KAZUS W ostatnim czasie sytuacja rodzinna Pana Jana uległa

Komentarze

Transkrypt

KAZUS W ostatnim czasie sytuacja rodzinna Pana Jana uległa
KAZUS
W ostatnim czasie sytuacja rodzinna Pana Jana uległa zmianie. Pan Jan jest rozwodnikiem, ma pełnoletniego syna Macieja, któremu płaci alimenty w kwocie 600 zł miesięcznie. Syn Pana Jana mieszka z matką. Maciej skończył technikum budowlane i od września 2012r. podjął pracę w Zakładzie remontowo- budowlanym Wojciecha P. W tym
samym czasie Maciej oznajmił matce, że nie kontynuuje dalszej nauki. Pan Jan dowiedziawszy się o planach syna przestał płacić alimenty. Syn Pana Jana pracował jako budowlaniec do czasu, kiedy poznał koleżankę Anię, tj. luty 2013r. Ania studiuje w Akademii Leona Koźmińskiego. Zakochany w Ani, syn Pana Jana zdecydował się rozpocząć studia na tej samej uczelni. Od października 2013r. Maciej studiuje dziennie na kierunku zarządzanie oraz pracuje dorywczo (w weekendy).
Okazało się jednak, że Maciej nie jest w stanie opłacić studiów, a tym bardziej nie starcza mu pieniędzy na bieżące wydatki (np. dojazdy na uczelnię, podręczniki, ubrania).
W związku z tym, Maciej postanowił wystąpić z pozwem o alimenty od ojca w wysokości 1200zł miesięcznie oraz o zabezpieczenie tych alimentów do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Pan Jan nie ustosunkował się do punktu dotyczącego zabezpieczenia powództwa o alimenty,
na który miał 7 dni. Po upływie terminu, sąd zasądził zabezpieczenie w kwocie 700 zł miesięcznie. Od grudnia 2013r. Pan Jan płacił kwotę zasądzoną postanowieniem
o zabezpieczeniu alimentów. W czasie oczekiwania na rozprawę Pan Jan zauważył, że syn ma problemy w nauce.
Maciej nie chodzi na uczelnie i do pracy, większość czasu spędza w pubach i klubach, przez co zaniedbuje studia. Co więcej, nie zaliczył pierwszego semestru studiów. Matka Macieja poinformowała Pana Jana, że ich syn często wraca do domu pijany i dziwnie się zachowuje. Matka Macieja podejrzewa również syna o branie narkotyków, gdyż kilka razy znalazła
w rzeczach osobistych syna torebki z „białym proszkiem”. Matka Macieja nie ma wpływu na syna dlatego poprosiła Pana Jana o pomoc i poważną rozmowę z synem. Podczas rozmowy Maciej przyznał się ojcu, że od czasu do czasu bierze narkotyki twierdząc, że pomagają mu
w nauce. Rozmowa Pana Jana z synem nie przyniosła zamierzonego rezultatu.
Pan Jan nie widząc poprawy w zachowaniu syna przestał płacić zasądzoną kwotę. Pan Jan jest rozczarowany zachowaniem syna. Nie zgadza się na płacenie alimentów, które syn przeznacza głównie na alkohol i narkotyki. Zdaniem Pana Jana syn nie rozpoczął studiów
w celu dalszego kształcenia się, lecz jedynie chciał wyłudzić od niego pieniądze. Pan Jan przypuszcza że syn jest uzależniony i nie otrzymując pieniędzy przestanie brać narkotyki. Dnia 29 kwietnia 2014r. odbędzie się rozprawa dotycząca zasądzenia alimentów na rzecz syna Pana Jana. Maciejowi grozi skreślenie z listy studentów Akademii Leona Koźmińskiego. Proszę o zapoznanie się ze stanem faktycznym oraz przygotowanie opinii prawnej dla Pana Jana. W opinii należy uwzględnić analizę stanu faktycznego, podstawę prawną oraz jakie są możliwe rozwiązania prawne dla Pana Jana.