PROGRAM SZKOLENIA - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z

Transkrypt

PROGRAM SZKOLENIA - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Projekt „Gotowi na zmiany” dofinansowany ze środków PFRON
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
PROGRAM SZKOLENIA
„Gotowi na zmiany”
„Mediacje – sposób na pokojowe rozwiązywanie konfliktów”
CZAS
DZIEŃ 1
1 godz.
Wprowadzenie do szkolenia: przedstawienie tematu i celów szkolenia, integracja uczestników –
wzajemne poznanie się, ustalenie zasad współpracy.
2 godz.
Problematyka konfliktu: podstawowe założenia, strategie w konflikcie, przesłanie na temat
konfliktu, specyfika konfliktu rodzinnego.
2,5 godz.
Wprowadzenie do mediacji: mediacja informacje podstawowe, definicja, cele, przebieg, rola i
zadania mediatora, niezbędne umiejętności mediatora, zasady mediacji, demonstracja mediacji.
2,5 godz.
Etapy mediacji: cele i rola mediatora w poszczególnych etapach mediacji, przebieg procesu mediacji,
umiejętności komunikacyjne i mediacyjne niezbędne na danym etapie.
CZAS
DZIEŃ 2
1,5 godz.
Specyfika mediacji w odróżnieniu od innych metod pomocy rodzinie: czym różni się mediacja
od terapii, pomocy psychologicznej i porady prawnej.
2,5 godz.
Wskazania i ograniczenia mediacji: ograniczenia mediacji-różnicowanie spraw, sytuacje w których
stosuje się mediacje.
2,5 godz.
Jasność kontraktu
i odpowiedzialność mediatora: odpowiedzialność w procesie sądowym,
odpowiedzialność mediatora, rola neutralności i bezstronności mediatora.
1,5 godz.
Kontekst prawny prowadzenia mediacji w Polsce: aspekty prawne mediacji rodzinnej, mediacja
w sprawach cywilnych w polskim prawie, mediacja a Kodeks rodzinny i opiekuńczy (art. 58 i 107)

Podobne dokumenty