Program prywatyzacji firm portugalskich w latach 2010

Komentarze

Transkrypt

Program prywatyzacji firm portugalskich w latach 2010
Program prywatyzacji firm
portugalskich w latach 2010- 2013
2014-01-31 00:13:00
2
Zaplanowany na lata 2010-2013 program prywatyzacji w sektorze przedsiębiorstw państwowych lub
posiadających w swoim kapitale udziały państwa, ma na celu zwiększenie rentowności prywatyzowanych firm
oraz niemniej ważne - zmniejszenie długu publicznego, co powinno mieć pozytywny wpływ na proces konsolidacji
budżetu. W latach 2010 - 2013 przewidziane jest osiągnięcie dochodów z prywatyzacji w wysokości 6 mld euro.
Zaplanowany na lata 2010-2013 program prywatyzacji w sektorze przedsiębiorstw państwowych lub
posiadających w swoim kapitale udziały państwa, ma na celu zwiększenie rentowności prywatyzowanych firm
oraz niemniej ważne - zmniejszenie długu publicznego, co powinno mieć pozytywny wpływ na proces konsolidacji
budżetu. W latach 2010 - 2013 przewidziane jest osiągnięcie dochodów z prywatyzacji w wysokości 6 mld euro.
Zakładana jest sprzedaż akcji skarbu państwa, przede wszystkim tych posiadanych w kilku najważniejszych
firmach z sektorów: energetyki, budownictwa, stoczniowy, technologii informacyjnej i komunikacyjnej, usług
pocztowych, infrastruktury lotniczej, transportu kolejowego i lotniczego. Ponadto, planuje się sprzedaż aktywów
posiadanych poza granicami kraju, takich jak na przykład udziały posiadane w Mozambiku w HCB - elektrowni
wodnej w Cahora Bassa i w Angoli, w Towarzystwie Górniczym w Lucapa.
Prywatyzacje w sektorze przedsiębiorstw państwowych 2010-2013
Przedsiębiorstwo
Sektor
Udziały posiadane
przez Państwo
Sprzedaż całkowita udziałów posiadanych przez Państwo
BPN
Finansowy
100,0%
INAPA - Investimentos, Participações
e Gestão, S.A.
Papierniczy
32,7%
3
Edisoft
Obronny
60,0%
EID
38,57
Empordef TI
100,0%
Sociedade Portuguesa de
Empreendimentos SPE, S.A.
Wydobywczy
81,1%
Elektrownia Wodna w Cahora Bassa,
S.A.
Energetyczny
15,0%
Sprzedaż częściowa udziałów posiadanych przez Państwo
GAKP Energia, SGPS, S.A.
Energetyczny
8,0%
EDP - Energias de Portugal, S.A.
25,73%
REN - Redes Eneréticas Nacionais,
S.A.
51,08%
Estaleiros Navais de Viana do
Castelo, S.A.
Stocznia
100,0%
CP - Carga, S.A.
Transport
100,0%
TAP, SGPS, S.A.
CTT - Correios de Portugal, S.A.
100,0%
Komunikacja
100,0%
4
ANA - Aeroportos de Portugal, S.A.
Transport
100,0%
Caixa Seguros
Finansowy
100,0%
EMEF - Emp. de Manutenção de
Equip. Ferroviário, S.A.
Transport
100,0%
Transport
100,0%
Koncesje
CP- linie kolejowe
Źródło: Ministerstwo Finansów i Administracji Wewnętrznej Portugalii
Wejście prywatnego kapitału do przedsiębiorstw, w których państwo jest obecnie jedynym udziałowcem, ma na
celu zwiększenie ich wydajności już od momentu rozpoczęcia zarządzania przez kapitał prywatny, dażących do
uzyskania maksymalnej rentowności zainwestowanych kapitałów. W ten sposób państwo ma zamiar również
osiągnąć zyski, dzieląc ryzyko i czerpiąc korzyści płynące z zarządzania rynkowego (market oriented) oraz stając
się lepiej przygotowanym do stawienia czoła wyzwaniom, jakie niesie liberalizacja rynku, zwłaszcza w sektorze
usług pocztowych i przesyłu energii. Ponadto, sprzedaż udziałów kapitałowych w sektorach, w których państwo
ma obecnie pozycję mniejszościową doprowadzi do bardziej rozproszonej partycypacji kapitałowej, przyczyniając
się tym samym do zwiększenia płynności papierów wartościowych rynku giełdowym.
W budżecie państwowym na 2010 r. rząd oszacował przychody z prywatyzacji na sumę 1,2 mld euro, co daje
równowartość 0,73% PKB. W kolejnych latach Portugalia ma zamiar prowadzić działania generując przychody w
ilościach określonych w tabeli
poniżej.
Przychody z prywatyzacji w latach 2010-2013
Rok
w % PKB
w mln euro
2010
0,73
1.200
2011
1,09
1.870
5
2012
0,89
1.580
2013
0,73
1.350
Źródło: Ministerstwo Finansów i Administracji Wewnętrznej Portugalii
W sektorze energetycznym procesem prywatyzacji zostaną objęte: Galp Energia, SGPS, SA, gdzie państwo wciąż
posiada pośrednio 8% udziałów; w EDP (Energias de Portugal, SA) - 25,73% oraz REN(Redes Nacionais, SGPS) 51,08%.
W sektorze stoczniowym i przemysłu obronnego, państwo będzie promować wejście prywatnego kapitału do
stoczni Estaleiros Navais de Viana do Castelo, SA oraz sprzedaż akcji w następujących przedsiębiorstwach
sektora technologii przemysłu obronnego, kontrolowanych przez firmę Empordef SGPS, SA: tj. Edisoft, SA, EID,
SA, oraz Empordef IT SA.
Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Radę Ministrów w Rozporządzeniu nr 20/2007 z dnia 14 lutego zakładana
jest prywatyzacja przedsiębiorstwa lotniczego ANA (Aeroportos de Portugal, SA) oraz przeprowadzenie w ramach
jednej operacji za pomocą międzynarodowego przetargu publicznego na budowę, sfinansowanie i użytkowanie
nowego lotniska w Lizbonie.
Równolegle planowana jest prywatyzacja linii lotniczej TAP (Transportes Aereos Portugueses SA) z wejściem
strategicznego inwestora, który przyczyniłby się do wzmocnienia konkurencyjności firmy oraz wzrostu i rozwoju
jej modelu biznesowego.
W konsekwencji stopniowej liberalizacji sektora transportu kolejowego ma dojść do prywatyzacji i
restrukturyzacji przewozów towarowych i restrukturyzacji podmiejskiego transportu pasażerskiego, jak również
produkcji i naprawy taboru kolejowego.
W sektorze finansowym, przewidziana jest reprywatyzacja banku BPN (Banco Português de Negócios, SA) i
reorganizacja i reprywatyzacja grupy ubezpieczeniowej należącej do największego banku portugalskiego CGD
(Caixa Geral de Depósitos).
W pozostałych sektorach przewiduje się nastepujące działania prywatyzacyjne, m.in.: w sektorze komunikacji
nastąpi otwarcie kapitałowe na udziałowców prywatnych firmy pocztowej CTT (Correios de Portugal, SA), a w
przemyśle papierniczym przewiduje się sprzedaż 32,7% udziałów, jakie państwo posiada pośrednio w INAPA
(Investimentos, Participações e Gestão, S.A.).
Proces prywatyzacji prowadzi spółka skarbu państwa Parpública - Participações Públicas, SGPS, S.A.,
powołana na podstawie ustawy uchwalonej w 2000 roku, jako organ państwowy, zarządzający udziałami państwa
w przedsiębiorstwach.
6
Parpública - Participações Públicas, SGPS, S.A
Rua Laura Alves, n.º 4
1050 - 138 Lizbona
Portugalia
Tel.: +351/ 21 781 71 60
Fax: +351/ 21 795 05 05
Email: [email protected]
http://www.parpublicasgps.com/
7

Podobne dokumenty