Rubber Review

Komentarze

Transkrypt

Rubber Review
Rubber Review
K WA R TA L N I K M E N E D Ż E R Ó W P O L S K I E G O P R Z E M Y S Ł U G U M Y I K A U C Z U K Ó W
Wydawca: BUSINESS IMAGE
02-201 Warszawa • ul. Opaczewska 43/130 • tel.: 22 658 33 33 • fax: 22 658 33 33 w.104
www.rubber.pl • e-mail: [email protected]
Z A M Ó W I E N I E N A Z A M I E S Z C Z E N I E R E K L A M Y F O R M AT O W E J W A L M A N A C H U 2 0 16
ZAMAWIAJĄCY
Pełna nazwa firmy:
..................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NIP: . ...............................
Adres: ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon: ...................................
Fax: ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie reklamy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
powierzchnia i lokalizacja reklamy: .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Styczeń
Luty
Marzec
Kalendarz
Wydawniczy
cena: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PLN + 23% VAT
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Październik - Grudzień:
ALMANACH
x
Zamawiam zamieszczenie
reklamy w numerze *)
UWAGI:
Do wszystkich cen należy doliczyć 23% VAT
Należność zostanie uregulowana w terminie 7 dni od daty wykonania usługi (emisji reklamy)
na konto Wydawcy w banku: BRE S.A. – WBE/ŁÓDŹ
Nr konta: 03 1140 2017 0000 4802 0603 3411
Upoważniamy do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu
............................................................................
M I E J S C E I D ATA
............................................................................
PIECZĘĆ FIRMY
............................................................................
PODPIS

Podobne dokumenty