Mercedes ESL – emulator elektronicznej blokady kolumny kierownicy

Komentarze

Transkrypt

Mercedes ESL – emulator elektronicznej blokady kolumny kierownicy
www.autotronika.pl
1
Mercedes ESL – emulator
elektronicznej blokady
kolumny kierownicy
wsparcie techniczne: forum.autotronika.pl
www.autotronika.pl
2
Uwaga !!!
Z powodu możliwych zmian konstrukcyjnych w
samochodach zawsze przed podłączeniem sprawdzić
miernikiem zasilania na wtyczce.
Nie zastępuje najnowszych rygli na NECu.
ESL typ pierwszy:
W202, W208, W210
ESL typ drugi:
W203, W209,
W211, Vito 639
wsparcie techniczne: forum.autotronika.pl
www.autotronika.pl
3
Działa ze stacyjkami o numerach :
208 545 00 08
208 545 02 08
210 545 00 08
210 545 02 08
639 545 01 08
203 545 01 08
203 545 06 08
208 545 01 08
208 545 03 08
210 545 01 08
210 545 03 08
639 545 05 08
203 545 05 08
wsparcie techniczne: forum.autotronika.pl
www.autotronika.pl
4
639 545 05 08
639 545 01 08
wsparcie techniczne: forum.autotronika.pl
www.autotronika.pl
5
Samouczący się kodu elektronicznej stacyjki podłączamy i działa.
Podłączenie Mercedes-Benz W202, W208, W210:
MASA 2pin
CODE 3pin
+12V 1pin
Podłączenie Mercedes-Benz W209, W211, Vito
639:
MASA
CODE
+12V
3pin
5pin
2pin
wsparcie techniczne: forum.autotronika.pl
www.autotronika.pl
6
Podłączenie Mercedes-Benz W203:
MASA 2pin
CODE 1pin
+12V 3pin
wsparcie techniczne: forum.autotronika.pl
www.autotronika.pl
7
USTAWIENIE ZWOREK DLA
EMULATORA UNIWERSALNEGO
“JULIE”
wsparcie techniczne: forum.autotronika.pl
www.autotronika.pl
8
Uwaga!
Oświadczamy, że jesteśmy jedynym i autentycznym
autorem tej instrukcji. Posadamy prawa autorskie do tej
publikacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie,
rozpowszechnianie bez naszej zgody będzie karalne !!!
Wszelkie próby kopiowania, zapożyczania, cytowania
zabronione!!! Praca jak i reklama stanowią przedmiot
praw autorskich i podlegają ochronie zgodnie z ustawą
z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz. 93) oraz ochronie z
ustawy z dnia 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji
(Dz. U. nr 47 poz. 211)
www.autotronika.pl
Data ostatniej aktualizacji tej instrukcji:
31.10.2014r.
wsparcie techniczne: forum.autotronika.pl

Podobne dokumenty