Dobry czas - Życie Powiatu na Mazowszu

Komentarze

Transkrypt

Dobry czas - Życie Powiatu na Mazowszu
Materiał
ateriał sfinansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwość
Robert Szumski
Duże inwestycje,
nowe miejsca pracy!
www.robertszumski.pl
lista 3, miejsce 3
Kandydat do Rady Powiatu Wołomińskiego
nr 34 (375) 23 października 2014
Dobry czas
Agnieszka Gryglas, kandydatka na wójta Gminy
Dąbrówka z Komitetu Wyborczego Wyborców Jeden
Powiat Centrum Samorządowe do najważniejszych
działań zalicza budowę infrastruktury wodociągowej
i kanalizacyjnej, budowę dróg
i chodników i rozwój przedsiębiorczości >> str. 6
dla Wołomina
musi trwać
– Każdy, kto choć raz zmierzył się z realizacją złożonego zadania, wie, że ich
realizacja możliwa jest dzięki kompetentnym i zaufanym współpracownikom. Takich ludzi udało mi się przez te cztery lata
skupić wokół siebie, a to pozwoliło
na realizację wielu ważnych projektów – mówi Ryszard Madziar,
burmistrz Wołomina ubiegający
się o reelekcję >> str. 3
Dąbrówka
ma duży
potencjał
w ludziach
– Będziemy
realizować wspólny projekt z Fundacją
Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej, bo
to daje gwarancję jakości
i skuteczności. A wszystko
zaczęło się od szpitala na
Niekłańskiej – mówi Elżbieta
Radwan, kandydatka na burmistrza Wołomina >> str. 4
Edward
M. Urbanowski
Konwencja
wyborcza
PiS
w Kobyłce
Potrzeba
merytorycznej
dyskusji
– Pracując w Wołominie Piotr Szulc
(na zdjęciu) wykazał się ogromną
pracowitością i był doskonałym
menadżerem. Jest przedsiębiorczy, jest skuteczny i co
najważniejsze – jest odpowiedzialny – rekomendował kandydata na burmistrza Kobyłki
Tadeusz Deszkiewicz, doradca
burmistrza Wołomina >> str. 2
3
Możemy
wybierać
Jan
Cymerman
8
Zależy mi
na rozwoju gminy
Małgorzata
Łoń
11
Mieszkańcy wiedzą
najlepiej co zmienić
2
powiat
23 października 2014
Konwencja wyborcza kandydata na burmistrza Kobyłki Piotra Szulca z listy PiS odbyła w niedzielę 19
października. Gościem honorowym był poseł Andrzej Smirnow. Kandydata swoją obecnością wsparł
również Piotr Uściński, starosta wołomiński, kandydujący do Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Konwencja wyborcza Prawa
i Sprawiedliwości w Kobyłce
Gabinet Rehabilitacji
Wskazania do leczenia:
 dyskopatia, rwa kulszowa, rwa udowa, rwa barkowa  bóle pleców, krzyża, bioder, kolan
 bóle w klatce piersiowej, zmiany zwyrodnieniowe  drętwienia, mrowienia kończyn górnych
i dolnych  migreny, bóle i zawroty głowy, sztywność karku  bolesny bark, ostrogi piętowe,
zespół cieśni nadgarstka  stany pourazowe (uszkodzenia więzadeł, ścięgien, mięśni)
 stany po zabiegach ortopedycznych  wady postawy (skoliozy, stopy płasko-koślawe, itp)
 zespoły bólowe kobiet w ciąży i profilaktyka okołoporodowa  łokieć tenisisty i golfisty
www.rehabilitacja-medik.pl
Wołomin, al. Armii Krajowej 38a
tel. 502-286-940
Kandydatów prezentował Piotr Szulc, szef kobyłkowskich struktur PiS, ubiegający się o funkcję burmistrza Kobyłki
Surową ocenę urzędującemu
burmistrzowi wystawił kandydat
na burmistrza Kobyłki Piotr Szulc
podczas swojego wystąpienia na na
konwencji wyborczej. – Wydawało się,
że burmistrz Kobyłki ma wręcz idealne warunki do tego, aby zarządzać
tym miastem – większość w Radzie
Miejskiej w Kobyłce, bez konieczności budowania koalicji i układania się
z innymi ugrupowaniami. A wyszło
jak wyszło. Niemal zerowe inwestycji,
brak realizacji ciekawych pomysłów.
Jak można było dopuścić do sytuacji
w której tylko w Kobyłce nie powstaną
przejazdy bezkolizyjne? - pytał kandydat na burmistrza (pełna relacja
filmowa z konwencji Piotra Szulca
na www.zyciepw.pl).
Piotr Szulc – jak sam o sobie
mówi – mieszka w Kobyłce od ponad 18 lat. – Tu mieszkali również
moi dziadkowie. Kobyłka to piękne
zielone miasto z tradycjami. Ale
Kobyłka to przede wszystkim ludzie
– ludzie pełni energii. Jestem osobą
aktywną. Jeszcze jako prezes Klubu
(...) Piotr Szulc wykazał
się ogromną pracowitością i był doskonałym
menadżerem. Jest
przedsiębiorczy, jest skuteczny i co najważniejsze
– jest odpowiedzialny.
A Kobyłka, w naszej
ocenie, potrzebuje jak
wody – odpowiedzialnego gospodarza ...
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW WWL 008
OKRĘGOWA
OKRĘGOWA
STACJA
STACJA
KONTROLI
KONTROLI
POJAZDÓW
POJAZDÓW
WWL 008
OKRĘGOWA
STACJA
KONTROLI
POJAZDÓW
008
05-200
Wołomin,
Nowe
Lipiny
- ul. Szosa Jadowska
53 WWL
Sportowego Wicher – przez cztery
lata i doradca burmistrza Kobyłki d.s.
sportu przez 18 miesięcy – miałem
okazję poznać zasady i sposób funkcjonowania tego miasta. Uważam,
że wiele ciekawych inwestycji nie
zostało w Kobyłce zrealizowanych z
uwagi na wysokie zadłużenie miasta
– mówił.
O zaletach kandydata mówili
zaproszeni na konwencję goście.
- Pracując w Wołominie Piotr Szulc
wykazał się ogromną pracowitością
i był doskonałym menadżerem. Jest
przedsiębiorczy, jest skuteczny i co
najważniejsze – jest odpowiedzialny.
A Kobyłka, w naszej ocenie, potrzebuje jak wody – odpowiedzialnego
gospodarza – rekomendował kandydata na burmistrza Tadeusz Deszkiewicz, doradca Ryszarda Madziara,
burmistrza Wołomina.
Piotr Uściński, starosta wołomiński, zabierający głos podczas
konwencji nawiązał do wielu działań
ale dużo miejsca poświęcił Sejmikowi Województwa Mazowieckiego,
do którego kandyduje z list PiS-u.
– W tych wyborach chcemy przejąć
władzę w kolejnych miejscowościach
powiatu wołomińskiego (…) chcemy
też przejąć władzę ma Mazowszu.
Chcemy od tej władzy odsunąć
Marszałka Struzika. Nie mieści się
bowiem w głowie, że przez 14 lat
samorządu wojewódzkiego, przez 25
lat nowej Polski, województwo znowu
po raz kolejny chce rozpoczynać
projektowanie drogi 634. Tak dalej
być nie może – mówił.
Konwencja zakończyła się występem znanego satyryka Jana Pietrzaka.
Teresa Urbanowska
05-200
Wo
łłomin,
omin,
Nowe
Nowe
Lipiny
Lipiny
--28
ul.
ul.
Szosa
Szosa
Jadowska
Jadowska53
53
53
05-200
WoWo
omin,
Nowe
Lipiny
ul.
Szosa
Jadowska
53
05-200
Wo
łłomin,
-- ul.
Szosa
Jadowska
tel.05-200
/fax
22
776
10Nowe
08,
22Lipiny
776
18
www.zientara.com.pl
tel./fax
/fax
22
776
776
10
08,
08,
22
776
776
18
18
28
28 www.zientara.com.pl
www.zientara.com.pl
www.zientara.com.pl
tel.tel.
/fax
2222
776
1010
08,
2222
776
18
28
www.zientara.com.pl
tel.
/fax
22
776
10
08,
22
776
18
28
Kandydatka na Burmistrza Radzymina
Elektryka
Elektryka
Elektryka
Elektryka
elektronika
elektronika
elektronika
� �
�
�
elektronika
�
elektronika
pojazdowa
NOWY BURMISTRZ
pojazdowa
pojazdowa
pojazdowa
pojazdowa
Tachografy
Tachografy
Tachografy Hamownia
Hamownia
Hamownia
Tachografy
Hamownia
pomiar
pomiar
mocy
mocy
silnika
silnika Auto
pomiar
mocy
silnika
analogowe
analogowe
Auto
AutoSerwis
Serwis
Serwis
analogowe
pomiar
mocy silnika
silnika
wwsamochodach
samochodach
cyfrowe
cyfrowe
analogowe
Auto
Serwis
wpomiar
samochodach
cyfrowe
mocy
mech
mech
anika
anika
pojazdowa
pojazdowa
analogowe
mech
anika
pojazdowa
oomasie
masiecałkowitej
całkowitej
sprawdzanie
sprawdzanie
w samochodach
�
��
�
�
�
�
�
��
�
�
��
cyfrowe
sprawdzanie
cyfrowe
instalacja
instalacja
��
sprawdzanie
�sprawdzanie
instalacja
�
wykresówki
wykresówki
��
�
wykresówki
instalacja
�instalacja
wykresówki
�wykresówki
�
��
o masie
całkowitej
w
samochodach
do
do3,5
3,5
tt
o
masie
całkowitej
domasie
3,5
t całkowitej
o
oraz
oraz
motocykli
do
3,5
ttmotocykli
oraz
motocykli
do
3,5
oraz motocykli
motocykli
oraz
� ��
geometria
geometria
komputerowa
komputerowa
��
�
anika
pojazdowa
geometria
�mech
mech
anikakomputerowa
pojazdowa
serwis
serwis
klimatyzacji
klimatyzacji
��
komputerowa
�
serwis
klimatyzacji
geometria
komputerowa
�geometria
wulkanizacja
wulkanizacja
��
klimatyzacji
�
wulkanizacja
serwis
klimatyzacji
�serwis
wulkanizacja
�wulkanizacja
�
NOWE PERSPEKTYWY
Myjnia
Myjnia
Myjnia
Myjnia
��
tiry
tiry
�
tiry
ciężarowe
ciężarowe
��
�
ciężarowe
�tiry
tiry
dostawcze
dostawcze
��
ciężarowe
�
dostawcze
ciężarowe
�
osobowe
osobowe
��
dostawcze
�
osobowe
dostawcze
�
osobowe
�
�osobowe
Praca burmistrza to służba mieszkańcom miasta i gminy
– burmistrz nie jest od tego, żeby realizować własne
pomysły i przekony wać, że ma rację, lecz żeby
słuchać ludzi i podejmować działania w celu
zaspokojenia ich potrzeb – umożliwiać miesz-
Materiał snansowany przez KW Platforma Obywatelska RP
kańcom aktywność, a potem im nie przeszkadzać.
Nic dla Radzymina bez Radzyminiaków.
CZAS NA ZMIANY – liczyć się będzie siła
argumentów a nie nacisków!
BUDŻET
O BY WAT E L S K I
JAKO
P O D S TAWA Z A R Z Ą D Z A N I A G M I N Ą
– dzieląc wspólne pieniądze mieszkańcy kierują się zdrowym rozsądkiem
Suma małych rzeczy daje duże zmiany!
więcej na www.halina-bonecka.pl
www.zyciepw.pl
Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
więcej wiadomości na www.zyciepw.pl
– Wśród siedmiu osób kandydujących na urząd burmistrza
Wołomina znajduje się również
Pan. Ubiega się Pan o reelekcję
i o ile kontrkandydaci mogą
tylko obiecywać różne rzeczy,
o tyle Pana mieszkańcy również
oceniają za mijającą kadencję.
Jeden z mocnych zarzutów,
jakie są przeciwko Panu wytaczane, dotyczy polityki kadrowej. Nie wszyscy uważają, że
podejmował Pan w tej kwestii
słuszne decyzje...
– Zawsze stawiałem na ludzi doświadczonych i kompetentnych i
po czterech latach mogę powiedzieć, że większość z nich sprawdziła się na swoich stanowiskach.
Podam tylko kilka przykładów.
Proszę zauważyć, jak rozwinął się
Miejski Dom Kultury po objęciu
stanowiska dyrektora przez p.
Marzenę Małek. Powstało wiele
nowych sekcji, podwoiła się liczba
osób uczestniczących w zajęciach,
praktycznie w każdy weekend
sala widowiskowa pęka w szwach,
mieszkańcy przychodzą posłuchać
tu muzyki, obejrzeć wystawy,
spotkać się ze znanymi osobami.
Przy budynku MDK trudno w tych
dniach zaparkować. Kolejną taką
placówką jest Miejska Biblioteka
Publiczna kierowana przez p.
Izabelę Bochińską, która przez
ostatnie lata stała się miejscem
otwartym na ludzi, gdzie nie
tylko można wypożyczyć książkę,
ale także spotkać się z autorami
znanych utworów, wymienić się
opiniami, podyskutować. Przybywa coraz więcej nowych książek,
ale co ważniejsze – mieszkańców,
którzy po nie sięgają. Uruchomiliśmy też instytucję kultury w
Ossowie z dyr. Maksymem Gołosiem na czele, która ma zadbać o
pamięć historyczną tego miejsca.
Przez niecałe dwa lata o Ossowie
zrobiło się głośno nie tylko w
kontekście corocznej inscenizacji
Bitwy Warszawskiej 15 sierpnia.
Dyrektor dba, by Ossów był odwiedzany cały rok. Na miejscu
powstała bezpłatna wypożyczalnia
rowerów i wytyczone szlaki turystyczne. To historyczne miejsce
jest odwiedzane przez grupy
turystów i uczniów, którzy chcą
poznać miejsca pamięci związane
z Bitwą Warszawską. W tej chwili
dobiega końca modernizacja pawilonu, który zostanie otwarty już
w listopadzie. A co najważniejsze
– tworzony jest projekt muzeum
Bitwy Warszawskiej, które już
dawno powinno powstać w Polsce. Nie można też zapominać o
wydziale urbanistyki w Urzędzie
Miejskim, którym kieruje Paweł Seweryniak. Po uchwalaniu
Studium na początku kadencji
ruszyło tworzenie i uchwalanie
planów miejscowych, które są
priorytetem w rozwoju danego obszaru. Powstała specjalna komórka
- pracownia urbanistyczną, dzięki
czemu zwiększyliśmy pokrycie
gminy planami zagospodarowania
prawie 4-krotnie. Uchwaliliśmy
9 planów miejscowych o dużej
powierzchni, a następne 14 jest w
trakcie opracowania.
Skróciliśmy o połowę czas oczekiwania na decyzje o warunkach
zabudowy z 8 do 4 miesięcy.
Myślę, że widząc te sukcesy, nikt
nie ma wątpliwości, że są to osoby
na odpowiednich stanowiskach,
które wniosły wiele dobrego w
rozwój naszej gminy.
mieszkańców. To oni będą musieli podjąć tę trudną decyzję,
kto dalej poprowadzi Wołomin na
drodze rozwoju. Jednak patrząc
na programy wyborcze osób, które podjęły próbę ubiegania się o
stanowisko burmistrza, widzę, że
w większości przypadków jest to
powtórzenie tego, co ja realizuję
w naszym mieście od początku
kadencji. Pozostaje mi tylko cieszyć się z poparcia dla naszych
działań, które oczywiście chcę kontynuować przez następne cztery
lata. Mówię tu przede wszystkim
o dwóch ważnych inwestycjach
na terenie gminy, które usprawnią połączenia naszego miasta z
Warszawą, co będzie miało duże
przełożenie na rozwój Wołomina,
czyli o przebudowie linii kolejowej
i budowie węzła Wołomin na trasie
szybkiego ruchu S8. Będziemy też
kończyć rozpoczęte inwestycje
oświatowe - m.in. oczekiwane od
lat sale gimnastyczne w Czarnej
i przy SP nr 3. Zmienimy wjazd
do Wołomina, tworząc jednocześnie miejsce, gdzie wśród zieleni
można będzie odpocząć i iść z całą
rodziną na spacer. Przy Muzeum
Nałkowskich powstanie duży
park miejski. W planach mam
społecznej są od siebie zależne
i wzajemnie się uzupełniają.
Ciężko jest prowadzić dobrą
politykę oświatową bez inwestowania w infrastrukturę, bez
tworzenia planu i budowy nowych szkół, przedszkoli, boisk,
sal gimnastycznych. I teraz nawiązując do pani pytania o kadry
- czy któraś z tych polityk udałaby się, gdybym nie miał wokół
siebie zaufanych, sprawdzonych
i sprawnych urzędników, dyrektorów czy kierowników urzędowych komórek? Na pewno nie.
Każdy, kto choć raz zmierzył się
z realizacją złożonego zadania,
wie, że ich realizacja możliwa
jest dzięki kompetentnym i
zaufanym współpracownikom.
Takich ludzi udało mi się przez
te cztery lata skupić wokół siebie, a to pozwoliło na realizację
wielu ważnych projektów. Wymienię tylko kilka. Inwestycje:
budowa i remonty 100 nowych
dróg i chodników, nowe placówki
oświatowe: szkoła i przedszkola,
rozwój infrastruktury sportowej:
nowe boiska i sale gimnastyczne,
wsparcie rodzin wielodzietnych,
dopłaty do żłobków, stypendia dla zdolnych uczniów i
czy wywołują zadowolenie kilku
czy kilkuset osób, są dla mnie
bardzo ważne. Przez ostatnie
cztery lata dużo pracy włożyliśmy w politykę prorodzinną,
która wcześniej była w gminie
mocno zaniedbana. Wprowadziliśmy Wołomińską Kartę Rodziny, z której korzysta już 2500
osób z rodzin wielodzietnych.
Dzięki udogodnieniom, jakie
daje karta, rodziny mogą zaoszczędzić środki w swoim budżecie. Mogą robić taniej zakupy,
płacić mniej za przedszkola,
zajęcia w MDK czy na pływalni.
Staramy się wspierać rodziców i
dzieci od najmłodszych lat, dofinansowując przyszłym mamom
szkołę rodzenia, a następnie
pobyt dziecka w żłobku czy klubie malucha, organizując coraz
więcej miejsc w przedszkolach,
budując nowe placówki oświatowe, stwarzając możliwość
nauki na Uniwersytecie dla
dzieci, a dla matek wracających
do pracy – bezpłatne kursy i
szkolenia. Młode pokolenie jest
dla mnie szczególnie ważne, bo
to nasze dzieci są przyszłością
tego miasta i kiedyś będą o nim
decydowały.
Z Ryszardem Madziarem burmistrzem Wołomina, ubiegającym się o reelekcję, o efektach mijającej kadencji oraz o pomysłach na najbliższą
przyszłość rozmawia Teresa Urbanowska.
Dobry czas
dla Wołomina
musi trwać
kontynuację współpracy z różnymi
środowiskami: młodzieżą, seniorami czy przedsiębiorcami. Będę
starał się tworzyć jak najlepsze
warunki dla rodzin do życia w
naszej gminie, nie tylko zapewniając wsparcie rodzinom wielodzietnym, ale przede wszystkim
tworząc miejsca pracy i ułatwiając
mieszkańcom do niej dostęp oraz
stale zwiększając liczbę miejsc w
żłobkach i przedszkolach.
– Skoro mowa o polityce, to
zapytam inaczej – która
z polityk, obecnie realizowana przez gminę Wołomin, wymagała największego
przeorganizowania
struktur samorządowych, aby można
ją było realizować
tak, jak Pan sobie
zaplanował?
– Wszystkie działania,
zarówno w zakresie
polityki rodzinnej, zdrowotnej, jak i gospodarczej, oświatowej,
inwestycyjnej czy
– Podczas Pańskiej Konwencji wyborczej burmistrz
Ząbek Robert Perkowski,
życzył Panu sukcesu w
tych wyborach. Potocznie
uważa się, że w jego przypadku wybory rozstrzygną się w I turze. Jak
będzie Pana zdaniem w
Wołominie? Jedna czy
dwie tury?
– Oczywiście, wszystko
jest w rękach naszych
3
powiat
sportowców, wspólne decydowanie o tym, co dzieje się
w naszym mieście chociażby
poprzez budżet obywatelski
czy współpracę z wieloma
środowiskami. Podsumowaniem tych wspólnych działań
jest nagroda „Sukces minionej kadencji”, którą ostatnio
miałem zaszczyt odebrać
wprawdzie jako Burmistrz
Wołomina, jednak jest to nasz
wspólny sukces, na
któr y razem zapracowaliśmy.
– A co – które
z działań jakie
Pan przez te
cztery lata
prowadził,
jest dla Pana
najważniejsze
– najbardziej
spektakularne?
– Ws z y s t k i e
zmiany na lepsze, niezależnie
– Nie da się wszystkich aspektów poruszyć w ramach materiału prasowego. Zapytam
więc – jak to mam w zwyczaju
– o czym chciałby Pan móc
z mieszkańcami publicznie
porozmawiać? Jaką formę,
Pańskim zdaniem, powinna
mieć debata publiczna dotycząca rozwoju gminy?
– Z mieszkańcami spotykam
się przez cały rok – zarówno
w urzędzie, jak i poza nim,
na miejskich uroczystościach,
zorganizowanych spotkaniach
czy na co dzień – jako zwykły mieszkaniec czy sąsiad.
Otrzymuję mnóstwo pytań i
staram się na nie odpowiadać
na bieżąco, w wielu sytuacjach
mogę też liczyć na pomoc moich zastępców i pracowników.
Takie spotkania są dla mnie
bezcenne, bo to mieszkańcy
tak naprawdę wiedzą, czego
brakuje w naszym mieście, co
chcieliby zmienić, żeby żyło im
się w Wołominie jak najlepiej.
– Każdy, kto choć raz zmierzył się
z realizacją złożonego zadania,
wie, że ich realizacja możliwa
jest dzięki kompetentnym
i zaufanym współpracownikom.
Takich ludzi udało mi się przez
te cztery lata skupić wokół siebie, a to pozwoliło na realizację wielu ważnych projektów
– mówi Ryszard Madziar,
burmistrz Wołomina ubiegający się o reelekcję
Możemy wybierać
Edward M. Urbanowski
Mamy już za sobą pierwszy krok ku wyborom samorządowym. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła pełną listę kandydatów na radnych, wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast. Dużo chętnych a tylko czwórkę z tej
plejady nazwisk będziemy mogli wybrać! To nie będzie łatwy wybór. Co
prawda, do Sejmiku Mazowieckiego i rady powiatu zazwyczaj wybieramy
kandydatów z listy tożsamej z naszą preferencją polityczną, to już do rady
gminy, na wójta i burmistrza musimy się poważnie zastanowić, bo tu wybieramy konkretną osobę a nie komitet. I to na tym szczeblu, gminnym,
rozegra się właściwa kampania wyborcza.
Nie ukrywam, że z dużym zainteresowaniem zapoznałem się z opublikowaną listą chętnych do zasiadania w radach miejskich i gminnych,
a zwłaszcza z listą kandydatów na stanowisko burmistrza lub wójta we
wszystkich dwunastu gminach naszego powiatu. Pasjonująca to lektura!
W Wołominie jest siedmioro kandydatów, dwie panie: Monika Błaszczak
i Elżbieta G. Radwan oraz panowie: Dominik Kozaczka, burmistrz Ryszard
J. Madziar, Jerzy Mikulski, Rafał P. Pazio oraz Igor S. Sulich. W Kobyłce
stanie trzech panów: Hubert Gniadowicz, burmistrz Robert Roguski i Piotr
M. Szulc. Za to w Zielonce, jak w Wołominie, dwie panie: Dorota Bienias i
Bożenna P. Gruszczyńska i pięciu panów: urzędujący burmistrz Grzegorz
P. Dudzik, Kamil M. Iwandowski, Paweł Szymański, Michał Wujek i Piotr W.
Wyszyński. W Ząbkach, z burmistrzem Robertem Perkowskim, zawalczy
tylko Tomasz Kalata. W Markach sami panowie: Jacek Orych, Zbigniew
Paciorek, Marcin Piotrowski, burmistrz
Janusz Werczyński i Arkadiusz A. WereJa tam nie będę
lich. Za to w sąsiednim Radzyminie do
kombinował. Mój kanrywalizacji stanęły dwie panie: Halina J.
dydat na burmistrza
Bonecka i Marzena T. Małek oraz czterech panów: Marek Brodziak, Krzysztof
musi mieć odrobinę
K. Chaciński, Krzysztof R. Oksiuta i
doświadczenia, być
burmistrz Zbigniew R. Piotrowski. W
aktywnym, skłonnym
Tłuszczu zawalczą tylko panowie: Jacek
do dialogu i mieć ...
Balcerak, burmistrz Marcin P. Bednar- nie najlepszą opinię na
czyk, Janusz T. Czarnogórski i Sławomir mieście, gdyż nie ufam
J. Klocek.
osobom powszechnie
W gminach wiejskich o stanowisko
chwalonym.
wójta również zapowiada interesująca
batalia, mimo że chętnych jest mniej. W
Poświętnem, z obecnym wójtem Janem A. Cymermanem zawalczą Jarosław
Kielczyk i Sławomir Rosłon. W Klembowie startują: Andrzej R. Ferdyn,
Rafał M. Mathiak i wójt Kazimierz Rakowski. W Dąbrówce naprzeciwko
wójta Tadeusza Bulika staną: Agnieszka Gryglas, Radosław Korzeniewski i
Maria M. Szymańska. W Jadowie z wójtem Dariuszem S. Kokoszką zmierzą
się dwie panie: Małgorzata Łoń i Marzanna Staszak. I wreszcie Strachówka:
Krystyna Ołdak zmierzy się z wójtem Piotrem Orzechowskim.
Kandydaci na burmistrzów i wójtów już rozpoczęli kampanię wyborczą.
Pojawiły się plakaty i wywiady w mediach. Za chwilę dostaniemy ładnie wydrukowane programy wyborcze i ... dylemat: kogo wybrać! Doświadczonego
czy nowicjusza? Przystojnego czy pracowitego? Karierowicza czy społecznika? Sąsiada czy obcego? Obiecującego nam wszystko czy ... realistę? A
może zdać się na opinię publiczną i zagłosować jak sąsiad?
Ja tam nie będę kombinował. Mój kandydat na burmistrza musi mieć
odrobinę doświadczenia, być aktywnym, skłonnym do dialogu i mieć ...
nie najlepszą opinię na mieście, gdyż nie ufam osobom powszechnie
chwalonym.
Młody, nieznany ale
czy podejrzany?
Paweł Banaszek,
uczeń klasy maturalnej w LO
Niespełna dwie godziny po rozwieszeniu swoich plakatów w okręgu wyborczym nr 13 (tam właśnie
startuje) zauważyłem na jednej z
grup na portalu społecznościowym
zdjęcie swojego plakatu.
Oczywiście tradycji tej grupy
musiało stać się zadość – mam tu
na myśli krytykę wszystkiego, co
w jakikolwiek sposób wiąże się z
partią Prawo i Sprawiedliwość. Nie
mam do nikogo żalu ani pretensji,
wręcz przeciwnie – bardzo za
zwrócenie uwagi na moją skromną
osobę dziękuję podobnie za słowa
krytyki, bo zawsze prowadzą mnie
one do dalszej pracy nad własną
osobą.
Jednak uważam że „czepianie
się kogoś za to, że ma za „długiego
kciuka”, zegarka który wcale nie
był tak drogi jak ministra Nowaka,
układu jego twarzy czy jego wieku
jest – mówiąc oględnie – troszeczkę nietaktowne. Podobnie rzecz ma
się z posądzaniem nowych, do tej
pory mało znanych osób o to, że
skoro nie są znani to z pewnością
muszą być podejrzani... Czyżby
wracały do nas ubeckie zasady?
Czy faktycznie „Nie znany” –
znaczy podejrzany”. Czy każdy,
kto jest młody musi być od razu
mniej wartościowy od znanego i
doświadczonego?
Nie zgadzam się z takim stawianiem sprawy. Moim zdaniem wiek
nie jest tu najważniejszym wyznacznikiem. Liczy się natomiast
przede wszystkim zaangażowanie
i wyniki pracy, którą tej konkretnej
osobie powierzono!
Uważam, że można mieć 60 lat,
posiadać kilkunastoletnie doświad-
czenie w samorządzie i często po
prostu nie radzić sobie z powierzonymi funkcjami.
Generalnie często ludzie młodzi
kojarzą się z wieczną zabawą, nieodpowiedzialnością, chuligaństwem
itp. Czas skończyć z takimi stereotypami. Znam wielu moich rówieśników, którzy bardzo aktywnie działają
i udzielają się podobnie jak ja na
rzecz innych. Zaczynając od gimnazjum przez liceum, trzykrotnie
z rzędu zdobyłem zaufanie moich
rówieśników – młodych obywateli,
na stanowisko przewodniczącego
(...) „czepianie się kogoś
za to, że ma za „długiego
kciuka”, zegarka który
wcale nie był tak drogi jak
ministra Nowaka, układu
jego twarzy czy jego wieku
jest – mówiąc oględnie –
troszeczkę nietaktowne.
Podobnie rzecz ma się
z posądzaniem nowych...
samorządu. Następnie działałem w
młodzieżówce PiS, obecnie jestem
w niej przewodniczącym na rejon
całego powiatu wołomińskiego.
Zdobyłem także mandat radnego
Młodzieżowej Radzie Miasta w
Wołominie, gdzie sprawuję funkcję
wiceprzewodniczącego. Umiejętnie
wykorzystuję swoje możliwości do
zmian w moim otoczeniu. Dlaczego
więc miałbym nie poświęcić się dla
mieszkańców Wołomina? Przecież
oni też zasługują na większy rozwój
swojej okolicy.
Życie Powiatu na Mazowszu - tygodnik bezpłatny
Wydawca: PHU „Logos” s. c.
Redaktor naczelny: Edward M. Urba­now­ski. Redaguje Zespół.
Adres Redakcji: 05-200 Wołomin, ul. Wileńska 36a, tel./fax 22 787 77 83, tel. kom.
698 655 256, www.zyciepw.pl, e-mail: [email protected] Re­dak­cja nie zwraca tekstów
nieza­mó­wio­nych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Redakcja nie ponosi od­po­wie­dzial­no­ści za treść
płatnych reklam i anonsów. Kolportaż - 22 776 17 76.
Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
www.zyciepw.pl
4
więcej wiadomości na www.zyciepw.pl
powiat
23 października 2014
O spotkaniu z Jolantą Kwaśniewską i planach współpracy z Fundacją Porozumienie Bez Barier, najważniejszych punktach programu wyborczego z Elżbietą Radwan rozmawia Teresa Urbanowska
Przywrócić normalność
Henryk Oleszczuk (PO)
Nadchodzące wybory samorządowe skłaniają do oceny działalności
sprawujących władzę w gminie i powiecie podczas upływającej kadencji.
W odczuciu wielu mieszkańców bilans
wypada niezbyt pozytywnie. Krytyka
stylu sprawowania władzy przez
obecną ekipę opartą o działaczy PiS,
jej niektórych dokonań oraz jeszcze
większej liczby zaniechań jest w
Wołominie dosyć powszechna. Nasila
się z każdym rokiem i jest aż nadto
uzasadniona. Wystarczy posłuchać co
ludzie mówią, poczytać prasę lokalną
lub śledzić internetowe fora wymiany
informacji i opinii mieszkańców.
Wydaje się jednak że krytyka, nawet
najbardziej uzasadniona, to zbyt mało.
Niemniej ważna a nawet ważniejsza
jest pogłębiona refleksja, jakie władze
winniśmy wybrać w nadchodzących
wyborach i jakie są wobec tej władzy
oczekiwania mieszkańców.
Istotą władzy samorządowej jest
zaspokajanie rzeczywistych potrzeb
ogółu mieszkańców w ramach posiadanych możliwości finansowych. Nie
ma i nie może być zgody na uprawianie za publiczne pieniądze prywaty,
zaspokajanie interesów partyjnych,
marnotrawstwo środków oraz ich
przeznaczanie na cele narzucane z
zewnątrz, bez liczenia się z opinią i
rzeczywistymi potrzebami mieszkańców. Aby zobrazować jak niestety
zbyt często jest, a jak może i powinno
być, posłużę się kilkoma konkretnymi
przykładami z różnych obszarów życia
gminy Wołomin i powiatu wołomiń-
W każdej kampanii przedwyborczej kandydaci bez umiaru
i poczucia realizmu eksploatują „dyżurny temat” drogi
634. Przypominam, że jest to
droga wojewódzka i nie podlega
jurysdykcji samorządu gminy i
powiatu. Jednocześnie obserwujemy skandaliczne zaniedbania
władzy samorządowej w zakresie, w którym może i powinna
podjąć skuteczne działania.
skiego, istotnych dla jakości życia
mieszkańców.
Komunikacja publiczna: W każdej
kampanii przedwyborczej kandydaci
bez umiaru i poczucia realizmu
eksploatują „dyżurny temat” drogi
634. Przypominam, że jest to droga
wojewódzka i nie podlega jurysdykcji
samorządu gminy i powiatu. Jednocześnie obserwujemy skandaliczne
zaniedbania władzy samorządowej w
zakresie, w którym może i powinna
podjąć skuteczne działania. Podczas
całej czteroletniej kadencji burmistrza
Madziara i Rady Gminy nie powstało
ani jedno miejsce parkingowe systemu
„Parkuj i jedź” w pobliżu istniejących
stacji kolejowych. Nie ma przy nich
również urządzonych miejsc dla parkowania rowerów. W trakcie I kadencji
pani Hanny Grokiewicz-Waltz na stanowisku prezydenta Warszawy został
wprowadzony system „Wspólnego
biletu KM-ZTM-WKD” z którego
korzystało z zadowoleniem kilkanaście
tysięcy mieszkańców powiatu, w tym
kilka tysięcy mieszkańców Wołomina.
Dla przypomnienia burmistrzem
był w tym czasie pan Jerzy Mikulski
(SKW), a starostą powiatowym pan
www.zyciepw.pl
Maciej Urmanowski (PO). Obecne władze w osobach burmistrzów
Wołomina pana Ryszarda Madziara,
przy aktywnym udziale burmistrza
Ząbek pana Roberta Perkowskiego
oraz starosty pana Piotra Uścińskiego (wszyscy PiS)doprowadziły do
sytuacji, w której wspólny bilet został
utracony. Warto przypomnieć, że
nadal korzystają z niego mieszkańcy
np. Otwocka, Legionowa, Pruszkowa,
Piaseczna, Nowego Dworu, Sulejówka
i wielu innych miejscowości wokół
Warszawy. Za chwilę rusza metro z
Dworca Wileńskiego. Tym bardziej
sprawa dotyczy tysięcy mieszkańców linii wołomińskiej. Warto o tym
„sukcesie” wołomińskiego PiS nie
zapominać, szczególnie w kontekście
wyborów 16 listopada. W Warszawie
wygra PO.
Wypoczynek, sport i rekreacja:
W urzędzie gminy (a może tylko w
głowie burmistrza) powstał dziwaczny
pomysł budowy parku zupełnie poza
miastem, w otoczeniu Muzeum Nałkowskich „Dom nad łąkami”. Wydano
kilkaset tysięcy złotych na projekt, który
następnie upadł w Radzie Gminy, a
ponadto został zakwestionowany
przez konserwatora zabytków. Retoryczne pozostaje pytanie, którzy
to mieszkańcy Wołomina mieliby z
tego parku na peryferiach korzystać.
Czy matki z dziećmi. A może nasi
czcigodni seniorzy. A jak i którędy
mieliby tam dotrzeć. Tymczasem
blisko centrum miasta zarasta trawą
i chwastami ogromny teren pomiędzy
stadionem Huraganu, pływalnią MOSiR i boiskiem szkoły numer 5. Czy to
nie optymalne miejsce na urządzenie
parku miejskiego z prawdziwego
zdarzenia? Oto zadanie dla nowego
samorządu gminy Wołomin.
Historia i patriotyzm w cieniu polityki partyjnej: Od kilkudziesięciu lat
w Ossowie istnieje ważne dla historii
Polski miejsce pamięci. Składa się na
nie cmentarz poległych w 1920 roku
żołnierzy oraz piękna kaplica otoczona
drogą krzyżową. Całość ukształtowana
historycznie począwszy od lat międzywojennych. Kameralna, pięknie położona i zagospodarowana. Miejsce pamięci, narodowe sanktuarium, zostało
w mijającej kadencji zawłaszczone dla
potrzeb propagandowych jednej partii
(PiS) i skrajnych środowisk ruchu narodowego. Niestety, aktywny udział w
tym zawłaszczaniu, by nie powiedzieć
wprost profanacji, ma obecna władza
samorządowa Wołomina i powiatu
wołomińskiego zdominowana przez
tą partię.
Z budżetu gminy wydatkuje się
przy tym bardzo duże środki służące w
istocie głównie propagandzie partyjnej.
Planowane są również na następne lata
kwoty idące w miliony złotych na budowę muzeum (mauzoleum) i następnie
kolejne miliony na jego utrzymanie.
Czy pomysłodawcy potrafią wskazać,
skąd przyjadą do Ossowa te rzesze
zwiedzających? Myślę, że mieszkańcy
Wołomina oczekują na rozwiązywanie
za pomocą środków budżetu gminy
wielu innych problemów oraz realizację zadań rzeczywiście wpływających
na jakość życia mieszkańców i rozwój
miasta. Wybory samorządowe 16
listopada 2014 roku to dobra okazja,
aby zatrzymać „szalone pomysły” i
dać szansę ludziom, którzy zajmą się
skutecznie rzeczywistymi problemami
nasze małej ojczyzny.
Potrzeba merytorycznej dyskusji,
a nie emocjonalnej pyskówki
– Nie planowałam z Panią wywiadu w tak krótkim odstępie czasu
od poprzedniego. Muszę jednak
przyznać, że udaje się Pani coraz
częściej zwracać uwagę opinii
publicznej na swoją osobę i Pani
spotkanie z Panią Prezydentową
Jolantą Kwaśniewską sprowokowało mnie do tej rozmowy. Jeszcze nie przebrzmiała dyskusja
na temat Pani plakatów i rozpowszechnianych o Pani różnych
„sensacji” a już pojawiły się informacje o nawiązanej współpracy
z Fundacją Porozumienie Bez
Barier Jolanty Kwaśniewskiej.
Narzuciła Pani szybkie tempo...
– To bardzo dobrze, że będziemy
realizować wspólny projekt z Fundacją Pani Prezydentowej, bo to daje
gwarancję jakości i skuteczności.
Wszystko zaczęło się od szpitala na
Niekłańskiej. Ale w tym temacie
prym wiedzie Emilka Oleksiak, której
rodzina bezpośrednio zetknęła się z
potrzebą specjalistycznego leczenia
małego dziecka. To właśnie ona
wykazała się niespotykaną determinacją i zaangażowaniem i jestem jej
za to bardzo wdzięczna. To ona jako
pierwsza rozpoczęła też dyskusję w
tym zakresie. A że dobre, wspólne
cele jednoczą i chirurgii dziecięcej
także po drodze z tym projektem –
od tej chwili wspólnie zaczęłyśmy
wydeptywać ścieżki i zabiegać o
poparcie mądrych i ważnych ludzi.
Dlatego też kolejne spotkanie u
Pani Marszałek Elżbiety Lanc, która
wspiera nasze działania było bardzo
owocne, a projekt zakładający poprawę profilaktyki chorób u dzieci i
ich pobytu z rodzicami w szpitalach
zaczyna nabierać realnych szans na
realizację. Wszystko to możliwe dzięki
cudownym kobietom, z którymi
zetknął nas los: Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska - Prezes
Fundacji Porozumienie Bez Barier,
Pani Anna Jankowska - Drabik - Dyrektor Fundacji, Pani Elżbieta Lanc
- Członek Zarządu Województwa
Mazowieckiego.
– Jakie ma Pani wrażenia po spotkaniu z Jolantą Kwaśniewską?
– To dobra, ciepła kobieta obdarzona
ogromną empatią i wrażliwością. Jej
ciepło i spokój są nieocenione w niesieniu pomocy i zwracaniu uwagi na
trudne sprawy normalnych ludzi.
– Wnioskuje Pani do różnych
organów o wsparcie inicjatywy
utworzenia chirurgii dziecięcej w
wołomińskim szpitalu. Dlaczego
jest to dla Pani tak ważne?
– Rozmawiam z mieszkańcami i
ta potrzeba ciągle się przewija w
rozmowach. Mam swoje osobiste
doświadczenia w tym zakresie. Lęk o
dziecko, strach przed skutkami powikłań po urazach, pytanie czy zdążę na
czas na Niekłańską? Takie problemy
nie są mi obce, dlatego doskonale
rozumiem rodziców, że jest to dla
nich tak bardzo ważna sprawa.
– Niektórzy twierdzą, że to chwyt
marketingowy, gdyż nie jest prosto, stworzyć taką pomoc w
szpitalu powiatowym...
– Każdy mierzy swoją miarą, być
może ci co tak mówią sami stosują tricki marketingowe albo nie
rozumieją potrzeb mieszkańców.
Faktycznie, to nie jest proste, ale
nie oznacza, że jest niemożliwe. W
życiu nie ma przypadków. Ostania
rozmowa z wiceministrem zdrowia
właśnie na temat Chirurgii Dziecięcej w Wołominie mi to uświadomiła.
Potrzebne są chęci, zaangażowanie
i dobra argumentacja. To wszystko
nie skakanie sobie do oczu. Ciągłe
krytykowanie to nic innego jak gra na
ludzkich emocjach, po co potęgować
te negatywne?
– Nie uwierzę, że Pani nie ma nic
do zarzucenia poprzednikom.
– No dobrze, ale niech to będzie
merytoryczna, a nie emocjonalna
dyskusja. Najgorszym grzechem
zaniechania Panów Mikulskiego i
Madziara jest jest brak miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego. Gdy burmistrz Mikulski
kończył kadencję tylko 2% gminy było
objetych takimi planami! Podobno
nastąpił 400% wzrost planów co
daje w prostym rachunku tylko 8%.
Nie ma planów więc znów można
obiecywać, że z wysypiska zrobi się
stok narciarski, albo jeszcze inne
absurdy. Tak nie może być!
– Na koniec poproszę o kilka
najważniejszych punktów z Pani
programu wyborczego...
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co uważam
za priorytet dla rozwoju naszej gminy. Bardzo ważna sprawą zgłaszana
nam podczas spotkań to potrzeba
utworzenia w Wołominie centrum
rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych z miejscem na warsztaty terapii zajęciowej, miejscem
dziennego pobytu oraz miejsca,
które skupiłoby wszystkie organizacje pozarządowe, kluby seniora,
taka swoista potrzeba bycia razem
i rozwiązywania wspólnie różnych
problemów. No i sprawa wysypiska.
Ja się będę mocno upierać, że należy
zgodnie z prawem i oczekiwaniami
mieszkańców dążyć do zminimalizowania negatywnych skutków jego
funkcjonowania. I tu niespodzianka,
za moje szczere wypowiedzi w tym
temacie „oberwało” mi się od niektórych aktywistów, a teraz proszę
- niektórzy kandydaci na burmistrza
Panie – od lewej: Emilia
Oleksiak, Elżbieta Lanc,
Jolanta Kwaśniewska i
Elżbieta Radwan spotkały
się kilka dni temu w Urzędzie
Marszałkowskim celem podjęcia współpracy w zakresie
przygotowań do pracy nad
projektem społecznym dotyczącym poprawy profilaktyki
chorób u dzieci i ich pobytu
z rodzicami w szpitalach. Rodzic blisko dziecka w trudnej
chwili zapewnia poczucie
bezpieczeństwa co poprawia
efekty leczenia.
mamy, więc musi się udać. Cieszę
się, że udało się sprawą zainteresować
ministra zdrowia. To ważny krok.
– Nie kwapi się Pani z krytyką
w stosunku do poprzedniego i
obecnego burmistrza Wołomina.
Nie atakuje ich Pani. Czy nie ma
Pani im nic do zarzucenia?
– Krytyka to broń obusieczna i
jeżeli jest tylko emocjalna, a nic nie
wnosi to po co tracić na nią energię?
Lepiej spożytkować ją na pracę
na rzecz miasta. Trzeba zakasać
rękawy i do roboty. Tu nie ma taryfy
ulgowej. Wołomin to nasz dom w
którym powinno być miło, czysto,
ciepło i bezpiecznie i to dosłownie
jak i pod względem finansowym.
Powinna dominować współpraca, a
– Program wyborczy zawiera szereg
ważnych kwestii. Od prozaicznych
takich jak zmiana godzin otwarcia
urzędu na bardziej przystępne,
zlikwidowanie długoterminowych
zapisów na spotkanie z burmistrzem. Poprzez uporządkowanie
oznakowania poziomego i pionowego w mieście i gminie, które w
ocenie mieszkańców nie zawsze
jest logiczne. Do bardzo ważnych
dla mieszkańców kwestii jak pozyskiwanie funduszy zewnętrznych.
Budowa ścieżek rowerowych w
ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, powalczenie o
wspólny bilet, zmniejszenie opłaty
adiacenckiej, czy przyspieszanie w
tworzeniu mądrych i przemyślanych
też zmienili retorykę wypowiedzi w
tym temacie. Czyżbym miała rację?
Jeszcze raz mówię więc wprost –
nie jestem za wysypiskiem w jego
obecnym kształcie. Trzeba pilnie i
szybko zminimalizować negatywne
skutki jego funkcjonowania. Ludzie,
którzy mieszkają w jego okolicy
mają prawo żyć normalnie, trzeba
im w tym pomóc! Gra na emocjach ludzkich jest nie fair, to tylko
techniki PRowe. Nie dajmy się po
raz kolejny zmanipulować, emocje
szybko opadną i pozostanie zwykła,
codzienna praca. Za wyniki działań
PR-owych musieliśmy płacić przez
ostatnie cztery lata. Patrząc na to w
jakiej kondycji jest dzisiaj Wołomin
warto więc zapytać: Warto było?
W miniony piątek w godzinach popołudniowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się
konwencja wyborcza Porozumienia Samorządowego Wołomin (PS), które popiera Jerzego Mikulskiego, jako kandydata na burmistrza Wołomina.
Konwencja wyborcza Porozumienie
Samorządowe Wołomin
- Choć nasze spotkanie ma charakter wyborczy, to chciałbym podkreślić, że jest to spotkanie mówiące
o kierunkach koniecznych zmian w
mieście – mówił lider organizacji.
Jerzy Mikulski burmistrzem Wołomina był już trzykrotnie (1994-1998;
2002-2006; 2006-2010). Obecnie jest
radnym powiatowym. - Chcę Państwu
przedstawić stan realizacji inwestycji
powiatowych kończącej się kadencji
– mówił zwracając się do obecnych
na konwencji mieszkańców.
Zdaniem Mikulskiego kończąca
się kadencja po prostu „przeminęła”.
- Poziom inwestycji zmalał o 12% przy nieznacznym wzroście budżetu
– mówił. Jego zdaniem nie zadowala
poziom pozyskiwanych przez powiat
funduszy zewnętrznych oraz poziom
zrealizowanych inwestycji . – Jeśli
chodzi o inwestycje to sytuacja nie
powinna dziwić, gdyż w ciągu tej
kończącej się kadencji mieliśmy aż
pięciu naczelników od inwestycji. Nie
zostało wykorzystanych na inwestycje
ok. 6,5 miliona złotych – mówił podczas konwencji.
Mikulski odniósł się również do
sposobu prowadzenia inwestycji drogowych, które jego zdaniem nie zostały
we właściwy sposób przygotowane
Jerzy Mikulski (pierwszy z prawej) zaprezentował kandydatów PS do rady gminy i powiatu z Wołomina
(pełna relacja filmowa z konwencji
na www.zyciepw.pl). Najbardziej
symptomatyczny jest sposób realizacji
budowy mostka w Czarnej. - Oczywiście, że przy wsparciu radnych
ze Wspólnoty Samorządowej udało
się niektóre inwestycje na terenie
Wołomina wdrożyć, jednak liczne
protesty mieszkańców to wynik bardzo
dziwnego myślenia o inwestycjach
w samym mieście Wołomin. Zarząd
powiatu z ogromnym ociąganiem
odnosi się do inwestycji w centrum
Wołomina. Bardzo niebezpieczne
miejsca w mieście nie mogą doczekać
się realizacji choćby skrzyżowanie ulic
Mickiewicza i Lipińskiej, które jest
ciągle lekceważone – podkreślał.
Jerzy Mikulski, kandydat Porozumienia Samorządowego Wołomin na
burmistrza Wołomina podsumowując
stwierdził: - Tą kadencję po prostu
przetrwaliśmy. Nestor wołomińskiego samorządu - Andrzej Żelezik
podsumował czteroletnią pracę w
Radzie Miejskiej. Nawiązał do – jak
określił – oburzającego sposobu zatrudniania nowych pracowników w
urzędzie. - Zwalniano – często dobrze
pracujących ludzi z Wołomina po to,
aby dać pracę osobom z własnego
ugrupowania.
Teresa Urbanowska
Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
więcej wiadomości na www.zyciepw.pl
23 października 2014
powiat
W nadchodzącym tygodniu dla wszystkich szukających mieszkania w dobrej podwarszawskiej
lokalizacji potrwa Tydzień Korzyści na osiedlu Neptun w Ząbkach.
Szukasz nowego mieszkania?
Nie przegap Tygodnia
Korzyści na osiedlu Neptun!
W dniach 20-25 października
na osiedlu odbędzie się „Tydzień
Korzyści” – kilka dni, podczas których będzie można zapoznać się
z nowym, kompleksowym programem aranżacji i wykończenia wnętrz.
We współpracy z doświadczonymi
designerami, architektami i podwykonawcami Polnord, deweloper
budujący osiedle Neptun, stworzył
pakiet „Wykończenie w cenie M”,
który pomaga zmienić przestrzeń
mieszkalną w prawdziwy dom, dopasowany do charakteru i potrzeb
każdego klienta.
Program ułatwia i przyspiesza
możliwość wprowadzenia się do nowo
kupionego mieszkania wszystkim,
którzy nie mają czasu lub nie wiedzą
jak wykończyć swoje „M”. Zadanie
to można teraz zlecić jednej z dwóch
profesjonalnych firm projektowych.
Co ważne, koszt projektu, prac budowlanych i elementów wyposażenia
(również mebli kuchennych i sprzętu
AGD w zabudowie) może zostać
doliczony do ceny mieszkania, co
pozwala na sfinansowanie wszystkiego jednym kredytem hipotecznym.
Klienci zyskują czas i gwarancję na
wykonane prace wykończeniowe,
a co najważniejsze – dodatkowe
15 % ceny wyposażenia w różnicach
wysokości podatku VAT.
Tydzień Korzyści
na Osiedlu Neptun potrwa
od 20-tego do 25-tego
października.
Zapraszamy
do Biura Sprzedaży
Polnord SA
przy ul. Powstańców 35.
Tel. 22 110 10 10,
[email protected],
www.polnord.pl
Ryszard Madziar
Czy rząd ma nas
wszystkich
za frajerów?
Robert Szumski
Polnord, deweloper budujący osiedle Neptun, stworzył pakiet „Wykończenie w cenie M”
Neptun, popularne osiedle
powstające w cichej i zielonej
części podwarszawskich Ząbek to
kilkuetapowy projekt mieszkaniowy, w którym zamieszka docelowo
ok. 600 rodzin. Obecnie powstaje
tutaj 105 mieszkań o najpopularniejszych metrażach - od 35 do 116
m2. Wybór lokali jest duży, a przygotowane przez dewelopera liczne
programy wpierające klientów w
zakupie mieszkania sprawiają,
że marzenie o własnym „M” na
osiedlu Neptun może spełnić się
szybciej.
5
Arogancja rządu już dawno
przekroczyła granice przyzwoitości. Jeszcze niedawno było
głośno o byłym już ministrze
Sienkiewiczu, który po alkoholu
ujawnił informację o stanie naszego państwa, mówiąc: „ch…,
d… i kamieni kupa” i innych
jego kolegach podsłuchiwanych
przez kelnerów. Ostatni tydzień
przyniósł nową odsłonę naszego rządu, tym razem już na
trzeźwo. Minister Rolnictwa i
Rozwoju Wsi – Marek Sawicki,
bez wahania nazywa „frajerami”
rolników, którzy sprzedają jabłka
do przetwórni, a nie korzystają z
zaproponowanego przez rząd instrumentu wycofania. Mam tylko
pytanie czy za taki stan i to, że
rolnicy są wykorzystywani, nie odpowiada sam minister rolnictwa?
Skoro rząd uruchomił „tak wspaniały instrument wycofania” to
dlaczego nie zadbał o jego odpowiednie wdrożenie i zapewnienie
rolnikom niezbędnej informacji?
Najbardziej jednak mnie razi
dalsza część wypowiedzi Ministra, który śmiało dodaje „Trudno
żałować frajerów, którzy dają się
oszukiwać”, bo dotyczy ona także
mnie i wielu Polaków. Obecne
rządy Platformy Obywatelskiej i
PSL opierają się na oszukiwaniu
nas wszystkich już od siedmiu
lat. Daliśmy się zwieść pięknym
obietnicom o zielonej wyspie,
wzroście gospodarczym, obniżeniu podatków, utrzymaniu
wieku emerytalnego, wielkich
pieniądzach dla samorządów i
wielu, wielu innych. Czas pokazał
ile w nich było prawdy. Rząd nas
jednak nie żałuje, bo sitwie przecież żyje się lepiej, a nas karmią
bajkami o dobrobycie i puszczają
piosenki Beatlesów.
Mimo to chciałem bardzo
podziękować Panu Ministrowi
za szczere słowa, myślę, że w kolejnych tygodniach dowiemy się
jeszcze więcej o tym co myślą o
nas inni ministrowie. Zachęcam
do szczerości. A Pani Premier,
która prosiła o 100 dni spokoju
dla swojego rządu, proponuję
wykorzystać pozostały czas na
powołanie „Ministerstwa Cham-
Aż przykro patrzeć na
brak ostrej reakcji Pani
Kopacz (pozującej usilnie
na żelazną damę) na takie
zachowanie ministra.
Niestety zmusza to do zastanowienia, czy ostatnie
hasło Platformy Obywatelskiej – „Bliżej ludzi” to
nie kolejne oszustwo dla
„frajerów”? („Bliżej władzy
z PSL” –przynajmniej
brzmiałoby szczerze).
stwa i Arogancji”, w którym wygospodaruje stołki dla wszystkich
szczerych ministrów.
Aż przykro patrzeć na brak
ostrej reakcji Pani Kopacz (pozującej usilnie na żelazną damę)
na takie zachowanie ministra.
Niestety zmusza to do zastanowienia, czy ostatnie hasło Platformy Obywatelskiej – „Bliżej
ludzi” to nie kolejne oszustwo
dla „frajerów”? („Bliżej władzy z
PSL” –przynajmniej brzmiałoby
szczerze).
Wołomin na drodze rozwoju
Materiał sfinansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwość
100
nowych
ulic i chodników
nowe przedszkola
na miarę XXI wieku
Dwa nowe przedszkola
na miarę XXI wieku
10
2500
nowoczesnych
boisk
Modernizacja trasy
kolejowej do Warszawy
zadowolonych
rodzin
100 nowych ulic i chodników | Nowe przedszkola na miarę XXI wieku | 10 nowoczesnych boisk | Modernizacja trasy kolejowej do Warszawy
2500 zadowolonych rodzin z oszczędności dzięki Wołomińskiej Karcie Rodziny
Biuro reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
www.zyciepw.pl
6
relacje video z wydarzeń na www.zyciepw.pl
Życie Powiatu w skrócie
Dąbrówka
Święto pieczonego ziemniaka w Przedszkolu Samorządowym pod „Wesołym Ekoludkiem” w Dręszewie. Ziemniak który jest pospolitym ale również wspaniałym warzywem przyrządzanym w naszych kuchniach na różne
sposoby, stał się inspiracją do zorganizowania wspaniałej imprezy dla dzieci z
naszego przedszkola. Kapryśna jak na ten czas jesienna pogoda, pozytywnie
zaskoczyła wszystkich. 8 października 2014r, zapłonęło ognisko, a w popiele
powoli piekły się ziemniaki. Ten dzień był również okazją do zintegrowania
dzieci i pracowników całego przedszkola. Nauczycielka Sylwia Kulesza we
współpracy z innymi nauczycielami, przeprowadziła szereg zabaw i konkursów, których ziemniaki stanowiły motyw przewodni. Imprezę terenową
rozpoczęto od zaproszenia wszystkich do Krainy Pieczonego Ziemniaka- w
której dzieci poznały postać Ziemniaczanego Króla i jego pochodzenie.
Następnie rozpoczęto udział w zabawie” Dziki odkopują kartofelki”- poszukiwanie ziemniaków rozrzuconych w ogrodzie przedszkolnym sprawiło
wielką frajdę. Dalej były konkurencje sportowe :sadzenie ziemniaków, rzuty
ziemniaków do celu, slalom z ziemniakami, transporter ziemniaków oraz
zabawy w zespołach przy ognisku: gorący kartofelek, tańczymy lambada,
mój ziemniaczku-mój malutki jak też rozwiązywanie zagadek jesiennych.
Kulminacyjnym punktem spotkania była wspólna degustacja pieczonego
ziemniaka. Okazało się , że tak przyrządzony (spożywany z apetytem) , może
stanowić konkurencję dla frytek tak lubianych przez dzieci. Warto ocalić od
zapomnienia piękną tradycję z dawnych lat i kontynuować ją w następnych
latach. Takie integracyjne spotkania pomagają maluchom poznać i docenić
wartość przyjaźni i wspólnej zabawy.
Wołomin
Jan Nowicki w Bibliotece – Tegoroczny październik zapisze się w historii
wołomińskiej Miejskiej Bibliotece Publicznej pod znakiem spotkań autorskich, a ostatnie, niedzielne spotkanie z Janem Nowickim, które odbyło się
19 października, upłynęło pod znakiem różnorodnych emocji i porywającej
opowieści o życiu tego wybitnego polskiego aktora. Pan Jan podczas półtoragodzinnej wizyty opowiedział nie tylko o swojej najnowszej książce „Białe
walce”, w której opisuje kuracjuszy o najróżniejszych osobowościach, wyjeżdżających do Ciechocinka, aby w sanatoryjnych okolicznościach ubarwić
swoje życie, ale ogólnie o problemach międzyludzkich i potrzebach, których
często nie możemy zrealizować. Pięknie napisana książka z humorem i
refleksją nad życiem, oddaje urok tego typu kurortów.
powiat
23 października 2014
– Szanowni Państwo, za kilka tygodni wybory samorządowe. Po raz kolejny będziemy wybierać
radnych do rady gminy, powiatu, sejmiku czy też wójta. Osoby, które przez następne cztery lata
będą nas reprezentować – tymi słowami Agnieszka Gryglas, kandydatka na wójta Dąbrówki rozpoczęła spotkanie, na którym zaprezentowała swoich kandydatów do Rady Gminy Dąbrówka.
Dąbrówka ma duży
potencjał w ludziach
Kameralne spotkanie, podczas
którego Agnieszka Gryglas zaprezentowała kandydatów do gminnej rady w Dąbrówce, przebiegało
niemalże w rodzinnej atmosferze.
Jednak słowa wypowiadane przez
liderkę grupy świadczą o powadze
z jaką traktuje ona funkcję wójta,
o którą postanowiła się ubiegać.
- Chciałabym, aby Dąbrówka stała
się gminą bardziej nowoczesną,
otwartą na nowe inicjatywy, przyjazną
mieszkańcom i inwestorom – podkreśliła niemalże na wstępie swojego
wystąpienia.
Kandydatka na wójta Gminy
Dąbrówka z Komitetu Wyborczego
Wyborców Jeden Powiat Centrum
Samorządowe do najważniejszych
działań zalicza budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej,
budowę dróg i chodników, rozwój
przedsiębiorczości, działania związane z melioracją, rozwój kulturalno
- oświatowo - sportowy, współpracę z
instytucjami pozarządowymi, fundacjami i stowarzyszeniami. Zadeklarowała, że na realizację stawianych
sobie zadań będzie pozyskiwała
środki zewnętrzne.
Zdaniem kandydatki na wójta
Gmina Dąbrówka to duży potencjał
ludzki. - Jeśli otrzymam taką szansę i
uda mi się stworzyć dobrą i przyjazną
atmosferę, to mieszkańcy chętnie
włączą się do współpracy z samorządem. Liczę na przychylność ludzi
energicznych, pełnych pozytywnej
energii i pasji. Jestem przekonana, że
współpraca i zaangażowanie przyniosą efekty. Stawiam na porozumienie
i współpracę - możemy mieć różne
poglądy, ale zawsze trzeba szukać takich rozwiązań, które będą najlepsze
Agnieszka Gryglas wraz z rekomendowaną przez nią grupą osób kandydujących do Rady Gminy Dąbrówka
dla lokalnej społeczności – mówiła
podczas spotkania.
Agnieszka Gryglas, jak sama
mówi, z lokalnym samorządem
związana jest od 2006 roku.
Ekipa Agnieszki Gryglas
to: Bogdan Kujawski,
Edyta Bielecka, Grzegorz
Wójcik, Helena Kuśkowska,
Patryk Pszczółkowski, Maria
Wanda Wilkowska, Mariusz
Żmijewski, Agnieszka
Gryglas, Wiesław Pawlak,
Grażyna Mędrzycka, Grażyna
Frączek, Marcin Augustyniak, Sylwester Kosicki.
- Doświadczenie samorządowe
zdobywam od ośmiu lat. W poprzedniej kadencji pełniłam funkcję
wiceprzewodniczącej Rady Gminy
zaś w obecnej mam zaszczyt jej
przewodniczyć. Zawodowo pracowałam przy realizacji projektów
współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Liczę, że ułatwi mi to pracę na
stanowisku wójta gminy ale również
pomoże podczas pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje
gminne – przekonywała.
Prezentując grupę kandydatów
na radnych, z którymi współtworzy
komitet wyborczy zapewniła, że
są to ludzie dialogu i pierwszego
kroku. – To słowa klucz w wielu
przedsięwzięciach. Na aspekt braku
dialogu samorządu z mieszkańcami,
warto odpowiedzieć dobrą wolą i
nawiązaniem tego dialogu. To ludzie
cierpliwi i konsekwentni - nic nie
przychodzi od razu, na realizację
zadań potrzeba czasu-1,2,3,4 lata
– pamiętajmy o tym – apelowała dodając, że są z nią ludzie różnorodni w
doświadczeniu o różnych poglądach,
profilach i działaniach. – Wszystkie
te cechy wpływają na otwartość i na
nową jakość w samorządzie.
Ekipa Agnieszki Gryglas to:
Bogdan Kujawski, Edyta Bielecka,
Grzegorz Wójcik, Helena Kuśkowska, Patryk Pszczółkowski, Maria
Wanda Wilkowska, Mariusz Żmijewski, Agnieszka Gryglas, Wiesław
Pawlak, Grażyna Mędrzycka, Grażyna Frączek, Marcin Augustyniak,
Sylwester Kosicki.
OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z póżn. zm.)
Starosta Wołomiński
zawiadamia
o wydaniu w dniu 17 października 2014 roku dla Wójta Gminy Jadów decyzji Nr 8pz/2014 znak
WAB.6740.14.5.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla inwestycji polegającej na
budowie drogi gminnej Wyglądały – Wujówka w km 0+000 – 4+016 gmina Jadów,
na działkach mieszczących się w liniach rozgraniczających teren niezbędny do realizacji drogi
gminnej:
w obrębie Oble ew. nr: 150 (150/1*, 150/2)
w obrębie Wyglądały ew. nr: 52 (52/1*, 52/2), 12, 17, 47, 51,
w obrębie Wujówka ew. nr 50 (50/1*, 50/2), 51 (51/1*, 51/2), 55 (55/1*, 55/2), 56 (56/1*, 56/2), 57 (57/1*,
57/2), 118 (118/1*, 118/2), 61 (61/1*, 61/2), 117 (117/1*, 117/2), 179 (179/1*, 179/2), 116, 332
xxx/x lub xxx – działki przed podziałem lub nie podlegające podziałowi
( xxx/x*) - działki powstałe w wyniku podziału nieruchomości, leżące w granicach lokalizacji inwestycji
(xxx/x) – działki powstające w wyniku podziału, leżące poza granicami lokalizacji inwestycji
i na działkach położonych poza liniami rozgraniczającymi teren niezbędny do realizacji drogi gminnej,
na których przewidziano przebudowę dróg innej kategorii:
w obrębie Oble ew. nr 91
w obrębie Wyglądały ew. nr 1
w obrębie Wujówka ew. nr 152, 300
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu
wydającego decyzję - Starosty Wołomińskiego, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, w
terminie 14 dni od dnia uznania obwieszczenia za doręczone w trybie art. 49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn.
zm.).
Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3
Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 5 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn 9-17, wt 12-16, śr
8-16, czw 12-16, pt 8-16.
www.zyciepw.pl
Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
relacje video z wydarzeń na www.zyciepw.pl
motoryzacja
23 października 2014
7
Sytuacje awaryjne w podróży najczęściej spotykają nas w najmniej oczekiwanym momencie.
Jedną z nich jest uszkodzenie szyby czołowej powstałe na skutek wypadku lub też uderzenia
kamieni wydobywających się spod kół pędzących aut.
Nowe technologie
w służbie kierowcy
Znacznie łatwiej będzie nam zachować
zimną krew i podjąć właściwe
działania, gdy pod ręką będziemy
mieli aplikację mobilną NordGlass. Istnieje przynajmniej kilka
powodów, dla których właściciele
smartfonów z systemem operacyjnym Android powinni pobrać ją ze
strony www.nordglass.pl, w Appstore lub w Google Play. Podążając
za szczegółowo opisaną instrukcją,
krok po kroku każdy kierowca jest
w stanie dokonać wstępnej analizy
pęknięcia szyby i ocenić czy powstałą
Pytanie konkursowe:
Czy aplikacja mobilna
NordGlass może nam
służyć do oceny stopnia
uszkodzenia przedniej
szyby w samochodzie oraz
ewentualnej jej naprawy
lub wymiany?
Odpowiedzi wysyłamy na
adres e-mail:
[email protected]
Pierwsze cztery osoby otrzymają cenne upominki
szkodę uda się jeszcze naprawić czy też
konieczna będzie całkowita wymiana szyby. Gdy już wiemy jak poważna jest szkoda,
koniecznie musimy zgłosić się po pomoc.
O ile nie jesteśmy w swoim rodzinnym
mieście, znalezienie profesjonalnego serwisu naprawy i wymiany szyb może nam
zająć chwilę. Znacznie prościej będzie
skorzystać z mobilnej aplikacji NordGlass, która zsynchronizowana z aktualnym miejscem pobytu kierowcy
pozwoli natychmiast uzyskać dostęp do szczegółowego
wykazu najbliższych punktów serwisowych. Teoretycznie każdy kierowca wie, co powinien mieć w aucie, na
co zwrócić uwagę szykując auto do długiej podróży oraz
jak zachować się w razie wypadku, by poszkodowanym
prawidłowo udzielić pierwszej pomocy. Niestety w
praktyce okazuje się, że często nie pamiętamy o wszystkich tych kwestiach.
Aplikacja
NordGlass i w
tym przypadku przyjdzie nam z pomocą. Użytkownicy rozwiązania,
mogą bowiem szybko odnaleźć m.in. fachowe
porady na temat wyposażenia auta, zawartości
apteczki, sprawdzić możliwość bezgotówkowej
naprawy, ale także odświeżyć sobie podstawowe
zasady resuscytacji. Tego typu wskazówki i
podpowiedzi z pewnością ułatwią życie każdemu właścicielowi „czterech kółek”.
najtańsze
OgłOszenia
drObne
ruBryka
MOtOrYzaCja
 227872911
Biuro reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
www.zyciepw.pl
8
więcej wiadomości na www.zyciepw.pl
tel. 22 787 11 32
Burmistrz Wołomina
informuje,
że na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Wołominie
przy ul. Ogrodowej 4
opublikowano na okres 21 dni,
zgodnie z zarządzeniem nr 298
z dnia 16.10.2014 roku,
wykaz lokali użytkowych
stanowiących własność
lub będących we władaniu
GminyWołomin
przeznaczonych do wynajęcia.
www.zyciepw.pl
kiermasz
świąteczny
samorząd
– Jeśli chodzi o współpracę z
Radą Gminy to nie miał Pan
łatwo w tej kadencji. Jaki wpływ
na działąnie wójta mają relację
pomiędzy nim a radą?
– Rzeczywiście nie zawsze było sielankowo. Jest wiele funduszy, z których
gmina mogłaby korzystać, ale nie
skorzystała. Do ubiegania sie o środki
zewnętrzne potrzebny jest wkład własny a o nim decyduje Rada Gminy decyduje o sfinansowaniu takiego wkładu
i w ten sposób wybiera lub kierunkuje
inwestycje, które Wójt może realizować.
Właśnie dlatego nie mogliśmy skorzystać z części funduszy (PROW). Rada
poprzez zablokowanie pewnej kwoty na
konkretne zadanie, opóźniła wykonanie
koniecznej, w procesie ubiegania się
o środki, dokumentacji projektowej
dotyczącej wodociągów.
– Mimo tych doświadczeń zdecydował się Pan jednak kandydować ponownie na wójta...
– Podjąłem taką decyzję ponieważ
zależy mi na dobru mieszkańców
Gminy Poświętne, na jej dynamicznym
rozwoju Gminy, dokonywanym równolegle na kilku płaszczyznach. Dlatego
chciałbym dokończyć inwestycje, które
rozpocząłem w mijającej kadencji. I
tak, z wielkim zaangażowaniem, nie
bez przeszkód, uruchomiłem proces
budowy sieci wodociągowej na terenie
Gminy Poświętne. 31 lipca 2014 r.
rozstrzygnięto przetarg na budowę wodociągu na odcinku Stacja Uzdatniania
Wody Kielczykowizna – Wola Ręczajska
– Wola Cygowska. 13 sierpnia podpisana
została umowa z Panem Szczepanem
Janem Mielczarczykiem – właścicielem
firmy F. U-H. INSTAL-BUD - na
wykonanie tego zadania za kwotę ponad
2,6 ml złotych brutto. Prace mają się
już ku końcowi. Do końca listopada z
kranów w domostwach mieszkańców
Kielczykowizny i Woli Ręczajskiej popłynie woda z gminnego ujęcia.
Z kolei, trwają prace przy budowie
wielofunkcyjnego boiska sportowego
przy Szkole w Poświętnem na budowę
którego udało mi się uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych. Wykonawcą
inwestycji jest firma Dawar Sport Sp. z.
o. o. z Poznania. Koszt przedsięwzięcia
to kwota prawie 0,5 mln złotych. To nie
jedyna inwestycja, na którą pozyskałem
środki zewnętrzne, nie tylko unijne
ale również środki krajowe. Właśnie
dzięki nim zakończyliśmy ważne dla
mieszkańców inwestycje – budowę
dwóch placów zabaw w Czubajowiźnie i Ręczajach Polskich. Wykonawcą
których jest firma Novum Pana Sławomira Chmielińskiego z Pasymia. Zdaję
sobie sprawę, że koszty realizacji takich
projektów nie są małe w Czubajowiźnie
to kwota ponad 102 tys. złotych, a w Ręczajach Polskich to koszt rzędu ponad
134 tys. złotych, mogłem sobie pozwolić na ich wykonanie jedynie dzięki
„zdobytemu” dofinansowaniu, mówię
zdobytemu, bo nie ukrywam, że po tylu
latach nauczyłem się poruszać po gąszczu przepisów i wytycznych, którymi są
obwarowane wszystkie programy dofinansowujące inwestycje. Na marginesie
powiem, że wszystkie te stresujące
momenty związane z realizacją i dofinansowaniem inwestycji rekompensuje
mi uśmiech dzieci, ogromną radość
sprawiają mi ich podziękowania. Ja z
kolei jestem bardzo wdzięczny rodzicom, którzy pomagają uprzątać teren
wokół placu zabaw w Czubajowiźnie.
Dodatkowo, ogłosiliśmy przetarg na
wykonanie dwóch takich obiektów z
rządowego programu Radosna Szkoła
przy Szkole w Nowych Ręczajach i
Szkole Podstawowej w Zabrańcu oraz
jesteśmy na etapie wyłonienia wykonawcy wykonanie fundamentów pod
rozbudowę tejże szkoły. Chciałbym
także zagospodarować ogrodzony już
plac wokół wyremontowanego budynku
byłej szkoły w Woli Cygowskiej, stwarzając miejsce zabaw i wypoczynku dla
maluszków i ich rodziców.
Dzięki dotacji pozyskanej ze środków
z budżetu Województwa Mazowieckiego przeprowadziliśmy również
modernizację drogi gminnej Nowy
Cygów – Laskowizna. Prace wykonywało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów z Mińska Mazowieckiego za
cenę ponad 100 tys. złotych.
Chciałbym wspomnieć, że od 18 lat
pracuję na rzecz wspólnoty samorządowej, powiem tu trochę z humorem,
że chodzi mi oczywiście o wspólnotę
samorządową w pojęciu konstytucyjnym, jako wspólnotę mieszkańców a
tłumaczę to, żeby nikt z czytelników
opatrznie tego nie odczytał, ponieważ
ostatnimi czasy podobną nazwą operuje
opozycyjne do mnie Stowarzyszenie
Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej. Kontynuując, zaangażowałem nie
tylko swój czas, ale i serce. Zależy mi na
tym, aby Gmina Poświętne rozwijała
się i to z jak największym rozmachem.
Muszę przewidywać problemy, nie
dopuszczając do ich eskalacji. Chcę i
staram się dostrzegać indywidualne
i zbiorowe potrzeby mieszkańców.
naszej gminy
Moją naczelną zasadą życiową jest
przyjazny, partnerski stosunek do osób,
z którymi współpracuję. Taki też staram
się być w kontaktach z mieszkańcami,
organizacjami społecznymi i przedsiębiorcami.
Chciałbym, żeby moje działania były
efektywne, przejrzyste i zrozumiałe dla
mieszkańców gminy i w tym kontekście
mam zamiar zająć się także kwestią
public relations. Bywają bardzo trudne
sprawy. Niekiedy napotykam na irracjonalny opór ze strony radnych opozycji.
Tak też się stało w sprawie Ośrodka
Zdrowia w Poświętnem. Byłem jednak
zdeterminowany i wspólnie z mieszkańcami wywalczyliśmy możliwość
dalszego funkcjonowania tak istotnej
dla nas wszystkich placówki zdrowotnej.
Planuję modernizację tego ośrodka, nie
tylko od strony technicznej, ale również
poprzez rozszerzenie zakresu świadczonych usług medycznych.
Chciałbym także nadmienić, że od
kiedy piastuję stanowisko Wójta, budżet
gminy zawsze miał płynność finansową,
o czym świadczą same pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.
– W tych wyborach ma Pan
dwóch kontrkandydatów...
– Z dużą pokorą podchodzę do decyzji
podejmowanych przez naszą społeczność, mamy demokrację. Przed
mieszkańcami trudne zadanie – muszą
zastanowić się, który z nas – kandydatów jest najbardziej wiarygodny, zaufać
jednemu z nich i dokonać ostatecznego
wyboru. Trzeba oddzielić prawdę od
23 października 2014
z wodociągowaniem, czy drogami.
To właśnie dzięki aktywności moich
pracowników i mojej w pozyskiwaniu
środków stało się realne przeprowadzanie kolejnych projektów.
Gmina Poświętne jest gminą typowo
rolniczą, na jej terenie nie rozwijają się
żadne gałęzie przemysłu, przez co nie
jest silna ekonomicznie. Poza tym, przy
bardzo słabych glebach mamy bardzo
niskie podatki z tego tytułu a co za tym
idzie i niski dochód do budżety gminy,
należałoby się zastanowić nad innym
niż rolnicze, wykorzystaniem ziemi.
Tereny są piękne krajobrazowo, dlatego
trzeba pomyśleć o przyciągnięciu do
naszej gminy mieszkańców Warszawy.
Na nieużytkach mogłyby powstawać
obiekty rekreacyjne, a brak przemysłu
stałby się walorem.
Obecnie wspomagamy inwestycje
lokalnego przedsiębiorcę które ma na
celu, między innymi, stworzenie około
250 miejsc pracy dla mieszkańców
naszej gminy.
Chciałbym także uruchomić w naszym Urzędzie komórkę bezpłatnej
pomocy prawnej dla mieszkańców
naszej gminy.
Natomiast w Woli Cygowskiej, w wyremontowanym za środki unijne budynku
dawnej szkoły, zamierzam otworzyć
pierwszy na terenie Gminy ośrodek
kultury. To szczególne miejsce historycznie związane jest z rodem Lelewelów. Z pełną determinacją będę dążyć
do rozwoju, podjętej już wcześniej
przeze mnie, a hamowanej przez opozycję radnych, inicjatywy uruchomienia
profesjonalnie działającej placówki,
której oferta kulturalna będzie skie-
systematycznie poprawiać i rozbudowywać bazę oświatowo – sportową. O
ośrodku kultury mówiłem wcześniej
– potrzeba jego stworzenia, zwłaszcza
w kontekście dzieci i młodzieży, jest
oczywista. Kolejne ważne sprawy to:
utwardzanie dróg gruntowych, nakładanie asfaltowej nawierzchni, a także
budowa chodników, których brakuje
na obrzeżach poszczególnych sołectw. Należy też wspierać rozwój
prywatnej przedsiębiorczości.
– Co uważa Pan za największy sukces w czasie 4-letniej
kadencji?
– Mijająca kadencja była trudna,
głównie z powodu silnej opozycji
radnych. Wielokrotnie gaszono mój
zapał i zaangażowanie w realizację
nowego projektu dla dobra naszej
gminy. Te irracjonalne, hamujące
wszelką inicjatywę działania niektórych radnych pozostaną dla mnie
zagadką.
Jeden z moich kontrkandydatów
stwierdził, że Gmina Poświętne
pozostaje w zastoju. Rzeczywiście
mogłoby tak być, gdybym się poddał,
podporządkował zupełnie opozycji
radnych. Mimo opóźniających realizację projektów, przesunięć budżetowych, spowodowanych właśnie przez
ową grupę radnych, inwestycje ruszyły i niektóre mają się już ku końcowi.
Dzisiaj, niektórzy radni kandydujący
na stanowisko wójta pragną ożywić
Gminę Poświętne, gdy tymczasem,
jako jedni z pierwszych, podczas
głosowań, próbowali wstrzymać
jej rozwój. Opozycja dysponowała
przecież większością głosów, mogła
Z Janem Cymermanem, ubiegającym się o reelekcję wójta w Poświętnem rozmawia Teresa Urbanowska. Z Janem Cymermanem, ubiegającym się o reelekcję wójta
Zależy mi
na rozwoju gminy
– Chciałbym dokończyć inwestycje, projekty dotyczące różnych dziedzin funkcjonowania
społeczności (...). Stworzyłem
program zrównoważonego
rozwoju gminy, który zakłada
wielowymiarowe działania na
kilku równie istotnych polach,
począwszy od wodociągów,
dróg, komunikacji, szkół, usług
zdrowotnych, obiektów sportowych, placów zabaw, aż po
konieczne i leżące w obowiązkach samorządu – upowszechnianie kultury – mówi wójt
Poświętnego Jan Cymerman
ubiegający się o reelekcję.
fałszu – powody kandydowania na
stanowisko wójta mogą być różne,
niekoniecznie nakierowane wyłącznie
na dobro i rozwój Gminy.
Życzę sobie jedynie, aby kontrkandydaci w okresie przedwyborczym
prowadzili swoje kampanie wyborcze
fair play i potrafili rzetelnie ocenić dotychczasowe osiągnięcia gminy. Należy
pamiętać, nasączony agresją i złośliwością, okres poprzednich wyborów.
Musimy nareszcie wszyscy zrozumieć,
że takie negatywne emocje niezmiernie
szkodzą wizerunkowi całej gminy. Przecież kandydaci na stanowisko wójta, to
niejako reprezentanci gminy.
Nie będę wykorzystywał funkcji wójta
oraz środków publicznych dla promocji
swojej osoby i swojego środowiska
partyjnego, ponieważ nie jestem politykiem.
Mam nowe pomysły, których realizacja, mam nadzieję, zadowoli naszych
mieszkańców. W swoim planie rozwoju
Gminy Poświętne staram się nie rzucać
haseł, wolę działać, być skutecznym,
realizować kolejne projekty; a nade
wszystko, powtarzam sobie - nie tylko
liczy się rachunek ekonomiczny, przede
wszystkim ważny jest człowiek.
– Jaki więc ma Pan pomysł na
dalszy rozwój gminy?
– Rozwój naszej gminy jest odpowiedzią
na potrzeby jej mieszańców. Mam
pomysły i nie boję się odważnych decyzji. To ważne nie tylko w kontekście
dość szybkiego tempa rozwoju gminy.
Dysponujemy niewielkim budżetem,
dlatego z dochodów własnych, nie
wystarczyłoby na żadną z wymienianych przeze mnie inwestycji, na czele
rowana zarówno do dzieci, młodzieży,
jak i dorosłych. Na dzień dzisiejszy
czekamy również na uruchomienie
w tym miejscu Lokalnego Centrum
Kompetencji, które będzie funkcjonowało dzięki naszemu uczestnictwu
w projekcie związanym z rozwojem
e-usług w ramach Mazowieckiej Sieci
Społeczeństwa Informacyjnego „[email protected]
zowszanie”, którego głównym celem
jest zapewnienie dostępu do Internetu
mieszkańcom obszarów wykluczonych cyfrowo, dzięki takiemu miejscu
mieszkańcy całej Gminy będą mogli
bezpłatnie korzystać z Internetu w celu
na przykład poszukiwania pracy. Przy
tej okazji powiem, że uczestniczymy
również w drugim projekcie „Internet
dla Mazowsza”, dzięki realizacji którego
zostanie wybudowana światłowodowa
sieć szerokopasmowa, dająca dla mieszkańców możliwość powszechnego,
szybkiego i bezpiecznego dostępu do
Internetu nowej generacji, szczególnie
w miejsca w których do tej pory brak
było takiej możliwości lub było to
znacznie utrudnione.
– Co uważa Pan za największy
problem Gminy Poświętne?
– Problemy mogą być motorem
napędowym do dalszego działania.
Potrzeby mieszkańców to dla mnie
kolejne zadania do realizacji. Zdaje
sobie sprawę, że Gmina Poświętne
wymaga jeszcze wielu inwestycji,
chociażby w zakresie infrastruktury
technicznej, drogowej, sanitarnej itd.
Należy uzbrajać w tzw. media nowe
tereny, pozyskiwać inwestorów.
Ponieważ inwestycja w oświatę to inwestycja w przyszłość, dlatego należy
swobodnie realizować rozwojowe
projekty, nie czekając z tym na przedwyborczy czas haseł.
Mimo przeszkód, o których wspominam wyżej, niewątpliwie sukces
stanowi zakończona budowa Stacji
Uzdatniania Wody i rozpoczęcie
wodociągowania naszej Gminy.
– Dlaczego wyborcy powinni
oddać po raz kolejny swój głos
na Pana?
– Kolejny raz poddaję się weryfikacji
i to również za namową wielu mieszkańców gminy. Wójtem jestem już
13 lat, zawsze byłem wybierany w
demokratycznych wyborach.
Należy pamiętać, że kiedy obejmowałem to stanowisko gmina była
potężnie zadłużona.
Mam duże doświadczenie samorządowe i znam problemy gminne;
potrafię szukać skutecznych rozwiązań. Inwestycje, które poczyniłem na
terenie Gminy Poświętne świadczą o
tym, że „nie rzucam słów na wiatr”, a
w kontaktach z mieszkańcami jestem
szczery i prawdomówny.
Chciałbym dokończyć inwestycje,
projekty dotyczące różnych dziedzin
funkcjonowania społeczności, za którą poniekąd czuję się odpowiedzialny.
Stworzyłem program zrównoważonego rozwoju gminy, który zakłada
wielowymiarowe działania na kilku
równie istotnych polach, począwszy
od wodociągów, dróg, komunikacji,
szkół, usług zdrowotnych, obiektów
sportowych, placów zabaw, aż po
konieczne i leżące w obowiązkach
samorządu – upowszechnianie
kultury.
Biuro reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
ogłoszenie
Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
23 października 2014
9
www.zyciepw.pl
10
relacje video z wydarzeń sportowych na www.zyciepw.pl
III liga siatkówki w Kobyłce
19 października 2014 roku dorosła siatkówka zadebiutowała w Kobyłce. Tego dnia w Zespole Szkół
Publicznych Nr 2 odbył się pierwszy mecz III ligi seniorów. MOS Wicher Kobyłka przegrał ze Spartą Grodzisk
Mazowiecki 0:3 (21:25, 16:25, 23:25).
Siatkówka wróciła
do Kobyłki
To historyczne wydarzenie,
bowiem nigdy wcześniej w
Kobyłce nie było siatkówki na poziomie seniora.
Można powiedzieć, że siatkówka
wróciła do Kobyłki. Siedem lat
temu Piotr Szymanowski wybrał
z chłopaków chodzących do
piątej klasy szkoły podstawowej
grupę, z którą dzięki ciężkiej
wieloletniej pracy osiągnął sporo
sukcesów. Wicher Kobyłka pod
wodzą Szymanowskiego wywalczył wiele medali w rozgrywkach
młodzieżowych. Dwa lata temu
ci uzdolnieni siatkarze zostali
wypożyczeni do Huraganu Wołomin, a
gorzej poszło im w seniorskim
debiucie. Mecz w Kobyłce ze
Spartą Grodzisk Mazowiecki przegrali, choć byli bliscy
zwycięstwa w trzecim secie, w
którym prowadzili 18:15. Przy
stanie 21:21 błąd popełniła pani
sędzia - do czego później się
przyznała - i zaliczyła punkt rywalom. Nasz zespół składa się z
17-letnich zawodników (rocznik
1997), a wśród rywali, z którymi
przyjdzie się zmierzyć, dominują znacznie bardziej doświadczeni gracze w wieku seniora.
- To był nasz debiut w se-
Trenerem kobyłkowskich
siatkarzy jest Łukasz Motyka, koordynatorem Krzysztof Felczak
przed tym sezonem ponownie
zmienili barwy klubowe. Sekcja
siatkarska Wichru została połączona z warszawskim klubem
MOS Wola. Trenerem został
Łukasz Motyka, a całość koordynuje Krzysztof Felczak.
Siatkarze klubu MOS Wola Wicher Kobyłka grają na dwóch
frontach - w mazowieckiej lidze
juniorów oraz w III lidze seniorów. W tej pierwszej świetnie zaczęli sezon wygrywając
pierwsze cztery mecze, trochę
niorach
i z każdy meczem powinno być lepiej, zwłaszcza, że ci
młodzi zawodnicy robią postępy - uważa Krzysztof Felczak.
A Łukasz Motyka podkreślił:
- Byliśmy trochę zdziesiątkowani kontuzjami, więc gra się
nie układała tak, jak byśmy
chcieli, ale chłopaki dali z siebie
wszystko. Najbliższe spotkanie
odbędzie się 2 listopada o godz.
17.00, a rywalem będzie Zawkrze Mława.
Biegali w Dąbrówce
W myśl zasady „ w zdrowym ciele zdrowy duch” 12 października w Dąbrówce odbył się I Przełajowy „ BIEG PO
ZDROWIE” pod patronatem Wójta Gminy Dąbrówka.
Bieg po zdrowie
Celem było zachęcenie
mieszkańców do podjęcia aktywności fizycznej oraz najmłodszych do uprawiania tej
wspaniałej dyscypliny. W biegu
uczestniczyło ok. 150 osób.
Wszyscy świetnie się do niego
przygotowali. Niektórzy nawet
pobiegli w przebraniu!
W zależności od wieku
uczestnicy biegali na następujących dystansach:  Przedszkole
– ok. 300 m  Szkoła podstawowa ( kl. I-III) – ok.600 m
 Szkoła podstawowa (kl.
IV-VI) – ok.1000m 
Gimnazjum - ok.2000
m  Bieg otwarty –
ok.4000 m
Po dotarciu
do mety każdy z
biegaczy otrzymał pamiątkowy
medal. Zostały
przyznane również statuetki dla
Po dotarciu
do mety każdy z
biegaczy otrzymał
pamiątkowy medal.
Zostały przyznane
również statuetki dla
najmłodszego i najstarszego uczestnika oraz
nagrody za najciekawszą stylizację.
najmłodszego i najstarszego
uczestnika oraz nagrody za
najciekawszą stylizację. Zwycięzcy, którzy jako pierwsi
dotarli do mety otrzymali złoty,
srebrny i brązowy medal oraz
nagrody.
A oto ich nazwiska: Przedszkole – dziewczęta: 1. Lena
Iwanicka; 2. Natalia Chmiel;
3. Daria Gajewska Klasy
1-3 – dziewczęta: 1. Kinga
Rogulska; 2. Emilia Bober;
3. Weronika Jaworska Klasy
4 – 6 – dziewczęta: 1. Daria
www.zyciepw.pl
Banasiak; 2. Julia Gajewska;
3. Lena Księżnik Gimnazjum – dziewczęta: 1. Dominika Kaszuba; 2. Adrianna
Malinowska; 3. Natalia Grześkowicz Kategoria OPEN
– panie: 1. Sylwia Gwóźdź;
2. Czesława Zborowska;
3. Anna Marchlik Przedszkole
– chłopcy: 1. Maciej Gwóźdź;
2. Dawid Przybysz; 3. Szymon
Dziążak Klasy 1 – 3 – chłop-
sport
23 października 2014
Poprzednie dwie kolejki w wykonaniu piłkarzy czwartoligowego Huraganu SKOK Wołomin dały
kibicom wiele powodów do satysfakcji. W sobotę, 11 października wołomiński zespół zmierzył
się u siebie z pierwszymi w tabeli Błękitnymi Raciąż.
Wysoka forma piłkarzy
Huraganu SKOK Wołomin
W początkowym kwadransie
przyjezdni dwukrotnie zagrozili naszej bramce. Już w czwartej minucie
piłka po strzale jednego z graczy
gości odbiła się od prawego słupka,
a trzy minuty później nabiegający
z lewego skrzydła supersnajper
Kamil Majkowski (mający na koncie
sześć ekstraklasowych występów
w barwach Legii) technicznym
uderzeniem próbował zaskoczyć
Jakuba Chrostowskiego. Odpowiedź
Huraganu miała miejsce w 15. oraz
25. minucie – najpierw za sprawą
Rafała Wielądka, następnie
dzięki sytuacji stworzonej
przez Rafała Barzyca. Jednak na otwarcie wyniku
trzeba było poczekać do
40. minuty, kiedy Marcin Kowalski lekkim
strzałem w prawy róg
dał Błękitnym prowadzenie 0:1.
Po przerwie podopieczni trenera Piotra
Stańczuka ruszyli do
ataków ze zdwojoną siłą.
W 47. minucie piłka po
akcji wołomińskich zawodników niemal przekroczyła linię
bramkową, natomiast w 51. minucie
Rafał Barzyc otrzymał dokładne podanie od Rafała Wielądka i trafił głową
obok Dawida Kręta na 1:1.
Huragan wyszedł na prowadzenie
dwadzieścia minut później, gdy arbiter odgwizdał rzut karny po faulu na
Jakubie Polniaku i Wielądek bez problemu pokonał bramkarza Raciąża.
Ukoronowaniem wyśmienitej postawy PWKS-u był gol Daniela Dylewskiego z 86. minuty. W sytuacji sam
na sam zachował się po profesorsku
i precyzyjnie uderzył w prawy narożnik, czym ustalił wynik na 3:1. Warto
zaznaczyć, że spotkanie od początku
do końca stało na wysokim poziomie.
Wszystko to dzięki szybkiemu tempu oraz
Dylewski, Barzyc. Do kolejnego
starcia doszło w ubiegłą sobotę, 18.
października na stadionie przy ulicy
Górczewskiej w Warszawie. Rywalem
Huraganu była jedenasta w lidze
Olimpia. W pierwszej części meczu
zarysowała się nieznaczna przewaga
miejscowych. Premierowe trafienie
padło w 16. minucie, kiedy rzut karny
wykorzystał poszkodowany Daniel
Dylewski. Sześć minut później kąśliwa kontra gospodarzy z lewej
strony, zakończyła się pojedynkiem jeden na jednego
i celnym strzałem Rafała
Popisa w prawy róg. W
W pierwszej części meczu zarysowała się
nieznaczna przewaga miejscowych. Premierowe trafienie padło w 16. minucie,
kiedy rzut karny wykorzystał poszkodowany Daniel Dylewski. Sześć minut później kąśliwa kontra gospodarzy z lewej
strony, zakończyła się pojedynkiem jeden
na jednego i celnym strzałem...
otwartej,
często ryzykownej grze z obu stron.
Skład: Chrostowski – Zakrzewski
(46’ Męczkowski), Górski, Bazler,
Ochman, Kopeć (90’ Zasadziński), Lewicki, Wielądek, Polniak,
43. minucie Waldemar Woźniak wybiciem piłki sprzed nóg
piłkarza Olimpii zapobiegł utracie
bramki.
W drugiej odsłonie na boisku
niepodzielnie rządził Huragan. Piętnaście minut po wznowieniu gry rzut
rożny wykonywał Dominik Ochman,
wrzucił futbolówkę w pole karne,
tę przejął Woźniak i przewrotką w
kolejkach plasuje się na ósmej pozycji
w tabeli, ze stratą dziewięciu punktów
do prowadzących Błękitnych Raciąż i
wicelidera z Przasnysza. Do najbliższego meczu w Wołominie dojdzie
już w tę sobotę, 25. października o
godz. 13:00. Naszym przeciwnikiem
będzie czternasta w lidze Korona
Szydłowo.
Marcin Godlewski
Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Wołomińskiego wręczone zostały nagrody sportowe. W tym
roku za osiągnięcia zawodników doceniono również ich trenerów. Nagrodzono troje trenerów
związanych z Kobyłką: Renatę Naczaj i Oskara Ślepowrońskiego oraz Stanisława Bielewicza.
Na ten temat rozmawiamy z Oskarem Ślepowrońskim.
Powiat nagrodził sportowców
wychowanie fizyczne, interesuję
się wieloma sportami i to kocham
robić. Oczywiście, jak tylko czas
pozwala, nadal rozwijam swoją
pasję do sztuk walki.
– Pan i Renata Naczaj zostaliście
uhonorowani nagrodą starosty.
Za co jest ta nagroda?
– Nagroda, którą otrzymaliśmy
jest za V-ce Mistrzostwo Świata
w Amatorskim MMA naszej zawodniczki Aleksandry Milczarek.
Zawody odbyły się w lipcu 2014
roku w Las Vegas w USA, jest to
ogromny sukces skromnych trenerów z Kobyłki.
– W tym roku ubiega się Pan o
mandat radnego miejskiego w
Kobyłce. Proszę powiedzieć,
co Pana do tego skłoniło i czym
chciałby Pan zajmować się w
Radzie, jeśli to Pan otrzyma
mandat zaufania społecznego?
– Aleksandra Milczarek – ile lat
trenowała pod okiem Pana i Pani
Renaty?
– Ola trenowała w naszym klubie
ponad 2 lata i jest naszą wychowanką, obecnie zmieniła klub i trenuje
w Warszawie.
– Warto może przy tej okazji przypomnieć, że Pan ma na swoim
koncie tytuł Mistrza Świata?
-Tak zgadza się, tytuł Mistrza
Świata wywalczyłem w sportowym
Jiu Jitsu dwa razy: w 2007 i 2008
roku, za każdym razem również
w USA.
– Co znaczy w nazwie klubu
słowo „CONTROL”?
– Control Naczaj Team – oznacza
założycieli klubu. Naczaj to oczywiście Sensei Renata Naczaj, „Control” to mój pseudonim zawodni-
cy: 1. Kacper Góźdź; 2. Bartosz Czajka; 3. Patryk Jaworski
Klasy 4 -6 – chłopcy: 1. Piotr
Banasiak; 2. Norbert Kłębek;
3. Kacper Bieniek Gimnazjum – chłopcy: 1. Patryk
Stankiewicz; 2. Bartłomiej
Bober; 3. Patryk Czajka Kategoria OPEN – panowie:
1. Paweł Szymański; 2. Karol
Malinowski; 3. Przemysław
Kamiński
Organizatorami imprezy byli: Publiczne Gimnazjum im. T. Kościuszki
w Dąbrówce, Urząd Gminy
Dąbrówka, Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce.
Sponsorzy poczęstunku: Ewa
i Krzysztof Sadowscy - Sklep
Spożywczo – Przemysłowy' Beata i Krzysztof oraz Wojciech i
Wioletta Rasińscy - „Piekarnia
Żytnia”
stylu Marcina Mięciela podwyższył
rezultat na 2:1. Dziesięć minut później Rafał Barzyc obił lewy słupek.
Kropka nad i została postawiona w 87.
minucie. W roli egzekutora wystąpił
Daniel Dylewski, który pewnym
uderzeniem w środek siatki na 3:1
wykończył składną akcję z kontry
zainicjowaną przez Piotra Bazlera.
Skład: Chrostowski – Męczkowski,
Woźniak, Górski, Ochman, Lewicki,
Bazler, Mańko (90’ Lewandowski),
Polniak (83’ Dobrzeniecki), Dylewski, Barzyc.
Huragan z meczu na mecz poprawia swoje notowania i po czternastu
Trenerzy i zawodnicy ze starostą Piotrem Uścińskim
czy – dokładnie „CONTROLne”...i
tak powstało CNT ;)
– Jaką rolę w Pańskim życiu
odgrywa sport?
– Sport to bardzo ważny element
mojej życiowej układanki. Wiele
temu podporządkowuję. Moim
zawodem jest TRENER, studiuję
– Nad kandydowaniem do rady
miejskiej zastanawiałem sie już 4
lata temu, ale dopiero przed obecnymi wyborami spotkałem ludzi z
WS i razem promujemy zmiany w
naszym mieście, zmiany na lepsze. Jest wiele rzeczy, które należy
zmienić w Kobyłce m.in. chciałbym
się zająć sprawami związanymi z:
Organizacjami Pozarządowymi,
Sportem, Oświatą oraz budżetem
partycypacyjnym (obywatelskim).
Mam ogromne doświadczenie
w sporcie i szkoleniu młodzieży.
Te umiejętności zaowocują przy
projektowaniu nowych miejsc rekreacji i sportu oraz przy rozwoju
oświaty w Kobyłce.
Rozmawiała
Alicja Szczotka
19 października 2014 w Duczkach odbył się Turniej Grand Prix Wołomina w karate shinkyokushin.
Organizatorem Turnieju był Klub Karate Kyokushin WOŁOMIN i sensei Grzegorz Wóltański.
Grand Prix Wołomina w karate shinkyokushin
Ponad setka zawodników z terenu
Powiatu Wołomińskiego z roczników
2007-1999 rywalizowało w 25 kategoriach wagowych dziewcząt i chłopców
. Oficjalnego otwarcia zawodów dokonała dyrektor szkoły w Duczkach Pani
Beata Bieńczyk oraz z ramienia władz
Miasta Wołomin Burmistrz Pan Grzegorz Mickiewicz. Dzięki sprawdzonej
ekipie sędziów Karate ACADEMY
Lenkiewicz Team turniej przeprowadzono bardzo sprawnie na 2 matach
tatami w 3,5 godz. Sędzią głównym
był sensei Tomasz Lenkiewicz 4 dan.
Zawody były dofinansowane ze środków publicznych Gminy Wołomin.
Dziękujemy jak zwykle sponsorom za
ufundowanie nagród dla najlepszych
zawodników. Dziękujemy wszystkim
Dzieciaki cieszyły sie ze zdobytych miejsc, medali i dyplomów
rodzicom za przybycie i sportowy doping. Turniej ten wyłonił najlepszych
zawodników z kategorii wagowych i
wiekowych, którzy będą reprezentować Karate ACADEMY w zawodach
ogólnopolskich i międzynarodowych.
Pierwsze miejsca zdobyli: Pajszczyk
Adrian, Walkowiak Tymon, Marchlik
Damian, Karczmarczyk Mikołaj,
Lenkiewicz Filip, Walczak Agnieszka,
Kolka Jagoda, Wiśniewska Ada, Kogut
Kamila, Ziółkowska Daria, Zdunek
Weronika, Kogut Daniel, Kujawski
Patryk,Gawryś Adam, Wójcik Kuba,
Szemraj Szymon, Galicki Adam, Piekut Antoni, Kostyla Kajetan, Wóltański
Wiktor, Wójcik Kacper ,Kotkowski
Maciej, Pałaszewski Kuba, Zaparty
Alicja.
Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
więcej wiadomości na www.zyciepw.pl
samorząd
Z Małgorzatą Łoń, radną powiatową obecnej kadencji i kandydatką na wójta Gminy Jadów
o najpilniejszych potrzebach Gminy Jadów oraz o tym jaką rolę w rozwoju gminy może odgrywać
rzeka Liwiec i miejscowość Urle rozmawia Teresa Urbanowska.
Mieszkańcy wiedzą najlepiej
co trzeba zmienić i poprawić
– Jest Pani kandydatką na Wójta
Gminy Jadów można rozumieć,
że chciałaby Pani wprowadzić
zmiany w swojej gminie. Jaki – w
Pani ocenie – powinien być główny kierunek tych zmian?
– Wójtem zostaje się po to, by służyć ludziom. Trzeba więc słuchać
jakie mają potrzeby. To mieszkańcy
wiedzą najlepiej co trzeba zmienić,
co poprawić, a co działa dobrze.
Pilnym zadaniem jest opracowanie
Strategii Rozwoju Gminy Jadów
na kolejne lata. Na pewno trzeba
kontynuować pewne działania:
dokończyć wodociągowanie gminy, rozbudowywać kanalizację,
budować lokalne drogi i chodniki,
na nowo spojrzeć na Plan Zagospodarowania Przestrzennego. W
rozmowach mieszkańcy wskazują,
między innymi, potrzebę stworzenia warunków do lepszego
funkcjonowania oświaty, kultury
i sportu. Konieczne są remonty oraz doposażenie placówek.
Ważne jest stworzenie warunków
do właściwej organizacji zajęć
pozalekcyjnych. Każdy uczeń
powinien mieć równe szanse
dostępu do zasobów. Czasami
wystarczy dodatkowy autobus lub
zorganizowanie zajęć w miejscu
zamieszkania. Należy udostępnić
istniejącą bazę oświatową zgodnie
z potrzebami środowiska lokalnego. Równie ważnym zadaniem
jest opracowanie mechanizmów
służących wyzwalaniu społecznej
energii oraz wspieraniu oddolnych
inicjatyw mieszkańców. Należy też
uporządkować i zacieśnić współpracę z organizacjami pozarządowymi. Jedną z szans rozwoju
naszej gminy jest wykorzystanie
jej walorów przyrodniczych do
celów turystyki i rekreacji. Urle
i rzeka Liwiec – to nasz znak
rozpoznawczy, wokół którego
trzeba budować nasz produkt
turystyczny. W pierwszej kolejności należy zadbać o utrzymanie
czystości nad rzeką, tworzyć
infrastrukturę turystyczną. We
współczesnym świecie konieczna jest profesjonalna promocja
gminy. Bez niej nie osiągniemy
sukcesu. Mieszkańcy zgłaszają
też potrzebę wprowadzenia ułatwień dla niepełnosprawnych (i
nie tylko) interesantów Urzędu
Gminy – moja propozycja to punkt
obsługi na parterze. Należy również szukać możliwości i wdrażać
więcej programów w obszarze
pomocy społecznej.
– Przez wiele lat była Pani dyrektorem w placówkach oświatowych na terenie Gminy Jadów.
Czy zechce Pani powspominać
– dla naszych Czytelników – jak
powstawały placówki, którymi
Pani zarządzała?
– To byłaby długa historia. Postaram się opowiedzieć w dużym
skrócie. Funkcje dyrektora pełniłam przez prawie 20 lat. Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Urlach
byłam w latach 1993 -1999. To są
czasy, które wspominam szczególnie. Najpierw ogromne zaangażowanie rodziców i nauczycieli
w urządzanie nowego budynku
szkoły i terenu wokół. Praca, którą
wykonano po sporządzeniu kosztorysu stanowiła wkład gminy do
dokończenia sali gimnastycznej.
Później z entuzjazmem organizowane bale sylwestrowe, imprezy dla
dzieci. Pozyskiwanie środków na
zakup pomocy naukowych i sprzętu. Szkoła w Urlach była pierwszą
w gminie, w której utworzono
pracownię komputerową oraz mini
siłownię. Znajdowaliśmy też środ-
tycznej, oraz projektorami w prawie wszystkich salach lekcyjnych
szybciej niż inne tego typu szkoły w
pobliżu. Prowadzonych było wiele
ciekawych zajęć pozalekcyjnych,
powstał zespół ludowy, organizowano wiele imprez i uroczystości
gminnych. Znakiem rozpoznawczym naszych absolwentów jest
pozytywna aktywność w nowych
środowiskach szkolnych.
– Jest Pani od wielu lat również
radną w Radzie Powiatu. Proszę
opowiedzieć o swojej pracy w tej
radzie. Jakie działania udało się
zrealizować z Pani wniosków?
– W kadencji 2006 - 2010 pełniłam
funkcję przewodniczącej Komisji
Edukacji, Sportu, Kultury i Pamięci Narodowej, natomiast w
kadencji 2010-2014 przewodniczącej Komisji Finansowej. Przez ten
– We współczesnym świecie
konieczna jest profesjonalna
promocja gminy. Bez niej nie
osiągniemy sukcesu. Mieszkańcy zgłaszają też potrzebę
wprowadzenia ułatwień dla
niepełnosprawnych (i nie
tylko) interesantów Urzędu
Gminy – moja propozycja to
punkt obsługi na parterze.
Należy również szukać
możliwości i wdrażać więcej
programów w obszarze
pomocy społecznej – uważa
Małgorzata Łoń, kandydatka
na wójta Gminy Jadów.
ki na dożywianie dzieci, pomoc w
zakupie podręczników, odzieży
oraz wiele innych przedsięwzięć
(przy szkole działał Społeczny
Komitet Pomocy Dzieciom, który
swoim zasięgiem obejmował całą
gminę). W roku 1999 zwrócono
się do mnie z propozycją objęcia
stanowiska dyrektora nowo tworzonego Gimnazjum w Jadowie
(podobno nikt inny nie chciał).
Lubię wyzwania. Zgodziłam się.
Funkcję dyrektora gimnazjum
pełniłam do 31 sierpnia 2012
roku. Zdawałam sobie sprawę z
tego, że z gimnazjum młodzież
wyrusza w świat i nie może się czuć
gorsza. Dbałam o stworzenie odpowiednich warunków do realizacji
procesów edukacyjnych. W chwili
obecnej to może dziwić, ale np. o
moich zabiegach aby zapewnić nauczanie języka angielskiego można
by było napisać książkę. Ciągłe
remonty, rozbudowy, budowy – to
była codzienność. Gimnazjum
dysponowało odpowiednią liczbą
komputerów w pracowni informa-
czas w szczególny sposób zabiegałam o sprawy dotyczące terenów
wiejskich. Wnioskowałam do zarządu potrzebę rozwiązania wielu
palących problemów zgłaszanych
przez mieszkańców. Moje wnioski
były sukcesywnie realizowane. Zarówno w poprzedniej jak i obecnej
kadencji wykonano wiele ważnych
dla naszej gminy zadań inwestycyjnych i remontowych (droga
Sulejów -Jadów, Jadów-Borzymy,
Borzymy –Zawiszyn, Szewnica,
most w Balach, chodnik w Jadowie,
chodniki w Urlach i Borzymach,
nakładki asfaltowe w Urlach, projekt remontu mostu w Jadowie,
chodnik w Myszadłach – I etap
odcinek drogi w Starowoli, utwardzenie wyjazdu na drogę krajową w
Zawiszynie, dokończenie drogi w
Adampolu oraz uporządkowanie
stanu nawierzchni istniejącej drogi
w Adampolu, projekt chodnika w
Sulejowie, wykonanie w ramach
remontów nakładek Jadów-Wójty,
Urle – Iły ). Kilka z wyżej wymienionych zadań z obecnej kadencji
było realizowane przy wsparciu
samorządu gminnego, o czym
szczegółowo informowałam podczas sesji Rady Gminy Jadów. W
różnych miejscowościach gminy
wykonano też wiele mniejszych,
ale ważnych robót typu: wykonanie
przepustów, naprawa przepustów,
kopanie rowów, wycinka drzew.
Zmieniono organizację ruchu na
skrzyżowaniu w Sulejowie. Zabiegałam też o wsparcie finansowe
dla organizacji pozarządowych i
instytucji z naszego terenu na organizację występów artystycznych,
koncertów, konkursów, plenerów
malarskich i rzeźbiarskich. Mam
nadzieję, że zrealizowany przez
powiat projekt „Wyprawa z naturą
i kulturą” będzie dobrym początkiem do rozwoju turystyki na
terenie naszej gminy.
– Za kilka miesięcy minie 25 lat
od pierwszych wolnych wyborów w Polsce. Jak Pani ocenia
– czy był to dla Gminy Jadów
dobry okres?
– Pamiętam te wybory. Miałam
wtedy zaszczyt być przewodnicząca największej w gminie komisji
wyborczej. Pamiętam doskonale
emocje, które im towarzyszyły.
Później nadzieja na lepsze jutro.
W Gminie Jadów ten czas nie
został zmarnowany. Można z
czystym sumieniem powiedzieć,
że nasza gmina przeszła metamorfozę. Jej obraz zmienił się nie
do poznania. Najlepiej świadczą
o tym wypowiedzi osób, które odwiedzają nas po latach. Prawdziwy
bum inwestycyjny nastąpił, gdy zostały uruchomione środki unijne.
Wybudowano drogi, kilkadziesiąt
kilometrów wodociągów, oczyszczalnię ścieków oraz kanalizację
(w 2010 roku pozyskano środki
finansowe na największy w Gminie projekt dotyczący kanalizacji
w Urlach, Borzymach, Letnisku
Nowy Jadów oraz Nowym Jadowie), modernizowano obiekty
oświatowe, place zabaw, boiska.
Zadbano też o remonty bibliotek.
Powstały świetlice wiejskie. W zakresie kultury coraz więcej organizacji pozarządowych i instytucji z
naszego terenu korzysta ze wsparcia finansowego. Organizowanych
jest wiele wydarzeń kulturalnych
i imprez.
23 października 2014
11
OGŁOSZENIA DROBNE
Praca
Dam pracę
Poszukuję pracownika budowlanego
z doświadczeniem praca na terenie
Powiatu Wołomińskiego tel. 531 659
481, 792 725 006.
Poszukuję osoby do roznoszenia ulotek
tel. 500015523.
Zatrudnię mechanika samochodowego z doświadczeniem w Kobyłce
502 567 015
Zatrudnię fryzjera na dobrych warunkach tel. 501 362 609.
Tynkarzy i pomocników
664046735
Praca
Szukam pracy
Nieruchomości
Sprzedam
Sprzedam mieszkanie 2 pokoje kuchnia 48 m2 + ogródek 230 m2 tel. 501
606 724.
 Sprzedam mieszkanie 38m2 nie
wymaga remontu w bloku w Tłuszczu
668474388
Nieruchomości
Wynajmę
Kobieta z kilkuletnim doświadczeniem profesjonalnie posprząta dom lub
mieszkanie 509 743 965.
Poszukuję pracy biurowej najlepiej
w wydziale księgowości, windykacji, wykształcenie ekonomiczne tel.
792 725 006.
Budownictwo
Materiały
Sztachety olchowe, deska podłogowa,
szalówka sosnowa, tarcica budowlana i
stolarska, drewno kominkowe i opałowe
tel. 600 627 699.
Budownictwo
Usługi
Różne - Kupię
Kupię różne starocia, antyki, książki
513 744 465.
Różne
Sprzedam
Sprzedam brykiet, pelet, eko-groszek
511335577.
Brukarstwo tanio-solidnie, duże
doświadczenie, tel. 667 261 828
Elewacje, docieplenia budynków, wykończenia, glazura 508 518 396.
Usługi - Różne
Docieplanie budynków szybko, tanio,
solidnie tel. 502 053 214.
Zdrowie
Uroda
– Na zakończenie - czy jest coś
o co nie zapytałam a o czym
chciałaby Pani powiedzieć?
– Chciałabym dodać, że potrafię ułożyć sobie współpracę ze
wszystkimi, którzy w kontaktach
z innymi ludźmi cenią sobie rzetelność i uczciwość. Uważam,
że tylko szczery dialog może być
fundamentem owocnej współpracy. Lubię słuchać ludzi. Kontakt z
nimi daje mi moc do działania.
Gastronomia
Nieruchomości
Sprzedam
Działkę leśno-budowlaną 4097 m2 w
Wołominie ul. Średnia. Wydane warunki
zabudowy. Prąd, woda i kanalizacja przy
granicy placu PKP 1700 m, szkoła 500
m. Cena 660000 zł do negocjacji kontakt
bezpośredni 503 769 294.
Biuro Reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]
www.zyciepw.pl
reklama
Jestem gotowy
do dalszej służby społeczeństwu
mgr Robert Makowski lat 50 (emerytowany policjant)
Stylizacja paznokci



Manicure hybrydowy
y!
Paznokcie żelowe
cen ść!
!
r
nia
ko
pe
Zdobienia
Su er ja dcze
ia
p
Su ośw
d
t
la
10
Telefon: 504 632 623; E-mail: [email protected]
Trochę historii: od kilku pokoleń rodowity warszawiak wcześniej nie wiem,
mama na rękach mojej babci po przegranym powstaniu warszawskim uciekła
z transportu do Pruszkowa. Część rodziny z uwagi na zniszczenia miasta
wyemigrowała do Szczecina, jednak babcia wróciła do stolicy. Pierwsze lata
powojenne mieszkała w tak zwanych domkach fińskich na Mokotowie. Te
wydarzenia ukształtowały moje przywiązanie do historii tej typowo polskiej.
Mama zawodowo związana z mennicą państwową i szkolnictwem obecnie
samotna emerytka mieszka na górnym Mokotowie. Ojciec niestety nie żyje
od 2000 roku – introligator. Moje dotychczasowe życie związane z trzema
miastami: 15 lat Warszawa Mokotów, 15 lat Szczecin no i ostatnie 20 lat Wołomin, który stał się moim szczególnym miejscem tak pracy jak i życia
rodzinnego, zwłaszcza po narodzinach najmłodszego syna.
Jestem jedynakiem pewnie dlatego tak chętnie nawiązuje kontakt z
ludźmi, ale dzieci zaszczepiłem wielodzietnością, a trochę ich jest: troje
własnych i troje czynnie wychowywanych do pełnoletniości. Obecnie
najmłodszy – Mateusz 17 lat mieszka jeszcze ze mną i mamą też emerytką z
25 letnim stażem w policji. Pozostałe dzieci w przedziale 31-22 lata mieszkają
samodzielnie tworząc własne rodziny. No i największa moja radość pewnie
podziękowanie dzieci za dobre „tatusiowanie” mam wnuki i to siedmioro,
które muszę wymienić: Nikola 7, Krystian 6,5, Sandra 3, Marcel 2,5, Eryk 1,5,
Oskar 4 m-ce. i Kacper 2 m-ce. Jestem spełniony rodzinnie.
Teraz wracam do siebie: wykształcenie matura Władysław IV Warszawa,
studia zawodowe Wyższa Szkoła Oficerska Szczytno w zakresie „administracja
bezpieczeństwa i porządku publicznego”, studia magisterskie Wyższa
Szkoła im. Pawła Włodkowica w Płocku, Wydział Pedagogiczny w zakresie
„Edukacja dla stanów nadzwyczajnych” i studia podyplomowe Wyższa
Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej Warszawa, Wydział
Zarządzania i Marketingu o kierunku Zarządzanie Organizacją. Wykształcenie
pozwoliło mi na osiągnięcie naprawdę dość dużego awansu. Zawodowo
po 10 miesiącach pracy jako mechanik samochodowy rozpocząłem służbę
w mundurze. Pierwsze 11 lat spędziłem na ulicy patrolując Warszawę i
załatwiając interwencję domowe i uliczne w Pogotowiu Policji rozumianym
przez wszystkich za nr 997, obecnie również 112. Następnie dwa lata
Zastępca Komendanta Komisariat Warszawa Ursynów, dwa lata Zastępca
Komendanta Komisariatu Warszawa Wawer, rok Komendant Komisariatu
w Sulejówku i w roku 1999 trafiłem do powiatu wołomińskiego najpierw
pięć lat Komendant Komisariatu w Tłuszczu i rok Naczelnik Wydziału
Dochodzeniowo Śledczego KPP Wołomin. W roku 2005 ponownie praca w
Warszawie Stołeczne Stanowisko Kierowania, a bardziej zrozumiale: Wydział
zajmujący się zabezpieczeniem i kierowaniem sił w garnizonie Komendy
Stołecznej Policji. W KSP w roli oficera dyżurnego całego garnizonu jak
i Zastępcy Naczelnika tego wydziału. Po czterech latach wróciłem do
Wołomina na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji, mianowanie
uzyskałem w wyniku wygrania konkursu na to stanowisko. Czynną służbę
zakończyłem jako starszy oficer w stopniu „młodszy inspektor (z wojska
podpułkownik)”. W lutym 2012 roku niespodziewanie musiałem zakończyć
służbę. Było to spowodowane znaczącym pogorszeniem stanu mojego
zdrowia. Jestem obecnie inwalidą po przepracowaniu
29 lat w mundurze. Po dwóch latach walki z
chorobą postanowiłem wrócić do swojej
największej pasji „służba na rzecz
innych”. To na pewno będzie lepszym
lekarstwem, niż ciągłe myślenie o
własnym zdrowiu.
Dzisiaj
jestem
gotów
ponownie pomagać tym
razem
na
poziomie
Radnego
Powiatu
Wołomin. Proszę mi
zaufać, bo do tej pory
moje
dotychczasowe
życie na pewno przyniosło
wielu osobą radość i
spełnienie
oczekiwań.
Jestem dumny, że mogłem
służyć
mieszkańcom
Wołomina jako policjant i
jestem gotów służyć dalej
społeczności
wołomińskiej
jako działacz samorządowy na
rzecz utrzymania bezpieczeństwa
na wysokim poziomie w naszym
powiecie.
Klub Tenisowy Marki
zaprasza dzieci i młodzież
na kurs tenisa ziemnego
tel.: 22 781-18-17 kom.: 725-072-656
www.halatenisowa.pl [email protected]
Korty tenisowe mogą być rezerwowane telefonicznie!
www.zyciepw.pl
Biuro reklamy tel. 22-787-77-83, 22-787-29-11, e-mail: [email protected]