Program szkolenia

Transkrypt

Program szkolenia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PROGRAM SZKOLENIA PN. „MEDIACJE RODZINNE”
Cele szkolenia:










zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu mediacji rodzinnej
ćwiczenia umiejętności specyficznych dla procesu mediacyjnego
ćwiczenie umiejętności mediowania i negocjowania w konfliktach
rozwinięcie własnych umiejętności intra- i interpersonalnych
poszerzenie wiedzy o psychologii konfliktu
poszerzenie wiedzy z zakresu komunikacji
elementy superwizji w zakresie umiejętności komunikacji z klientem w sytuacji konfliktu
poznanie psychologii dziecka w sytuacji rozwodu, rozpadu rodziny
umiejętność tworzenia planu opieki rodzicielskiej
rozwinięcie indywidualnych umiejętności mediacji w pracy zawodowej
Zakres programowy szkolenia:
ZJAZD I
Dzień I - ABC mediacji rodzinnych
1.
2.
4.
5.
6.
Przedstawienie ramowego programu szkolenia – integracja uczestników, ćwiczenia.
Podstawowe informacje o mediacji – czym są, a czym nie są mediacje rodzinne?
Kiedy i gdzie można zastosować mediacje rodzinne – ćwiczenie na kazusach.
Rola i zadania mediatora – etyka mediatora w praktyce.
Różnicowanie między mediacją a innymi formami pracy z rodziną – rozeznawanie na wybranych przykładach.
Dzień II – Mediacje wobec konfliktu
1.
2.
3.
4.
5.
Konflikt – twórcze możliwości – czym jest konflikt w rodzinie?
Formy pracy z konfliktem – praca na kazusach.
Diagnoza obszaru sytuacji konfliktowej – koło konfliktu według C. Moore.
Etapy mediacji – forma warsztatowa.
Proces mediacyjny w praktyce – symulacje mediacji.
Dzień III – Dziecko w procesie mediacji
1.
2.
3.
4.
5.
Formy i zakres włączania dzieci w proces mediacji – wskazania i przeciwwskazania.
Reakcje dziecka na rozwód – wybrane elementy z psychologii dziecka.
Aspekty prawne – plan opieki rodzicielskiej w sytuacji rozwodu.
Zabezpieczenie interesów dziecka w procesie mediacyjnym – konstrukcja tworzenia planu opieki rodzicielskiej.
Praktyka mediacyjna - przeformułowanie – forma warsztatowa.
ZJAZD II
Dzień IV – Warsztat mediatora
1.
Cechy mediatora – dyrektywność i nie dyrektywność.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2.
3.
4.
5.
Praca nad własnym warsztatem mediatora nieoficjalnego – niezbędne umiejętności mediatora.
Radzenie sobie z trudnymi emocjami – forma warsztatowa.
Tworzenie ugody mediacyjnej – praca w grupach, prezentacja na forum.
Komunikacja w mediacji – forma warsztatowa.
Dzień V – Proces mediacyjny
1.
2.
3.
4.
5.
Umiejętność negocjacji – forma warsztatowa.
Trudne sytuacje w mediacji – symulacja na wybranych kazusach.
Techniki mediacyjne – forma warsztatowa.
Aspekty prawne w mediacji – ćwiczenia na wybranych przykładach.
Podsumowanie szkolenia – odpowiedzi na pytania.