Nowe media w edukacji i dla edukacji, połączonej z

Komentarze

Transkrypt

Nowe media w edukacji i dla edukacji, połączonej z
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Studiów Edukacyjnych, Zakład Technologii Kształcenia
Konferencja naukowa: Nowe media w edukacji i dla edukacji,
Poznań, 28-29 maja 2015
Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej:
Nowe media w edukacji i dla edukacji,
połączonej z symbolicznym pożegnaniem budynku dydaktycznego
przy ulicy Słowackiego 20 w Poznaniu, wieloletniej siedziby Instytutu Nowych Technik
Kształcenia, Zakładu Technologii Kształcenia (Wydziału Studiów Edukacyjnych,
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
pod patronatem Dziekana WSE, prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosika
W programie konferencji:
I DZIEŃ, 28 MAJA (D.S. JOWITA UAM, POZNAŃ, ul. Zwierzyniecka 7)
9:00 – 10:00 – rejestracja uczestników konferencji
10:00 – uroczyste otwarcie konferencji (prof. dr hab. Wojciech Skrzydlewski)
10:30 – 13:00 – obrady plenarne
13:30 – obiad
15:30 – symboliczne pożegnanie budynku przy ul. Słowackiego 20 (dotychczasowej siedziby
Zakładu Technologii Kształcenia) – spotkania z pracownikami, absolwentami i studentami,
wystawa fotografii.
19:00 – uroczysty bankiet
II DZIEŃ, 29 MAJA (D.S. JOWITA UAM, POZNAŃ, ul. Zwierzyniecka 7)
9:00 – 15:00 – obrady w sekcjach tematycznych:
- Edukacja medialna (edukacja medialna; aspekty socjalizacyjne i wychowawcze mediów
społecznych, prorozwojowy i antyrozwojowy wpływ mediów społecznych; zajęcia
komputerowe; wykorzystanie nowych mediów w edukacji elementarnej, specjalnej;
nowe media jako przestrzeń edukacyjna)
- Promocja edukacji („marketing for schools”, PR w edukacji, dziennikarstwo edukacyjne)
- e-learning
- Wsparcie społeczne a media
Opłatę za konferencję (300 zł) należy uiścić najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2015 roku
na konto:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903,
w tytule przelewu podając cel subkonta /K00000527/ oraz imię i nazwisko uczestnika.
Zgłoszenia elektroniczne do 20 kwietnia 2015 roku pod adresem: http://edunet.amu.edu.pl
Komitet organizacyjny:
prof. dr hab. Wojciech Skrzydlewski (Przewodniczący)
prof. dr hab. Jacek Pyżalski
dr Natalia Walter
dr Agnieszka Iwanicka
dr inż. Mariusz Kąkolewicz
dr Krzysztof Kuźmicz
mgr Anna Michniuk
Zakład Technologii Kształcenia WSE UAM, Słowackiego 20, 60-823 Poznań
Tel. (061) 8292801, e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty