrocław
Zaczernie
34
Nazwa
Nord Auto
Moto Budrex Auto
Margo
Auto Centrum Lis
Autokopex Cars
Zięba MM Cars
Folwark
Autoneo
PGD
Auto Broker
Sabat
Marvel
Ulica
Al. Jana Pawła II 85
Fordońska 185/187
Grunwaldzka 250
Częstochowska 211
Al. Roździeńskiego 214
Kościuszki 253
G. Morcinka 1
Wielicka 87a
Jasnogórska 59
Mełgiewska 10
Al. Kraśnicka 162
Al. Marsz. Rydza Śmigłego
22
AD Auto Wojciech Daszuta Jana Boenigka 34C
Oscar
Traugutta 59
MK Centrum
Wojska Polskiego 264
Witpol
Jaskolek 21
Stawowy
Gliwicka 114
Igmar AD
Poznańska 71c
Ewa Szpot
Wrzesinska 174
Auto-Club
Darkat
Karmot Kieć
Autoforte.pl
PGD
Auto Mobil
AutoArt Jaremko Janusz
Jaremko
Auto-Res
Telefon
85 671 20 30
52 342 96 11
58 552 38 33
62 766 78 00
32 420 60 07
32 793 73 00
41 369 34 60
12 622 20 10
12 379 00 00
81 710 32 65
81 458 30 10
42 676 34 44
89 541 84 66
29 642 18 00
44 646 21 21
32 326 39 90
33 810 77 00
59 845 21 11
61 652 44 44
Ustowo 56
Gdanska 10
Tuchowska 72A
Ludowa 58
Kransnobrodzka 5
Gdanska 17
Mińska 41a
91 444 41 00
91 462 33 87
14 620 11 47
74 846 53 32
22 510 00 00
58 677 66 14
71 358 33 70
Pogwizdów Nowy 661
17 867 61 48
pracy staje się ważną kartą przetargową przy rekrutacji
i utrzymaniu w firmie kierowców.
W. Osos (GM): - Coraz więcej klientów podchodzi całościowo do zakupu. Cena zakupu jest więc ważnym kryterium wyboru auta, jednak nie jedynym. Zwraca się uwagę m.in. także
na koszty eksploatacji, w tym również zużycie paliwa.
G. Paszta (Renault): - Wyposażenie zamawiane przez naszych klientów jest coraz bogatsze - pojawia się cały szereg elementów, typowych dla aut osobowych i mających
wpływ na komfort i wygodę użytkowania.
HYBRYDY, AUTA ELEKTRYCZNE,
POJAZDY Z NISKIM CO2
P. Kolejwa (Fiat): - Bez wsparcia strukturalnego i/lub zakazów/zachęt strukturalno-ekonomicznych w Polsce, na razie
nie ma miejsca na duży udział tego typu samochodów.
W. Biela (Ford): Obecnie nie widać kierunku rozwoju
tych technologii w średnich autach dostawczych. Sądzę,
że te technologie mogą mieć zastosowanie, ale ze względu na ograniczenia przebiegu tylko w przypadku małych
miejskich pojazdów dostawczych.
G. Sokalski (Hyundai): - Pojazdy ekologiczne będą miały
większe znaczenie w sprzedaży samochodów dostawczych
szczególnie tych dostarczających produkty do miast - ze
względu na przepisy dotyczące norm emisji spalin.
G. Sawicki (Mercedes): - Oczekujemy dalszej optymalizacji tradycyjnych źródeł napędu pod kątem niższego zużycia paliwa oraz mniejszej emisji dwutlenku węgla.
G. Paszta (Renault): - Wiele firm zwraca uwagę na poziom emisji spalin zakupywanych aut, jednak z naszych
doświadczeń wynika, że nie jest to jeszcze regułą.
D. Zielaskiewicz (VW): - W najbliższych latach z pewnością wzrośnie popularność samochodów wykorzystujących alternatywne źródła energii. Duże przedsiębiorstwa
i korporacje coraz częściej w polityce firmy wspominają
o ochronie środowiska, stąd rosnący popyt na pojazdy
elektryczne i hybrydy.
WZROST SPRZEDAŻY AUT UŻYTKOWYCH
W. Biela (Ford): - Liczba sprzedawanych aut dostawczych
powinna wzrosnąć, lecz trudno robić szacunki z wyprzedzeniem 5-10 letnim, gdyż jest to mocno uzależnione od
koniunktury gospodarczej i rozwoju ekonomicznego kraju.
G. Sokalski (Hyundai): - Udział sprzedaży samochodów
dostawczych w Polsce będzie wzrastał. Wzrost zależy
od sytuacji gospodarczej w kraju, sytuacji ekonomicznej
przedsiębiorstw oraz dostępności i kosztów finansowania
zakupów.
G. Sawicki (Mercedes): - Wraz z prognozowanym wzrostem gospodarczym naszego kraju oczekujemy wzrostu
sprzedaży samochodów dostawczych. Według nas struktura rynku będzie się zmieniać na korzyść zakupu nowych
aut w stosunku do pojazdów sprowadzanych z zagranicy.
G. Paszta (Renault): - Nasi eksperci przewidują lekki,
kilkuprocentowy wzrost sprzedaży samochodów dostawczych na koniec 2016 roku.
P. Kolejwa (Fiat): - Będzie lepsza sprzedaż, pod warunkiem pozytywnego trendu wzrostu gospodarczego w rozpatrywanym okresie. To elementy ściśle powiązane.
DEALERZY
Firmy jeżdżące autami użytkowymi danej marki
Lista dealerów aut dostawczych Opla
Miasto
Białystok
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Chorzów
Częstochowa
Człuchów
Dąbrowa Górnicza
Ełk
Gdańsk
Gdańsk
Gorzów Wielkopolski
Kalisz
Katowice
Kielce
Konin
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Krasne k. Rzeszowa
Leszno
Lubicz k. Torunia
Łódź
Łódź
Mikołów k. Katowic
Nowy Targ
Olsztyn
Opole
Opole
Ostrołęka
Piaseczno
Płock
Poznań
Przyszowice k. Katowic
Radom
Raszyn k. Warszawy
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów
Siedlce
Sosnowiec
Suchy Las k. Poznania
Swarzędz k. Poznania
Szczecin
Świdnica
Świdnik
Tarnowskie Góry
Tychy
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Zamość
Zielona Góra
Nazwa
Top Auto
Top Auto
Wawrosz
Mikołajczak
Delta Plus
Polmax Jan Polaczek
Odejewski-Odan
Firma Handlowo Usługowa Rokicki
Kwiatkowski
Serwis Haller
Motor Centrum
Szyjkowski-Auto
DomCar
MM Cars
Pol-Mot Auto
DomCar
Euromarket
Auto-Center B.J. Kasprzyk, M.S. Migdał
Inter-Auto Wiesław Siwek
Marimex
Auto-Styl
Auto-Mróz Leszno
Auto-Toruń
Trax
Firma Handlowa BSP
Mucha
Marimex
MIBO
J&R Auto-Salon
Hoffmann Auto
Oscar
Auto-Żoliborz
Budmat Auto 3
DomCar
Kanclerz
Dixi-Car
Dixi-Car
Kanclerz
„Fijałkowski”
Auto-Watkem
Jastrzębski
Środula
Westmotor Grupa PGD
Szpot
Kozłowscy
Centrum TMT Auto
Energozam
„Asko” H. Kapek, A. Sacher, M. Zabiegała
Mucha
Autowola
Auto-Żoliborz
Nivette
Nexteam Chiniewicz
DomCar
Autoserwis Dolny Śląsk L&M
Car Center
Hornet
„Energozam”
Fiałkowscy
Ulica
Krupniki 25
Gen. Stanisława Maczka 66
Warszawska 158
Armii Krajowej 250
Al. Wojska Polskiego 18
Św. Jana 31
Sieroczyn 4A
Al. J. Piłsudskiego 17
Kilińskiego 5
Odyseusza 20
Miałki Szlak 4/8
Bierzarina 3
Poznańska 24
Lotnisko 81
Krakowska 285
Spółdzielców 9A
Al. Jana Pawła II 43
Wodna 2
Jasnogórska 62
Góra Libertowska 12
Krasne 7A
Balonowa 57
Toruńska 58b
Żeligowskiego 36
Pabianicka 94/96
Katowicka 59
Krakowska 7
Jagiellończyka 41C
Wrocławska 137
Pużaka 6
Traugutta 59
Gen. Leopolda Okulickiego 6
Bielska 55
Polska 112
Gliwicka 9
Czarnieckiego 108
Al. Krakowska 24A
Obrońców Westerplatte 26
Żorska 75
Al. Armii Krajowej 4
Targowa 20
Zuzanny 24
Obornicka 125
Wrzesińska 191
Struga 31 B
Wrocławska 105
Kalinówka 17A
Gliwicka 65
Beskidzka 51
Połczyńska 10
Rudnickiego 3
Lotnicza 3/5
Modlińska 57A
Toruńska 153
Karkonoska 50
Muchoborska 7
Jana III Sobieskiego 1
Starowiejska 4
Trasa Północna 12a
Dealerzy i serwisy aut dostawczych Ford
Miasto
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Chorzów
Częstochowa
Elbląg
Gdynia
Gliwice
Katowice
Koszalin-Biesiekierz
Kraków
Kraków
Lubin
Łódź
Nowy Sącz
Olsztyn
Opole
Poznań
Poznań-Jelonek
Radom
Rybnik
Rzeszów
Sosnowiec
Szczecin
Tarnów-Zgłobice
Toruń
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa-Piaseczno
Wrocław
Nazwa
Biacomex
Auto-Boss
Bieranowski
Auto-Boss oddz. Chorzów
Frank - Cars
Gołębiewski Elbląg
Euro-Car Gdynia
City Car Gliwice
PGD Multexim
Bemo Motors Koszalin
PGD Euro Car
PGD Partner
Re-Wo
Auto Centrum
Wikar
BIG Autohandel Olsztyn
Chwaliński
Bemo Motors Poznań
Auto Watin
Rad - Motors
Ren-Car
Res Motors
PGD Silesia Sosnowiec
Bemo Motors Szczecin
Auto Motive
Auto Styl Toruń
Auto Plaza
PGD OMC Motors
Auto Nobile
Bemo Motors Warszawa
Ursyn Car Piaseczno
Germaz
Ulica
Elewatorska 39
Warszawska 299
Nowotoruńska 8
Drogowa Trasa Średnicowa 51
Jagiellońska 147/151
Żuławska 19
Owsiana 13
Dąbrowskiego 26
Roździeńskiego 190
Stare Bielice 117 D
Powstańców Śląskich 22
Jasnogórska 60
Hutnicza 2
Włókniarzy 144
Węgierska 168
Jagiellończyka 38
Osieckiej 1 róg Wrocławskiej
Mogileńska 50
Suchy Las, ul. Obornicka 4
Orkana 1
Gliwicka 190
Armii Krajowej 50
Stawowa 2
Pomorska 115B
Krakowska 13, Zbylitowska Góra
Gdańska 4
Popularna 70
Krasnobrodzka 5
Płowiecka 62
Al. Krakowska 169
Żeromskiego 36
Strzegomska 139
Telefon
85 664 44 50
33 816 01 11
52 370 83 12
32 349 49 49
34 365 05 75
55 243 34 44
58 667 32 22
32 332 44 44
32 200 99 00
94 340 04 00
12 252 00 00
12 662 00 00
76 727 76 00
42 206 80 40
18 414 04 14
89 521 37 70
77 400 90 00
61 810 01 00
61 811 73 00
48 381 00 61
32 793 77 93
17 850 30 00
32 721 00 60
91 420 04 00
14 674 14 70
56 659 99 44
22 863 27 00
22 510 00 00
22 517 55 00
22 609 99 00
22 735 59 00
71 358 20 40
WIĘCEJ ZINDYWIDUALIZOWANYCH
ZAMÓWIEŃ
G. Sokalski (Hyundai): - Klienci oczekują bardziej zindywidualizowanych i dostosowanych do ich potrzeb aut.
Dlatego rośnie znaczenie zabudów specjalnych oraz udział
samochodów zamawianych indywidualnie.
G. Sawicki (Mercedes): - W dalszym ciągu będziemy
działać w kierunku realizacji indywidualnych zamówień
klientów.
W. Osos (GM): - Obserwujemy coraz większe zapotrzebowanie na samochody ze specjalistycznymi zabudowami.
Ciekawym przykładem zindywidualizowanego zamówienia mogą być dwa Ople Movano, zabudowane na pojazdy
Volkswagen: Żywiec, Kompania Piwowarska, Lotto, PKP,
Żandarmeria Wojskowa, Skanska, Wojsko Polskie, Policja, Enea.
Opel: Stałymi odbiorcami są wiodące firmy z branży
telekomunikacyjnej, transportowej oraz wiele instytucji publicznych.
Dostawcze Ople cieszą się również dużym powodzeniem wśród firm
specjalizujących się w wynajmie i wypożyczaniu aut.
Fiat: W zeszłym roku zrealizowano zamówienia dla wojska,
operatorów z branży telekomunikacyjnych oraz energetycznych.
Koncern dostarcza również mniejsze i większe floty dla firm
wynajmu długo- i krótkoterminowego.
Renault: Najwięksi klienci działają w branży budowlanej
i transportowej.
pożarnicze i doposażone w specjalistyczny sprzęt, które
trafiły do małopolskich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Egzemplarze zostały wyposażone w aluminiowe
kontenery o skręcanej konstrukcji szkieletowej, zamontowane na fabrycznie przygotowanych do zabudów podwoziach L3. Posiadają także haki holownicze, zestawy oświetlenia akcji, ledowe boczne lampy doświetlające, lampy
ostrzegawcze – przednią i tylną oraz tzw. fale świetlne
LED, wyciągarki odpowiednie do masy pojazdów i drabinki – wejścia na wzmocnione dachy. Pod roletami znalazły
się łatwo regulowane, przestawne mocowania na kompozytowe półki i szuflady z osprzętem strażackim. Zamontowano uchwyty na butle tlenowe. Obydwa auta mogą spełniać funkcje wozów szybkiego reagowania i pomocy dla
większych jednostek straży pożarnych.
P. Kolejwa (Fiat): - Każdy klient indywidualizuje zamówienia zgodnie z dostępnymi opcjami fabrycznymi. Nietypowość zastosowań może się odzwierciedlać w samochodach zabudowywanych: przykładem mogą być pojazdy dla
służb specjalnych czy auta typu mobilne bankomaty.
W. Biela (Ford): - Widać coraz większą tendencję do
dopasowywania pojazdów do potrzeb konkretnych firm
i działalności.
GWARANCJE NA POJAZDY BĘDĄ
DŁUŻSZE
G. Sawicki (Mercedes): - Spodziewamy się, że rynek
przedłużonych gwarancji dostępnych na życzenie będzie
się ciągle rozwijać. Od dłuższego czasu promujemy tego
typu rozwiązania.
W. Biela (Ford): - Najprawdopodobniej tak.
G. Sokalski (Hyundai): - Tak, klienci oczekują gwarancji
niezawodności i obniżenia kosztów eksploatacji samochodów.
DŁUŻSZY/KRÓTSZY CZAS I PRZEBIEG
W. Biela (Ford): - To będzie uzależnione od ogólnej sytuacji rynkowej i ekonomicznej oraz kondycji finansowej
firm w poszczególnych branżach.
G. Sokalski (Hyundai): Nabywcy eksploatują samochody intensywniej. Dla wielu z nich auto dostawcze jest wizytówką firmy. Dążą też do przewidywalności kosztów eksploatacji wykorzystując ofertę full service leasing. Może
to powodować częstszą wymianę pojazdów i zwiększenie
się całego rynku LCV w Polsce.
G. Sawicki (Mercedes): Spodziewamy się, że wzorem
rynków zachodnich okres użytkowania pojazdu będzie
ulegał skróceniu.
■■ Tomasz Czarnecki
35
PRAWO
SPRZEDAŻ AUTA Z LEASINGU A VAT
WYKUP Z LEASINGU OPERACYJNEGO OSOBA PRYWATNA
Jacek Matarewicz
doradca podatkowy, adwokat w Kancelarii Ożóg Tomczykowski
Interesującym zagadnieniem dla przedsiębiorców są zasady opodatkowania sprzedaży pojazdu wykupionego z leasingu,
a w szczególności odpowiedź na pytanie, czy
taka sprzedaż zawsze traktowana jest jako
przejaw działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Zasadniczo reguły uzależnione będą w tym przypadku od zasad wykupu
samochodu od leasingodawcy.
R
ozważając kwestię realizowania odliczeń z tytułu wykupu leasingowanego samochodu, trzeba na początku
wspomnieć, że problematyka ta dotyczy jedynie leasingu
operacyjnego. W przypadku leasingu finansowego oddanie
w leasing traktowane jest jak dostawa towarów na gruncie
VAT, a leasingobiorca od razu na początku umowy dostaje
fakturę dokumentującą VAT należny od użytkowanego auta.
WYKUP Z ODLICZENIEM VAT
Podatnik, który skorzystał z prawa do odliczenia sprzedając samochód wykorzystywany w działalności gospodarczej zasadniczo powinien doliczyć VAT należny skalkulowany według stawki podstawowej, wynoszącej obecnie
23 procent. Stąd przy wykupie auta, należy poważnie rozważyć, w jakim celu będziemy go dalej wykorzystywać/
komu sprzedawać itp. Jeżeli nabywcą będzie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, to prawdopodobnie nie będzie ona zainteresowana ponoszeniem kosztu doliczonego VAT do ceny sprzedawanego auta.
36
Niewątpliwie korzystnym rozwiązaniem stosowanym
przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
jest wykup samochodu jako osoba prywatna do majątku
osobistego. Taki ruch pozwala na uniknięcie VAT przy kolejnej sprzedaży pojazdu lub jego darowizny dokonywanej
już z majątku osobistego1. Tego rodzaju działanie nie dotyczy natomiast spółek, które z założenia nie prowadzą działalności non profit i w przeciwieństwie do osób fizycznych
nie wykupują aut w celach prywatnych.
SPRZEDAŻ POŚREDNIKOWI,
PRACOWNIKOWI
Samochód z punktu widzenia pośrednika będzie traktowany jak towar handlowy, stąd VAT naliczony do ceny sprzedaży pozostaje dla niego neutralny, a z uwagi na prawo
do pełnego odliczenia wydaje się korzystniejszy niż obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.
Brak opodatkowania VAT pociąga bowiem za sobą opodatkowanie transakcji sprzedaży podatkiem od czynności
cywilnoprawnych (PCC), który rozlicza kupujący.
Inaczej jest w przypadku sprzedaży samochodu firmowego
pracownikowi, dla którego zapłata VAT z reguły jest mniej
korzystnym rozwiązaniem niż zapłata PCC. Warto zwrócić
uwagę, że sprzedaż pojazdu osobie fizycznej nieprowadzącej
działalności gospodarczej zasadniczo podlega obowiązkowi
ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej. Przepisy przewidują jednak kilka wyjątków od tej zasady. Jeden z nich
dotyczy dostawy towarów i świadczenia usług przez podatnika na rzecz zatrudnionych, jeżeli sprzedaż taka nie była
dotychczas, czyli przed 2015 rokiem, fiskalizowana. Kolejny
wyjątek dotyczy sprzedaży środków trwałych podlegających amortyzacji – ona również nie podlega fiskalizacji.
SPRZEDAŻ W RAMACH PROCEDURY VAT
MARŻA
W przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów
używanych (w tym samochodów), nabytych uprzednio
przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności
PRAWO
CZASY SIĘ ZMIENIAJĄ,
A I URZĘDNICY DOJRZEWAJĄ
DO PEWNYCH ROZWIĄZAŃ
OPTYMALNYCH DLA PODATNIKA.
w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania jest marża
stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku2. Uproszczając można stwierdzić, że warunkiem zastosowania tej procedury
jest nieprzysługiwanie podatnikowi prawa do odliczenia
podatku naliczonego w momencie zakupu (auto kupione
na podstawie faktury VAT marża lub od osoby fizycznej
nieprowadzącej działalności gospodarczej).
Organy podatkowe dochodzą do korzystnego dla podatnika wniosku: warunkiem niezbędnym do zastosowania
procedury VAT marża jest określenie, że towar/samochód
(także w sytuacji, gdy pojazd ten przed odprzedażą podatnik użytkował dla potrzeb prowadzonej działalności
gospodarczej) został jednak nabyty ostatecznie w celu
odprzedaży3. Co więcej, w ocenie organów podatkowych
nawet wprowadzenie samochodu do ewidencji środków
trwałych firmy nie wyłącza możliwości sprzedaży na zasadzie VAT marży, jeżeli podatnik deklaruje, że jego zamiarem była odprzedaż samochodu4.
KORZYSTNA INTERPRETACJA
Niekiedy te same organy podatkowe uznają także, że wystarczające jest dla zastosowania uproszczonej procedury
sprzedaży na zasadzie opodatkowania jedynie marży, aby
zamiar odprzedaży pojawił się po jakimś czasie użytkowania. Choć w tym przypadku należy być ostrożnym i bezpieczniej opodatkować VAT-em sprzedaż takiego pojazdu.
W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach5 uznano, że procedura marży będzie
miała zastosowanie także wówczas, gdy sprzedawane
towary były przed ich sprzedażą wykorzystywane przez
podatnika jako środki trwałe, bądź wyposażenie. Aby
mogły zostać opodatkowane od marży, nie muszą one
mieć statusu „towarów handlowych”. W ocenie organu podatkowego, z przypadkiem naruszenia neutralności podatku oraz pogwałcenia zasady jednokrotnego
opodatkowania konsumpcji mielibyśmy do czynienia
w sytuacji, w której podatnik sprzedawałby takie towary obejmując je podatkiem od całej ich wartości. Wtedy sprzedaż (podatek liczony byłby od całości ceny) po
pierwsze powodowałaby naliczenie podatku także od
podatku rezydualnego, ukrytego w pierwotnej cenie towaru. Poza tym skutkowałaby tym, że podatnik sprzedając towar z podatkiem, byłby obciążony ciężarem podatku rezydualnego przy nabyciu tego towaru.
URZĘDNICY SIĘ ZMIENIAJĄ
I dalej - lekarstwem na to ma być właśnie procedura
opodatkowania od marży. Zgodnie z nią - w przypadku
sprzedaży towarów, których nabycie było obciążone podatkiem rezydualnym (czyli towarów kupowanych od
nie podatników albo od podatników zwolnionych) podatnik może opodatkować tylko ewentualną wartość przez
siebie dodaną, czyli właśnie marżę.
Warto dodać, że w przeszłości takie interpretacje były
odosobnione, a wprowadzenie samochodu do ewidencji
środków trwałych wyłączało możliwość sprzedaży w procedurze VAT marży. Jak jednak widać, czasy się zmieniają, a i urzędnicy dojrzewają do pewnych rozwiązań optymalnych dla podatnika.
Por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 3 marca 2014 r., sygn. IPTPP4/443-877/13-2/ALN.
Art. 120 ust. 4 ustawy o VAT.
3
Takie stanowisko zajął m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 4 grudnia 2014 r., nr IBPP2/443902/14/IK (podobnie także Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 12 października 2015 r., sygn. ITPP2/4512746/15/EB).
4
Przykładowo - interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 21 maja 2015 r., sygn. ITPP2/4512-277/15/AJ).
5
Z dnia 23 października 2015 r. (sygn. IBPP2/4512-827/15/EK).
1
2
Korzystnym
rozwiązaniem
stosowanym przez
osoby fizyczne
prowadzące
działalność
gospodarczą jest
wykup samochodu
jako osoba prywatna
do majątku
osobistego.
37
PRAWO
WIĘCEJ NIŻ
MANDAT
Bartosz Poręba
Radca prawny z Kancelarii Chałas i Wspólnicy
Korzystanie z telefonu komórkowego przez osobę prowadzącą samochód może skutkować nie
tylko karą za wykroczenie związaną z naruszeniem przepisów ruchu drogowego, ale także
nieść ze sobą skutki natury cywilnoprawnej
w razie wypadku komunikacyjnego. W określonych przypadkach zakończy się nawet odmową
wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń przy ubezpieczeniu dobrowolnym.
W
edług Prawa o ruchu drogowym1, kierujący pojazdem nie może podczas jazdy korzystać z telefonu
wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.
Nie wyklucza to zupełnego korzystania z aparatu telefonicznego, generalnie ustawodawca zakazuje trzymania go
w ręce podczas jazdy. Dlatego też sporą popularność zyskały zestawy głośnomówiące i słuchawki bluetooth. Warto
dodać przy tym, że do kategorii „pojazd” zakwalifikowano
nie tylko samochód, ale także ciągnik rolniczy, motocykl,
motorower, czy nawet rower. Tak więc rowerzyści również
nie powinni prowadzić rozmów ze smartfonem w dłoni.
SURFOWANIE ZABRONIONE
Co ciekawe, treść omawianego przepisu na obecnie obowiązującą, została wprowadzona nowelizacją Kodeksu
drogowego2. Zgodnie z jego poprzednim brzmieniem3,
kierujący pojazdem nie mógł korzystać podczas jazdy z telefonu komórkowego, chyba że korzystałby z urządzenia
głośnomówiącego. Liczne wątpliwości i pytania budziło
jednak wyrażenie „głośnomówiący”. Jak wskazano w uzasadnieniu wspomnianej nowelizacji, pojęcie to w żaden
sposób nie może obejmować telefonów wyposażonych
w słuchawkę i mikrofon nie wymagających użycia rąk tzw. urządzeń samochodowych „hands free”.
Mając to na uwadze, ustawodawca zdecydował się na zmianę treści przedmiotowego przepisu. W orzecznictwie4 zakaz
„korzystania z telefonu podczas jazdy” ma znaczenie szerokie i dotyczy każdego działania powodującego konieczność
zajęcia uwagi informacjami zawartymi również na pulpicie
38
tego telefonu, o ile oczywiście telefon trzymany jest w ręku.
Zabronione jest nie tylko prowadzenie rozmów telefonicznych, ale także przeglądanie wiadomości SMS, korzystanie
z internetu czy wykonywanie innych podobnych czynności.
Z kolei jednorazowe wzięcie do ręki telefonu w celu odebrania połączenia lub zakończenia go w trakcie kierowania
pojazdem nie jest objęte zakazem5, gdy rozmowa jest prowadzona przy użyciu zestawu głośnomówiącego6.
KORZYSTANIE Z TELEFONU
KOMÓRKOWEGO PODCZAS
ZATRZYMANIA SAMOCHODU
W OCZEKIWANIU NA ZMIANĘ
ŚWIATEŁ MOŻE BYĆ UZNANE
ZA NIEDOZWOLONE, BOWIEM
POJAZD JEST WTEDY RÓWNIEŻ
RUCHU (W ROZUMIENIU USTAWY
PRAWO O RUCHU DROGOWYM).
200 ZŁOTYCH MANDATU
Tezę drugiego z przytoczonych orzeczeń trzeba jednak
interpretować szczególnie ostrożnie. Wydaje się bowiem,
że w zależności od okoliczności zdarzenia, także jedynie
odebranie lub zakończenie połączenia, które czasem jest
związane z dłuższym zajęciem uwagi na pulpicie telefonu,
może być potraktowane jako niedozwolone korzystanie
PRAWO
przez kierującego pojazdem. Poza tym, nawet korzystanie
z telefonu komórkowego podczas zatrzymania samochodu w oczekiwaniu na zmianę świateł może być uznane za
niedozwolone, albowiem pojazd jest wtedy również w ruchu w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym7.
Naruszenie zakazu określonego w art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym jest zagrożone karą grzywny
- 200 złotych oraz 5 punktów karnych albo karą nagany8.
nego zaufania w stosunku do innych uczestników ruchu. Ma
to znaczenie szczególnie podczas jazdy w ruchu miejskim
o wysokim stopniu dynamiki, gdzie zwykle pojazdy nie poruszają się płynnie, a także podczas jazdy przy niekorzystnych warunkach drogowych. Chodzi tutaj zatem o przykładowe konsekwencje korzystania z telefonu komórkowego.
NIE TYLKO WYKROCZENIE
Nie można wykluczyć podobnej decyzji sądu w nieco innej
sytuacji. Przykładowo, kierujący, trzymając podczas prowadzenia pojazdu w jednej dłoni słuchawkę telefoniczną, powoduje wypadek. Jego główną przyczynę stanowi niemożność wykonania określonego, skomplikowanego manewru
właśnie z powodu zajętej ręki (co naturalnie trzeba jeszcze
udowodnić). Można rozważać, czy także w takiej sytuacji
powyższe zachowanie mogłoby być uznane jako rażące
niedbalstwo a wówczas zakład ubezpieczeń miałby spore
szanse na „zwolnienie się” z obowiązku wypłaty odszkodowania wynikającego z umowy ubezpieczenia autocasco.
To nie wszystko. Gdyby kierujący pojazdem byłby osobą
poszkodowaną w wyniku zderzenia, a na skutek korzystania przez niego podczas jazdy z telefonu komórkowego
przyczyniłby się on do powstania lub zwiększenia szkody,
obowiązek jej naprawienia przez sprawcę mógłby ulec odpowiedniemu zmniejszeniu. Naturalnie, stosownie do okoliczności zdarzenia, zwłaszcza do stopnia winy obu stron11,
a także w zależności od uznania sądu w tym zakresie.
Oprócz omówionych skutków w sferze wykroczeniowej, korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy samochodem może być przyczyną szkody komunikacyjnej. W jednej
ze spraw9, kierujący pojazdem schylił się w trakcie jazdy po
telefon komórkowy, który upadł mu na podłogę po stronie
pasażera, a następnie uderzył w jadący przed nim pojazd.
Zakład ubezpieczeń nie wyraził zgody na zapłacenie określonej kwoty odszkodowania wynikającej z umowy ubezpieczenia autocasco, oceniając zachowanie kierującego jako
rażące niedbalstwo, co na podstawie Ogólnych Warunków
Ubezpieczeń miało stanowić, przy takiej kwalifikacji prawnej, uzasadniony powód do odmowy wypłaty odszkodowania. Rażące niedbalstwo10 może uwolnić zakład ubezpieczeń
od odpowiedzialności, chyba że umowa ubezpieczenia lub
OWU stanowiłyby inaczej albo zapłata odszkodowania odpowiadałaby w danych okolicznościach względom słuszności.
Rażące niedbalstwo definiowane jest jako postawa polegająca na kwalifikowanym (więcej niż zwykłym) braku staranności w prowadzeniu pojazdu. Ocena, czy zachodzi przypadek
rażącego niedbalstwa wymaga uwzględnienia obiektywnego stanu zagrożenia oraz przewidywania skutków danego
zachowania, które mogą być wymagane od kierowcy pojazdu. Innymi słowy, niezachowanie podstawowych, elementarnych zasad ostrożności, oczywistych dla kierujących pojazdami, może stanowić o rażącym niedbalstwie. Przy czym,
powyższa zasada odnośnie zwolnienia zakładu ubezpieczeń
z odpowiedzialności nie dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
NARUSZENIE ZASAD RUCHU
W przedmiotowej sprawie bezpośrednim powodem odmowy wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń
było schylenie się kierowcy po telefon, co spowodowało,
że stracił on na moment z pola widzenia przedpole jazdy.
Zostało to uznane przez sąd jako naruszenie podstawowych
zasad ruchu drogowego (nie ma znaczenia tutaj kwestia,
czy kierujący pojazdem używał aparatu podczas jazdy).
Interesujące jest uzasadnienie wyroku. Sąd zwrócił uwagę
na obowiązek zachowania środków ostrożności, które mają
pozwolić na uniknięcie zdarzenia oraz na zasadę ograniczo-
OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI
KIEROWANIA
SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ
Korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy przez
kierującego, połączone z trzymaniem w dłoni aparatu, słuchawki czy mikrofonu, polegające nie tylko na rozmowie,
ale także na innej ingerencji kierującego w ekran telefonu, może nieść poważne skutki nie tylko w sferze wykroczeniowej. Konsekwencje mogą dotyczyć także sfery
cywilnoprawnej, jeżeli w związku z korzystaniem z telefonu zostanie spowodowana szkoda komunikacyjna. Sąd
rozpatrujący daną sprawę może odmiennie ocenić typowe
czynności kierowcy, które wykonywał w chwili wypadku,
łączące się ze zwykłym używaniem pojazdu samochodowego (np. obsługa deski rozdzielczej pojazdu w trakcie
jazdy). Nawet jeżeli w jakimś stopniu zdekoncentrowały
kierowcę. Czynności te nie muszą być uznane jako rażące
niedbalstwo lub jako czynności przyczyniające się istotnie do powstałej szkody komunikacyjnej. Z kolei ocena ta
może być odmienna od czynności zupełnie nie związanych
z prowadzeniem pojazdu, za które, w zależności od okoliczności danego zdarzenia, może być uznane zabronione
korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy.
1
Art. 45 ust. 2 pkt 1ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z dnia 18 października 2012 r. Dz. U. z 2012 poz.
1137), potocznie zwanej „Kodeksem drogowym”.
2
W drodze ustawy z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1444).
3
Art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
4
Por. wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 05.09.2013 r. sygn. akt VII Ka 762/13.
5
Art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
6
Por. wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 16.04.2008 r. sygn. akt II Waz 32/08.
7
Por. wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 18.09.2015 r. sygn. Akt IX W 2272/15.
8
Art. 97 Kodeksu wykroczeń.
9
Por. niepraw. wyrok Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 11 maja 2015 r. sygn. akt I C 300/14.
10
W rozumieniu art. 827 § 1 Kodeksu cywilnego.
11
Por. treść art. 362 Kodeksu cywilnego.
39
ADMINISTRACJA
SIEDZENIE JEST SZKODLIWE
Menedżerowie ds. administracji, floty, zakupów, spędzają wiele czasu na siedząco – nie tylko w samochodzie, ale przede wszystkim za biurkiem. Nic dziwnego, że problemy z kręgosłupem stanowią dość
poważny problem dla wielu osób. Potrzeba jest marką wynalazku i okazuje się, że jest sposób na zminimalizowanie cierpienia.
C
oraz więcej pracowników na całym świecie rezygnuje
z siedzącego 8-godzinnego trybu pracy na rzecz pracy
stojąco-siedzącej. W 2015 roku brytyjscy eksperci wprowadzili zalecenie, by osoby wykonujące prace biurowe stały
przez przynajmniej dwie godziny dziennie.1 Podobne zalecenia zostały wydane między innymi w Australii, Stanach
Zjednoczonych, a także Skandynawii, gdzie już 90 procent
pracowników ma dostęp do stojąco-siedzących miejsc pracy.2
Zebrania prowadzące na siedząco
trwają dłużej i są nierzadko mniej
efektywne niż te w pozycji stojącej.
PRACOWAĆ JAK CHURCHILL
W Polsce obserwujemy pierwsze jaskółki zmian – kolejni
pracodawcy wyposażają, przynajmniej częściowo, swoje
biura w tzw. aktywne biurka – z regulacją wysokości blatu czy np. zamontowaną bieżnią. Już sama zmiana pozycji
z siedzącej na stojącą ma dobry wpływ na nasze zdrowie,
a im częściej to robimy, tym lepiej. Jednak jak przekonują eksperci, efektywnej pracy na stojąco też trzeba się nauczyć. Chodzi o prawidłową postawę i robienie przerw we
właściwych momentach.
Prekursorami pracy na stojąco byli między innymi Winston Churchill, Leonardo Da Vinci i Ernest Hemingway.
Dziś w ten sposób pracują specjaliści w takich firmach
jak Google, Microsoft, Evernote, a także sieci hoteli Hyatt
i Marriott. W siedzibie Facebooka rezygnacja z siedzącego
trybu pracy została zainicjowana przez samych pracowników, którzy narzekali na problemy z kręgosłupem.3 W tego
typu rozwiązania chce zainwestować też między innymi
administracja Baracka Obamy, planująca wydać na ten cel
około 700 000 dolarów.4
DŁUGI SPACER DO WC
Z kolei w Europie fanami aktywnego trybu pracy są
przede wszystkim Skandynawowie. Wyposażenie biur
w stojące stanowiska pracy biurka jest tam też regulowane odpowiednimi przepisami. Oprócz biurek z regulacją
wysokości blatu coraz popularniejsze są też takie, które
umożliwiają różne formy aktywności fizycznej, np. z zamontowanymi bieżniami. Skąd moda na „aktywną” pracę?
Według niektórych naukowców, siedzenie przez 8 godzin
dziennie jest szkodliwe w podobnym stopniu jak wypalenie paczki papierosów.5
Badania American Cancer Society dowodzą, że wskaźnik
śmiertelności mężczyzn, którzy siedzą sześć lub więcej
godzin dziennie jest o 20 procent wyższy niż mężczyzn,
siedzących trzy godziny lub mniej. Dla kobiet jest to aż
40 procent.6 Dlatego eksperci i lekarze nawołują do wprowadzania stojących biurek, ale i do regularnych przechadzek oraz jak największej aktywności fizycznej. W swoich
badaniach posuwają się nawet dalej – uważają, że toalety
powinny być umieszczane w większej odległości od pracowników, by spacer w tym kierunku był jak najdłuższy.
WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ
Część wiadomości pracownicy powinni dostarczać sobie
osobiście, co dodatkowo mogłoby wpłynąć na lepszą integrację zespołów. Przydałyby się również aplikacje przypominające o konieczności ruchu w trakcie dnia pracy7.
Według badań Mikomax Smart Office i Grupy Luxmed
przeprowadzonych w 2015 roku8, co piąty pracownik
cierpi codziennie na jakiś rodzaj bólu. 80 procent z nich
uważa, że dolegliwości takie jak ból kręgosłupa, mrowienie kończyn czy suchość i łzawienie oczu są związane
z wykonywaną pracą.
- Co czwarty pracownik w wieku 26 – 35 lat odczuwa
ból pleców lub karku każdego dnia, co może wskazywać,
że stanowiska pracy są nieodpowiednio dopasowane, a pracownicy nie do końca wiedzą w jakiej pozycji powinni wykonywać pracę na przykład przy komputerze. Z analiz wynika, że praca na stojąco może zmniejszyć ryzyko chorób
krążenia, cukrzycy, a także dobrze działa na kręgosłup. Nasze serce wtedy przyspiesza nawet o 10 uderzeń na minutę.
The sedentary office: an expert statement on the growing case for change towards better health and productivity, 2015
Sedentary behaviour and risk of mortality from all-causes and cardiometabolic diseases in adults: evidence from the HUNT3 population cohort, 2014
3
http://www.wsj.com/articles/SB10001424053111904199404576541011003270644
4
http://www.businessinsider.com/the-white-house-requests-standing-desks-2015-10
5
http://www.fastcompany.com/3035367/work-smart/a-users-guide-to-standing-while-you-work
6
http://www.nytimes.com/2011/04/17/magazine/mag-17sitting-t.html?_r=1&
7
The sedentary office: an expert statement on the growing case for change towards better health and productivity, 2015
8
Raport Mikomax Smart Office, “Biura nowoczesnych centrów usług w opinii pracowników w Polsce”, 2015 r. Badania były prowadzone pod
patronatem ABSL. Część badań prowadzona była we współpracy z Grupą Luxmed.
1
2
40
ADMINISTRACJA
Stojąc szybciej spalamy kalorie, co obniża także niebezpieczeństwo wystąpienia otyłości.9 Do tego dochodzi poprawa
efektywności organizacji. Przykładowo, stojące spotkanie
średnio trwa 1/3 krócej, a praca zespołowa bez krzeseł sprzyja
dzieleniu się wiedzą i integracji – mówi Zuzanna Mikołajczyk,
dyrektor ds. handlu i marketingu Mikomax Smart Office.
POLSCY TRENDSETTERZY
Zwolennikami stojących i „chodzących” spotkań są m.in.
Richard Branson (założyciel Virgin), Mark Zuckerberg (Facebook) czy Jack Dorsey (Twitter). Pierwsze eksperymenty
w tym kierunku prowadzą także szkoły. Według badań National Institutes of Health, dzieci skupiają się lepiej, kiedy
uczą się przy biurkach stojących.10
W Polsce ten trend powoli staje się zauważalny. Przykładem firmy, która zdecydowała się na odejście od tradycyjnych stanowisk pracy jest między innymi łódzki
Ericpol, największy polski eksporter usług w branży ICT.
Przedsiębiorstwo wyposażyło swoją siedzibę w 200 biurek typu Stand Up z manualną regulacją wysokości blatu. O ile większość dostępnych na rynku biurek posiada
elektryczną regulację wysokości, to Stand Up został stworzony w oparciu o zasadę przeciwwagi, a blat podnoszony
jest manualnie, co wpływa na mniejszą awaryjność. Konstrukcje biurek zostały dodatkowo wzmocnione, by mogły
utrzymać wiele różnych sprzętów IT.
Na razie w tego typu rozwiązania w Polsce inwestują
przede wszystkim firmy z sektora nowoczesnych usług biznesowych. Centra obsługujące procesy IT czy świadczące
usługi finansowo-księgowe coraz częściej traktują odpowiednie wyposażenie przestrzeni biurowej jako długotrwałą inwestycję i element wspierający rekrutację, a nie koszt.
JAK STAĆ, BY ZYSKAĆ
Aby praca na stojąco przyniosła efekty, należy wykonywać
ją w odpowiedni sposób – dbając o prawidłową pozycję
ciała i robiąc przerwy we właściwych momentach. Ważne
jest by zmianę wprowadzać stopniowo i znaleźć „złoty środek” – odpowiednią ilość godzin, w których możemy stać,
nie przemęczając organizmu. Biurka z manualną regulacją blatu (można przy nich zarówno stać, jak i siedzieć), to
tylko jedno z udogodnień, z których możemy skorzystać
zmieniając tryb pracy. Do dyspozycji są też np. specjalne
żelowe maty do stania, które mogą ułatwić pracę w pozycji
stojącej. Jeśli stanie okazuje się problematyczne i niewygodne, najlepszym rozwiązaniem jest wstawanie od biurka co około 20 minut i wykonanie kilku ćwiczeń. Nawet
1-2 minuty aktywności fizycznej dwa razy w ciągu godziny sprawią, że poczujemy się lepiej.
- Monitor komputera powinien być umieszczony na wysokości naszych oczu w odległości około 20-30 centymetrów.
Blat należy ustawić na wysokości lub trochę poniżej naszych
łokci. Ważne, aby zapewnić nadgarstkom podparcie oraz by
nasze przedramiona i łokcie tworzyły kąt prosty. Pracując na
stojąco dobrze będziemy zbyt szybko się męczyć – wyjaśnia
Zuzanna Mikołajczyk z Mikomax Smart Office.
SIEDZENIE NIE ZAWSZE KORZYSTNE
Choć mogłoby się wydawać, że to siedząc relaksujemy się
najlepiej, a praca w trybie stojącym jest męcząca, to właśnie
stanie przy biurku pozwala nam pozostać dłużej aktywnym
i uniknąć spadku energii, którego często doświadczamy
w trakcie dnia. Pracując w ten sposób, jesteśmy lepiej skoncentrowani i czujemy się „w gotowości” do działania, przez
co sprawniej wykonujemy swoje obowiązki.
■■ Dariusz Damiański
https://bluehealthsolutions.wordpress.com/2015/07/28/standing-desk-benefits/
The Impact of Stand-Biased Desks in Classrooms on Calorie Expenditure in Children, sierpień 2011
9
Fot. Mikomax Smart Office
10
Stoły pozwalające wykonywać pracownikom czynności zawodowe
również na stojąco to bardzo ciekawe rozwiązanie.
41
ADMINISTRACJA
OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH
Anna Knapik
Aplikant radcowski
Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
[email protected]
W polskim porządku prawnym zasadą jest
ochrona danych osobowych, które to powinny
być utrzymywane w tajemnicy przed osobami
trzecimi1. Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby
fizycznej (imię i nazwisko, adres, wiek i in.) mogą
być udostępniane tylko w określonych przepisami
przypadkach. Powinien o nich wiedzieć również
menedżer floty.
C
W związku z tymi dolegliwościami kierowca mógłby więc
dochodzić od swojego pracodawcy naprawienia poniesionej szkody. Menedżerowie powinni przykładać dużą uwagę
do tego, komu i na jakiej podstawie udostępniają przetwarzane przez siebie dane osobowe. W praktyce wszyscy zdają
sobie sprawę, że nie można ujawniać takich informacji innym podmiotom prywatnym2. Jednak wątpliwości pojawiają się, gdy do przetwarzającego dane zwraca się podmiot publiczny, żądając ich ujawnienia. Nie zawsze jest on do tego
umocowany, a często przekazanie mu danych może mieć
miejsce tylko po przedstawieniu określonych dokumentów
(legitymacji, postanowienia właściwego organu i inne).
Zatem każde takie żądanie powinno być dokładnie przeanalizowane przed jego realizacją.
Dane osobowe są w polskim
prawie bardzo mocno chronione.
hociaż może się wydawać, że ochrona danych osobowych
jest w Polsce nazbyt rozbudowana (rejestracja zbiorów,
powoływanie administratorów bezpieczeństwa informacji,
obowiązek sporządzania polityki bezpieczeństwa i instrukcji
zarządzania systemem informatycznym, szereg obowiązków
informacyjnych), to trzeba pamiętać, że powszechna dostępność do danych osobowych miałaby katastrofalne skutki.
Mogliby z nich nadmiernie korzystać nie tylko reklamodawcy, ale także podmioty prowadzące działalność przestępczą.
ANALIZA POTRZEBNA
Dlatego nieuprawnione udostępnianie danych osobowych
jest surowo karane; może skutkować nałożeniem grzywny, kary ograniczenia lub nawet pozbawienia wolności
do dwóch lat. Ponadto osoba, o której informacje zostały
ujawnione, może dochodzić od administratora danych
osobowych odszkodowania na drodze cywilnej. Takiego
odszkodowania mógłby żądać np. kierowca, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu, a pracodawca
podał ten fakt do publicznej wiadomości. Nie trzeba się
głęboko zastanawiać, żeby wiedzieć, że ujawnienie jego
imienia i nazwiska wraz z faktem prowadzenia przez niego samochodu w stanie nietrzeźwości, wiązałoby się dla
niego z pewnym napiętnowaniem społecznym oraz mogłoby powodować trudności w znalezieniu nowej pracy.
1
Reguły tej ochrony określa przede wszystkim ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135,
z późn. zm.).
2
Przy czym są od tego wyjątki, np. gdy osoba której dane są przetwarzane wyrazi zgodę na ich udostępnienie.
42
ADMINISTRACJA
WAŻNE PIĘĆ PUNKTÓW
jednak uwzględnia instytucje najczęściej występujące z takim żądaniem wobec podmiotów prywatnych.
Warto przed decyzją o przesłaniu przetwarzanych danych osobowych, skorzystać z poniższej tabeli i zajrzeć do przepisów regulujących przekazywanie tych
chronionych informacji instytucjom publicznym.
Prezentujemy tabelę, która przedstawia wykaz podmiotów uprawnionych do żądania ujawnienia danych
osobowych oraz przesłanki wskazujące kiedy, jakie i na
jakiej podstawie informacje powinny być im udostępnione. Co prawda nie jest to wyczerpujące wyliczenie,
Zobowiązany
do ujawnienia
danych
osobowych
Uprawniony do żądania ujawnienia
danych osobowych
Podstawa prawna
Funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu - po
okazaniu imiennego upoważnienia wydanego
odpowiednio przez Szefa ABW albo Szefa AW
okazanego wraz z legitymacją służbową
Art. 34 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu Każdy
(t. j. Dz. U. 2015 r., poz. 1929, z późn. zm.)
Dane, które powinny być
udostępnione
Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez
administratora
Funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu
Wojskowego lub Służby Wywiadu Wojskowego Art. 38 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie
- po okazaniu imiennego upoważnienia, wydanego Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu
odpowiednio przez Szefa SKW albo Szefa SWW
Wojskowego (t. j. Dz. U. 2014 r., poz. 253 z późn zm.)
okazanego wraz z legitymacją służbową
Każdy
Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez
administratora
Centralne Biuro Antykorupcyjne - na podstawie
pisemnego wniosku Szefa CBA lub osoby przez
niego upoważnionej
Każdy
Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez
administratora
Żołnierz Żandarmerii Wojskowej - na podstawie
imiennego upoważnienia Komendanta Głównego
Żandarmerii Wojskowej lub Komendanta Oddziału
Żandarmerii Wojskowej wraz z legitymacją
służbową
Art. 22 i 22 a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r.
o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (t. j. Dz. U.
2014 r., poz. 1411, z późn. zm.)
Art. 29 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii
Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (t. j. Każdy
Dz. U. 2013 r., poz. 568, z późn. zm.)
Odciski linii papilarnych, zdjęcia oraz dane
osobowe, w tym ujawniające pochodzenie
etniczne, przynależność wyznaniową oraz
dane o stanie zdrowia, osób podejrzanych
o popełnienie przestępstw ściganych
z oskarżenia publicznego, a także osób
o nieustalonej tożsamości lub usiłujących
ukryć swoją tożsamość
Fakt udostępnienia danych
osobowych podlega ochronie
na podstawie ustawy z dnia
5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych (Dz. U. 2010
r., nr 182, poz. 1228, z późn. zm.).
Fakt udostępnienia danych
osobowych podlega ochronie
na podstawie ustawy z dnia
5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych (Dz. U. 2010
r., nr 182, poz. 1228, z późn. zm.).
Funkcjonariusz celny lub członek korpusu
służby cywilnej zatrudniony w jednostce
organizacyjnej Służby Celnej - na podstawie
imiennego upoważnienia organu Służby Celnej,
okazanego wraz z legitymacją służbową
Art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej
Każdy
(t. j. Dz. U. 2015 r., poz. 990, z późn. zm.)
Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez
administratora
Ubezpieczyciele
Art. 42 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności Sąd, prokuratura,
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2015 r.,
Policja oraz inne
poz. 1844)
organy i instytucje
Informacje o stanie sprawy oraz zebrane
materiały niezbędne do ustalenia okoliczności
wypadków i zdarzeń losowych będących
podstawą ustalenia odpowiedzialności
zakładu oraz wysokości odszkodowania lub
świadczenia
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,
Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
lub Rzecznik Finansowy
Art. 42 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności Sąd, prokuratura,
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2015 r.,
Policja oraz inne
poz. 1844
organy i instytucje
Informacje o stanie sprawy oraz
Organy kontroli państwowej NIK, Rzecznik Praw
Obywatelskich, Państwowa Inspekcja Pracy i in.
Sądy – sprawy cywilne
Sądy, prokuratura, a w przypadkach
niecierpiących zwłoki także Policja lub inne
uprawnione organy – sprawy karne
Art. 248 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks
postępowania cywilnego (t. j. dz. U. 2014 r., poz. 101,
z późn. zm.)
Podmioty
kontrolowane
zebrane materiały
Każdy
Wszelkie dane osobowe niezbędne do
przeprowadzenia kontroli
Art. 217 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
postępowania karnego (Dz. U. 1997 r., nr 89, poz. 555,
z późn. zm.)
Każdy
Sąd lub prokuratura - na żądanie zawarte
w postanowieniu
Art. 218 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
postępowania karnego (Dz. U. 1997 r., nr 89, poz. 555,
z późn. zm.)
Urzędy, instytucje
i podmioty
prowadzące
działalność
w dziedzinie poczty
Rzeczy (w tym dokumenty zawierające dane
lub działalność
osobowe) mogące stanowić dowód w sprawie
telekomunikacyjną,
urzędy celne
oraz instytucje
i przedsiębiorstwa
transportowe
Organy państwa prowadzące postępowania (np.
sądy, policja)
Art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 1422, Usługodawcy
z późn. zm.)
Wszelkie dane przetwarzane przez
administratora
Komornik
Art. 761 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks
postępowania cywilnego (t. j. dz. U. 2014 r., poz. 101,
z późn. zm.)
Informacje niezbędne do prowadzenia
egzekucji
Każdy
Inne uwagi
Dokumenty stanowiące dowody faktów
istotnych dla sprawy
Jeżeli wydania żąda Policja albo
inny uprawniony organ, osoba,
która rzecz wyda, ma prawo
niezwłocznie złożyć wniosek
o sporządzenie i doręczenie
jej postanowienia sądu lub
prokuratora o zatwierdzeniu
zatrzymania
43
ADMINISTRACJA
Niezależnie od przedstawionej tabeli, warto pamiętać,
że zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych „przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko
wtedy, gdy:
1) Osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że
chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
2) Jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
3) Jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której
dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do
podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
4) Jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.
5) Jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza
praw i wolności osoby, której dane dotyczą”.
Przytoczone w tabeli organy i instytucje są uprawnione
do żądania ujawnienia danych osobowych w oparciu o pkt
2 lub 4 powyższej regulacji. Poszczególne ustawy przewidują udostępnianie im danych w celu zrealizowania określonych uprawnień czy zadań realizowanych dla dobra publicznego (np. w celu wykrycia sprawców przestępstwa).
TWARZE Z FOTORADARÓW
Na koniec chcielibyśmy odnieść się do chyba najczęściej
spotykanego przez menedżerów flot problemu – ujawniania
danych osobowych kierowców, którzy zostali uwiecznieni na
zdjęciach z fotoradarów. Przede wszystkim należy wyjaśnić,
że pracodawca, jeżeli nie jest tego w 100 procentach pewny,
nie powinien wskazywać, który kierowca przekroczył prędkość, czyli kto widnieje na zdjęciu z fotoradaru. Natomiast
zalecam ujawnienie, komu powierzył dany pojazd do kiero-
wania lub używania w oznaczonym czasie. Jeżeli tego nie
uczyni, może na niego zostać nałożona grzywna w wysokości do 5000 zł (art. 96 § 3 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r.
Kodeks wykroczeń (Dz. U. 2015 r., poz. 1094, z późn. zm.)).
Warto pamiętać o pewnej istotnej kwestii. Pracodawca nie
może „zwolnić się” od obowiązku wskazania komu powierzył pojazd w danym czasie, tłumacząc, że nie jest w stanie
tego ustalić (bo np. z samochodu korzysta na zmianę kilka
osób, czyli mamy do czynienia z autem pulowym).
NIE POPEŁNIĆ BŁĘDU
Zgodnie z najnowszym orzecznictwem od właściciela samochodu oczekuje się, że powinien orientować się komu
i kiedy udostępnia swój pojazd3. Firma posiadająca dużą flotę powinna więc na bieżąco ewidencjonować, który z zatrudnionych i kiedy korzysta z konkretnego auta. Dane osobowe
takiego pracownika należy ujawnić na żądanie właściwego
organu. Ale uwaga. Menedżer nie powinien w swojej odpowiedzi opisywać sytuację poprzez wskazanie użytkownika
samochodu jako osoby przekraczającej w tym przypadku
prędkość czy też popełniającej wykroczenie. Należy tylko
poinformować o fakcie kto „korzystał z samochodu”.
Pracodawca najczęściej nie wie, czy rzeczywiście w danej
chwili to konkretny pracownik prowadził auto (a nie np.
jego żona). A nawet jeśli widzi zdjęcie z fotoradaru, często
jest ono słabej jakości i nie można jednoznacznie rozpoznać twarzy osoby zasiadającej za kierownicą. Natomiast
błędne ujawnienie danych osobowych kierowcy, który
w istocie nie popełnił żadnego wykroczenia, mogłoby być
potraktowane jako składanie fałszywych zeznań. Dlatego
jeżeli menedżer ma chociaż cień wątpliwości co do tego,
czy to konkretny pracownik przekroczył prędkość, nie powinien wskazywać na niego jako na sprawcę wykroczenia,
a jedynie jako na władającego w danym czasie pojazdem.
3
Zob. wyrok SR dla Wrocławia-Śródmieścia z dnia 5 sierpnia 2015 r., sygn. akt VI W 2447/15; wyrok SR dla Wrocławia-Śródmieścia z dnia 15
czerwca 2015 r., sygn.. akt VI W 558/15, opubl. www.orzeczenia.wroclaw-srodmiescie.sr.gov.pl.
Fot. Tomasz Czarnecki
Otrzymując prośbę o ujawnienie danych kierowcy, który prowadził auto
i został „sfotografowany” przez fotoradar, powinniśmy zachować ostrożność.
44
ADMINISTRACJA
KOMPUTER DLA MENEDŻERA
Zakup komputera przenośnego
przeznaczonego do pracy nie
stanowi prostego zadania.
Rynek jest bardzo bogaty,
a w większości przypadków
zagłębienie się w poszczególne
parametry sprzętowe wywołuje
niespodziewany ból głowy.
Spróbujemy znaleźć na to lek
poprzez krótki tekst poradniczy.
M
enedżer floty powinien mieć komputer przenośny
a nie stacjonarny, bowiem jego praca wymaga
nierzadko mobilności i posiadania pod ręką najważniejszych danych. Oczywiście spora część osób, stwierdzi,
że wszystko można mieć w smartfonie, ale czy szukanie
informacji w arkuszu kalkulacyjnym składającym się
z wielu wierszy na małym urządzeniu może być szybkie
i czytelne? Kolejnym mocnym argumentem wyższości
notebooka to pełna klawiatura, dzięki której podczas
podróży możemy sporządzić raport czy też sprawnie
odpisywać na maile.
Wybór laptopa warto oprzeć o analizę kilku parametrów:
- Wielkość matrycy. Im większa tym wyższy komfort
pracy. Jednak duży rozmiar znacznie obniża mobilność
komputera. Waga sprzętu o wielkości matrycy 17 cali
to około trzy kilogramy, natomiast w przypadku ekranu
15-calowego - około 1,5 kilograma.
- Długość pracy na baterii. Tu logiczne - im dłuższa, tym
więcej czasu spędzimy bez podłączenia do prądu. Oczywiście wartości podane przez producentów należy przyjmować z przymrużeniem oka, ponieważ ich osiągnięcie bywa
praktycznie niemożliwe.
- System operacyjny. Przed zakupem trzeba zapytać, czy
dany notebook jest wyposażony fabrycznie w system operacyjny, czy potrzebna będzie pomoc informatyka w instalacji systemu. Większość oferowanych laptopów na rynku
wyposażono w system Windows 10, który wymaga od
użytkownika poznania nowinek systemowych.
- Wygląd wizualny. Dla niektórych osób wygląd laptopa
ma znaczenie. Trzeba więc sprawdzić z jakiego tworzywa
wykonana jest obudowa oraz jaką ma strukturę. Reszta to
już kwestia gustu.
- Pojemność twardego dysku. Obecnie sporo notebooków posiada dwa dyski - jeden wykonany w technologii
SSD o małej pojemności, ale bardzo szybkim działaniu
oraz drugi – wolniejszy, o większej pojemności. System
operacyjny zapisany jest na dysku SSD dzięki czemu jego
uruchamianie oraz praca przebiega szybko. Drugi dysk odpowiada za magazynowanie plików. W przypadku dysku
SSD planem minimum jest wielkość 128 GB (zalecana 256
GB), natomiast drugiego 1TB (1000 GB).
- Pamięci RAM. Możemy wyznać zasadę im jej więcej
tym lepiej. Planem minimum w tym przypadku jest 8 GB.
- Procesor. Bardzo dobrą opinią cieszą się procesory firmy
Intel z serii „I”. Procesory te charakteryzują się dużą wydajnością przy stosunkowo niskim zapotrzebowaniu na energie, a co za tym idzie praca urządzeń wyposażonych procesor z serii „I” znacznie dłużej pracują na akumulatorze.
Reasumując decydując się na zakup komputera przenośnego w granicach 1500 złotych, należy się liczyć z nabyciem
produktu z niższej półki. Nie oznacza to braku możliwości
pracy, ale ograniczenia wynikające z jego wolniej pracy.
Mając 3000 złotych możemy nabyć produkt ze średniej
półki, działający przede wszystkim szybciej od tańszego
konkurenta. Natomiast jeżeli nasz budżet wynosi 5000
złotych, nabędziemy produkt z wysokiej półki, pozwalający nawet na uruchomienie najnowszych gier.
■■ Jakub Nieszporek
45
MÓJ SPOSÓB NA FLOTĘ
SAMOCHODY NA TARGACH
Z Robertem Latasiewiczem, zajmującym się opieką nad autami Międzynarodowych Targów
Poznańskich rozmawia Rafał Wąsowicz.
I. AUTA I FINANSOWANIE
Ile aut liczy wasza flota?
- Mamy dosyć mały park maszyn. Aktualnie Międzynarodowe Targi Poznańskie posiadają w swojej flocie 10 samochodów, jedno auto dostawcze, dwa ciężarowe i jeden
pojazd specjalistyczny.
Macie wiodącą markę?
- Już od kilku lat zdecydowaną większość naszej floty stanowią Škody Octavie.
Dlaczego właśnie Octavia?
- Odpowiedź jest prosta – Škoda ma bardzo dobrą relację
ceny, jakości i funkcjonalności. Nasze samochody muszą
spełniać różnorodne funkcje, że wspomnę na początek
o komforcie jazdy na długich dystansach, gdy odwiedzamy zagraniczne imprezy targowe. Ładowność jest ważna
w przypadku organizacji konferencji i wydarzeń branżowych poza Poznaniem. Istotną rolę odgrywa także niezawodność i ekonomiczność w trakcie eksploatacji.
46
Rozważacie zakup jeszcze jakiś pojazdów innych
marek?
- Tak. Chcielibyśmy zostać w Grupie Volkswagena i bierzemy pod uwagę również zakup Passata. Zresztą najprawdopodobniej w najbliższym czasie nasza flota ulegnie zwiększeniu, więc powoli myślimy o „pójściu na zakupy”.
Przebieg.
- Wszystkie samochody kupowane przez MTP są fabrycznie
nowe. Na przykładzie Skody Octavia auta mają przebieg nie
większy niż 180 000 kilometrów w momencie dalszej sprzedaży. Przejechanie takiego dystansu zajmuje około 3 lat.
W jaki sposób są finansowane zakupy?
- Do tej pory zakupy finansowane były całościowo z własnych środków - w ten sposób mamy całkowitą swobodę
dysponowania pojazdami. Ewentualna, nowa zasada przydzielenia na stałe części pojazdów do poszczególnych, kluczowych pracowników MTP skłania nas do rozpatrywania
opcji wynajmu długoterminowego z zaangażowaniem
MÓJ SPOSÓB NA FLOTĘ
jednej z firm zajmującej się kompleksowym zarządzeniem
flotą pojazdów. Rozmowy w tym temacie trwają.
Jakie jest standardowe wyposażenie auta?
- To zależy od typu pojazdu. Przy wyborze samochodu kierujemy się przede wszystkim jego funkcjonalnością pod
planowane zadania i oczywiście ceną. Jako standardowe
wyposażenie traktujemy np. system głośnomówiący, klimatyzację czy tempomat – to ostatnie rozwiązanie kupujemy dla pojazdów wyjeżdżających w dłuższe trasy.
Pracownicy średniego i wyższego szczebla mają
możliwość wpływu na decyzję o wyposażeniu lub
modelu auta?
- Istnieje taka szansa i potencjalni użytkownicy z niej
zwykle korzystają. Przed zakupem samochodu, zawsze korzystamy z możliwości przeprowadzenia testów, aby nasi
pracownicy zapoznali się z pojazdem. Mogą wypróbować
auto o tym samym lub podobnym wyposażeniu, silniku.
Ich opinie mają istotny wpływ na decyzję zakupową.
Jakiego koloru są wasze auta?
- Wszystko w zależności od pojazdu. Większość samochodów mamy w kolorze srebrny metalik, ze względów praktycznych i ekonomicznych - nie wymagają tak częstego
mycia jak pojazdy w ciemniejszych barwach.
II. PALIWO, SERWIS, CAR POLICY
Mając stosunkowo niewielką flotę korzystacie
z kart paliwowych?
- Oczywiście, bo nawet przy takiej liczbie środków lokomocji, to rozwiązanie optymalizujące wiele procesów.
Korzystamy z „plastików” firmy DKV. Dlaczego właśnie
ten koncern? Swego czasu robiliśmy porównanie kosztów
obsługi i zasięgu na terenie Polski i Europy - oferta DKV
okazała się najciekawsza. Dużą zaletę stanowi przejście
z obrotu gotówkowego, który był bardzo kłopotliwy dla
pracowników i księgowości, na bezgotówkowy.
Kierowcy mają określone pułapy spalania w jakich
muszą się zmieścić?
- Pułapy określane są indywidualnie w zależności od pojemności pojazdu i średniego spalania w dłuższym okresie
czasu. Jest to jednak bardzo trudne do weryfikacji z racji
użytkowania pojazdów przez wiele osób.
MTP korzysta tylko z autoryzowanych serwisów?
- Tylko one dają gwarancje utrzymania najwyższego standardu pojazdów. Spełniają nasze oczekiwania i raczej nie
mamy kłopotu z obsługą. Jeśli jakiś termin związany z serwisowaniem lub naprawą ulega wydłużeniu, od razu reagujemy, gdyż każdy dzień postoju pojazdu wiąże się ze stratami
dla firmy, które są w takich przypadkach niedopuszczalne.
Kierowcy mogą korzystać z aut do celów prywatnych?
- Nie zdecydowaliśmy się na ten krok. Kierowcy nie mają
także możliwości odkupu środka lokomocji po zakończeniu użytkowania samochodu w firmie.
Stosujecie monitoring aut?
- Nie.
III. INNE
Sprawdzacie umiejętności kierowców przed przekazaniem auta?
- Bazujemy na zdrowym rozsądku ludzi więc nie przeprowadzamy jakichś szczególnych testów. W przy-
padku zatrudniania osób na stanowiska wymagające
kierowania samochodem służbowym, wymagane jest
na etapie rekrutacji udokumentowanie posiadania prawa jazdy. Dodatkowo wszyscy pracownicy przechodzą
regularnie badania okresowe oraz psychotesty sprawdzające umiejętności, szybkość reakcji przydatnych na
drodze.
Jesteście zadowoleni z poziomu szkodowości?
- Zdarzenia, kolizje, otarcia są incydentalne. Patrząc na
ilość kilometrów pokonywanych przez naszych pracowników, byłoby nietaktem narzekanie i twierdzenie, że jestem
niezadowolony.
Ekojazda ma realne szanse zaistnienia we flotach?
- Moim zdaniem o ekojazdę w przedsiębiorstwach będzie bardzo trudno. Kierowcy aut firmowych mają
mniejsze poczucie własności użytkowanego samochodu
niż prywatnego. Szczególnie dotyczy to bardziej dynamicznego sposobu prowadzenia pojazdu. A za tym idzie
niestety większe zużycie paliwa.
Przy wyborze auta kierujecie się również „właściwościami” ekologicznymi?
- Raczej ekonomicznymi. Zakładamy, że wszystkie obecnie
sprzedawane samochody spełniają bardzo rygorystyczne
normy ekologiczne.
Jakie narzędzie IT wspomaga działanie floty?
- Przy flocie liczącej kilkanaście pojazdów wystarcza nam
zwykły arkusz kalkulacyjny oraz wewnętrzny system do
rejestracji zapotrzebowania na wykorzystanie pojazdu
służbowego.
Z jakimi serwisami oponiarskimi współpracujecie?
- Aktualnie korzystamy z usług serwisu „Wulkanizacja.
Krzysztof Karlikowski” z Poznania. Naszą współpracę oceniamy pozytywnie.
Trochę o sobie
Robert Latasiewicz
Firma: Międzynarodowe Targi Poznańskie.
Wiek: 46 lat.
Nazwa stanowiska: kierownik Wydziału Zabezpieczenia i Utrzymania Terenu.
Zajmuję się flotą od… około ośmiu lat.
Wcześniej pracowałem: w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
Mój dział liczy: wydział to 41 osób, w tym trzy bezpośrednio zajmujące się tematami transportu osobowego.
Najbardziej lubię w swojej pracy: każdy dzień nigdy
nie jest taki sam.
Najbardziej nie lubię w swojej pracy: nie wszystko
można przewidzieć oraz zaplanować a wynik części zdarzeń całkowicie nie zależy ode mnie.
Wolny czas spędzam: najczęściej aktywnie – trochę
biegam, ćwiczę to i tamto, czasem nawet przed telewizorem z wybranym przeze mnie filmem.
Służbowo jeżdżę: każdym dostępnym służbowym pojazdem, zgodnie z uchwałą zarządu.
Prywatnie jeżdżę: nową Mazdą 3, z silnikiem o pojemności skokowej 2.0 i mocą 165 KM.
Auto marzeń: każde: szybkie i wściekłe (śmiech).
47
POJAZDY
Hyundai i30 kombi vs Ford Focus kombi
BÓJ NA ARGUMENTY
Sukcesy koreańskich aut nie stanowią już żadnej niespodzianki. Przed porównaniem Hyundaia i30
i Forda Focusa w wersjach kombi wręcz zastanawialiśmy się, czy aby przedstawiciel azjatyckiego
koncernu nie jest tutaj małym faworytem. Jednak brat Mondeo ma świetną renomę we flotach.
Oba auta niedawno przeszły lifting, zatem porównanie - jak najbardziej zasadne.
HISTORIA
DESIGN
8 lat temu na rynku pojawił się model i30 i wraz z cee’dem niemal od razu zaatakował portfele flotowe. Pojazd
stanowił wielki krok w aspekcie jakości pojazdów rodem
z Korei. Na początku program dla firm był w powijakach,
ale z czasem ulegał systematycznemu udoskonalaniu.
Także dział marketingu i PR mocno pracował nad obaleniem wizerunku „słabego auta z Azji”. Focus jest o 10 lat
starszy i stanowił następcę znanego niemal każdemu fanowi motoryzacji Escorta. Pojazd świetnie zaadaptował
się jako niemal idealny środek lokomocji dla handlowców i nie tylko, będąc w wielu przedsiębiorstwach jednym z ważniejszych w przygotowaniach do przetargów.
Trudna do zweryfikowania kategoria. Jednak naszym
zdaniem z zewnątrz zdecydowanie lepiej prezentuje się
Focus, którego projektanci podążyli za trendem do agresywniejszych linii a Hyundai niestety jeszcze nie jest
w pełni dopasowany do gustów europejskich klientów.
Opinia o Fordzie ulega pogorszeniu jeśli chodzi o wnętrze – widać konserwatyzm i brak odwagi. Z drugiej
strony Koreańczycy są utaj tylko nieznacznie lepsi.
PROGRAM FLOTOWY
Program flotowy Forda przez wiele lat był (i nadal jest)
stawiany jako wzór dla marek rozpoczynających budowanie produktu dla przedsiębiorstw. Zresztą będący obecnie
szefem sprzedaży flotowej Wojciech Biela robi wszystko,
by go jeszcze bardziej udoskonalić. Zatem kupując Focusa
nie trzeba się martwić o kwestie obsługi sprzedażowej jak
i posprzedażnej. Również klienci Hyundaia nie narzekają na
jakość obsługi dealerów i serwisów. W zespole od dawna
pracuje Aneta Gajewska, a zarządzanie objął niedawno Grzegorz Sokalski, znany choćby ze znakomitej pracy w grupie
PSA. Również zakup i30 nie stanowi tutaj żadnego ryzyka.
48
GWARANCJA
Ford. 3 lata, 150 000 km lub 2 lata bez limitu. Według
włodarzy marki obejmuje ona 99 procent elementów
auta. Klient otrzymuje też bezpłatną pomoc w razie
awarii w 32 krajach Europy, w tym oczywiście w Polsce.
Hyundai. 5 lat, bez limitu kilometrów. Hyundai zdaje
się udowadniać swoją niezawodność nie tylko kampaniami marketingowymi, ale przede wszystkim atrakcyjnymi warunkami gwarancji. Dodatkowo 5-letni
assistance i prawo do bezpłatnej kontroli stanu technicznego raz do roku.
WRAŻENIA NA POSTOJU
Ford. O ile kierowca nie może narzekać na brak miejsca,
o tyle pasażer przedniego a szczególnie tylnego siedzenia
– już jak najbardziej tak. Intuicyjność obsługi przyrządów
POJAZDY
Wartość rezydualna
Bartłomiej Binkiewicz
Business Development Manager
EurotaxGlass’s Polska
- W tabelce zamieściliśmy wartość
rezydualną dla dwóch podstawowych
Diesli: Forda Focusa 1.5 TDCi
Trend 95 KM oraz Hyundai i30
Kombi 1.4 CRDI Classic 90 KM.
Oba wyposażone w klimatyzację
manualną oraz radio CD/MP3, bez
dodatków. Modele niedawno przeszły faceliftingi, które
bardzo pozytywnie wpłynęły na design zewnętrzny jak
wewnętrzny. Z punktu widzenia RV na początku rzuca
się w oczy duża różnica w katalogowej cenie nowego
pojazdu. Focus kosztuje 79 390 zł a Hyundai 71 900 zł.
Niższa cena początkowa z reguły korzystnie wpływa na
osiągane później procentowe wartości RV. Start krzywej
spadku jest umieszczony niżej co zapewnia nieco mniej
stromą krzywą utraty wartości. Wartość sprzedaży
Forda po 3 latach i 120 000 km szacujemy na poziomie
34 600 zł, natomiast Hyundai – 33 500 zł, procentowo
Hyundai osiągnie 46,6 procent a Ford 43,6 procent.
Jednym z czynników powodujących, że Ford osiąga niższą
wartość procentową to dużo większa podaż tych aut na
rynku. Focusów w ostatnich latach sprzedaje się ponad
dwa razy więcej niż i30. Dużo większy udział w całości
dystrybucji Forda mają też firmy - auta po 3-4 latach
wracają w dużych ilościach na rynek. Hyundai posiada
większy udział sprzedaży do osób prywatnych dlatego
znajdziemy mniej ofert na pojazdy używane. Bo osoba
prywatna zwykle korzysta z pojazdu dłużej i mniej
intensywnie niż przedsiębiorca. Dla niektórych klientów
znaczenie ma też 5 letnia gwarancja Hyundaia.
w kolejnych generacjach Focusa ulega poprawie, choć na
pewno ewolucja nie została tutaj zakończona. Trochę dziwi
stosunkowo mały (w porównaniu do konkurencji) bagażnik.
Hyundai. Nadwozie i30 jest nieco mniejsze od Focusa,
lecz przestrzeń została bardziej efektywnie wykorzystana,
dzięki krótkim zwisom karoserii. W kabinie pasażerskiej
znajdziemy porównywalną przestrzeń w porównaniu do
konkurenta, jednak uwagę zwraca większy bagażnik. Ergonomia wnętrza stoi na przeciętnym poziomie – niektóre przyciski zostały rozmieszczone niepraktycznie.
WRAŻENIA Z JAZDY
Ford. Jedno w Focusie od wielu lat się nie zmienia –
doskonałe zawieszenie. Zarówno pod względem komfortu jak i bezpieczeństwa. Brawo dla świetnej, manualnej skrzyni biegów. Pojazd zarówno z silnikiem
Diesla jak i benzynowym potrafi jeździć dynamicznie,
przy czym warto podkreślić bardzo dobre wyciszenie
wnętrza, nawet przy prędkości 140 km/h. Widoczność
typowa dla pojazdu tego segmentu, czyli na całkiem dobrym poziomie. Pomiary spalania sprawdzane w kilku
49
POJAZDY
wersjach silnikowych odbiegają od danych fabrycznych, ale odchylenia są porównywalne z konkurencją.
Choć mistrzem ekonomii Focus nie zostanie, na pewno zakup tego auta nie spowoduje zawału serca księgowej. No chyba że za kierownicę zasiądzie wybitnie
„utalentowany kierowca”.
Hyundai. Hyundai postawił na wysoki poziom komfortu jazdy. W połączeniu ze świetnie wyprofilowanymi fotelami, nawet długie podróże nie będą skutkować obolałym kręgosłupem. Miękkie resorowanie
zawieszenia odbiło się natomiast na zachowaniu auta
podczas pokonywania zakrętów. i30 prowadzi się dość
ospale, na co wpływa mało precyzyjny układ kierowniczy. Duży plus należy jednak postawić przy skrzyni
biegów, która pracuje bardzo płynnie. Nie można także narzekać na wygłuszenie wnętrza, gdyż koreański
producent mocno popracował nad tym elementem na
przestrzeni ostatnich kilku lat. Podobnie jak przypadku Focusa, silniki nie należą do najbardziej ekono-
micznych, jednakże na korzyść Forda pracuje szersza
oferta jednostek napędowych – aż 11 motorów do wyboru w porównaniu do 6 oferowanych przez Hyundaia.
CENY
Najszerszy uśmiech na twarzy potencjalnego klienta
Hyundaia pojawi się, gdy spojrzy na cennik. Aktywnie promowana ofensywa cenowa Diesli sprawiła, że
poszczególne modele z silnikami wysokoprężnymi
można kupić nawet o 6000-10 000 zł taniej od konkurencyjnego Focusa. Niższa cena i atrakcyjniejsze
warunki gwarancji mogą z nawiązką zrekompensować niedociągnięcia techniczne. Największym atutem
Focusa jest natomiast szerokie grono zadowolonych
flotowców, którzy nie będą skorzy do podjęcia ryzyka i wymiany pojazdów na mimo wszystko, gorzej
postrzegane Hyundaie.
■■ Paweł Szyszka
■■ Tomasz Czarnecki
Ford Focus (źródłol: Ford)
Silnik (moc w KM), Maks. Moment obr.
(Nm)/ obr. na min.
1.6 Ti-VCT, 85KM, M5, 141/4000
1.6 Ti-VCT, 105KM, M5, 150/4000
1.6 Ti-VCT, 125KM, M5/PS, 159/4000
1.0 EcoBoost, 100KM (z ASS), M5, 170/1400
1.0 EcoBoost, 125KM (z ASS), M6/A6, 170/1400
Wyposażenie
Spalanie miasto
Spalanie trasa
Przyspieszenie
0-100 km/h
Trend
8,3
4,6
14,9
66 690
Trend Sport
Red/Black Edition
Titanium
8,3
4,6
12,3
69 690
73 090
78 690
8,3/8,7
4,6/4,9
10,9/11,7
72 690/82 190
76 090/85 590
81 690-91 190
5,7
3,9
12,5
71 690
75 090
5,7/7,4
4,1/4,4
11,0/12,0
75 190/84 190
78 590/87 590
80 690
78 140/87 140
85 190/-
84 190-93 190
1.5 EcoBoost, 150KM (z ASS), M6/A6, 240/1600
7,0/8,5
4,6/4,7
8,9/9,2
1.5 EcoBoost, 182KM (z ASS), M6/A6, 240/1600
7,0/8,5
4,6/4,7
8,6/8,9
81 540-90 540
88 140/-
87 140-96 140
86 340-95 340
92 940/-
91 940-100 940
1.5 TDCi, 95KM, M6, 250/1500
4,8
3,6
12
78 390
1.5 TDCi ECOnetic 105KM (z ASS), M6, 270/1750
3,8
3,1
11,9
79 990
1.5 TDCi, 120KM, M6/PS, 270/1750
4,8/5,3
3,6/3,9
10,5/10,8
82 140/91 140
85 540/94 540
92 140/-
91 140-100 140
2.0 TDCi, 150KM (z ASS), M6/PS, 370/2000
4,7/5,2
3,7/4,0
8,8/8,7
87 440/96 440
90 840/99 840
97 440/-
96 440-105 440
81 790
87 390
Hyundai i30 (źródło: Hyundai)
Wyposażenie
Spalanie miasto
Spalanie trasa
Przyspieszenie
0-100 km/h
Base
Classic
Classic Plus
Comfort
7,1
4,7
13
57 900
64 400
67 900
73 900
-
1.6 MPI, 120KM, M6/A6, 156/4850
8,7/9,0
5,4/5,5
11,2/12,3
-
67 400
70 900
76 900
86 400
1.6 GDI, 135KM, M6/DCT7, 164/4850
7,3/7,5
4,9/4,8
10,2/11,0
-
70 400
73 900
79 900
88 900
1.4 CRDI, 90KM, M6, 240/1500-2500
5,1
3,7
13,9
-
71 900
75 400
81 400
-
4,2/4,6
3,4/3,9
11,5/12,2
-
74 400
77 900
83 900
93 400
4,2/4,6
3,4/3,9
10,5/10,9
-
76 400
79 900
85 900
95 400
Silnik (moc w KM), Maks. Moment obr.
(Nm)/ obr. na min.
1.4 MPI, 100KM, M6, 134/3500
1.6 CRDI, 110KM, M6 /DCT7, 280/1500-3000
(MT), 300/1750-2500 (DCT)
1.6 CRDI, 136KM, M6 /DCT7, 280/1500-3000
(MT), 300/1750-2500 (DCT)
M5 - skrzynia manualna pięciobiegowa
M6 - skrzynia manualna sześciobiegowa
A6 - skrzynia automatyczna sześciobiegowa
PS - PowerShift - 6-biegowa, automatyczna, dwusprzęgłowa skrzynia biegów.
DCT7 - 7-biegowa, automatyczna, dwusprzęgłowa skrzynia biegów.
Opis
Moc (KM)
Rok i miesiąc wejścia
modelu na rynek
Ford Focus 1.5 TDCi, wyposażenie Trend, ASS, kombi, manualna skrzynia biegów
95
od 09.2014
Hyundai i30 1.4 CRDi, wyposażenie Classic, kombi, manualna skrzynia biegów
90
od 05.2015
50
Premium
Focus
i30
Pojemność bagażnika
490
528
Pojemność baku
53
53
Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami (m)
10,4
10,6
Rozstaw osi (mm)
2648
2650
Cena brana pod uwagę
Czas
Przebieg
przy wyznaczaniu
RV %
RV Kwota
Emisja Co2
79 390
43,6
34 595
98
71 900
46,6
33 510
109
Paliwo
wart. rez.
36
120 000
Diesel
POJAZDY
Kia Rio vs SEAT Ibiza
KOMPAKTY NA START
W zamyśle włodarzy marki Kia, Rio miało stać się kolejnym modelem, który zawojuje rynki flotowe.
Z kolei szefowie SEAT-a, po wejściu w objęcia polskiego przedstawicielstwa Volkswagena, liczą na
systematyczne pozyskiwanie klienta firmowego w czym Ibiza ma wydatnie pomóc. Dlatego postanowiliśmy porównać tych dwóch przedstawicieli segmentu B.
WRAŻENIA Z JAZDY
Oba pojazdy stanowią ciekawe rozwiązanie na miejskie
swawole, ale trudno je nazwać samochodami wszechstronnymi, bo na trasie spisują się nieco gorzej. Co można
zapisać na duży plus, zarówno Rio jak i Ibizy, to niski poziom hałasu, nawet przy większych prędkościach. Różnice
zauważamy w komforcie jazdy. Kia ma bardzo wygodne
siedzenia. Podczas testu jechaliśmy bez postoju nawet 3,5
godziny (oby nie czytali tego specjaliści ds. bezpiecznej
jazdy). I co ciekawe, plecy nie wołały o koniec jazdy, nie
mając nic przeciwko, by kontynuować drogę.
W SEA-cie już po godzinie wyczekiwaliśmy pierwszej przerwy. Kolejna sprawa to brak miejsca – nie ma możliwości,
by w hiszpańskim aucie dwie wysokie osoby siedzące na
Egzemplarze testowe:
Rio: 1.2 litra, moc 84 KM, benzyna
Ibiza: 1.2 litra, moc 90 KM, benzyna
tylnej kanapie mogły czuć komfort, jeśli z przodu również
zasiądą persony potrzebujące przestrzeni. Kia tutaj nie
lideruje wyraźnie, lecz mimo wszystko i w tej kategorii
wygrywa. Na świetnie recenzje w przypadku Kia zasłużyło
zawieszenie. Poddawaliśmy je różnym próbom, także szutrowym, ale auto jechało naprawdę dobrze, a „cztery litery”
nie cierpiały. Jazda dynamiczna, nawet mając na względzie
dość leniwy silnik, była w pełni bezpieczna. SEAT - naszym zdaniem niestety zbyt twardy.
51
POJAZDY
SILNIK
Jednostka SEAT-a miała o 6 KM więcej i było to bardziej niż zauważalne. Mogliśmy śmiało wyprzedzać,
redukując przekładnie do czwartego a nie jak w przypadku Kia – trzeciego biegu. Dlatego w przypadku
koreańskiego producenta zdecydowanie polecamy
mocniejszy silnik, przy SEA-cie nie mając wymagań
sportowych śmiało można zostać przy 90 KM. Także
skrzynia biegów zasługuje na wyższą ocenę w przypadku pojazdu mającego rodowód w Hiszpanii. Jeśli
chodzi o całą gamę silnikową, nieco bogatsza jest
w przypadku SEAT-a. Fabrycznie podawane osiągi też
w większości porównywalnych przypadków są lepsze
u przedstawiciela Grupy Volkswagena.
Analizując fabrycznie podawane wyniki różnych jednostek – są zbliżone, z minimalnym wskazaniem na
SEAT-a, który także ma o dwa litry pojemniejszy bak.
INTUICYJNOŚĆ OBSŁUGI
SPALANIE
Obsługa Rio jest w pełni intuicyjna. Wszystkie funkcje
niemal w tym miejscu, w którym powinny być. Nie
brakuje różnego rodzaju schowków, w tym dwa na
kubki w środkowej konsoli, ale także miejsce na monety czy inne drobiazgi. Pod tym względem Rio idealnie
wpisuje się w firmowe wymagania, szczególnie jeśli
autem można jeździć w celach prywatnych. Podobne
zalety prezentuje Ibiza, do czego przyzwyczaiły już
prawie wszystkie samochody z Grupy Volkswagena.
Dlatego tutaj pozytywne cechy traktujemy niemalże
jak oczywistość.
Kia: trasa – 6,8 l/100 km, odcinek pomiarowy 225 km;
5,4 l/100 km, dystans 81 km, ekojazdy; miasto 7,9 l/100 km
(odcinek 93 km).
SEAT: trasa: 6,4 l/100 km, odcinek 188 km; 4,7 l/100 km,
odcinek 64 km; miasto 7,3 l/100 km (odcinek 98 km).
W firmach oczy nie kupują, ale… Choć przewaga mała,
nasze gusta bardziej kierujemy ku Kia. Biorąc pod uwagę
slogan „hiszpański temperament, niemiecka precyzja”,
52
DESIGN
POJAZDY
ceny detaliczne. Minimalna wersja wyposażenia Kia
(nazywana M) jak i SEAT-a (Reference) zawiera Radio
CD MP3 i klimatyzację, USB, podgrzewane lusterka. Nic więcej do szczęścia klientowi flotowemu nie
potrzeba…
tego szaleństwa w Ibizie za dużo nie doświadczymy.
A, że można poszaleć w aspekcie wyglądu małych
kompaktów pokazuje choćby przykład Renault Clio.
WARTOŚĆ REZYDUALNA
Jędrzej Ratajski, Dział Badania Rynku w Eurotax. - Biorąc pod uwagę procentowe wartości RV, Kia wykazuje się
mniejszą utrata wartości w stosunku do SEAT-a co wynika głównie z dużo wyższej ceny katalogowej Ibizy w stosunku do Rio. Pomimo większej utraty wartości to jednak
SEAT zachowuje większość wartość kwotową na koniec
zakładanego okresu eksploatacji. Warto zauważyć, że oba
modele został odświeżone w ostatnim czasie. Facelifting
Rio miał miejsce w 2014 roku, Ibiza otrzymała „kosmetyczne” zmiany w roku 2015 roku.
KURIOZALNE WADY
Mają je oba auta. Pomiar odcinkowego przejazdu dostępny jest praktycznie w każdym segmencie od lat. Niestety,
w Rio zmierzymy tylko przejazd 999 kilometrów, potem
licznik się zeruje… Totalne nieporozumienie stanowi również schowek od strony pasażera na konsoli centralnej,
a konkretnie jego wielkość. Jeśli konstruował go obywatel
Korei, miał chyba mylne informacje o długości rąk Europejczyków – pojemnik jest stanowczo za głęboki i wyciągniecie z niego czegoś stanowi nie lada zadanie.
Ibiza ma za to wnęki na dwa kubki w przedniej konsoli. I wszystko byłoby fantastyczne, gdyby nie fakt,
że nie zmieścimy do nich standardowego termicznego
kubka. Wejścia na fotelik ISOFIX schowano w ten sposób, by mało kto je znalazł. Bez „przejściówek” komfort
montowania siedziska bywa mocno ograniczony.
■■ Tomasz Czarnecki
■■ Jakub Nieszporek
CENY
Posiłkując się podanymi przez importera na stronie
internetowej cenami promocyjnymi obowiązującymi
w lutym, a pewnie i w marcu, widzimy, że porównywalne wersje silnikowe w benzynie minimalnie korzystniej wypadają w przypadku SEAT-a a Diesle tańsze ma
Kia. Jednak Eurotax analizując koszty zakupu wykazał,
że to jednak azjatycki koncerm posiada atrakcyjniejsze
Wartość rezydualna Kia Rio i SEAT Ibiza w wersji hatchback
Opis
Moc (KM)
Paliwo
Skrzynia biegów
Cena brana pod uwagę przy wyznaczaniu wart. rez.
RV %
RV kwota
Emisja Co2
Rio 1.2, wyposażenie L
84
Benzyna
Czas
48 490
34,6
16 794
115
Ibiza 1.2 TSI, wyposażenie Style
90
Benzyna
54 800
31,6
17 293
116
Rio 1.4, wyposażenie L
109
Benzyna
51 490
34,2
17 635
128
Ibiza 1.0 Eco TSI,wyposażenie Style, Start/Stop
110
Benzyna
59 300
30,5
18 081
99
Manualna
48
Przebieg
150 000
Rio 1.4 CRDi, wyposażenie L
90
Diesel
56 490
33,4
18 841
102
Ibiza 1.4 TDI, wyposażenie Style
90
Diesel
69 100
32,4
22 415
101
Kia Rio hatchback
Ceny wg wyposażenia, wersja 5-drzwiowa*
Paliwo
Spalanie
miasto
Spalanie
trasa
1.2 DOHC, M5, 84 KM
PB
5,9-6,3
4,1-4,2
1.4 DOHC, M6, 109 KM
PB
6,5-7,2
4,2-4,5
1.4 DOHC, A4, 109 KM
PB
8,4
5,3
1.1 WGT, M6, 75 KM
ON
4,5
3,5
15,5
51 990
54 490
ON
4,9
3,7
14,2
53 990
56 490
Silnik, skrzynia, moc
1.4 WGT, M6, 90 KM
Bak
43
Poj.
bagażnika
288
Przyspieszenie
0-100 km/h
m
l
x
13,1
45 990
48 490
52 490
11,5
48 990
51 490
55 490
55 490
59 490
13,2
60 490
* wersje trzydrzwiowe są tańsze o 1500 zł, niedostępne w niektórych konfiguracjach, ceny wg cennika promocyjnego obowiązującego od 3.02.2016
SEAT Ibiza hatchback
Silnik, skrzynia, moc
1.0 MPI 75 KM, M5
Cenniki wg wyposażenia**
Paliwo
Spalanie
miasto
Spalanie
trasa
Reference
Style
PB
6,5
4,5
14,3
42 300
45 700
44 400
47 800
59 400
Bak
Poj.
bagażnika
Przyspieszenie
0-100 km/h
FR
1.2 TSI 90 KM, M5
PB
6,4
4
10,7
1.2 TSI 110 KM, M6
PB
6,8
4,3
9,1
1.0 EcoTSI Start&Stop 110 KM, M6
PB
5,2
3,8
9,2
52 300
63 900
1.0 EcoTSI Start&Stop DSG 110 KM, A7
PB
5,3
3,9
9,3
57 500
69 100
1.0 EcoTSI Start&Stop 95 KM, M5
PB
5,1
3,8
1.4 EcoTSI Start&Stop 150 KM, M6
PB
6
4,1
45
292
62 200
10,4
61 800
7,6
70 600
1.4 TDI CR 75 KM, M5
ON
4,7
3,5
12,9
56 600
1.4 TDI CR 90 KM, M5
ON
4,7
3,5
10,9
58 700
1.4 TDI CR Start&Stop 105 KM, M5
ON
4,4
3,6
9,9
62 100
76 900
** wersje trzydrzwiowe są tańsze o 1400-1500 zł, niedostępne w niektórych konfiguracjach, ceny promocyjne obowiązujące od 25.01.2016
53
ubezpieczenia
POJAZDY
Mazda 6 kombi
JAPOŃSKA ALTERNATYWA
Poszukując pojazdu dla menedżera firmy sięgały dotychczas głównie po europejskie marki oraz Toyoty Avensis. Od kilku lat rynek szturmują produkty koreańskie – Kia Optima i Hyundai i40 prezentujące naprawdę dobrą jakość. My jednak postanowiliśmy sprawdzić na ile dobrą propozycją będzie
inne azjatyckie auto: Mazda oznaczona numerem 6.
D
o testu otrzymaliśmy wersję kombi z silnikiem Diesla
o pojemności skokowej 2.2 litra, mocą 175 KM, z napędem na cztery koła i automatyczną skrzynią biegów. I trzeba
od razu przyznać, że jednostka zrobiła na nas bardzo dobre
wrażenie. Przede wszystkim jest dynamiczna, a sprawdzaliśmy ją z czterema pasażerami na pokładzie i załadowanym
bagażnikiem. Wyprzedzanie stanowi prosty manewr - nie
potrzeba kalkulowania czy na pewno zdążymy zmieścić się
przed nadjeżdżającym z przeciwka pojazdem.
Mazda 6 w wersji kombi może śmiało służyć jako pojazd
do jazd prywatnych z jednym a nawet dwojgiem dzieci.
W środku pojazdu zadbano o odpowiednio wysoką jakość
wykończeń – nie są to rażące niektórych purystów „plastiki”. Z zewnątrz auto może nie wyróżnia się jakimś wielce
oryginalnym designem, ale sprawia wrażenie ładnego,
luksusowego środka lokomocji. Japoński koncern zresztą
od lat dba o odpowiednią prezencję, dostosowaną do dosyć
wymagających gustów europejskich klientów.
WYKOŃCZENIA I SPALANIE
DRŻĄCA MASKA
Spalanie zadowoliło naszą księgową. Dynamiczna jazda na
trasie o długości pomiarowej 315 kilometrów zakończyła
się rezultatem 8,3 l/100 km. W mieście osiągnęliśmy wynik 8,9 l/100 km (103 km), zaś ekojazda (tym razem w aucie siedział tylko kierowca) na dystansie pozamiejskim
liczącym 67 kilometrów dała efekt 6,6 l/100 km. Przy tym
warto dodać, że do osiągnięcia prędkości 120/130 km/h,
w pojeździe jest względnie cicho i by swobodnie rozmawiać nie trzeba nadwyrężać strun głosowych.
Napęd na cztery koła, zarówno na suchej nawierzchni szutrowej jak i ośnieżonym asfalcie spisywał się bardzo dobrze.
Pasażerowie przednich siedzeń mają sporo miejsca na
nogi i wygodne fotele. Z tyłu jest niewiele gorzej, zatem
Za to osoby przyzwyczajone do francuskich czy niemieckich pojazdów muszą nieco czasu poświęcić na naukę obsługi samochodu. Przykładem jest bezsensowne umieszczenie przycisku resetującego ustawienia komputera
pokładowego - blisko licznika prędkości a nie w panelu
obsługującym komputer. A skoro jesteśmy przy wadach.
Podczas większych prędkości zauważyliśmy, że… maska
nieco drży. Na komputerze pokładowym pojawiał się też
często komunikat o niedomkniętych drzwiach od bagażnika, choć z pozoru wszystko było w porządku. Trochę nas to
dziwi, przy samochodzie o niskim przebiegu nie powinny
mieć miejsca takie „kwiatki”. Być może jednak to wady fabryczne tego konkretnego egzemplarza.
54
POJAZDY
Mazda 6 kombi
SYSTEMY SIĘ PRZYDAJĄ!
Jednak pozytywów w Maździe 6 jest znacznie więcej niż
negatywów. Kapitalne rozwiązanie stanowi stosowany
w coraz większej liczbie aut Head-up - ekranik, na którym
bez odrywania wzroku od toru jazdy widzimy podstawowe wiadomości (np. aktualną prędkość) związane z jazdą.
LAS informuje kierowcę jeśli w sposób niezamierzony (bez
włączenia migacza) przekracza pas ruchu. Pojazd w takiej
sytuacji nawet na moment przejmuje kontrolę nad kierownicą. Driver Alert dźwiękowo dawał nam znać, gdy na podstawie naszego stylu jazdy samochód dochodził do wniosku, że przyda nam się przerwa.
System wykrywający obecność innego samochodu w tzw.
martwym polu powinien być montowany w każdym aucie seryjne – być może kiedyś Unia Europejska dołączy
go do obowiązkowych elementów pojazdów sprzedawanych na terenie wspólnoty. Bardzo wysoko należy ocenić
również działanie (prowadzenie do celu, obsługę, ilość
celów) nawigacji, naturalnie porównując ją z innymi fabrycznie montowanymi urządzeniami. Także fani muzyki nie będą rozczarowani jakością dźwięków.
PRAWIE IDEAŁ
Mazdę 6 Wagon (czyli kombi) można śmiało rekomendować jako auto menedżerskie lub też przeznaczone dla
właściciela niewielkiej firmy. Pojazdem dojedziemy dynamicznie, bezpiecznie, komfortowo, zarówno w sprawach
prywatnych jak i służbowych. Samochody japońskiego
producenta cieszą się również niemałym powodzeniem na
rynku wtórnym, zatem również kwestia odsprzedaży nie
powinna stanowić większego problemu. Poza tym Mazdy
nie są jeszcze zbyt mocno rozpowszechnione w przedsiębiorstwach, więc stanowią istotny, pozytywny element
image. I w tym całym potoku peanów jedno słowo ma
szansę osłabić zapał zakupowy: cena.
■■ Adam Błuś
Ceny detaliczne i silniki Mazdy 6
Sedan/Sport kombi
Wyposażenie
SkyMotion
SkyEnergy
100 900
109 900
108 900
117 900
2.2l SkyActiv-D 150KM 6MT i-ELOOP
122 900
131 900
2.2l SkyActiv-D 150KM 6AT i-ELOOP
129 900
138 900
2.0l SkyActiv-G 145KM 6MT
SkyGo
Paliwo
SkyPassion
89 700
2.0l SkyActiv-G 165KM 6MT
2.0l SkyActiv-G 165KM 6MT i-ELOOP
120 900
2.0l SkyActiv-G 165KM 6AT
2.5l SkyActiv-G 192KM 6AT i-ELOOP
Benzyna
140 900
2.2l SkyActiv-D 175KM 6MT i-ELOOP
142 900
2.2l SkyActiv-D 175KM 6AT i-ELOOP
154 900
Diesel
Sport kombi 4x4 i-Activ AWD
2.2l SkyActiv-D 150KM 6MT i-ELOOP 4×4
132 900
141 900
2.2l SkyActiv-D 175KM 6AT i-ELOOP 4×4
Diesel
164 900
Lakier metalizowany
2300-2900
i-ELOOP - układ odzyskiwania energii
Wartość rezydualna
Opis pojazdu
Moc (KM)
Skrzynia biegów
Cena nowego
RV %
RV Kwota
Emisja CO2
Paliwo
Mazda 6, silnik 2.5, wyposażenie Skypassion, I-ELoop
192
Automatyczna
Czas
140 900
35,5
50 066
150
Benzyna
Mazda 6, silnik 2.2 D, wyposażenie Skymotion, I-ELoop
150
Manualna
122 900
41,6
51 138
116
Diesel
Mazda 6, silnik 2.2 D, wyposażenie Skypassion, I-ELoop
175
Automatyczna
154 900
39,3
60 925
129
Diesel
Mazda 6, silnik 2.2 D, wyposażenie Skymotion, I-ELoop 4x4
150
Manualna
132 900
41,5
55 100
116
Diesel
Mazda 6, silnik 2.2 D, wyposażenie Skypassion, I-Eloop, 4x4
175
Automatyczna
164 900
38,9
64 194
129
Diesel
Mazda 6, silnik 2.0, wyposażenie Skygo
145
Manualna
89 700
38,7
34 739
131
Benzyna
48
Przebieg
120 000
Mazda 6, silnik 2.0, wyposażenie Skymotion
165
Manualna
100 900
38,3
38 619
139
Benzyna
Mazda 6, silnik 2.0, wyposażenie Skyenergy
165
Automatyczna
117 900
37,4
44 142
139
Benzyna
55
POJAZDY
Volkswagen Passat Alltrack
ŻYCZENIE MENEDŻERA
- Chciałbym użytkować auto doskonale sprawdzające się w każdych warunkach pogodowych, pakowne,
łatwe w manewrowaniu, dynamiczne, ekonomiczne, ładnie wyglądające, ale bez przesadnego rzucania się
w oczy. Cenię funkcjonalność, komfort, przyjemność z jazdy. Właśnie w ten sposób na pytanie o wymarzony pojazd służbowy odpowiedziałby z pewnością niejeden menedżer czy nawet prezes. Takie wymagania
może spełnić niewiele samochodów. My napiszemy o jednym z nich - Volkswagenie Passacie Alltracku.
W
edług obiegowej opinii to co jest do wszystkiego, tak naprawdę nadaje się do… niczego. Słynący
z konserwatyzmu Volkswagen postanowił zaprzeczyć tej
tezie. Wraz z kilkunastoma dziennikarzami z całej Polski
wykonaliśmy Passatami Alltrackami prawie 1000 kilometrów. Warunki pogodowe - zmienne – od plus 19 stopni
Celsjusza do około minus 6. Nawierzchnie różne: suche,
mokre, momentami ośnieżone.
KATOWANIE SAMOCHODU
Pisząc kolokwialnie – momentami nie cackaliśmy się
z Alltrackiem. Dynamiczne starty, ostre wchodzenie w zakręty, gwałtowne hamowania. Takie „katowanie” pojazdu,
by sprawdzić na co go naprawdę stać. Oczywiście nie zabrakło spokojnej jazdy, bo przecież podobno to handlowcy
a nie menedżerowie szaleją „służbówkami”. Wypróbowaliśmy tryb offroad, dla przeciwwagi kilkadziesiąt kilometrów wykonaliśmy w warunkach miejskich.
Co stwierdzono? Zawieszenie „Passata na wszystkie drogi”,
nawet w trybie sport pozwala poczuć komfort, nie tylko dynamikę. A w trybie przeznaczonym do wygodnej lub ekonomicznej jazdy pasażer (nie kierowca) może spokojnie uciąć
sobie drzemkę, nie myśląc o tym co się z nim dzieje. Szczególnie jeśli wybierze niestandardowe fotele. Systemy bezpieczeństwa bardzo pomagają. Oczywiście jeśli ktoś chce, to
rozbije każdy pojazd, ale Alltracki pozwalają uniknąć konsekwencji wielu błędów. Testowaliśmy najmocniejsze jednostki Diesla – o mocy 240 KM i 190 KM. Rekomendujemy to
mocniejsze rozwiązanie, choć i słabsza wersja „dawała radę”.
Fot. Tomasz Czarnecki
56
Silnik
Cena
2.0 TSI BMT 4Motion, 220 KM, PB
160 390
2.0 TDI BMT 4Motion, 150 KM, ON
147 590
2.0 TDI BMT 4Motion, 190 KM, ON
164 890
2.0 TDI BMT 4Motion, 240 KM, ON
181 690
WYWIAD Z „KORZENIEM”
Alltrack otrzymał od konstruktorów w wyposażeniu seryjnym napęd 4Motion oraz system Front Assist do awaryjnego hamowania w mieście. Prześwit w porównaniu
do „normalnego” Passata ma większy o 27,5 mm. Pojazd
może uciągnąć przyczepę ważącą nawet ponad dwie tony.
Design Alltracka jest nowoczesny, a wiele rozwiązań przypadnie do gustu zarówno osobom, które przekroczyły
„czterdziestkę” jak i „młodzieży”. Mamy na myśli choćby
kwestie związane z internetem i funkcjami multimedialnymi, nowoczesny cyfroblat, sportową kierownicę.
Podczas testów rozmawialiśmy z Robertem Korzeniowskim. To czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym, a obecnie menedżer, znający kilka języków obcych
i obracający się w „wielkim świecie”. Nie jest on ambasadorem modelu, tylko zwykłym użytkownikiem, pokonującym
rocznie nawet 50 000/60 000 kilometrów. Korzeniowski
podkreślał, że choć wcześniej jeździł między innymi samochodami Suzuki i Grupy PSA, Passat Alltrack przy częstym
podróżowaniu spełnia jego niemal wszystkiego wymagania.
ALE NUDY…
Mamy świadomość, że nasz tekst wygląda jak laurka, a przecież nie wspominamy o wielu zaletach Alltracka typowych
dla zwykłego Passata. Niestety, należymy do grona zwolenników rozwiązań prostych w obsłudze, a zarazem skutecznych
z punktu widzenia użytkownika. Dlatego dziennikarskim
piórem podtrzymujemy pewien stereotyp - Passat w wersji
Alltrack jest nudny – trudno napisać o nim coś sensacyjnego.
■■ Tomasz Czarnecki
POJAZDY
Suzuki Celerio
PROSTOTA ZAKUPU
Suzuki Celerio reprezentuje najbardziej nielubiany przez kierowców firmowych segment aut. Postanowiliśmy sprawdzić czy mimo wszystko można być zadowolonym z otrzymania pojazdu o pojemności skokowej
1.0 litra, mocy 67 KM i bagażnika wielkości 254 litrów (ze złożonym oparciem tylnej kanapy 726 l).
P
ierwsze wrażenie nie powala. Owszem, trudno wymagać od projektantów małego auta maestrii designu,
lecz Celerio poza agresywnie wyglądającymi światłami
nie ma w sobie nic na czym zatrzymałoby się oko. W środku niewiele lepiej – widać japoński minimalizm i brak
śmiałych rozwiązań. Na szczęście jakość wykończeń jest
na przyzwoitym poziomie.
Wybrane elementy wyposażenia (Comfort)
- wspomaganie hamowania awaryjnego Brake Assist (BAS)
- immobiliser
- elektrycznie regulowane szyby przednie
- klimatyzacja
- radioodtwarzacz CD/MP3
- system komunikacji bezprzewodowej Bluetooth® z zestawem
głośnomówiącym
- 3-ramienne koło kierownicy z przyciskami obsługi telefonu
- elektryczne, progresywne wspomaganie układu kierowniczego
- gniazdo USB, gniazdo 12V
- oparcie tylnej kanapy dzielone i składane asymetrycznie 60:40
BRAWO DLA SILNIKA
Nie wygląd jednak świadczy o samochodzie i chyba właśnie taką dewizę wyznają producenci Celerio. Auto bowiem jest w środku bardzo funkcjonalne. Przykład? Niewiele pojazdów, również z tych nieco wyższych od „A”
segmentów, posiada aż trzy miejsca na kubki i to w żaden
sposób niekolidujące z innymi funkcjami pojazdu. Pozostałe schowki nie są już aż tak doskonale przemyślane,
ale na ich brak narzekać na pewno nie można i stanowią
istotny element funkcjonalności Suzuki. W środku mamy
zaskakująco dużo miejsca jak na takiego „olbrzyma”.
Silnik, biorąc pod uwagę swoją wielkość, sprawuje się
naprawdę nieźle, przynajmniej jeśli chodzi o dynamikę.
Poziom hałasu ulega zwiększeniu dopiero po przekroczeniu 100 km/h. Spalanie na dystansie pomiarowym
156 kilometrów (miasto) wyniosło 5,6 l/100 km (intensywna jazda) a podczas drugiego pomiaru, przy ekologicznej
jeździe - 4,9 l/100 km, czyli poniżej danych fabrycznych (!).
35 litrów to pojemność baku, a prędkość maksymalna
155 km/h. Zawieszenie na przeciętnym poziomie, aczkolwiek próbę szutrową na mocno nierównej powierzchni pojazd pokonał bez żadnego problemu.
Ceny
- 1.0 Comfort - 1.0 Comfort (zautomatyzowana skrzynia AGS) - 1.0 Premium - Dopłata do lakieru metalicznego 39 900 zł
42 900 zł
42 900 zł
1 590 zł
COMFORT WYSTARCZY
Wyposażenie Comfort jest na tyle bogate, że nie ma coś
analizować wyboru wersji Premium, która zresztą z punktu widzenia kierowcy firmowego za wiele nie wnosi. Suzuki nie ma zbyt licznej reprezentacji we flotach, aczkolwiek
rozmawiając nieoficjalnie z menedżerami użytkującymi
te samochody, rzadko słyszymy narzekania. Celerio nie
oczarowuje, choć trudno z nim znaleźć jakieś dyskwalifikujące wady. No może poza ceną wyjściową – jeśli Suzuki
chciałoby przyciągnąć klienta powinna być nieco niższa.
Z drugiej strony, zakup pojazdu jest mocno uproszczony,
bo nie analizujemy zakupu dodatków tylko nabywamy
auto w konfiguracji opisanej w niniejszym artykule.
■■ cza
Opis pojazdu
Suzuki Celerio, 1.0, wyposażenie Comfort 5D Hatchback 50kW (2014-)
Suzuki Celerio, 1.0, wyposażenie Premium 5D Hatchback 50kW (2014-)
Moc
(KM)
68
Skrzynia biegów
Manualna
skrzynia b+
Czas
48
Przebieg
150 000
Cena brana pod uwagę przy
wyznaczaniu wart. rez.
RV %
RV kwota
39 900
32,6
13018
42 900
32,2
13825
Emisja Co2
Rozstaw osi
Paliwo
99
2425
Benzyna
57
ubezpieczenia
POJAZDY
Mitsubishi Pajero
PREZES NIE ZAZNA STRACHU
Dla prezesa, członka zarządu, samochód stanowi benefit. Nic więc dziwnego, że najważniejsi ludzie
w firmie mają czasem dość wysublimowane gusta. Jedną z propozycji nietypowego zakupu jest z pewnością Mitsubishi Pajero. O jego walorach w jeździe terenowej wie niemal każda osoba choć trochę
„czująca” motoryzację. Ale czy auto także może służyć do codziennej jazdy?!
N
ie jesteśmy szaleńcami z Top Gear, ale nasze testy czasami staramy się przeprowadzać w sposób nietypowy.
Dlatego zdecydowana większość naszej jazdy przebiegała po
terenach asfaltowych, bo uznaliśmy, że kolejny tekst o wspaniałości walorów Pajero w terenie nie ma sensu. To jest wiadome i wyważanie otwartych drzwi pozostawiamy innym.
Jazda Pajero po asfalcie jest nietypowa. Samochód wielki,
ciężki i dlatego hamując warto sobie zostawić trochę więcej zapasu niż w przypadku tradycyjnego auta osobowego.
Przy prędkości powyżej 120 km/h hałas w kabinie coraz
mocniej daje się we znaki, choć nadal pozostaje na poziomie akceptowalnym. Zewnętrzne lusterka w przypadku
deszczowej pogody bardzo szybko parują, co ogranicza widoczność. Po tych kilku zdaniach niejeden menedżer firmy
pewnie już rusza z odradzaniem szefowi wydania ponad
200 000 złotych na pojazd spod znaku „Trzech Diamentów”. Ale niemal zawsze są jakieś „ale”, tutaj pozytywne…
NIC NAS NIE POWTRZYMA
Silnik o pojemności skokowej 3.2 litra i mocy 200 KM robi
wrażenie. Auto jak na swoją wielkość jest naprawdę dynamiczne. Automatyczna skrzynia biegów, wbrew wielkim
obawom, zasługuje na bardzo wysokie noty, choć jeszcze
lepiej pojazd porusza się po przełączeniu jej w tryb sekwencyjny, czyli z ręcznym wspomaganiem. Mimo wszystko
szkoda, że nie ma szóstego biegu, ale rozumiemy poniekąd
główne zadania Pajero. Z drugiej strony, można by trochę
wtedy obniżyć spalanie – na trasie wyniosło 13,2 l/100 km
58
(warunki zimowe, dystans 258 kilometrów), w mieście
15,1 l/100 km (warunki zimowe, 87 kilometrów).
Zasiadając za kierownicą Pajero momentami czujemy,
jakbyśmy jechali drogowym czołgiem i żadna siła nas nie
powstrzyma w dotarciu do celu. Rewelacyjne wrażenie!
Przejeżdżaliście kiedyś leżących policjantów z prędkością
40-45 km/h? Mieliście kłopot z podjeżdżaniem zimą pod
górę? Obawialiście się trudnych warunków pogodowych?
Za kierownicą japońskiego SUV-a nie dojdzie do takiej
sytuacji. Nawet bardzo wysokie krawężniki traktujecie
z uśmiechem. Objazd drogą, przy której niemal każda limuzyna miałaby problem z utrzymaniem zawieszenia lub
„topiłaby się” po wielkiej ulewie, dla Mitsu stanowi raj podobnie jak wyjazd na leśny piknik.
KOBIECE DRWINY
Miejsca na bagaże – starczy na niemal wszystkie zachcianki żony, córki, syna, a nawet teściowej. Co ważne,
z punktu widzenia wizerunkowego: Pajero robi wielkie
wrażenie na ulicy, szczególnie jeśli pokusimy się o jakiś
efektowny branding. Co było dla nas niezwykle zaskakujące, manewrowanie wielkim Mitsubishi wcale nie jest
trudne. I to wcale nie dzięki kamerce parkowania, która
tak nawiasem, spisywała się przeciętnie, ale doskonałej,
jak na te gabaryty, zwrotności samochodu i wielkim lusterkom. Naprawdę nie trzeba być instruktorem jazdy,
by zaparkować tym autem nawet na ciasnym parkingu.
Jeszcze jedno. Miałem tego nie pisać, ale co mi tam, jadąc
tym samochodem czułem potwierdzenie kobiecych drwin
o tym, że pojazd stanowi przedłużenie męskości.
Do tego oczywiście możliwości terenowe, przydające się
wszędzie poza asfaltem. Prezes firmy budowlanej, związanej z wyrębem lasu, czy też działalnością, w której
konieczność stanowią częste jazdy poza asfaltem
nie powinien mieć nawet wahania przed
zakupem tego olbrzyma. Pajero najlepiej jeździ w terenie, lecz
także podczas cywilnej służby nie zawiedzie oczekiwań.
I stanowi z pewnością dość
osobliwą, ale po części interesującą alternatywę dla
nudnych limuzyn.
■ Jakub Nieszporek
Opis pojazdu
Moc
(KM)
Skrzynia biegów
Paliwo
Czas
Przebieg
Cena brana pod uwagę przy
wyznaczaniu wart. rez.
RV
%
RV
kwota
Emisja
Co2
Rozstaw
osi
Mitsubishi Pajero 3.2 DID, wyposażenie Instyle
200
Automatyczna +
Diesel
48
120 000
229 990
32,9
75 758
224
2780
BEZPIECZEŃSTWO
JAK JEŻDŻĄ NASI
KIEROWCY?
Kiedy zdobędziemy upragnione prawo jazdy, wielu z nas od razu wsiada „za
kółko” i zaczyna przygodę z motoryzacją. Statystyczny Polak pokonuje pojazdem
około 15 000 kilometrów rocznie. Im więcej jeździmy, tym szybciej nabywamy
doświadczenia i coraz pewniej czujemy się prowadząc samochód. Już po trzech
latach systematycznego użytkowania środka lokomocji, kierowcy posiadają nawyki
i przyzwyczajenia za kierownicą, czując znacznie większą pewność za kółkiem niż
krótko po egzaminie. Innymi słowy, w tym okresie ludzie panują nad obsługą auta
na tyle, że nie muszą się zastanawiać, jak zmienić bieg, kiedy wcisnąć sprzęgło itp.
Czy to wystarczy, aby poruszać się bezpiecznie po drodze?
N
a pytanie o znajomość przepisów ruchu drogowego,
z losowo wybranych kierowców,
aż 87 procent deklaruje, że dobrze
zna przepisy ruchu drogowego
i nigdy nie spowodowało poważnego wypadku drogowego (Dane
Jerzy Smagała
TNS OBOP). Czy te dane odzwierSafe Drive Polska
ciedlają stan faktyczny? Czy aż 87
procent użytkowników aut regularnie śledzi zmiany w Kodeksie drogowym i doskonali swoje umiejętności? A może
jest to tylko przekonanie wynikające z faktu, że na szczęście
aż 87 procent zasiadających za kółkiem nie uczestniczyło
osobiście w poważniejszym zdarzeniu drogowym?
Firma Safe Drive Polska na podstawie długoletniej pracy
szkoleniowej oraz doradczej z kierowcami, dokonała analizy danych odnośnie znajomości i praktycznego stosowania przepisów ruchu drogowego. Od 2005 roku prowadzimy długofalowe programy poprawiające bezpieczeństwo
jazdy we flotach samochodowych.
GRUPA BADAWCZA
W ciągu 10 lat przeszkolonych zostało ponad siedem tysięcy kierowców. Spośród tej grupy, 34 procent użytkowników samochodów to kobiety, 66 procent mężczyźni.
Uczestnikami szkoleń były osoby, których narzędziem
pracy jest pojazd - 95 procent z nich przejeżdża ponad
30 000 kilometrów rocznie, zatem zdecydowanie więcej
niż statystyczny polski kierowca.
PROGRAMY DOSTARCZAJĄCE WYNIKI
Podstawowymi elementami programu Safe Drive Polska
jest szkolenie: warsztatowe z zakresu jazdy defensywnej,
szkolenie w warunkach rzeczywistego ruchu drogowego
oraz e-learning. Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy
mają za zadanie rozwiązać testy z zakresu:
• przepisów ruchu drogowego,
• świadomości oraz możliwość organizmu kierowcy,
• czynników zakłócających prowadzenie pojazdu.
W trakcie zajęć praktycznych, szkoleni kierowcy są oceniani w następujących obszarach:
• przygotowanie do jazdy,
• zachowanie odległości od pojazdów,
• obserwacja w lusterkach i w polu martwym,
• czytelność jazdy,
• obserwowanie przestrzeni podczas jazdy,
• nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu,
• stosowanie przepisów ruchu drogowych,
• obsługa manualna pojazdu.
ZACHOWANIE NA SKRZYŻOWANIACH
Znajomość przepisów ruchu drogowego jest sprawdzana za pomocą prezentacji graficznych różnych sytuacji
drogowych.
Przed
rozpoczęciem
warsztatów teoretycznych wszyscy uczestnicy mieli za zadanie
rozwiązać prosty test
polegający na podanie
kolejność przejazdu pojazdów na skrzyżowaniach. W tego rodzaju
teście były brane pod
uwagę
skrzyżowania
kierowane, niekierowane ze znakami ustalającymi pierwszeństwo i niekierowane z zasadą prawej ręki. Przedstawione w teście sytuacje nie były skomplikowane i miały przypominać realne sytuacje drogowe. Osoby posiadające prawo
jazdy powinny bezbłędnie rozwiązać testy, tymczasem…
Wyniki:
Tylko 17,6 procenta kierowców była pewna, które pojazdy
mają pierwszeństwo i rozumiała wszystkie zasady dotyczące określenia pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach. Pozostałe 82,4 procent uczestników szkolenia popełniało błędy w ocenie, kto powinien jechać pierwszy, a kto
poczekać. Brzmi to bardzo niepokojąco, ale jak pokazują te
rezultaty, bardzo wielu kierowców powinno odświeżyć so-
59
BEZPIECZEŃSTWO
bie przepisy i zasady ruchu drogowego, głównie dotyczące
pierwszeństwa przejazdu. Pozwoli to zminimalizować ryzyko powstania kolizji oraz zmniejszy stres wielu kierujących. Zwłaszcza, kiedy poruszają się w nowych miejscach,
gdzie nie znają układu skrzyżowań.
Statystycznie do 32 procent wszystkich wypadków drogowych dochodzi na skrzyżowaniach. Główne przyczyny wypadków na skrzyżowaniach z pierwszeństwem przejazdu to:
• nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu – 4928 wypadków,
• nieprawidłowe zachowanie się wobec pieszego – 1615
wypadków,
• niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 788
wypadków.
W trakcie tych wypadków na skrzyżowaniach w 2014 roku
zginęły 522 osoby, a aż 13868 osób zostało rannych (dane
z raportu KGP z 2014 roku).
Oprócz testów związanych z skrzyżowaniem uczestnicy
odpowiadali również na ogólne pytania dotyczące przepisów ruchu drogowego, takie jak:
• Jak powinien zachować się kierujący podczas zatrzymania do lewoskrętu?
• Kiedy kierujący powinien ustąpić pierwszeństwa pieszemu lub rowerzyście?
• Czy wykonując manewr zmiany kierunku jazdy w lewo,
oprócz kierunkowskazu, kierujący musi specjalnie się do
manewru przygotować?
• Czy wyprzedzanie bezpośrednio przed i na przejściu dla
pieszych jest zabronione?
• Jaka jest różnica w interpretacji między znakiem „Stop”,
a znakiem „Ustąp pierwszeństwa przejazdu”?
Wyniki:
Niemal połowa, czyli 49 procent uczestników odpowiedziała prawidłowo na mniej niż połowę pytań. Wielu kierowców powinno staranie pogłębić wiedzę na temat ogólnych przepisów ruchu drogowego. Najczęstsze problemy
związane z przepisami ruchu drogowego dotyczą:
• Zasad poruszania się po rondach,
• Zachowania w stosunku do pieszych i rowerzystów,
• Zachowania podczas wyprzedzania, omijania,
• Ograniczeń prędkości,
• Zasad związanych z odpowiednim zajmowaniem przestrzeni na drodze.
STAN PSYCHOFIZYCZNY
Uczestniczy szkoleń musieli się zmierzyć także z zagadnieniami związanymi ze stanem psychiczno-fizycznym
kierowcy i jego wpływem na bezpieczeństwo jazdy.
Wielu kierowców nie zdaje
sobie sprawy jak ważny
jest aspekt psychologiczny
w prowadzeniu samochodu.
60
Wyniki:
Nie mogą budować poczucia bezpieczeństwa wśród menedżerów flot. 35 procent uczestników szkoleń nie ma świadomości, że stan psycho-fizyczny kierowcy jest bardzo istotny
i ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo kierującego oraz
innych uczestników ruchu drogowego. Na przykład nie zdają sobie sprawy z ryzyka powstałego w wyniku tzw. mikro
drzemki. Ponad 1/3 użytkowników środków lokomocji przecenia możliwości własnego organizmu. W konsekwencji
bardzo często przyczyną wypadku jest zaśniecie za kierownicą. W 2014 roku wydarzyło się 555 wypadków w wyniku zaśnięcia i zmęczenia - zginęło 77 osób, a 846 zostało
rannych (dane KGP). Często kierowcy nie mają świadomości,
jak ważne są przerwy i odpoczynek podczas długich podróży.
ZAKŁÓCENIA KONCENTRACJI
Sprawdzano także wiedzę dotyczącą czynników zakłócających koncentracje podczas prowadzenia pojazdów.
Wyniki:
51 procent uczestników osiągnęło wynik maksymalny.
Większość kierowców doskonale wie, jak duży wpływ na
bezpieczne prowadzenie samochodu ma np. rozmowa przez
telefon. 17 procent kierowców uzyskało wynik negatywny.
Wiedza z tego zagadnienia nie przekłada się na praktyczne
zachowania. Według Raportu opublikowanego przez Krajową Radę BRD wynika, że w 2014 roku telefon w ręku podczas jazdy trzymało 4,1 procenta kierowców (w raporcie brak
informacji o szczegółach zachowań kierowców, np. jaki odsetek kierowców prowadziło rozmowy, a jaki pisało SMS-y).
WIĘKSZOŚĆ KIEROWCÓW
DOSKONALE WIE, JAK DUŻY
WPŁYW NA BEZPIECZNE
PROWADZENIE SAMOCHODU
MA ROZMOWA PRZEZ TELEFON.
TECHNIKA JAZDY
Na koniec oceniając wiedzę uczestników warsztatów teoretycznych pytaliśmy o wiedzę związaną z podstawowymi
technikami prowadzenia samochodu:
• Czy jazda na biegu neutralnym („luzie”) ma wpływ na
bezpieczeństwo jazdy?
• Czy podczas hamowania awaryjnego (z maksymalną
mocą) należy wcisnąć pedał sprzęgła?
• Jaka powinna być odległość między pojazdami podczas
postoju na czerwonym świetle?
• Co to jest czas reakcji kierowcy?
• Jaka powinna być bezpieczna odległość między pojazdami w ruchu?
• Co to jest „pole martwe”?
Wyniki:
• 15 procent uczestników osiągnęło wynik bardzo dobry
i doskonały,
• 33 procent uczestników osiągnęło poziom średni.
Aż 50 procent uczestników osiągnęła wynik niezadowalający, czyli nie mają pełnej wiedzy na temat podstawowych
zasad dotyczących techniki prowadzenia pojazdu lub bagatelizują jej zasady. Jest to efekt tego, że przez wiele lat
podczas kursów i egzaminów na prawo jazdy nie zwracano
BEZPIECZEŃSTWO
uwagi na podstawowe elementy techniki jazdy. Połowa
kierujących zatem może być nieświadoma, jak dużą rolę
w bezpiecznym poruszaniu się po drodze odgrywa odpowiednia pozycja za kierownicą, układ rąk na kierownicy
lub sposób hamowania. Bardzo wielu użytkowników środków lokomocji albo w ogóle nie zna zasad bezpiecznej
jazdy, albo ich po prostu nie przestrzega. Dlatego między
innymi wiele firm o wysokiej kulturze bezpieczeństwa
regularnie korzysta ze szkoleń z zakresu bezpiecznej jazdy, ograniczając w ten sposób ryzyko wypadku lub kolizji
z udziałem swoich pracowników.
Podsumowanie wyników ze wszystkich zagadnień teoretycznych przedstawia wykres poniżej.
Poziom F - do 40 procent
Poziom wymagający znacznego pogłębienia wiedzy – nie
posiadanie wiedzy na temat zasad jazdy defensywnej oraz
przepisów prowadzi do braku umiejętności prawidłowej
oceny sytuacji na drodze, a tym samym do niemożności
przewidywania wydarzeń na drodze i podejmowania prawidłowych decyzji.
Poziom E - 41-49 procent
Poziom wymagający pogłębienia wiedzy – wiedza okrojona, wykorzystywana sporadycznie, nie zapewnia możliwości dokonania dostatecznej analizy zmieniających się ciągle
sytuacji w ruchu drogowym. Brak poprawnego działania
może skutkować podejmowaniem błędnych bądź spóźnionych decyzji. Taki poziom wiedzy może nie zapewnić
umiejętności przewidywania rozwoju sytuacji na drodze.
Poziom D - 50-64 procent
Poziom średni - spełnia oczekiwania w wielu obszarach
wiedzy. Niestety, występujące braki mogą powodować niezdolność do podejmowania prawidłowych działań w sytuacjach nietypowych. Kierowca o tym poziomie wiedzy może
bardzo często podejmować decyzję w oparciu o doświadczenie i rutynę, a nie o rzetelną znajomość zagadnienia. Potrzebuje nadal systematycznego samokształcenia i wsparcia.
Poziom C - 65-84 procent
Poziom wystarczający – poziom posiadanej wiedzy pozwala,
przy jej prawidłowym i systematycznym wykorzystaniu, na
poprawną analizę sytuacji na drodze podczas prowadzenia
pojazdu. Kierowca na tym poziomie zaczyna eliminować rutynowe zachowania – szczególnie te błędne, a jego sposób
prowadzenia staje się coraz bardziej czytelny i pewny.
Poziom B - 85-94 procent
Poziom bardzo dobry – kierowca prezentuje wiedzę na
wysokim poziomie. Potrafi w sposób właściwy pobierać
i z wyprzedzeniem analizować pobrane informacje. Jego
decyzje są przemyślane, zrealizowane w odpowiednim
czasie i miejscu, a jazda przebiega płynnie i jest czytelna.
Poziom A - 95-100 procent
Poziom wybitny/doskonały – użytkownik samochodu wy-
kazuje ponad przeciętną wiedzę zarówno w obszarze przepisów ruchu drogowego, jak i w obszarze znajomości zasad
jazdy defensywnej. Posługiwanie się takimi informacjami
wiedzą w praktyce pozwala na eliminowanie maksymalnej ilości sytuacji ryzykownych. Zmniejsza tym samym do
minimum ryzyko uczestniczenia w niebezpiecznych zdarzeniach drogowych.
PRZYGOTOWANIE DO JAZDY
Pierwszy oceniany element podczas zajęć praktycznych to
przygotowanie do jazdy. Wyniki są zadowalające, bo tylko
14 procent uczestników robiło to w sposób niewłaściwy,
wymagający korekty ze strony instruktorów. Największe
problemy wynikały z błędnego nastawienia kąta oparcia
siedziska oraz pozycji kolumny kierownicy. Niestety, większość kierujących podczas ustawiania pozycji za kierownicą,
ustawia ją tak, aby się czuć przede wszystkim komfortowo.
Zapominają o tym, że najważniejsze jest bezpieczeństwo,
a to można osiągnąć dzięki sytuacji, w której prowadzący
auto posiada możliwości, by w pełni panować nad pojazdem,
nawet w sytuacjach awaryjnych. Kolejny oceniany element
to utrzymywanie właściwych odstępów od innych pojazdów.
Trzymanie dźwigni skrzyni
biegów podczas jazdy to
jeden z podstawowych
błędów kierowców flotowych.
Wyniki:
43,9 procent kierowców nie zachowuje bezpiecznych odległości od innych uczestników ruchu. Podczas oceny tego
elementu zwracano między innymi uwagę, czy osoba biorąca dział w szkoleniu zachowuje odpowiednio duży boczny odstęp od rowerzysty podczas wyprzedzania (przypomnijmy minimalna odległość to jeden metr). Bardzo często
kierujący zapominają o tym jakże ważnym elemencie „rzemiosła”. Wynika to z faktu, że zdecydowanie gorzej oceniamy odległość po prawej stronie. Dlatego tak ważne jest obserwacja w lusterkach podczas wyprzedzania rowerzysty.
NIEWIELKIE ODLEGŁOŚCI
Oceniano także zachowanie odległości bocznej podczas
wyprzedzania innego samochodu. I tutaj często pojawia
się problem z zachowaniem odpowiedniego, bezpiecznego
odstępu. Tego rodzaju błędy pojawiają się także podczas zatrzymywania np. w dużym natężeniu ruchu (korku), kiedy
to uczestnicy szkoleń zatrzymują się zbyt blisko od innego
środka lokomocji stojącego przed nimi. W konsekwencji,
w sytuacji, kiedy należy zareagować, choćby ominąć stoją-
61
BEZPIECZEŃSTWO
cy pojazd, kierujący nie mają takiej możliwości, np. w sytuacji, kiedy zbliża się pojazd uprzywilejowany (ambulans,
policja). Pisząc o odległościach, warto wspomnieć o pewnej kwestii - największy wpływ na bezpieczeństwo mają
odległości od innego samochodu podczas jazdy.
Niestety, prowadzący samochody jeżdżą na tyle blisko
innych uczestników ruchu, że w sytuacji, kiedy auto poprzedzające zaczyna reagować, np. hamując awaryjnie, dochodzi bardzo często do najeżdżania na tył tego środka lokomocji. Efekty tego można zauważyć w bardzo przykrych
statystykach. Według Komendy Głównej Policji w 2014
roku, w Polsce doszło do 2323 wypadków na prostym
odcinku drogi, gdzie przyczyną było nie zachowanie bezpiecznej odległości, w których zginęły 44 osoby, a rannych
zostało 3068 osób. Przypomnijmy, bezpieczne odległości
od pojazdu poruszającego się przed nami opisujemy w jednostce czasu – to 3 sekundy. Dają one możliwość zareagowania i zatrzymania pojazdu nawet w sytuacji awaryjnej,
np. kiedy przed nami na autostradzie powstaje karambol.
Oprócz odległości ocenialiśmy również tak zwaną czytelność jazdy. 25,2 procent uczestników szkolenia prowadziło pojazd w sposób nieczytelny. Najczęściej zbyt późno
włączali kierunkowskazy lub przyjmowali złą pozycje na
drodze podczas wykonywania manewrów, np. przy lewoskręcie na drodze jednokierunkowej.
OBSERWACJA W LUSTERKACH
Bardzo ważnym elementem mającym wpływ na bezpieczeństwo jazdy, ocenianym podczas szkoleń Safe Drive
Polska jest obserwacja w lusterkach. Wynik musi mocno
niepokoić, bo aż 95,5 procent uczestników nie wykorzystuje w tego ważnego elementu wyposażenia samochodu.
Z LUSTEREK ZBYT RZADKO
KORZYSTA 95,5 PROCENT
PRZEBADANYCH KIEROWCÓW.
Oceniana była obserwacja w lusterkach bocznych podczas
wyprzedzania i ruszania oraz zatrzymania. Zdecydowana
większość kierowców planując zatrzymanie zapomina, spojrzeć w lusterka i upewnić się, czy za nimi inni kierujący też
zmniejszają prędkość i czy nie dojdzie do najechania na tył.
WYMUSZENIE PIERWSZEŃSTWA
Podczas szkoleń oceniane były tez sytuacje, kiedy nastąpiło bezpośrednie wymuszenie pierwszeństwa, które mogło
zakończyć się kolizją.
Wyniki:
12 procent uczestników podczas szkolenia wymusiło
pierwszeństwo na innym uczestniku ruchu. Należy nadmienić, że jazda obserwowana podczas zajęć praktycznych
trwa zwykle godzinę i kierowca ma świadomość pozostawania pod obserwacją. Wynik prawdopodobnie byłby
mniej korzystny w sytuacji, kiedy czas obserwacji zostałby
znacznie wydłużony, a kamery ukryte. Wielu kierowców
nie zna lub nie rozumie zasad określających pierwszeństwo przejazdu, np. na skrzyżowaniu lub podczas zmiany
pasa ruchu. Druga przyczyna wymuszeń pierwszeństwa
to nieodpowiednia obserwacja innych uczestników ruchu.
Ma z tym problem zdecydowana większość ocenianych
62
uczestników. Najczęściej pojawia się on podczas przejazdu przez skrzyżowania, przejazdu w pobliżu przejść dla
pieszych i ścieżek dla rowerzystów, czy wreszcie podczas
przejeżdżania przez przejazdy kolejowe.
Aż 99,94 procent uczestników szkoleń w momencie, kiedy
ma pierwszeństwo na skrzyżowaniach, traci czujność i nie
obserwuje innych uczestników ruchu. Zapomina o określonej w Kodeksie drogowym zasadzie konieczności zachowania szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania, polegającej na zwiększeniu ostrożności do granic gwarantujących
odpowiednio szybkie reagowanie wobec zmieniających się
nieoczekiwanie sytuacji na drodze. Te 99,4 procent uczestników powinno baczniej obserwować przestrzeń wokół siebie przy przejeżdżaniu przez skrzyżowania. To właśnie podczas ruszania na zielonym świetle dochodzi do wielu
poważnych kolizji. I co ciekawe, najbardziej cierpią prowadzący pojazdy posiadający pierwszeństwo przejazdu (najczęściej w wyniku uderzenia przez inny pojazd w bok samochodu), a nie ci, którzy wymuszają pierwszeństwo. I znów
odwołajmy się do policyjnych danych - w 2014 roku w Polsce w zderzeniach bocznych zginęły 532 osoby.
PODCZAS RUSZANIA NA
ZIELONYM ŚWIETLE DOCHODZI
DO WIELU POWAŻNYCH
KOLIZJI - NAJBARDZIEJ CIERPIĄ
PROWADZĄCY POJAZDY
POSIADAJĄCY PIERWSZEŃSTWO
PRZEJAZDU.
TRZYMANIE KIEROWNICY
Podczas jazdy obserwowanej, instruktorzy Safe Drive Polska oceniają technikę jazdy szkolonych kierowców, ich
nawyki oraz przyzwyczajenia podczas prowadzenia pojazdu. Z naszych obserwacji wynika, że aż 99,98 procent
uczestników popełnia błędy przy obsłudze samochodu –
podstawowej technice prowadzenia pojazdu. Najczęściej
kierowcy mają problem z prawidłowym układem rąk na
kierownicy oraz właściwym sposobem kręcenia kierownicą. Większość z nich zapomina, jak ważne jest trzymanie
oburącz „kółka”. Bardzo często podczas jazdy na wprost
kierujący trzyma jedną rękę na kierownicy, a drugą na
dźwigni zmiany biegów, mimo że przełożeń nie zmienia.
Występuje to czasem nawet w przypadku, gdy samochód
został wyposażony w automatyczną przekładnię. W sytuacjach awaryjnych, np. kiedy kierujący nie zauważy dużej
dziury, trzymanie kierownicy w sposób niedbały może
doprowadzić do nagłej zmiany kierunku jazdy. Wynika to
z faktu, że przy dużej prędkości wspomaganie kierownicy
jest ograniczone i siła uderzenia koła o dziurę przeniesie
się na kierownicę. Kierujący może nie być wstanie utrzymać kierownicy i stracić kontrolę nad pojazdem.
OBSŁUGA SAMOCHODU
Kolejny problem związany z obsługą manualną samochodu to prawidłowy dobór biegów, a w szczególności nawyk
jazdy na biegu neutralnym, czyli tak zwanym „luzie”.
Kłopot najczęściej pojawia się, kiedy kierowca dojeżdża
BEZPIECZEŃSTWO
Nasz komentarz
do skrzyżowania. Wielu kierujących czując się bezpiecznie ustala sobie miejsce zatrzymania i zakłada, że nic nie
zakłóci tej sytuacji. Do tego nie obserwuje sytuacji za samochodem i tym samym w sytuacjach awaryjnych naraża
siebie i innych kierowców na kolizję lub wypadek. Dlatego
najkorzystniej jest podczas dojeżdżania do skrzyżowania
redukować biegi sekwencyjnie. Jazda na biegu neutralnym
nie ma nic wspólnego z jazdą ekonomiczną i do tego zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym.
Kierowcy borykają się również z kwestią nadużywania
sprzęgła w samochodach wyposażonych w skrzynie manualne. Kierujący bardzo często trzymają lewą nogę nad pedałem sprzęgła lub pod nim. Przypomnijmy lewa noga, kiedy
nie operuje sprzęgłem powinna opierać się o podnóżek –
miejsce na lewym nadkolu, bardzo często wyznaczone. Pokonując zakręty ze wciśniętym sprzęgłem, użytkownik środka transportu naraża się na utratę panowania nad pojazdem.
Na koniec chciałbym jeszcze wspomnieć o praktycznym
stosowaniu się do przepisów ruchu drogowego. Z naszych
obserwacji wynika, że 42,6 procent kierowców ma problem z przestrzeganiem ogólnych zasad i przepisów ruchu
drogowego, czyli nie przestrzega ograniczeń prędkości
oraz nie rozumie zasad pokonywania skrzyżowań, w szczególności skrzyżowań z ruchem okrężnym, czyli tzw. rond.
Procent kierowców popełniających błędy w danych
elementach jazdy:
14% • Przygotowanie do jazdy
43,9% • Zachowanie odległości
25,2% • Czytelność jazdy
95,2% • Obserwacja w lusterkach
99,94% • Obserwacja przestrzeni
12% • Nieustąpienie pierwszeństwa
42,6% • Ogólne przepisy ruchu drogowego
99,8% • Obsługa manualna samochodu
Skutki błędów za kierownicą
mogą być bardzo poważne.
63
Tomasz Czarnecki, redaktor naczelny FlotyAutoBiznes
7
000 przebadanych kierowców
firmowych
można uznać za grupę reprezentatywną. Menedżer
każdej floty po przeczytaniu tekstu powinien głęboko się zastanowić, czy aby
na pewno jego współpracownicy są na tyle dobrymi
kierowcami, że nie wpisują
się w opisywane statystyki. W ankiecie FlotyAutoBiznes na temat tego, jakie tematy powinny być poruszane na naszych konferencjach, bezpieczeństwo uzyskało jeden z najgorszych rezultatów. Czyżby więc wszyscy już wszystko wiedzieli? Skoro tak, to
skąd statystyki Safe Drive? Sam uczestniczyłem w tego rodzaju
zajęciach i można podczas nich wiele dowiedzieć się o samym
sobie, choć świadomość ciągłego obserwowania wzmacnia koncentrację i codziennie na drogach popełniamy jeszcze więcej błędów niż w trakcie jednodniowego eventu.
Niech każdy menedżer odpowie sobie z czystym sumieniem, czy
sprawdza umiejętności kierowcy, nawet gdy ten jest „świeżynką” i dostaje nowe auto, by nim pokonywać tysiące kilometrów
miesięcznie. Albo jak wygląda sytuacja, jeśli zgłasza działowi
handlowemu czy zarządowi, że osoba zarabiająca dla firmy wiele
pieniędzy po prostu nie powinna zasiadać za kółkiem. Popatrzmy
przy tym na środowisko wokół nas samych. Znam wiele osób,
które pozornie dobrze prowadzą samochody, ale nie można im
„przemówić do głowy” odnośnie popełnianych banalnych błędów. Banalnych, ale mogących przyczynić się do tragedii. Przykładem jest trzymanie kierownicy jedną ręką lub dolnej części
kierownicy przy prędkości 140 km/h lub wspomniane przez autora tekstu trzymanie dźwigni zmiany biegów przy prędkościach
powyżej 100 km/h, mimo że to „automat”, wcale nieprzełączony
w tryb sekwencyjny… Aby być samokrytycznym, zastanówmy
się, czy aby my, ludzie bezpośrednio lub pośrednio związani ze
środowiskiem automotive potrafimy odpowiedzieć właściwie na
zagadnienia postawione w materiale.
A może po prostu prewencja jest nieopłacalna? Na to ostatnie
pytanie jednak przeczącą odpowiedź daliby z pewnością przedstawiciele Wedla czy Carlsberga, którzy w sposób niemal wzorcowy swego czasu wprowadzili do swoich firm odpowiednie
działania. Profilaktyka jest wręcz obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa. Skoro zewsząd słychać o popieraniu utopijnej, ale
jakże wspaniałej idei „zero zabitych na polskich drogach”, warto
zacząć porządek od swojego podwórka, zamiast ciskać gromy
w nieudolnych ustawodawców (to jacy są stanowi odrębny temat) i innych uczestników drogi.
Na koniec statystyka za rok 2014: 34 970 wypadków, 3202 zabitych, 42 545 rannych oraz 348 028 zgłoszonych na policję
kolizji (do tego należy dodać trudną do oszacowania ilość niezgłoszonych przypadków). W momencie oddawania artykułu
do druku nie były znane statystyki wypadków z 2015 roku, ale
prawdopodobnie odnotowano tylko nieznaczną poprawę. Użyłem bezdusznego słowa statystyka. Za każdym z tych dziesiątek tysięcy wypadków kryje się wielkie cierpienie, ból, tragedia
wielu ludzi. Nie tylko ofiar, ale ich rodzin i przyjaciół. Pamiętajmy o tym przychodząc jutro do firmy i podejmując kolejne decyzje odnośnie naszych kierowców. Pośrednio jesteśmy za nich
odpowiedzialni…
63
BEZPIECZEŃSTWO
TESTY
PORÓWNAWCZE
Różnego rodzaju testy mają to do siebie, że są nacechowane elementami subiektywizmu. Trudno uznawać
badania prowadzone przez Euro NCAP za wyrocznie jeśli chodzi o to czy dany samochód jest bezpieczny.
Jednak analizy podlegają standaryzacji, zderzenia odbywają się w jednolitych dla wszystkich pojazdów
warunkach, zatem wyniki można ze sobą porównać. W dodatku przeprowadza je niezależna organizacja.
Postanowiliśmy sprawdzić jakie auta sprawdzano w 2015 roku i z jakim efektem.
W
rozmowach z naszą redakcją firmy użytkujące auta
flotowe zarzekają się, że jeden z najważniejszych elementów wyboru samochodu do firmy stanowi bezpieczeństwo. Jakkolwiek by nie oceniać, sposób przeprowadzania
sprawdzianów, testy Euro NCAP (New Car Assessment
Programme), są najbardziej obiektywnym badaniem porównawczym bezpieczeństwa w samochodach osobowych
i dostawczych. Euro NCAP tworzą między innymi departamenty transportu Wielkiej Brytanii, Holandii, Luksemburga, Szwecji i Niemiec, instytut ADAC, Międzynarodowa
Federacja Sportów Motorowych (FIA).
PRAWDZIWE SYMULACJE
Każde auto podlega tym samym regułom. Rezultat jest
prosty do oczytania nawet przez dziecko uczęszczające
do szkoły podstawowej – o walorach ogólnej noty środka
lokomocji decyduje liczba gwiazdek przyznawanych danemu środkowi lokomocji. Pozostałe dane rozpisano procentowo w czterech dziedzinach: dorośli, dzieci, przechodnie,
systemy bezpieczeństwa stosowane seryjnie/opcjonalnie.
O dobrych wynikach w testach Euro NCAP informują nas
chętnie menedżerowie PR marek, których produkty zasługują na wysokie noty (a takich nie brakuje). Powód do dumy
potęguje fakt, że koncerny samochodowe nie mają żadnego
wpływu na rezultaty, choć… zdaniem niektórych ekspertów,
pojazdy niekiedy zostają zaprojektowane z tendencją do uzyskania pięciogwiazdkowego poziomu bezpieczeństwa. Ale
to tylko kuluarowe dywagacje, bez dowodowego pokrycia.
„WYPADKI” OD KULIS
Sprawdziany odtwarzają określone sytuacje drogowe
w laboratoryjnych warunkach. Na przykład auto uderza 40 procentami swojej szerokości od strony kierowcy
w deformowalną, nieruchomą przeszkodę z prędkością
64 km/h. Szerokość „miękkiej”, aluminiowej bariery wynosi jeden metr, głębokość 54 centymetry. Ma to na celu
64
sprawdzenie zderzenia czołowego z udziałem kierowcy
(tutaj tę rolę pełni manekin) i pasażera.
Tylko kierowca (również ofiarą jest nasz sztuczny przyjaciel), uczestniczy w symulacji bocznego zderzenia dwóch
pojazdów. Odkrywając testową kuchnię, pojazd stoi,
a w jego bok uderza ruchoma, deformowalna bariera o szerokości 1,5 metra i długości 50 centymetrów, zbliżająca się
z prędkością 50 km/h. Czyli właściwie nie dużą, typową dla
sytuacji miejskich. Centralny punkt uderzenia powinien
wypaść w osi obrotu uda kierowcy w stawie biodrowym.
Tenże punkt R, bliżej słupka karoserii B, tak zostaje dobrany, aby był typowy dla 95 procent populacji ludzkiej.
BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH
W kolejnym teście uczestniczy też tylko kierowca, zasiadający za kierownicą samochodu ustawionego na ruchomej platformie. Pojazd uderza nadwoziem, obok słupka B,
w pionowy słup o średnicy 25,4 centymetra z prędkością
29 km/h (zatem niewielką). Słup został wcześniej zamocowany do wysięgnika, a ten do ściany, więc jakiekolwiek
jego ruchy są wykluczone. Taka symulacja pozwala ocenić
bezpieczeństwo przy bocznych uderzeniach, gwarantowane przez konstrukcję auta, pasy, poduszki powietrzne i nosi
nazwę „test słupa”.
Bezpieczeństwo pieszych bezpośrednio wiąże się z ukształtowaniem przedniej części auta, od zderzaka po okolice czołowej szyby. Prędkość wynosi 40 km/h. Brane są pod uwagę
cztery punkty, w które zostają wystrzelone manekiny:
- maska - głowa dziecka,
- maska bliżej kabiny - głowa dorosłego,
- zderzak - nogi dorosłego przechodnia,
- okolice reflektorów - uda dorosłego.
WIARYGODNOŚĆ TESTÓW
Wyniki testów powinny stanowić jeden z wielu elementów
decyzyjnych w wyborze samochodu. Należy mieć świado-
BEZPIECZEŃSTWO
mość, że prawie każdy wypadek jest inny i nawet pojazd
posiadający pięć gwiazdek i wysokie wartości procentowe w danych kategoriach, nie zapewni bezpieczeństwa.
Zresztą realne prędkości bywają znacznie wyższe niż te,
przy których poddawane są sprawdziany. Rezultat oznacza
więc „jedynie” większe lub mniejsze prawdopodobieństwo
poważnych urazów lub nawet śmierci.
Warto wiedzieć, że w przypadku złych wyników testów,
producenci dokonują nierzadko pewnych modyfikacji
w pojazdach i środki lokomocji podchodzą do „egzaminu
poprawkowego”. Rzeczoznawcy samochodowi przy analizie kolizji bądź wypadku nie posiłkują się wynikami Euro
NCAP, bo zgodnie z tym co napisaliśmy o trudności w porównywaniu wypadków, nie miałoby to sensu. Jedno jest
pewne, nie ma na rynku bardziej obiektywnego porównania niż testy Euro NCAP. Zatem świadomy menedżer
powinien mieć świadomość wyników osiąganych podczas
sprawdzianów przez auta, które zamierza rekomendować
do zakupu przez firmę.
NAJNOWSZE WYNIKI
Analizując wyniki za rok 2015 warto zwrócić uwagę na
kilka rezultatów. Koszmarny rezultat osiągnęła Lancia
Ypsilon. Auto ma marginalne znaczenie dla sprzedaży flotowej, ale mimo wszystko od koncernu Fiata należałoby
oczekiwać lepszych produktów, bo dwie gwiazdki to wręcz
kompromitacja. Na ocenę wpływ miała między innymi
groźba urazu głowy i szyi kierowcy, niewłaściwa ochrona
praktycznie wszystkich części ciała pasażera, a także niewielka liczba systemów bezpieczeństwa. Zaskakują trzy
gwiazdki dla tak wydawałoby się znakomitego producenta
jak BMW. Model Z4 nie gości w firmach, ale taka marka
powinna dbać o swój image w każdym aspekcie.
Ale „maksa” nie osiągnęły także pojazdy, które możemy
dość często oglądać w firmowych barwach. Na przykład
Volkswagen Caddy, Nissan Navara, Mitsubishi L200, Hyundai i20, Opel Vivaro, Renault Trafic. Za to koniecznie trzeba
w tym miejscu wyróżnić Volvo XC 90, Toyotę Avensis, Mercedesa GLC, Jaguary XE i XF oraz Hondę Jazz – użytkownicy
tych pojazdów mogą mieć świadomość, że wyróżniają się
one w swoich segmentach względem konkurencji.
■■ Tomasz Czarnecki
65
BEZPIECZEŃSTWO
PROSTO DO CELU
CZĘŚĆ I
Damian Roszak
KIEROWANIE BEZ NERWÓW
Rafał Balcer
Pracownicy i ratownicy - wolontariusze Bridgestone Poznań.
Drugi z ekspertów jest również instruktorem doskonalenia jazdy.
Tysiące pokonanych kilometrów, kilkanaście dni
w podróży miesięcznie, wiele różnych, czasem
niebezpiecznych zdarzeń – tak w skrócie może
opisać swoje codzienne życie wielu kierowców
firmowego auta. Aby pewnie i spokojnie dotrzeć
do celu, warto zapamiętać kilka uniwersalnych
zasad bezpiecznej jazdy i pierwszej pomocy.
POSTAWA TO PODSTAWA
Prowadząc codziennie firmowe auto, łatwo popaść w rutynę. Logicznie rozumując, we wsiadaniu do samochodu
i prowadzeniu go nie ma nic niezwykłego. Nic bardziej mylnego. Wielu z nas zapomina, że źle dopasowana wysokość
fotela, zagłówków, czy nieprawidłowe ustawienie kierownicy mogą nie tylko spowodować dyskomfort, ale też przyczynić się do zwiększenia negatywnych skutków kolizji czy
wypadku oraz utrudnić kierowcy szybką i sprawną reakcję.
Zatem przed rozpoczęciem jazdy:
• Usiądź tak, by twoje plecy były oparte o fotel na całej
długości.
• Nadgarstki powinny układać się swobodnie na górnej
krawędzi kierownicy.
• Pięta powinna dotykać podłoża, gdy używasz sprzęgła,
hamulca i gazu.
• Staraj się nie dotykać kolanami deski rozdzielczej.
• Zagłówek powinien znajdować na wysokości głowy
kierowcy.
Niekiedy zanim
przyjedzie
profesjonalna pomoc,
to świadek zdarzenia
musi się wcielić w rolę
osoby ratującej życie.
66
• Zadbaj o maksymalne dociągnięcie pasów do ciała
(dolna część opiera się o kości miednicy, górna przechodzi przez środek klatki piersiowej i pomiędzy ramieniem oraz szyją).
Za kierownicą praktycznie codziennie można spotkać się
z zajeżdżaniem drogi, wymuszaniem pierwszeństwa, nierzadko połączonymi z nerwowymi reakcjami pozostałych
użytkowników dróg. Agresję drogową można szybko rozpoznać. Przykładami są chociażby duża prędkość, trąbienie
i miganie światłami, jazda „zderzak w zderzak”, czy nagłe
hamowanie.
Jak reagować na stresujące sytuacje na drodze?
• Aby uniknąć niepotrzebnych nerwów w podróży, zaplanuj ją z odpowiednim buforem czasowym.
• Staraj się zachować cierpliwość – agresja nie jest dobrą odpowiedzią na agresję. Opanuj emocje i nie daj
się sprowokować.
• Jeśli to możliwe, bezpiecznie oddal się z zagrożonego
miejsca. Uważaj, by sytuacja nie przyczyniła się do kolizji, czy wypadku.
• Jeśli nie możesz oddalić się z zagrożonego miejsca –
zamknij okna i drzwi w samochodzie.
• Wypnij się z pasów, weź do ręki telefon i jeśli sytuacja
tego wymaga – zadzwoń po pomoc. Ostrzeż agresora
i zacznij nagrywać zdarzenie.
• W przypadku wyrządzenia przez agresora szkody lub
krzywdy poinformuj o tym odpowiednie służby.
UWAGA – WYPADEK
W trakcie podróży widzisz na drodze rozbity samochód. W środku mogą być nieprzytomne osoby. Jako
świadek powinieneś bez wahania zareagować, jednak
niekiedy dochodzi do sytuacji, w której strach wygrywa z poczuciem obowiązku. Zastanawiasz się od
czego zacząć – podjąć decyzję o udzieleniu pierwszej
pomocy czy poczekać na pogotowie? Kluczowe znaczenie ma w tym przypadku szybkość reakcji. Dla życia
poszkodowanego decydujące są pierwsze 2-4 minuty
od wypadku.
Jakie działanie powinien podjąć kierowca w razie
wypadku:
• Zatrzymaj samochód w bezpiecznej odległości, włącz
światła awaryjne, a poza terenem zabudowanym ustaw
trójkąt ostrzegawczy w odpowiedniej odległości.
BEZPIECZEŃSTWO
Przejeżdżając obok wypadku, mamy obowiązek
zainteresować się, czy ktoś nie potrzebuje pomocy.
• Staraj się ocenić sytuację i sprawdzić, czy nie ma innych źródeł zagrożenia.
• Jeśli jedziesz z kimś albo widzisz większą liczbę świadków, głośno wezwij pomoc i rozdziel pracę (używaj
trybu rozkazującego).
• Gdy rozeznasz sytuację, zadzwoń pod numer alarmowy i podaj informację odnośnie miejsca zdarzenia,
liczby poszkodowanych osób, ich stanu etc.
• Sprawdź, czy poszkodowany jest przytomny poprzez lekkie potrząsanie za ramiona, zadanie prostych pytań etc.
• W przypadku stwierdzenia braku przytomności,
sprawdź, czy poszkodowany oddycha i udrożnij drogi
oddechowe, odchylając jego głowę lekko do tyłu.
• Jeśli poszkodowany oddycha i nic mu nie zagraża, pozostaw go w tej samej pozycji.
• Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny i nie oddycha,
wyciągnij go z samochodu, ułóż w bezpiecznym miejscu i w bezpiecznej odległości od pojazdu, jeszcze raz
sprawdź przytomność i oddech i gdy go nie stwierdzisz - zacznij masaż serca.
• Aby wykonać masaż serca, uklęknij obok poszkodowanego, ułóż jedną dłoń na środku jego klatki piersiowej,
a drugą dłoń na pierwszej. Spleć palce i upewnij się,
że nie będziesz uciskać np. nadbrzusza.
• Wykonuj 30 uścisków na głębokość ok. 4-5 cm i dwa
wdechy przy średnim tempie, czyli ok. 100-120 uścisków na minutę aż do odzyskania oddechu lub przyjazdu pogotowia.
• Optymalne tempo to takie, przy którym wykonując masaż serca, możesz swobodnie odliczać liczbę uciśnięć.
• Jeśli nie jesteś w stanie lub nie chcesz wykonywać
oddechów ratowniczych, nie przerywaj uciśnięć klatki
piersiowej.
• Jeśli reanimacja trwa przez dłuższy czas, staraj się
zmieniać co 2 minuty.
• Jeśli masz taką możliwość – zadzwoń pod numer alarmowy i wezwij pomoc. Ewentualnie staraj się poprosić o pomoc przechodnia/świadka. Wytłumacz mu, co się dzieje
i poproś, aby wystukał numer telefonu alarmowego.
• Spokojnie oddychaj, czekając na przyjazd ambulansu.
• Jeżeli robi ci się słabo, spróbuj położyć i ułożyć nogi
tak, by były lekko w górze.
• Zaprzestań wszelkich ruchów wymagających wysiłku
tj. przestawiania pojazdu, chodzenia etc.
• Pamiętaj – liczy się czas, czyli tzw. „złota” godzina od
momentu rozpoczęcia zawału.
• Nie korzystaj z gotowych, internetowych „instrukcji”,
które mówią o tym, że mając zawał, należy np. kaszleć.
NIECHCIANY TOWARZYSZ PODRÓŻY
Jadąc wcześnie rano lub wieczorem drogą znajdującą się
np. w pobliżu lasu, nietrudno natknąć się na jego mieszkańców. Liczba wypadków z udziałem zwierząt ulega
nasileniu wraz ze zmianą pór roku (szczególnie wiosną
i jesienią). Kierowcy powinni pamiętać, że zwierzęta,
w przeciwieństwie do człowieka, nie działają racjonalnie.
Ich reakcje mogą być nieprzewidywalne.
• Jeśli jedziesz w pobliżu lasu, zmniejsz prędkość, uważnie obserwuj drogę i otoczenie.
• Jeśli istnieje taka potrzeba – zatrzymaj się i przepuść
zwierzę.
• Gdy sytuacja na to pozwala, nie omijaj zwierzęcia, tylko zacznij hamować awaryjnie (hamulec i sprzęgło –
równocześnie mocno do końca).
• W przypadku wypadku, zabezpiecz jego miejsce i wezwij odpowiednie służby.
• Nie wysiadaj z auta, gdyż zwierzę może być agresywne. Staraj się zadbać o swoje bezpieczeństwo.
• Nie zabieraj ze sobą martwego zwierzęcia, gdyż może
być chore na wściekliznę.
NIESPODZIEWANY ZAWAŁ
ŚLISKI TEMAT
Wsiadasz za kółko, odpalasz silnik i ruszasz. Nagle
dopadają cię duszności, rozpierający ból za mostkiem
promieniujący do szyi, a lewa ręka zaczyna drętwieć.
Przyczyny mogą być różne, jednak są to również objawy
zawału, które najczęściej występują u mężczyzn. U pań
cechą charakterystyczną jest ogólne zmęczenie, zimne
poty, nierówne bicie serca. Występują również duszności. Pojawia się ból w barku, krtani i jej okolicach oraz
w nadbrzuszu, czemu mogą towarzyszyć również wymioty i nudności. Jeśli atak serca przydarzy się podczas
jazdy samochodem, kierowca może utracić kontrolę nad
pojazdem lub nawet stracić przytomność. Wbrew pozorom także w takim przypadku można podjąć działania
dające szanse uratowania własnego życia, a także niedoprowadzenia do wypadku.
• Staraj się zachować spokój, zmniejszyć prędkość i zjechać na pobocze lub w inne bezpieczne miejsce.
Jesienią i wiosną, gdy temperatura powietrza nie jest za
wysoka, pada deszcz, a nawet śnieg, łatwiej o poślizg na
drodze. Większość kierowców nie miało okazji odbyć szkolenia na kursach, w jaki sposób prowadzić auto w takich
sytuacjach. Istnieje kilka wskazówek radzenia sobie z poślizgiem, jednak warto pamiętać, że nigdy nie zastąpią one
specjalistycznego treningu.
• Uważnie obserwuj drogę, zachowaj odpowiednią prędkość, a w miejscach, w których może być szczególnie
ślisko – zwolnij.
• Zachowaj spokój i staraj się hamować awaryjnie (hamulec i sprzęgło – równocześnie mocno do końca).
• Staraj się, aby pojazd wytracił prędkość, lekko kręcąc
w odpowiednim momencie kierownicą.
• W poradnikach spotkasz się zapewne z informacją odnośnie tzw. kontry, której nie da się jednak nauczyć w teorii.
■■ c.d. nastąpi
67
KIEROWANIE
ubezpieczenia
FLOTĄ
FSL = ZWOLNIENIE DLA MENEDŻERA?
Bartłomiej Wiśniewski
Autor zajmuje się zarządzaniem flotą w Provident Polska
„Skorzystamy z usług wynajmu długoterminowego i będziemy mogli zaoszczędzić, zwalniając osobę odpowiedzialną za zarządzanie
pojazdami”. To myślenie przyświeca niejednej
firmie decydującej się na skorzystanie z outsourcingu floty. Rzeczywistość pokazuje, że taka
pochopna decyzja może przynieść nierzadko
znacznie więcej strat niż zysków.
R
edukcja stanowiska menedżera floty w przypadku rozpoczęcia współpracy z firmą wynajmu długoterminowego (z angielskiego full service leasing) to jak najbardziej
możliwe rozwiązanie. Stanowi jednak poważne ryzyko dla
efektywnego funkcjonowania każdej firmy, która w swojej
działalności wykorzystuje samochody. Nie dla wszystkich
to oczywiste, dlatego dla wielu flotowców pomysły zarządu
o skorzystaniu z zewnętrznej pomocy stanowią poczucie
zagrożenia. Postanowiliśmy przeanalizować jak naprawdę
to wygląda i czy faktycznie warto powierzyć sprawy parku
maszyn tylko we władanie biznesowego partnera.
PO CO OUTSOURCING?
Firma wynajmu długoterminowego to partner, który ma
na celu zapewnienie przedsiębiorstwu klienta samochody, profesjonalne wsparcie pozwalające zminimalizować
zaangażowanie kierowców w tematy związane z utrzymaniem środków lokomocji no i jeszcze na tym zarobić. Wielu z uśmiechem powiedziałoby, że ta kolejność powinna
być zupełnie odmienna jednak próbuję ją przedstawić tak
jak powinna wyglądać u najlepszych dostawców.
Teraz może odpowiedzmy sobie na pytanie: po co te działania na „zewnątrz”? Core Business, czyli podstawowa
działalność operacyjna firm full service leasing opiera
się na wynajmie pojazdów klientom. Ich klienci - przedsiębiorstwa użytkujące floty z kolei czynią wszystko, by
świadczyć jak najlepsze usługi, tworzyć możliwie najdoskonalsze produkty i umiejętnie je sprzedawać. To główne
zadania stawiane przed pracownikami, co nie jest niczym
niezwykłym, że każdy podmiot gospodarczy główny wysiłek i nakłady przeznacza na swoją doskonałość operacyjną.
Jeśli nie jesteśmy firmą wynajmu długoterminowego nie
łudźmy się, że zarząd będzie na pierwszym miejscu kładł
posiadanie profesjonalnej komórki flotowej, bo to dział
wydający pieniądze, a nie zarabiający.
68
Współpraca z zewnętrznym partnerem
pozwala zająć się menedżerowi floty wieloma
innymi zajęciami, między innymi kontrolą
wykorzystywania samochodów służbowych.
UCHRONIĆ SWOJĄ FIRMĘ
Współpracując z firmą wynajmu długoterminowego możemy oczekiwać, że mamy do czynienia z profesjonalistami, którzy bazują na procesach optymalizujących nakłady
pracy i koszty. Jeśli spotkalibyśmy się natomiast z przypadkiem niedochowania staranności nasz dostawca będzie
ponosił odpowiedzialność – również finansową. Możliwość
dochodzenia swoich praw, pokrycia strat czy wręcz utraconych korzyści od własnego pracownika jest bardzo ograniczona, aby nie powiedzieć niemożliwa. Poza tym, jak mieć
pretensję do zatrudnionego skoro nie mieliśmy szansy zapewnić mu wysokiej jakości szkolenia i uchronić jego oraz
siebie od narażenia na wystąpienia poważnych ryzyk.
Po przeczytaniu powyższego mogłoby się wydawać,
że firmy świadczące usługi wynajmu długoterminowego
to najlepsze co mogło spotkać przedsiębiorstwa użytkujące środki lokomocji i transportu. Po części może tak być,
jednak, aby faktycznie tak do tego doszło, musimy bardzo
odpowiedzialnie korzystać z usług zewnętrznych partnerów i, choć zabrzmi to paradoksalnie, posiadać wiedzę nie
mniejszą od naszych podmiotów CFM. Ktoś przecież musi
potrafić ocenić rzetelność i jakość zapewnianego wsparcia.
Bo jak wiadomo, w ofercie można napisać wszystko…
KTOŚ MUSI POTRAFIĆ OCENIĆ
RZETELNOŚĆ I JAKOŚĆ ZAPEWNIANEGO
WSPARCIA PRZEZ FIRMĘ CFM.
KIEROWANIE
ubezpieczenia
FLOTĄ
WIĘCEJ CZASU
Nie ulega wątpliwości, że wejście we współpracę z firmą
wynajmu długoterminowego spowoduje przekierowanie
wielu, szczególnie tych najbardziej żmudnych codziennych obowiązków, z zespołu flotowego na zewnętrznego
dostawcę. Efektem tego będzie uwolnienie czasu po stronie działu floty, co na pewno powinniśmy zagospodarować w efektywny sposób. Zatem już na początku polecam
przyjrzeć się działaniom, na które do tej pory nie mieliśmy
w ogóle czasu, a były bardzo ważne.
WSPÓŁPRACA
Z FIRMĄ WYNAJMU
DŁUGOTERMINOWEGO
SPOWODUJE PRZEKIEROWANIE
WIELU, SZCZEGÓLNIE
TYCH NAJBARDZIEJ
ŻMUDNYCH OBOWIĄZKÓW Z ZESPOŁU FLOTOWEGO NA
ZEWNĘTRZNEGO DOSTAWCĘ.
Istotną dziedziną, często traktowaną „po macoszemu”, jest
zarządzanie bezpieczeństwem, które przekłada się i na wizerunek firmy i w bardzo dużej mierze na koszty. Kolejny
zaniedbywany obszar, szczególnie przy nieustającej presji
czasu, stanowi zarządzanie efektywnością wykorzystanej
floty. Mam tutaj na myśli jazdy prywatne, rozliczanie kosztów napraw spowodowanych przez błędy i niewłaściwe zachowanie kierowców itp. Warto również przeanalizować
jakość usług świadczonych klientom wewnętrznym.
NIE ULEGAĆ POKUSIE
Jeśli nie znajdziemy istotnych aktywności, które moglibyśmy robić w wygospodarowanym czasie pozostaną nam
dwie drogi – przejęcie innych działań administracyjnych
(telefony, ochrona, recepcja itp.) lub w ostateczności redukcja ponadwymiarowych etatów. O ile będąc dyrektorem kilkuosobowego zespołu możemy rozważać obie
opcje, o tyle przy jednoosobowym zarządzaniu, znajdującym się w obowiązkach szefa floty pokusa redukcji jego
stanowiska może być bardzo kosztowna.
Firma świadcząca usługi wynajmu długoterminowego
i firma użytkująca pojazdy (klient) to bowiem dwa światy,
które bez flotowca stanowiącego swego rodzaju „łącznik”
między tymi podmiotami, nie będą potrafiły ze sobą efektywnie współpracować.
stawcy fsl i jednoczesnej znajomości specyfiki pracy użytkowników pojazdów w naszej firmie, nie będzie możliwe
wypracowanie najlepszych praktyk zapewniających bezproblemową współpracę w ramach rozsądnych kosztów.
Rozwiązaniem równie groźnym jak zredukowanie etatu flotowca, jest przeniesienie jego etatu do firmy dostawcy. Jak
można się łudzić co do obiektywności takiej osoby po przejściu na drugą stronę „barykady”? Przecież to logiczne, że zawsze będzie mu bliżej do przedsiębiorstwa, przelewającemu
mu na konto stosowne wynagrodzenie. Efekty nietrudno
przewidzieć - nadmierna spolegliwość w akceptacji kosztów
i nie zawsze wysokiego poziomu jakości usług. Taka postawa przy zatrudnieniu profesjonalnego menedżera w firmie
użytkującej samochody nigdy nie miałaby miejsca.
OUTSOURCING FLOTOWCA
Ostatnim stosunkowo rzadko spotykanym, a bezpiecznym
modelem może być outsourcing flotowca, ale nie do podmiotu zajmującego się wynajmem długoterminowym,
który zapewnia nam samochody, lecz do firmy specjalizującej się w zarządzaniu flotami klientów. Tego typu przedsiębiorstwa dopiero rozwijają się na polskim rynku, a ich
forma działalności – podobna do brokera ubezpieczeniowego, który reprezentuje, w przeciwieństwie do agenta,
interesy klienta jest jeszcze nie do końca zrozumiała przez
uczestników rynku flotowego.
Istotne, aby osoby podejmujące decyzje związane ze strukturą firmy jak i sposobami współpracy z dostawcami, zdawały sobie sprawę, że usługi wynajmu długoterminowego
to świetne narzędzie, z którego korzysta wiele firm. Pełne
wykorzystanie potencjału tego typu dostawców, skutkujące sukcesywnym wzrostem jakości świadczonych usług,
jak i rzetelną pracą nad generowanymi kosztami jest jednak możliwe tylko w przypadku zaangażowania profesjonalnego szefa floty, który będzie dbał o nasze interesy.
STRAŻNIK POTRZEBNY
Osoby chcące zwolnić menedżera floty z powodu nawiązania współpracy z firmą CFM, powinny zadać sobie proste
pytania: kto przy braku flotowca tak naprawdę będzie w stanie zweryfikować poprawność zafakturowanych kosztów?
Kto najlepiej zna umowę określającą na co mogą sobie pozwolić strony i kiedy? Na pewno nie dyrektor finansowy,
który najprawdopodobniej ograniczy swoje działania do
przekazywania faktur do płacenia. Wiele spornych sytuacji może mieć swoje podłoże tak po stronie dostawcy jak
i kierowców klienta. Bez rozumienia jak funkcjonują do-
Skorzystanie z usług firm
CFM nie powinno stanowić
przyczynku do zwolnienia
menedżera floty.
69
KIEROWANIE FLOTĄ
DZIECI PRZEPOWIADAJĄ PRZYSZŁOŚĆ
Jak będą wyglądały auta za 10 lat? Każdy z menedżerów ma zapewne swoje wyobrażenie na ten
temat, my postanowiliśmy oddać głos… młodzieży, prosząc też o sporządzenie kodeksu dobrych
manier kierowcy firmowego. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach łączą
w swoich opiniach niesamowitą fantazję z wyważonymi, fachowymi opiniami.
C
zęść pomysłów młodych ludzi to już rzeczywistość.
Wszystkie przekażemy przedstawicielom producentów samochodów. A może któryś z naszych Czytelników
ma równie ciekawe wizje?! Nie wahajcie się nimi podzielić
pod adresem [email protected]
MÓJ SAMOCHÓD SŁUŻBOWY ZA 10 LAT:
Patrycja Jaszczuk. Opcje: zmiana koloru karoserii w zależności od nastroju kierowcy, zmiana wielkości w zależności
od warunków, w których jedzie, możliwość przemiany w łódź
podwodną, samolot, odrzutowiec. Wyposażenie: podgrzewane siedzenia, pokryte białą, niebrudzącą się skórą, w bagażniku malutka garderoba, a w schowku mini lodówka.
Karol Ścichowski. Napęd - odpadki komunalne, silnik sportowy, aby szybko dotrzeć do klienta, kolor - biały z czarnymi wypustkami. Dodatkowo funkcja teleportacji i latania.
Ilona Pazura. Wyposażenie w bardzo sprawną i szybką
sieć internetową, z dużymi ekranami na desce rozdzielczej
i w oparciach przednich foteli, na których można wykonywać
wiele operacji handlowych. Do tego łączność telefoniczna
z możliwością organizowania wideokonferencji. Napęd: dwutlenek węgla, a reakcją końcową będzie wytwarzanie tlenu.
Kamil Gajowniczek. Mój samochód odpali zawsze za
pierwszym razem, nigdy się nie zepsuje, sam zaparkuje,
wszędzie wjedzie, połączy się z internetem, będzie samowystarczalny i ekologiczny.
Patryk Ceranka. Auto będzie bez kół, lekko unosząc się nad
ziemią. Zasilanie energią słoneczną - ma być oszczędne. Podgrzewane fotele, telewizor, karoseria samochodu sportowego.
Dawid Cielemęcki. Pojazd będzie moją własnością, tak jak
cała firma. Może być mały, gdyż nie mam kompleksów.
Piotr Kondraciuk. 6 kół, 6 szyb, z silnikiem na energię
słoneczną i wbudowanym karabinem na terrorystów, opcja
lotu i jazdy po lodzie. Samochód ma być przestronny, ładny,
praktyczny, niezniszczalny, czyli całkowicie bezpieczny.
Arkadiusz Jurzyk. Wzorowany na samochodach Jamesa Bonda, jeżdżąca wizytówka firmy, chciałbym się w nim
czuć jak w biurze, niezawodny, jak zaangażowany pracownik, lekka karoseria, doskonałe zawieszenie dostosowane
do polskich dróg, pojemny jak szafa. Wyposażenie: fotel
z silnikiem rakietowym, mini automat do kawy, wgrane
dowcipy czytane przez Tomasza Knapika.
Maciej Foryszewski. Gąsienice zamiast kół, fioletowy
kolor, klakson - melodyjka rozwożonych lodów, odpalany
po sprawdzeniu siatkówki oka i linii papilarnych, z własnym umysłem, będzie rozmawiał z właścicielem, duży
wewnątrz i mały na zewnątrz.
Dominika Bogusz. Wyposażenie: autopilot, nawigacja,
kierownica wielofunkcyjna, klimatyzacja, czujnik deszczu,
elektrycznie otwierane, kuloodporne szyby, skórzane fotele,
70
laptop z dostępem do internetu, mini lodówka. Otwierany
na dźwięk mojego głosu, składany do kobiecej torebki, niezniszczalny, bezwypadkowy.
Sebastian Grzeszczak. Czarny Aston Martin na powietrze, z opcją zmiany w samolot lub helikopter, koniecznie
przeciwpancerny.
Zbiorowo klasa 2R. Cechy: najlepsza wizytówka firmy,
wygodny jak łóżko w poniedziałkowy ranek, szybki jak
szkolna WiFi, przestronny jak szatnia szkolna, komfortowy, jak prysznic po WF-ie, niezawodny jak ściąga na
sprawdzianie. Wyposażenie: nawigacja, telewizor, tuba
w bagażniku, fotele ze skóry cielęcej, uchwyty na kubki,
lodówka, napęd z gwiezdnych wojen. W kolorach tęczy,
w kształcie trójkąta, zbudowany ze stali nierdzewnej, napędzany na wodę, odpalany na patyczek od lizaka.
■■ Zebrał: Tomasz Czarnecki
Kodeks dobrego kierowcy firmowego
(wg Magdy Orzyłowskiej i Dawida Okseniuka)
1. Przestrzegaj przepisów drogowych, używaj kierunkowskazów, przepuszczaj pieszych.
2. Reprezentujesz swoją firmę, więc bądź kulturalnym,
wzorowym kierowcą.
3. Bądź lojalny wobec swego pracodawcy - nie promuj
konkurencyjnej firmy.
4. Szybkość jazdy nie wpływa na efektywność twojej
pracy, zatem nie spiesz się.
5. Dbaj o wygląd i czystość auta, także w jego wnętrzu.
6. Nie rozmawiaj przez telefon podczas jazdy, w razie
konieczności używaj mobilnych urządzeń.
7. Panuj nad agresją.
8. Nie parkuj w miejscach dla niepełnosprawnych.
9. Nie pouczaj innych uczestników drogi.
10. Nie bądź egoistą za kółkiem.
11. Nie jedź po spożyciu alkoholu.
12. Nie „siadaj na zderzaku” - zachowuj odstęp od
innych pojazdów.
13. Wyruszaj w trasę służbową uśmiechnięty i wypoczęty.
Auto firmowe za 10 lat - Olga Kicman
Mój samochód za 10 lat
będzie objeżdżał szybko cały świat!
Swe towary będzie dostarczał dokładnie
i będzie wyglądał ładnie.
Każdy przedsiębiorca będzie mi go zazdrościł
on złodziejom porachuje kości.
Nie oddam go nikomu,
bo jest z dobrego (drogiego) salonu.
DOŁĄCZ DO LIDERÓW RYNKU
11-13 MAJA 2016
EXPO XXI WARSZAWA
ORGANIZATOR:
PARTNERZY:
TARGI.PALIWA.PL
CZTERY KOŁA W (TR)AKCJI
NOWY FORD S-MAX
Inteligentny napęd na wszystkie koła AWD
Dzięki inteligentnemu napędowi na cztery koła nowy Ford S-MAX reaguje
na zmieniającą się nawierzchnię i odpowiednio dzieli dostępną moc między
przednią a tylną oś w zależności od przyczepności każdej z nich.
I to już od 726 PLN miesięcznie w ofercie Ford Leasing Opcje.
Dowiedz się więcej na ford.pl
FORD LEASING OPCJE
C02
726 PLN/mies.*
139 g/km
*Podana miesięczna rata jest kwotą netto. Wyliczenie dla Forda S-MAX Trend 2.0 TDCi AWD, 150 KM
w cenie 119 901 zł na okres 24 miesięcy przy całkowitym przebiegu 80 000 km i opłacie wstępnej 25%,
WIBOR 1,7%, wartość końcowa 66,9%.
Zużycie paliwa i emisja CO2: S-MAX 2.0 TDCI 150 KM M6 AWD: 5,4 l/100 km, 139 g/km
(zgodnie z rozporządzeniem WE 715/2007 z późniejszymi zmianami w WE 692/2008, cykl mieszany).
Ford OneCall: 22 522 27 27 – opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Podobne dokumenty