Wniosek o nieodpłatne przeniesienie prawa własności "działki

Transkrypt

Wniosek o nieodpłatne przeniesienie prawa własności "działki
Wniosek o nieodpłatne przeniesienie prawa własności "działki siedliskowej" WGN04
Dział: Nieruchomości, Geodezja
Nazwa: Wniosek o nieodpłatne przeniesienie pr. własności "działki siedliskowej" - WGN04
Kompetencja: Starostwo Powiatowe
Informacje o wydziałach:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (WGN)
Telefon: 032 231 84 01,231 84 65,332 66 24
Miejsce urzędowania: Gliwice, ul.Zygmunta Starego 17,pok.10,12
Nazwa pełna
Wniosek o nieodpłatne przeniesienie pr.własności "działki siedliskowej"
Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 24 lutego 1989r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
indywidualnych i członków ich rodzin oraz zmianie ustawy o podatku rolnym ( Dz.U. z 1989
Nr 10 poz. 53 z późn.zm.)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 z późn.
zm. )
Kod RWA
6016
•
•
•
Wymagane dokumenty
Decyzja w sprawie przejęcia gospodarstwa rolnego za emeryturę, rentę lub spłaty pienięŜne
wydana na rzecz wnioskodawcy lub jego poprzednika prawnego,
Odpis księgi wieczystej prowadzonej dla budynków połoŜonych na działce Skarbu Państwa,
będących własnością wnioskodawcy,
Dokumenty stwierdzające następstwo prawne po rolniku, przekazującym gospodarstwo, jeŜeli
z wnioskiem występuje jego następca prawny
Formularze
Wniosek o nieodpłatne przekazanie działki "siedliskowej"
•
Opłaty
opłata skarbowa : 10 zł
Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Jednostka odpowiedzialna
Starostwo Powiatowe w Gliwicach - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Termin odpowiedzi
Termin załatwienia sprawy :
1 miesiąc
Tryb odwoławczy
Przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego.