Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku

Komentarze

Transkrypt

Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku
Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect
Zarząd Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu ("Spółka") informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2015 r. został
złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na
rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. następujących instrumentów finansowych:
a) 375.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
b) 375.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect".

Podobne dokumenty