Fragment - AlmaPress

Komentarze

Transkrypt

Fragment - AlmaPress
> Pr z erz u tki
ymiana linek
W
przerzutkowych
Regularna wymiana linek gwarantuje
poprawną pracę przerzutek i zabezpiecza
manetki przed przedwczesnym zużyciem.
Żeby zmiana biegów odbywała się lekko
i płynnie, pancerze przerzutkowe muszą
być w doskonałym stanie. Zatem po każdej
kraksie należy je uważnie przejrzeć, gdyż
bardzo łatwo się załamują lub zagniatają.
Tajemnica powodzenia przy tych czynnościach polega na używaniu odpowiedniego
narzędzia do cięcia linek i pancerzy. Obcinacz do linek nie nadaje się do innych obiektów, takich jak szprychy czy śruby. Należy
go używać wyłącznie do linek i pancerzy.
Linki przerzutkowe są cienkie (1,2 mm)
i nie należy ich mylić z grubszymi linkami
hamulcowymi.
Często sama wymiana linki poprawia
pracę układu manetka–przerzutka, więc
warto od tego zacząć, zwłaszcza że same
linki są stosunkowo tanie.
Wymiana linek
1
Linka jest najpierw wprowadzana do manetki, następnie idzie do przerzutki. Nypel
na końcu linki zaczepia się wewnątrz mechanizmu manetki i jest ciągnięty w jednym
kierunku, natomiast z powrotem linkę ściąga
sprężyna w przerzutce. W manetce Shimano
RapidFire otwór do wprowadzania linki znajduje się pod osłoną ze śrubą krzyżakową.
34 Kieszonkowy podręcznik obsługi roweru górskiego
> Wy mi a na l i ne k pr z e r z utk o w y c h
2
Ustaw manetkę na najwyższym biegu klikając dźwignią zwalniającą linkę
(mniejsza, górna dźwignia). Po zdjęciu osłony widać otwór, w który należy wprowadzić
koniec linki i przepchnąć ją, aż wyjdzie z baryłki regulatora, a następnie przeciągnąć
przez wszystkie przelotki oraz odcinki nowego pancerza.
4
Po zdjęciu osłony należy kliknąć manetką aż do pozycji najwyższego biegu
i wtedy odsłoni się końcówka linki, którą
trzeba wyciągnąć. W miejsce starej wsuwamy nową linkę i przeprowadzamy przez regulator. Nasuwamy pancerz i umieszczamy
gotowe cięgło w przelotkach.
6
Sprawdź stan pancerza, jeśli wymieniasz samą linkę. Załamania, zagięcia
lub zagniecenia pancerza, a także brak lub
uszkodzenie końcówek powoduje pogorszenie zmiany biegów. Dobrze jest także
założyć kilka małych o-ringów na odkryte
odcinki linek, aby zabezpieczyć lakier na
ramie przed otarciem.
7
3
Niektóre manetki SRAM Trigger mają
podobnie zabezpieczone gniazdo linki, lecz w większości przy wymianie linki
trzeba zdjąć osłonę mechanizmu, która jest
utrzymywana przez 1 śrubę centralną lub
3 umieszczone na brzegach. Współczesne
manetki SRAM lepiej jest zdemontować
z kierownicy – wtedy dostęp do linki będzie
o wiele łatwiejszy.
5
Trzecim, także dość często spotykanym typem są manetki obrotowe.
SRAM wprowadził je pod nazwą GripShift,
jakkolwiek podobnie działające produkuje
Shimano z przeznaczeniem do tańszych
rowerów. Wymiana linki jest podobna jak
w pozostałych systemach – należy przekręcić manetkę na najwyższy bieg i po odsłonięciu gniazda wyciągnąć końcówkę starej
linki, a następnie wsunąć nową.
Doprowadź linki do przerzutek (nie pomyl, która do której: prawa
– do tylnej, a lewa
– do przedniej). Wyreguluj
przerzutki
zgodnie z opisem na
wcześniejszych stronach tego rozdziału.
8
Jeśli
jesteś
zadowolony
z pracy przerzutek, chwyć linkę na
odkrytym odcinku
i silnym szarpnięciem naciągnij ją,
by się upewnić, że
wszystkie końce
pancerzy osiadły
w gniazdach przelotek i by wstępnie
ją naprężyć. Przereguluj przerzutki w miarę potrzeby. Odetnij nadmiar linki i załóż
końcówkę zabezpieczającą przed strzępieniem końca.
Kieszonkowy podręcznik obsługi roweru górskiego 35