Tworzenie systemu wsparcia społecznego dla osób

Komentarze

Transkrypt

Tworzenie systemu wsparcia społecznego dla osób
Tworzenie systemu wsparcia społecznego dla osób
niepełnosprawnych i ich rodzin
Projekt współfinansowany ze środków Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego,
termin realizacji zadania: 1.06.2016 – 31.12.2016 r.
Planowana liczba beneficjentów: 93 osoby niepełnosprawne;
67 rodziców/opiekunów prawnych – Beneficjentów Projektu.
Działania zaplanowane w projekcie skierowane zostaną do osób niepełnosprawnych
oraz dla ich rodzin.
W ramach działań projektowych prowadzone jest wsparcie w formie:
 usprawniania funkcjonalnego z wykorzystaniem metody Integracji Sensorycznej
(SI);
 indywidualnych porad prawnych przez radcę prawnego w trybie bezpośredniego
spotkania;
 treningi umiejętności społecznych (4 soboty terapeutyczne) z zakresu:
a) zajęć arteterapeutycznych (zajęcia muzyczne, teatralne, taneczne);
b) zabaw ruchowych (rozwijające sprawność układu motorycznego);
c) zajęć rozwijających myślenie, pamięć, koordynację psychoruchową,
sprawność posługiwania się mową czynną.

Podobne dokumenty