Załącznik – Krzyż Strzelecki ZŁOTO

Transkrypt

Załącznik – Krzyż Strzelecki ZŁOTO
(załącznik nr 1)
Wniosek o nadanie
Złotego Krzyża Strzeleckiego
Komendant
ZS „Strzelec” Józefa Piłsudskiego
insp. ZS Marek Matuła
Kanclerz Kapituły
insp. ZS Marek Strączek
w n i o s k u j e
o przyznanie
Złotego Krzyża Strzeleckiego
Panu/Pani ……………………………………….………………………………………….……..
( imię, nazwisko)
Uzasadnienie:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
……………………………..
miejscowość
………………
data
……………………………...
Kanclerz Kapituły

Podobne dokumenty