Kszta³towniki stalowe gięte na zimno

Komentarze

Transkrypt

Kszta³towniki stalowe gięte na zimno
Kształtujemy rzeczywistość
Wir gestalten die Wirklichkeit
We shape reality
Informacje ogólne - Allgemeine Informationen - General information
Jesteśmy producentem szerokiej gamy kształtowników giętych na zimno. Nasze kształtowniki
o grubościach ścianki od 0,8 mm do 8 mm, są wykorzystywane w wielu dziedzinach – budownictwie,
meblarstwie, górnictwie, drogownictwie etc.
Mamy wpływ na wygląd i funkcjonalność rzeczy codziennego użytku, budowli jak i specjalistycznych
urządzeń.
Firma zatrudnia ponad 1000 osób, ma swoje oddziały produkcyjne w Bochni, Tarnowie i Krakowie
oraz własne składy handlowe na terenie całej Polski. Konsekwentnie realizujemy inwestycje, które
służą poszerzeniu asortymentu produkcji i spełnianiu oczekiwań Klientów w zakresie wysokiej jakości,
atrakcyjnej ceny i łatwego dostępu do pełnej oferty firmy.
Stalprodukt S.A. to firma notowana na giełdzie, posiadająca certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001, znak
budowlany , Ü – dopuszczające kształtowniki stalowe do stosowania w budownictwie na terenie Polski
i Niemiec.
Wir sind ein Hersteller von verschiedenen kaltgebogenen Stahlprofilen. Unsere Profile mit Wanddicke
von 0.8 mm bis zu 8 mm eignen sich für Bautätigkeit, Möbelindustrie, Straßenindustrie sowie Bergbau
usw. Wir haben Einfluss auf Aussehen und Nützlichkeit von Gebrauchsartikeln sowie Bauwerken oder
Spezialanlagen.
In der Firma werden über 1000 Person angestellt. Sie hat Fertigungsabteilungen in Bochnia, Tarnów und
Kraków, sowie eigene Lager in ganz Polen. Wir realisieren zielstrebig Investitionen, die der Erweiterung
von unserem Sortiment der Erzeugnisse dienen. Wir möchten auch Erwartungen unserer Kunden
betreffs hoher Qualität, gute Preise, sowie wenn es um einfachen Zugang zu unserem Angebot geht,
befriedigen.
Stalprodukt S.A. wird auch an der Börse notiert. Wir verfügen über Zertifikate ISO 9001 und ISO 14001
sowie Bauzeichen
und Ü, welche die Kaltprofile als Bauprodukte in ganz Polen und in Deutschland
verwenden lassen.
We are a leading manufacturer of a wide range of cold-formed steel sections. Our sections, of wall
thickness ranging from 0.8 mm to 8 mm, are used in many fields of industry – construction, furniture,
mining, road works etc.
We have an influence on the appearance and functionality of everyday objects as well as on building
and specialist equipment design.
The company employs over 1000 people, we are in possession of a few production plants in Bochnia,
Tarnów and Kraków and we run our own commercial departments all over the territory of Poland. We,
consistently, implement investments that serve the expansion of the assortment range and satisfy
of customers’ expectations concerned with the high quality, reasonable prices and easy access to the
company’s full offer.
Stalprodukt S.A. is listed at the Warsaw Stock Exchange Primary Market. We are in possession of the
following certificates, authorizations and technical approvals: Quality Assurance System ISO 9001 and
Environmental Management System ISO 14001, building –sign, and Ü–sign, cold-formed sections
approved for use in building industry in Poland and Germany.
Wymiary stosowanych blach
Bandausmasse
Band characteristics
Rodzaj
produkowanych
kształtowników
Profilsorte
Types of sections
Otwarte
Geöffnete
Open
Grubość
Dicke
Thickness
Szerokość
Breite
Width
[mm]
[mm]
1,0÷8,0
40÷480
Zakres długości
kształtowników
Längebereich
Range of length
[mm]
Tolerancja długości
Längetoleranz
Length tolerance
[mm]
3000÷14000
+40
-0
Zamknięte
Geschlossene
Closed
0,8÷8,0
50÷860
3000÷18000
Kształtowniki wykonujemy ze stali w gatunkach według norm polskich i europejskich.
Wir stellen unsere Profile aus den Stahlsorten gemäß den Polnischen und Europäischen Normen her.
The sections are made of steel in accordance with Polish and European standards.
Normy polskie
Polnische Normen
Polish standards
Normy europejskie
Europäische Normen
European standards
Norma
Norm
Standard
Gatunek stali
Stahlsorte
Steel grade
PN-88/H-84020
St3SX
St3SY
St3S
St4SX
St4SY
St4S
PN-89/H-84023
08X
12X
St2SX
Norma
Norm
Standard
Gatunek stali
Stahlsorte
Steel grade
EN 10025
S235JR
S235JRG2
S235J0
S275JR
S275J0
S355JR
S355J0
S355J2G3
EN 10111
DD11, DD12, DD13, DD14
EN 10130 + A1
DC01
DIN 1623
St37-2G
EN 10142
DX51D
Stosowane normy przedmiotowe na kształtowniki.
Gegenständliche Normen für kaltgebogene Profile.
Applied standards.
Kształtowniki zamknięte
Geschlossene Profile
Closed sections
Kształtowniki otwarte
Geöffnete Profile
Open sections
Elementy barier ochronnych
Profile für Schutzplanken
Road barriers elements
PN-EN 10219 ; 2000
PN-EN 10305-3 ; 2005
PN-EN 10305-5 ; 2005
DIN 1615 ; 1984
PN-EN 10162 ; 2004
PN-73/H-93460 ; 1973
PN-76/H-93461 ; 1976
PN-EN 10249 ; 2000
AT/2002-04-0291
AT/2003-04-1483
45
Krajowa sieć dystrybucji wyrobów
Handelsnetz
The domestic distribution network
STALPRODUKT S.A.
Bochnia, ul. Wygoda 69, tel. 014/ 615 10 00
www.stalprodukt.com.pl
STALPRODUKT - Zamość Sp. z o.o.
Zamość, ul. Kilińskiego 86
tel. 084/ 63859 86
STALPRODUKT - Centrostal Kraków Sp. z o. o.
Kraków, ul. Płk. Dąbka 9, tel. 012/ 261 01 00
www.stalprodukt-centrostal.pl
STALPRODUKT - Profil Sp. z o.o.
Bochnia, ul. Wygoda 69
tel. 014/ 431 10 15
Oddziały handlowe/ Handelsabsteilungen/
Business branch offices:
Gliwice, ul. Toruńska 8, tel. 032/ 230 21 63
Włocławek, Aleja Kazimierza Wielkiego 4, tel. 054/ 233 38 22
Tarnów, Aleja Piaskowa 122, tel. 014/ 626 62 57
Szczecin, ul. Szczawiowa 68, tel. 091/ 483 73 69
Bielany Wrocławskie, ul. Błękitna 5, tel. 071/ 335 20 02
Gdynia, ul. Hutnicza 20, tel. 058/ 663 41 41
STALPRODUKT - Warszawa Sp. z o.o.
Warszawa Ursus, ul. Traktorzystów 10
tel. 022/ 478 27 28
stalNet Sp. z o.o.
Kraków, ul. Kopernika 6
tel. (012) 431 10 15
www.stalnet.com.pl
Biura handlowe/ Handelsbüros/ Business offices:
Częstochowa, Piła, Kalisz, Poznań, Olsztyn, Łódź, Bydgoszcz,
Rzeszów, Radom, Kielce.

Podobne dokumenty