Szczegółowe informacje nt. warsztatów

Komentarze

Transkrypt

Szczegółowe informacje nt. warsztatów
Warsztaty z przygotowywania wniosków
badawczych, 11-12 maja 2016 r., Olsztyn
o
finansowanie
projektów
W ramach tegorocznych Dni Narodowego Centrum Nauki w Olsztynie odbędą się warsztaty
z przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych.
Spotkanie będzie miało formę dwudniowych warsztatów i odbędzie się w terminie 11-12 maja 2016 r.,
dzień I w godz. 10.00-15.00, dzień II w godz. 09.00-13.00 w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM przy
ul. Oczapowskiego 12 B w Olsztynie.
Oferta skierowana jest do osób prowadzących badania naukowe, które:

nie kierują i nie kierowały projektami badawczymi finansowanymi przez MNiSW (w tym KBN) lub
NCN,

w ciągu ostatnich 5 lat (w naukach ścisłych i technicznych oraz naukach o życiu) lub 10 lat
(w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce) opublikowały co najmniej dwie prace
o zasięgu międzynarodowym.
Tematyka warsztatów obejmuje:

zasady pisania wniosków o finansowanie projektów badawczych,

cykl życia wniosku: od pomysłu do podpisania umowy o dofinansowanie,

przygotowywanie części merytorycznej wniosku,

projektowanie kosztorysów,

analizę dokumentów konkursowych i wymagań formalnych,

samodzielną pracę nad wybranymi elementami wniosku o finansowanie badań.
Szkolenie poprowadzą koordynatorzy dyscyplin Narodowego Centrum Nauki.
Wypełniony formularz zgłoszenia dostępny do pobrania pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/o-ncn/dnincn/warsztaty-wioskodawcy, zawierający dane kontaktowe, wykaz publikacji oraz krótki opis tematyki
prowadzonych badań należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 15 kwietnia br. na adres
[email protected] W tytule zgłoszenia prosimy wpisać OLSZTYN/WNIOSKODAWCY.
Ze względów organizacyjnych liczba uczestników jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
Zwracamy uwagę, że samo wysłanie zgłoszenia na warsztaty nie stanowi potwierdzenia udziału.
Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane do Państwa drogą mailową po zakończeniu naboru
zgłoszeń (nie później niż 22 kwietnia br.) wraz z informacjami organizacyjnymi. Szkolenie jest bezpłatne.
Narodowe Centrum Nauki nie refunduje kosztów dojazdu na warsztaty szkoleniowe ani noclegu.
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem [email protected]
UL. KRÓLEWSKA 57, 30-081 KRAKÓW, TEL. +48 123419001, FAX 123419099, E-MAIL: [email protected]
REGON: 121361537, NIP: 6762429638

Podobne dokumenty