www.forum.prawnikow.pl

Komentarze

Transkrypt

www.forum.prawnikow.pl
……………….
Do
Sądu Okręgowego
Wydział Cywilny - Rodzinny
w ………………
Powódka: Weronikę D.
zam. ………………………………………..
Pozwany: Waldemar D.
zam. ………………………………………..
Dotyczy sprawy:
VI RC …………
Wniosek o zabezpieczenie powództwo o alimenty
Wnoszę:
1. o zabezpieczenie powództwa w sprawie VI RC …… przez zobowiązanie pozwanego
Waldemara D. do uiszczania małoletniemu powodowi Krzysztofowi K . alimentów w
kwocie po 500 zł miesięcznie, płatnych do 15 -go każdego miesiąca do rąk matki
dziecka, z ustawowymi odsetkami w razie płatn ości każdej raty – do czasu wydania
orzeczenia w sprawie o rozwód.
Uzasadnienie
Powódka w dniu ……….. wniosła do Sądu pozew rozwodowy przeciwko pozwanemu
w sprawie VI RC ………….
Pierwsza rozprawa w przedmiotowej sprawie została wyznaczona na dzień …………
Pozwany od 6 miesięcy nie mieszka z powódką i nie łoży na utrzymanie syna Kamila D.
Powódka jest z zawodu krawcową i zarabia około 650 zł miesięcznie. Z pensji tej
musi nie tylko utrzymać lokal mieszkalny w którym zamieszkuje wspólnie z synem , ale
www.forum.prawnikow.pl
również zapewnić wyżywienie i ubrania dla 14 -letniego Kamila. Dziecko jest obecnie w fazie
szybkiego wzrostu i niezbędne są częste zakupy odzieży. Ponadto małoletni Kamil D .
uczęszcza na prywatne lekcje angielskiego (miesięczny koszt 150 zł) oraz basen (miesięczny
koszt 60 zł).
Pozwany nie wykazuje żadnego zainteresowania sytuacją finansową syna. Pomimo
próśb powódki nie dołożył się finansowo do zakupu książek i podręczników szkolnych.
Pozwany jest zawodu kierowcą zawodowym. Bardzo często wyjeżdża na kontrakty
zagraniczne i z informacji powódki wynika, że zarabia on około 4.000 zł miesięcznie.
Wskazana przez powódkę kwota 500 zł alimentów miesięcznych pozwoli zaspokoić
podstawowe potrzeby dziecka stron, a przy tym kwota ta nie przekracza możliwości
finansowych i zarobkowych zobowiązanego.
Z tych względów wniosek jest uzasadniony.
………………..
www.forum.prawnikow.pl

Podobne dokumenty