Rozjeżdżają Zagościniec i mostek na Czarnej

Komentarze

Transkrypt

Rozjeżdżają Zagościniec i mostek na Czarnej
nr 29 (370) 18 września 2014
Budka
Suflera
poruszyła
Ząbki
W 1975 roku ukazał się ich
debiutancki album „Cień
Wielkiej Góry. Tytułowy
utwór poświęcony został
pamięci dwóch lubelskich
himalaistów: Zbigniewowi Stepkowi i Andrzejowi
Grzązkowi. Na wrześniowy koncert w Ząbkach
przyszło wielu fanów
zespołu >> str. 9
Gospodarzem tegorocznych dożynek Powiatowych był Kazimierz Rakowski, wójt Klembowa. Uczestnikom konkursu przyznano nagrody: I wyróżnienie – Sołectwo
Sitki, gmina Klembów; II wyróżnienie – Sołectwo Podmyszadła,
gmina Jadów; III wyróżnienie
– Wagan Sołectwo, gmina
Tłuszcz >> str. 5
Plony ziemi
wołomińskiej
w Klembowie
Rozjeżdżają
Zagościniec
i mostek
na Czarnej
– (...) ulica 100-lecia w Zagościńcu
została wybudowana w latach 70.
przy ogromnym zaangażowaniu
mieszkańców Zagościńca. Nie
jest to droga przystosowana
do takiej ilości samochodów
ciężarowych – mówi radny
Marek Górski >>str. 3
Samorząd
to nie tylko
przywileje
– Najbardziej cieszę się
z zakupu nowego samochodu
marki Mercedes – Benz dla
OSP Jadów. Samochód wartości 639.000 zł kosztował naszą gminę tylko 80.000
zł reszta pochodziła z dotacji
pozyskanych
(...) – mówi
Dariusz Kokoszka, wójt
Jadowa
>> str. 4
Igor
Sulich
Budżetowa
ściema
4
Paweł
Oleksiak
Strop w domu
jednorodzinnym
7
Marcin
Sasal
10
Dolcan Ząbki
wciąż bez porażki
2
promocja
18 września 2014
Szukasz mieszkania?
Nie przegap Tygodnia Korzyści
na osiedlu Neptun!
Gabinet Rehabilitacji
 dyskopatia,
Wskazania do leczenia:
rwa kulszowa, rwa udowa, rwa barkowa  bóle pleców, krzyża, bioder, kolan
 bóle w klatce piersiowej, zmiany zwyrodnieniowe  drętwienia, mrowienia kończyn górnych
i dolnych  migreny, bóle i zawroty głowy, sztywność karku  bolesny bark, ostrogi piętowe,
zespół cieśni nadgarstka  stany pourazowe (uszkodzenia więzadeł, ścięgien, mięśni)
 stany po zabiegach ortopedycznych  wady postawy (skoliozy, stopy płasko-koślawe, itp)
 zespoły bólowe kobiet w ciąży i profilaktyka okołoporodowa  łokieć tenisisty i golfisty
Wołomin, al. Armii Krajowej 38a
tel. 502-286-940
W dniach 15-20 września dla wszystkich szukających mieszkania w dobrej
podwarszawskiej lokalizacji odbędzie się Tydzień Korzyści na osiedlu Neptun.
W pierwszym etapie popularnego w Ząbkach Osiedla Neptun
sprzedanych zostało już 70%
mieszkań. Tak ogromne zainteresowanie skłoniło Polnord, dewelopera budującego osiedle do
uruchomienia etapu drugiego.
W trzech budynkach zlokalizowanych w kameralnej części osiedla
przy ul. Powstańców powstaje 105
mieszkań o najpopularniejszych
metrażach - od 35 do 116 m2.
Aż 6 dni, od 15-tego do 20-tego
września w Biurze Sprzedaży
Polnordu będzie trwał Tydzień
Korzyści. Na wszystkich czekają
wyjątkowe oferty. Do wyboru będą
mieszkania w programie „MdM”
w bardzo dobrych cenach (np.
3-pokojowe mieszkanie 57m 2
będzie można kupić już za 254
tys. zł), elastyczne harmonogramy płatności (w tym „10/90”),
lub akt notarialny gratis (koszty
wynagrodzenia notariusza, które
ponosi się przy umowie deweloperskiej zapłaci Polnord) - przy
większych mieszkaniach można
będzie zaoszczędzić nawet kilka
tysięcy złotych.
Tydzień Korzyści
na Osiedlu Neptun
już w dniach 15-20 września.
Zapraszamy
do Biura Sprzedaży Polnord SA
przy ul. Powstańców 35.
Tel. 22 110 10 10,
e-mail: [email protected],
www.polnord.pl
OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z
2013 r. poz. 687 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
Starosta Wołomiński
zawiadamia
o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Jadów, złożony w dniu 27 czerwca 2014
r. następnie skorygowany w dniu 12.08.2014r., postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej
na budowie drogi gminnej Wyglądały – Wujówka w km 0+000 – 4+016 gmina
Jadów,
na działkach mieszczących się w liniach rozgraniczających teren niezbędny do
realizacji drogi gminnej:
w obrębie Oble ew. nr: 150 (150/1*, 150/2)
w obrębie Wyglądały ew. nr: 52 (52/1*, 52/2), 12, 17, 47, 51,
w obrębie Wujówka ew. nr 50 (50/1*, 50/2), 51 (51/1*, 51/2), 55 (55/1*, 55/2), 56
(56/1*, 56/2), 57 (57/1*, 57/2), 118 (118/1*, 118/2), 61 (61/1*, 61/2), 117 (117/1*,
117/2), 179 (179/1*, 179/2), 116, 332
xxx/x lub xxx – działki przed podziałem lub nie podlegające podziałowi
(xxx/x*) - działki powstałe w wyniku podziału nieruchomości, leżące w granicach lokalizacji inwestycji
(xxx/x) – działki powstające w wyniku podziału, leżące poza granicami lokalizacji inwestycji
i na działkach położonych poza liniami rozgraniczającymi teren niezbędny do
realizacji drogi gminnej , na których przewidziano przebudowę dróg innej kategorii:
w obrębie Oble ew. nr 91
w obrębie Wyglądały ew. nr 1
w obrębie Wujówka ew. nr 152, 300
Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego
można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3
Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 5 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn
9-17, wt 12-16, śr 8-16, czw12-16, pt 8-16 oraz składać uwagi i wnioski dotyczące
przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od publikacji niniejszego obwieszczenia.
Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane
materiały.
www.zyciepw.pl
Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
relacje video z wydarzeń na www.zyciepw.pl
3
powiat
Z Markiem Górskim, mieszkańcem Zagościńca i wołomińskim radnym o objeździe spowodowanym
remontem mostu w Czarnej na trasie Radzymin - Wołomin i rozjeżdżaniu ulicy powiatowej 100-lecia
w Zagościńcu, rozmawia Teresa Urbanowska.
Rozjeżdżają Zagościniec
i mostek na Czarnej
– Rozmawiamy od kilku tygodni
na temat sytuacji komunikacyjnej na terenie miejscowości
Zagościniec w gminie Wołomin.
Próbuje Pan zainteresować tym
problemem decydentów ale i
opinię publiczną. W czym jest
problem. Przecież trwa remont –
więc będzie wkrótce lepiej?
– Problem jest w tym, że nieprzemyślany został objazd w związku
z modernizacją drogi wojewódzkiej 635 na odcinku Wołomin-Radzymin.
Skierowano ruch
samochodów na
nieprzygotowaną i zniszczoną powiatową drogę
100-lecia w
Zagościńcu, a także
na mostek
na rzece Czarna w Czar-
nej. Obserwując trwające prace
remontowe mam wrażenie, że nic
się na tej budowie nie dzieje. Po
kolei mijają terminy zakończenia
i oddania inwestycji do użytku jednak dalej nie widać zmian. Kolejny
termin zakończenia tej inwestycji
wyznaczono na grudzień – ale
i on zaczyna wyglądać na coraz
mniej realny. Budowa nadal tkwi
w martwym punkcie.
– Może nie ma Pan racji, bo inwestycja wymaga dodatkowych
prac, nie zawsze widocznych i zrozumiałych dla
obserwatora z boku?
– Rozmawiałem z kilkoma przedstawicielami
firm prowadzących podobne budowy. Twierdzą
oni, że maksymalny czas
realizacji takiej inwestycji
wynosi do trzech miesięcy.
A to ciągnie się już od
maja. Mieszkańcy pytają
o to kto płaci za przestój
maszyn i urządzeń, które zaangażowano do tej inwestycji, za
wejście w teren itp. Jako radny
ale i mieszkaniec Zagościńca,
próbuję znaleźć odpowiedź na te
pytania. Wspólnie z Radą Sołecką
rozmawiamy z przedstawicielami
poszczególnych szczebli samorządu, z urzędnikami, piszemy pisma
ale niestety brak jest reakcji.
– Prędzej czy później inwestycja
będzie zrealizowana, może niepotrzebnie się Pan niepokoi?
– Chciałbym przypomnieć, że
ulica 100-lecia w Zagościńcu
została wybudowana w latach 70.
przy ogromnym zaangażowaniu
mieszkańców Zagościńca. Nie
jest to droga przystosowana do
tak ogromnej – jak to ma miejsce
obecnie – ilości rozjeżdżających
ją samochodów ciężarowych.
Codzienny ruch dużej liczby
pojazdów powoduje ogromne
zniszczenie nawierzchni jezdni.
Mieszkańcy coraz częściej narze-
– Chciałbym przypomnieć, że ulica
100-lecia w Zagościńcu została wybudowana w latach 70. przy ogromnym zaangażowaniu mieszkańców
Zagościńca. Nie jest to droga
przystosowana do tak ogromnej
– jak to ma miejsce obecnie –
ilości rozjeżdżających ją samochodów ciężarowych – mówi
radny Marek Górski
kają również na pojawiające się
na ścianach ich budynków pęknięcia. Pytają kto zrekompensuje
im te straty. Część mieszkańców
już dziś planuje zwrócić się do
zarządcy drogi o odszkodowanie
wynikające z tytułu poniesionych
szkód. A to nie jedyne uciążliwości
wynikające z rozciągającej się w
czasie inwestycji.
– Na co jeszcze uskarżają się
mieszkańcy Zagościńca?
– Na newralgicznym odcinku tej
rozjeżdżanej drogi 100-lecia, pod
jezdnią znajduje się rów przepustowy, który nie wytrzymuje
nacisku i zaczyna pękać. Co stanie
się, jeśli przepust nie wytrzyma,
czy wymyślimy kolejny objazd?
Kilka miesięcy temu odbyło się
spotkanie z mieszkańcami, na
którym wiele mówiono o problemach związanych z wodami
gruntowymi. Uczestnicy spotkania zwrócili takżę uwagę na zły
stan ulicy 100-lecia, na której po
każdym deszczu gromadzi się
ogromna ilość wody. Mimo wielu
deklaracji do dnia dzisiejszego
nikt nie próbował rozwiązać tego
problemu.
– Czy zniszczona droga to jedyny problem?
– W ostatnim czasie wiele mówiono o poprawie bezpieczeństwa w
okolicy szkoły podstawowej. Jak
do tej pory nic się nie zmieniło.
Wręcz przeciwnie, wzmożony
ruch, zniszczona ulica i stojąca
na niej woda nie służą poprawie
bezpieczeństwa.
Mimo policyjnych ostrzeżeń coraz więcej osób pada ofiarami oszustów na tzw. „na wnuczka”. Starsze
osoby, które czasem oddają nieznajomym wszystkie oszczędności, a nawet biorą kredyty, aby pomóc rzekomym najbliższym, nie mają świadomości, że stają się ofiarami zorganizowanych grup przestępczych.
Uwaga oszuści znów atakują...
podają się za wnuczka,
policjanta, funkcjonariusza CBŚ-u
Członkowie tych grup telefonując do nieświadomych zagrożenia starszych ludzi podają się
już nie tylko za wnuczków czy
innych krewnych, ale coraz częściej za policjantów CBŚ-u bądź
funkcjonariuszy zajmujących się
rozpracowywaniem oszustów na
tzw. „wnuczka”. Tylko w ciągu kilku
ostatnich dni policjanci garnizonu
stołecznego odnotowali kilkanaście
tego typu oszustw. Policjanci radzą,
aby przed przekazaniem pieniędzy
nieznanym nam osobom,
wykonać telefon do będącego
w potrzebie krewnego lub do
najbliższej jednostki policji.
Przestępcy oszukują starsze, samotnie mieszkające osoby. Przekonują, że są
członkami ich najbliższej
rodziny w nagłej potrzebie
finansowej. Bezwzględnie
okradają z oszczędności całego życia. Żerują na ludzkiej
życzliwości i dobroduszności.
Podają się już nie tylko za członków rodziny - wnuka, kuzyna,
siostrzeńca lub siostrzenicę.
Coraz częściej wmawiają starszym
osobom, że są funkcjonariuszami
CBŚ-u lub policjantami grupy zajmującej się rozpracowywaniem się
oszustów na tzw. „wnuczka”.
Podając się za funkcjonariuszy
policji przekonują starsze osoby, że
rozpracowują zorganizowaną grupę
przestępczą i proszą, aby im w tym
pomóc. Ta pomoc ma polegać na
przekazaniu gotówki. Dzięki temu
będą mogli zatrzymać prawdziwych
przestępców oszukujących starsze
osoby na tzw. „wnuczka”. W rzeczywistości są przestępcami, nie
mającymi nic wspólnego z policją.
Jedynym ich celem jest wzbogacenie się kosztem ludzkiej krzywdy.
W przypadku podawania się za
członków rodziny sposób działania
oszustów jest bardzo charakterystyczny i w każdym przypadku
podobny. Sprawcy nawiązują telefonicznie kontakt z wytypowanymi osobami. Zwracają się z pilną
prośbą o pożyczenie pieniędzy. Powodów, jakie podają żądając nagłej
wielotysięcznej „pomocy” jest wiele.
Ostatnio,
coraz częściej jest to
historia o wypadku drogowym,
którego rzekomo mają być sprawcami i proszą o pieniądze, które
mają pomóc w „wykupieniu się i
zwolnieniu z aresztu”. Po wyrażeniu
zgody na pożyczkę, zgłasza się po
nią ktoś inny, zapowiedziany przez
oszusta, jako osoba godna zaufania,
która w imieniu rzekomego członka
rodziny odbiera pieniądze. Niekiedy
oszuści umawiają się na spotkanie
pod bankiem, aby szybko zabrać
gotówkę.
Oszuści wyłudzają pieniądze
w kwocie od kilkuset do nawet
kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Biuro reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
Wczoraj na terenie Warszawy został
oszukany 81-latek, który uwierzył,
że rozmawia z policjantem. Przekazał fałszywemu funkcjonariuszowi
30 tysięcy złotych, które wcześniej
pobrał z banku, zaciągając przy tym
kredyt. Kiedy mężczyzna zorientował się, że padł ofiarą oszustów, było
już niestety za późno.
Dlatego zasada „ograniczonego
zaufania” do nieznajomych obowiązuje nie tylko dzieci. Dorośli
często o niej zapominają, stając
się ofiarami własnej łatwowierności i braku rozwagi .
Oszuści wykorzystują ufność
oraz dobre serce osób, które
nie potrafią odmówić pomocy
Żerują na ludzkiej
życzliwości i dobroduszności. Podają
się już nie tylko za
członków rodziny
- wnuka, kuzyna, siostrzeńca lub siostrzenicę.
Coraz częściej wmawiają
starszym osobom, że są
funkcjonariuszami CBŚ-u
lub policjantami...
w trudnej sytuacji. Najczęściej są to
osoby starsze, choć takich „naiwnych” nie brakuje i wśród młodych.
„Zakupowe okazje” domokrążców,
niespodziewane telefony od dawno
niewidzianych wnuków, siostrzenic
czy kuzynów, jak również osób
podających się za policjantów nie
muszą zakończyć się naszą finan-
sową porażką, jeżeli będziemy
przestrzegać kilku podstawowych
zasad, o które apeluje Policja:
W przypadku prośby o nagłą pożyczkę, zawsze należy:
 poprosić o osobisty kontakt z
osobą, podającą się za naszego
krewnego  nie ulegać presji czasu, którą wytwarzają oszuści, aby
osiągnąć swój cel  skontaktować
się z innymi członkami rodziny w
celu zweryfikowania „tragicznej”
informacji, która miała być powodem pożyczki.
W przypadku jakichkolwiek
podejrzeń , że nie jest to członek
rodziny, czy prawdziwy funkcjonariusz tylko oszust lub w chwili, gdy
telefonująca osoba postępuje w
podany powyżej sposób PROSIMY
O NATYCHMIASTOWE POWIADOMIENIE POLICJI – pod
numerami alarmowymi 997 lub 112
(z telefonów komórkowych).
Zdarzenia, o których mowa,
należą do przestępstw bardzo uciążliwych społecznie. W związku z tym
policjanci podejmują liczne działania profilaktyczne ukierunkowane
na zmniejszenie ilości tych przestępstw, np. poprzez rozklejenie
ulotek w tablicach informacyjnych
osiedli i na klatkach schodowych
budynków. Policjanci w ten sposób
starają się dotrzeć z informacją o
sposobie działania przestępców do
wszystkich mieszkańców i uwrażliwić ich na okoliczności takich
zdarzeń. Dzielnicowi prowadzą
indywidualne rozmowy w trakcie
obchodu rejonu służbowego dotyczące problematyki bezpieczeństwa
w miejscu zamieszkania oraz docierają do domów seniora.
KSP
„Płatne ogłoszenie”
Edward M. Urbanowski
Czy w Polsce jest jeszcze możliwy dialog społeczeństwa z rządzącymi? Mam
wrażenie, że chyba jest już za późno, bo już nikt z nikim nie chce rozmawiać. A
przecież są zagadnienia, o których powinniśmy mówić, jak chociażby o społecznym
przyzwoleniu dla rządu w sprawie głosowania nad nowym pakietem klimatycznym
na Forum Rady Europy. W minioną sobotę liderzy trzech największych polskich
central związkowych musieli zwrócić się w płatnym ogłoszeniu prasowym z apelem,
aby na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej polski rząd w całości odrzucił
ten projekt, gdyż innej drogi kontaktu z Panem Premierem nie mieli. Rząd z nimi
nie rozmawia!
Oto ten apel: „My niżej podpisani, Przewodniczący Central Związkowych Piotr Duda z NSZZ „Solidarność”; Jan Guz z OPZZ i Tadeusz Chwałka z Forum
Związków Zawodowych” - w poczuciu odpowiedzialności za kraj, zwracamy się do
Rządu RP w imieniu pracowników i ich rodzin oraz tych wszystkich, dla których
ważny jest los kraju, o odrzucenie na najbliższej Radzie Europejskiej założeń nowej
polityki klimatycznej nazywanej Pakietem 2030.
Pomimo tego, że obecnie obowiązujący pakiet klimatyczny jest nadal nieskuteczny i bardzo kosztowny, Komisja Europejska proponuje podwyższenie celu
redukcyjnego do 40 procent oraz dodatkowe
zwiększenie udziału energetyki odnawialnej.
(...) już nikt z nikim
Wraz z propozycją Komisji Europejskiej (KE)
nie chce rozmawiać.
wprowadzony zostaje tzw. mechanizm stabiA przecież są zagadnielizujący, którego zadaniem jest zmniejszenie
nia, o których powinliczby uprawnień do emisji CO2 przeznaczonych do sprzedaż w celu zwiększenia ich ceny.
niśmy mówić, jak choTo ręczne sterowanie wolnym rynkiem.
ciażby o społecznym
Głównym efektem wdrażania takiej
przyzwoleniu dla rządu
polityki będzie trzykrotny wzrost hurtowych
w sprawie głosowania
cen energii elektrycznej i ciepła, które sponad nowym pakietem
woduje dalsze rozszerzenie sfery ubóstwa
klimatycznym
energetycznego oraz zmniejszenie konkuna Forum Rady Europy.
rencyjności przemysłu skutkujące wzrostem
bezrobocia – utrata blisko miliona miejsc
pracy w Polsce. Dodatkowo realizacja założeń Pakietu 2030 spowoduje spowolnienie wzrostu PKB o 1,8 procenta do roku 2030 oraz ograniczenie zdolności
do realizacji polityki energetycznej i gospodarczej zgodnej z interesem polskiej
gospodarki i społeczeństwa.
Wdrożenie tak kosztownego projektu w sytuacji światowego kryzysu gospodarczego i napiętej sytuacji międzynarodowej nie będzie możliwe przy zachowaniu
spokoju społecznego i warunków zapewniających zdolność rządu do wykonywania
elementarnych powinności na rzecz społeczeństwa. Narazi również nasz kraj na
dalsze uzależnienie od dostaw rosyjskiego gazu.
Zwracamy uwagę, że propozycje KE nie dadzą się naprawić niewielkimi
zmianami. Potrzebna jest gruntowna zmiana podejścia uwzględniająca specyfikę
poszczególnych krajów, a także nową sytuację międzynarodową, jaka powstała
w wyniku kryzysu na Ukrainie. Obowiązkiem rządu jest uczynić wszystko, aby
maksymalnie zabezpieczyć potrzeby bytowe i miejsca pracy naszych obywateli oraz
stworzyć warunki dla dynamicznego rozwoju gospodarczego kraju.
Dlatego, mając na uwadze skutki wdrożenia propozycji Pakietu 2030, które – w
opinii wielu specjalistów – spowodują zagrożenie bytu dużej części społeczeństwa
naszego kraju, oraz bezpieczeństwa energetycznego i ekonomicznego państwa,
zwracamy się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie propozycji KE
dotyczącej polityki klimatyczno – energetycznej na lata 2020 – 2030 w całości”.
Sorry, to nie tak ma wyglądać społeczny dialog na Wisłą!
Szanowny wyborca,
czy irytujący petent?
Mariusz Rudnicki
Dużo czasu i treści poświęcone
zostało na określenie i uczenie czym
jest społeczeństwo obywatelskie.
Pochodną takiego społeczeństwa jest samorząd obywatelski.
Teoretycznie, mając demokrację i
dokonując demokratycznego wyboru
takiego samorządu, można by uznać,
że taki samorząd istnieje. Jednak
czy na pewno? Czy jest to samorząd
obywatelski, czy tylko demokratycznie wybrany? Samorząd obywatelski
to nie forma wyboru, to idea jaka
przyświeca osobom które demokratycznie zostały wybrane.
W samorządzie obywatelskim, to
obywatel jest w centrum uwagi.
Samorząd jest jedynie narzędziem społeczeństwa obywatelskiego w zaspokajaniu jego potrzeb.
A jak jest faktycznie? Czy nasz
samorząd można uznać za obywatelski?
Czy na co dzień jesteśmy szanownym wyborcą, czy też irytującym
petentem?
W społeczeństwie obywatelskim
spotkania samorządowców z mieszkańcami są okazją do zebrania opinii
na temat jakości samorządu jak i
oczekiwań od niego, a tak nielubiane
konsultacje społeczne są formą zapoznania się ze zdaniem tych, którzy
samorządowców wybierają.
Jeżeli obywatele muszą swoje
opinie wykrzykiwać podczas demonstracji lub pikiet, to oznacza to, że
samorządu obywatelskiego nie ma.
Jeżeli dochodzi do szukania
podstaw prawnych aby te krzyki
wyeliminować i uciszyć, to mamy
już przedsionek patologii władzy,
która uważa się za lepszą od swych
wyborców, która jest gotowa narzucać wyborcom swoje własne zdanie
i podejmować decyzje wbrew woli
wyborców.
Jak nazwać taki samorząd?
Można by argumentować, że
każdorazowe konsultowanie każdej
decyzji z mieszkańcami może całkowicie uniemożliwić funkcjonowanie
samorządu?
Czy na pewno?
Samorządowiec to służba, czasochłonna, wymagająca wielu wyrzeczeń, w tym czasie, który musi
poświecić na rozmowę z wyborcami,
szczególnie, gdy jego decyzje są
sprzeczne z intencjami i hasłami
z którymi szedł do wyborów. Wyborca dokonując wyboru kieruje się
przekonaniem, że samorządowiec
będzie realizował to, co podczas
kampanii zapowiada, i na realizację
tego otrzymuje mandat zaufania od
wyborcy.
Jeżeli w trakcie pełnienia funkcji
jego decyzje mijają się z interwencjami głoszonymi podczas wyborów, to
jego obowiązkiem jest dopełnienie
wszelkich starań aby o tej zmianie
kierunków swoich działań porozmawiać z wyborcami.
Wierzę, że taki samorząd jest
możliwy i coraz więcej mamy w kraju
takich przykładów. Jest ich jednak
nadal za mało i na pewno nie mamy
takiego samorządu u nas.
Jako wyborcy pomyślmy o tym
teraz, gdy niebawem będą wybory
samorządowe. Zastanówmy się jak
dotychczas podejmowali decyzje
obecni samorządowcy i sprawdźmy,
czy te decyzje były obywatelskie. Ile
w tych działaniach było służby a ile
aroganckiego narzucania własnego
zdania, które mijało się z tym co zapowiadane było w kampanii wyborczej, takiej jak ta, która nas czeka.
Wszystkim życzę powodzenia ;-)
Życie Powiatu na Mazowszu - tygodnik bezpłatny
Wydawca: PHU „Logos” s. c.
Redaktor naczelny: Edward M. Urbanowski. Redaguje Zespół.
Adres Redakcji: 05-200 Wołomin, ul. Wileńska 36a, tel./fax 22 787 77 83, tel. kom.
698 655 256, www.zyciepw.pl, e-mail: [email protected] Redakcja nie zwraca tekstów
niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść
płatnych reklam i anonsów. Kolportaż - 22 776 17 76.
www.zyciepw.pl
więcej wiadomości na www.zyciepw.pl
Budżetowa ściema
Igor Sulich
Początek września to już tradycyjnie
miesiąc, w którym od wszystkich zainteresowanych władze samorządowe przyjmują wnioski do budżetu na kolejny rok.
Lista pobożnych próśb i gróźb może
być krótka, jak i długa, wiadomo papier
wszystko przyjmie, zwłaszcza na finiszu
czteroletniej kadencji władz samorządowych. Pytanie tylko, czy w naszych
wołomińskich realiach bieganie do
urzędowego sekretariatu z listą życzeń
ma jeszcze jakiś sens, czy też powoli nie
odchodzi do lamusa…?
Uważam, że tak też się już stało, a
owe pisanie postulatów, w dzisiejszych
czasach to nie tyle relikt przeszłości, co
fikcja i fantasmagoria.
Mam świadomość, jak ważnym elementem samorządowej układanki jest
zaangażowanie lokalnej społeczności i
jak tylko mogę, zawsze popierać będę
każdą oddolną inicjatywę. Dlatego też
chciałbym uzasadnić swoją niechęć
do, mającego wieloletnią tradycję,
wnioskowania.
Para idzie w gwizdek, a nie w kocioł.
Przykro jest patrzeć, jak niweczona jest,
energia i często bezinteresowne zaangażowanie mieszkańców chodzących i
zbierających podpisy pod tym, czy innym
wnioskiem, a następnie koniec końców
osoby takie zostają odesłane z przysłowiowym kwitkiem. Z racji „bliżej nieokreślonych przyczyn”, znaczna część
takich wniosków okupiona prywatnym
czasem zainteresowanych przepada z
kretesem. Pozostaje zawód, zniechęcenie i obojętność, przecież próbowaliśmy,
nie wyszło, niewiele da się zrobić… liczba zmotywowanych i zaangażowanych w
życie społeczne topnieje w oczach, a to
nie jest dobry scenariusz zwłaszcza dla
mieszkańców…
Praprzyczyną tego zjawiska jest
obserwowana obecnie partyzantka inwestycyjna, marnotrawstwo publicznych
pieniędzy i ewidentne przykłady braku
perspektywicznego myślenia, które skutecznie uszczuplają budżet na przyszłe
zadania i zniechęcają do działania nawet
największych entuzjastów.
Czy można realnie mówić o realizacji potrzeb mieszkańców w mieście,
w którym:
- podmioty gospodarcze będące
własnością gminy, czyli nas wszystkich
tu mieszkających, wydają publiczne
pieniądze, by smarować pozwy sądowe
przeciw swoim klientom, przeciwnikom
rozbudowy instalacji przetwarzania
odpadów komunalnych, nie tylko z
Wołomina...
- forsowane są za grube miliony
zbędne inwestycje w wyborcze fajerwerki. Tutaj dyżurnym przykładem jest
budowa za 5, a może i w rzeczywistości
za 6 lub 7 milionów złotych parku„miejsca wytchnienia i odpoczynku”,
przy ruchliwej drodze wojewódzkiej 634.
Jednocześnie inwestycje niezbędne dla
zabezpieczenia przyszłości najmłodszych, odkładane są na później, w bliżej
nieokreśloną przyszłość. Chociażby
szkoła podstawowa numer 3, w centrum
miasta, z najlepszymi wynikami uczniów
w 50 tysięcznym mieście, która od lat
czeka na salę gimnastyczną.
- na szybko i na „telefon od przyjaciela” przywracane są do chwilowej użyteczności porozjeżdżane ulice, a milion
lub dwa na przebudowę remontowanej
Praprzyczyną tego zjawiska jest obserwowana
obecnie partyzantka
inwestycyjna, marnotrawstwo publicznych pieniędzy
i ewidentne przykłady
braku perspektywicznego
myślenia, które skutecznie uszczuplają budżet na
przyszłe zadania i zniechęcają do działania nawet
największych entuzjastów.
dwa lata temu ulicy Kościelnej albo
budowę ronda, bez właściwego odwodnienia, czy rury kanalizacji deszczowej
w drodze gruntowej już praktycznie
nikogo nie dziwią
- priorytetem jest stawianie kolejnych pomników, zupełnie zapominając o
tych, które już są, chociaż przepraszam,
na 24 godziny przed uroczystościami
Dnia Sybiraka zaczęto ekspresowe
obkładanie szlachetnym granitem obelisku poświęconego Zesłańcom Sybiru
i Osobom Represjonowanym w latach
1939 – 56 (pewnie do wyborów postoi i
się nie rozklei).
Czy w takich warunkach uzasadnionym jest wierzyć w skuteczność
wniosków podpisywanych, przez setki
zainteresowanych zmienianiem swojej
najbliższej rzeczywistości …?
Ja już przestałem,
Życie Powiatu w skrócie
Dąbrówka
• V Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw. 6
września odbyła się 5 edycja Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw. W tym roku delegacje wybranych rejonów rywalizowały
ze sobą w Wolicy k. Starych Załubic. Z Gminy Dąbrówka udział wzięły
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Dąbrowianki”.
• Dożynki Powiatowo- Gminne w Klembowie. W minioną niedzielę w Klembowie odbyły się Dożynki Powiatowo- Gminne. Tradycyjnie rozpoczęły się Mszą Świętą, celebrowaną przez Proboszcza Parafii
św. Klemensa ks. Fabiana Powałę. Oprawę muzyczną zapewnił chór
miejski z Wołomina „Cantus Cordis”. Następnie wyłoniono laureatów
rywalizujących o najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Nagrody otrzymały
również delegacje reprezentujące gminę Dąbrówka: Towarzystwo Gospodyń Wiejskich „Nadbużanki” z Kuligowa i Koło Gospodyń Wiejskich
z Chajęt. W programie dożynkowym było wiele atrakcji, które zachęcały
mieszkańców powiatu do wspólnego świętowania.
• V Powiatowe Zawody Sikawek Strażackich. 14 września 2014r.
na stadionie miejskim w Tłuszczu odbyły się V Powiatowe Zawody
Sikawek Strażackich. Strażacy z 15 jednostek Powiatu Wołomińskiego
rywalizowali ze sobą w 2 kategoriach: wierność epoce i ćwiczenia
sprawnościowo – bojowe. Gminę Dąbrówka reprezentowały jednostki
OSP Kuligów i Chajęty. Jednostka z Chajęt zdobyła I miejsce w ćwiczeniach sprawnościowo-bojowych.
Zielonka
• Bezpłatne spotkanie MAMA WIE! odbędzie się 28 września - to
kolejna edycja cieszących się dużym zainteresowaniem spotkań MAMA
WIE! Projekt jest skierowany do kobiet w ciąży i świeżo upieczonych
rodziców. Odbędzie się w 12 miastach w Polsce. Misją przedsięwzięcia,
w myśl haseł: MAMA WIE!, MAMA CZUJE!, MAMA ROZUMIE! jest
uświadomienie przyszłym mamom, że instynkt macierzyński pomoże
im prawidłowo i z największą dbałością opiekować się dzieckiem. Zaproszeni goście poszerzą ich umiejętności i rozwieją wszelkie wątpliwości.
Prelegenci przekażą uczestnikom rzetelną wiedzę dotyczącą pielęgnacji
i rozwoju dziecka od pierwszych chwil jego życia. Spotkanie w Zielonce
odbędzie się w dniu 28.09.2014 r. (niedziela) w godz. 10:30-13:30 w
Hotelu Trylogia przy ul. Poniatowskiego 46. Bezpłatne warsztaty będą
miały charakter wykładów, prezentacji, a także indywidualnych rozmów
ze specjalistami z zakresu m.in. fizjoterapii, psychologii czy pielęgnacji
dzieci. Gościem specjalnym wszystkich spotkań będzie pan Paweł Zawitkowski, fizjoterapeuta NDT-Bobath, specjalizujący się w terapii neurorozwojowej, oddechowej i terapii jedzenia. Od lat doradza rodzicom
jak przez dotyk, ruch oraz zwariowane pomysły wspierać prawidłowy
rozwój ich dzieci. Warsztaty MAMA WIE! to inicjatywa bezpłatna,
dostępna dla wszystkich zarejestrowanych. Wszelkie informacje oraz
formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie www.mama-wie.pl
oraz na facebook’u www.facebook.com/warsztatymamawie.
www.zyciepw.pl
powiat
18 września 2014
niem. Zasądził nam do wypłaty całą
zaległą kwotę, koszty procesu w
wysokości 56.279,00zł., plus bardzo
wysokie odsetki ustawowe liczone
od dnia 26 maja 2011r. do dnia zapłaty, w kwocie 339.971,38 zł.. Można
było przeciągnąć tę sprawę i składać
apelacje tak, by rozstrzygnięcie sprawy przedłużyć w czasie. Szanse na
wygranie apelacji prawnicy ocenili
jednak na małą, a odsetki cały czas
by rosły. Nie chcąc narażać Gminy
na dalsze koszty, zrezygnowaliśmy
z apelacji. Była to bardzo trudna
– O sukcesach mijającej kadencji
każdy samorządowiec chętnie
opowiada, trudniej mówi się o
problemach a ja o nie właśnie
chciałabym Pana zapytać – czy
Gmina Jadów napotkała na jakieś
większe problemy w obecnej
kadencji?
– Największą bolączką Gminy Jadów
jest przegrana sprawa z firmą, która
wybudowała drogę w miejscowości
Kukawki. Inwestycja gminna powinna zakończyć się przed objęciem
przeze mnie funkcji Wójta. Poprzedni Wójt wyłonił i podpisał umowę z
wykonawcą, który miał zakończyć
budowę. Niestety firma nie wykonała inwestycji w terminie i zwróciła się
o przedłużenie terminu. Poprzedni
Wójt uznał, że nie ma podstaw do
przedłużenia terminu, ponieważ
podobna droga w tym samym czasie
i warunkach została wykonana w
miejscowości Sitne, a wykonawca ociągał się w pracy i szukał
przeszkód, aby przedłużyć termin.
Po wyborach wykonawca zwrócił
się do mnie z tą samą prośbą. Ja
również nie przedłużyłem terminu, ponieważ uznałem, że należy
wymóc od wykonawcy dotrzymania warunków podpisanej umowy.
Inwestycja zakończyła się dopiero
12 kwietnia 2011r. Została wykonana bez zastrzeżeń co do jakości,
jednak termin był przekroczony o
147 dni. Zgodnie z obowiązującą
umową naliczyliśmy karne odsetki
i potrąciliśmy z wynagrodzenia
wykonawcy. Okazało się, że była to
bardzo wysoka kwota 817.238,89zł.,
spowodowana bardzo wysokimi
odsetkami karnymi zapisanymi w
umowie, za każdy dzień zwłoki. Nie
mogłem obniżyć tej kwoty, ponieważ nie mam takich kompetencji
i mógłbym być posądzony o nie
dochodzenie korzyści materialnych
dla Gminy – a więc narazić Gminę
na straty. Nie było dobrego wyjścia
z tej sytuacji. Po zasięgnięciu opinii
prawników poszedłem wskazaną
przez nich drogą. Firma wstąpiła na
drogę sądową, aby odzyskać wynagrodzenie. Wszyscy twierdzili, że nie
wygramy całej kwoty, ale Sąd oceni,
ile należy wypłacić, a ile zatrzymać.
Niestety Sąd nie podzielił naszego
zdania. Sędzia, po przesłuchaniu
kilku świadków i dwóch biegłych
wydał wyrok - moim zdaniem bardzo krzywdzący naszą Gminę. Wziął
pod uwagę opinię drugiego
biegłego, a odrzucił
pierwszego, która
była dla nas korzystna. Stwierdził, że
wykonawca wykonał pracę z opóźnieniem nie z
jego winy, czyli nie było
zwłoki z
wykona-
największy sukces jadowskiego
samorządu w bieżącym roku?
– Najbardziej cieszę się z zakupu
nowego samochodu marki Mercedes – Benz dla OSP Jadów. Samochód wartości 639.000 zł kosztował
naszą Gminę tylko 80.000 zł reszta
pochodziła z dotacji pozyskanych
 WFOŚiGW 159.900 zł  Komendanta Wojewódzkiego Państwowej
Straży Pożarnej 100.000 zł  Komendanta Głównego PSP150.000
zł  Zarządu Wojewódzkiego ZOSP
150.000 zł
bardzo duży stopień zwodociągowania gminy.Budowanyobecniewodociąg
ma też stosunkowo mało przyłączy
na 1 km i nie zaliczamy się do gmin
najbiedniejszych. Otrzymana dotacja
pozwoli nam na rezygnację z kredytu
z WFOŚiGW na ten cel. Czekamy na
rozstrzygnięcie konkursu na utylizację
azbestu oraz na dotację za termomodernizację szkoły w Myszadłach, która
wbieżącymrokuzostaławykonanawraz
zzagospodarowaniemterenuprzyległego. Zostały wybudowane nowe drogi z
nawierzchniąbitumicznąwZawiszynie,
Z Dariuszem Kokoszką, wójtem Gminy Jadów rozmawiamy o blaskach
i cieniach mijającej kadencji oraz o konsekwencjach decyzji podejmowanych
w kolejnych kadencjach i ich wpływie na bieżące funkcjonowanie gminy.
Samorząd
to nie tylko
przywileje
sprawa, która kosztowała mnie wiele
zdrowia. Na szczęście poniesione
straty pokryjemy z odzyskanego
podatku VAT z Urzędu Skarbowego od zrealizowanej inwestycji
wodociągowej.
– To może teraz trochę pozwolę
się pochwalić – jaki więc był
Pozyskanie dotacji wymagało wielu
starań i ogromnego wysiłku, ale było
warto. Mimo iż sceptycy twierdzili,
że jest to niemożliwe – zadanie
zrealizowałem. Moim znajomych
i przyjaciołom, bardzo dziękuję za
pomoc
– W takim razie czy Jadów może
spodziewać się, jeszcze przed
końcem trwającej kadencji, miłych niespodzianek? Czy Pan liczy
na jakieś sukcesy w tym roku?
– Oczywiście, przecież rok się jeszcze nie skończył. Na razie czekamy
na podpisanie umowy na dofinansowanie budowy SUW Sulejów i
wodociągu Sulejów i Wólka Sulejowska (w trakcie realizacji) na
kwotę 1.675.416,00zł.. Jesteśmy
już na pierwszym miejscu na liście
rezerwowej. Nie dostaliśmy się na
listę podstawową, ponieważ mamy
Nowinkach i Podmyszadłach, wybudowana sieć kanalizacyjna w Adampolu,
centralne ogrzewanie w budynkach filii
biblioteki w Sitnem, Zawiszynie i OSP
Myszadła, chodnik w Nowym Jadowie
i wiele innych. Przygotowywane są
projektybudowydrógznawierzchniami
bitumicznymidownioskowaniaośrodki
unijne w następnych latach.
Złożyliśmy też wniosek o środki na
budowę chodnika przy Szkole Podstawowej w Urlach, ale to zadanie będzie
realizowane dopiero w przyszłym roku.
Mam nadzieję, że mieszkańcy dostrzegli pozytywne zmiany zachodzące w
Gminie Jadów i w jesiennych wyborach
samorządowych obdarzą mnie i grupę
moich przyjaciół mandatem zaufania,
bym mógł wykorzystać już zdobyte
doświadczenie i w nowej perspektywie
unijnej 2014-2020 pozyskać jeszcze
więcej funduszy dla naszej gminy.
– Najbardziej cieszę się z zakupu nowego
samochodu marki Mercedes – Benz
dla OSP Jadów. Samochód wartości 639.000 zł kosztował naszą
Gminę tylko 80.000 zł reszta
pochodziła z dotacji pozyskanych
(...) choć sceptycy twierdzili, że
jest to niemożliwe – zadanie
zrealizowałem – mówi Dariusz
Kokoszka, wójt Jadowa.
– Dokładnie w 75 rocznicę ataku Związku Radzieckiego na Polskę podczas II wojny światowej,
w Ossowie, który w 1920 r. był świadkiem „Cudu nad Wisłą” Ukraińcy czekają na swój własny „cud”
- czytamy w zaproszeniu na spotkanie zainicjowane przez społeczność ukraińską Warszawy.
Z nadzieją na ukraiński Ossów
W środę 17 września w Ossowie
odbyła się uroczystość zainicjowana
przez społeczność ukraińską mieszkającą w Warszawie, która – o czym
przekonywali goszczący tego dnia w
Ossowie Ukraińcy - miała pokazać
jedność Polaków i Ukraińców, ma
też być inspiracją do wspólnego
przeciwstawienia się brutalnej agresji ze strony putinowskiej Rosji – w
obronie wspólnej Europy.
Te aspekty zostały mocno podkreślone w krótkim wystąpieniu
młodej Ukrainki, które zebrani
nagrodzili brawami.
– Dziś to my szukamy swojego
Ossowa. Czy będzie nim Iłowajsk,
czy Mariupol tego jeszcze nie wiemy,
ale z pewnością nie zabraknie nam
sił do obrony swoich granic. Jesteśmy tutaj, ponieważ swoją obecnością, chcemy potwierdzić naszą wiarę w zwycięstwo. Polska, jak żaden
inny kraj, wspiera naród ukraiński.
Chcemy dziś podziękować za waszą
pomoc. Nasza obecność w Ossowie
ma być również wyrazem wsparcia
dla naszych rodzin przebywających
na Ukrainie i wszystkich rodaków,
wyrazem wytrwałości i nadziei na
lepszą przyszłość – mówiła Natalia
Panchenko, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Euromajdan
Warszawa w Ossowie.
W spotkaniu, które rozpoczęło
się w środę 17 września o godz.
14:00 na terenie Parku Kulturowego
fot. Tadeusz Ślepowroński
4
– Chcemy dziś podziękować za waszą pomoc – powiedziała podczas spotkania w Ossowie przedstawicielka Ukrainy
Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej
1920 roku, wezięło udział kilkadziesiąt osób.
Dziś to my szukamy swojego Ossowa. Czy będzie
nim Iłowajsk, czy Mariupol
tego jeszcze nie wiemy, ale
z pewnością nie zabraknie
nam sił do obrony swoich
granic. Jesteśmy tutaj,
ponieważ swoją obecnością,
chcemy potwierdzić naszą
wiarę w zwycięstwo.
Wydarzenie, którego inicjatorem
był Euromajdan Warszawa, odbyło
się dzięki współpracy z Fundacją
Otwarty Dialog oraz Samorządową
Instytucją Kultury „Park Kulturowy
Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej
1920 roku.
– Cieszymy się z obecności
ukraińskich gości w Ossowie. Kilkadziesiąt lat temu, właśnie w tym
miejsc, ważyły się losy nie tylko Polski, ale i Europy. Wtedy wygraliśmy
tę bitwę. Wierzymy, że Ukraina dziś
również ma wystarczającą siłę, żeby
zwyciężyć, jeśli tylko będzie zjednoczona, wystarczająco zdetermino-
wana i pewna swojego zwycięstwa
– uważa Maksym Gołoś, Dyrektor
Parku Kulturowego Ossów – Wrota
Bitwy Warszawskiej 1920 roku.
W uroczystości uczestniczyli
m.in. przedstawiciele Ambasady
Ukrainy, politycy, burmistrzowie
Wołomina i Zielonki, starosta wołomiński, radni powiatowi i gminni,
przedstawiciele Euromajdanu
Warszawa, Fundacji Otwarty Dialog oraz Samorządowej Instytucji
Kultury „Park Kulturowy Ossów
– Wrota Bitwy Warszawskiej 1920
roku” oraz młodzież z wołomińskich szkół.
Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
więcej wiadomości na www.zyciepw.pl
W tym roku przyznano
uczestnikom konkursu
następujące nagrody:
I wyróżnienie
– Sołectwo Sitki,
gmina Klembów;
II wyróżnienie – Sołectwo Podmyszadła,
gmina Jadów; III wyróżnienie – Wagan Sołectwo, gmina Tłuszcz.
KGW – Równe, KGW – Wola
Rasztowska, Sołectwo Krzywica,
Sołectwo Sitne, Sołectwo Lipinki,
Klub Seniora „Przystań w Klembowie”, Sołectwo Tuł, Sołectwo
Pieński, Sołectwo Ostrówek.
Podczas dożynek wręczono
również nagrody dla laureatów
konkursu „Społecznik roku na
terenach wiejskich Powiatu Wołomińskiego 2014” zorganizowanego przez Komisję Rozwoju
Gospodarczego i Rolnictwa Rady
Powiatu Wołomińskiego, na czele
z Przewodniczącym Januszem
Czarnogórskim. Konkurs odbył
się pod patronatem Starosty Wołomińskiego Piotr Uścińskiego.
Nagrody wręczał starosta Piotr
Uściński oraz radny powiatowy,
członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady
Powiatu – Wiesław Mędrzycki.
Laureatami I edycji konkursu
zostali: 1 miejsce – Krystyna Ołdak - założycielka i prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Strachówki,
prowadzi blogi m.in. promujący
lokalne Koło Gospodyń Wiejskich
(gmina Strachówka).
2 miejsce – Rafał Mathiak - za-
łożyciel i Prezes Stowarzyszenia
Mieszkańców Starego Kraszewa
„Rządza” (gmina Klembów).
3 miejsce – Halina Adamska sołtys wsi Roszczep, Prezes Stowarzyszenia „Przyszłość Roszczepu” (gmina Klembów).
Ponadto wyróżnion zostały panie: Edyta Kowalczyk sołtys wsi
Lipinki, gmina Wołomin oraz
Barbara Kowalczyk.
Tłumnie zgromadzeni mieszkańcy biesiadowali „Na chłopską
5
nutę” z Jagną i Antkiem, przy
występach zespołów ludowych,
przedstawicieli kół gospodyń
wiejskich oraz przedstawienia
muzyczno - wokalnego dzieci
ze Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Kruszu.
Wieczorem scenę opanował
zespół „Piękni i Młodzi” zapraszając na zabawę taneczną.
Za rok kolejne dożynki, zapewne co najmniej tak samo udane. Już dziś na nie zapraszamy.
– Dożynki to święto radości, zadowolenia z dobrze wypełnionych obowiązków
i odpoczynku po trudzie codziennej pracy. (...) jest za co dziękować – Panu
Bogu i ludziom… Te wieńce są świadectwem wielkiej i głębokiej tradycji, która
przetrwała na polskiej wsi. Chleb jest dla nas bardzo ważny i otaczany wielkim
szacunkiem – mówił do zebranych na uroczystych Powiatowo-Gminnych Dożynkach w Klembowie Piotr Uściński, starosta wołomiński.
fot. Tadeusz Ślepowroński
Barwny korowód dożynkowy
wyruszył sprzed budynku GOK-u
na klembowskie błonia, gdzie o
godz. 12.00 rozpoczęła się polowa
msza święta celebrowana przez
ks. Fabiana Powałę, proboszcza
parafii p.w. św. Klemensa. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Chór Miejski z Wołomina
„Cantus Cordis”.
Tuż po mszy św. głos zabrał:
Kazimierz Rakowski, wójt Gminy Klembów, Piotr Uściński,
starosta wołomiński oraz poseł
Jacek Sasin.
Chwilę później gospodarze
uroczystości: Piotr Uściński,
Kazimierz Rakowski oraz Starostowie Dożynek rozpoczęli
tradycyjne łamanie się chlebem
z uczestnikami wydarzenia.
Tegoroczne Dożynki Powiatowo-Gminne w Klembowie to także konkursy i zabawy – bardziej
poważne i te trochę mniej.
Ważnym punktem dożynkowych uroczystości jest „Konkurs
na najpiękniejszy, najbardziej wypracowany wieniec dożynkowy”.
W tym roku decyzją specjalnej
komisji, złożonej ze znawców
tematu, przyznano uczestnikom
konkursu następujące nagrody:
I wyróżnienie: Sołectwo Sitki –
gmina Klembów; II wyróżnienie:
Sołectwo Podmyszadła – gmina
Jadów; III wyróżnienie: Wagan
Sołectwo – gmina Tłuszcz.
Ponadto, nagrody otrzymali:
KGW - Jarzębia Łąka, Towarzystwo Gospodyń Wiejskich – Kuligów, KGW – Chajęty, Sołectwo
Urle, KGW – Strachówka, KGW
– Roszczep, Sołectwo Nowinki,
18 września 2014
powiat
Plony ziemi
wołomińskiej
Szkoła Tańca
A
y Głogowskiej
Głog
gowskie
o
ejj
Anny
wl.pl
p Zapisy:
y: tel. 604-132-430
www.taniec.wwl.pl
Wieńce dożynkowe to dziś małe dzieła sztuki wykonane z darów natury
Dzięki takim uroczystościom jak dożynki, młodzież ma możliwość zapoznać się z tradycją i lokalnym folklorem
www.annaglogowska.pl
Biuro reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
www.zyciepw.pl
Ciepły dom
dodatek redakcyjno-reklamowy
W kalendarzu inwestora pojawia się z czasem termin podjęcia ważnej decyzji o wyborze optymalnego systemu grzewczego dla powstającego budynku. Wybór typu ogrzewania zależy między innymi od konstrukcji
i kubatury domu, izolacji termicznej, położenia budynku, charakteru zabudowy (budynek wolnostojący
czy zabudowa szeregowa), a nawet rejonu kraju. Istotny jest równiż dostęp do mediów – miejskiej sieci
ciepłowniczej lub instalacji gazowej. Ciekawą propozycję instalacji przedstawia firma INSTAL-MARK.
Optymalny system grzewczy
dla Twojego domu
Bardzo często o wyborze ogrzewania chroniące płaszcz wodny przed przegrzaprzesądza aspekt ekonomiczny. Przy planiem oraz prosty układ hydrauliczny. Cały
nowaniu systemu grzewczego warto wziąć system jest oszczędny, łatwy w obsłudze
pod uwagę nie tylko bieżące, ale i przyszłe
i świetnie współpracuje z każdym innym
potrzeby jego użytkowników. Nie bez układem grzewczym.
znaczenia jest też kwestia bezpieczeństwa
Dodatkową, bardzo ważną zaletą
i zachowania równowagi pomiędzy kom- wykorzystania Turbokominka, jest możfortem korzystania z energooszczędnych liwość buforowania w nim nadmiaru
i niezawodnych urządzeń a utrzymaniem
energii solarnej. Takie rozwiązanie (Turharmonii ze środowiskiem naturalnym.
bokominek w funkcji bufora energii) staKominek jest obecnie jednym z chętniej
nowi doskonałe zabezpieczenie systemu
wybieranych źródeł ciepła. Jak podaje raport
solarnego przed przegrzaniem, zapewnia
„Remont w sieci” kotły plasują się na pierwoptymalne wykorzystanie energii oraz eliszym miejscu, jeśli chodzi o zainteresowaminuje jej niepotrzebne straty. Zarówno w
nie Internautów, ale zaraz za nimi, wśród okresach urlopowych, okresach o dużym
najpopularniejszych źródeł ciepła, znajdują
nasłonecznieniu czy zimą kolektory, za
się urządzenia z pogranicza ogrzewania i pośrednictwem Turbokominka w funkcji
wystroju wnętrz – kominki. Dzisiaj chcie- bufora energii, są w pełni wykorzystywane
libyśmy przybliżyć
a energia, którą wyPaństwu sposób, w
twarzają jest precyjaki urządzenia te
zyjnie przekazywana
współpracują, na
do odbiorników bez
przykładzie systejakichkolwiek strat.
mu Zintegrowanego
Wkład kominkowy
Ogrzewania, firmy
przejmuje nadwyżkę
tel.
22
611
11
13
Makroterm.
energii z kolekto668 36 77 04
System działa w
rów a Integrator w
oparciu o trzy źróinteligentny sposób
www.instalmark.pl
dła ciepła: kolektor
zarządza przepł[email protected]
słoneczny Turbosowem energii - ze
lar®, Turbokomizintegrowanych źrónek® z płaszczem wodnym oraz tradycyjny deł ciepła. Jest ona przekierowywana do
kocioł na gaz, olej lub kocioł elektryczny.
odbiorników: ogrzewania podłogowego,
Urządzenia te są ze sobą połączone i pracują ogrzewania łazienki, CO. W zależności od
na rzecz jednej instalacji ogrzewania (co) i
zapotrzebowania, zawsze w pierwszej kociepłej wody (cwu) tworząc nowoczesny, lejności zapewnia ciepłą wodę użytkową.
zintegrowany układ grzewczy. Paląc w
Zastanawiając się nad wyborem syskominku tanim i ekologicznym drewnem
temu grzewczego warto wziąć pod uwagę
uzyskujemy na tyle wysoką temperaturę, że
przede wszystkim oszczędności, które
może ona posłużyć do ogrzania rury z wodą płyną z zastosowania takich inteligentnych
usytuowanej bezpośrednio nad paleniskiem.
rozwiązań. Jest to możliwe dzięki optymaTen tzw. płaszcz wodny jest wymiennikiem
lizacji całego procesu. Drugim, nie mniej
ciepła pomiędzy spalinami a wodą i dzięki ważnym kryterium, jest bezpieczeństwo i
temu kominek przejmuje funkcję kotła na
komfort użytkowania – właściwie dobrany
drewno. Plusem zamontowania kominka
system grzewczy zwalnia gospodarzy z
jest to, że nie musi być ukrywany jak kotłowwielu niepotrzebnych czynności jakich
nia - może zostać doskonałą ozdobą salonu. przysparza nieustanna kontrola urządzeń
Ponadto urządzenie posiada: elektroniczne w celu utrzymania zadanej temperatury,
sterowanie procesem spalania i temperaturą
pozwalając cieszyć się miłymi chwilami
ciepłej wody, możliwość pracy w systemie relaksu przy blasku ognia z Turbokozamkniętym i otwartym, naczynie zbiorcze minka®.
www.zyciepw.pl
Kominek w salonie gwarantuje ekonomiczne ciepło
Instalacja ogrzewania podłogowego to wydajny system
Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
ciepły dom
18 września 2014
Każdy z nas wie, że przy budowie domu bardzo ważną konstrukcją jest strop. Przygotowanie
do montażu stropu systemowego gęsto żebrowego typu Teriva rozpoczynamy od obmurowania
ścian konstrukcyjnych pustakiem szalunkowym typu L. Strop wysokości 24 cm składa się z
belek stropowych i pustaków stropowych.
Podpory mocujemy do podciągu co 60 cm pod każdą belką.
Rozpoczynamy montaż drewnianego podciągu w kierunku
poprzecznym do belek. Podpory
metalowe rozkręcane lub podpory
drewniane mocujemy do podciągu
co 60 cm pod każdą belką. Podciąg
drewniany wraz z podporami montujemy w rozstawie nie większym
niż co dwa metry. Najwłaściwszy
rozstaw podpór to wymiar kończący
wielokrotność pustaków stropowych
co umożliwia prawidłowe wyznaczenie żebra rozdzielczego stropu.
Kolejną czynnością jest montaż
belek stropowych zazwyczaj w kierunku krótszej rozpiętości co 60 cm.
Pola między belkami wypełniamy
pustakami stropowymi keramzyto-
wymi pozostawiając lukę 10 cm w
miejscach podpór rozstawionych
poprzecznie do belek. W miejscu
luk przekładamy przez belki stropowe pręty fi 12, jeden dołem drugi
górą, co stanowi konstrukcję żebra
Moja rodzinna firma
STROP-BUD z zakładem
produkcyjnym w Zagościńcu jest producentem
stropów Teriva od 22 lat.
W biurze firmy można uzyskać wszelkie informacje
techniczne i cenowe.
W tegorocznym konkursie organizowanym
przez gazetę „KOMINEK” realizacja wykonana przez „Zduni Ekspresja Ognia”
z Zielonki zajęła drugie miejsce
na najpiękniejszy kominek.
Zduni Ekspresja
Ognia z Zielonki
„Zduni Ekspresja
Ognia” to firma, która
zajmuje się budową pieców, kominków, kuchni
kaflowych oraz sprzedażą
kafli, osprzętu piecowego,
wyrobów szamotowych i
zduńskich. Firma mieści
się w Zielonce. – Oferujemy szeroki asortyment kafli
w różnych wzorach i kolorach, wykonanych ręcznie
lub maszynowo przez polskie kaflarnie.
Bogata gama
kolorów oraz
wzorów kafli
piecowych,
jaką oferujem y,
Strop wys. 24 cm składa się z belek i pustaków stropowych
rozdzielczego. Pamiętamy aby przy
żebrach rozdzielczych i przy podporach montować stropowe pustaki deklowane, które zabezpieczają przed
dostawaniem się betonu w środek
pustaków. Tak przygotowany strop
pozwala na rozpoczęcie układania
nadbetonu C30/20. Układany nadbeton wyrównujemy łatą wibracyjną.
W miejscach żeber rozdzielczych,
wieńcy, podciągów żelbetowych i
na schodach beton zawibrowujemy
wibratorem wgłębnym. Po ułożeniu
nadbetonu musimy pamiętać o
sezonowaniu betonu (czyli podlewaniu). Podpór montażowych nie
wolno zdejmować przed upływem
14 dni od daty wylania nadbetonu.
Jak wynika z powyższego opisu
strop Teriva jest łatwy w montażu
i nieakustyczny. Zdecydowanie
mniejsze zużycie stali, betonu i
materiałów montażowych, poza
tym jest znacznie tańszy od innych
stropów.
Moja rodzinna firma STROPBUD z zakładem produkcyjnym w
Zagościńcu jest producentem stropów Teriva od 22 lat. W biurze firmy
można uzyskać wszelkie informacje
techniczne i cenowe. Zachęcamy do
współpracy.
mgr inż. Paweł Oleksiak
www.stropbud.pl
22 799 03 24
pozwala dostosować je do
każdego wnętrza oraz zaspokoić gusta większości
klientów. Istnieje możliwość wykonania kafli
ręcznie malowanych przez
artystę plastyka. Kafle takie
są pięknymi dodatkami do
Państwa kominka, pieca
lub kuchni – czytamy na
stronie internetowej www.
kominki-piece.pl. Przedsiębiorstwo działa na terenie
całego kraju. Oferuje nie
tylko kafle piecowe ale cały
osprzęt piecowy: piekarniki,
drzwiczki kuchenne, piecowe, ramy kuchenne, płyty,
ruszta oraz wyroby szamotowe, można więc w jednym
miejscu zakupić komplet
materiałów potrzebnych
do budowy pieca kaflowego,
kuchni czy kominka.
- W naszej ofercie są
także grille oraz kuchnie
kaflowe. Oryginalne i
nowatorskie rozwiązania
w zakresie budownictwa
zduńskiego – przekonuje
Dariusz Krupa, Mistrz
Zduński.
Zduni Ekspresja Ognia
na czele z Dariuszem
Krupą angażują się również w działania społeczne
biorąc udział w prezentacji lokalnych zasobów
podczas uroczystości
takich jak rocznica Bitwy Warszawskiej, robiąc
pokazy pieczenia w piecu
chlebowym czy udzielając
porad w ramach zduńskich opowieści.
Dla ciepła domowego ogniska
Strop w domu
jednorodzinnym
7
Sprzedam nowy dom
wolnostojący
Cena : 530 000 PLN
Stary Dybów
gm. Radzymin
ul. Przyjacielska 12,
Powierzchnia użytkowa:
143 m2 + garaż 17,5 m2
Powierzchnia działki : 950 m2
Dom położony jest w miejscowości Stary Dybów ul. Przyjacielska wśród 4-ech bliźniaczo podobnych
domów 2,5 km od centrum Radzymina, 10 km od centrum Wołomina. Wjazdy i zjazdy na krajową S8
1 km (trasa Warszawa - Białystok) około 20 km do dworca W-wa Wileńska. 100 m od domu znajduje się
przedszkole, 600 m sklep spożywczo - przemysłowy. Szpital, podstawówki, gimnazja, posterunek policji,
straż pożarna - w Radzyminie w promieniu 4 km.
Wszelkie informacje
pod numerem telefonu
602 353 644
Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
www.zyciepw.pl
8
kiermasz
świąteczny
ogłoszenia
18 września 2014
U SŁAWKA
Tai chi dla każdego
MDK w Wołominie
w poniedziałki i środy
o godz. 20
Seniorzy ćwiczą
w Wołominie i Tłuszczu
w ramach Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA,
678'Ζ$32=:2/Æ1$
:2-(:•'=.Ζ)81'86=2&+521<Ĝ52DOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W WARSZAWIE
3R]\VNDQLHLUR]ZLQLÛFLHZLHG]\]]DNUHVXSUDZQ\FK
WHFKQLF]Q\FKHNRQRPLF]Q\FKRUJDQL]DF\MQ\FKLĝURGRZLVNRZ\FKXZDUXQNRZDĆZ\WZDU]DQLDG\VWU\EXFML
PDJD]\QRZDQLDLREURWXHQHUJLÇSR]\VNLZDQÇ]HļUµGHĄNRQZHQFMRQDOQ\FKRUD]RGQDZLDOQ\FK
Informacje pod nr tel. 516 099 060
3RGVWDZRZ\P FHOHP G]LDĄDOQRĝFL MAE
MHVW ZVSLHUDQLH Z\NRU]\VWDQLD RGQDZLDOQ\FKļUµGHĄHQHUJLLRUD]ZGUDľDQLH
UR]ZLÇ]DĆ UDFMRQDOL]XMÇF\FK ]Xľ\FLH
HQHUJLL QD 0D]RZV]X 3RQDGWR 0$(
SURPXMH UHJLRQDOQH SRGHMĝFLH GR ]DJDGQLHĆ]G]LHG]LQ\HQHUJHW\NL
Jak efektywnie gospodarować energią i promować postawy proekologiczne
oraz
:<Ľ6=$6=.2ă$(.2/2*ΖΖ
Ζ=$5=Æ'=$1Ζ$
W WARSZAWIE
Mazowiecka Agencja Energetyczna zaprasza
na pierwszy w Polsce kierunek studiów podyplomowych
]DSUDV]DMÇ
Samorządowy Menedżer Energii (SME)
85=Ú'1Ζ.•:6$025=Æ'8
7(5<725Ζ$/1(*20$=2:6=$
na
Studia podyplomowe
z zakresu
To studia dla urzędników samorządu terytorialnego
na Mazowszu,
pracowników lub kandydatów na pracowników urzędów
EFEKTYWNEGO GOSPODAROWANIA
gmin, powiatów bądź urzędów szczebla regionalnego
oraz
jednostek
(1(5*ΖÆΖ35202:$1Ζ$3267$: organizacyjnych samorządu terytorialnego woje='2%<&Ζ( 1Ζ(=%Ú'1<&+ 80Ζ(-Ú712Ĝ&Ζ
352(.2/2*Ζ&=1<&+Ȃ6$025=Æ'2:<
wództwa mazowieckiego, a także przedsiębiorstw
komunalnych.
32=:$/$-Æ&<&+1$
0(1('Ľ(5(1(5*ΖΖ60(
GRȴQDQVRZDQHZUDPDFKSURJUDPX
ΖVWQLHMÇFD RG SRQDG ODW
:\ľV]D 6]NRĄD (NRORJLL
L =DU]ÇG]DQLD Z :DUV]DZLH
XZDľDQD MHVW ]D MHGQÇ ] QDMOHSV]\FK QLHSXEOLF]Q\FK XF]HOQL WHFKQLF]QRDUW\VW\F]Q\FK Z
3ROVFH0LVMÇV]NRĄ\MHVWQDMZ\ľV]HM MDNRĝFL QRZRF]HVQH L HODVW\F]QHNV]WDĄFHQLHVWXGHQWµZ
ȏ SRGHMPRZDQLHG]LDĄDĆ]DSHZQLDMÇF\FKEH]SLH-
:)2ĜΖ*: Co zyskuje student SME?
F]HĆVWZRHQHUJHW\F]QH
Co dzisiaj wiemy o oszczędzaniu energii?
w Warszawie:
ȏ SODQRZDQLH ]DU]ÇG]DQLH L ȴQDQVRZDQLH HQHUUżytkowanie energii – w postaci elektryczności i ciepła • wiedzę z zakresu prawnych,
technicznych, ekonomiczJHW\NLZJPLQLH
– w nieodpowiedni sposób jest szkodliweȌ3URJUDP\HGXNDF\MQH]]DNUHVXHNRORJLLSURZDdla środowiska
nych, organizacyjnych
i
środowiskowych
uwarunkowań
ȏ SRGQRV]HQLH ĝZLDGRPRĝFL HNRORJLF]QHM
VSRĄHG]RQHSU]H]MHGQRVWNLVDPRU]ÇGXWHU\WRULDOQHJR
F]HĆVWZD
naturalnego. Zapobiegają temu coraz nowszeLFK]ZLÇ]NLLMHGQRVWNLSRGOHJĄHȋ
technolowytwarzania, przesyłu, dystrybucji, magazynowania
gie – filtry i instalacje odsiarczania spalin. .. Jak stwierdza
i obrotu energią pozyskiwaną ze źródeł konwencjonalnych oraz odnawialnych,
wiceburmistrz Wołomina Pan Sylwester Jagodziński ,,…
najprostszym jednak i najefektywniejszym sposobem na • przygotowanie do inicjowania i podejmowania działań
ochronę środowiska jest minimalizowanie zużycia energii,
z zakresu ochrony środowiska, podniesienia świadomodlatego tak ważne jest z jednej strony edukowanie społeści ekologicznej społeczeństwa, a także budowania poczeństwa, z drugiej – stworzenie mieszkańcom warunków
staw proekologicznych,
do oszczędzania energii.
• umiejętności z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa
energetycznego na szczeblu lokalnym, planowania, zarządzania i finansowania energetyki w gminie.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie
http://www.mae.com.pl oraz pod numerem telefonu: 607 419 414,
jak również na stronie Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie:
www.sme.wseiz.pl
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ, LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!
Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie oraz dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Ewa Krasnodęmbska - Mazowiecka Agencja Energetyczna
www.zyciepw.pl
Biuro reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
więcej wiadomości na www.zyciepw.pl
Festyn „Pożegnanie lata” i koncert „Budki Suflera”. To najbardziej spektakularne wydarzenie
w powiecie wołomińskim, które miało miejsce podczas tego weekendu.
„Bal wszystkich świętych”
- ten przebój zna chyba każdy.
Podczas ząbkowskiego zakończenia lata nie tylko ten przebój
„Budki Suflera” - mega gwiazdy,
Można było usłyszeć. Zespól zaszczycił ząbkowian większością
swoich hitów.
Militarny trening funkcyjny
w wykonaniu żołnierzy elitarnej
jednostki GROM ożywił wszystkich zgromadzonych. Potem
czas przeznaczony był głównie
dla najmłodszych. Nie zabrakło
tańca oraz przebojów Disneya .
Główna sceną „rządził” Ziemowit Pędziwiatr, który z powodzeniem poprowadził całą
imprezę.
– Budowa Krytej Pływalni” jest
współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007
– 2013.
Organizatorami
pr z e d s i ę wzięcia
obok Miasta Ząbki było
Tuż po 20.00 na scenie pokazała się „Budka Suflera”,
sympatycznie przyjęta przez
publiczność. W 1975 roku
ukazał się ich debiutancki
album „Cień Wielkiej Góry”.
Tytułowy utwór poświęcony został pamięci dwóch
lubelskich himalaistów:
Zbigniewowi Stepkowi i
Andrzejowi Grzązkowi.
Miasto Ząbki chciało podkreślić, żę projekt „Budowa
Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowego w Ząbkach
Miejskie Centrum Sportu,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejski Ośrodek
Kultury w Ząbkach.
Przed główną gwiazdą wieczoru wystąpił Zespół „Trace”.
Chłopaki z dużą dozą pozytywnej
energii zaprezentowali swoje
rockowe przeboje, zainspirowane muzyką amerykańską.
– Dziękujemy zespołowi
Trace, który rozgrzał naszą
publiczność. - wykrzyczał
Ziemowit Pędziwiatr. - A
teraz jeszcze krótki oddech przed występem
dzisiejszej gwiazdy wieczoru.
Tuż po 20.00
na scenie pokazała się
„Budka
Suflera”,
sympatycznie
przyjęta
przez publiczność.
W 1975
roku ukazał
się ich debiutancki album „Cień
Wielkiej Gór y”. Tytułowy
utwór poświęcony został pamięci dwóch lubelskich himalaistów: Zbigniewowi Stepkowi
i Andrzejowi Grzązkowi..
Z zespołem gościnnie wystąpił Felicjan Andrzejczak.
Miasto zadbało, aby mieszkańcy mieli w tym dniu prawdziwe święto. Na finał festynu
odbył się wspaniały pokaz
sztucznych ogni.
n
r
e
int
 tworzenie treści
(newsy, aktualności, copywriting),
 odświeżanie wyglądu strony
(oraz rozwiązań programistycznych),
 prowadzenie kampanii reklamowej AdWords,
 optymalizację strony pod kątem wyszukiwarek,
Wołomin,
ul. Wileńska 36A
 22 787 29 11
 22 787 77 83
www.logos.home.pl
 stworzenie fan page na Facebooku,
 konfiguracja kampanii reklamowych na Facebooku,
 tworzenie grafiki (materiały do druku,
bannery promocyjne, infografiki, obróbka zdjęć).
Biuro reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
Ruszają warsztaty
pisania ikon
Pierwsze warsztaty pisania ikon były działaniem
spontanicznym zorganizowanym na prośbę Gabrieli
Czarneckiej przez MDK w
Wołominie we współpracy z
MFBNiK. Zaplanowane na
jednorazową akcję spotkanie
przerodziło się w wakacyjny
cykl czterech weekendów
podczas których grupa pasjonatów zgłębiała taj-
Pierwsze weekendowe spotkanie
dla początkujących już 27 i 28
września (sobota
i niedziela). Zaplanowaliśmy
również warsztaty dla osób
zaawansowanych.
Zajęcia, odbywać się
będą raz w miesiącu
niki pisania ikon pod okiem
Mirosława Stempczińskiego. W minioną niedzielę
zaprezentowali efekty swojej
wakacyjnej pracy w wołomińskim MDK . Oprócz
Dla każdego coś kulturalnego
a
g
u
ł
S
b
O ON h
r
c
y
t
S etow
www.logos.home.pl
Już 27 września ruszają warsztaty pisania
ikon organizowane przez MFBNiK przy
współpracy z MDK Wołomin. Własnoręcznie
napisana ikona to doskonały prezent.
amatorskich prac można
było również obejrzeć namiastkę tego co wykonał
sam instruktor. Najstarsza
z prezentowanych prac została wykonana ponad 40 lat
temu. Mazowieckie Forum
Biznesu, Nauki i Kultury
w partnerstwie z wołomińskim MDK-iem zaprasza na
cykliczne warsztaty pisania
ikon. Pierwsze weekendowe spotkanie
dla początkujących
już 27 i 28 września
(sobota i niedziela).
- Zaplanowaliśmy
również warsztaty
dla osób zaawansowanych. Zajęcia,
odbywać się będą
raz w miesiącu -
mówi Teresa Urbanowska, prezes zarządu
MFBNiK.
Organizatorzy - wychodząc na przeciw zgłaszanym
przez uczestników propozycjom, planują również
zajęcia miesięczne - raz w
tygodniu. Zapisy telefoniczne: 698 655 256
To może być Twoja pasja
Budka Suflera
poruszyła Ząbki
9
18 września 2014
kultura
W minioną niedzielę w Miejskim Domu Kultury
odbył się Dzień otwarty. Była to doskonała okazja
na prezentację oferty jaką MDK przygotował dla
mieszkańców na nowy sezon.
Dzień otwarty
w Miejskim
Domu Kultury
W obecnym sezonie w
wołomińskim MDK wystartowało 11 nowych sekcji:
Wołomiński Uniwersytet
Dziecięcy, Kurs przygotowania do nowej matury
z języka polskiego, Ortografia na wesoło, Karate,
Akademia sztuki cyrkowej,
Fitness, Pilates,
Zajęcia fizyczno-ruchowe, Decoupage,
Warsztaty recytatorskie oraz Zajęcia gordonowskie dla dzieci.
Na wszystkie sekcje,
można było zapisać się
tego dnia.
Pod namiotami instruktorzy zdradzali tajniki prowadzonych zajęć.
Własnoręcznie można było
stworzyć naszyjniki, zbudować konstrukcję z LEGO,
obejrzeć prace uczestników
czy zobaczyć eksperymenty
naukowe.
Na scenie zaprezentowały się zespoły Roberta
Jakubowskiego, zespół ta-
neczny Jungle Step Studio
oraz najmłodsze tancerki z
grup „Remix” oraz „Szalone dziewczyny” prowadzonych przez Halinę Ołdak.
Zobaczyliśmy pokaz karate, sztuki cyrkowej, zumby
oraz Klubu Młodego Naukowca.
Na zakończenie odbył
się wyjątkowy wernisaż
pt. „Tęczowy świat
Krzysia”
– wystawa
pokonkursowa inspirowana
pracami zmarłego wychowanka Domu Dziecka w
Równem. Inicjatorami akcji
są Urszula i Robert Przesmyccy pracujący w tej placówce. Konkurs związany
jest z tym co robił młody
artysta Krzyś, który sam
siebie żartobliwie nazywał
„Karolem Pikaso”.
Była to już czwarta edycja konkursu.
www.zyciepw.pl
10
relacje video z wydarzeń sportowych na www.zyciepw.pl
baloniarstwo
Balon SK banku
zwycięża!
Wielki sukces
SK bank
Balloon Team
w prestiżowych zawodach Ladie’s
Cup rozgrywanych
podczas
Warsteiner
Montgolfiade
2014.
Załoga SK bank Balloon
Team w składzie Agnieszka Sulewska (pilot), Manuela Ackermann (co-pilot) i Christiane
Ackermann (nawigator) wystartowała w tegorocznej edycji
dzo zadowolona – powiedziała Agnieszka Sulewska po
ogłoszeniu wyników. – Była
mgła, więc nie było łatwo. Ale
zaryzykowałam lecąc, w przeciwieństwie do innych załóg,
nisko, nad mgłą. I to był klucz
do sukcesu.
SK bank Balloon Team
kierowany przez Agnieszkę
Sulewską istnieje zaledwie od
miesiąca. Udział w Warsteiner
Montgolfiade 2014 jest nie tylko pierwszym startem zespołu
w zawodach międzynarodowych, ale pierwszym
startem w zawodach
SK bank
w ogóle. To znakoBalloon Team
mity prognostyk
kierowany przez
przed kolejnymi
Lady ’s
Agnieszkę Sulewską
startami, któCup rozgr yistnieje zaledwie
rych na pewno
wanych podod miesiąca. Był
nie zabraknie.
czas 24 edycji
to pierwszy start
Agnieszka SuWa r s t e i n e r
zespołu w zalewska planuje
Montgolfiade
wodach.
również balonem
2014 w Warstein
SK banku pobić kow Nadrenii-Westfabiecy rekord świata w
lii. SK-bankowa załoga
wysokości lotu balonem na
pewnie zwyciężyła zdobywając
ogrzane powietrze. Trzymamy
1800 pkt (na 2000 możliwych).
kciuki.
– Oczywiście, że jestem bar-
Zawody Gromu
w Ząbkach
W miniony weekend w Ząbkach
można było
spotkać się
z żołnierzami
GROM-u.
W zawodach
uczestniczyło
kilkudziesięciu
„gromowców”.
Z okazji rocznicy
urodzin gen. Sławomira Petelickiego, twórcy
jednostki GROM zorganizowano otwarty
trening poświęcony
jego pamięci. Każdy
kto chciałby zostać komandosem, może się
sprawdzić na specjalnym
torze ćwiczeń dla żołnierzy GROM-u w Ząbkach
koło Warszawy. Swoich
sił próbowali młodsi i
Każdy,
kto chciał
starsi, dziewczęta i
sprawdzić swoją
chłopcy.
do jakiegoś klubu
wytrzymałość mógł
K a ż d y, k t o
– opowiadał swoswoich sił spróbować
chciał sprawdzić
jemu wnukowi
u boku zawodowswoją wytrzymajeden z uczestniców – prawdziwych
łość mógł swoich
ków imprezy.
komandosów – żołsił spróbować u
Po całym dniu
nierzy jednostki
boku zawodowców
zmagań wszyscy
GROM.
– prawdziwych kooczekiwali na rywalimandosów – żołnierzy
zację pomiędzy samymi
jednostki GROM. Chętnych
żołnierzami. Zmierzyło się
do sprawdzenia się w konkurencjach w wodnych konkurencjach ponad
wysiłkowych i wytrzymałościowych 40 zawodników, którzy pływali na
nie brakowało.
czas, skakali do wody z zasłoniętymi
Były ćwiczenia, biegi, podnosze- oczami, spacerowali po dnie basenu
nie ciężarów, konkurencje sprawno- z ciężarami i pływali pod wodą na
ściowe ale też coś dla miłośników odległość. Była to jedna z ciekawbroni i strzelectwa. Okazało się, że szych atrakcji „Pożegnania lata” na
chętnych do sprawdzenia swojego obiektach sportowych w Ząbkach,
oka również nie brakowało. - Kiedyś która z pewnością pozostanie w
to człowiek mógł sobie postrzelać pamięci uczestników.
Redakcja
w szkole na PO, dziś trzeba należeć
www.zyciepw.pl
sport
18 września 2014
Piłkarze Dolcanu Ząbki w dwóch ostatnich meczach zdobyli cztery punkty. W meczu u siebie
bezbramkowo zremisowali z Wisłą Płock, zaś na wyjeździe pokonali Wigry Suwałki 1:0, po bramce
Damiana Świerblewskiego. Gracze trenera Sasala wciąż są niepokonani.
Dolcan Ząbki
wciąż bez porażki
Po dobrym sezonie i Dolcanu i
Wisły liczono, że derby Mazowsza
będą ważnym wydarzeniem na
mapie sportowych wydarzeń województwa. Jednak w tym sezonie
klub z Ząbek to król remisów, natomiast Wisła Płock jest nierówna.
Pierwszą groźną akcję stworzyli
po rzucie rożnym goście z Płocka.
Łukasz Kacprzycki chciał bezpośrednio ze stałego fragmentu
zaskoczyć Leszczyńskiego. Jednak
bramkarz miejscowych był czujny.
Gra w tym meczu była rwana.
Dolcan próbował tworzyć akcje,
zaś Wisła czekała na błąd. Jeden z
nich omal nie zakończył się golem
dla płocczan. Nieudaną pułapkę
w akcję ząbkowian. Najgroźniejszą
sytuację miał Bartosz Wiśniewski,
który zamiast do bramki trafił w
kolegę z zespołu. W odpowiedzi
groźnie uderzył gracz gości Krzysztof Janus. To starcie zakończyło się
bezbramkowym remisem. Były to
typowe derby, pełne walki i zaangażowania z obu stron. Zabrakło goli i
momentami składnego futbolu.
Pierwszej wyjazdowej wygranej, podopieczni Marcina Sasala
szukali na boisku beniaminka.
Wigry Suwałki nieźle zaczęły ten
sezon. Dodatkowo klub z Ząbek
zaczął mecz w składzie z Rafałem
Grzelakiem, który był transferem
last minute z Podbeskidzia. Tym
co bramkarz mistrzów świata i
Bayernu Monachium. W drugiej
części pierwszej połowy gospodarze zawęzili środek pola i przyjezdni
już tak łatwo nie dochodzili do sytuacji. Przewaga zrobiła się jedynie
optyczna. Początek drugiej połowy
tego spotkania to przewaga Wigier.
Były to jednak tylko wrzutki w pole
karne z którymi Leszczyński radził
sobie bez trudu.
Po kwadransie
od wznowienia gr y w
drugiej części meczu,
po rożnym,
Pierwszej wyjazdowej wygranej, podopieczni Marcina
Sasala (na zdjęciu) szukali na boisku beniaminka.
Wigry Suwałki nieźle zaczęły ten sezon. Dodat
Dodatkowo klub z Ząbek zaczął mecz w składzie z
Rafałem Grzelakiem, który był transferem last
minute z Podbeskidzia. Tym samym lewy
obrońca po raz trzeci trafił do Ząbek, po raz
drugi zagra pod batutą Marcina Sasala. Od
początku groźniejsi byli goście.
ofsajdową chciał wykorzystać Iliev,
ale uprzedził go Cichocki. W samej
końcówce wreszcie dobrą akcją popisał się zespół gospodarzy. Prawą
stroną przedarł się Jakubik, podał
do Piesia, lecz ten uderzył niecelnie.
W drugiej połowie Andrzej Wyroba
– który w tym meczu prowadził
Dolcan w zastępstwie Marcina Sasala, który odbywał karę za mecz w
Chojnicach, gdzie został wyrzucony
na trybuny- wprowadził Kamila
Mazka. Wniósł on trochę ożywienia
samrm lewy obrońca
po raz trzeci trafił do
Ząbek, po raz drugi zagra
pod batutą Marcina Sasala.
Od początku groźniejsi byli
goście. W ósmej minucie groźnie strzelał Piesio, lecz na posterunku był Karol Salik – bramkarz
Wigier. Parę minut później Salik
zatrzymuje strzał Rafała Grzelaka.
Zaś w 20. minucie Rafał Leszczyński wychodzi do piłki niczym Manuel Neuner. Był równie skuteczny
dobrze uderzył Piesio, ale znów
Salik wybronił swój zespół od utraty
bramki. Wigry odpowiedziały
dobrą akcją zakończoną strzałem
głową Mackiewicza minimalnie nad
bramką bramkarza gości. W odpowiedzi znów Piesio. Tym razem
nogą z okolic „ Szesnastki”. Znów
pewnie Salik. Na około 25 minut
przed końcem meczu zaczęła się
obrona ciosów. Najpierw strzelał
Grzelak, lecz został zablokowany
i piłka wyszła na rożny. Następnie
zakończodobra kontra gospodarzy zakończo
na niecelnym strzałem. Następnie
brampo wrzutce Piesia pokonać bram
karza miejscowych znów chciał
Grzelak. I tym razem Salik popisał
się świetną interwencją.
W 84. minucie Dolcan wreszcie
Kopczyństrzelił bramkę. Błąd Kopczyń
Świerblewskiego wykorzystał Świerblew
ski. Klub z Suwałk szukał
wyrównania, ale poważnie
nie zagrozili bramce klubu
z Ząbek. Podopieczni
Marcina Sasala wygrali
po raz pierwszy na wyjeździe i po raz drugi w
sezonie. Ciągle są niepokonani. Martwi brak
wykończenia dobrych
akcji. Jak ktoś wspomniał
snaj„ brakuje rasowego snaj
pera, jak w zeszłym sezonie”.
Może Wiśniewski przypomni
sobie czasy Znicza? A być może
reguprzełamią i zaczną strzelać regu
larnie Neumann czy Mikita. Może
Świerblewski tym golem zacznie
grać jak 2-3 lata temu i znów będzie
pobardzo skuteczny? Cieszy brak po
rażki, martwi, że wygranych nie jest
więcej.
Przemek Kur
Na rozgrywanych we włoskim Rimini Mistrzostwach Świata Kadetów i Juniorów w kicboxingu
zawodnicy Wichru wywalczyli dwa medale. Wśród juniorów Rafał Sitek został wicemistrzem
świata w kat. do 57 kg, a Martyna Dzięciołowska zdobyła brąz w kat. do 70 kg. Trener Grzegorz
Engel, który jest trenerem kadry Polski w formule Kick – Light, cieszył się z trzech złotych,jednego srebrnego i trzech brązowych medali swoich podopiecznych.
Wielki sukces kickboxerów
z Kobyłki we włoskim Rimini
Turniej rozgrywany w dniach
6-14 września zgromadził przedstawicieli wszystkich formuł tj. Full
Contact, Low Kick, K-1, Kick Light,
Point Fighting i Light Contact.
Do Rimini przyjechało kilkuset
zawodniczek I zawodników, reprezentujących kraje z różnych stron
świata. Organizatorem mistrzostw
była najliczniejsza i najpoważniejsza
federacja kickboxingu WAKO. Grupa
Trener Engel przed
wyjazdem marzył chociaż
o jednym medalu na
mistrzostwach. Plan
wykonano z nawiązką – przywieźli siedem
medali: trzy złote, jeden
srebrny i trzy brązowe
trenowana przez Grzegorza Engela
przygotowywała się do tego występu
na zgrupowaniu w Spale, a także w
rodzimych klubach. Trener Engel
przed wyjazdem marzył chociaż o
jednym medalu dla Wichru. Plan został wykonany z nawiązką. Rafał Sitek
dopiero w finale uległ zawodnikowi
z Tadżykistanu. Martyna po porażce
w półfinale zdobyła brązowy medal.
Reprezentacja Polski z trenerem Grzegorzem Engelem po dekoracji na Mistrzostwach Świata w Rimini
Oprócz swoich wychowanków z
klubu Grzegorz Engel miał w kadrze
juniorów w formule Kick – Light zawodników, których wyselekcjonawał
na podstawie wyników w turniejach
krajowych. Jego podopieczni zdobyli
łącznie trzy tytuły Mistrza Świata, jeden srebrny i trzy brązowe medale.
– Jestem bardzo zadowolony
i dumny z moich zawodniczek i
zawodników – zapewnia trener Engel – Nasza praca na zgrupowaniu
i w klubach przyniosła wyśmienite
efekty. Współpraca z trenerami
klubowymi i wsparcie Polskiego
Związku Kickboxingu procentuje
sukcesami. Chciałbym również
podziękować wszystkim, którzy pomogli nam w przygotowaniu się do
mistrzostw. Grono wypróbowanych
przyjaciół po raz kolejny mnie nie
zawiodło. Teraz przed nami Puchar
Polski seniorów w Low Kick, na który zapraszam w niedzielę od 17.00
do ZSP nr 2 w Kobyłce. Zapraszam
też na zajęcia nowych miłośników
sportów walki z naszymi zawodnikami w sali przy Ręczajskiej – dodaje
Grzegorz Engel.
Oprac. Klub Wicher
Biuro reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
historia
Mieszkańcy Kobyłki gościli grupę rekonstrukcyjną LAFAYETTE RIFLE CADETS odtwarzającą jednostkę
wojskową z wojny Secesyjnej USA w ramach trzeciej edycji „Spotkań z historią” zorganizowanej przez
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Sarmacja” i Nadworną Chorogiew Dragońską Fredry
Historycznie w Kobyłce
W minioną sobotę odbył sie koncert zespołu grającego w klimatach
lat 50. ub. w. The Real Gones Tones
z Warszawy oraz Asspirine z Wołomina. W niedzielę były warsztaty
tańców Barokowych poprowadzonę
przez mieszkankę Kobyłki Annę
Ilczuk oraz pokaz artylerycjiski z
działa 2,5 funtowego o nazwie Jadwinia. - Pokaz przeprowadzony przez
Stowarzyszenie Artylerii Dawnej
„Arsenał”.
Nie zapomniano o najmłodszych
dla których przygotowano między
innymi kącik prowadzony przez
Centrum Edukacyjno Terapełtyczne
Edu-Smyk. Każde dziecko mogło
pokolorować własnego rycerza czy
husarza, tarczę lub sporządzić rysunek z kolorowego piasku.
– Dla wszystkich członków stowarzyszenia było to duże wyzwanie,
jednak nasz cel został osiągnięty.
Mamy nadzieję, że kolejna edycja „Spotkanie z historią” została
pozytywnie przyjęta przez licznie
przybyłą publiczność i na stałe
wpiszę się w kalendarz wydarzeń
kulturalnych Kobyłki – podkreślają
organizatorzy.
Impreza została objęta patronatem przez Starostę Powiatu Wołomińskiego. – Pragniemy również
Takie działo w Kobyłce? - ależ tak - to możliwe podczas dorocznych „Spotkań z historią”
podziękować wszystkim, którzy
pomogli w organizacji imprezy, w
szczególności: OSP Kobyła, Wspólnocie Samorządowej Kobyłka oraz
wszystkim tym, którzy aktywnie
pomogli w realizacji tego wydarzenia
– mówią organizatorzy.
Dzięki wsparciu lokalnych przedsiębiorców zaproszeni zostali rekon-
struktorów z całej Polski. Wszystkie
grupy przyjechały za darmo, licząc
jedynie na dobrą zabawę i przyjazną
atmosferę.
Spotkanie z historią” umożliwiło
pokazanie środowiska rekonstruktorów z Kobyłki i województywa Mazowieckiego. – Terez, kiedy „Spotkanie
z historią” dobiegło końca najbardziej
cieszą nas pozytywne opinie widzów
ale również rekonstruktorów. Wielu z
nich podkreśla wspaniałą, magiczną
atmosferę i doskonałą organizację
dziękując za świetną zabawę. Wszystkich zainteresowanych wstąpieniem
do naszej chorągwi prosimy o kontakt
przez stronę www.dragonifredry.strefa.pl lub spotkaniezhistoria.strefa.pl
Szczątki pilota ś.p. kpr. Stanisława Zarzeckiego, odnalezione niedawno w miejscowości Nowe Grabie
w gminie Wołomin zostaną złożone w najbliższą niedzielę (21 września) o godz. 15.00 na cmentarzu
w Poświętnem. Uroczystość odbędzie się w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego
Pilot po latach spocznie
na cmentarzu w Poświętnem
Uroczystość poprzedzi (o godz.
12.00 ) msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie
przy ul. Długiej 13/15. Będzie ona
odprawiona, w intencji członków
załogi zestrzelonego samolotu
„Karaś”. Po ceremonii kościelnej
doczesne szczątki pilota zostaną
złożone w mogile wojennej na
cmentarzu parafialnym w Poświętnem w powiecie wołomińskim.
Ceremonia odbędzie się w asyście
Kompanii Honorowej Wojska
Polskiego.
Dla podniesienia rangi wydarzenia został powołany Komitet
Honorowy uroczystości, do którego
zaproszenie przyjęli: Szef Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego
gen. broni Mieczysław Gocuł, J.E.
Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, Wojewoda Mazowiecki
Jacek Kozłowski oraz Starosta
Wołomiński Piotr Uściński.
Jak podają organizatorzy w
uroczystościach weźmie udział
również przedstawiciel Prezydenta
R.P. Bronisława Komorowskiego.
W pogrzebie wezmą także udział
rodziny poległych lotników, w tym
rodzina kpr. pil. Stanisława Zarzeckiego, której Stowarzyszenie
„Wizna 1939” przekaże srebrny
medalik z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, odnaleziony
podczas ekshumacji. W związku z uroczystością Stowarzyszenie zaplanowało wydanie
specjalnej publikacji poświęconej
tragedii „Karasia” pod Wołominem
– Pożegnajmy godnie kpr. pil.
Stanisława Zarzeckiego,
oddajmy hołd poległym lotnikom – apeluje Dariusz Szymanowski, prezes Fundacji
„Honor, Ojczyzna” im. majora
Władysława RAGINISA.
w 1939 r., którą będzie można
otrzymać bezpłatnie w dniu pogrzebu, jak również będzie można
zobaczyć (na miejscu) niektóre
przedmioty i fragmenty samolotu,
odnalezione podczas prac badawczych i ekshumacji.
Pochówek polskiego pilota po
75 latach, to wyjątkowe wydarzenie
patriotyczne, dlatego organizatorzy
zapraszają do wzięcia udziału w tej
uroczystości zwłaszcza młodzież
szkolną, członków grup rekonstrukcyjnych, organizacji kombatanckich. Pożegnajmy godnie kpr.
pil. Stanisława Zarzeckiego, oddajmy hołd poległym lotnikom – apeluje Dariusz Szymanowski, prezes
Fundacji „Honor, Ojczyzna” im.
majora Władysława RAGINISA
18 września 2014
OGŁOSZENIA DROBNE
Praca
Dam pracę
19 września 2014 r., Wołomin, ul. Wileńska 36A
sala na poddaszu – Punkt Informacyjny LGD, tel. 698 655 256
9.30 – 10.00
10:00 – 10.15
10:15 – 11.45
Rejestracja uczestników, kawa na powitanie
 Sprzedam mieszkanie 38 m2 nie
wymaga remontu w bloku w Tłuszczu
668 474 388.
Praca
Szukam pracy
Kupię betoniarkę i garaż blaszak
oraz pozostałości po budowie tel. 697
37 87 86.
Kobieta z kilkuletnim doświadczeniem profesjonalnie posprząta dom
lub mieszkanie 509 743 965.
 Szukam pracy jako stolarz przy
antykach, rzeźbach, inkrustacji
504 418 652.
Poszukuję pracy biurowej najlepiej
w wydziale księgowości, windykacji, wykształcenie ekonomiczne tel.
792 725 006.
Budownictwo
Materiały
Sztachety olchowe, deska podłogowa,
szalówka sosnowa, tarcica budowlana i
stolarska, drewno kominkowe i opałowe tel. 600 627 699.
Budownictwo
Usługi
Remonty – wykończenia
ekspresowy termin 698 653 445
Uzyskiwanie patentów na wynalazki, ochrona wzorów przemysłowych, znaków towarowych
Dorota Bienias – Fundacja Centrum Innowacji FIRE - Menadżer ds. rozwoju
11.15 – 11.30
Przerwa kawowa
Tanie działki budowlane w Tłuszczu
przy ul. Dębowej i Modrzewiowej
600 382 605.
Sprzedam bezpośrednio działki
budowlane w Jasienicy
tel. 502 859 000 tanio.
Różne - Kupię
Kupię różne starocia, antyki, książki
513 744 465.
Różne
Sprzedam
Usługi - Różne
 ABC ogrodniczo-porządkowe w
ogrodzie, działce 519 843 888.
Czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki 694 825 760.
Naprawa telewizorów, pralek, lodówek-dojazd 602 216 943.
Brukarstwo tanio-solidnie, duże
doświadczenie, tel. 667 261 828
 Elewacje, docieplenia budynków,
wykończenia, glazura 508 518 396.
Usługi dekarskie – kompleksowo
502 067 410.
Docieplanie budynków szybko, tanio,
solidnie tel. 502 053 214.
Gastronomia
Komputery
Pomoc komputerowa. Szeroki
zakres usług. Dojazd do klienta,
TANIO! Tel. 791 345 388
Ogłoszenie drobne
do rubryk:
Dam pracę
i Szukam pracy
bezpłatne!
Motoryzacja
Sprzedam
Nauka
Zarządzanie własnością intelektualną w firmie
Agnieszka Banrowska
12.10 – 12.50
Innowacyjne rozwiązanie w firmie – ocena potencjału rynkowego
Dorota Bienias
12:50 – 13.00
Przerwa kawowa
13:00 – 13.30
Współpraca firmy z jednostkami badawczo-rozwojowymi
Agnieszka Banrowska
13:30 – 14.00
Źródła i zasady finansowanie projektów innowacyjnych
Dorota Bienias
14.00
Sprzedam w Sulejowie dom
o pow. 80 m2 (wszystkie media)
na działce 1030 m2.
Tel. 603 302 418, 512 999 596
Powitanie uczestników, krótkie przedstawienie działalności organizatorów
dr inż. Karol Lityński – Prezes Zarządu Fundacji Centrum Innowacji FIRE
Teresa Urbanowska – Prezes Zarządu Mazowieckiego Forum Biznesu, Nauki i Kultury
Własność intelektualna – prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo własności przemysłowej - główne
pojęcia, zakres
Agnieszka Banrowska – Fundacja Centrum Innowacji FIRE - Menadżer ds. projektów
10.45 – 11.15
11.30-12.10
Nieruchomości
Sprzedam
Poszukuję pracownika budowlanego
z doświadczeniem praca na terenie
Powiatu Wołomińskiego tel. 531 659
481, 792 725 006
Przyjmę do pracy w cukierni z możliwością zakwaterowania, mile widziana
praktyka. Praca w okolicy Warszawy.
Tel. 502 617 823.
 Zatrudnię glazurnika, gipsiarza,
malarza tel. 531 659 481.
Zatrudnię samodzielnego mechanika
samochodowego z doświadczeniem.
Kobyłka tel. 502 567 015.
Zatrudnię fryzjera na dobrych warunkach tel. 501 362 609.
Szkoła zatrudni uczniów lub studentów do roznoszenia ulotek we wrześniu
i październiku. Kontakt: tel. 22 42812-09 lub osobiście ul. Wileńska 44,
Wołomin.
Fundacja Centrum Innowacji FIRE
i Mazowieckie Forum Biznesu, Nauki i Kultury
zapraszają na warsztaty dla przedsiębiorców pt.:
Własność intelektualna w innowacyjnej firmie
11
UWAGA!
relacje video z wydarzeń na www.zyciepw.pl
Zakończenie
Projekt „Proinnowacyjna usługa zwiększania roli produktów i usług opartych na wiedzy w działaniach MSP” jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
Nieruchomości
Sprzedam
Sprzedam dom w Zielonce
200 m2, działka 600 m2
tel. 505029134
 Sprzedam ok. 1 ha w Tłuszczu
przy ul. Mazowieckiej 503 618 365,
600 382 605.
www.zyciepw.pl
Studio Kuchni Vesper
Zielonka, ul. Marecka 96A
reklama
kuchnie na wymiar
Studio Kuchni Vesper
Zielonka, ul. Marecka 96A
tel. 608 057 040
www.facebook.com/studiovesper
Burmistrz Wołomina
informuje,
j
e
k
o
h
i
n
U
ka
n
o
l
e
i
Z
MUKS ifikacje
kwal
ru
a
h
c
u
P
do
Europy
www.zyciepw.pl
że na stronie internetowej
oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Wołominie
przy ul. Ogrodowej 4
opublikowano na okres 21 dni,
zgodnie z zarządzeniami
nr 247 z dnia 10.09.2014 r.
wykaz
nieruchomości
przeznaczonych
do wydzierżawienia.
Biuro reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]