Dnia 15 marca Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków

Komentarze

Transkrypt

Dnia 15 marca Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków
Dnia 15 marca Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór
wniosków w ramach następujących konkursów:



OPUS 5 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury
naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
PRELUDIUM 5 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę
naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
SONATA 5 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę
naukową posiadające stopień naukowy doktora (czyt. osoby, które nie wcześniej niż 5 lat
przed rokiem wystąpienia z wnioskiem uzyskały stopień naukowy doktora)
Nabór w NCN trwa do 15 czerwca 2013 r.; z względu na procedury wewnętrzne na UJ
kompletny wniosek należy dostarczyć do Działu Programów Badawczych (Collegium
Novum, pokój 26) na ok. 10 dni wcześniej (dokładny termin zostanie ogłoszony wkrótce).
ISTOTNE ZMIANY:
1. W edycji konkursów NCN zakończonej 15 marca b.r. pojawiła się nowa zmiana dotycząca
ewaluacji dorobku naukowego: dopuszczalne stało się posługiwanie programem do analizy
cytowań “Publish or Perish”, który w przeciwieństwie do innych narzędzi tego rodzaju
obejmuje swoim zakresem również nauki humanistyczne. Program jest dostępny na otwartej
licencji na stronę jego autorki http://www.harzing.com/.
2. Likwidacji uległ punkt pt. “harmonogram zadań badawczych”, który został zastąpiony
przez bardziej ogólny “plan zadań badawczych” (co pozwala na większą swobodę podczas
wykonywania badań).
3. Języki, którymi posługujemy się tworząc wniosek: skrócony opis (5 stron) w języku
polskim, pelny opis dla wszystkich dziedzin w języku angielskim.
Aby rozpocząć pracę nad wnioskiem, należy wejść na stronę https://osf.opi.org.pl, stworzyć
login i hasło, a następnie przystąpić do wyboru odpowiedniego konkursu (na dzień dzisiejsy
nie ma jeszcze możliwości otwarcia nowego wniosku w ramach ww. edycji).
Anna Kowalcze-Pawlik

Podobne dokumenty