"Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" Mt5,7

Transkrypt

"Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" Mt5,7
w __
gnalianum
fts
Akademia Ignatianum w Krakowie
Wydział Pedagogiczny
\
"Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią" Mt5,7
Informacje dotyczące Konkursu
znajdują się na stronie Akademii Ignatianum w Krakowie:
http://www.ignatianum.edu.pl/uczelnia/wydarzenia/sdmkonkurs
IgnäÜanum
A
W
M iłl
P
sa rce Polski
MINISTER
EDUKACJI
NARODOWEJ
PA TRO NA T HONOROW Y
Abp Stanisław Gądecki
Ks. kard. Kazimierz Nycz
Ks. kard. Stanisław Dziwisz
Ks. bp Marek Mendyk
Anna Zalewska
Prof. Natalia Sejko
Prot. Helena Trindale Lopes
Prof. Henri Vieille-Grosjean
Ks. dr hab. Zdzisław Struzik, prof UKSW
Józef Pilch
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Metropolita warszawski
Metropolita krakowski
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Prorektor ds. Nauki Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego im. Iwana Franki
Faculdade de Ciencias Sociais e Humanas - FCSH/NOVA Lisboa Portugal;
The Faculty of Education Sciences, the University of Strasbourg
Dyrektor Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie
Wojewoda Małopolski.
Ks. dr Jakub Kołacz SJ
Ks. prof. Józef Bremer SJ
Ks. dr Krzysztof Biel SJ
Dr Maria Szymańska
Prowincjał Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego
Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie
Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie
Towarzystwo Naukowe EDUCARE
P A T R O N A T M E D IA L N Y
Polskie Radio
Święty Wojciech Dom Medialny
Sp. z o.o. w Poznaniu
Księgarnia św. Wojciecha
Tygodnik Katolicki "Niedziela"
Portal DEON
Gość Niedzielny
Innovation Space Andrzej Lasota
SPONSORZY
Drukarnia dss
Wola Aleksandra
PATRONAT HONOROWY
Minister Edukacji Narodowej
POLSKIE
RADIO
FACULDADE DE CIÊNCIAS
SOCIAIS E HUMANA5

Podobne dokumenty