16 grudnia 2016 godz. 10:00

Komentarze

Transkrypt

16 grudnia 2016 godz. 10:00
OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO
NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY
MIASTA GDYNI PRZEPROWADZONEGO W DNIU
16 GRUDNIA 2016 roku o godz. 10.00
Zwycięzcą przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej
w Gdyni przy ul. Waszyngtona oznaczonej jako działka nr 2780/1,
obręb Śródmieście, o powierzchni 215m2 dla której przez Sąd
Rejonowy w Gdyni jest prowadzona księga wieczysta nr
GD1Y/00023800/3 została Pan Andrzej Boczek prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Boczek AB Inwestor
Cena zbycia nieruchomości w drodze licytacji wyniosła:
1.450.000,00zł + 23%VAT od wylicytowanej ceny, czyli w sumie:
1.783.500,00zł brutto (słownie: jeden milion siedemset
osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych).