Szkolny Konkurs na najlepszy tekst publicystyczny IDŹ W STRONĘ

Transkrypt

Szkolny Konkurs na najlepszy tekst publicystyczny IDŹ W STRONĘ
Szkolny Konkurs na najlepszy tekst publicystyczny
IDŹ W STRONĘ ŹRÓDŁA
Regulamin
1. Konkurs jest organizowany przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej.
2. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkolnej – uczniów klas I-IV technikum.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest doręczenie tekstu publicystycznego:
reportażu, artykułu lub wywiadu w postaci wydruku komputerowego, nawiązującego do
tematyki regionalnej, tj. związanej z „małą ojczyzną” autora nadesłanej pracy,
w terminie do 5 grudnia 2014 roku do P. Anity Tomkiewicz lub P. Piotra Drzewickiego.
4. Jury Konkursu stanowią:
P. Anita Tomkiewicz
P. Piotr Drzewicki
5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac.
6. W konkursie nagradzane będą trzy najlepsze teksty publicystyczne. Przy ocenie
jurorzy wezmą pod uwagę warsztat językowy oraz tematykę utworów. Laureaci
konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
7. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza akceptację Regulaminu.

Podobne dokumenty