Pszczyna, dnia 20

Komentarze

Transkrypt

Pszczyna, dnia 20
Pszczyna, dnia 20.06.2006r.
ZP 0717/
/2006
SILESIA MUSIC CENTER
ul. Partyzantów 6
32-650 Kęty
Dotyczy: zakup fortepianu dla Pszczyńskiego Centrum Kultury
Informuję, że na podstawie art. 183 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177) w zakresie zarzutu pierwszego protest
został uznany. W związku z tym Zamawiający dopuszcza składanie ofert
równoważnych. Natomiast w zakresie zarzutu drugiego protest został oddalony,
ponieważ Zamawiający nie wie ilu producentów fortepianów produkuje instrumenty z
dodatkową czwartą struną w dyszkancie.
Jednak chce kupić fortepian spełniający ten wymóg z powodu uzyskania właściwego
brzmienia i barwy dźwięków. Ponadto Zamawiający chce podkreślić, że z punktu I
pakt. 5 SIWZ jednoznacznie wynika, że przedmiotem zamówienia jest nowy
instrument.

Podobne dokumenty