nota o autorze

Komentarze

Transkrypt

nota o autorze
Dariusz Krok
Ks. dr hab. teologii, psycholog, prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu
Opolskiego, kierownik Katedry Psychologii i Pedagogiki Rodziny WT UO, ponadto
pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. Obszary badawcze: psychologia
społeczna, psychologia religii i psychologia zdrowia. Główne zainteresowania naukowe
koncentrują się wokół następujących zagadnień: relacje religii i zdrowia psychicznego,
rodzina a jakość życia, dobrostan psychiczny oraz perswazja i zmiana postaw. Autor
i redaktor szeregu książek i kilkudziesięciu artykułów z dziedziny psychologii i teologii
pastoralnej. Członek organizacji międzynarodowych i krajowych w zakresie psychologii
religii i społecznej, m.in. The International Association for the Psychology of Religion,
International Cultic Studies Association oraz Sekcja Psychologii przy Komisji Nauki Wiary
Konferencji Episkopatu Polski.

Podobne dokumenty