Jubileusz 35-lecia nadania Szkole Podstawowej nr 154 w

Transkrypt

Jubileusz 35-lecia nadania Szkole Podstawowej nr 154 w
Jubileusz 35-lecia nadania Szkole Podstawowej nr 154 w Warszawie
imienia Pawła Edmunda Strzeleckiego
18 maja 2012
Historia szkoły w pigułce
Historia szkoły podstawowej w Dąbrówce Szlacheckiej sięga początków XX wieku.
Początkowo placówka mieściła się w prywatnym domu (obecnie ulica Modlińska 308). Po
kilku latach szkoła została przeniesiona do nowego budynku (obecnie ulica Sprawna 34),
który pozostawał jej siedzibą aż do połowy lat 60. XX w.
13 września 1967 r. – otwarcie nowo wybudowanej „tysiąclatki” przy ulicy Leśnej Polanki
63/65.
Zdjęcie: Uroczyste otwarcie nowej szkoły
14 maja 1977 r. - Szkoła Podstawowa nr 154 przyjęła imię Pawła Edmunda Strzeleckiego.
Od tej pory dzień ten jest świętem szkoły.
Zdjęcie: Uroczystość przekazania sztandaru
Tradycją szkoły stało się upowszechnianie wiedzy o życiu P.E. Strzeleckiego i jego
osiągnięciach w dziedzinie geologii i geografii.
8 października 1984 r. – obchody „Roku Pawła Edmunda Strzeleckiego”. Szkoła otrzymuje
pamiątkowy medal za popularyzację postaci wybitnego Wielkopolanina.
29 września 1990 r. – szkoła gościła delegatów Nadzwyczajnego Zjazdu Towarzystwa
Polska-Australia.
Zdjęcie
8 lutego 2008 r. – uroczyste oddanie do użytku nowego skrzydła szkoły.
Zdjęcie: Uroczyste oddanie do użytku nowego skrzydła szkoły
1 września 2009 r. – otwarcie pierwszego oddziału integracyjnego i zmiana nazwy szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 154 z Oddziałami Integracyjnymi im. P.E. Strzeleckiego.
Nasz patron
Wyłącznym celem wszystkich moich usiłowań było bezustanne zdobywanie wiedzy.
P.E. Strzelecki
Paweł Edmund Strzelecki urodził się 20 lipca 1797 r. w Głuszynie (ob. w granicach
Poznania). Był polskim geologiem, geografem, podróżnikiem i odkrywcą. Po upadku
powstania listopadowego w 1831 r. opuścił Polskę i wyjechał do Anglii. Zmarł 6 października
1873 r. w Londynie, gdzie został pochowany. W 1977 r. prochy jego sprowadzono do kraju i
złożono w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan w kościele św. Wojciecha w Poznaniu.
Podróżnik i odkrywca
W latach 1834-1843 Strzelecki odbył podróż dookoła świata. W jej trakcie odwiedził
m.in.: Stany Zjednoczone, Kanadę, Meksyk, Brazylię, Chile, Peru, wyspy Pacyfiku (Markizy,
Hawaje i Tahiti) oraz Nową Zelandię. Głównym terenem jego geologicznej i geograficznej
eksploracji stała się jednak Australia, gdzie odkrył ziemię Gippsa i zdobył najwyższy szczyt
kontynentu, nazywając go Górą Kościuszki. Efektem czteroletnich badań było opracowanie
mapy geologicznej Wschodniej Australii i Tasmanii oraz wydanie pracy naukowej pt.
"Fizyczny opis Nowej Południowej Walii i Ziemi van Diemena" (1845 r.).
Humanista i filantrop
Obok działalności naukowej Strzelecki dał się również poznać jako obrońca równych
praw dla wszystkich ludzi. Wyrazem tej humanistycznej postawy była dezaprobata dla
niewolnictwa oraz otwarte występowanie przeciwko dyskryminacji Aborygenów, rdzennej
ludności Australii. Interesował się także losem bezdomnych w Londynie oraz włączył się w
akcję pomocy dla głodującej ludności Irlandii (1847 r.).
Nasz hymn
W maju 1989 r. po raz pierwszy został wykonany hymn szkoły, do którego
słowa napisała Ewa Mańkowska, a muzykę skomponował Jacek Szymański.
I.
Leśna Polanka, tu stoi szkoła
Zawsze tu gwarno, zawsze wesoło.
Każdy po przerwie na lekcje spieszy,
Aby rodziców piątką ucieszyć.
Refren:
Nasza szkoła jest wesoła,
Miło czas w niej płynie nam.
Choć czasami się dąsamy,
Jednak bardzo ją kochamy.
II.
Teraz już koniec, czas na zajęcia,
nie bardzo chce się wejść w ich objęcia.
Klasa coś wrzeszczy, coś opowiada,
Może nie będzie powodu biadać.
Refren:
Nasza szkoła jest wesoła,
Miło czas w niej płynie nam.
Choć czasami się dąsamy,
Jednak bardzo ją kochamy.
DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 154 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
im. PAWŁA EDMUNDA STRZELECKIEGO w WARSZAWIE
DYREKTOR – mgr Sylwester Kolibabski
WICEDYREKTOR – mgr Joanna Karasińska
WICEDYREKTOR – mgr Beata Ignaczak
WICEDYREKTOR – mgr Magdalena Modrzewska
Dane adresowe:
ul. Leśnej Polanki 63/65
03-142 Warszawa
tel. (022) 811 23 81
fax: (022) 884 46 41; 811 23 81
Dyrektorzy:
1913-1916 – Pan Kozłowski
od 1917 r. – Pani Nożewska
Pani Adamaszkowa
1931-1950 – Zenona Filipowicz
1950-1953 – Jan Raczyński
1953-1957 – Stanisław Strzyżewski
1957-1968 – Eugenia Kruszewska
1968/1969 – Maciej Majewski
1969-1974 – Bogdan Wysocki
1974-1976 – Krystyna Kąkol
1976-1979 – Wiesława Brudzińska
1979-II 1982 – Hanna Małyska
III 1982-1991 – Barbara Koczyk
1991/1992 – Władysław Kopociński
1992-2008 – Andrzej Marek
obecny dyrektor szkoły – Sylwester Kolibabski

Podobne dokumenty