dokumenty do dyplomu - Wydział Pedagogiczny

Transkrypt

dokumenty do dyplomu - Wydział Pedagogiczny
Dokumenty niezbędne do wydania dyplomu ukończenia studiów
1.karta obiegowa;
http://www.pedagog.uw.edu.pl/fckeditor/userfiles/file/k_obiegowa-1.pdf
2. legitymacja studencka (absolwenci studiów drugiego stopnia; absolwenci st.
licencjackich mają prawo posiadania legitymacji do dnia 31 października roku
ukończenia tych studiów);
3. zdjęcia do dyplomu o wymiarach 4,5 x 6,5 cm; (4 fotografie; dodatkowa do wersji
angielskiej);
4. dowód wpłaty za dyplom (60 zł. ; dopłata 40 zł. za wersję angielską).
Numer konta: Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny (230) Krakowskie
Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa 69 1160 2202 0000 0000 6084 9408

Podobne dokumenty