Cv trenera ŁUKASZ FURMAŃSKI

Komentarze

Transkrypt

Cv trenera ŁUKASZ FURMAŃSKI
Cv trenera
ŁUKASZ FURMAŃSKI
ur.1983
Wykształcenie:
2009 – 2011
2004 – 2008
Politechnika Poznańska – Wydział Budowy Maszyn i
Zarządzania – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – studia
magisterskie - specjalność zarządzanie jakością
Politechnika Poznańska – Wydział Budowy Maszyn i
Zarządzania – Mechanika i Budowa Maszyn – studia
inżynierski – specjalność konstrukcja i automatyzacja maszyn
Odbyte, wybrane kursy i szkolenia:
2010
2009
2008
2006
2006
2006
Praktyczna nauka technik prezentacji i autoprezentacji –
Fundacja Polska REFA
Audytor wewnętrzny – ISO/TS 16949
Trening dla trenerów – Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu
SIX SIGMA” BLACK BELT TRAINING – Politechnika
Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
KAIZEN, TECHNIKI 5S i TPM W BIURZE, JAPOŃSKIE
TECHNIKI 5S,
TPM – KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE MASZYN – TQMsoft Kraków
Doświadczenie zawodowe:
1.Doświadczenie trenerskie – jako trener przepracował łącznie 247
dni szkoleniowych; w jego szkoleniach uczestniczyło ponad 1000
osób. W podanej liczbie przeprowadził 53 dni szkoleń zewnętrznych
oraz 194 dni szkoleń wewnętrznych.
a) szkolenia zewnętrzne w latach 2010-2012 - prowadzenie
cyklu szkoleń w firmach zewnętrznych z zakresu LEAN, TPM, KAIZEN w
następujących firmach:
1) LEONI Kable Polska, - warsztaty TPM – Autonomiczne Utrzymanie Ruchu
dniowy),
(1 warsztat 2
2) GlaxoSmithKline – Poznań, - warsztaty TPM – Autonomiczne Utrzymanie Ruchu
(1 warsztat 5 dniowy oraz 1 warsztat 4 dniowy) – 28 uczestników),
3) SANDEN Manufacturing Polkowice, - warsztaty TPM – Autonomiczne Utrzymanie Ruchu
(1 warsztat 3 dniowy – 14 uczestników), Akademia Lidera (6 warsztatów 1dniowych –
27uczestn),
4) SINTUR Spółka z o.o., - warsztaty Wprowadzenie do Lean Manufacturing (1 warsztat 2
dniowy – 20 uczestników),
5) HMT Heldener Metalltechnik Polska Sp. z o.o. & Co. Sp.K., - warsztaty z Podstaw
Ciągłego Doskonalenia (4 warsztaty 3 dniowe – 48 uczestników),
6) Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych Lumel S.A. - warsztaty z Podstaw Ciągłego
Doskonalenia (3 warsztaty 1-2 dniowe – 36uczestników), 5S – organizacja stanowisk pracy
(2 warsztaty 1-2dniowe – 24 uczestników) oraz SMED – szybkie przezbrojenia (1warsztaty
2 dniowe – 5 uczestników),
7) PROPART sp. z o.o. – warsztaty SMED – szybkie przezbrojenia (1warsztat 2 dniowy – 10
uczestników),
8) FAMOT Pleszew – warsztaty 5S (2 warsztaty 1-2 dniowe – 21 uczestników
9) Balcerzak i Spółka sp. z o.o. – 2-dniowe warsztaty dla kadry kierowniczej (12 osób) na
temat „Usprawnienie zarządzania parkiem maszynowym poprzez system TPM”
b) szkolenia wewnętrzne przeprowadzone w latach 2006 -2011 w
firmie Mahle Polska sp. z o.o.
1
2
3
4
5
- Wdrażanie Lean Manufacturing / KAIZEN w obszarze produkcji zaworów; 10 szkoleń -100
osób
- Podstawy Ciągłego Doskonalenia – (ok. 15 szkoleń, przeszkolonych około 120 osób)
- 5S - (ok. 30 szkoleń, przeszkolonych około 150 osób)
- TPM - (ok. 30 szkoleń, przeszkolonych około 150 osób)
- Trener KAIZEN - (ok. 5 szkoleń, przeszkolonych około 20 osób)
Doświadczenie zawodowe – biznesowe wynosi 6 lat
i związane jest z zatrudnieniem na stanowisku koordynatora ds. ciągłego
doskonalenia w firmie Mahle Polska sp. z o.o. (od 31.01.2006)
Szczególne osiągnięcia:
2008 – Zdobycie Certyfikatu Instytutu KAIZEN – firma MAHLE
2003/2004 - Zdobycie stypendium Prezesa Rady Ministrów
2002/2003 - Zdobycie stypendium Prezesa Rady Ministrów
Umiejętności:
umiejętności zarządzania projektami, praktyczna znajomość narzędzi Lean
Manufacturing: minimalizacja strat, ciągłe doskonalenie, TPM, SMED, KAIZEN, 5S,
Samodzielność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, umiejętność kierowania,
Motywowania i wspierania rozwoju zespołu, umiejętność zespołowego rozwiązywania
problemów, umiejętności prowadzenia warsztatów, treningów, szkoleń

Podobne dokumenty