REISHI Ganoderma lucidum

Komentarze

Transkrypt

REISHI Ganoderma lucidum
Informacje o produkcie
Utworzono 13-10-2016
REISHI Ganoderma lucidum - właściwości lecznicze
er
m
ar
k
Cena : 25,00 zł
Stan magazynowy : brak w magazynie
Średnia ocena : brak recenzji
....W krajach azjatyckich lakownica lśniąca jest symbolem zdrowia i nieśmiertelności, określa się ją mianem
"magicznego grzyba, kt óry wzmacnia ducha" lub "grzybem mocy duchowej"...Ze względu na rzadkość występowania
dziko rosnącego grzyba nazwano go również "grzybem widmo"...
w
at
Monografia "Reishi Gandoderma lucidum", pod redakcją Adama Kwiecińskiego i Marka Siwulskiego, jest obszernym
kompendium wiedzy na temat ważniejszych grzybów wielkoowocnikowych wybranych spośród 2 tys. gatunków
grzybów jadalnych. W sposób czytelny i zrozumiały omówiono w niej 43 gatunki grzybów probiotycznych, leczniczych,
a także halucynogennych, wzbogacając treść od strony graficznej 66 fotografiami doskonałej jakości, wykonanymi
przez autorów. Książka - napisana przystępnym językiem - może służyć zarówno profesjonalistom, jak i amatorom jako
cenne źródło iwedzy teoretycznej i praktycznej o uprawie, składzie chemicznym, właściwościach leczniczych i
zastosowaniu w terapii omawianej grupy gatunków, ze szczególnym uwzględnieniem lakownicy lśniącej - Ganoderma
lucidum. Monografia powstała na bazie obszernej literatury w połączeniu z głęboką wiedzą praktyczną zdobytą przez
autorów podczas wielu badań nad tym gatunkiem.
Stron: 128, wydanie 2014.

Podobne dokumenty