WH-S501-V-3D

Komentarze

Transkrypt

WH-S501-V-3D
SI-0064A-001-03
Informacje ogólne dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
UWAGA
• Przed użyciem sprawdzić koła, aby upewnić się, że nie ma wygiętych lub luźnych szprych
oraz wgnieceń, rys czy pęknięć na powierzchni obręczy. W przypadku wystąpienia
któregoś z wymienionych problemów nie wolno używać koła.
• Jeżeli zacisk Quick Release nie będzie używany prawidłowo, koło może spaść z roweru,
co często prowadzi do poważnych obrażeń. Przed użyciem dokładnie przeczytać
instrukcję serwisową dotyczącą zacisku Quick Release.
• To koło przeznaczone jest do rowerów trekingowych. Jeśli koła będą zbyt często
używane na nieutwardzonych nawierzchniach, mogą ulec skrzywieniu lub uszkodzeniu,
co może spowodować wypadek.
• Przed jazdą na rowerze sprawdzić, czy koła są prawidłowo zamocowane. Jeżeli koła są
w jakikolwiek sposób poluzowane, mogą wypaść z roweru, czego konsekwencją może
być poważne zranienie.
• Przed zamontowaniem części uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Poluzowane,
zużyte lub uszkodzone części mogą doprowadzić do wywrócenia roweru, co może
spowodować poważne obrażenia. Zalecamy stosowanie jedynie oryginalnych części
zamiennych Shimano.
• Dokładnie przeczytać niniejszą Techniczną instrukcję serwisową i zachować ją na
przyszłość.
• Przed użyciem przeczytać te instrukcje wraz z instrukcjami serwisowymi dotyczącymi
dynama piasty.
• Pamiętać także o dokładnym przeczytaniu instrukcji serwisowej dotyczącej hamulca
tarczowego.
UWAGA
• Przed użyciem opony powinny zostać napompowane do odpowiedniego ciśnienia.
• Stosować taśmę na obręcze odporną na wysokie ciśnienie. W przeciwnym razie opony
mogą ulec nagłemu przebiciu i z roweru może wypaść koło, prowadząc do poważnej
kontuzji. Ponadto nie zalecamy ponownego używania taśmy na obręcze po zdjęciu jej
z koła. W przypadku ponownego użycia taśmy opony mogą ulec nagłemu przebiciu i koło
może wypaść z roweru, prowadząc do poważnej kontuzji.
Techniczna instrukcja serwisowa
• Zdecydowanie zalecane jest używanie oryginalnych szprych i nypli Shimano. Jeśli
nie będą używane oryginalne części firmy Shimano, piasty lub obręcze mogą ulec
uszkodzeniu.
• W przypadku użycia hamulców obręczowych upewnić się przed jazdą, że na klockach
hamulcowych nie znajdują się żadne kawałki metalu ani inne obce elementy. Takie
przedmioty mogą spowodować uszkodzenie obręczy w momencie użycia hamulców.
• W przypadku użycia hamulców obręczowych nie jest zalecane stosowanie klocków
hamulcowych z wymienionymi poniżej okładzinami, ponieważ może dojść do poważnego
zużycia powierzchni hamowania obręczy.
R55HC, M70T3, M70T2, M65T3, M65T, M55T, M50T
Ponadto nie wolno stosować klocków hamulcowych w przypadku, gdy rower jest
wyposażony w obręcze karbonowe lub powlekane materiałem ceramicznym.
Uwaga
• Nie wpuszczać jakiegokolwiek smaru ani oleju do wnętrza piasty, ponieważ mogą one
może się wydostać na zewnątrz i spowodować problemy z przewodnością.
• Zalecamy powierzenie regulacji naprężenia szprych autoryzowanemu sprzedawcy
rowerów, jeżeli występuje jakikolwiek luz wstępny w szprychach i po pierwszym 1000 km
przebiegu.
• Zagłębienie z drugiej strony otworu zaworu jest wskaźnikiem zużycia obręczy. Jeżeli
zagłębienie nie jest widoczne, obręcz znajduje się u kresu okresu użyteczności.
• Reflektory (produkowane przez firmę CATEYE) sprzedawane są także osobno.
Szczegółowych informacji udzielają sprzedawcy rowerów.
Symbol modelu
Dane techniczne
Kolor
RR-317-WUA/4K SMN03
DIN
Bursztynowy
RR-550-WUW/W SMN03
CPSC
Biały
RR-550-WUA/A SMN03
AS
Bursztynowy
• W przypadku używania dętki z zaworem Presta zamocować dołączony adapter wentyla.
• Części nie są objęte gwarancją w zakresie normalnego zużycia lub pogorszenia działania
wynikającego z normalnego użytkowania.
SI-0064A-001
Naciąg szprych
Naciągnąć szprychy jak pokazano na
rysunku.
WH-S501-V-3D
W celu uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy wykorzystanie poniższej
kombinacji.
Odpowiedni rozmiar opon
Rozmiar obręczy
Opona drutówka
700C (28C - 47C)
700C (622 X 19C)
Dane techniczne
Symbol modelu
WH-S501-V-3D
Rozmiar obręczy
700C (622 X 19C)
Szerokość obręczy
23,5 mm
Wartości te należy traktować tylko jako ogólne
wytyczne.
Wartość napięcia szprychy
Na przód
Uwaga: w razie wprowadzenia ulepszeń dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. (Polski)
Prawa strona
Lewa strona
700 - 1100 N
800 - 1200 N

Podobne dokumenty