PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE I COACHING W pracy

Transkrypt

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE I COACHING W pracy
Life coaching
"Co spróbowałbyś zrobić, gdybyś wiedział, że nie może Ci się nie udać?" Dr Robert H Schulle
Life coaching ukierunkowany jest na Twoją osobistą sferę życia. Może obejmować takie obszary,
jak:

Wizję życiową → kierunek, w którym chcesz podążać

Plany życiowe → szlaki, którymi chcesz tam dotrzeć

Poznanie siebie → odkrywanie nieodkrytego dla życia w pełni

Poczucie własnej wartości → poznawanie i rozwój Twojego osobistego piękna

Związki → tworzenie, utrzymywanie i ich wewnętrzną transformację dla pełnej satysfakcji

Zdrowie i urodę → by rozwój duszy wspierał rozwój ciała

Kreatywność → by Twoje życie było nieustanną przygodą

Wolność finansową → dla pełnego wykorzystania Twoich możliwości

Organizację czasu → by żadna chwila nie była stracona

Wychowanie → by być wystarczająco dobrym rodzicem
Coaching obejmuje zwykle od 5 – 10 sesji odbywających się mniej więcej co miesiąc. Każda z
nich trwa około 1,5 godziny. Pierwsza sesja ma charakter wprowadzający i jest czasem podjęcia
decyzji
przez Klienta i Coacha odnośnie dalszej współpracy. Ostatnia sesja
jest momentem
ewaluacji całego procesu coachingowego.
Sesje odbywają się w miejscu wskazanym przez Klienta. Jest możliwość przeprowadzenia
spotkania przy pomocy skype’a bądź telefonu.
Koszt pojedynczej sesji wynosi 120,00 złotych + ewentualny koszt dojazdu
Poradnictwo psychologiczne
„W życiu nie chodzi o to, by przeczekać burzę, a o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu”
Zdarzają się takie sytuacje w życiu każdego człowieka, kiedy dotychczasowe sposoby
radzenia sobie zawodzą. Poradnictwo psychologiczne może okazać się wtedy nieocenioną pomocą.
Poradnictwo psychologiczne jest zorientowane na doraźną pomoc w określeniu problemów
i znalezieniu najlepszych sposobów ich rozwiązania. Odbywa się ono w formie kilku spotkań.
Nadrzędnym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązań.
Spotkania obejmują
Diagnozę problemu i
Określenie czynników
Poszukiwanie
Wzmocnienie w
zidentyfikowanie
podtrzymujących
nowych sposobów
realizowanych
trudności, z jakimi
istnienie problemu
rozwiązania trudności
zmianach.
dana osoba sobie nie
oraz trudności
radzi
związanych z jego
rozwiązaniem
PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE – WARTO, KIEDY:

Doświadczasz trudności związanych z pracą i życiem zawodowym

Stoisz przed podjęciem ważnej decyzji i nie wiesz, co zrobić

Masz trudności w relacjach z osobami z Twojego otoczenia

Zmagasz się z jakąś zmianą, która wystąpiła w Twoim życiu
ii. Pojedyncze spotkanie trwa godzinę i kosztuje 90,00 złotych

Podobne dokumenty