Paulina Rapela, Zuzanna Woźniewicz

Komentarze

Transkrypt

Paulina Rapela, Zuzanna Woźniewicz
POSZUKUJĄC KOLORÓW
Paulina Rapeła
Zuzanna Woźniewicz
Rok 2014, Poznań
http://www.tapetus.pl/137766,gory-tecza-rzeka.php
Krajobrazy Ziemi i ich podstawowe
kolory
Krajobraz (wg prof. Leszczyckiego) jest
to część powierzchni ziemi posiadające
naturalne granice, różniące się
jakościowo od innych oraz posiadające
wewnętrzną całość elementów,
obiektów, zjawisk.
http://www.widoczki.com/krajobrazy.html
KRAJOBRAZ
JEDNOLITY
WIELOBARWNY
ANTROPOGENICZNY
KRAJOBRAZ JEDNOLITY
-ZIELEŃ
KRAJOBRAZ JEDNOLITY
- BIEL
KRAJOBRAZ JEDNOLITY
- CZERWIEŃ
KRAJOBRAZ ANTROPOGENICZNY
www.wallsave.com/wallpaper/1920x1200/tapety-hd-krajobraz-real-madrid-582275.html
KRAJOBRAZ WIELOBARWNY
http://www.poznan.pl/mim/wiadmag/news/strategia-rozwoju-miasta-poznania-do-roku-2030-wypelnij-ankiete,61170.html
Dziękujemy za uwagę
Bibliografia
Łazarz A., Sobotka St., Szczepańska A., 2013, Ciekawi
Świata – przyroda. Operon,
www.wikipedia.pl
http://www.tapetus.pl/137766,gory-tecza-rzeka.php
www.wallsave.com/wallpaper/1920x1200/tapety-hdkrajobraz-real-madrid-582275.htm
http://www.widoczki.com/krajobrazy.html
http://www.poznan.pl/mim/wiadmag/news/strategiarozwoju-miasta-poznania-do-roku-2030-wypelnijankiete,61170.html

Podobne dokumenty