Pozew_o_alimenty

Komentarze

Transkrypt

Pozew_o_alimenty
Polkowice, ........20.... r.
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wydział Rodzinny i Nieletnich
Powód: …………. małoletni, działający przez
…………….., zam. w Polkowicach, ul.
…………………..
Pozwany: ………….., zam. w Polkowicach, ul.
…………
Pozew o alimenty
W imieniu małoletniego wnoszę o
1. zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego powoda tytułem
alimentów kwotę 800,00 złotych miesięcznie płatną z góry do rąk matki
powódki do 10 dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w
przypadku opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z rat,
2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm
przepisanych
Uzasadnienie
Pozwany jest ojcem małoletniego powoda
Dowód: akt urodzenia powódki.
Z pozwanym zawarliśmy związek małżeński w 2009r.
Dowód: akt małżeński.
Pozwany w ogóle nie interesuje się synem, prowadzi hulaszczy tryb życia. Dom
traktuje jak hotel. Mimo, iż zarabia ok. 3 tyś zł miesięcznie, nie daje ani grosza
na wychowanie syna, nie opłaca również mieszkania, nie kupuje żywności.
Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Ja obecnie od października
podjęłam prace z wynagrodzeniem 1000zł miesięcznie, gdyż jestem osobą
niepełnosprawną. Zmuszona jestem szukać pomocy u rodziny, która wspomaga
nas finansowo. Z pozwanym próbowałam porozmawiać o całej tej sytuacji ale
nie odnosiło to żadnego skutku, często kończyło się odpowiedzią „moje
pieniądze i moja sprawa”. Ostatnio dowiedziałam się, iż pozwany jest
pozadłużały w bankach na wielkie kwoty, razem na 60 tyś złotych z czego ani
złotówka nie poszła na konsumpcje w małżeństwie.
Jest nam bardzo ciężko z synem. Wszelkie opłaty związane z mieszkaniem,
wyżywieniem, ubrankami i kosmetykami dla małego dziecka ponoszę ja sama.
Pozwany nawet nie interesował się zakupem wyprawki dla urodzonego syna,
ubranka, wózek musiałam zakupić ze swoich pieniędzy. Nie interesuje go
również czy dziecko ma pieluszki, kaszkę itp.
W wyżej wymienionych okolicznościach sprawy zasadnym jest łożenie
na rzecz małoletniego powoda przez pozwanego.
Złączniki:
1. dowody j.w.
2. odpis pozwu i załączników
3. orzeczenie o niepełnosprawności

Podobne dokumenty