ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Działając na podstawie art

Transkrypt

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Działając na podstawie art
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Działając na podstawie art.92 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia się,
że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na zakup:
„Papieru do drukowania- płyty offsetowe i termiczne płyty CTP -zamówienie nr 02/2011" ze
względu na najniższą cenę została wybrana firma:
MIMAR
Maria Głębocka
ul. Małkińska 53
07-300 Ostrów Mazowiecka
Część I zamówienia
Wartość zamówienia: 7 306,75 zł
HEIDELBERG Polska SP. z.o.o
ul. Popoularna 82
02-226 Warszawa
Część II zamówienia
Wartość zamówienia: 9 360,79 zł
KTS PAPIER
ul. Garbarska 16
20-340 Lublin
Część III zamówienia
Wartość zamówienia: 131 085,70 zł
Zamawiający na podstawie art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucił ofertę
firmy:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
SOLO-KOLOS
ul Warszawska 363/365
42-200 Częstochowa
Zamawiający w trakcie postępowania działając na podstawie art. 12a ustawy Prawo
zamówień publicznych dokonał zmiany treści ogłoszenia. W treści ogłoszenia nastąpiła zmiana
dotycząca ilości oraz terminów realizacji poszczególnych części zamówienia. Zmiany nie
zostały uwzględnione w ofercie firmy której oferta została odrzucona.
Pozostałe firmy ubiegające się udział w przetargu:
PROZUT OMNIUM
ul. Buńczuk 7A
02-267 Warszawa
HELDRUK
Helena Rąbalska
ul. Partyzantów 3B
82-200 Malbork
yszard KOŁACZ
R.R. 3 8 4 782
11.04.201 lr.

Podobne dokumenty