plik PDF z tekstem wprowadzenia

Transkrypt

plik PDF z tekstem wprowadzenia
Rekolekcje radiowe „Bóg działa bez rozgłosu”
Dzień 1.
IV Tydzień rekolekcji
Rdz 22, 15-18
Po czym Anioł Pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: «Przysięgam
na siebie, wyrocznia Pana, że ponieważ uczyniłeś to, a nie oszczędziłeś syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka
piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół.
Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia [takiego, jakie jest udziałem] twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu».
Wprowadzenie w modlitwę.
Stając w obecności Bożej uczyńmy znak krzyża.
Wzbudźmy intencje prosząc, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny, były
skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.
Wyobraźmy sobie Abrahama, człowieka w podeszłym wieku, który słyszy zapowiedź licznego potomstwa w nagrodę za ufność Bogu.
Prośmy w tej medytacji o żywą wiarę
Rozpocznijmy rozważanie Słowa Bożego.
Punkt 1. Człowiek posłuszny Bogu.
Jak długą drogę przeszedł Abraham idąc za głosem Boga. Przeżył wiele trudnych i pięknych doświadczeń, wymagających ciągłego uczenia się zawierzania Bogu, zwłaszcza
wtedy, kiedy były dla niego niezrozumiałe. Może nieraz zadawał w swoim sercu pytanie:
dlaczego mnie to spotyka? I chociaż nie otrzymywał odpowiedzi w tym momencie, gdy
to przeżywał, to jednak dalej zawierzał, oddając Bogu swoje niezrozumienie i szedł
za Jego głosem. W tym właśnie przejawiało się piękno tej drogi: był z Bogiem. Czy były
w moim życiu wydarzenia, których nie rozumiałem? Jak wtedy reagowałem? Jak jestem
posłuszny Bogu i Jego natchnieniom w tych rekolekcjach? Czy zauważam Jego prowadzenie, w czym to się wyraża konkretnie, to czego Bóg oczekuje ode mnie w tych rekolekcjach, dokąd mnie prowadzi?
Punkt 2. Bóg daje odpowiedź człowiekowi.
Abraham nie dostawał odpowiedzi od razu. Ale ufał Bogu. Bóg posyła więc swego Anioła
do Abrahama z odpowiedzią, która przekracza wszelkie wyobrażenia – Abraham otrzy-
1
Rekolekcje radiowe „Bóg działa bez rozgłosu”
IV Tydzień rekolekcji
ma potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie! Cóż za szczodrobliwość Boga! Można
powiedzieć, że Bóg oddaje człowiekowi znacznie więcej niż człowiek daje Bogu. Bóg nie
zostawia człowieka bez odpowiedzi. Czy zauważam odpowiedzi Boga na moje pytania
i prośby?
Punkt 3. Wierność zostaje nagrodzona.
Wiara Abrahama zostaje nagrodzona. Jego wierność w zaufaniu Bogu ma swoje konsekwencje nie tylko w jego życiu, ale również w życiu jego potomstwa. My też jesteśmy
potomstwem Abrahama. On jest Ojcem naszej wiary! Nagroda za spełnienie życzenia
Boga dotyczy również mnie. Bóg przecież powiedział: „Wszystkie ludy ziemi będą sobie
życzyć szczęścia [takiego, jakie jest udziałem] twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś
mego rozkazu". Ja również należę do potomstwa Abrahama i otrzymałem od Boga dar
wiary na chrzcie świętym. Czy jestem za to wdzięczny Bogu?
Zakończmy rozważanie osobista rozmową z Panem o przebiegu tej medytacji.
Odmówmy “Ojcze Nasz“.
2

Podobne dokumenty