OFERTA PRACY W PROJEKCIE BADAWCZYM

Komentarze

Transkrypt

OFERTA PRACY W PROJEKCIE BADAWCZYM
OFERTA PRACY W PROJEKCIE BADAWCZYM
Chcesz wziąć udział w dużym podłużnym projekcie badawczym z udziałem
młodzieży?
Chcesz zyskać doświadczenie w pracy z młodzieżą?
W związku z realizacją grantu badawczego NCN pt. „Psychologiczne Ja w świecie
społecznym” (http: www.socialself.psychologia.uj.edu.pl), kierowanego przez dr hab. Martę
Białecką-Pikul we współpracy z prof. Sandrą Bosacki, poszukujemy osób chętnych do
przeprowadzania badań z udziałem młodzieży gimnazjalnej i licealnej.
Sposób zatrudnienia: umowa o dzieło
Wynagrodzenie: 30 PLN/godzina
Wymagane umiejętności i doświadczenie:
 Konieczne: ukończony 3 rok studiów na kierunku psychologia (zaliczenie kursów:
psychologia rozwoju człowieka w biegu życia, diagnoza psychologiczna)
 Mile widziane: wcześniejsze doświadczenie w pracy z młodzieżą (wolontariaty, staże,
praktyki), zrealizowane kursy dotyczące rozwoju w okresie dorastania, list
referencyjny od pracownika Instytutu Psychologii
 Niezawodność, skrupulatność, rzetelność, punktualność
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się 24 czerwca, o godz. 9.00.
Zakwalifikowane osoby są zobowiązane do aktywnego udziału w przygotowującym
szkoleniu badawczym.
Miejsce szkolenia: Instytut Psychologii UJ
Termin: 20 sierpnia 2014
Zakres odpowiedzialności:
 Przeprowadzanie badań (indywidualnych i grupowych) na terenie wskazanych szkół,
 Przebadanie co najmniej 35 osób (około 130h w jednym etapie),
 Skrupulatna archiwizacja danych,
 Istnieje w przyszłości możliwość dalszego angażowania się w prace zespołu
Badania będą odbywały się od września do grudnia 2014 roku oraz od września do grudnia
2015 roku. Istnieje możliwość zaangażowania się na jeden lub dwa semestry. Badania
odbywają się w wybranych szkołach (gimnazja, licea) na terenie Krakowa.
Efekty – czego można się nauczyć, jakie doświadczenie nabyć?
 Poznanie technik do badania rozwoju w okresie dorastania w zakresie teorii umysłu,
pojęcia Ja oraz przywiązania,
 Nabycie umiejętności badania psychologicznego,
 Nabycie doświadczenia pracy w zespole oraz udział w dużym projekcie naukowym.
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się poprzez przesłanie CV i listu
motywacyjnego z opisem posiadanego doświadczenia i kwalifikacji oraz wyszczególnionych
ocen z psychologii rozwoju w biegu życia i diagnozy psychologicznej na adres:
[email protected]
W tytule maila proszę koniecznie wpisać [socialself - zgłoszenie]

Podobne dokumenty