AGROMAJÓWKA

Transkrypt

AGROMAJÓWKA
ijaciele
ma g a z y n l u d zi przedsiębiorcz ych
NR 5 (82) MAJ 2015
y
z
r
P
ISSN 1899-6310
A
K
W
Ó
J
GROMA
A
R
E
P
U
S
5
1
0
2
Więcej – str. 11-14
Witamy w
WIOSNA PEŁNA NOWOŚCI
SYLWIA MOKRYSZ
Członek Zarządu Mokate SA
w Ustroniu
SYLWIAMOKRYSZ
CzłonekZarządu
MokateSA
wUstroniu
Wiosenne
zaskakująNOWYM
nowym
WIOSENNEherbaciane
HERBACIANEpropozycje
PROPOZYCJELOYDA
LOYDA ZASKAKUJĄ
podejściem
do
tematu
herbaty.
To
krok
dalej,
niż
znane
nam do
PODEJŚCIEM DO TEMATU HERBATY. TO KROK DALEJ, NIŻ ZNANE NAM DO
tej pory kompozycje smaków.
TEJ PORY KOMPOZYCJE SMAKÓW.
Pierwsząznichjestliniaherbat
Pierwszą zmiodem
nich jest
linia herbat
wzbogaconych
Manuka.
Ten
wzbogaconych
miodem
Manuka.
pochodzący z Nowej Zelandii krzew
Ten pochodzący z Nowej Zelandii
zrodzinymirtowatych(łac.Leptosperkrzew z rodziny mirtowatych (łac.
mum
scoparium)scoparium)
wytwarza niezwykle
Leptospermum
wytwarza
obfiteilościolejkóweterycznych.Kwitniezwykle obfite ilości olejków etejedynie
4 tygodnie
nierycznych.
jedynie 4Kwitnie
tygodnie
w roku.
Z jego
w
roku.
Z
jego
kwiatów
powstaje
jekwiatówpowstajejedenznajdroższych
den z najdroższych miodów świata,
miodów świata, o wielu cennych wła-
ściwościach. Charakteryzuje go pełny,
o wielu cennych
aksamitny,
kwiatowywłaściwościach.
bukiet, przy speCharakteryzuje
go pełny,wręcz
aksamitny,
cyficznym,
zadziwiająco
ostrym
kwiatowy bukiet, przy specyficznym,
smaku.
zadziwiająco wręcz ostrym smaku.
Herbaty
Herbaty
inspirowane
miodem
inspirowane
miodem
MAMANUKAtounikalnepołączeniedwóch
NUKA to unikalne połączenie dwóch
kategorii: miodu i owocowo-ziołokategorii:mioduiowocowo-ziołowych
wych herbat
– zupełnie
nowy horyherbat
- zupełnie
nowy horyzont
smazont
smaku!
ku!
Lubimy zaskakiwać. Nieustannieszukamynowychsmaków,
Lubimy zaskakiwać. Nietestujemyróżnekompozycje.Składustannie szukamy nowych
ników
do naszych mieszanek posmaków, testujemy różne
szukujemynacałymświecie.Mamy
kompozycje. Składników do
jużwoferciepołudniowoamerykańnaszych mieszanek poszukujemy
na całym
ską
Yerba-Mate,
któraświecie.
ma swoich
Mamy już w ofercie
południomiłośników.
Śledzenie
bieżących
woamerykańską Yerba-Mate,
trendównarynkutojedno.Nasinktóra ma swoich miłośników.
teresuje
również
tworzenie
nowych
Śledzenie
bieżących
trenkierunków
rozwoju
tegoNas
sektora
dów na rynku
to jedno.
rynku.Przytymnieustanniedążymy
interesuje również tworzenie
nowych kierunków rozwoju
dotego,byjakośćnaszychproduktego sektora rynku. Przy tym
tówbyłajaknajwyższa.Zpewnością
nieustannie dążymy do tego,
mogąsięPaństwospodziewaćnieby jakość naszych produktów
jednejjeszczeniespodzianki:-)
była jak najwyższa. Z pewnością mogą się Państwo spodziewać niejednej jeszcze
niespodzianki :-)
O ile miód z herbatą to dość znany duet, to z pewnością nie można powiedzieć
tego samego o herbacie z … winem. A to właśnie druga z nowości LOYD’a
O ILE MIÓD Z HERBATĄ TO DOŚĆ ZNANY DUET, TO Z PEWNOŚCIĄ
NIE MOŻNA
i najbardziej
chybaPOWIEDZIEĆ
zaskakująca.
TEGO SAMEGO O HERBACIE Z … WINEM. A TO WŁAŚNIE DRUGA Z NOWOŚCI LOYD’A
Zarówno wino, jak i herbata dająca się z herbaty, suszu owoco- winopodbijasmakpotraw.Coważne,
I NAJBARDZIEJ
CHYBA ZASKAKUJĄCA.
herbatkismakująwyborniezarównona
mająrzeszemiłośnikównacałymświe- wo-ziołowego, suszonych winogron
z dodatkiem białego, różowego lub gorąco,jakischłodzone.
cie. Połączenie
ich jak
w jeden
napój,
Zarówno wino,
i herbata
mająto pozycja składająca się z herbaty, su- ter, który podobnie jak wino podbiToniepierwszyraz,gdyLOYD
czerwonego
wina. Herbaty
Tea&Wineja smak potraw.
wynikpracyzarównosommelierów,jak
Co ważne, herbatki
rzesze miłośników na całym świe- szu owocowo-ziołowego,
suszonych
wyznaczatrendy,tworząckolejneinnoinspirowane
są
smakiem
wina,
jednak
i cie.Połączenie
doświadczonych
kiperów
herbaciaich w jeden napój, to winogron z dodatkiem białego, różo- smakują wybornie zarówno na gorąjak i schłodzone.
wynik
pracy zarównoopracowujących
sommelierów, nie
wego
lub czerwonego
Herbaty
zawierają
alkoholuwina.
– dlatego
możeco,
wacjeiposzerzająckategorięherbat.
nych
i technologów
To
nie pierwszy raz, gdy LOYD
jak
i
doświadczonych
kiperów
herTea&Wine
inspirowane
są
smakiem
mieszanki herbaciane. W efekcie po- je pić każdy. Napar zachowuje jednak
bacianych i technologów opraco- wytrawnycharakter,którypodobniejak
wina, jednak nie zawierają alkoholu wyznacza trendy, tworząc kolejne
wstała niezrównana kompozycja skławujących mieszanki herbaciane. W
efekcie powstała niezrównana kom-
– dlatego może je pić każdy. Napar
zachowuje jednak wytrawny charak-
www.mokate.com.pl
www.mokate.com.pl
innowacje i poszerzając kategorię
herbat.
AgroRedakcja
AgroZnaki
Szanowni Czytelnicy
P
rzed Wami majowe wydanie AGRO, wyjątkowo bogato ilustrowane. A to za
sprawą obszernej foto-relacji z wielce udanej AgroMajówki po Ziemi Lubuskiej i Wielkopolsce, zorganizowanej przez naszą redakcję. Państwa uwadze
– jak zawsze – polecamy lekturę najciekawszych przedruków z wydawnictw
periodycznych Ośrodków Doradztwa Rolniczego.
Redakcja AGRO
Agroprzedsiębiorca RP 2015
W
niniejszym numerze przedstawiamy kolejnych nominatów w naszym redakcyjnym konkursie Agroprzedsiębiorca RP 2015:
 w kategorii Wybitny Agroprzedsiębiorca RP
2015 – Zbigniewa Ajchlera, prezesa Zarządu
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Zdrowie
w Izdebnie i Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Lubosinie (woj. wielkopolskie)  w kategorii Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2015
– Bogdana Denarskiego, twórcy i właściciela Fabryki Maszyn Rolniczych AgroFactory w Lubieniu (woj. łódzkie).
Przypominamy, że dotychczas zaprezentowaliśmy  w kategorii Wybitny
Agroprzedsiębiorca RP 2015 – Rajmunda Gąsiorka, twórcę i właściciela Gospodarstwa Rolno-Hodowlanego w Czerniejewie (AGRO 4)  w kategorii Wzorowy
Agroprzedsiębiorca RP 2015 – Tadeusza Ziółkowskiego i Jana Szkudlarczyka,
prezesa i wiceprezesa Zarządu Ośrodka Hodowli Zarodowej „Garzyn” w Garzynie
(AGRO 3) oraz Alicję i Krzysztofa Spychalskich, twórców i właścicieli Gospodarstwa Ogrodniczego w Pikutkowie (AGRO 4).
Udane WorldFood Warsaw
B
lisko 200 wystawców z 28 krajów świata, okazałe ekspozycje i smaczne degustacje ok. 3300 zwiedzających z 47 państw, liczne zagraniczne delegacje, wiele interesujących debat i paneli dyskusyjnych. Tak by można w skrócie
podsumować II edycję targów WorldFood Warsaw, które w dn. 14-16 kwietnia
odbywały się w warszawskim Centrum EXPO XXI.
– Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30, tel. 600 079 010
e-mail: [email protected], www.agroredakcja.pl
Rada Programowa AGRO: prof. dr hab. Andrzej Kowalski (Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej) – przewodniczący oraz członkowie – Waldemar Broś
(Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich), prof. dr hab. Włodzimierz Fiszer
(Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Rajmund Paczkowski (Krajowa Rada
Drobiarstwa Izba Gospodarcza), Andrzej Kuczyński (Federacja Gospodarki Żywnościowej),
Andrzej Muszyński (Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych), Maciej Paradowski
(Stowarzyszenie AgroBiznesKlub) i Mieczysław Twaróg (Stowarzyszenie Eksporterów Polskich).
Redaguje: Leon Wawreniuk – redaktor naczelny i Zespół
Ceny ogłoszeń i reklam: 1 kolumna A-4 – 4800 zł, 1/2 kolumny – 2500 zł,
1/3 kolumny – 1700 zł, 1/4 kolumny – 1300 zł; plus 23% VAT. Możliwość negocjacji cen.
 W 2015 r. Polska ma szansę wyeksportować żywność za 23 mld
euro, a nawet przekroczyć kwotę
25 mld euro – tak uważa minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki. W 2014 r. eksport
produktów
rolno-spożywczych
wzrósł o 4,5 proc. w stosunku
do roku poprzedniego i wyniósł
21,3 mld euro.
 Bank BGŻ BNP Paribas S.A.,
SGB-Bank S.A. i zrzeszone w nim
banki spółdzielcze, Bank Polskiej
Spółdzielczości S.A. i zrzeszone
w nim banki spółdzielcze, Bank
Pekao S.A. oraz Krakowski Bank
Spółdzielczy – to są banki, w których rolnicy mogą otrzymać preferencyjne kredyty z dopłatami
ARiMR. Na takie wsparcie ARiMR
zarezerwowała 17,43 mln zł, co
oznacza, że współpracujące z nią
banki mogą udzielić rolnikom
w 2015 r. preferencyjnych kredytów inwestycyjnych na kwotę
1,47 mld zł. Banki, które podpisały
z ARiMR umowy o współdziałaniu, mogą udzielać również tzw.
kredytów klęskowych (inwestycyjnych i obrotowych), przeznaczonych na wznowienie produkcji
w gospodarstwach rolnych dotkniętych klęskami żywiołowymi.
 W okresie od 15 czerwca do
17 sierpnia 2015 r. można będzie
składać w ARiMR wnioski o przyznanie specjalnego pomocy finansowej na zalesianie gruntów
w ramach działania „Inwestycje
w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”. Wysokość wsparcia zależeć będzie od:
powierzchni, na której posadzony las, rodzaju sadzonek oraz od
tego, jak one będą chronione.
 Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita
Wysokie
Mazowieckie
otrzymała Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP w kategorii
„Trwały sukces”. SM Mlekovita,
którą tworzy 14 zakładów produkcyjnych i 29 centrów dystrybucyjnych, współpracuje z ponad
20 tys. dostawców mleka, 140
firmami transportowymi i 150
dostawcami dodatków spożywczych, opakowań i materiałów
pomocniczych. Jej średni roczny
wzrost przychodów w ostatnich
20 latach wyniósł 10 proc.
 Maria Włodarczyk z gminy Dąbrowa Zielona (woj. śląskie) została wybrana Wójtem Roku 2014
w konkursie Redakcji Audycji
Rolnych Pr. 1 TVP S.A.
/1
Ubojnia Drobiu „Piórkowscy” w Woli
Ubojnia Drobiu „Piórkowscy
Cyrusowej k/Łodzi istnieje od 1996
Cyrusowej k/Łodzi istnieje
roku. Właścicielami firmy są Teresa i
roku. Właścicielami firmy są
Jerzy Piórkowscy.
Jerzy Piórkowscy.
Przedmiotem
działalności
jest
Przedmiotem
działalnośc
produkcja mięsa drobiowego.
produkcja mięsa drobiowego.
Ubojnia Drobiu „Piórkowscy” oferuje
Ubojnia Drobiu „Piórkowscy
swoim klientom bardzo szeroki asortyment produktów, powstałych w wyniku
swoim klientom bardzo szeroki asortyment produktów, powstałych w
produkcji opierającej się na selektywnym
produkcji opierającej się na selektywnym
doborze kurczaka żywego dostarczanego
doborze kurczaka żywego dostarczanego
od hodowców z terenu centralnej Polski.
od hodowców z terenu centralnej Polski.
Nad przebiegiem całego procesu produkcji
Nad przebiegiem całego procesu produkcji
czuwa zespół specjalistów, zapewniających
czuwa zespół specjalistów, zapewniających
wysokiej jakości produkt trafiający na stoły naszych domów.
wysokiej jakości produkt trafiający na stoły naszych domów.
Ubojnia
Drobiu
„Piórkowscy”
jest
także
Ubojnia
Drobiu
„Piórkowscy”
jest
wyspecjalizowana w produkcji wędlin i garmażu
wyspecjalizowana w produkcji wędlin i
drobiowego . Wykorzystuje tylko najwyższej klasy mięso
drobiowego . Wykorzystuje tylko najwyższej kla
drobiowe, w procesie produkcji wprowadza nowoczesne
drobiowe, w procesie produkcji wprowadza now
rozwiązania. Stała modernizacja, innowacyjność i
rozwiązania. Stała modernizacja, innowac
inwestycje pozwala zapewnić najwyższą jakość i
inwestycje pozwala zapewnić najwyższą j
bezpieczeństwo
żywieniowe.
Ubojnia
Drobiu
bezpieczeństwo
żywieniowe.
Ubojnia
"Piórkowscy" zapewnia Państwu tradycyjny smak
"Piórkowscy" zapewnia Państwu tradycyjn
połączony z kunsztem najlepszych wyrobów drobiowych.
połączony z kunsztem najlepszych wyrobów dro
AgroLaur
Wolności
RP
Przetwórca 25-lecia
www.piorkowscy.com.pl
www.piorkowscy.com.pl
AgroLaur
Wolności
RP
Przetwórca 25-lecia
Bargły, ul. Śląska 95, 42-262 Poczesna
tel./fax 34 327 45 13, 34 327 65 65
e-mail:[email protected]
www.zmkowalczyk.pl
AgroKonkurs
Człowiek czynu i z wizją
Rozmowa ze Zbigniewem Ajchlerem, prezesem Zarządu
dwóch rolniczych spółdzielni produkcyjnych
– RSP Zdrowie w Izdebnie i RSP w Lubosinie,
nominatem do tytułu Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2015
n Panie prezesie, mówią o Panu w Wielkopolsce: wybitny spółdzielczy praktyk
i wizjoner, człowiek czynu i rzetelny partner w interesach, aktywny działacz społeczny i samorządowy, do tego zawsze
spieszący z pomocą ludziom będącym
w potrzebie.…
– Miło mi to słyszeć. Nie wiem, czy
zasłużyłem aż na takie splendory…
W każdym razie – ja wszystkim wyzwaniom, za które się biorę, staram
się sprostać. Pytają mnie nieraz: jak
można jednocześnie być dobrym prezesem na raz dwóch spółdzielczych
firm rolniczych z tej samej branży,
prowadzić niezależnie od tych dwóch
spółdzielni – wykupione przed dwoma laty z zasobów ANR – gospodarstwo rolne o pow. 200 ha z i do tego
od 6 kadencji jako radny Sejmiku Woj.
Wielkopolskiego udzielać się społecznie? Mój przykład dowodzi, że jeśli się
chce, to jest to możliwe. Przyznaję, że
na co dzień nie jest łatwo, bo doba ma
tylko 24 godziny, ale zdobycze techniki w postaci telefonów komórkowych
czy laptopów pozwalają na zarządzanie interesami nie tylko z biura, ale
i z domu, i z samochodu. No i najważniejsze – moi bezpośredni współpracownicy Roman Ziółek, Stanisław
Wylegała, synowie Piotrek i Przemek,
czyli tzw. kadra inżynieryjno-techniczna, to ludzie o najwyższych kwalifikacjach fachowych.
n Jak to się stało, ze został Pan prezesem
naraz dwóch niezależnych od siebie rolniczych spółdzielni produkcyjnych?
– Jak dziś pamiętam tę chwilę. Jest
rok 1995 r., od 13 lat prezesuję RSP
Zdrowie w Izdebnie, i raptem w moim
gabinecie pojawia się delegacja spółdzielców z RSP w Lubosinie z prośbą,
żebym również był ich prezesem. Z początku propozycja ta mnie dosłownie
zamurowała. Jednak, kiedy okazało
się, że chodzi o rodzinną wieś mojego
teścia, zacząłem się nad tym głęboko
zastanawiać. Usłyszałem bowiem, że
z upadającego rolniczego kombinatu
spółdzielczego wydzielono 10 małych
spółdzielni, obciążono wszystkie proporcjonalnie długami i powiedziano:
radźcie sobie sami. Właśnie ta w Lubosinie była jedną z tej feralnej dzie-
Zbigniew Ajchler, absolwent Wydziału Mechanizacji Rolnictwa AR w Poznaniu, prezes
Zarządu dwóch niezależnych i oddalonych od siebie o 30 km Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, specjalizujących się w produkcji trzody chlewnej (prosiąt) – RSP Zdrowie
w Izdebnie (szefuje tutaj od 33 lat) i RSP w Lubosinie (jest prezesem od 20 lat), a także
właściciel 200-hektarowego gospodarstwa rolnego przejętego z zasobów ANR, specjalizującego się w produkcji roślinnej. Obie kierowane przezeń spółdzielnie, zatrudniające
po ok. 20 osób, dobrze sobie radzą gospodarczo i uchodzą za największych w kraju producentów prosiąt o światowych parametrach genetycznych (duński Danbred) i wysokim
stopniu zdrowotności. Stado podstawowe loch w RSP w Lubosinie wynosi 800 szt., zaś
w RSP Izdebno – 500 szt. Wyniki produkcyjne stada to ponad 34 sztuk urodzonych od
jednej lochy w roku oraz blisko 30 sztuk sprzedanych. Prosięta z obu spółdzielni są wysoko cenione przez najlepszych hodowców trzody, zarówno z uwagi na osiągane wysokie
przyrosty – średnio ponad 1 kg na dzień (wyniki najwyższe w Europie), jak i odnotowane
niskie upadki do końca tuczu na poziomie 1%. Zbigniew Ajchler jest radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nieprzerwanie od ponad 20 lat (6 kadencja) i Prezydentem
Loży Laureatów Nagrody Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego.
4/
siątki… Po rodzinnej naradzie, postanowiłem podjąć się wyzwania i tak
oto zostałem podwójnym prezesem.
Początki w Lubosinie były niezwykle
trudne. Pusta kasa, budynki w katastrofalnym stanie, maszyny i urządzenia to strach mówić! Do tego ziemia
zdegradowana, zakwaszona, uboga
w niemal wszystkie składniki mineralne. Żeby zdobyć pieniądze na start, postanowiliśmy z żoną wykupić od RSP
w Lubosinie ponad 100 ha ziemi, a później przekazać je we władanie spółdzielni. Tym sposobem znalazły się pierwsze finanse na rozruch spółdzielni.
Od tego czasu minęło zaledwie 20 lat,
a RSP w Lubosinie przeistoczyła się
w swoistą spółdzielczą perełkę, doskonale radzącą sobie w realiach wolnego
rynku. To stąd do uznanych hodowców
trzody chlewnej w Polsce trafiają znakomitej jakości prosięta. RSP w Lubosinie. Spółdzielnia ta jest dziś zadbana
pod każdym względem i ludzie chętnie
w niej pracują. Oczywiście, żeby dojść
do tak wysokich standardów, musie-
liśmy wspólnie w Lubosinie, i ja jako
prezes, i cała załoga, wykonać wielką
i mądrą robotę. Nie bez powodu mówię tyle o Lubosinie, bo wiem, ile to nas
wszystkich kosztowało.
n A jak się sprawy mają z RSP Zdrowie w
Izdebnie, którą Pan dowodzi już 33 lata?
– Ta spółdzielnia zajmuje się właściwie tym samym, co jej młodsza „siostra” w Lubosinie, czyli produkcją na
dużą skalę niezwykle wartościowych
genetycznie prosiąt. Po nasze prosięta
ustawiają się kolejki. Przy ich sprzedaży
nie tylko mówimy nabywcom o ich stanie zdrowia, ale też wręczamy konkretne świadectwa lekarskie oraz zalecenia
technologiczne produkcji z recepturami pasz na dzielone okresy tuczu włącznie. Na życzenia klienta dostarczamy
prosięta własnym transportem. Miarą
naszego sukcesu jest to, że aż 95 proc.
sprzedawanych przez nas prosiąt trafia
do powtarzalnych klientów, tzn. takich,
którzy ufają nam od lat. Takich partnerów nigdy nie zostawiamy samym sobie.
Proponujemy im m.in. najnowsze rozwiązania technologiczne na podstawie
naszych długoletnich doświadczeń na
AgroKonkurs
wszystkich etapach produkcji. Słowem,
staramy się, aby nabywcy naszych prosiąt byli z nich zadowoleni i osiągali wysokie zyski.
n Skoncentrował się Pan na hodowli, ale
również mocną stroną obu kierowanych
przez Pana spółdzielni jest produkcja roślinna.
– Zgadza się. Specjalizujemy się
w uprawach: rzepaku, kukurydzy
paszowej, pszenicy, pszenżyta i jęczmienia, osiągając plony na poziomie
europejskim – rzepaku średnio ok.
5 ton z hektara, zbóż średnio 8,6 ton
z hektara, przy bardzo dobrej ich jakości. Tak wysokie rezultaty są możliwe, dzięki zastosowaniu najnowszych
technologii uprawy i nawożenia oraz
nowoczesnego sprzętu rolniczego.
n Panie prezesie, dlaczego akurat Wam tak
wszystko się udaje?
– Aby dojść do tak znaczących sukcesów, zarówno na polu, jak i w chlewni,
najważniejszy był, jest i będzie zawsze,
tzw. czynnik ludzki. Bez załóg z prawdziwego zdarzenia, które na przestrzeni lat udało nam się skompletować
w obu spółdzielniach, bez sprawdzonej kadry zarządzającej, część której,
podobnie jak ja, pracuje w obu spółdzielniach, bez znaczącego wsparcia
rodziny – na pewno tego wszystkiego
w takim czasie nie dałoby się dokonać.
Potrzebne było przy tym wypracowanie własnych mechanizmów zarządzania i kontroli, wszczepienia w ludziach
poczucia
współodpowiedzialności,
nauczenia ładu i porządku oraz odpowiedniego wynagradzania za pracę.
Mam ogromną satysfakcję, że w tym
wspólnym spółdzielczym dziele biorą aktywny udział moi najbliżsi. Żona
Maria, która jest formalnie księgową
w RSP Izdebno, wspomagała mnie na
różnych etapach podejmowania ważnych i trafnych decyzji. Syn Piotr, absolwent Wydziału Ogólnorolnego na
AR Poznań i Wydziału Żywienia na
UW-M w Olsztynie, jest dziś wiceprezesem zarządu RSP w Lubosinie oraz
szefem produkcji zwierzęcej, i daje
sobie dobrze radę. Syn Przemek, po
Wydziale Zarządzania Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami Uniwersy-
tetu Szczecińskiego, jest zatrudniony
w obu naszych spółdzielniach na stanowisku specjalisty innowatora i mojego doradcy. Jego zadaniem jest m.in.
projektowanie działów innowacyjnych,
które mogłyby wprowadzić inną działalność niż na polu czy w chlewni, np.
produkcję energii odnawialnej. Dzięki
jego staraniom, i przy moim wsparciu, została powołana do życia spółka
Zielone Słońce, która zrealizowała największą w Wielkopolsce, a drugą co do
wielkości w kraju na dzień oddania do
użytku 15 stycznia 2015 r., farmę fotowoltaicznej o mocy 0,9 MW na terenie
gminy Kwilcz. Zostało też wykonanych
w RSP Lubosina 8 instalacji wiatrowych o mocy 50 kW oraz farma fotowoltaiczna mocy 40 kW. Zakupiliśmy
też w pełni automatyczny agregat prądotwórczy 200 kW. Jesteśmy zatem samowystarczalni pod własne potrzeby
w energię elektryczną.
n Jakie są Pańskie marzenia jako spółdzielcy?
– Moim największym marzeniem jest
móc cieszyć się z rozwoju oraz sukcesów synów Piotra i Przemka, a tym samym, aby obie kierowane przeze mnie
spółdzielnie stopniowo się przeobrażały przy ich udziale i miały charakter
rodzinnych gospodarstw wielkotowarowych o różnorodnych nowoczesnychinnowacyjnych kierunkach produkcji.
Taki model spółdzielni jest w stanie
sprostać rosnącej konkurencji i spowoduje unowocześnienie spółdzielczego
rolnictwa na jeszcze wyższym poziomie
niż obecnie, a wieś polska przez to osiągnie zupełnie inny wymiar i potencjał.
Rozmawiał: Leon Wawreniuk
RSP Zdrowie w Izdebnie
64-410 Sieraków Wlkp.
tel./fax: 61 295 13 97, 61 295 28 32
e-mail: [email protected]
www.rspizdebno.pl
RSP w Lubosinie
62-045 Pniewy
tel./fax 061 291-97-48
e-mail: [email protected]
www.rsplubosina.pl
Fot. Maciej Fiszer
/5
AgroKonkurs
Prekursor stąpający
twardo po ziemi
Bogdan Denarski
WZOROWY
AGROPRZEDSIĘBIORCA
RP 2015
Bogdan Denarski, z wykształcenia technik
mechanik, z powołania – agroprzedsiębiorca.
Twórca i właściciel – założonej „od podstaw”
– Fabryki Maszyn Rolniczych „Agro-Factory” w Lubieniu k. Łęczycy, zajmującej się
w produkcją maszyn i urządzeń rolniczych
i zatrudniającej ok. 80 pracowników. Zanim w 1995 r. zdecydował się na powołanie do życia tego własnego biznesu, miał
bogatą przeszłość pracowniczą w ruchu
kółkowym – od kółka rolniczego poczynając,
poprzez MBM i na SKR-ach kończąc (był
prezesem kolejno SKR: Ostrowy, Krzyżanów
i Witonia). Był też inicjatorem, współzałożycielem i prezesem spółki EXPOM Krośniewice, powstałej na bazie b. POM Kutno.
Prowadzona przezeń FMR „Agro-Factory”
specjalizuje się w produkcji agregatów:
uprawowych, uprawowo-siewnych, talerzowych i podorywkowych, ponadto – wałów
uprawowych, bron talerzowych, głęboszy,
maszyn do pielęgnacji upraw polowych, łąk
i pastwisk, myjek do warzyw, rozwijarek do
bel słomy, skrzyń ładunkowych i betoniarek
ciągnikowych. Maszyny i urządzenia rolnicze
rodem z Lubienia odznaczają się wysoką
jakością i są dostosowane do standardów
obowiązujących w UE. Z powodzeniem są
one sprzedawane – poprzez dobrze zorganizowaną sieć ok. 70 stałych dealerów – na
terenie Polski oraz eksportowane m.in. na
rynki: Niemiec, Francji, Czech, Serbii – i od
niedawna – Algierii. FMR „Agro-Factory”
posiada znak jakości ISO 9001:2000 i jest
członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn
i Urządzeń Rolniczych zs. w Poznaniu
REKOMENDUJE
dr Tadeusz Pawłowski
Dyrektor Naczelny
Przemysłowego Instytutu Maszyn
Rolniczych w Poznaniu
Zasłużony Promotor Agrobiznesu
RP 2008:
– Kierowany przeze mnie PIMR w Poznaniu
od wielu lat współpracuje z FMR „Agro-Factory” we wprowadzaniu wszelkich innowacji
w obszarze sprzętu rolniczego wytwarzanego w Lubieniu. Cenimy sobie otwarte
i rzetelne podejście właściciela tej fabryki
do zapewnienia odbiorcom wysokiej jakości
i bezpieczeństwa pracy produkowanych
w „Agro-Factory” maszyn i urządzeń rolniczych. Bogdan Denarski z uwagi na swe
znaczące osiągnięcia w zakresie techniki rolniczej w pełni zasługuje na zaszczytny tytuł
Wzorowego Agroprzedsiębiorcy RP 2015.
6/
Mogę o sobie powiedzieć, że byłem swoistym pionierem w kraju w zakładaniu Spółdzielni Kółek Rolniczych. Jako pierwszy też zrozumiałem, że SKR-y,
aby utrzymać się finansowo, obok świadczenia usług mechanicznych rolnikom, powinny robić coś więcej, na przykład pokusić się o wytwarzanie
prostszych maszyn rolniczych, a nawet je eksportować… Od czasu do czasu miałem okazję bywać na Zachodzie i podglądać, jak oni to robią. To m.in.
pod wpływem tych wyjazdów – w latach 70-tych w SKR Ostrowy, któremu
prezesowałem, zaczęliśmy – jako pierwszy producent w Polsce – wytwarzać
włóki łąkowe w postawionych w tym celu halach produkcyjnych i wysyłać
je masowo do Holandii. W SKR Krzyżanów utworzyłem brygadę budowlano-remontową i kierowałem nasze ciągniki do ośnieżania lotniska w Warszawie. W SKR Witonia z kolei wprowadziłem duży – i co ważne – intratny
eksport cebuli i innych warzyw oraz ziemniaków do ówczesnego ZSRR. Jak
widać – zawsze byłem z przodu, przynajmniej kilka kroków przed innymi…
K
iedy więc nastała w Polsce
demokracja, jako niespokojny duch, dostałem propozycję objęcia funkcji dyrektora
w – będącym w trudnej sytuacji – POM Kutno. Po przeanalizowaniu wszystkiego, co tam zastałem, uznałem, że jedynym rozsądnym
wyjściem będzie utworzenie na bazie
POM spółki pracowniczej. I tak oto
zostałem prezesem i jednym z kilkudziesięciu udziałowców EXPOM Krośniewice. W ciągu pół roku udało mi
się „rozbujać” eksport, ale – jak pokazała wkrótce przyszłość – ciężko jest
efektywnie zarządzać firmą, która ma
aż tylu współwłaścicieli. Zdecydowałem więc pójść „na swoje”.
I tym sposobem w 1995 r. znalazłem
się w podłęczyckim Lubieniu, gdzie
odkupiłem od byłej kopalni rudy żelaza kawałek gruntu i niszczejące od
kilku lat żelbetonowe budynki i założyłem pierwszą w życiu własną firmę.
Pierwsza hala produkcyjna, stawiana
na raty, pozwoliła na uruchomienie
stosunkowo prostej produkcji agregatów uprawowych. Szły, jak przysłowiowe bułeczki. Każdą ilość można
było sprzedać. Na początek miałem
do pomocy 3 pracowników, dzisiaj
na produkcji jest ich zatrudnionych
blisko 80. I dodatkowo ok. 40 pracuje w „Agro-Factory II” w Kutnie,
w siostrzanej firmie kierowanej przez
mojego syna Roberta, w której także
produkuje się maszyny rolnicze.
Z czasem w ofercie produkcyjnej
naszej fabryki w Lubieniu pojawiło się
dziesiątki innych maszyn i urządzeń
rolniczych, chętnie nabywanych, zarówno przez polskich rolników, jak
farmerów zachodnich. Nasze stoisko
firmowe na najbardziej znaczących
targach rolniczych i wystawach – krajowych i zagranicznych – cieszy się
niezmiennie dużym zainteresowa-
niem u zwiedzających. Część z nich,
po zapoznaniu się z prezentowanymi
przez „Agro-Factory”, maszynami
i urządzeniami rolniczymi, decyduje
się na miejscu na ich kupno do swoich gospodarstw rolnych.
Po 20 latach działalności naszej firmy
rodzinnej możemy się pochwalić tym,
że ponad połowa naszej produkcji wędruje na eksport, i to na wymagające
rynki zachodnioeuropejskie. Francuzi
na przykład chętnie kupują nasze włóki, chwastowniki ekologiczne, agregaty
podorywkowe i betoniarki ciągnikowe.
Podobnie Niemcy. Duże nadzieje pokładamy też w Algierii, na rynek której przygotowywane są m.in. nasze:
talerzówki, przyczepki 1-osiowe, małe
pługi i myjki do warzyw. Handel zagraniczny to domena mojej córki Moniki,
która dobrze włada językami obcymi
i ma doświadczenie w pracy w resorcie
finansów.
Za duży sukces poczytuję sobie to,
że udało się w naszej firmie rodzinnej
skompletować oddaną i wysoko wykwalifikowaną załogę, którą – obok
doświadczonych pracowników, takich jak: ślusarze, tokarze czy frezerzy – tworzą młodzi ludzie. Warte
podkreślenia jest również to, że zatrudnienie u nas znajdują głównie
okoliczni mieszkańcy oraz z nieodległego Kutna, którym za dobrą pracę
dobrze płacimy.
Rzecz jasna, staramy się naszą fabrykę systematycznie rozwijać i modernizować. Również dzięki możliwości korzystania z pomocy unijnej.
Udało nam się z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2007-2013 – Działanie: „Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw” otrzymać dofinansowanie
na projekt „Inwestycja w środki trwałe – szansą na wzrost konkurencyjności firmy”.
FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH
ZAJMUJEMY SIĘ PRODUKCJĄ I SPRZEDAŻĄ
MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH
Oferujemy:
n agregaty uprawowe n agregaty uprawowo-siewne n agregaty talerzowe n agregaty podorywkowe n wały uprawowe x brony
talerzowe n głębosze n betoniarki ciągnikowe n myjki do warzyw n skrzynie ładunkowe n rozwijarki do bel słomy n maszyn do
pielęgnacji n osprzęt do ładowaczy czołowych n pługi do śniegu
Wykonujemy również inne konstrukcje stalowe według dokumentacji własnej lub klienta.
Wyprodukowane przez nas maszyny i urządzenia rolnicze cechuje wysoka jakość i dostosowanie do wymogów unijnych.
Ich sprzedaż odbywa się, zarówno w kraju – poprzez sieć stałych dealerów, jak i zagranicą.
Zapewniamy własny transport, serwis gwarancyjny oraz pełen asortyment części zamiennych.
Zapraszamy do współpracy!
AGRO-FACTORY, Lubień 35c, 99-100 Łęczyca
tel./fax 24 721 75 71, 24 721 26 95
e-mail: [email protected] www.agro-factory.pl
Spółdzielnia
Produkcji
Rolnej
AGROFIRMA
Jesteśmy spółdzielnią rolniczą działającą od 1951 r.
na terenie Wielkopolski
 Specjalizujemy się w towarowej
produkcji roślinnej – zboża
(pszenica, pszenżyto, żyto, jęczmień jary
i owies), rzepak, buraki cukrowe.
 Prowadzimy tucz trzody chlewnej
w cyklu zamkniętym.
 Świadczymy usługi agrotechniczne
dla okolicznych rolników.
Oferujemy do sprzedaży zboża i trzodę chlewną.
Zapraszamy do współpracy!
szer
Fot. Maciej Fi
Spółdzielnia Produkcji Rolnej AGROFIRMA
Skórzewo, ul. Poznańska 10, 60-185 Poznań
tel. /fax 61 814 37 15, e-mail:agrofi[email protected]
www.spragrofirma.pl
AgroLaur
Wolności
RP
AgroPartner 25-lecia
PREZYDENT RP Z WIZYTĄ U AGROLAUREATÓW
W ŚSM „Jana” w Środzie Wielkopolskiej
10 marca br. Prezydent RP Bronisław Komorowski odwiedził
Średzką Spółdzielnię Mleczarską „Jana” w Środzie Wlkp.,
której wyroby galanteryjne – jak wyznał – wielokrotnie próbował
na Dożynkach Prezydenckich w Spale. Tym razem, zwiedzając
hale produkcyjne w towarzystwie prezes ŚSM „Jana” Marii
Czwojdrak, miał okazję zobaczyć, jak te smaczne wiktuały
mleczne powstają, a potem skosztować wyśmienitego sernika
zrobionego z sera ze średzkiej spółdzielni. Tuż przed wizytą
w średzkiej mleczarni Prezydent Komorowski gościł u jednego
z producentów i dostawców mleka do ŚSM „Jana” Sławomira
Adamczyka i jego ojca Henryka w Szlachcinie, gdzie mógł
z bliska przyjrzeć się hodowli bydła mlecznego w nowoczesnych
oborach. Jak napisała „Gazeta Średzka” była to pierwsza w historii miasta wizyta urzędującego Prezydenta RP w Środzie Wlkp.
U Bankiewiczów w Komorowie
24 kwietnia br. Prezydent RP Bronisław
Komorowski wizytował w Komorowie
gospodarstwo sadownicze Moniki
i Tomasza Bankiewiczów (Mistrzowie
Krajowi AgroLigi 2013). Jego szczególne
zainteresowanie wzbudziła jedyna w Polsce
maszyna, służąca do ubijania i wiązania
gałęzi ściętych podczas pielęgnacji sadów.
W spotkaniu z Prezydentem uczestniczyli
zaprzyjaźnieni z rodziną Bankiewiczów
okoliczni rolnicy i sadownicy.
10 /
AgroMajówka 2015
Na farmach rodziny Szymkowiak
Z
organizowaną w dn. 1-4 maja przez redakcję AGRO autokarową AgroMajówkę 2015, której uczestnikami byli uznani i nobilitowani polscy rolnicy oraz agroprzedsiębiorcy, a także przedstawiciele oświaty, prawnicy
i dziennikarze, rozpoczęliśmy od odwiedzin potężnej fermy brojlerów Szymkowiak w Wilczynie (woj. wielkopolskie). Po rozległych kurnikach pełnych
kurczaków oprowadzali nas twórca imperium drobiarskiego - Józef Szymkowiak (Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2013) wraz z członkami swojej rodziny.
W kilka dni później zawitaliśmy raz
jeszcze na rodzinną fermę drobiarską
Szymkowiak – tym razem pod lasem
w Czarnej Wsi. Tutaj mogliśmy obejrzeć, jak wygląda nowoczesna produkcja jajek na dużą skalę, jak je się
zbiera, sortuje oraz przygotowuje do
ekspedycji. W obu przypadkach gospodarze chętnie dzielili się swą bogatą wiedzą na temat prowadzonej
działalności gospodarczej i okazali
nam przybyszom nadzwyczajną gościnność.
W królestwie tulipana
Fot. Jan Gałuszka, Wojciech Petera, Elżbieta Wawreniuk
K
olejnym punktem programu AgroMajówki
w Wielkopolsce stało się Gospodarstwo Ogrodnicze Bogdan Królik w Chrzypsku Wielkim,
w którym odbywały się tradycyjne Międzynarodowe
Targi Tulipanów. Przywitało nas morze wielobarwnych tulipanów i cudowne wiązanki kwiatowe, które
były owocem specjalnego konkursu florystycznego.
Mogliśmy też m.in. skosztować okolicznościowego tortu z wizerunkiem b. premiera Jerzego Buzka,
przyrządzonego na jego cześć z okazji nadaniu jednemu z tulipanów imienia: Jerzy Buzek. I, oczywiście,
ruszyliśmy ławą na pola tulipanowe, by nasycić swój
wzrok ich niepowtarzalnym pięknem.
/ 11
AgroMajówka 2015
W RSP Izdebno
Byliśmy pod wrażeniem tego,
co zobaczyliśmy na miejscu
i usłyszeliśmy z ust prezesa
RSP Izdebno Zbigniewa
Ajchlera, wybitnego praktyka
spółdzielczego i wizjonera.
Czapki z głów!
W Szkółce „Ogrodowe In
Kilkugodzinny pobyt w pokazowej Szkółce Roślin Ozdobnych w St
Krystyny Jednorowicz, jej męża Józefa i ich całej rodziny uzmy
no być estetyczne otoczenie przyrodnicze. Tyle piękna i artyzmu, k
wielu z nas zainspiruje do naśladownictwa, a na pewno na długo z
do tego cudownego miejsca zbiegł się z coroczną majówką, urząd
Było zatem coś – dla ducha, żołądka i ucha.
W Os
Sie
U Pietrasików
Jak wiadomo – Osowa Sień, obchodząca w tym
go stoi. W roli swoistego pilota po rozległych wło
wał się sam prezes Czesław Kryszkiewicz. Ob
łącznie z najnowszymi oborami (będą uroczyście
śmy się przed jedynym w Polsce pomnikiem buh
uraczyli nas królewskim obiadem.
3 maja Elżbieta i Leszek Pietrasik,
w towarzystwie córek, powitali nas
w… winnicy, swoistej witryny ich blisko
3500-hektarowego gospodarstwa rolnego. A potem była degustacja aromatycznych wyrobów winiarskich w gustownie
urządzonej winiarni, a także wspólne
śpiewanie z gospodynią (co za głos!)
patriotycznych, i nie tylko, pieśni.
Tak nas podejmowano i g o s z c z o n o
12 /
Ta k n a s p o d e j m o w
nspiracje”
AgroMajówka 2015
U Sondejów
Aniela i Henryk Sondej wraz z pozostałymi członkami
rodziny byli nadzwyczaj gościnni. Oprowadzili nas po swoim
gospodarstwie ogrodniczym w Lipkach Wielkich i przetwórni
warzywnej, wyczerpująco odpowiadali na najbardziej dociekliwe pytania, no i ochoczo częstowali nas swoimi wybornymi
wiktuałami warzywnymi (i nie tylko).
tarym Dworze, autorskiego dzieła
ysłowił, jak ważne w codziennym życiu powinktóre w „Ogrodowy Inspiracjach” odkryliśmy,
zapisze się w naszej pamięci. Nasz przyjazd
dzaną przez przemiłych gospodarzy.
m roku swoje 70-lecie, hodowlą bydła mleczneościach HZZ Osowa Sień udanie zaprezentobjechaliśmy z nim wszystkie obiekty hodowlane,
ie otwarte w czerwcu), a także sfotografowalihaja o imieniu Ilion. A na koniec gospodarze
wa n o i goszczono
U Glezera
Wielogodzinne obcowanie z jeleniami szlachetnymi w, w największej
w Europie ekologicznej zarodowej
hodowli tych zwierząt, prowadzonej
przez Leszka Glezera, a następnie
okazałe przyjęcie w miejscowej remizie strażackiej, okraszone potrawami
z dziczyzny i nalewkami – zwieńczyło mocnym akordem naszą wielce
udaną wędrówkę po północnej części
Ziemi Lubuskiej.
Fot. Elżbieta Wawreniuk, Krystyna Jednorowicz, Jan Gałuszka, Wojciech Petera
sowej
eni
Tak n a s p o d e j m o w a n o i g o s z c z o n o
/ 13
AgroMajówka 2015
Atrakcje turystyczne na naszej trasie
Przygotowujące się do przyjęcia turystów piękne Gospodarstwo Agroturystyczne
(z tańczącym żurawiem!)
przy fermie indyków Elżbiety Wiatrowskiej-Glura i jej
męża w Jordanowie.
Olandia – to XVIIIwieczny zrewitalizowany folwark w Prusimiu
nad jeziorem Kuchennym. Oryginalny wystrój i urocze pokoje.
(www.olandia.pl)
Gościniec na Półwyspie
w Wysokiej malowniczo
położony nad jeziorem
Paklicko Małe – to
wysoki standard
i wyśmienita kuchnia.
(www.gosciniecwysoka.pl)
Odkryj Stary Młyn w Leniwce i rozsmakuj
się tym, co naturalne – tak zachęcają do
przybycia do tego urokliwego miejsca
gospodarze. Przekonaliśmy się, że tak
jest. (www.leniwka.pl)
Figura Chrystusa Króla Wszechświata,
górującego nad Świebodzinem jest
obiektem licznych pielgrzymek.
(www.figurachrystusakrola.pl)
DZIĘKUJEMY!!!
W Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej mieści się
największa w Polsce kolekcja portretów trumiennych z XVII i XVIII w.). W sąsiedztwie
– ruiny Zamku Królewskiego z czasów
Kazimierza Wielkiego w Międzyrzeczu.
(www.muzeum-miedzyrzecz.pl)
Uczestnicy AgroMajówki 2015 serdecznie dziękują wszystkim, którzy pomogli w jej organizacji na Ziemi Lubuskiej
i w Wielkopolsce, a zwłaszcza tym w, którzy nas podejmowali w swoich gościnnych progach. Szczególne podziękowania za okazaną pomoc należą się: Krystynie Jednorowicz – współorganizatorce naszego pobytu w Lubuskiem,
wicewojewodzie lubuskiemu Janowi Świrepo, który towarzyszył nam w kilku punktach programu, staroście międzyrzeckiemu Grzegorzowi Gabryelskiemu – Honorowemu Patronowi AgroMajówki 2015 i burmistrzowi miasta i gminy
Trzciel Jarosławowi Kaczmarkowi (na zdjęciu obok), który spędził z nami wiele miłych chwil i któremu zawdzięczamy
uroczy występ Zespołu Pieśni Obrzanie. Wyjątkowe podziękowanie kierujemy do Barbary Jamiołkowskiej, która
z akordeonem i śpiewem umila nam 4-dniową wędrówkę. Dziękujemy także Hotelowi „Victoria” w Brójcach, który
stanowił naszą bazę noclegową i należycie zadbał o wieczory integracyjne (www.victoriahotel.pl).
14 /
Fot. Elżbieta Wawreniuk, Jan Gałuszka, Wojciech Petera
Międzyrzecki
Rejon Umocniony (bunkry)
to jeden z
najciekawszych
obiektów
architektury
militarnej XX w.
w Europie.
(www.bunkry.pl)
Srebrne gody
W
trakcie uroczystości pod
adresem firmy BIN posypały się liczne gratulacje
i życzenia. Przekazali je
m.in.: pos. Jan Krzysztof
Ardanowski – wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Janusz Gołos w imieniu zastępcy
szefa Kancelarii Prezydenta RP min.
Dariusza Młotkiewicza, dyr. Bartosz
Szymański w imieniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego,
prezes ARiMR Andrzej Gross oraz wojewoda kujawsko-pomorski Ewa Mes.
W trakcie uroczystości wręczono także
medale Stanisława Kaszubskiego za
zasługi dla gospodarki zbożowej oraz
srebrne modele silosów.
Dziś niemal w każdej polskiej wsi,
w której mieszkają rolnicy specjalizujący się w produkcji zbóż, widzi się
strzeliste silosy BIN. Ich wszechstronne zalety docenił nawet… Playboy,
organizując kilka lat temu specjalną
sesje zdjęciową z atrakcyjnymi modelkami na tle silosów BIN.
Andrzej Muszyński, szef marketingu BIN, prezentujący dokonania aleksandrowskiej fabryki silosów, podsumował je następująco: – Przez 25 lat
działalności w naszej firmie zużyto 154
tys. ton blachy, która posłużyła do wy-
Fot. Wojciech Petera
BIN z Aleksandrowa Kujawskiego, którego silosy zrewolucjonizowały przechowalnictwo zbóż, 17 kwietnia 2015 r. świętował w Ciechocinku swój jubileusz
25-lecia. Uroczystość, nad którą Honorowy Patronat objął wicepremier, minister
gospodarki Janusz Piechociński, a której gospodarzem był prezes spółki BIN
Jan Krzemiński, zgromadziła kilkaset osób, w tym: rolników – użytkowników
silosów BIN, polityków, samorządowców, dziennikarzy oraz przedstawicieli załogi.
produkowania 55 tys. silosów, zmontowanych na 220 mln sztuk śrub. Do
ustawienia silosów użyto 99 tys. ton
bloczków betonowych. Gdyby rozwinąć wykorzystaną blachę, to długość
standardowej taśmy technologicznej
wynosiłaby 6,5 tys. km, co odpowiada
drodze z Ciechocinka do Pekinu. 255
tys. ton zużytych łącznie materiałów
– to 55 paryskich wież Eiffla, a kubatura silosów – to 9 Pałaców Kultury i Nauki w Warszawie.
/ 15
AgroPlatforma ODR
Ciekawą ofertą dla turystów są warsztaty rzemiosła wiejskiego
Jak można zarobić, korzystając
z potencjału obszarów wiejskich?
Aby otworzyć z sukcesem biznes na wsi, należy przede wszystkim
umiejętnie wykorzystywać przewagę obszarów wiejskich nad miastem, czyli oprzeć się na przyrodzie, specyfice wiejskiego życia,
tradycji i folklorze lub lokalnych produktach, w tym żywności.
D
uże szanse powodzenia mają zatem wiejskie firmy handlowe zajmujące się sprzedażą:
n lokalnych produktów rolno-spożywczych, np.: upraw rolnych, miodu,
jaj, mięsa, serów, w oparciu o sprzedaż
bezpośrednią (SP) lub działalność
marginalną, lokalną i ograniczoną
(MLO)
n ziół leczniczych – dla firm zielarskich i farmaceutycznych
n wyrobów garncarskich, czyli tradycyjnej ceramiki charakteryzującej
się regionalnym wzornictwem, np. kaszubskim lub kociewskim (naczynia
ozdobne, filiżanki, kubki, talerze)
n wyrobów z wikliny według wzorów ludowych – użytkowych koszy,
koszyczków, kwietników, wiklinowych
mebli itp.
Chcąc osiągnąć sukces w biznesie,
przedsiębiorca musi inwestować nie
tylko w firmę, ale także w siebie. Dzisiaj konieczne jest ustawiczne kształcenie i doskonalenie kwalifikacji oraz
16 /
jednoczesne zdobywanie powszechnego zaufania do siebie i prowadzonej
firmy w oparciu o skuteczną promocję.
Pamiętajmy, zdobyć zaufanie społeczne jest bardzo trudno, stracić go – bardzo łatwo.
Sektory pozarolnicze, które mają
największe możliwości rozwoju na
wsi w woj. pomorskim, to: turystyka,
energetyka, przetwórstwo rolno-spożywcze, transport oraz usługi dla osób
starszych.
Na obszarach wiejskich rozwijać się
będzie głównie turystyka rekreacyjna (m.in. konna, rowerowa, wodna),
która funkcjonować może praktycznie cały rok (zimą np. kuligi, biegi
narciarskie), a więc nie tylko podczas
wiosennego lub letniego sezonu. W ramach turystyki wiejskiej - duże szanse na sukces mają także całoroczne
usługi edukacyjne (np. tzw. zagrody
edukacyjne) oraz lecznicze, bazujące
na specyfikach roślinnych i zwierzęcych (apiterapia – produkty pszczele,
Łaźnia wiejska typu „ruska bania” może być
całoroczną atrakcją turystyczną
aromatoterapia – leczenie zapachami)
lub minisanatoria (spa, masaże, diety
odchudzające, oczyszczające i wzmacniające). Istotną rolę mogą odgrywać
na wsi konie, które z powodzeniem
pomagają w rehabilitacji osób osłabionych i znerwicowanych (hipoterapia).
Aby przedsiębiorstwo było wciąż
atrakcyjne dla klientów, niezbędne
jest systematyczne wprowadzanie nowych pomysłów i pozytywnych zmian
w jego funkcjonowaniu. Przykładowe
innowacje w turystyce wiejskiej to:
n powrót „ginących zawodów”, czyli warsztaty lub pokazy dla turystów:
tkactwa, garncarstwa, kowalstwa, wikliniarstwa, haftu itp.
n umiejętne prezentowanie tradycji
i folkloru w ofercie turystycznej np.
pieca chlebowego, wiejskiej łaźni, strojów ludowych, legend
n wykorzystanie koni gospodarskich
do całorocznej rekreacji
Turystyka wiejska wspaniale wpisuje
się w tzw. ekoturystykę, czyli najpręż-
AgroPlatforma ODR
niej rozwijającą się obecnie w Europie
i na świecie gałąź przemysłu turystycznego. Ekoturystyka to poszukiwany
rodzaj turystyki aktywnej, przyjaznej
środowisku, uprawianej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą (wędrówki
piesze, rajdy rowerowe, kajakarstwo,
wędkarstwo, grzybobranie itp.) i połączonej z poznawaniem regionalnego
dziedzictwa
historyczno-kulturowego. Przemysł turystyczny na pomorskiej wsi może wspaniale rozwijać się
w oparciu o niewykorzystane jeszcze
w pełni bogactwo przyrodniczo-krajobrazowe, ale w taki sposób, aby nie dopuścić do zniszczenia środowiska, bo
to bardzo dobry produkt turystyczny,
o który należy bezwzględnie dbać.
Uzupełnieniem turystyki będą w najbliższej przyszłości powstające na
Pomorzu karczmy wiejskie i tawerny
bazujące na lokalnej żywności. Ważne
jest, aby były one tworzone w wiejskim
stylu, a najlepiej w wyniku adaptacji
istniejących obiektów gospodarczych
np.: starego spichrza, stodoły, obory
czy nieczynnej gorzelni. Obiekty te, po
odpowiednim przystosowaniu, mogą
również służyć do tworzenia bazy
noclegowej lub obsługi turystycznej.
Błędem jest budowa na wsi nowoczesnych obiektów przypominających
miejskie restauracje, pensjonaty lub
hotele. Większe pieniądze na wsi zarobić można wyłącznie w oparciu o to, co
wyróżnia wieś od miasta.
Przykładem atrakcyjnych wiejskich
usług i produktów turystycznych jest
zwiedzanie istniejących zabytków połączone z pokazem odtwarzającym życie w danej epoce, zainscenizowanym
przez lokalnych wiejskich przewodników w stylowych strojach. Profesjonalna turystyka wiejska, to również umiejętność wykorzystania muzeów sztuki
ludowej i rolnictwa, skansenów histo-
rycznych lub tradycyjnych połowów
rybackich. Jeżeli pobyt turystów miejskich na wsi będzie dodatkowo urozmaicony takimi atrakcjami, jak koncerty muzyki ludowej i jarmarki, taka
oferta na pewno będzie cieszyła się
dużym powodzeniem, co niewątpliwie
wpłynie na dalszy rozwój i zróżnicowanie wiejskich przedsiębiorstw. Oczywiście, stworzenie kompleksowych,
zintegrowanych produktów i usług turystycznych wymaga ścisłej współpracy przedsiębiorstw: od wypożyczalni
sprzętu rekreacyjno-sportowego, poprzez karczmy, pensjonaty, zagrody
edukacyjne, aż po lokalnych przewodników. Zatem przyszłość przedsiębiorczości wiejskiej, to powstawanie klastrów branżowych, wspieranych przez
lokalne władze samorządowe.
Ważnym sektorem przedsiębiorczości nierolniczej na obszarach wiejskich
Pomorza od 2016 r. będzie branża energetyczna. Nowa ustawa o OZE daje
szanse na rozwój licznych mikroelektrowni oraz firm produkujących instalacje do odnawialnych źródeł energii
z materiałów krajowych i w oparciu np.
o pomorską technologię. Zakłada się,
że do 2018 r. w woj. pomorskim powstanie 1100 miejsc pracy dla instalatorów
OZE, głównie ogniw fotowoltaicznych,
kolektorów słonecznych, mikrobiogazowni, pomp ciepła i małych elektrowni wiatrowych.
Spory potencjał dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
ma tzw. branża srebrna, czyli usługi
rekreacyjne i opiekuńcze dla seniorów. W przyszłości możliwe będzie powstawanie na Pomorzu gospodarstw
opiekuńczych, które tworzone są już
w Europie, zwłaszcza w Holandii.
W gospodarstwach tych prowadzi
się swoistą terapię osób starszych
poprzez pracę w gospodarstwie wiej-
skim. Pobyt seniorów w wielopokoleniowej rodzinie wiejskiej (zazwyczaj
bez noclegów) poprawia zdecydowanie psychiczny i fizyczny stan zdrowia
podopiecznych. Gospodarstwa te cieszą się coraz większym powodzeniem
wśród mieszkańców aglomeracji miejskich w Europie.
Pomorska wieś to miejsce, gdzie
w najbliższych latach przewiduje się
dynamiczny rozwój mikro-, małych
i średnich przedsiębiorstw. Nasuwa się
jednak pytanie, czy te firmy będą zakładane przez obecnych mieszkańców
obszarów wiejskich czy przez inwestorów zewnętrznych? Mam nadzieję, że
będą to jednak tubylcy, którzy skorzystają ze wsparcia unijnego i merytorycznej pomocy specjalistów PODR
w Gdańsku.
Danuta Makowska
„Pomorskie Wieści Rolnicze”
PODR Gdańsk
Przykładem atrakcyjnych wiejskich usług i produktów turystycznych jest zwiedzanie istniejących zabytków połączone z pokazem odtwarzającym życie
w danej epoce, zainscenizowanym przez lokalnych
wiejskich przewodników w stylowych strojach
/ 17
AgroPlatforma ODR
AgroBiblioteczka ODR
W tej rubryce promujemy
najciekawsze wydawnictwa
tematyczne, nadesłane przez
Ośrodki Doradztwa Rolniczego.
„sprzedaż i przetwórstwo produktów
rolnych na poziomie gospodarstwa
– jak to robić zgodnie z prawem?”,
opracowanie – Grażyna norbert,
wydawca – DODR Wrocław
C
enna pozycja
dla tych, którzy
– w myśl nowego prawa – pragną zajmować
się sprzedażą bezpośrednią produktów
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
a także przetwórstwem i sprzedażą
produktów przetworzonych.
„czynniki stresogenne w chowie
i hodowli trzody chlewnej”, autorka
– ewa mikołajczyk, wydawca
– zODR barzkowice
Z
jawisko stresu jest
dla zwierząt formą
obrony przed zagrożeniem lub przystosowania do zaistniałych
warunków środowiskowych lub emocjonalnych. W publikacji
szczegółowo opisane
zostały wszystkie
rodzaje stresów: okołoporodowy,
transportowy, adaptacyjny, zbiorowego
chowu, żywieniowy, klimatyczny oraz
psychiczno-emocjonalny.
„tradycyjne ogródki wiejskie w kulturze
regionu”, autorka – Jadwiga liberskałuczak, wydawca – łODR bratoszewice
Z
ałożenie tradycyjnego ogrodu
wiejskiego, przepełnionego swojskimi
zapachami i kolorami, to – jak zauważa
autorka – propozycja
dla tych, których nie
męczy praca fizyczna,
nie przeszkadzają
opadłe liście czy kret podkopujący
rośliny. W broszurze znalazło się na ten
temat wiele interesujących rad.
Okładka miesiąca
Z
18 /
a najbardziej urokliwą stronę tytułową spośród czasopism ODR wydanych
w kwietniu 2015 r.
wybraliśmy okładkę
miesięcznika „Aktualności Rolnicze”
(wydawca – ŚODR
Modliszewice).
Simentale
ze Słaboszowic
Artur Lagierski jest młodym hodowcą bydła. Wraz z rodzicami
i bratem prowadzi w Słaboszowicach 100-hektarowe rodzinne
gospodarstwo z tradycjami.
A
rtur Lagierski od początku
wiedział, że chce być rolnikiem. Dlatego też ukończył
Akademię Rolniczą w Krakowie i jest absolwentem Wydziału Zootechniki. Fachowa wiedza
w hodowli bydła mlecznego jest dziś
niezbędna, zważywszy na to, że gospodarstwo jest pod oceną użytkowości mlecznej. Do 2005 r. utrzymywane
były tutaj głównie HF-y. Potem Artur
Lagierski zakupił w Bieszczadach
pierwsze 20 sztuk simentali w typie
mlecznym. Rozwojowe gospodarstwo
potrzebowało nowej bazy paszowej.
Korzystając z kredytów preferencyjnych oraz SPO 2004-2006, młody gospodarz nabył użytki rolne, a do tego
jeszcze podstawowy sprzęt rolniczy.
100% cielnOści Hodowca uzyskuje
u swoich krów 100% cielności, małe
są też upadki cieląt – do 1%. Stosuje otwarty obrót stada i reprodukcję
prostą. Okres międzywycieleniowy
wynosi blisko rok, a wiek pierwszego
krycia jałówek – około 1,5 roku.
W tym gospodarstwie rozród opiera się na naturalnym cyklu płciowym
krów. Dostosowana jest do niego organizacja wykrywania rui, inseminacja
oraz krycie naturalne sztuk trudnych
do zacielenia. Stosowane jest nasienie najlepszych z rankingu buhajów
AgroPlatforma ODR
MCHiRZ w Łowiczu O. Brzeście, które
są dobierane pod kątem doskonalenia
cech funkcjonalno-produkcyjnych (łatwość wycieleń, wydajność oraz dobre
umięśnienie). Latem stosuje się krycie
naturalne niezacielonych przez inseminację krów starszym buhajem. Jałówki
kryte są naturalnie młodszym rozpłodnikiem (system haremowy, utrzymanie
pastwiskowe).
Program hodowlany rolnika – to
utrzymanie stada w czystości i typie rasy dzięki stosowaniu selekcji
samic i wykorzystywaniu do rozpłodu nasienia odpowiednich buhajów.
Gospodarstwo prowadzi sprzedaż
nadwyżek materiału hodowlanego,
ok. 10 szt. jałowic zostaje do dalszej
hodowli.
Warunki bytowe Hodowca dostosował warunki bytowe do potrzeb
behawioralnych tej rasy. Simentale
– z racji swojego pochodzenia i mocnych, sprawnych nóg – potrzebują ruchu, najlepiej na trwałych użytkach
zielonych. Artur Lagierski właśnie
im takie warunki stworzył. Młodzież
utrzymywana jest w systemie ściołowym w zaadaptowanej i zmodernizowanej do tego celu stodole. Budynek
przystosowany jest do utrzymywania
młodzieży z możliwością swobodnego przemieszczania się (system
półotwarty). Dzięki temu zwierzęta
mogą spełniać swoje potrzeby, a zarazem w pewnym stopniu minimalizuje
się uciążliwość produkcji zwierzęcej
na środowisko (odory i skażenie).
Zorganizowane są wybiegi i okólniki dla młodzieży hodowlanej poza
sezonem pastwiskowym. Okólniki
zajmują duży, nieutwardzony i zazieleniony teren w celu minimalizowania szkodliwego oddziaływania
odchodów na otoczenie i środowisko.
Na okólnikach i pastwiskach zwierzęta mają stały dostęp do wody. W gospodarstwie stosuje się prawidłową
pielęgnację i nawożenie pastwisk
oraz podsiewanie mieszankami traw
z motylkowymi i regularne koszenie
niedojadów, aby zielonka miała odpowiedni skład botaniczny i wartość
pokarmową.
Jałówki podzielone są na odpowiednie grupy wiekowe i przebywają w oddzielnych boksach, z których mają
nieograniczony dostęp do pastwiska
latem, zaś do wybiegów zimą. Oprócz
tego otrzymują siano, sianokiszonkę i słomę. Krowy utrzymywane są
w oborze kalenicowej wolnostanowiskowej na głębokiej ściółce o wymiarach 36 x 18 m wyposażonej w naświetla kalenicowe, drabiny paszowe
i poidła automatyczne. W oborze jest
korytarz paszowy z łatwym dojazdem
przy transporcie pasz. Długość ciągu paszowego została zaplanowana
w odniesieniu do liczby utrzymywanych zwierząt i konieczności zapewnienia im dostępu do paszy. W oborze
znajduje się kojec przeznaczony na
izolatkę.
AgroKlasa ODR 2015
W
Obornik usuwany jest 2 razy w roku
(kwiecień i listopad), tak aby na czas
zimy zgromadziła się odpowiednia
jego warstwa, co pozwala na utrzymanie optymalnej temperatury w budynku i mniejsze zużycie pasz.
Korzyści z funduszy pomocowych Gospodarstwo wykorzystywało wszelkie
dostępne fundusze pomocowe krajowe i unijne na modernizację i wymianę parku maszynowego (wóz paszowy
o pojemności 12 m³, kosiarka rotacyjna czołowa i boczna, zgrabiarko-przetrząsarka, prasa rolująca wysokiego
zgniotu, owijarka do balotów, laweta
do transportu słomy, agregat uprawowo-przedsiewny, walce dogniatające
o szerokości 4, 5 m i inne).
Udział w wystawach Już od 9 lat
hodowca bierze corocznie udział
w Świętokrzyskiej Wystawie Zwierząt
Hodowlanych w Modliszewicach,
gdzie otrzymuje nagrody w postaci
statuetek, czempionatów, pucharów
i dyplomów. Prezentuje swoje sztuki
również na Krajowej Wystawie Bydła
Simentalskiego w Rudawce Rymanowskiej. Jest członkiem Polskiego
Związku Hodowców Bydła Simentalskiego oraz Przedstawicielem Banku
Spółdzielczego w Kielcach (oddział
Jędrzejów).
Plany Rolnik zamierza dalej modernizować i adaptować budynek gospodarczy, gdyż chce utworzyć jeszcze
jedną grupę wiekową wśród jałowizny. Ponadto planuje wybudowanie
dwóch przejazdowych silosów na
kiszonkę dla obniżenia kosztów produkcji pasz objętościowych
Rodzinny interes W gospodarstwie
oprócz Artura Lagierskiego pracują
jeszcze rodzice i brat, a przy zbiorach
zbóż i kukurydzy z pomocą przychodzą ludzie oraz sprzęt z gospodarstwa wujka. W tej rodzinie wszyscy
trzymają się razem, gdyż wiedzą, że
już choćby przez wspólne użytkowanie maszyn mogą być zminimalizowane jednostkowe koszty produkcji.
Magdalena Ejsmond-Mrówka
Krystyna Wieczorkiewicz
„Aktualności Rolnicze”
ŚODR Modliszewice
Fot. M. Ejsmond-Mrówka
ramach AgroKlasy ODR
przedstawiamy sukcesywnie
– z myślą o ogólnopolskim odbiorcy – najciekawsze artykuły, które
ukazują się na łamach wydawnictw
periodycznych ODR. Zamieszczamy
też ważne, niekiedy kontrowersyjne, wypowiedzi z tychże biuletynów
w AgroSzachownicy ODR oraz
prezentacje nadsyłanych do naszej
redakcji wydawnictw tematycznych
w AgroBiblioteczce ODR. Publikujemy też najciekawszą – naszym
zdaniem – okładkę wydawnictwa
periodycznego ODR. Jest to z jednej
strony – swoista promocja działalności informacyjno-publicystycznej poszczególnych ODR na niwie
krajowej, z drugiej zaś – wzbogacenie
treści merytorycznych miesięcznika
AGRO.
Wzorem lat poprzednich – przez cały
2015 r. będzie zamieszczana i uaktualniana co miesiąc tabela AgroKlasy
ODR.
A oto zasady punktacji w rywalizacji AgroKlasa ODR 2015:
4 pkt. – przysługuje czasopismu
ODR za przedrukowany artykuł
2 pkt. – otrzymuje czasopismo ODR
za zamieszczenie w AGRO opracowania jego artykułu bądź znacznego
fragmentu artykułu
po 1 pkt. – przypada dla czasopisma ODR za przytoczoną wypowiedź
z jego łamów w AgroSzachownicy
ODR, za każde wydawnictwo tematyczne zaprezentowane w AgroBiblioteczce ODR oraz za okładkę miesiąca
AgroKlasa ODR 2015
Tabela po III rundzie
n „Pomorskie Wieści Rolnicze”
PODR Gdańsk – 12 pkt.
n „ Aktualności Rolnicze”
ŚODR Modliszewice – 10 pkt.
n „Wieś Mazowiecka” MODR Warszawa – 10 pkt.
n „Lubelskie Aktualności Rolnicze”
LODR Końskowola – 9 pkt.
n „Zachodniopomorski Magazyn
Rolniczy” ZODR Barzkowice
– 9 pkt.
n „Wiadomości Rolnicze”
PODR Szepietowo – 8 pkt.
n „Podkarpackie Wiadomości Rolnicze” PODR Boguchwała – 7 pkt.
n „Lubuskie Aktualności Rolnicze”
LODR Kalsk – 6 pkt.
n „Wieś Kujawsko-Pomorska”
K-PODR Minikowo – 6 pkt.
n „Rada” ŁODR Bratoszewice – 5 pkt.
n „Twój Doradca – Rolniczy Rynek”
DODR Wrocław – 4 pkt.
n „Bieżące Informacje” W-MODR
Olsztyn – 2 pkt.
n „Śląskie Aktualności Rolnicze”
ŚODR Częstochowa – 2 pkt.
/ 19
AgroPlatforma ODR
Produkują
ekologiczne sery
Dorota i Jerzy Moniowie z Krupego
(pow. Krasnystaw) prowadzą ekologiczną produkcję
i sprzedaż bezpośrednią serów podpuszczkowych
P
aństwo Moniowie produkcją ekologiczną zajęli się
w 2004 r. Po „przejściu na
ekologię” poprawiła się sytuacja finansowa ich gospodarstwa, a przede wszystkim zdrowie
gospodarzy, ich dzieci oraz zwierząt.
Gospodarstwo jest znane poza granicami wsi i powiatu. Od 2004 r. jego powierzchnia wzrosła prawie dwukrotnie – z 6,54 do 12,21 ha.
W 2004 r. rolnicy uprawiali: niewielkie
ilości truskawek, motylkowe, zboża,
ziemniaki, gorczycę i porzeczkę czarną. Utrzymywali także: krowę, 4 świnie
i drób. Obecnie struktura upraw w ich
gospodarstwie przedstawia się następująco: truskawki zajmują 1,3 ha, gryka 1 ha, koniczyna czerwona na paszę
3 ha, żyto ozime 1 ha, owies 3 ha, pszenica ozima 1,5 ha. Ze zwierząt są w nim
4 krowy polskie czerwone, jedna rasy
simental i jedna rasy czarno-białej.
Produkują, sprzedają i promują się
Mleko od utrzymywanych w gospodarstwie krów rolnicy wykorzystują do
produkcji ekologicznych serów. Wytwarzają sery podpuszczkowe z dodatkiem
różnych ziół, a także chleb na tradycyjnym zakwasie. Swoje produkty sprzedają hurtowo i w ramach sprzedaży
bezpośredniej.
W 2013 r. Moniowie zaadoptowali pomieszczenie na przydomową serowarnię. Sprzedaż serów podpuszczkowych
ziołowych w ramach MLO – działalności marginalnej, lokalnej, ograniczonej
– zalegalizowali na początku 2014 r.
Wtedy też ich sery podpuszczkowe ziołowe zostały wpisane na listę produktów tradycyjnych. Dzięki sprzedaży
bezpośredniej wzrosły dochody gospodarstwa (i nadal rosną).
Gospodarze uczestniczą w szkoleniach ekologicznych. Dzięki temu roz-
20 /
poczęli produkcję serów. Biorą udział
w kiermaszach, festynach, promują się
na stronie internetowej, dzięki czemu
nabywcy zgłaszają się do ich domu po
sery i chleb.
Są nagradzani
Gospodarstwo zdobyło wiele nagród i wyróżnień: w 2009 r. – wyróżnienie, a w 2010 r. – II miejsce w etapie
wojewódzkim ogólnopolskiego konkursu w kategorii ekologia-środowisko, w 2011 r. – I miejsce w konkursie
wojewódzkim za ser topiony z kminkiem, a w 2013 r. w kategorii nabiał – II
miejsce w konkursie wojewódzkim za
ser z czosnkiem niedźwiedzim podczas Ekofestynu na Placu Zamkowym
w Lublinie (za ten sam produkt – wyróżnienie podczas festynu w Pawłowie). W 2014 r. gospodarstwo zostało
zdobywcą II miejsca w konkursie wojewódzkim za ser z ziołami.
Myślą o zagrodzie edukacyjnej
Dorota i Jerzy Moniowie mają plany
i marzenia co do dalszego rozwoju gospodarstwa. Chcieliby stworzyć u siebie zagrodę edukacyjną, aby przyjmować wycieczki. Niedawno otrzymali
ciekawą ofertę na przyjęcie 40-osobowej grupy. Niestety, musieli odmówić,
ponieważ nie mają pomieszczenia,
w którym mogliby przyjąć tak liczną
grupę. Takie sytuacje wymuszają więc
rozwój gospodarstwa.
Niedaleko jest słynna stajnia ,,Adrenalina”, a także urokliwe miejsce – ruiny zamku w Krupem; gospodarstwo
ma więc ciekawe położenie, zachęcające do odwiedzenia i zakupu ekologicznych serów i innych produktów. Na
ogrodzeniu widnieje napis „Sery – gospodarstwo ekologiczne Dorota i Jerzy
Moniowie”, a na ich serach, jest logo
gospodarstwa.
Elżbieta Komorowska
„Lubelskie Aktualności Rolnicze”
LODR Końskowola
AgroPlatforma ODR
AgroSzachownica
W tym kąciku publikujemy najbardziej interesujące informacje
i opinie na aktualne tematy związane z polskim rolnictwem
i agrobiznesem, zamieszczone w poszczególnych wydawnictwach
periodycznych WODR.
Rolniku, zarabiaj dzięki słońcu
„W podpisanej przez Prezydenta
ustawie o Odnawialnych Źródłach
Energii (OZE) pojawiły się ważne
zapisy dla gospodarstw domowych,
w tym także gospodarstw rolnych
– znalazł się oczekiwany tzw. zapis
prosumencki. Nadwyżki wyprodukowanej, a niewykorzystanej na własne
potrzeby zielonej energii będziemy
mogli odsprzedać operatorowi energetycznemu. Dzięki gwarantowanej
cenie zakupu nie tylko obniżymy rachunki za energię elektryczną, ale
możemy na tym zarobić.” – Marian
Marynowski,
„Zachodniopomorski
Magazyn Rolniczy”, ZODR Barzkowice
Warto uprawiać mieszanki
motylkowo-trawiaste
„Rośliny motylkowate drobnonasienne i trawy mają duże znaczenie
w uprawie polowej, na łąkach i pastwiskach. W dobie poszukiwania
tanich źródeł białka w żywieniu zwierząt, mieszanki motylkowe-trawiaste
mogą stać się alternatywą dla drogich pasz. Podstawą ich dobrego plonowania jest jednak właściwy dobór
gatunków, które muszą być przystosowane do klimatu, gleby i odpowiedniego okresu użytkowania. Łączny
siew gatunków, których maksymalne
plonowanie przypada w różnym okresie, pozwala na uzyskanie równomiernych plonów o dobrej jakości.”
– Katarzyna Wyczółkowska, „Wieś
Mazowiecka”, MODR Warszawa
Poferment – nawóz z biogazowni
„Opłacalność pofermentu wynika
z jego składu chemicznego, który zależy od zastosowanych substratów w
procesie fermentacji biogazowej oraz
od wielu innych czynników. Takim
znaczącym elementem wpływającym
na zasadność jego stosowania jest odległość od biogazowni pól, na których
będzie rozlewany. Przyjmuje się, że
pola nie powinny znajdować się dalej
niż 50 km od biogazowni. Wzrost tej
odległości podraża koszty zastosowania pofermentu i wtedy przestaje
on być konkurencyjny dla nawozów
naturalnych bądź sztucznych. Poferment nie stanowi zagrożenia dla środowiska i okolicznych mieszkańców
i ma mniejsze właściwości odporowe
niż nawozy naturalne.” – dr Magdalena Szymańska z SGGW, „RADA”,
ŁODR Bratoszewice
O zmniejszeniu dopłat do materiału
siewnego
„Po wprowadzeniu dopłat przez
ARR do kwalifikowanego materiału siewnego, korzystam z nich corocznie. Zmniejszenie stawek dopłat wpłynie niekorzystnie na ilości
odnawianego materiału siewnego.
Zmniejszenie o 20 zł/ha dopłaty, to
tylko 20 proc. w stosunku do zbóż,
jednak najważniejszy jest czynnik
psychologiczny (mniejsza zachęta i
motywacja) oraz czynnik ekonomiczny wpływający na koszty uprawy, a w
konsekwencji kondycję finansową gospodarstwa.” – Jan Smakosz, rolnik z
miejscowości Srebrna – w rozmowie
z Tadeuszem Lipskim, „Wiadomości
Rolnicze”, PODR Szepietowo
kwotowania i sprzyjająca sytuacja na
rynku pasz.” – Daniel Syciński, „Twój
Doradca – Rolniczy Rynek”, DODR
Wrocław
Dylematy sadowników
„Branża sadownicza jako jedna
z gałęzi produkcji rolnej bardzo cierpi
w wyniku embarga rosyjskiego. Dotacje w wysokości 800 zł do 1 ha i dopłaty do wycofania produkcji z rynku
niewiele pomogły, gdyż pośrednicy,
głównie sklepy wielkopowierzchniowe, korzystając z okazji, obniżyły
znacznie ceny kupowanych jabłek.
Obecnie sadownik często otrzymuje
cenę nie pokrywającą koszty produkcji. Zbliża się nowy sezon, który wymaga przygotowania sadu do następnych zbiorów. Pojawia się pytanie, jak
prawidłowo ochronić sad przy obniżonej możliwości finansowej gospodarstw.” – Jolanta Tyburska, „Wieś
Kujawsko-Pomorska”, K-PODR Minikowo i K-PIR Przysiek
Pamiętajmy o umowach
dzierżawnych
„Bardzo
ważnym
czynnikiem
zwiększającym efektywność produkcji trzody chlewnej jest ciągłe
podnoszenie wartości genetycznej
utrzymywanych przez producentów
zwierząt rozpłodowych. Wiąże się to z
koniecznością sukcesywnej wymiany
i uzupełniania stada podstawowego
loch na nowy materiał pozyskiwany
ze stad hodowlanych trzody chlewnej znajdujących się na Podkarpaciu.
Lochy używa się do rozpłodu średnio przez okres 3-4 lat. Najwyższą
plennością i płodnością odznaczają
się one w 4-6 wyproszeniach. Wielkość remontu stada loch zależy od
wielu czynników, tj.: skali produkcji,
wieku loch, opłacalność produkcji,
zaburzeń w rozrodzie i niedomaganiu układu ruchowego.” – Tomasz
Salach, „Podkarpackie Wiadomości
Rolnicze”, PODR Boguchwała
„W ostatnim czasie dochodzi do nas
coraz więcej informacji o wezwaniach
ze strony Agencji Nieruchomości rolnych do zapłaty na bezumowne korzystanie z gruntów rolnych stanowiących własność ANR. Nie każdy
rolnik zdaje sobie sprawę z faktu, iż
obsiewa grunt, co do którego nie ma
podpisanej umowy o dzierżawę. Na
dodatek wnioskuje do ARiMR o dopłaty obszarowe z tego gruntu. W niejednym przypadku taka sytuacja trwa
przez kilka lat, więc i suma zwrotu
dopłat i zapłaty za bezumowne korzystanie z gruntu przerasta możliwości finansowe niejednego zobowiązanego rolnika. Pamiętajmy więc, aby
zawsze mieć tytuł prawny do gruntu,
z którego korzystamy. Umowy dzierżawy najlepiej sporządzać na piśmie
z tzw. datą pewną. (…) Umowa dzierżawy zawiera na piśmie z tzw. datą
pewną jest jednym z wielu wymogów,
aby skorzystać później z prawa pierwokupu dzierżawionej nieruchomości.” – Karolina Geilke. mediator sądowy, „Śląskie Aktualności Rolnicze”,
ŚODR Częstochowa
Mleczny skok dolnośląskiej krowy
Przepis na nalewkę z borówki
Remont stada
„Na Dolnym Śląsku odnotowano
największy skok mleczności krów. Według danych za 2014 r., wzrost mleczności w Polsce dotyczy wszystkich
regionów, ale jest niewielki (1,89%).
Średnia wydajność w kraju to
7582 kg. Z jednym wyjątkiem – wzrost
mleczności na Dolnym Śląsku zdecydowanie odbiega od średniej krajowej
i wynosi aż 3,82%. Wydajność dolnośląskiej krowy to 8562 kg, czyli o 13%
więcej niż polska średnia. To zasługa
zarządzających stadami w regionie,
ich wiedzy i świadomości. Nie bez
znaczenia jest także potrzeba dostosowania się do nowych warunków na
rynku mleka po likwidacji systemu
„Z borówki można robić bardzo
smaczne dżemy i wychodzi z niej supernalewka. Ja zasypuję owoce borówki cukrem (na 1 kg borówki – ½ kg
cukru). Musi to leżakować dość długo, ok. 2-3 miesiące Taki przefermentowany sok mieszam ze spirytusem
(stosunek soku do spirytusu zależy
od tego, jak mocna nalewkę chcemy
uzyskać). Potem musi to jeszcze trochę postać i nalewka gotowa.” – Maria
Mazur, współwłaścicielka gospodarstwa, specjalizującego się w uprawie
borówki i wchodzącego w skład Borówkowej Grupy – w rozmowie z Elżbietą Bodnar, „Lubuskie Aktualności
Rolnicze”, LODR Kalsk
/ 21
AgroPorady Domowe
DOMOWE RECEPTY
• wiklinowe i słomiane koszyki najlepiej wyczyścić za pomocą szczoteczki zanurzanej
w osolonej wodzie
• aby kalafior był naprawdę smaczny – przygotujcie zasmażkę, zastępując część tartej bułki
parmezanem wymieszanym z odrobiną posiekanej, świeżej natki pietruszki
• skorupki jajek zalejmy wodą na 24 godz. i potem podlewajmy nią kwiaty doniczkowe
– to znakomity nawóz
• dania z soczewicą będą miały wyjątkowy smak, jeśli dodamy do nich trochę suszonych śliwek
KLIMATYZACJA
Jak korzystać z klimatyzacji w samochodzie, by podróż była komfortowa i nie poskutkowała
przeziębieniem. Oto garść naszych letnich porad.
I
SKRZYDŁOKWIAT
ntensywnie zielone liście i subtelne białe kwiaty rośliny pochodzącej z tropikalnych rejonów Ameryki Południowej ozdabiają parapety wielu polskich mieszkań.
Zimą ich lokatorzy doceniają na pewno
także inne walory skrzydłokwiatu, który
jest świetnym nawilżaczem powietrza
– w ciągu doby potrafi odparować blisko
2 litry wody! Roślina pomaga również w
oczyszczaniu powietrza, ponieważ pochłania alkohol (składnik perfum czy
płynów do płukania ust), aceton (zawarty
w kosmetykach), benzen i formaldehyd.
Według ekspertów skrzydłokwiat wprowadza także pozytywną energię. Jest
jednak rośliną trującą, dlatego trzeba
ją trzymać w miejscu niedostępnym dla
dzieci i zwierząt domowych.
• podczas długich podróży dbajmy o zachowanie optymalnej temperatury wewnątrz auta;
decyduje to nie tylko o komforcie jazdy, ale i o bezpieczeństwie
• temperatura ok. 35°C utrzymywana w aucie przez 1,5 godziny powoduje obniżenie koncentracji
kierowcy aż o 65%; optymalną temperaturą powietrza wewnątrz auta latem jest temperatura
między 22 a 25°C
• najlepiej utrzymać temperaturę wewnątrz auta tylko trochę niższą niż na zewnątrz,
im mniejsza bowiem różnica, tym mniejsze ryzyko przeziębienia
• nagrzany w słońcu samochód warto jest przed jazdą przewietrzyć – wystarczy do tego zwykłe
uchylenie szyb – jeśli jednak do przewietrzania używamy klimatyzacji należy pamiętać o tym,
by strumienie zimnego powietrza nie trafiały bezpośrednio na ciało, a na ubranie (temperatura
takiego powietrza ma ok. 15°C, co przy kontakcie z ciałem może wywołać przeziębienie)
• pamiętajmy, że włączona klimatyzacja wpływa na zużycie paliwa; im mniejsze chłodzenie,
tym mniejsze zużycie
• zaleca się, by raz na rok przeprowadzić przegląd klimatyzacji – w ten sposób upewnimy się,
że instalacja nie jest zagrzybiała; sprawdzony przy tym zostanie stan sprężarki, skuteczność
chłodzenia układu oraz poziom czynnika chłodzącego
• dla poprawnego działania klimatyzacji, warto włączać ją nie tylko latem – zaleca się,
by była włączana przynajmniej przez kilka minut raz na dwa tygodnie
• latem w czasie długich podróży pamiętać należy o wypijaniu chłodzących napojów
PEŁNOZIARNISTE PRODUKTY
P
ełnoziarniste produkty (orzechy włoskie, czy czarne porzeczki) zawierają 25 % dziennego zapotrzebowania witaminy D. Jeśli pogoda nie rozpieszcza nas dużą ilością słońca lub nie mamy czasu na
przyrządzenie łososia, to może być to smaczny i prosty sposób na zwiększenie dawki witaminy D. Inne
korzyści? Badania pokazują, że spożywanie kilku garści orzechów w ciągu tygodnia (np. jako przekąski między posiłkami) może pomóc pozbyć się dodatkowych kilogramów i zapobiec chorobom serca.
Orzechy są bogate w białko, błonnik i tłuszcze zdrowe dla serca. Również migdały zawierają duże ilości
jednonienasyconych kwasów tłuszczowych i błonnika.
CO ZWIASTUJE ZMIANĘ POGODY
N
iski wschód lub zachód Słońca, za czysty widnokrąg lub poniżej ławicy chmur – wróży ładną pogodę, zaś wysoki wschód lub zachód
Słońca, za ławicą chmur (nie za pojedynczą chmurę) – wróży deszcz.
Im barwy nieba przy wschodzie i zachodzie są bledsze i delikatniejsze,
tym pogoda powinna być ładniejsza. Barwy te wskazują na brak wilgoci w atmosferze. Purpurowo-czerwone wschody i zachody świadczą
o dużej wilgotności powietrza i zwiastują zwiększenie zachmurzenia,
deszcz oraz wiatry. Halo (świetlisty krąg spowodowany załamywaniem
się promieni świetlnych na drobnych kryształkach
lodu, które znajdują się w chmurach) wokół Słońca
lub Księżyca, wywołany obecnością chmur cirrus
i cirrostratus, zapowiada zbliżanie się frontu ciepłego i niżu – jest zatem zwiastunem złej pogody.
Pełni Księżyca towarzyszy na ogół ładna pogoda,
czerwony Księżyc przepowiada wiatr, a bladożółty wschód Księżyca oznacza deszcz. Oznaką pogarszania się pogody jest również to, jeśli maleje
różnica między temperaturą dzienną i nocną oraz
zwiększa się widzialność i słyszalność, a gwiazdy
silnie „migocą” Pożyteczne dla krótkotrwałych prognoz może okazać się obserwowanie nieba. Jeżeli
22 /
zachód Słońca jest w odcieniach czerwieni, to zapowiada to wiatr lub
upały, zaś bladożółty oznacza deszcz. Jeśli jednak rankiem niebo jest
czerwone na wschodzie, zwykle oznacza to chmury, deszcz albo burze. Kiedy gwiazdy są bardzo dobrze widoczne, jest to zwiastun ładnej
pogody latem. Taki wygląd gwiazd świadczy o przejrzystej atmosferze
i braku wiatru, któremu zwykle towarzyszy deszcz. Silne „migotanie”
gwiazd wróży deszcz, zaś przelot komety – nadejście powodzi i huraganów. Istnieje też ciekawa, chociaż nie znajdująca naukowego potwierdzenia interpretacja wpływu faz Księżyca na
stan pogody. Jak księżyc po nowiu ma „różki” do
góry - będzie pogoda, a jak na dół – deszcz, oraz
„gdy Księżyc w pełni stoi, deszcz padać się boi”.
Kot stara się nam „powiedzieć” o zbliżającej złej
pogodzie, drapiąc nerwowo meble, a liżąc bardzo
dokładnie swoje futro - daje nam znać, żeby nie
brać ze sobą parasolki. Poza tym kot postara się
wrócić do domu przed deszczem, a na łowy wybierze się, gdy będzie miał pewność, że pogoda nie
pokrzyżuje mu planów. Szyszki sosnowe otwierają
się w suche dni, gdy natomiast ma przyjść deszcz
– zamykają się.
AgroPromocja
Barometr
bezpieczeństwa
w rolnictwie
29 kwietnia br., podczas konferencji prasowej firma
Bayer CropScience podsumowała rozpoczęte w
2011 r. – w ramach kampanii „Grunt to bezpieczeństwo” – działania edukacyjne mające na celu uświadamianie użytkownikom środków ochrony roślin
konieczności bezpiecznego ich stosowania, a także
dbania o środowisko naturalne i ochronę owadów
pożytecznych oraz zapylających. W tym roku firmie
Bayer w tej pożytecznej akcji partneruje KRUS.
P
od koniec 2014 r.,
Bayer
CropScience i agencja badawcza Kleffmann & Partner
przeprowadzili wśród rolników i sadowników „Sondaż
bezpieczeństwa – środowisko, agrotechnika, ochrona roślin”, którym
objęto 302 rolników profesjonalnie
zajmujących się produkcją roślinną
oraz 100 sadowników. Gospodarstwa
respondentów miały zróżnicowane
powierzchnie i lokalizacje na terenie
Polski. Uczestnicy badania dzielili
się swoim podejściem do bezpieczeństwa w 6 kluczowych tematach, takich jak: n zrównoważone rolnictwo
i ochrona roślin w tym zmianowanie,
bilans gleby i ewidencja zabiegów n
świadomość oraz zarządzanie odpornością agrofagów na herbicydy, fungicydy i insektycydy n stosowanie środków ochrony osobistej n świadomość
pozostałości po środkach ochrony
w sadownictwie, kontrole oraz okres
karencji n postępowanie z opryskiwaczami oraz zużytymi opakowaniami po środkach ochrony n problem
ochrony pszczół oraz identyfikacja
form kontaktu z pszczelarzami.
89 proc. ankietowanych rolników
i sadowników zadeklarowało, że bada
glebę (połowa rolników sama pobiera próby glebowe), zaś 70 proc. potwierdziło, że zostawia na polu do
zagospodarowania resztki pożniwne.
Prawie 90 proc. respondentów zna
lub spotkało się z określeniem odporności agrofagów, ale znacznie mniejsza część jednak prawidłowo podaje
kluczowe cechy zjawiska i zna najlepsze sposoby obrony przed odpornością. Ponadto – niespełna 25 proc.
deklaruje używanie podczas przygotowywania cieczy roboczej i zabiegów
przynajmniej jednego ze środków
ochrony osobistej (kombinezon, obuwie gumowe, rękawice, maski, nakrycia głowy).
Zatem wśród producentów rolnych
występuje stosunkowo wysoka świadomość dobrych praktyk agrotechnicznych, głównie konieczności zmianowania, racjonalizacji nawożenia czy
wykorzystania resztek pożniwnych.
Odstępstwa od najlepszych praktyk
uprawy wynikają najczęściej z czynników rynkowych, czyli np. uzależnianie
zmianowania od koniunktury na płody
rolne. Rolnicy i sadownicy są zwolennikami stosowania środków ochrony roślin, ale mają też świadomość
trudności związanych z ich użyciem.
Co istotne – rolnicy i sadownicy dużą
uwagę przywiązują do właściwego
stosowania produktów chemicznych
– przestrzegania terminów zabiegów,
okresów karencji i prewencji. Deklaratywnie ważnym tematem dla polskich
rolników jest też ochrona pszczół
i innych owadów zapylających, co potwierdza bliska współpraca z pszczelarzami: co drugi rolnik uprawiający
Fot. Bayer CropScience
rzepak i co drugi sadownik twierdzą,
że kontaktuje się i współpracuje
z pszczelarzami.
Wyniki badania są niezwykle istotne dla Bayer CropScience w kontekście podejmowanych działań w kwestii tzw. product stewardship, czyli
bezpieczeństwa stosowania produktu. Potwierdzają one też słuszność
przewodniego tematu na rok 2015:
„Bioróżnorodność: ochrona owadów
pożytecznych, w tym zapylających”,
w ramach którego firma wyposaża
w domki dla owadów zapylających
(do tej pory wydano ok. 8 tys. sztuk)
oraz zestawy nasion z roślinami kwitnącymi, mającymi stać się naturalnym miejscem bytowania owadów.
Bayer CropScience postrzega bioróżnorodność nie tylko od strony
biologicznej, jako rozmaitość organizmów żywych na Ziemi. Bioróżnorodność w rozumieniu ekonomicznym – to również zasób niezbędny do
produkcji żywności o wysokiej jakości
i akceptowalnej cenie. Beneficjentem
bioróżnorodności w takim ujęciu jest
nie tylko konsument, ale także rolnik
– producent żywności oraz przemysł
nasienny i agrochemiczny.
Wnioski z „Sondażu bezpieczeństwa
– środowisko, agrotechnika, ochrona
roślin” posłużą Bayer CropScience, jak
zapewniano na konferencji, do opracowania strategii działań w ramach
„Grunt to bezpieczeństwo”.
Bayer ostrzega przed podróbkami
O
statnio na rynku można się spotkać z próbami sprzedaży preparatów rzekomo oryginalnych pochodzących z innych krajów
europejskich. Produkty są oferowane w „atrakcyjnych” cenach. Firma Bayer prowadzi monitoring takich ofert. Żaden z pozyskanych w ramach tego monitoringu i przebadanych produktów nie pochodzi z firmy Bayer. Produkty zawierają w składzie różne
substancje chemiczne, które nie są zgodne z deklarowanym na opakowaniu składem. Wśród nich szczególnie niebezpieczne jest
rzekome Calypso z obcojęzyczną etykietą, które nie zawiera tiachloprydu, lecz inne substancje aktywne, w tym substancje niebezpieczne dla pszczół i owadów pożytecznych. W żadnym razie produktu Calypso z obcojęzyczną etykietą nie należy stosować,
a zwłaszcza w okresie kwitnienia. Owoce potraktowane takim preparatem będą wykazywały pozostałości substancji innych niż
dozwolone. Ponadto w trakcie analiz podejrzanych środków zidentyfikowano substancje szkodliwe i niedozwolone na terenie Unii
Europejskiej. Produkty oryginalne można kupić w sklepach rolniczych; zawsze należy zachować dowód zakupu środka.
/ 23
AgroMagazyn
Prezentujemy
Kwatery
na
Medal
2015
Czas na agroturystykę
W przededniu pierwszego, majowego weekendu minister rolnictwa
i rozwoju wsi Marek Sawicki spotkał się z dziennikarzami
w gospodarstwie agroturystycznym „Ziołowy Zakątek” na Podlasiu,
by u progu sezonu urlopowego zachęcić – za pośrednictwem
mediów – do skorzystania z bogatej oferty gospodarstw rolnych
prowadzących działalność agroturystyczną. – Mamy w Polsce
ponad 8 tys. takich gospodarstw, dysponujących łącznie
84,5 tysiącami miejsc noclegowych – poinformował minister Sawicki.
I dodał: – Jeszcze zbyt mało wykorzystujemy te możliwości
wypoczynku.
O
W
zorem lat poprzednich trwa
konkurs
agroturystyczny
„Kwatery na Medal 2015”,
którego organizatorem – obok redakcji AGRO – jest Telewizja Interaktywna AgroNews. W ramach konkursu
zaprezentujemy w kolejnych numerach AGRO – oraz na www.agronews.
com.pl – wizytówki 16 gospodarstw
agroturystycznych,
dysponujących
interesującymi
ofertami
miłego
i czynnego spędzenia wypoczynku na
łonie natury. Następnie – podobnie
jak w latach ubiegłych – Czytelnicy
AGRO i Internauci wybiorą w drodze
plebiscytu Kwaterę na Medal 2015.
W
niniejszym
AGRO
(patrz
okładka) przedstawiamy kolejne dwa
gospodarstwa agroturystyczne zakwalifikowane do konkursu: Polana
i Skarpa, Lipowiec, woj. lubelskie
oraz Ułańska Zagroda, Załom, woj.
zachodniopomorskie.
Przypominamy, że w kwietniowym
AGRO zaprezentowaliśmy już gospodarstwa: Agrohippika, Kondratów,
woj. dolnośląskie oraz Nad Jeziorem
Sopień, Mały Głęboczek, woj. kujawsko-pomorskie.
becnie największą bazą agroturystyczną dysponują woj.:
małopolskie,
podkarpackie
i warmińsko-mazurskie. Znajduje się
w nich prawie 40 proc. ogółu gospodarstw agroturystycznych. Najmniej
takich obiektów jest w woj.: łódzkim,
opolskim i lubuskim. W 2014 r. z noclegów u rolników skorzystało ponad
612 tysięcy osób (głównie w okresie
wakacyjnym), wśród których 7 proc.
stanowili turyści zagraniczni, głównie
z Niemiec i Wielkiej Brytanii.
Zdaniem szefa resortu rolnictwa
wiele gospodarstw agroturystycznych jest już przystosowana do całorocznych wizyt turystów. Na rozbudowę i rozwój bazy agroturystycznej
w Polsce wydano bowiem z PROW
2007-2014 prawie 5 mld zł (zrealizowano 30 tys. projektów). Również
w PROW na l. 2014-2020 istnieje możliwość otrzymania wsparcia finansowego na przedsięwzięcia powiązane
bezpośrednio lub pośrednio z rozwojem turystyki wiejskiej. Będzie
to możliwe w ramach priorytetu 6:
„Zwiększanie włączenia społecznego,
ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich”. Zaprojektowano
m.in. 3 działania, które mogą służyć
turystyce wiejskiej: premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej,
podstawowe usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich oraz Leader. Podczas konferencji min. Sawicki zapowiedział
przeprowadzenie
2-miesięcznej kampanii promocyjnej pn. „Hity turystyki wiejskiej”,
która będzie oparta na 5 tematycznych folderach: odpoczywaj na wsi
aktywnie, edukacyjnie, kulinarnie,
naturalnie i tradycyjnie. Kampanią
tą zostanie objęte 33 wyróżniające się w kraju gospodarstwa agroturystyczne; jednym z nich będzie
„Ziołowy Zakątek” w Korycinach.
– Agroturystyka to także turystyka
kulinarna – podkreślił szef MRiRW.
– 1 stycznia 2016 roku wejdą w życie nowe regulacje prawne dotyczące sprzedaży bezpośredniej. Dzięki
temu rolnicy będą mogli sprzedawać
w swoich gospodarstwach przetworzone produkty, co powinno też wzbogacić ofertę agroturystyczną.
Fot. – Biuro Prasowe MRiRW
AgroZaproszenia
n Komisje Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu i Sejmu
– na konferencję „Możliwości finansowania rozwoju
rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach polityki
spójności w l. 2014-2020”
n Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – na konferencję w Gospodarstwie Agroturystycznym „Ziołowy
Zakątek” w Korycinach, poświęconą rozwojowi agroturystyki oraz nowym zasadom sprzedaży bezpośredniej
n Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – na Piknik
„Poznaj Dobrą Żywność” na SGGW
n Telewizja Polska SA Program 1 – na uroczyste
rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu Wójt Roku
2014
n Bayer CropScience – na spotkanie prasowe poświęcone prezentacji badania „Barometr bezpieczeństwa
w rolnictwie”
24 /
n Fundacja na rzecz Rozwoju Rolnictwa (FDPA) – na
konferencję „Biogazownia rolnicza – sprawa publiczna”
n Krajowa Unia Producentów Soków – na konferencję
„Soki i musy – witaminy w SMART formie”
n Gospodarstwo Ogrodnicze Bogdan Królik – na
Międzynarodowe Targi Tulipanów 2015 w Chrzypsku
Wielkim
n Syngenta Polska – na spotkania polowe
„POLA KLASY S”
n ŁODR Bratoszewice – na XXIII Targi Rolne
AGROTECHNIKA w Bratoszewicach
n Teresa i Jan Kubiak (Mistrzowie Krajowi AgroLigi
1999) wraz z Rodziną – na uroczyste otwarcie nowoczesnej obory w Sulmowie
Dziękujemy
a
p
r
a
k
s
i
a
n
a
l
o
p
wego, w otulinie
iego Parku Krajobrazo ąd rozpościera
sk
yń
sz
rze
eb
cz
Sz
ie
wana jest na teren
ięknym wzgórzu, sk
asza kwatera zlokalizo Narodowego. Usytuowana jest na przep enu. Wypoczynek w Lipowcu to:
ter
rku
nia
Pa
o
sie
y: boisko
oliczne wznie
Roztoczańskieg
y Solskiej oraz na ok nie oraz różne formy wypoczynku. Oferujem ejażdżki
cz
sz
Pu
y
las
na
ok
ze
prz
,
się wid
jed
isa
we
ten
mo
do
ł
do
i, smaczne,
ognisko, stó
Zapewniamy,
wysoki standard poko w dla dzieci, zadaszony grill, miejsce na
Lipowca na Roztoczu.
ba
za
do
c
y
pla
am
i,
sz
wk
pra
tkó
za
iane przez
nie
do sia
wn
cz
pe
rde
za
i
Se
i.
u
lig
en
erów, a zimą ku
różnorodność ter
row
a
i,
ię
ko
aln
po
cz
us
ży
po
za
wy
cis
,
,
eknie
quadem
ca oczaruje, piękno urz
że majestat tego miejs wszelkie emocje.
nas atrakcje – wyzwolą
N
zpol, woj. lubelskie
iec 185, 23-407 Teres
ow
Lip
o,
pk
Po
h
ec
jci
, www.polana.info.pl
Elżbieta i Wo
[email protected]
:
ail
e-m
0,
98
51
0 3
60
tel. 84 687 64 30,
Kwatery na medal
S
ułańska zagroda
erdecznie zaprasza
my
płynie nadzwyczaj wo do Ułańskiej Zagrody – miejsca pośw
ięc
kontaktu z naturą i śwlno. Jest to miejsce specjalnie przygotow onego tradycji i historii, w którym czas
ane dla wszy
ież
ym
po
wietrzem oraz cenią
znaleźć wszystko to,
sobie spokój. W nasz stkich tych, którzy poszukują
co
po
trz
eb
ej Ułańskiej
ne
jes
t do
triathlonu (pływanie,
jazda na rowerze, biewypoczynku i aktywnego spędzania cz Zagrodzie można
Gościom oferujemy
asu, np. do treningu
ga
nie
). Oferta, którą stwor
możliwość organizac
zyliś
z woźnicą. Gorąco
zachęcamy do odwi ji ogniska, wypożyczenia na miejscu ka my, jest bogata i atrakcyjna.
ed
jak
jeziora pełne ryb i
panuje niczym niezmzenia Ułańskiej Zagrody. W okolicy zn ów, rowerów, łódki i bryczki
ajd
spakować walizkę,
by już po chwili móc ącony spokój. Miła obsługa i komfor ują się lasy pełne grzybów,
towe miejsca czekają
rozkoszować się od
lasów i jezior.
poczynkiem na łonie
natury, w otoczeniu . Warto
pięknych
Małgorzata i Jacek
Bródka, Załom 15, 78
-630 Człopa, woj. za
tel. 502 120 123, e-m
chodniopomorskie
ail: [email protected]
zagroda.eu, www.ula
nskazagroda.eu

Podobne dokumenty

Na Ucztę w Małopolsce zaprasza Eko-Garten

Na Ucztę w Małopolsce zaprasza Eko-Garten handlowy, członek Zarządu firmy Fosfan S.A. w Szczecinie (woj. zachodniopomorskie) oraz Ryszard Kruziński, współwłaściciel gospodarstwa rolnego w  Okoninie, specjalizującego się w chowie trzody chle...

Bardziej szczegółowo

barwy jesieni w ogrodach hortulus

barwy jesieni w ogrodach hortulus wój” kierowana jest do miwww.agroredakcja.pl oraz www.agrobiznesklub.com.pl

Bardziej szczegółowo

Noworoczna Gala Agrobiznesu

Noworoczna Gala Agrobiznesu – Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30, tel. 600 079 010 e-mail: [email protected], www.agroredakcja.pl

Bardziej szczegółowo