szkółka narciarska/snowboardowa

Transkrypt

szkółka narciarska/snowboardowa
SZKÓŁKA NARCIARSKA/SNOWBOARDOWA
AKCJA ZIMA W MIEŚCIE 2017
REGULAMIN
1. Zajęcia Szkółki Narciarskiej (dalej: Zajęcia) odbedą się w Kompleskie Regulacyjno-Sportowym przy
ul. 3-go Maja 51 w Sosnowcu w dniach od 16 do 20 stycznia 2017 roku (I edycja)
oraz w dniach od 23 do 27 stycznia 2017 roku (II edycja).
2. Organizatorem zajęc jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.
3. Zajęcia odbywać się będą w grupach maksymalnie 12-osobowych. Decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych instruktorów.
5. W każdy dzień trwania kursu zajęcia prowadzone będą w godzinach:
- 8:00 – 9:00 – grupa 1
- 11:30 – 12:30 – grupa 2
6. Na zajęcia należy zgłosić się minimum 30 minut przed rozpoczęciem w celu doboru sprzętu
oraz przygotowania się do zajęć.
7. Zgłoszenia dzieci dokonuje przedstawiciel ustawowy/ prawny opiekun.
8. Zgłoszeń dokonywać należy wyłącznie elektronicznie za pomocą strony www.mosir.sosnowiec.pl. Jedno
dziecko może być uczestnikiem tylko jednej edycji zajęć.
9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania pojedyńczych zajęć z przyczyn niezależnych
10. Orgnizator zapewnia uczestnikom bezpłatnie kompletny sprzęt narciarski na czas trwania zajęć.
11. Dla uczestników szkolenia korzystanie z wyciągów będzie bezpłatne.
12. Uczestnicy zajęć przebierają się w wyznaczonych miejscach. Za rzeczy pozostawione bez nadzoru,
Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
13. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz uwag instruktorów.
14. Osoby zagrażające swoim zachowaniem bezpieczeństwu innych, zostana wykluczone z zajęć.
15. Wszyscy uczestnicy zajęć oraz ich opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu
Kompleksu-Rekreacyjno-Sportowego przy ul. 3 Maja 51.