Zamówienie na przewóz - wersja papierowa

Komentarze

Transkrypt

Zamówienie na przewóz - wersja papierowa
Załącznik nr 1
Data………………………
ZAMÓWIENIE NA PRZEWÓZ NR ………
Zlecający (pieczątka firmowa)
Stacja nadania
Bocznica nadania (nazwa) lub tory ogólne (nr toru)
Stacja przeznaczenia
Bocznica przeznaczenia (nazwa) lub tory ogólne (nr toru)
Przewoźnik na odcinku zagranicznym
Towar
1)
- nawa
- kod NHM
- klasa RID, kod UN 2)
- tonaż netto
Wagony
- Zlecającego czy LK
- typ
- ilość
- tonaż brutto
- inne (np. termin rewizji, ostatni ładunek, stan czystości)
3)
ładowny
próżny
Przewóz 4)
ładowny + próżny
próżny + ładowny
Przewidywany termin odbioru ze stacji nadania
Podstawa realizacji przewozu 5)
umowa: ………………………………………
informacja handlowa: ……………………….
Inne
1)
Dotyczy przewozów międzynarodowych, dla których organizatorem przewozu poza granicami Polski nie jest LK.
2)
Nie wypełniać dla przesyłek ładownych, nadawanych ze stacji zakładowej LK.
3)
Dla przesyłek próżnych podać rodzaj ostatnio przewożonego ładunku (nazwa, NHM, RID, UN).
4)
Wybrać właściwy wariant przewozu.
5)
Wybrać i podać właściwą podstawę realizacji przewozu.
Podpis Zlecającego

Podobne dokumenty