Generuj PDF - Zamówienia publiczne KSP

Transkrypt

Generuj PDF - Zamówienia publiczne KSP
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE KSP
Źródło:
http://przetargi.policja.waw.pl/zam/do-30-000-euro/zakonczone/2014/28787,Dostawa-kalosze-rekawice-dywaniki-i-uchwyty-di
elektryczne.html
Wygenerowano: Czwartek, 2 marca 2017, 03:37
DOSTAWA: KALOSZE, RĘKAWICE, DYWANIKI I UCHWYTY
DIELEKTRYCZNE
Nr referencyjny: WZP-1209/14
Wartość zamówienia: poniżej 14 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 35121300-1
Termin składania ofert: 10.04.2014 r. godz. 12:00
ZAŁĄCZNIKI DO STRONY
Ogłoszenie o zamówieniu 102.52 KB
Ogólne warunki umowy 62.38 KB
Formularz ofertowy 49.5 KB
Wybór najkorzystniejszej oferty 451.13 KB
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty