Ogloszenie o wynikach przetargu Bulwar Nadmorski 15 09 2016

Komentarze

Transkrypt

Ogloszenie o wynikach przetargu Bulwar Nadmorski 15 09 2016
OGŁOSZENIE O WYNIKACH II ETAPU PRZETARGU
USTNEGO
OGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH
WŁASNOŚĆ
GMINY
MIASTA
GDYNI
I
SKARBU
PAŃSTWA
PRZEPROWADZONEGO W DNIU 15 WRZEŚNIA 2016 ROKU O GODZINIE 10:00
Zwycięzcą przeprowadzonego przetargu na dzierżawę nieruchomości Gminy Miasta Gdyni i
Skarbu Państwa, położonych przy Bulwarze Nadmorskich im. Feliksa Nowowiejskiego
została firma Wake Bay Sp z o.o. z siedzibą w Gdyni.