Czym są mediacje? Kim jest mediator? Lista mediatorów szkolnych

Transkrypt

Czym są mediacje? Kim jest mediator? Lista mediatorów szkolnych
Czym są mediacje?
Mediacje to sposób rozwiązywania konfliktów i sporów w obecności mediatora.
Koncentruje się na rozwiązaniu problemu, a nie na wskazaniu winnego.
Daje szansę na rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony.
Kim jest mediator?
Mediator pomaga stronom prowadzić rozmowę o ich potrzebach, problemach i możliwościach
rozwiązania konfliktu.






Jest „strażnikiem właściwej komunikacji”,
Ułatwia porozumienie przez zadawanie pytań,
Ma dystans do sytuacji – nie reprezentuje żadnej ze stron,
Obowiązuje go neutralność i bezstronność,
Nie daje rad – tylko strony konfliktu znają najlepsze rozwiązanie,
Każdego mediatora obowiązuje „tajemnica zawodowa”. Przeszkoleni mediatorzy
gwarantują dyskrecję i poufność.
Lista mediatorów szkolnych Publicznego
Gimnazjum nr 1 w Kraśniku:
Maria Owczarek z klasy 2 c
Weronika Cielepała z klasy 2 f
Marcin Nestarowicz z klasy 2 f
Michał Sulowski z klasy 2 f
Opiekun:
Izabela Kowlaczyk
Program pod patronatem Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie
„Mediacja rówieśnicza jako sposób
przeciwdziałania przemocy i konfliktom w szkole”
Konferencja w Sądzie Okręgowym w Lublinie
11 października 2013 roku uczestniczyliśmy w konferencji w Sądzie Okręgowym
w Lublinie
w czasie której Pani SSO Eleonora Porębiak -Tymecka koordynator
ds. mediacji przy Sądzie Okręgowym w Lublinie dokonała wprowadzenia, omówiła
cele ielementy programu, dotychczasowe działania i plany na przyszłość. Pani
Małgorzata Artymiak (Katolicki Uniwersytet Lubelski) przedstawiła płaszczyzny
konfliktów i ich diagnozę, ze zwróceniem szczególnej uwagi na elementy psychologii
konfliktu ukierunkowanej na mediacje szkolne i rówieśnicze. Pani Magdalena Giza
Stały Mediator Sądowy dokonała wprowadzenia do praktyki mediacji szkolnej –
ukazując etapy mediacji podstawowe zasady jej prowadzenia. W tym dniu można nas
było obejrzeć w Panoramie Lubelskiej 
http://www.tvp.pl/lublin/informacyjne/panorama-lubelska/wideo/11-pazdziernika2013-g1830/12675530
Warsztaty symulacyjne w Sądzie Okręgowym w Lublinie
Nasz kolejny wyjazd do Sądu Okręgowego w Lubinie odbył się 28 marca 2014 roku.
W czasie spotkania uczestniczyliśmy w zajęciach warsztatowo-symulacyjnych
z mediacji rówieśniczej. Byliśmy szkoleni pod okiem doświadczonych mediatorów.
Uczennica Maria Owczarek z klasy 2 c została wyróżniona!!!
Zainteresowanych ZAPRASZAMY !!!

Podobne dokumenty