Urządzenia dla gospodarki wodno-ściekowej

Transkrypt

Urządzenia dla gospodarki wodno-ściekowej
Polski producent, na rynku od 1990 roku.
20
16
WWW.STACJAZLEWNA.PL
POL-EKO-APARATURA
Urządzenia dla gospodarki wodno-ściekowej
Twój partner w badaniach laboratoryjnych i analizach procesowych
Stacje zlewne ścieków dowożonych
FEKO+
Stacje zlewne FEKO+ spełniają wymagania określone
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 17 października 2002r. (Dz. U. 188/02 poz. 1576)
Wentylacja mechaniczna
dostosowana do wielkości
kontenera oraz zabudowanych
elementów dodatkowych
Komunikacja (programowanie
stacji) do wyboru:
- Ethernet
- RS-485
- WiFi
- GPRS
- USB
Pomiary dodatkowe
- gęstość*
- ChZT*
- redox*
Ściany zewnętrzne typu
„sandwich” z izolacją 100 mm
wykonane ze stali nierdzewnej
(wewnątrz i na zewnątrz)
Kontenery ze stali nierdzewnej:
- 600 x 1800 mm – mini
- 1000 x 2000 mm – KM
- 1400 x 2400 mm – KS
- 2400 x 3600 mm – KD
- 2400 x 4200 mm – KX
- Niestandardowy - KNS
Pomiary standardowe
KNICK MemoSens:
- pH i temperatura
- przewodność
Ciąg spustowy stali nierdzewnej
0H18N9 grubości 2 mm (l=3m):
- DN 100
- DN 125
Podłoga wykonana z blachy
aluminiowej ryflowanej
lub stali nierdzewnej*
Szafka zewnętrzna sterująco-identyfikująca (wykonana ze stali nierdzewnej):
- kolorowy ekran LCD 5,7''
- system sterowania z archiwizacją danych oraz możliwością tworzenia bazy danych
- oprogramowanie oparte na systemie Windows CE
- pamięć wewnętrzna (miejscowość, adres posesji)
- wejście USB - do przenoszenia danych oraz manualnego programowania stacji
- moduł identyfikujący przewoźników - karty zbliżeniowe
- moduł identyfikujący rodzaj ścieków
- drukarka modułowa z ucinaczem papieru
- moduł jakości - klawiatura przemysłowa (wykonana ze stali nierdzewnej)
Oprogramowanie FEKO+
Program FEKO+ jest aplikacją stanowiącą integralną część stacji FEKO+, program umożliwia zdalną kontrolę stacji FEKO+, generowanie raportów
na podstawie przesłanych danych ze stacji FEKO+, parametryzację stacji, fakturowanie oraz wiele innych funkcji niezbędnych do obsługi urządzenia.
Aplikacja umożliwia m.in.:
zdalną aktualizację oprogramowania
tworzenie bazy danych posesji z szambami, z możliwością grupowania na osiedla czy miejscowości
harmonogram kontroli przewoźników
wystawianie faktur i tworzenie rejestrów sprzedaży
analizę statystyczną danych z funkcją generowania automatycznych raportów rozbieżności np. posesji, z których dostarczono mniejszą/większą
od założonej ilość ścieków/osadów
Monitoring*
- Ethernet
- Profibus
- MODBUS RTU
- MODBUS TCP
Macerator
rozdrabniacz frezowy
zalecany do montażu
w stacjach ustawionych
na sieci kanalizacyjnej*
Sito z prasą do skratek
do montażu
w stacjach zlokalizowanych
na terenie oczyszczalni*
Aparat do poboru prób
może pobierać próby losowo,
ze wszystkich zrzutów,
od konkretnego Klienta,
po przekroczeniach*
System
neutralizacji odorów
zalecany do montażu
w stacjach ustawionych
na sieci kanalizacyjnej*
Łapacz kamieni
zabezpiecza ciąg spustowy
przed zapchaniem
częściami stałymi*
Sterowanie otwieraniem
bramy wjazdowej*
opcje dodatkowe*
2
Stacje przyjmowania tłuszczów i osadów ściekowych
FEKO+ TO
Wielofunkcyjne urządzenie służące do odbioru ścieków
komunalnych i przemysłowych, osadów z przydomowych
oczyszczalni oraz tłuszczów z wozów asenizacyjnych
Urządzenie identyfikuje przewoźników, dostawców ścieków, a także mierzy i kontroluje parametry (pH, temperatura, przewodność, gęstość)
oraz ilość dostarczonych ścieków. Istnieje możliwość zablokowania przyjęcia ścieków, w których przetworniki pomiarowe wykryły przekroczenia
(np. pH lub przewodności) założone w dedykowanym do stacji zlewnej programie FEKO+.
Stacja FEKO+ oraz FEKO+ TO zapewnia
przyjęcie ścieków, osadów ściekowych, tłuszczów
regulacje parametrów pracy stacji
tworzenie bazy danych tj. Kontrahentów oraz słowników ze spisem miast i ulic
pomiar objętości dostarczanych ścieków, osadów oraz tłuszczów
pomiar koncentracji zanieczyszczeń (pH, przewodność)
pomiar gęstości (dla osadów dowożonych)
rejestrację danych dotyczących dostawy z możliwością ich przenoszenia na pendrive
separację zanieczyszczeń (ścieki, tłuszcze)
rozdrobnienie osadu
nadzór nad Dostawcami
pobór prób ścieków dowożonych
możliwość eksportowania danych do plików *.pdf, *.xls, *.doc, *.html
Zasada działania stacji FEKO+ i FEKO+ TO
Stacja jest obiektem całkowicie zautomatyzowanym, niewymagającym stałej obsługi przez Operatora. Stacja obsługiwana jest poprzez
oprogramowanie do sczytywania, programowania i archiwizacji danych, oparte na systemie operacyjnym Windows CE. Wymagany jest jedynie
okresowy serwis.
W zakres dostawy instalacji mogą wchodzić następujące elementy:
stacja zlewna (system sterowania z modułem identyfikującym przewoźników, przepływomierz, ciąg spustowy, naczynie pomiarowe, identyfikatory,
zasuwa pneumatyczna, kompresor, układ płukania ciągu wodą 60 °C, zasuwy ręczne DN 125, kontener na skratki, wąż przyłączeniowy zbrojony 3m)
zestaw do pomiaru zanieczyszczeń oparty na systemie Memosens (pH, przewodność)
zestaw do pomiaru gęstości osadu
przepływowy podgrzewacz wody płuczącej (opcja)
łapacz kamieni wykonany ze stali nierdzewnej zintegrowany z rozdrabniarką
macerator (rozdrabniacz) frezowy dwuwałowy
3
krata bębnowa - wydajność 60 m /h (przy zawartości zawiesiny w ściekach do 6%)
urządzenie do poboru prób metodą pompy perystaltycznej (obudowa ze stali nierdzewnej z możliwością rejestracji danych na karcie SD)
całość zabudowana w kontenerze lub przeznaczonym pod tą funkcję budynku
3
Przenośne aparaty do poboru prób
Przenośne aparaty do poboru prób
Przenośny aparat MAXX P6 MINI z pompą próżniowo-ciśnieniową
Pobierak MAXX P6 MINI jest kompaktowym, prostym urządzeniem do poboru prób, wyposażonym
standardowo w pompę próżniowo-ciśnieniową (opcjonalnie pompę perystaltyczną) oraz jedną butelkę
zbiorczą o pojemności 10 litrów. Sterownik umożliwia pobór prób proporcjonalny do czasu, przepływu
oraz zdarzenia (po podłączeniu sygnałów z urządzeń zewnętrznych), a także na ręczne pobieranie prób.
Urządzenie spełnia wymogi normy PN-ISO 5667.
Przenośny aparat ISCO 6712 C lub FS z pompą perystaltyczną
Pobierak prób firmy ISCO model 6712 Full Size wyposażony w rozdzielacz kołowy umożliwiający
dystrybucję prób do 24 butelek o pojemności 1 litra. Urządzenie wyposażone jest w odporną na korozję,
wysokowydajną pompę perystaltyczną o maksymalnej wysokości podnoszenia do 8,5 m (prędkość
przepływu próbki powyżej 0,5 m/s). Zaawansowana elektronika umożliwia programowanie pracy
urządzenia z opóźnieniem czasowym, proporcjonalnie do przepływu, w trybie zdarzeniowym – po otrzymaniu
sygnału sterującego z urządzenia zewnętrznego lub przy przekroczeniu dopuszczalnych wartości
monitorowanych parametrów. Niezależnie od aktualnego programu, możliwe jest także ręczne sterowanie
pobieraniem prób. Urządzenia spełniają wymogi normy PN-ISO 5667.
Przenośny aparat MAXX P6L z rozdzielaczem na 24 butelki
Pobierak prób niemieckiej firmy MAXX model P6 wyposażony jest w rozdzielacz umożliwiający dystrybucję
próbki do 24 butelek o pojemności 1 litra. Aparat wyposażony jest standardowo w pompę próżniowo-ciśnieniową
(opcjonalnie w pompę perystaltyczną) o maksymalnej wysokości podnoszenia do 8,5 m. Sterownik umożliwia
pobór prób proporcjonalny do czasu, przepływu oraz zdarzenia (po podłączeniu sygnałów z urządzeń
zewnętrznych), a także na ręczne pobieranie prób. Urządzenia spełniają wymogi normy PN-ISO 5667.
Przewoźny aparat do poboru prób ISCO Glacier z chłodzeniem agregatem
Pobierak prób firmy ISCO model Glacier wyposażony jest w kompaktową lodówkę ze specjalnym systemem
kontroli temperatury próbki, dzięki czemu zapewnia przechowywanie prób w temperaturze +4 °C, nawet do 48 h
przy zasilaniu akumulatorowym. Urządzenie wyposażone jest w odporną na korozję, wysokowydajną pompę
perystaltyczną, o maksymalnej wysokości podnoszenia do 7,9 m (prędkość przepływu próbki powyżej
0,5 m/s). Elektronika umożliwia programowanie pracy urządzenia z opóźnieniem czasowym,
proporcjonalnie do przepływu, w trybie zdarzeniowym – po otrzymaniu sygnału sterującego
z urządzenia zewnętrznego. Niezależnie od aktualnego programu, możliwe jest także ręczne
sterowanie pobieraniem prób. Urządzenia spełniają wymogi normy PN-ISO 5667.
Przewoźny aparat ISCO Avalanche z chłodzeniem agregatem
ISCO Avalanche został wyposażony w rozdzielacz na 14 butelek o pojemności 1 litra. Pobierak prób
firmy ISCO model Avalanche wyposażony jest w kompaktową lodówkę ze specjalnym systemem kontroli
temperatury próbki, dzięki czemu zapewnia przechowywanie prób w temperaturze +4 °C, nawet do 48 h
przy zasilaniu akumulatorowym. Urządzenie wyposażone jest w odporną na korozję, wysokowydajną pompę
perystaltyczną o maksymalnej wysokości podnoszenia do 8,5 m (prędkość przepływu próbki powyżej
0,5 m/s). Zaawansowana elektronika umożliwia programowanie pracy urządzenia z opóźnieniem
czasowym, proporcjonalnie do przepływu, w trybie zdarzeniowym – po otrzymaniu sygnału sterującego
z urządzenia zewnętrznego lub przy przekroczeniu dopuszczalnych wartości monitorowanych parametrów.
Niezależnie od aktualnego programu, możliwe jest także ręczne sterowanie pobieraniem prób.
Urządzenia spełniają wymogi normy PN-ISO 5667.
4
Stacjonarne aparaty do poboru prób
Pobór reprezentatywnej próby zgodnie
z normą PN-ISO 5667 oraz PN-EN ISO 16479
Dopuszczalna
temperatura otoczenia
-20°C ... +45°C
Obudowa wykonana
ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej z izolacją
grubości 40 mm
Intuicyjne menu
w języku polskim, angielskim,
francuskim, włoskim, czeskim,
rumuńskim, litewskim
PP 2002+
PP 2002E
PP 2002M
Możliwość skonfigurowania
5 różnych programów poboru próby,
po 8 zadań każdy
Przedmuchiwanie linii ssawnej
przed i po poborze próby
(wysokość zasysania 8m/30m*)
Technika poboru próby do wyboru:
- Pompa próżniowo ciśnieniowa
(objętość próby 25…250/500 ml)
- Pompa perystaltyczna
(objętość próby 10…9990 ml)
Rozdzielacz kołowy
Termostatyzowana komora
do przechowywania prób
w stałej temperaturze +4˚C,
niezależnie od warunków
otoczenia
Bieżący podgląd stanu
napełniania butelek
Metody poboru próby:
automatyczny
proporcjonalny do czasu
proporcjonalny do przepływu
zdarzeniowy
manualny
Separator części stałych
zabezpieczający linię
ssawną przed zapchaniem
Możliwość włączenia urządzenia
w system monitoringu
(komunikacja RS232,
RS485 MODBUS, PROFIBUS*,
modem GSM*)
Rejestracja danych na karcie SD*
(pH, przewodność, redoks,
tlen rozpuszczony, przepływ,
temperatura próby,, temperatura
w komorze z próbami itp.)
Program SamplerViewer
(dla aparatów wyposażonych
w kartę SD)
Konfiguracja butelek do wyboru:
- 1 szt. x 25l PE
- 4 szt. X 10l PE
- 12 szt. X 2,9l PE
- 24 szt. X 1l PE
STACJA MONITORINGU PP 2002M to automatyczna stacja poboru prób ze zintegrowanymi przetwornikami do ciągłego monitorowania parametrów
takich jak pH, przewodność, zawartość tlenu rozpuszczonego, potencjał redoks, ChZT. Dzięki połączeniu aparatu do poboru prób z miernikami, możliwa
jest pełna kontrola parametrów fizyko-chemicznych. W przypadku zarejestrowania jakichkolwiek przekroczeń pobierana jest próba, która może być
podana wnikliwej analizie chemicznej. Opcjonalnie PP 2002M można wyposażyć w modem GPRS/GSM, umożliwiający powiadomienie SMS-em
o przekroczeniu dopuszczalnych wartości.
Zastosowanie
Monitoring procesów w oczyszczalniach ścieków
Kontrola skuteczności oczyszczania ścieków
Monitoring sieci kanalizacyjnej
Monitoring i kontrola ujęć i instalacji wodociągowych
Monitoring i kontrola wód powierzchniowych (rzek, jezior)
* Opcje dodatkowe
5
Czerpnie wody
CZERPNIE
Czerpnie cylindryczne do poboru wody powierzchniowej
Czerpnie wyposażone są w cylindryczny ekran (siatkę) z drutu klinowego o maksymalnej szerokości 1,5 mm oraz wysokości 2,5 mm. Szerokość szczelin
pomiędzy drutami w standardzie wynosi 1,5 mm, co przy zapewnieniu małych prędkości przepływu wody w otworach wlotowych (szczelinach) zapewnia
ochronę ryb i narybku w miejscu poboru wody. Tak zaprojektowane czerpnie chronią również ujęcie przed drobnymi zanieczyszczeniami występującymi
w wodach powierzchniowych.
Zalety
wysoka skuteczność w zakresie ochrony ryb i narybku
materiał odporny na korozję – stal nierdzewna typu AISI 316L
równomierny rozkład prędkości wlotowej wody na całej powierzchni ekranu
wysoki współczynnik perforacji powierzchni ekranu – 50% przy szerokości szczelin 1,5 mm
automatyczny system czyszczenia sprężonym powietrzem
ochrona ujęcia wody przed drobnymi zanieczyszczeniami występującymi w wodach powierzchniowych
opływowy kształt ułatwiający odprowadzanie zanieczyszczeń
zastosowanie w ujęciach grawitacyjnych oraz pompowych
pobór wody z cieków oraz ze zbiorników
możliwość zastosowania w ujęciach wody o małej, średniej oraz dużej wydajności
Czerpnie projektowane są indywidualnie
w zależności od wymaganej wydajności ujęcia
Wewnętrzny deflektor
zapewniający
równomierny rozkład
prędkości wlotowej
na powierzchni ekranu
Ekran (siatka)
z drutu klinowego
Przewód
odprowadzający
ujmowaną wodę
Wszystkie elementy wykonane
ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej typu AISI 316L
Przewód doprowadzający
sprężone powietrze
Mocowanie czerpni
wykonywane wg
założeń projektowych
6
Przewód
rozprowadzający
sprężone powietrze
System odprowadzania wód międzyosadowych
ATWAX
System do odprowadzania wód międzyosadowych
System przeznaczony jest głównie dla potrzeb oczyszczalni ścieków. Służy do odprowadzania wody nadosadowej ze zbiorników osadowych (osadniki,
zagęszczacze, otwarte komory fermentacyjne OKF). Stosowane najczęściej układy typu dekantery nie pozwalają na wystarczające odprowadzanie wody.
Powoduje to wzrost kosztów odwadniania osadu (większa ilość polimeru, dłuższy czas pracy pras, wirówek). Proponowany system jest w stanie
dokładnie określić granicę woda-osad, dzięki zabudowanej na ruchomej pompie sondzie stężenia osadu. Bardzo dobrze sprawdza się również
w układach, gdzie dochodzi do rozwarstwiania się osadu (woda-osad-woda-osad).
System ATWAX dostępny jest w dwóch wersjach
automatycznej
półautomatycznej
System automatyczny odprowadza wodę w sposób bezobsługowy z możliwością sterowania z dyspozytorni. Można zaprogramować go w zależności
od czasu napełniania, sedymentacji osadu oraz innych wymagań Użytkownika.
System półautomatyczny wymaga obsługi operatora (obserwacja profilu gęstości, ręczne włączanie i wyłączanie pompy).
Zastosowanie
otwarte komory fermentacyjne
zagęszczacze osadu
zbiorniki buforowe i uśredniające
komory stabilizacji tlenowej
zbiorniki osadu nadmiernego
Linka pleciona stalowa
System sterowania ATWAX
Kosz z pompą zatapialną
i pomiarem gęstości
Zalety
zmniejszenie zużycia energii urządzeń odwadniających
zmniejszenie dawkowania polielektrolitu
zmniejszenie zużycia urządzeń odwadniających
Wyciągarka
Żuraw ze stali nierdzewnej
Wąż elastyczny
(odprowadzenie wody)
7
Urządzenie do wydawania wody
HYDROMAT
HYDROMAT to urządzenie do automatycznego wydawania wody,
polecane dla gmin, w których często panują susze, a budowa
infrastruktury jest niemożliwa ze względów ekonomicznych
Hydromat jest urządzeniem przeznaczonym do automatycznego, bezobsługowego wydawania wody za opłatą. Woda może być pobierana z dystrybutora
dużego za pomocą złącza strażackiego DN80 (dla dużych zbiorników, beczkowozów) lub za pomocą małego dystrybutora (kranu).
Wyposażenie
podświetlany i czytelny wyświetlacz LCD
przyciski sterujące
czytnik kart zbliżeniowych RFID
wodomierze
panele fotowoltaiczne (opcja)
wrzutnik monet (opcja)
Kominikacja GSM/GPRS
Czytnik kart RFID
Komputer z osłoną pogodową
i panelem dotykowym
Wrzutnik monet
Dystrybutor mały - kran
Dystrybutor duży złącze strażackie DN80
Komora węża
strażackiego
ze złączem DN80
Obudowa ze stali nierdzewnej,
ściany wykonane z płyt
warstwowych typ “Sandwich”
Panel fotowoltaiczny
(opcja)
Czujnik otwarcia drzwi serwisowych
Szafka sterująco-zasilająca
z modułem wejść-wyjść,
regulatorem ładowania
oraz przetwornicą napięcia
Ciągi wodne dla dystrybutora
dużego i małego, wyposażone
w elektrozawory i wodomierze
Zawór odcinający - serwisowy
Zawór spustowy
Komora dla zestawu
akumulatorów
Fundament z wyprowadzonym
króćcem wodociągu
Działanie
Wykorzystanie niekonwencjonalnego źródła energii pozwala na pracę Hydromatu bez potrzeby podłączenia do sieci elektroenergetycznej
(system off-grid). Oczywiście istnieje również opcja podłączenia do sieci elektroenergetycznej. Klient ma możliwość płatności za wodę za pomocą monet
(10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł) lub karty zbliżeniowej Klienta, która wydawana i doładowywana jest przez Administratora Hydromatu.
Karta zbliżeniowa jednoznacznie identyfikuje Klienta, dla którego rejestrowane są:
data i godzina użytkowania Hydromatu przez Klienta
numer użytej karty zbliżeniowej
numer seryjny Hydromatu, z którego pobierano wodę
ilość pobranej wody
ilość dostępnych środków na karcie
8
Cyfrowe sondy Memosens
Technologia Memosens, dzięki wyjątkowym właściwościom,
jest idealnym rozwiązaniem dla szczególnie wymagających
aplikacji w różnych gałęziach przemysłu
Technologia Memosens sprawdziła się już w wielu instalacjach, w różnych gałęziach przemysłu, takich jak: chemia,
petrochemia, farmacja, wytwarzanie energii, żywność, napoje oraz woda i ścieki, a także strefy zagrożone wybuchem.
Wytrzymała konstrukcja sond w połączeniu z cyfrową transmisją danych okazała się wyjątkowo skuteczna i praktyczna.
Bezkontaktowa transmisja danych oraz zasilanie jest odporne na niekorzystne warunki otoczenia takie jak brud, wilgoć, korozja.
Kolejną zaletą, w porównaniu z klasycznymi elektrodami analogowymi, jest możliwość pre-kalibracji elektrod Memosens
w laboratorium przy użyciu przenośnego miernika Portavo. Dodatkowo możliwe jest dokonanie pomiaru bezpośrednio
w punkcie pomiarowym bez konieczności wymontowywania aktualnie używanej elektrody.
Najważniejsze zalety
”podłącz i mierz” - wymiana elektrody w sekundę, z wcześniejszą kalibracją
jeden kabel dla wszystkich rodzajów sond
łatwe i bezpieczne połączenie bagnetowe
bezkontaktowy, cyfrowy transfer danych
wszystkie kluczowe dane dostępne w główce sondy
wiarygodne pomiary nawet w najtrudniejszych warunkach
łatwa obsługa wielu parametrów bez plątaniny kabli
Portavo - przenośny miernik dla laboratorium oraz przemysłu,
wykorzystujący technologię Memosens lub klasyczne elektrody
analogowe, do pomiaru pH, przewodnictwa oraz tlenu rozpuszczonego.
Przetworniki przemysłowe KNICK
MemoRail - kompaktowy, ekonomiczny, cyfrowy przetwornik na szynę DIN dla sond Memosens
Stratos Eco - ekonomiczny, niezawodny przetwornik dla sond analogowych
Statos MS - jednoparametrowy, zaawansowany technologicznie przetwornik dla sond Memosens
Stratos Evo - dwuparametrowy przetwornik dla sond analogowych oraz Memosens
Stratos Pro - jednoparametrowy, zaawansowany technologicznie przetwornik dla stref zagrożonych wybuchem
PROTOS 3400 - wieloparametrowy, modułowy przetwornik dla najbardziej wymagających aplikacji
9
System IQ SensorNet
IQ Sensor Net - system do ciągłego monitoringu
i kontroli procesu
IQ Sensor Net 2020 XT
Rozwiązanie poprawia wydajność operacyjną poprzez ciągły dostęp do danych. Z pomocą dowolnie
konfigurowalnego rozwiązania w postaci systemu 2020 XT można zainstalować do 20 sensorów.
Można dodawać nowe sensory i punkty pomiarowe w dowolnym momencie oraz z łatwością
wymieniać elementy układu. Ten całkowicie modularny system typu “podłącz i mierz” pozwala
precyzyjnie i wydajnie monitorować proces i kontrolować go w sposób ciągły.
Cechy systemu 2020 XT:
do 20 cyfrowych sensorów w dowolnej kombinacji
łatwa, intuicyjna rozbudowa i przebudowa układu
centralne zasilanie dla całej sieci
możliwość wyposażenia układu w praktycznie każdą liczbę wyjść przekaźnikowych i prądowych
komunikacja radiowa, przez modem, Bluetooth, protokoły PROFIBUS, MODBUS, RS-232
wygodna sygnalizacja diodą LED
łatwa integracja z istniejącymi instalacjami
IQ Sensor Net 182
Systemy IQ Sensor Net 182, 182 XT oraz 182 XT-4 są modularnymi układami pomiarowymi
dostosowanymi do wielu aplikacji. Układy te umożliwiają łatwe przyłączanie różnych
sensorów w dowolnym momencie oraz wykonywanie ciągłych pomiarów parametrów
fizykochemicznych wody i ścieków.
Cechy systemu 182:
możliwość podłączenia od 1 do 4 dowolnych sensorów cyfrowych
dwużyłowy kabel dostarczający zasilanie oraz umożliwiający wymianę danych
czyszczenie ultradźwiękowe niektórych sensorów
zintegrowana ochrona odgromowa wszystkich komponentów
wyjścia analogowe lub cyfrowe, przekaźniki
36 miesięcy gwarancji
Sensory IQ Sensor Net
Wszystkie cyfrowe sensory IQ Sensor Net są wytrzymałe i niezawodne, zaprojektowane specjalnie do zastosowań wodno-ściekowych.
Sensory pamiętają lokalizację, dzięki czemu można je łatwo przenosić. Sensory można także przełączać pomiędzy różnymi trybami pomiarowymi,
bez konieczności zmiany okablowania. Wymiana? Bardzo prosta: odkręcenie starego, a w jego miejsce podłączenie nowego sensora.
Mierzone parametry
temperatura, zawartość tlenu rozpuszczonego (optycznie lub elektrochemicznie), pH, potencjał redox, przewodność, zasolenie, mętność,
gęstość/stężenie osadu, poziom osadu, azot amonowy, azot azotanowy, potas, ortofosforany, ChZT, OWO, RWO, SAC, BZT
10
Pomiary fizykochemiczne seria 2002
PH 2002 / OXY 2002 / SM 2002
Sprawdzone w praktyce przetworniki serii 2002 zapewniają
niezawodność i bezpieczeństwo procesów w atrakcyjnej cenie
Pomiar tlenu rozpuszczonego - OXY 2002
Przetworniki OXY 2002 przeznaczony jest do ciągłego pomiaru zawartości tlenu rozpuszczonego.
Możliwość podłączenia różnorodnych sond sprawia, że urządzenie można stosować dla każdego zakresu
pomiarowego i niemal w każdych warunkach atmosferycznych. Przetwornik w standardzie posiada jedno wyjście
analogowe 4 ... 20 mA oraz 4 zestyki przekaźnikowe (opcjonalnie do wyboru drugie wyjście analogowe lub wyjście
RS485 z protokołem MODBUS).
Pomiar pH/redoks - pH 2002
Przetwornik PH 2002 przeznaczony jest do ciągłego pomiaru pH, potencjału redoks i temperatury. Możliwość podłączenia
różnorodnych elektrod sprawia, że urządzenie można stosować dla każdego zakresu pomiarowego i niemal w każdych
warunkach atmosferycznych. Standardowo przetwornik wyposażony jest w wyjście analogowe 4 ... 20 mA oraz 4 zestyki
przekaźnikowe. Dodatkowo jako opcja dostępne jest drugie wyjście analogowe lub wyjście RS 485 z protokołem MODBUS.
Pomiar mętności i stężenia osadu - SM 2002
Przetwornik SM 2002 przeznaczony jest do ciągłego pomiaru zawartości suchej masy i mętności
metodą optyczną. Możliwość podłączenia różnorodnych sond sprawia, że urządzenie można stosować
dla każdego zakresu pomiarowego i niemal w każdych warunkach atmosferycznych.
Obudowa IP 65
odporna na warunki
atmosferyczne
Komunikacja
RS 485 MODBUS RTU
Czytelny wyświetlacz
z podświetleniem
Menu w języku polskim
Możliwosć podłączneia
OXY 2002:
sondy amperometryczne WTW
pH 2002:
analogowe elektrody pH/redoks
SM 2002:
sondy optyczne (specyfikacja poniżej)
Dowolnie programowalne
przekaźniki
Sondy mętności i stężenia osadu
SR
40
75
H
SA
10
75
M
SA
10
75
30
Jednostki
7540 SRH
g/l
%
5...150 g/l
osad wstępny
osad zagęszczony
7520 SAV
g/l
%
0...60 g/l
0...30 g/l
osad wstępny
osad nadmierny
osad zagęszczony
7510 SAH
g/l
%
0...40 g/l
0...20 g/l
osad recyrkulowany
osad nadmierny
7510 SAM
g/l
%
0...12 g/l
0...6 g/l
reaktory biologiczne
odpływ z oczyszczalni ścieków
7530 SSN
FNU
NTU
mg/l
2...1000 NTU
2...1000 mg/l
odpływ z oczyszczalni ścieków
wody powierzchniowe
wody procesowe
wody przed uzdatnieniem
Zastosowanie
H
V
SA
20
75
75
Zakres
pomiarowy
Typ sondy
N
SS
Armatury (KHE DN-40) wykonane ze stali
nierdzewnej, wyposażone w zawór kulowy,
pozwalają na zabudowę sond pomiarowych
w rurociągu. Dzięki zastosowaniu takiego
rozwiązania istnieje możliwość wyjmowania
sond (w celu wymiany, konserwacji, itp.)
bez konieczności zatrzymywania procesu
technologicznego.
11
Polski producent, na rynku od 1990 roku.
20
16
POL-EKO-APARATURA
Producent wyposażenia kontrolno-pomiarowego
do badań laboratoryjnych i procesów technologicznych,
dystrybutor w Polsce firm:
KNICK, THERMO SCIENTIFIC, WTW
POL-EKO APARATURA sp.j.
ul. Kokoszycka 172C
44 - 300 Wodzisław Śląski
Tel: +48 32 453 91 70
Fax: +48 32 453 91 85
E-mail: [email protected]
www.pol-eko.com.pl
www.stacjazlewna.pl
dołącz do nas
na facebooku
facebook.com/POLEKOAPARATURAspj
Folder ”POL-EKO-APARAURA Urządzenia dla gospodarki wodno-ściekowej” wersja 1/2016.
Pomimo dołożenia wszelkich starań nie możemy zagwarantować, że publikowane dane techniczne nie zawierają błędów.
Dlatego też, w razie wątpliwości prosimy o kontakt przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakupie.
Firma POL-EKO-APARATURA zastrzega sobie prawo do zmian niektórych parametrów technicznych.
Wszystkie wymiary zostały podane z dokładnością ±5 %.

Podobne dokumenty

REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WSI NAREW

REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WSI NAREW Urządzenie służące do odbioru ścieków z samochodów i przyczep asenizacyjnych, umożliwiające określenie ilości dostarczonych ścieków, temperatury, pH, przewodności. Urządzenie winno identyfikować pr...

Bardziej szczegółowo

Pobierz broszurę

Pobierz broszurę Może być zatem stosowany praktycznie w każdym miejscu i dostarczać wiarygodne, dokładne wyniki pomiaru. Promag 800 jest też bardzo elastyczny w zakresie dostępu do danych pomiarowych. Dzięki zinteg...

Bardziej szczegółowo