10 Tierpflege PL

Komentarze

Transkrypt

10 Tierpflege PL
Arntjen Germany
GmbH
D-26180 Rastede
Tel:
+49 (0) 44 02 - 92 40 0
Fax:
+49 (0) 44 02 - 92 40 92
E-Mail: [email protected]
Internet: www.arntjen.com
Infoline / Freecall
+(00)-800-Arntjen-0
+(00)-800-27685360
Dłuższa żywotność dzięki pielęgnacji racic
i sierści
Za dawnych czasów krzepki dziadek pracował w
oborze uwięziowej z 40 krowami, każdą krowę regularnie pielęgnował z osobna, w tym mył i szczotkował
ogony. Taki widok można było zobaczyć na niedzielnym
spacerze. Obecnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej.
Czystość zwierząt jest istotna nie tylko ze względu na
higienę dojenia, ale przede wszystkim świadczy o tym,
czy uwzględnione zostały następujące kryteria:
- wybór szczotek
- organizacja boksu legowiskowego
- warunki klimatyczne panujące w oborze
- wybór paszy i picia
- czystość przejść
- bezstresowy chów zwierząt
Czysta krowa jest świadectwem dobrego zarządzania
produkcją mleka. Ważnym elementem pielęgnacji
zwierząt jest pielęgnacja racic.
Profilaktyka lepsza od czyszczenia
Jeśli krowa ma spędzić w boksie legowiskowym ponad
12 godzin, oczywiste jest, że kształt, układ i podłoże
boksu legowiskowego mają decydujący wpływ na
higienę zwierząt. Temat ten został bardziej
szczegółowo omówiony w artykule poświęconym
leżeniu krów. Również warunki klimatyczne panujące w
oborze wpływają na higienę krów, ponieważ wilgotność
powietrza określa wilgotność skóry i tym samym też
poziom zanieczyszczenia. Pasza powinna być bogata
w takie składniki pokarmowe, które odpowiadają za
zdrową sierść. Tylko pełnowartościowa pasza zapewnia optymalną wydajność mleczną i płodność krów, jak
również pozwala utrzymać zdrową skórę i kości. Czyste
przejście jest ważne nie tylko z punktu widzenia
zdrowych racic, ale też pozwala utrzymać w czystości
podłoże boksu legowiskowego. Same krowy również
dbają o higienę, szorują się lub też zlizują brud. Czasami można też zobaczyć dwie krowy, które myją się
nawzajem. Tego typu zdrowy stosunek społeczny
występuje jednak tylko w bezstresowych warunkach.
Szczotkowanie
Aby wzmocnić naturalne zachowanie krów, w oborach
montuje się specjalne czochradła, które zastępują
drzewo lub słomę. Z jednego czochradła może
korzystać od 60 do 80 zwierząt. Na rynku dostępne są
różne wersje czochradeł: np. swobodnie zawieszone
czochradła, które poddają się naciskowi zwierzęcia i
szczotkują we wszystkich kierunkach; czochradła
stożkowe, które szczotkują grzbiet i górną część boku
zwierzęcia; czochradła wahadłowe, które co prawda
lepiej poddają się naciskowi zwierzęcia, ale przede
wszystkim szczotkują tylko grzbiet; oraz czochradła
2-szczotkowe (rys. 1) masujące grzbiet i boki,
wyposażone w system regulacji wysokości.
Pracujące czochradło Rys. 1
Wszystkie czochradła w zasadzie uruchamia się
poprzez ich podniesienie lub nacisk boczny, ich czas
pracy może być albo wstępnie zaprogramowany albo
też czochradła pracują tak długo, jak krowa się o nie
opiera. W przypadku blokady obrotów szczotka musi
automatycznie zmienić kierunek obrotu, tak aby nie
doszło do urazów, zwłaszcza ogona. Większość producentów zaleca w związku z tym obcięcie włosów na
ogonie na długość do 5 cm.
Czochradła wyczesują z sierści kurz i pasożyty, jak
również zmniejszają uczucie swędzenia oraz
zapobiegają ocieraniu się zwierząt o inne urządzenia i
wyrywaniu sierści z grzbietu.
Manicure dla krów
Półroczna pielęgnacja racic jest obecnie standardem.
Urządzenie do pielęgnacji racic można ustawić w
różnych miejscach: często stawia się je w pobliżu
miejsca, gdzie krowy trafiają po dojeniu. W innym razie
osoba zajmująca się pielęgnacją racic musi
wyprowadzić krowy z obory i zaprowadzić je – w tym
celu należy wyznaczyć dodatkowe przejścia – do
stanowiska pielęgnacji racic. Innym rozwiązaniem jest
wydzielenie w oborze oddzielnego miejsca i
wyposażenie go w urządzenie do pielęgnacji racic i
drabinę ochronną. Zabiegi pielęgnacyjne wykonywane
są tutaj grupowo. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że
czekające zwierzęta mogą żreć lub leżeć. W obydwóch
przypadkach ważne jest, aby wokół urządzenia do
pielęgnacji racic była wystarczająca ilość miejsca oraz
aby miejsce to było odpowiednio oświetlone, a jego
podłoże można było łatwo czyścić. Obecnie coraz rzadziej krowy są grupowane w duże
Tierpflege gestern und heute
Seite 1 von 2
Arntjen Germany
Stand: 11/2011
Arntjen Germany
GmbH
D-26180 Rastede
Tel:
+49 (0) 44 02 - 92 40 0
Fax:
+49 (0) 44 02 - 92 40 92
E-Mail: [email protected]
Internet: www.arntjen.com
Infoline / Freecall
+(00)-800-Arntjen-0
+(00)-800-27685360
stada. W związku z tym koniecznie należy wcześniej
ustawić krowy w wąskim przejściu, jedna za drugą, tak
aby mogły się one przyzwyczaić do ciasnoty panującej
na stanowisku do pielęgnacji racic.
Profilaktyka schorzeń racic obejmuje kąpiel racic –
przynajmniej raz w miesiącu. Z reguły krowy po dojeniu
przechodzą przez wanienkę wypełnioną środkiem
zalecanym przez weterynarza. Jednakże ze strachu
przed zmianą podłoża, po którym mają przejść, krowy
od razu się wypróżniają, a środek umieszczony w wanience tym samym bardzo szybko ulega zanieczyszczeniu. Aby temu zapobiec, dzień wcześniej można
przeprowadzić krowy przez wanienkę wypełnioną wodą
z dodatkiem niewielkiej ilości środka pielęgnacyjnego.
Wniosek
Czysta krowa ze zdrowymi racicami jest przede wszystkim świadectwem dobrego zarządzania stadem i tym
samym też prawidłowej pielęgnacji zwierząt, co z kolei
wpływa na lepszą higienę dojenia, niższe koszty leczenia weterynaryjnego i dłuższą żywotność krów. Należy
jednak pamiętać o tym, że istotnych błędów w
zarządzaniu stadem nie da się naprawić samym szczotkowaniem i prawidłową pielęgnacją racic, ale zabiegi te
są mimo to mają bardzo istotne znaczenie.
Tierpflege gestern und heute
Seite 2 von 2
Arntjen Germany
Stand: 11/2011