STOWARZYSZENIE NIEPOKALANEJ I WNIEBOWZIĘTEJ

Komentarze

Transkrypt

STOWARZYSZENIE NIEPOKALANEJ I WNIEBOWZIĘTEJ
STOWARZYSZENIE NIEPOKALANEJ I WNIEBOWZIĘTEJ MARII KRÓLOWEJ POLSKI
Societas Immaculatae et In Coelum Assumptae Mariae Reginae Poloniae
Os. Czecha 78 / 91, 61-289 Poznań, POLSKA, POLAND, e-mail:[email protected], www.smkp.pl
Poznań, 30 grudnia 2015
Jej Ekscelencja
Pani Premier
Rzeczpospolitej Polskiej
Beata Szydło
Kancelaria Premiera RP
Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście
Niech będzie pochwalony Chrystus Król
i Maria Królowa Polski!
Wielce Szanowna Pani Premier,
Razem z wieloma Katolikami w Polsce i na świecie wnioskujemy do Pana o rozpatrzenie
petycji obywatelskiej, dotyczącej zniesienia wolności religijnej islamu w Polsce.
Pani Premier,
My, niżej podpisani, zwracamy się do Pani z prośbą o uznanie naszej petycji i rozpoczęcie
procesu legislacyjnego, w oparciu o jej założenia.
Islam jest równocześnie religią, jak i ustrojem politycznym, nie można oddzielić jednego od
drugiego, nie jest możliwe uznanie tylko jego aspektu religijnego, zarówno przez jego
wyznawców, jak i przez wyznawców innych religii.
Islamiści wszędzie gdzie zamieszkują, wcześniej czy później dążą do wprowadzenia prawa
sharia, czyli chcą ustroju politycznego z jedną, dominującą religią.
Założenia ustroju totalitarnego są takie, że ustrój ten posiada całkowitą kontrolę nad
społeczeństwem i kontroluje wszystkie aspekty życia publicznego, jak i prywatnego, a zatem
w myśl art.13 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:
„Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich
programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu
a także tych, których program lub działalność dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową,
1
stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo
przewiduje utajenie struktur lub członkostwa ”
oraz powołując się na art.53§5: Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:
„Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko
wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego,
zdrowia, moralności, wolności lub praw innych osób”
Uznajemy za właściwe i zasadne skierowanie powyższej prośby, popartej podpisami
Obywateli, uznając islam za zagrożenie dla wolności obywatelskiej i bezpieczeństwa Państwa
Polskiego.
Chcemy zauważyć, że kierujemy się również dobrem Polskich Tatarów, którzy są
bezpośrednio narażeni na zemstę islamistów za bratanie się z niewiernymi, czyli z nami.
Nie mamy nic na przeciwko temu, aby Polscy Tatarzy nadal z nami zgodnie
koegzystowali i mieli prawo do odprawiania swoich obrządków.
Jednocześnie do czasu podpisania ustawy o zniesieniu wolności religijnej islamu
domagamy się jasnej deklaracji, iż w przypadku pierwszych i jakichkolwiek prób wystąpień
publicznych wyznawców omawianej religii, lub jej/i obrońców, zostanie niezwłocznie
zastosowany art.256 KK:
„Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do
nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze
względu na bezwyznaniowość podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze
pozbawienia wolności do lat 2”
Życzymy Pani Premier dużo zdrowia oraz
obfitych łask Ducha Świętego przez Marię Królową Polski!
W Imieniu Zarządu SMKP
Mirosław Karaśkiewicz
Prezes
W załączeniu:
1. Adres strony z petycjami:
http://www.petycjeonline.com/wniosek_o_zniesienie_wolnosci_religijnej_islamu
2. Artykuł o zakazie islamu w Japonii
2

Podobne dokumenty