Scenariusz zajęć 12.09.2014

Transkrypt

Scenariusz zajęć 12.09.2014
Leśny Bank Genów Kostrzyca
12.09.2014 r. Plener malarski „Nasza przyroda”.
Miejsce: Nadleśnictwo Śnieżka, leśnictwo Miłków.
Wprowadzenie :
Przekazanie informacji na temat definicji lasu, cyklu życiowego drzewostanu, głównych
gatunków drzew i zwierząt polskich lasów, funkcji lasu, roli drewna i lesistości regionów
Polski. Emisja filmu edukacyjnego przygotowanego z okazji jubileuszu 90- lecia Lasów
Państwowych „DLA LASU DLA LUDZI”.
Podczas zajęć uczniowie zostali podzieleni na 3 grupy: po 25 osób. Zajęcia grup
w wyznaczonych miejscach na powierzchni leśnej i z wyznaczoną osobą prowadzącą
zajęcia.
Prowadzący zajęcia:: Joanna Borowy, Marcin Beza, Dagmara Topoła
Czas trwania zajęć: 8:30 – 10:15
Karta pracy – roślinność Karkonoszy, zbiorowiska leśne, uczniowie przy pomocy klucza do
rozpoznawania roślin uzupełniali karty pracy. Wpisywali po dwie rośliny charakterystyczne
dla wymienionej warstwy roślinności, uzupełniali karty pracy wpisując nazwy zwierząt
Karkonoszy.
Następnie uczniowie uczestniczyli w zabawie edukacyjnej: Leśne koło fortuny. Ich zadaniem
było udzielenie odpowiedzi na przygotowany zestaw pytań dotyczący środowiska leśnego.
O godzinie 10:15 – 14:00 plener malarski.
Uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy i każda z grup wykonywała prace plastyczne pod
opieką merytoryczną trzech artystów plastyków: Janusza Motylskiego, Agaty Makutynowicz i
Anny Jodzis.
Wprowadzenie :Przekazanie informacji na temat techniki pejzażu.
Wykonywanie dwóch prac plastycznych: Rysunek węglem i ołówkiem, rysunek pastelami
olejnymi, temat prac „Nasza przyroda”.
Wybrane prace plastyczne są wykorzystane w ramach poplenerowej wystawy,
wyeksponowanej w holu LBG Kostrzyca.
1

Podobne dokumenty