Informacje z Gminy Kościerzyna, 12 lipca 2011 r.

Komentarze

Transkrypt

Informacje z Gminy Kościerzyna, 12 lipca 2011 r.
Informacje z Gminy Kościerzyna, 12 lipca 2011 r.
1. 10 lipca w naszej gminie gościli przedstawiciele gminy Lipce Reymontowskie
Radni Gminy Lipce Reymontowskie odbyli wyjazdową sesję, podczas której spotkali się z Wójtem
Gminy Kościerzyna oraz Przewodniczącym Rady. Rozmawiano m.in. o promocji naszej gminy oraz
walorach turystycznych Kaszub.
2. W ramach akcji „Lato z Polską” w dniach 11-20 lipca przebywa w Skorzewie grupa polskiej
młodzieży z Rosji
Gmina Kościerzyna gości 10 osób z Sankt Petersburga spędzających wakacje na zaproszenie
Wspólnoty Polskiej. W ramach pobytu młodzieży zapewniono szereg atrakcji, m.in. pobyt we
Wdzydzach, zawody sportowe, zwiedzanie Kościerzyny i Trójmiasta. Ważnym elementem akcji są
spotkania z rówieśnikami z Polski.
3. Przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych
Wójt Gminy Kościerzyna, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, podjął decyzję o przyznaniu
dotacji na realizację zadań publicznych w 2011 roku. Głównym celem organizacji konkursu jest
zachęcenie organizacji pozarządowych do aktywności w pozyskiwaniu środków na działalność z
różnych źródeł.
Dotacje otrzymały następujące organizacje:
Stowarzyszenie Przyjaciół Wdzydz: „XIII Zawody Jeździeckie w Skokach przez przeszkody we
Wdzydzach Kiszewskich” - 4 000 zł
Koło Rolnicze w Nowej Wsi: „Festyn Rodzinny w Nowej Wsi” - 2 151 zł
Koło Rolnicze - Koło Gospodyń Wiejskich w Loryńcu: „Festyn Rodzinny w Loryńcu” - 1 700 zł
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie: „Poznaj swoją Gminę i okolice aktywnie” - 6 100 zł
Koło Rolnicze - Koło Gospodyń Wiejskich w Kościerskiej Hucie: „Nordic-Walking” - 642 zł
Koło Rolnicze - Koło Gospodyń Wiejskich w Kościerskiej Hucie: „Festyn Sportowy” - 767 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Wdzydz: „Aktywizacja Sportowa sołectwa Mały Klincz” - 2 010 zł
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie: „Turniej Kaszubskiej Baśki "o Niedźwiedzią Łapę" - 1 000 zł
Koło Rolnicze - Koło Gospodyń Wiejskich w Loryńcu: „Spływ kajakowy rzeką Wdą” - 1 300 zł
4. Rozpoczęto remonty w szkołach na terenie Gminy Kościerzyna
Podczas wakacji rozpoczęły się prace remontowe w szkołach na terenie gminy Kościerzyna. W wyniku
przetargów oraz zapytań ofertowych wybrano najkorzystniejsze oferty i podpisano umowy na
wykonanie szeregu prac remontowych:
Remont dachu w Szkole Podstawowej w Kornem
Remont sanitariatów Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu
Roboty remontowe w Zespole Szkół w Wąglikowicach
Remont kominów w Szkole Podstawowej w Kaliskach
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Kłobuczynie
Remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w Zespole Kształcenia w Wielkim
Klinczu
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w Szkole Podstawowej w
Niedamowie w miejsce dotychczasowego ogrzewania piecowego
Remont sanitariatów w Zespole Kształcenia w Łubianie
5. Wakacje w Garczynie
Wzorem lat ubiegłych kolejne szkoły z terenu Gminy Kościerzyna organizują wypoczynek letni dla
swoich uczniów w obozowisku Garczyn. Od 27 czerwca na obozie przebywają uczniowie Zespołu
Szkół w Wielkim Podlesiu, w kolejnych turnusach uczestniczyć będzie młodzież ze Szkoły
Podstawowej w Kaliskach oraz z Zespołu Szkół w Wąglikowicach. Uczniowie mają zabezpieczone
bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie oraz inne atrakcje w postaci zajęć sportowo-rekreacyjnych i
wycieczek oraz kąpielisko.
6. Bezpłatna nauka pływania
W dniach od 11 do 22 lipca w OW Worzałówka w Łubianie – Jezioro Graniczne trwa bezpłatna nauka
pływania dla dzieci i młodzieży. Naukę organizują: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z
Kościerzyny, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Łubianie oraz Gmina Kościerzyna.
7. Ratownicy we Wdzydzach
We Wdzydzach, dzięki porozumieniu Gminy Kościerzyna z 14 operatorami turystycznymi oraz ich
wsparciu finansowym, planowane jest zorganizowanie miejsca wyznaczonego do kąpieli będącego
pod opieką ratowników WOPR.
8. Zapraszamy na uroczyste odnowienia aktu partnerstwa pomiędzy Gminą Cölbe a miastem i
gminą Kościerzyna.
17 lipca na Rynku w Kościerzynie odbędzie się odnowienie aktu partnerstwa pomiędzy Gminą Cölbe a
miastem i gminą Kościerzyna. Delegacja z niemieckiego samorządu gościć będzie w Kościerzynie od
15 do 18 lipca. Podczas pobytu m.in. zwiedzi Wdzydze, spędzając czas na Jarmarku oraz podziwiając
krajobrazy z wieży widokowej.

Podobne dokumenty