ROZMOWY KWALIFIKACYJNE II TURA

Transkrypt

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE II TURA
ROZMOWY KWALIFIKACYJNE II TURA
WYMOGI FORMALNE
1. Średnia dopuszczająca do II tury to min.3.65. Teczki mogą składać wyłącznie studenci
posiadający wymaganą min.średnią. Inne teczki nie będą przyjmowane ani rozpatrywane.
2. Kandydaci nieposiadający certyfikatu językowego mogą składać teczki pod warunkiem
złożenia pisemnego zobowiązania o dołączeniu wymaganych dokumentów językowych w
terminach wyznaczonych przez SJO (egzaminy językowe w sesji letniej, certyfikat Europass)
lub innych certyfikatów językowych. Studenci kwalifikowani bez certyfikatu językowego są
kwalifikowani przez CE UW w trybie warunkowym. Brak dostarczenia certyfikatu w
wyznaczonym terminie będzie oznaczał skreślenie z listy zakwalifikowanych studentów.
3. Kandydaci mogą złożyć max. 2 teczki.
LISTA WOLNYCH MIEJSC:
1. Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po), 2 miejsca
2. Université Paul Valéry - Montpellier III, 2 miejsca
3. Université de Vincennes – Saint Denis Paris 8, 1 miejsce
4. Universiteit Maastricht, Faculty of Arts and Culture, 1 miejsce
5. Rijksuniversiteit Groningen, 1 miejsce
6. Tűbingen Universität, Ludwig-Uhland-Institut, 2 miejsca
7. Otto-Friedrich Universität Bamberg, studia europejskie, 1 miejsce
8. Technische Universitat Chemnitz, Philosophischen Facultät, 1 miejsce
9. Università degli Studi di Siena, Facoltà di Scienze Politische, 3 miejsca
10. Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politische,2 miejsca
11. Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Scienze Politische, 1 miejsce
12. Universitat de Barcelona, Facultat de Ciences Economiques i Empresarials, 2 miejsca
13. Universidad Autonoma de Madrid, Facultad de Derecho, 2 miejsca
14. Universidad de Lisboa, Faculdad de Lettres, 1 miejsce
15. University of Ljublana, Faculty of Social Sciences, 1 miejsce
16. Fachhochschule Köln, 2 miejsca
17. Passau Universität, 1 miejsce
18. Marmara Universitesi Istambuł, 1 miejsce
19. Istanbul Universitesi, 3 miejsca
20. Université Toulouse 1 Capitole, 1 miejsce
21. Université de Nice Sophia Antipolis/University of Nice, 1 miejsce
Terminy składania teczek: 22-24.02 w godzinach pracy dziekanatu
Termin rozmów kwalifikacyjnych II tury: 26.02 od godz.10.00, kolejność rozmów zostanie podana
we czwartek 25.02

Podobne dokumenty