Bułgarski parlament podniósł wiek emerytalny do 65 lat

Komentarze

Transkrypt

Bułgarski parlament podniósł wiek emerytalny do 65 lat
Bułgarski parlament podniósł wiek
emerytalny do 65 lat
2015-07-29 16:13:07
2
Bułgarski parlament przyjął w lipcu 2015 r. nowelę kodeksu ubezpieczeń społecznych, przewidującą stopniowe
podniesienie wieku emerytalnego do 65 lat dla mężczyzn i kobiet. Wymagany staż pracy wzrośnie odpowiednio
do 40 i 37 lat.
Podnoszenie wieku emerytalnego z obecnych 63 lat i 8 miesięcy dla mężczyzn oraz 60 lat i 8 miesięcy dla kobiet
rozpocznie się 1 stycznia 2016 r. Początkowo będzie wzrastał o dwa miesiące rocznie. Dla kobiet od 2030 r.
wzrost będzie szybszy - po trzy miesiące rocznie, dla mężczyzn będzie on wolniejszy. Przewidziany w kodeksie
wiek 65 lat ma być osiągnięty w 2037 r. Dotyczy to najliczniejszej kategorii pracowników.
Zwiększa się również wymagany staż pracy. Zamiast obecnych 34 lat i 8 miesięcy dla kobiet oraz 37 lat i 8
miesięcy dla mężczyzn podniesie się on odpowiednio do 37 i 40 lat. Jego podnoszenie również będzie odbywało
się stopniowo.
Osoby bez wymaganego stażu pracy, które obecnie otrzymują prawo do minimalnej emerytury w wysokości ok.
70 euro w wieku 65 lat i 8 miesięcy, będą mogły otrzymać ją po osiągnięciu 67 lat.
Funkcjonariusze sektorów obrony i bezpieczeństwa, dla których obecnie wymagany jest tylko staż pracy, będą
mieli prawo do emerytury po osiągnięciu 52 lat i przepracowaniu co najmniej 27 lat.
Z 52 do 55 lat podniesie się wiek emerytalny dla osób pracujących w trudnych i niebezpiecznych warunkach w
górnictwie, przemyśle chemicznym itp. Dotyczy to również baletnic.
Przeciętna długość życia w Bułgarii według danych Eurostatu wynosi 74,4 roku i jest jedną z najniższych w UE.
Gorsze wskaźniki mają tylko Litwa i Łotwa.
Z Sofii Ewgenia Manołowa (PAP)
3

Podobne dokumenty