Program - Żyj zdrowo - Zespół Szkół w Nowotańcu

Transkrypt

Program - Żyj zdrowo - Zespół Szkół w Nowotańcu
"Żyj zdrowo!"
Projekt edukacyjny do programu "Trzymaj formę"
w Zespole Szkół w Nowotańcu
Projekt realizowany w Zespole Szkół w Nowotańcu, współorganizowany przez Główny
Inspektorat Sanitarny, Oddział w Sanoku.
Cel główny:
Zwiększenie świadomości uczniów i ich rodziców odnośnie wpływu żywienia i aktywności
fizycznej na nasze zdrowie.
Cele szczegółowe:
1. Pogłębienie wiedzy uczniów i środowiska lokalnego na temat prawidłowego żywienia,
zbilansowanej diety.
2. Uświadomienie uczniom potrzeby aktywności fizycznej i jej wpływu na zdrowie człowieka.
3. Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach
produktów spożywczych.
4. Rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności u uczniów.
Adresaci: uczniowie Zespołu Szkół w Nowotańcu
Termin realizacji: październik 2010 r.- maj 2011 r.
Co i kiedy zrobimy w ramach projektu:
1. Ankieta na temat nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej uczniów (klasy 5- 6)
i gimnazjum (klasy 1-3) październik 2010r.
Opracowanie na podstawie wyników ankiety planszy, wykresów przedstawiający stan obecny i
propozycje zmian.
Wyniki zostaną opublikowane w gazetce szkolnej.
2. „ Oceń swoją wydolność i sprawność fizyczną”- przeprowadzenie w klasach 5 i 6 testów
wydolności i sprawności fizycznej- Indeks Sprawności Fizycznej K. Zuchowy oraz test Coopera.
3. Współpraca z pielęgniarką szkolną- pomiar wzrostu, masy ciała, określenie wskaźnika BMI dla
każdego ucznia, badanie postawy ciała, badanie wzroku.
Analiza wskaźnika BMI uczniów klas 5 i 6szkoły podstawowej i 1-3 gimnazjum. Przygotowanie
materiałów informacyjnych dla uczniów i rodziców.
4. Gazetki tematyczne:
Planowane są dwa międzyklasowe konkursy na gazetkę ścienną:
• „ Wiem, co jem.”
( rozstrzygnięcie konkursu w ostatnim tygodniu marca)
Gazetka ma zawierać informacje na temat prawidłowego żywienia, zbilansowanej diety,
wskazywać sposób odczytywania informacji na opakowaniach produktów spożywczych, tzw. GDA,
zdrowy jadłospis, zachęcanie do jedzenia drugiego śniadania.
• „ Ruch warunkiem zdrowia”
( rozstrzygnięcie konkursu w ostatnim tygodniu kwietnia)
Gazetka ma zawierać informacje na temat wpływu ruchu na nasze zdrowie, zestawy ćwiczeń dla
różnych partii ciała, wskazanie interesujących dyscyplin sportowych, zachęcanie do uprawiania
sportu.
1
Przy ocenie gazetek jury będzie zwracać uwagę na ilość przekazanych informacji, a także na
pomysłowość uczniów, estetykę wykonanych gazetek.
5. „ Z nauką po zdrowie” – realizowanie treści projektu podczas różnych lekcji:
Przedmiot, treści projektu
Matematyka
• „ Licz kalorie!”
• „ Mój wskaźnik BMI”
Język angielski
• „ Jedzmy owoce i warzywa”
• „ Jaki jest twój ulubiony sport?”
• „ Prowadzimy zdrowy tryb życia”
• „ Co to jest zdrowa żywność?”
• „ Uprawiamy różne sporty.”
Język polski
• „ Telewizja- wróg czy przyjaciel?”
• „ Co oznacza nagłówek „artykuł promocyjny”?”
• „ We władzy mediów.”
• „ Jakimi sposobami reklama działa na odbiorcę?”
• „ Piszemy list do ludożerców”
• „ Jak pięknie żyć?”
• „Tworzymy „Księgę czarodziejskich przepisów””
• „Piszemy list do wiosny.”
Plastyka
• „ Żyj zdrowo!”- konkurs międzyklasowy w trzech grupach wiekowych: 1- 3 i 4 – 6 SP, 1-3
gimnazjum na spot reklamowy ( plakat zachęcający do zdrowego stylu życia).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ostatnim tygodniu maja.
Przyroda • „ Czy wiesz, co jesz?- składniki pokarmowe i ich rola w organizmie”
• „ Piramida zdrowego żywienia”
• „ Choroby układu pokarmowego”
Wychowanie fizyczne
Klasy IV • „ Czy mam prawidłową postawę ciała?”
• „ Co to są postawy ciała i jak zapobiegać wadom postawy?”
• „ Jak ocenić własny rozwój fizyczny?”
• „ Mierzymy się i ważymy.”
Klasy V
• „ Jak się odżywiam? Prawidłowa dieta i jej znaczenie dla rozwoju
fizycznego, ćwiczenia kształtujące gibkość.”
• „Jak kształtować swoją sylwetkę. Ćwiczenia wspomagające rozwój
sylwetki.”
• „Rosnę i rozwijam się. Porównanie pomiarów wagi i wzrostu z dwóch lat.”
• „Zmieniam się. Zmiany okresy dojrzewania, ćwiczenia kształtujące zwinność.”
Klasy VI
• „ Dlaczego jem? Prawidłowa dieta dostosowana do zapotrzebowania
organizmu. Samodzielny dobór ćwiczeń kształtujących prawidłową
postawę ciała.”
• „ Dlaczego młodzi ludzie nie powinni pić alkoholu i palić papierosów?
Wpływ środków psychoaktywnych na nasz organizm. Ćwiczenia równoważne na przyrządach i bez
przyrządów.”
• „Rosnę i rozwijam się- pomiar aktualny i porównywanie wyników wzrostu, wagi i obwodu mięśni
2
z ostatnich trzech lat”.
• „Co się ze mną dzieje? Zmiany psychofizyczne okresu dojrzewania. Ćwiczenia kształtujące.”
6. Wędrówka po dyscyplinach sportowych- organizowanie zajęć sportowych z różnych dyscyplin w
hali sportowej i na pływalni.
7. Tematy o zdrowiu w klasach 1- 3:
Klasy, tematyka
Klasy I
• „ Ulubione zabawy i sporty zimowe”
• „ Mój rozkład dnia”
• „ Poranna gimnastyka”
• „ Nasze zabawy i gry na powietrzu”
• „ Tropiciele witamin
Klasy II
• „ Znaczenie ruchu na świeżym powietrzu”
Klasy III
• „ Mój organizm – jego potrzeby i rozwój.
• „Znaczenie właściwego odżywiania się.”
• „Bezpieczne i zdrowe zabawy. Poznanie różnych dyscyplin sportowych.”
• „ Dbam o wzrok”
8. Lekcje wychowawcze:
• „ Konsekwencje nieprawidłowego odżywiania- anoreksja i bulimia”- lekcja z pedagogiem
w klasach 5-6 i 1-3 gimnazjum.
• „ Moja recepta na zdrowie”: zbilansowana dieta, świadomy wybór produktów spożywczych,
aktywny styl życia.
Klasy, tematyka
Klasy IV • „ Używki szkodzą zdrowiu”
• „ Jak się odżywiam”
• „ Dbam o higienę”
• „ Na czym polega I pomoc w nagłych wypadkach?”
Klasy V
• „ Dbajmy o postawę ciała”
• „ Higiena osobista okresu dojrzewania. Czystość i higiena skóry.”
• „ Wiem, co jem.”
Klasy VI
• „ Sport to zdrowie”
• „ Na czym polega I pomoc w nagłych wypadkach?”
• „ Higiena ciała i umysłu”
• „ Problemy okresu dojrzewania.”
9. Informatyka- prezentacja multimedialna projektu.
10. Informacja dla rodziców- broszurka na temat zdrowego stylu życia.
11. Zakończenie- „ Szkolny Dzień Zdrowia”- happening prozdrowotny „Żyj zdrowo!” Omówienie
podjętych działań, ogłoszenie wyników konkursu. Stoisko ze „zdrową żywnością”. Gry i zabawy
sportowe.
3

Podobne dokumenty