Każde dwa ciała przyciągają się z siłą wprost proporcjonalną do

Transkrypt

Każde dwa ciała przyciągają się z siłą wprost proporcjonalną do
PRAWO POWSZECHNEJ GRAWITACJI
Każde dwa ciała przyciągają się z siłą wprost proporcjonalną do kwadratu odległości między
nimi.
r
m1
r
F2→1
m2
r
F1→2
m1 ⋅ m2
r2
m2
G = 6,67 ⋅10 −11 N ⋅ 2
kg
F2→1 = F1→2 = G ⋅
Stała grawitacji jest liczbowo równa sile z jaką przyciągają się ze sobą dwa ciała o masie 1kg
umieszczone w odległości 1m od siebie.

Podobne dokumenty